Check Levi9 best QA positions to Backbase team!
×Закрыть

Результати дослідження знань та навичок бізнес аналітиків. Частина 1

Загальна статистика та статистика виконуваних бізнес аналітичних задач

У Бізнес аналітичному відділі нашої компанії ми намагаємося тримати руку на пульсі світових трендів бізнес аналізу. Нещодавно нас зацікавило майбутнє нашої індустрії. Як і годиться аналітикам, ми підійшли до вивчення цього питання з усією серйозністю та з валізкою бізнес-аналітичних технік. Перші результати нашої цікавості викладені у статті «Задачі та навички корпоративного бізнес-аналітика» (українською, англійською). Проаналізувавши світовий ринок праці (вимоги до бізнес аналітиків, які зазначають у вакансіях компанії різних розмірів та галузей, та вміння та навички, які самі аналітики зазначають у своїх резюме), ми виділили основні компетенції, які очікують від нас — аналітиків, та зрозуміли, що з цього ми вміємо, а що поки ні (згідно резюме).

Наступним логічним кроком було оцінити реальну практичну ситуацію у нас в Україні. Для цього ми склали опитування та поширили його в соціальних мережах. Метою було розібратися в знаннях та навичках, які українські аналітики мають та активно застосовують зараз, та які хотіли б, але не застосовують, за браком знань та досвіду. Це опитування стало своєрідною перевіркою наших припущень, які ми зробили за результатами попередніх досліджень.

Опитування ми склали на основі переліку задач та технік, визначених в A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide) від International Institute of Business Analysis™ (IIBA®). Тому результати, з одного боку, легко порівнювати з іншими статистиками, завдяки спільному глосарію, а з іншого, ми можемо бути впевненими, що охопили своїм опитуванням всі аспекти бізнес аналізу (принаймні з точки зору IIBA®), та дали змогу тим, хто відповідає, знайти в переліку свої бізнес аналітичні задачі, якими б специфічними вони не були.

Загальна статистика відповідей

В результаті ми зібрали 62 відповіді аналітиків з різним досвідом та освітою, з різних компаній та різних областей України. Вибірка вийшла не дуже велика, але дуже різноманітна, тому, на нашу думку, досить репрезентативна.

Середній вік аналітиків, які відповіли на опитування, 30 років.

У переважної більшості є вища освіта:

Рисунок 1 Рівень освіти бізнес аналітиків

Нам відповіли люди, що, крім ролі бізнес аналітика, виконують і інші ролі на своїх проектах:

Рисунок 2 Ролі, які аналітики виконують на проектах

Як бачимо, опитані виконують не тільки роль бізнес аналітика на проекті, додатково до цієї ролі можуть додаватися і інші. Найчастіше до бізнес аналізу додаються виконання ролей менеджера проекту або продукту та тестувальника.

На наше опитування відповіли бізнес аналітики з різним досвідом виконання задач аналізу:

Рисунок 3 Досвід роботи в бізнес аналізі

Найбільше опитаних (майже третина) мають середній досвід в бізнес аналізі від 2 до 4 років (31% опитаних — 19 осіб). Але також ми змогли зібрати думку і тих, хто має дуже незначний досвід (менше року або взагалі не має досвіду: 21% — 13 осіб та 8% — 5 осіб, відповідно), а також дуже досвідчених фахівців з більше ніж 6 роками в бізнес аналізі (таких виявилося 13% — 8 осіб).

Статистика по розподілу клієнтів наших бізнес аналітиків виглядає наступним чином:

Рисунок 6 Досвід роботи аналітиків з різними методологіями

Найбільше аналітиків працюють або працювали зі Scrum (77% опитаних), на другому місці водоспадна модель (44% опитаних), на третьому Kanban (23% опитаних). Особисто мене, як вірну прихильницю, порадував RUP на четвертому місці, хоча і з невеликими 8%.

Статистика виконуваних бізнес аналітичних задач

Наступний блок питань стосувався бізнес аналітичних задач, які виконують/знають чи хотіли б виконувати/знати наші опитані. Щодо кожної бізнес аналітичної задачі ми давали змогу обрати з наступних варіантів відповідей:

● I know the topic quite well and apply in practice — Я розбираюся у питанні досить добре і застосовую на практиці
● I know the topic quite well theoretically — Я розбираюся у питанні досить добре теоретично
● Want to apply more in practice — Мені хотілося б більше застосовувати це на практиці
● Want to know more — Мені хотілося б знати більше
● N/A — це питання не можна застосувати до мене/я це не виконую/не знаю/не цікавлюся

В результаті ми отримали статистику в різних аспектах бізнес аналізу:

● Business Analysis Planning and Monitoring — Планування та моніторинг бізнес аналізу
● Elicitation and Collaboration — Виявлення вимог та взаємодія із зацікавленими особами
● Requirements Life Cycle Management — Управління життєвим циклом вимог
● Strategy Analysis — Аналіз стратегії
● Requirements Analysis and Design Definition — Аналіз вимог та проектування вимог
● Solution Evaluation — Оцінка рішень

Планування та моніторинг бізнес аналізу (Business Analysis Planning and Monitoring)

В цій області знань BABOK® Guide пропонує розглядати наступний перелік задач виконуваних бізнес аналітиком:

● Вибір підходу до здійснення бізнес аналізу (Plan Business Analysis Approach) — задача, що має на меті визначити підходящий спосіб проведення різних бізнес аналітичних активностей на конкретному проекті;
● Планування залучення зацікавлених осіб (Plan Stakeholder Engagement) — задача, що забезпечує встановлення та підтримку ефективних робочих відносин із зацікавленими особами;
● Визначення процесу управління вимогами (Plan Business Analysis Governance) — задача, що визначає, яким чином будуть прийматися рішення щодо вимог та варіантів рішень, включаючи перевірку, контроль змін, затвердження та пріоритезацію;
● Визначення способу та процесу організації інформації/вимог (Plan Business Analysis Information Management) — задача, виконання якої забезпечить розробку підходу до збереження та доступу до бізнес аналітичної інформації;
● Моніторинг якості бізнес аналізу та пошук способів вдосконалення (Identify Business Analysis Performance Improvements) — задача, ціль якої оцінити роботу бізнес аналітика та спланувати процес покращення, де це необхідно.

Отже розподіл аналітиків, які виконують та не виконують ці задачі на свої проектах виявився таким:

Рисунок 7 Виконання задач планування та моніторингу

З графіка можна зрозуміти, що задачі планування підходу до бізнес аналізу та планування залучення зацікавлених осіб виконуються найбільше (29% і 32% порівняно з 15%, 19% та 16% у інших задачах). При цьому третина (35% опитаних) хотіла б більше дізнатися про задачі:

● Визначення процесу управління вимогами;
● Визначення способу та процесу організації інформації/вимог;
● Моніторингу якості бізнес аналізу та пошуку способів вдосконалення.

Виявлення вимог та взаємодія із зацікавленими особами (Elicitation and Collaboration)

Ця область знань, згідно BABOK® Guide містить такий перелік задач:

 1. Підготовка до виявлення вимог (Prepare for Elicitation) — задача, метою якої є визначення скоупу виявлення вимог, вибір найбільш підходящої техніки, підготовка допоміжних матеріалів;
 2. Виявлення вимог (Conduct Elicitation) — задача, яка спрямована на виявлення, ідентифікацію та вивчення інформації, які стосується здійснюваної ініціативи;
 3. Підтвердження результатів виявлення (Confirm Elicitation Results) — задача, виконання якої забезпечить перевірку зібраної під час виявлення інформації на точність та узгодженість із іншою інформацією;
 4. Передача (комунікація) бізнес аналітичної інформації між замовником та командою (Communicate Business Analysis Information) — задача, ціль якої запевнитися, що всі зацікавлені особи мають спільне розуміння бізнес аналітичної інформації;
 5. Спонукання взаємодії та управління співпрацею між зацікавленими особами (Manage Stakeholder Collaboration) — задача, яка має на меті спонукання всіх зацікавлених осіб співпрацювати задля спільної мети.

Статистика по задачам виявлення вимог виглядає наступним чином:

Рисунок 9 Виконання задач Виявлення вимог та взаємодії із зацікавленими особами

Очікувано високі показники отримали підготовка та проведення виявлення вимог, підтвердження результатів виявлення та комунікація бізнес аналітичної інформації. Чому очікувано? Хто працював аналітиком — зрозуміє, це задачі, з яких починається і якими завершується будь-який бізнес аналіз. Від 50% до 56% опитаних аналітиків виконують ці задачі на своїх проектах. Дещо менше аналітики виконують задачу управління співпрацею між зацікавленими особами (37% опитаних).

Управління життєвим циклом вимог (Requirements Life Cycle Management)

В Управлінні життєвим циклом вимог BABOK® Guide виділяє наступні задачі:

 1. Трасування вимог (Trace Requirements) — задача, метою якої є забезпечення відповідності вимог, описаних на різних рівнях, та управління впливом від зміни на одному рівні на пов’язані вимоги;
 2. Підтримка вимог (Maintain Requirements) — підтримка точності та відповідності вимог протягом будь-яких змін, доопрацювань та цілого життєвого циклу вимог, а також підтримка можливості пере використання вимог для розробки інших рішень;
 3. Пріоритезація вимог (Prioritize Requirements) — задача ранжування вимог в порядку їх відносної важливості;
 4. Оцінка зміни вимог (Assess Requirements Changes) — метою цієї задачі є оцінка впливу пропонованих змін на існуючі вимоги та спроектовані рішення;
 5. Затвердження вимог (Approve Requirements) — задача, що спрямована на досягнення домовленостей та затвердження вимог та спроектованих рішень, для забезпечення подальшої їх розробки.

Статистика по виконанню цих задач виглядає наступним чином:

Рисунок 11 Виконання задач Управління життєвим циклом вимог

В Управлінні життєвим циклом вимог ситуація виявилася дуже подібною до Виявлення — велика кількість аналітиків активно залучені в усі задачі по управлінню життєвим циклом. Дещо менший показник має Трасування вимог (37% опитаних), але інші задачі показують, що половина аналітиків вміє виконувати і виконує ці задачі.

Аналіз стратегії (Strategy Analysis)

Аналіз стратегії BABOK® Guide розбиває на наступні задачі:

 1. Аналіз поточного стану (Analyze Current State) — розуміння причин, чому підприємство потребує змін, як воно працює, та на що прямо або опосередковано можуть зміни вплинути;
 2. Визначення майбутнього/бажаного стану (Define Future State) — метою цієї задачі є визначення необхідних якостей для досягнення бізнес цілі;
 3. Оцінка ризиків (Assess Risks) — задача, що спрямована на розуміння небажаних наслідків внутрішніх або зовнішніх обставин протягом переходу у бажаний стан або безпосередньо у бажаному стані;
 4. Визначення стратегії зміни (Define Change Strategy) — розробка та оцінка альтернативних стратегій змін та обрання рекомендованого рішення.

Серед всіх аналітиків, що відповіли на наше опитування, задачі аналізу стратегії виконує така частка:

Рисунок 13 Виконання задач Аналізу стратегії

Значно менше, порівняно з Виявленням вимог та Управлінням життєвим циклом вимог, аналітики виконують задачі Аналізу стратегії. Трішки більше третини відповіли, що виконують Аналіз поточного та Визначення майбутнього станів (42% та 35% відповідно), і ще менше опитаних щодня стикаються з Аналізом ризиків та Визначенням стратегії змін (16% та 18% відповідно). При цьому, аналітики не відчувають значної нестачі теоретичних знань з цього питання (від 11% до 26% відповіли, що хотіли б знати більше), хоча не виключено, що причиною цього є недостатність досвіду практичного виконання цих задач. Також з графіка яскраво бачимо, що третина тих, хто відповіли, хотіли б більше виконувати ці задачі на практиці (31%-32% опитаних).

Аналіз та проектування вимог (Requirements Analysis and Design Definition)

В Аналізі та проектуванні вимог BABOK® Guide пропонує розглядати наступні задачі:

 1. Специфікування та моделювання вимог (Specify and Model Requirements) — ціллю цієї задачі є аналіз, синтез та кристалізація результатів виявлення у кінцеві вимоги;
 2. Верифікація вимог (Verify Requirements) — задача, виконання якої забезпечує належний рівень якості специфікацій та моделей;
 3. Валідація вимог (Validate Requirements) — задача, що має на меті підтвердження, що всі вимоги відповідають бізнес вимогам та підтримують забезпечення потрібної цінності;
 4. Визначення архітектури вимог (Define Requirements Architecture) — забезпечення підтримки всіма вимогами одна одної для всебічного досягнення поставлених цілей;
 5. Визначення варіантів реалізації (Define Solution Options) — задача, ціллю якої є визначеня підходу до рішення, ідентифікація можливостей покращення бізнесу, розподіл вимог поміж компонентів рішення та репрезентація варіантів реалізації, які забезпечують досягнення бажаного майбутнього стану;
 6. Аналіз потенційної цінності та рекомендація рішення (Analyze Potential Value and Recommend Solution) — оцінка потенційної цінності кожного варіанту реалізації та визначення, який з них найкраще відповідає вимогам організації.

З цими задачами наші аналітики знайомі в такому об’ємі:

Рисунок 15 Виконання задач Аналізу та проектування вимог

Першим цікавим фактом цієї статистики є той, що ці задачі найменше аналітиків визначають, як непритаманні їм (N/A обрали від 3% до 8% опитаних), порівняно із задачами в інших областях знань, де цей відсоток варіюється: від 8% до 15% в задачах Планування і моніторингу; від 5% до 11% в задачах Виявлення вимог; від 8% до 10% в Управлінні життєвим циклом вимог; від 8% до 11% в Аналізі стратегії і від 10% до 11% в Оцінці рішень.

Також можемо відмітити, що Специфікування та моделювання вимог (47% опитаних), Верифікацію (40% опитаних) та Валідацію вимог (44% опитаних) виконують в середньому вдвічі більше аналітиків, ніж Визначення архітектури вимог (24% опитаних), Визначення варіантів реалізації (21% опитаних) та Аналіз потенційної цінності (23% опитаних), хоча і ці показники не дотягують і до половини всіх бізнес аналітиків, що відповіли на наші питання.

Як і статистика по Аналізу стратегії, ця статистика показує, що наші аналітики хотіли б більше впливати на рішення, в розробці яких беруть участь. Більше виконувати на практиці задачі Аналізу та проектування вимог хотіли б від 21% (Специфікація та моделювання вимог) до 37% (Визначення варіантів реалізації) опитаних.

Від 23% до 27% хотіли б більше дізнатися про теорію задач:

● Визначення архітектури вимог (26% опитаних);
● Визначення варіантів реалізації (23% опитаних);
● Аналізу потенційної цінності та рекомендація рішення (27% опитаних).

Оцінка рішень (Solution Evaluation)

Оцінка рішень, згідно BABOK® Guide містить наступні бізнес аналітичні задачі:

 1. Вимірювання продуктивності рішення (Measure Solution Performance) — ціллю задачі є визначення вимірів та збір даних для оцінки ефективності рішення з огляду на цінність, яку воно несе;
 2. Аналіз показників продуктивності (Analyze Performance Measures) — задача, спрямована на розуміння продуктивності рішення в контексті цінності, яку воно несе;
 3. Оцінка обмежень рішення (Assess Solution Limitations) — задача, метою якої є визначення факторів, внутрішніх для рішення, які заважають повній реалізації цінності рішення;
 4. Оцінка обмежень організації (Assess Enterprise Limitations) — розуміння, як фактори, зовнішні до рішення, заважають повній реалізації цінності;
 5. Рекомендація дій спрямованих на збільшення цінності рішення (Recommend Actions to Increase Solution Value) — задача, виконання якої забезпечить розуміння факторів, які створюють різницю між потенційною і реальною цінністю, та формулювання рекомендацій по їх реалізації.

Загальна статистика по виконанню задач цієї області виглядає так:

Рисунок 17 Виконання задач оцінки рішень

Можемо зробити висновок, що в цих задачах у нас небагато досвіду, сумарно від 24% до 33% опитаних відповіли, що виконують задачі Оцінки рішень на практиці або теоретично знають ці питання. І значно більше, сумарно від 58% до 64% хотіли б більше виконувати ці задачі на практиці та більше знати про них теоретично.

Продовження про залученість аналітиків у моделювання та у виконання інших бізнес аналітичних технік дивіться у наступній частині статті.

👍НравитсяПонравилось0
В избранноеВ избранном0
LinkedIn

Похожие топики

Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

с хера ли чего вы это взяли? полезный материал.

А зачем? ))) Я же вижу, что ты не аналитик — тебе информация не заходит. И как я буду это использовать тоже не зайдёт. Но всё-таки процитирую, чтобы натолкнуть на размышления:

Наступним логічним кроком було оцінити реальну практичну ситуацію у нас в Україні. Для цього ми склали опитування та поширили його в соціальних мережах. Метою було розібратися в знаннях та навичках, які українські аналітики мають та активно застосовують зараз, та які хотіли б, але не застосовують, за браком знань та досвіду. Це опитування стало своєрідною перевіркою наших припущень, які ми зробили за результатами попередніх досліджень.
в одной отдельно взятой компании

 — говоришь? кхм!

Подписаться на комментарии