Check Levi9 best QA positions to Backbase team!
×Закрыть

Результати дослідження знань та навичок бізнес аналітиків. Частина 2

Статистика по використанню аналітиками діаграм та інших бізнес аналітичних технік

Це друга частина опису результатів нашого дослідження знань та навичок українських бізнес аналітиків. В попередній частині йшлося про загальну структуру віку, освіти, досвіду, виконуваних ролей у проекті та методологій, які використовують аналітиків, що заповнили опитування, та про задачі, які вини виконують на своїх проектах.

Це друга частина опису результатів нашого дослідження знань та навичок українських бізнес аналітиків. В попередній частині йшлося про загальну структуру віку, освіти, досвіду, виконуваних ролей у проекті та методологій, які використовують аналітиків, що заповнили опитування, та про задачі, які вини виконують на своїх проектах.

Моделювання

Далі ми поцікавилися, як аналітики використовують моделювання та діаграми в своєму житті. І ось які результати отримали.

Перше питання, яке ми поставили нашим аналітикам — «How often do you use diagrams in your every day work?» (як часто ви використовуєте діаграми у вашій щоденній роботі). Варіанти відповідей були наступні:

● I never use diagrams — Я ніколи не використовую діаграми;
● Rarely — as I don’t know how to do it — Рідко, оскільки я не знаю, як це правильно робити;
● Rarely — I use them only if they are required by some rules or document templates or if I want to impress someone — Рідко, використовую їх тільки вони вимагаються певними правилами, шаблонами або якщо хочу когось вразити;
● Quite often — I use diagrams when they are needed, while analyzing a complex domain or not obvious functionality or when big picture is needed — Досить часто, я використовую діаграми там, де вони потрібні, коли аналізую складний бізнес домен або нетривіальну функціональність або коли потрібне загальне бачення всієї картини;
● Often — every piece of functionality or business domain, I work on, is covered by some diagrams — Часто, вся функціональність і кожна частинка бізнесу описана за допомогою певних діаграмами.

Рисунок 1 Частота використання діаграм аналітиками

Бачимо, що більшість аналітиків (56% опитаних) часто (і при цьому розумно) використовують діаграми в своїй роботі. Проте є і ті, що не використовують їх взагалі, використовують рідко через незнання або використовують лише «для галочки» (в сумі 28% відсотків опитаних).

Мета, з якою аналітики використовують моделювання виявилася наступною:

Рисунок 2 Мета, з якою аналітики використовують в своїй роботі діаграми

Досить очікувано мета описати структуру та поведінку ІТ системи набрала найбільше голосів, бо, все ж, більшість наших аналітиків працюють глибше і тісніше саме з системами, і трішки менше з бізнесом. Але моделювання з метою аналізу бізнес домену також обрало більше половини опитаних аналітиків, що мене, особисто, дуже тішить.

Для побудови діаграм аналітики переважно використовують наступні інструменти:

Рисунок 3 Інструменти для побудови діаграм, які використовують аналітики в своїй роботі

Visio і аркуш з олівчиком впевнено лідирують в цьому опитуванні — поки мало аналітиків мають змогу використовувати професійні вузько спеціалізовані інструменти на своїх проектах. Хоча, можливо, такі відповіді на це питання тісно пов’язані з відповідями на наступне питання, бо Visio дає, мабуть, найширші можливості для вільного використання будь-яких нотацій і створення власних з комбінації стандартних.

І останнім питанням цього блоку було питання щодо нотацій, які аналітики використовують найчастіше.

Рисунок 4 Найбільш поширені нотації серед аналітиків

Цікаво, що третина аналітиків використовують для моделювання власну нотацію, тобто малюють діаграми у вільній формі, не притримуючись якоїсь формальної нотації.

Техніки бізнес аналізу

Наступним блоком були питання про техніки, які використовують аналітики. Опитування проводили по 25 найпоширенішим технікам:

● Acceptance and Evaluation Criteria
● Benchmarking and Market Analysis
● Business Case
● Business Model Canvas
● Business Rules Analysis
● Data Dictionary
● Data Mining
● Decision Modeling
● Document Analysis
● BA Estimation
● Functional Decomposition
● Interviews
● Metrics and KPIs
● Mind Mapping
● Non-Functional Requirements Analysis
● Organizational Modeling
● Prioritization
● Prototyping
● Roles and Permissions Matrix
● Root Cause Analysis
● Stakeholder List, Map, Personas
● Survey or Questionnaire
● SWOT Analysis
● Use Cases and Scenarios
● User Stories

Аналогічно попереднім блокам питань про задачі, тут ми, так само, давали змогу обрати з наступних варіантів відповідей:

● I know the topic quite well and apply in practice — Я розбираюся у питанні досить добре і застосовую на практиці
● I know the topic quite well theoretically — Я розбираюся у питанні досить добре теоретично
● Want to apply more in practice — Мені хотілося б більше застосовувати це на практиці
● Want to know more — Мені хотілося б знати більше
● N/A — це питання не можна застосувати до мене/я це не виконую/не знаю/не цікавлюся

В результаті отримали наступну статистику відповідей по технікам, які найчастіше застосовують аналітики в своїй роботі.
До 10 технік, які найчастіше аналітики обирали, як ті що «I know the topic quite well and apply in practice» увійшли наступні:

Рисунок 5 Топ 10 технік, які найчастіше використовуються аналітиками

Досить дивно, що інтерв’ю та аналіз документів не отримали всі 100% голосів аналітиків, а от те, що саме ці техніки на першому місці в арсеналі наших аналітиків — абсолютно очікуваний результат.

Зворотній топ 10, тобто 10 технік, які найменша кількість аналітиків обрала, як ті, що активно використовуються ними в роботі, виглядає наступним чином:

Рисунок 6 Топ 10 технік, які використовуються найрідше

Найменше аналітиків використовують в своєму житті Канву бізнес моделі, що можна пояснити більш системним спрямуванням нашої бізнес аналітичної роботи в Україні (особливо в аутсорсингових компаніях, які працюють закордон).

Натомість рейтинги технік, які найбільше аналітиків хотіли б практикувати частіше та вивчити глибше, виглядають наступним чином:

Рисунок 7 Топ 10 технік, які аналітики хотіли б більше використовувати на практиці

Відповіді на це питання яскраво показують бажання наших аналітиків зануритися глибше в бізнес складову аналітичної роботи: розібратися з бізнес моделями, бізнес правилами та SWOT аналізом.

Рисунок 8 Топ 10 технік, які аналітики хотіли б глибше вивчити

Найбільше нестачу теоретичних знань аналітики відчувають в моделюванні рішень, дата майнінгу та аналізуванні ринку.

Висновки

Дослідження яскраво показало сильні сторони наших аналітиків, визначило що ми вміємо добре і в чому маємо щоденний активний практичний досвід. А також вказало на певні пробіли в знаннях чи досвіді, які ми маємо зараз. Але всі «пробіли» та нестачу знань варто сприймати як унікальну можливість для росту, розвитку та постійного вдосконалення.
Саме такі думки наштовхнули нас на ідею створення курсу. Ми побачили, що у нас в Україні є аналітики, які мають практичний досвід, але, з якихось причин, відчувають не всі свої бізнес аналітичні м’язи достатньо прокачаними. Ми зрозуміли, що такі є і ми зрозуміли, яких саме знань та досвіду їм бракує, та спробували об’єднати все це у єдину навчальну програму «Прикладне мистецтво бізнес аналізу».

В курсі ми спробували занурити наших аналітиків у бізнес і провести по всьому шляху від аналізу бізнес проблем і стратегії розвитку компанії, зародження ідеї, як досягти цілей бізнесу, через звичні нам аналітичні активності по збиранню і формулюванню вимог до програмного забезпечення, яке б підтримало стратегію змін, і до успішного впровадження всіх необхідних змін в організації.

👍НравитсяПонравилось0
В избранноеВ избранном0
LinkedIn
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Поидее аналитик нужен, чтобы делать сложное — понятным и интересным.
Поставьте 0 лайков, если не прочитали весь текст. Если прочитали — не п...ритоворяйтесь, идите прочитайте. Зачем, спросите вы? Вот у меня тот же вопрос про аналитиков.

когда аналитику нечего делать он анализирует аналитиков

Подписаться на комментарии