Релокейт-опрос 2017 (для тех, кто уже уехал). Собрано более 1500 анкет.
×Закрыть

Пенсія за віком


Це тільки уривок і взято зі законопроекту № 6614 від 22.06.2017

"Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.

Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року — не менше 25 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — не менше 26 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — не менше 27 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — не менше 28 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — не менше 29 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менше 30 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 31 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 32 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менше 33 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 35 років.

Далі так, хто хоче, може глянути

До досягнення віку, встановленого абзацами першим і другим цієї частини, право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років — які народилися по 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
56 років — які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
57 років — які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років — які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
59 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
60 років — які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.
2. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:
по 31 грудня 2018 року — від 15 до 25 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — від 16 до 26 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — від 17 до 27 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — від 18 до 28 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — від 19 до 29 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — від 20 до 30 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — від 21 до 31 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — від 22 до 32 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — від 23 до 33 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — від 24 до 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року — від 25 до 35 років.
3. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — від 15 до 16 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — від 15 до 17 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — від 15 до 18 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — від 15 до 19 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — від 15 до 20 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — від 15 до 21 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — від 15 до 22 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — від 15 до 23 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — від 15 до 24 років;
починаючи з 1 січня 2028 року — від 15 до 25 років.
4. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами першою — третьою цієї статті, пенсію може бути призначено після набуття страхового стажу, визначеного частинами першою — третьою цієї статті на дату досягнення відповідного віку.
Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою — третьою цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.
5. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку";
«Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком
1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.
Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 року для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 відсотків заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
2. З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
3. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено абзацом першим частини першої цієї статті, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, пропорційному до наявного страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
Для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим цієї частини, виплачується після досягнення 65-річного віку. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
4. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений частинами першою — третьою цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом.
5. При визначенні мінімального розміру пенсії за віком та збільшенні мінімальної пенсії за віком, передбачених абзацами першим і другим частини першої, частинами другою і третьою цієї статті, до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
6. Різниця між розміром пенсії, обчисленим відповідно до абзаців першого і третього частини першої, частини третьої цієї статті, та розміром пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 цього Закону, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України";

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій

Текст законопроекту до другого читання 18.09.2017 (документ для завантаження)

А це вже результат сьогоднішнього голосування

Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій (№ 6617) — за основу та в цілому. Дата 03.10.2017 18:14 Результат голосування: За:255 Проти:1 Утрималися:15 Не голосували:31 Всього:302

LinkedIn

Лучшие комментарии пропустить

Не сцы, 60 не предел. Когда тебе будет 60, пенсионный возраст будет 120.

Сэр, вы новости совсем не читаете?
Для справки: на Украине проголосована новая судебная реформа.
Её основные «нововведения».
1. Для того, чтоб судиться вы должны положить на депозит сумму на компенсацию судебных затрат ответчика, если вы проиграете. Нет суммы — нет суда. Да-да, судья откажет в производстве. Количество суммы должно быть «соразмерно» предполагаемых исковых затратах. Что такое «соразмерно» в законе не указано, это определяет лично судья.
2. Судья имеет право встретиться с каждым участником процесса тайно для «досудебного урегулирования». Встречу эту запрещено фиксировать.
3. Судья имеет право по собственной инициативе закрыть судебное заседание, или запретить видеосьёмку и публикацию материалов в сети интернет.
4. Результаты закрытого судебного заседания не оглашаются публично
5. Вместо повестки гражданин считается «належно оповищеним», если вызов в суд опубликован на сайте. Время публикации не фиксировано, хоть за минуту до начала заседания.

Теперь предположим, прошло 30 лет и фонд говорит:"мальчик, ты кто? Иди отсюда пока морду не набили".

Уважаемый сэр идёт в суд, а ему и говорят:"прежде, чем начать рассмотрение дела внеси-ка ты, мил человек, на депозит половину причитающейся тебе по иску суммы. Я её считаю соразмерной затратам на процесс«. И шо, где её брать? Всё, можно идти домой.

Даже если ты найдёшь сумму, в суд тебя вызовут опубликовав данные на сайте, за 10 минут до начала судебного заседания. Не пришёл? Твои проблемы, надо было смотреть.

Даже если ты будешь в суде жить, судья рраз и закроет процесс, запретит видеосъёмку, на процессе же будет открыто над тобой смеяться.

А, ну да. Если принять решение против тебя нельзя никак будет, он ... уйдёт в отпуск. Пробудет там месяц. Через 15 дней дело передают другому судье. И так пока.... пока дело не закроют. Потому, что рассматривать дело можно только пол года — больше нельзя.

Кто мне не верит, что такое принято пусть идёт в гугл и напишет «Украина, судебная реформа 2017».

Кто не верит, что судьи будут злоупотреблять столь щедро предоставляемыми правами, тот дурак. Больной на голову наивный извращенец.

К чему это я? Ты реально считаешь, что в этой стране доверять кому то — хорошая идея? Я для себя решил: ничего из того, что нельзя унести подмышкой держа в другой руке оружие я заводить не буду. Ни жилья, ни тем более депозита. Баксы я положу в сумку и пойду с ними. Как положить инвестиции в «недержавный пенсийный фонд»? Их и так не отдавали, а теперь и совсем не будут.

Единственный вариант выжить — нарожать четверых детей, вырастить из всех них айтишников (одного, самого дурного в ментовку), Тогда, если повезет, на пенсии будет возможность что ктото воды подаст.

Всё так, кроме одного

государство в конце-концов просто от них тупо отказалось...как впрочем и от других пары миллионов пенсионеров на Донбассе

Тут, справедливости ради, стоит заметить, что пенсию у них никто не забирал, и получать можно на подконтрольной территории.
Куда Украина должна переводить деньги? В ордло, на счет Гиви, или кто там сейчас атаман-«освободитель»? Напомню, вся банковская система отключена и разрушена, росия пришла, путен ввел.
Не факт кстати, что родители не стояли, маша флагами, крича Путен введи.

Родители боятся, что у вас не будет пенсии, но не боятся, что у вас не будет жизни )
Глупо ждать 30 лет, чтобы потом получать пенсию в 100 $ и тратить на лекарства сомнительного качества. За это время можна построить «Сингапурское чудо».
О нет, скажете вы, мы бедные, в стране нет денег на реформы и нам никто не даст (не умеем просить), да и вообще привыкли к рабству, только немощные стоны можем издавать в созидающей позе.
А вот Ли Куан начал с чистоты еще в 60-х годах прошлого века (золотая фраза «Закон не будет работать, если нет порядка») и волшебный пинок «Мотивацией к „культурному поведению“ послужила введённая система штрафов за плевки — в пятьсот долларов» (статья argumentua.com/...​ptsii-i-plevkov-na-zemlyu)
Если, например, в Киеве снаружи каждой станции метро поставть по 2 камеры, а учитывая, что каждые 1-5 минут проходит мужик (в лучшем случае их будет 5 :) ), который громко сморкается и плюет минимум 1-2 раза, то на нем можна заработать 500-1000$ в минуту, т.е за 18 часов в среднем каждый выход с метро принесет доход в 1 080 000 $ (а учитывая, что некоторые станции метро имеют 4-8 выходов), доход будет 4 320 000 — 8 640 000 $ +\- пару копеек.
Ладно, пусть это будет 5 млн зелени/сутки (округлим) !
Куда направлять эти копейки, скажете вы ? Например, на финансирование стартапов «Smart City», закупку урн, да и вообще можно закатать в асфальт (те кто не может отдать,
может спокойно асфальтировать дороги).
Так ведь Президент не позволит устроить такой «чистый беспредел» ! Но тогда можно заблокировать его (+ его родственников счета) с условием «Или ты тут устраиваешь нам Сингапурское Чудо, или все твое — уже наше» ))

Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Украинцы потрясены размером обновленных пенсий и звонят в Пенсионный фонд, — Минсоцполитики (АУДИО)
www.0629.com.ua/news/1826522

kiev.vgorode.ua/...​news/luidy_horoda/144354
«куда ездят по утрам киевские бабушки и почему их много именно в час пик»

Насколько сложно после 60 вайти в видеоблоггеры/фитоняши из инстаграмма/стоковые фотографы?) С такой занятости хватает денег, чтобы уехать греть старые кости на острова или хотя бы в Тай?)

У этого всего аудитория преимущественно молодежная, а для того, чтоб показывать им фокусы, необходимо, как мне кажется, обладать хоть каким-то энтузиазмом. А с энтузиазмом после шестидесяти обыкновенно большие проблемы — почти что все пофигу, проще говоря. Вот сейчас идет сериал Mr. Mercedes, там хороший актер играет детектива на пенсии, в красочных деталях демонстрируя особенности данного возраста. Хотя там герою, пожалуй, хорошо после шестидесяти, скорее ближе к семидесяти, но состояние передано вполне адекватно, на мой взгляд.

Меня поражает здесь другое, все видят своих родителей, бабушек и дедушек и кучу пенсионеров вокруг и почему-то считают, что они тем не менее настолько уникальны, что будут молодыми и здоровыми до 100 лет.

Не молодыми и здоровыми.. Но и бабушки с дедушками не сидят на жопе, причитая, как все плохо. Я все таки надеюсь, что буду как те, кто в 80 на мотоциклах ездят по европе, а не бухают в спальне. Как те, кто в 60 каждый новый год празднуют в другой стране, а не скулят дома, что дети не приехали..

Надежда — мать дураков, но как мать она не бросает своих детей.

Совкопенсы не показатель. Они и в молодости были такими.

Из Украины ? Еденицы таких пенсионеров.

Пенсия не располагает :)

Всё ты врешь. Как тут принято говорить, они просто ленивые и не хотят, а могли бы программировать и по 5 кусков баксов в месяц получать.

Угу, вся страна ленивая, а могла бы программировать :)

90% писателей на ДОУ именно это и утверждают.
И твоя надежда имеет смысл, если ты уже в Германии или подобной развитой стране. Если нет, то лучше сразу забей на нее.

Как показывает история, даже Германия или другая развитая страна ничего не гарантируют. Но это не означает, что не стоит пробовать что-то делать :) Не проигрывает тот, кто не играет, впрочем он и не выигрывает так же :)

Сегодня по дискавери показывали, как лучший в мире марафонский бегун при 2 летней подготовке с толпой ученых не смог пробежать 42 км за 2 часа. Не вложился чуть-чуть. Это единственный человек на все 7 ярдов населения мира.
Обычный же человек с трудом за 8 часов пробежит, даже если очень хотеть будет.
Вы здесь в массе своей такие дети.

Вы здесь в массе своей такие дети.

 +100500

42 км ... человек с трудом за 8 часов пробежит

Из пункта А в пункт Б вышел пешеход со скоростью 5 км/ч.

Из пункта А в пункт Б вышел пешеход со скоростью 5 км/ч.

Бежать сложнее чем идти, однако. :)
(и есть специальный критерий, отличающий бег от ходьбы).

Так что, в смысле «человек с трудом за 8 часов пробежит» оратор прав — хоть и запостил это, в ходе очередного бредословия.

Біг менш затратний за енергією ніж крокування. Інша справа, що не всі вміють правильно бігати.

Вот видишь насколько ты умнее меня. Вот тебе и подтверждение, что после 40 тупеют люди в массе своей.

Вот тебе и подтверждение, что после 40 тупеют люди в массе своей.

Я, как бы, тоже за 40. :) И пока рейты лишь растут...

Вот видишь насколько ты умнее меня.

На скільки? От цікава власна оцінка

Ну, нормально. Ти ФОП, 35 років платиш свої 704 грн соцвнеску, і так до 60 років, потім за 17 років забираєш їх назад мінімальною пенсією по 1400, чи скільки там вона. А якщо довше 77 років жити — то ще й плюс вийдеш. Не дуже прибутково, але пенсія — найнадійніша інвестиція, як не крути.

Тут был топик про программистов старше 50, которых не могут найти. Неужели один нашелся?

Странное вообще дело. Почему-то все ассоциируют себя со стариками, которым когда-то понадобится пенсия и никто с людьми(которыми они являются сейчас), которым надо этих стариков содержать. И уж тем более никто не думает что повесят на шею их детям. А ведь это ж вторая сторона медали. Общество просто не тянет ту социальную нагрузку, которая на нем лежит. Это факт и его надо честно признать. И как-то это дело реформировать. Я далека от того, чтоб говорить о каких-то резких негуманных вещах. Но постепенно и медленно это все пенсионное счастье надо менять. Нам быть готовыми к тому чтоб самим по максимуму обеспечивать свою старость. На каком-то посильном (а это минимальном) уровне обеспечивать сегодняшних стариков, бросать их дохнуть с голоду нельзя. Упаси боже оставить этот трындец на шею своим детям, очень усугубленный (сейчас на 1 работающего 1 пенс, а детям нашим что достанется — по 2 пенса на шею каждому?), это по отношению к детям как?
ИМХО эта реформа — правильная вещь. Ее проводят постепенно, за 10-15 лет. Дают время работающим хоть как-то среагировать и подготовится. Но она необходима. Хотя и да, основное ее бремя лежит на нас современных работающих. Текущих пенсов надо докормить, себе старость как-то обеспечить, и детей поднять. Но мы типа должны это сделать, чтоб перед детьми не было стыдно за то, что мы им оставим.

сейчас на 1 работающего 1 пенс

ще у 2014р. пенсіонерів вже було на 500тис. більше, ніж офіційно працевлаштованих. А після цього сотні тисяч поїхали піднімати економіку Польщі.

А я ж о чем. У меня сын. Ему 5. Пусть меня покрасят в фиолетовый цвет если я буду позволять вешать ему на шею 2 пенса из числа нас теперешних. Меня это парит намного больше чем всякий там зрадогеноцид популистский.
А в польшу нихай едут. Имеют право. Таким способом решают вопросы. просто нихай будут до конца ответственными и понимают все последствия. И САМИ о них парятся. СЕЙЧАС. Им дали такую возможность. Просто например они не смогут поднимая экономику другой страны потом прийти например к моему сыну и сказать: а ну давай корми меня, я старый мне все должны. Реформа не позволяет. Ибо у меня на сына другие планы. Например чтоб он своих сыновей растил, строил инфраструктуру. А не тащил теперешних заробитчан. Вотэто все.

Если свалить, то сын сможет содержать родителей, бабушек и дедушек, даже не будучи ИТшником.

Спорный вопрос о свалившем не айтишном сыне. На самом деле проблема пенсий она глобальна. Она у всех. О ней орут лучшие нобелевские умы, лет 5-7 как так точно. Не тянет современное постиндустриальное общество взятых на себя в другую эпоху обязательств. Рожает мало. Живет долго. У нас она просто более острая. Но на ваш век и германской хватит.

Что значит не тянет? Еды в мире хватает на всех, одежды тоже. С жильем в условиях малой рождаемости, тоже проблем не должно быть. Не тянет демократия. Это устаревшая форма правления, не тянет рыночная экономика, она ориентированна на другое. Как ранее феодальный строй не потянул и его заменили, так и теперь, пришло время изменений. И разные страны уже проводят разные эксперименты, на подобии контроля рождаемости, безусловного дохода и прочие.

Не тянет на уровне того же общества уровня потребления (пусть и скромного). Не тянет.
Ну а рождаемость им надо в другую сторону контролировать. В сторону увеличения оной. тогда на время попустит. Но только кто ж дурак рожать. Когда столько всего приятного и интересного помимо младенцев в этом вашем современном западном мире. 1 родил и слава богу. Наигрался.

разные страны уже проводят разные эксперименты, на подобии контроля рождаемости, безусловного дохода и прочие

Есть другой вариант: не давать денег бездельникам. Проголодаются — пойдут работать

Проблема в том, что работа очень большого количества людей просто не нужна.
Очень многие люди совершенно бесполезны для человечества.
И если бы вместо дестркутивной деятельности они не занимались ничем, а просто пили пиво и смотрели футбол за счет налогоплатильщиков — всем было бы лучше (кроме тех, кто думает что раз я вкалываю, то пусть и остальные вкалывают). Даже если работа будет сводится к перетаскиванию бревен с одного места на второе и обратно, и контролем за людьми которые перетаскивают бревна, и созданием видимости полезности работы по перетаскиванию бревен.

Кроме того потребность в (создании рабочих мест) сильно тормозит промышленные революции. Не выгодно роботизировать производство, если после определенного уровня автомитазации тебе влепят доп налог за (не созданные рабочие места).

работа очень большого количества людей просто не нужна.

Пусть переучиваются.

вместо дестркутивной деятельности они не занимались ничем, а просто пили пиво и смотрели футбол за счет налогоплатильщиков

Предлагаю другой вариант: воруешь — по морде.

Предлагаю другой вариант: воруешь — по морде.

Ты действительно предпочитаешь кормить карательные органы, нежели не желающих работать людей? Или считаешь, что они обойдутся тебе дешевле?

Или считаешь, что они обойдутся тебе дешевле?

При отмене запрета на оружие для гражданских и изменения закона о самообороне конечно дешевле. Напал грабитель — пулю ему в кишки. Остальные напуганные его судьбой пойдут работать.
При таком положении дел много полицейских не надо, лишь для разгрома организованных преступных группировок. Ну там несколько мобильных групп, которые не берут пленных. С простыми гопниками уровня алкоголиков справятся граждане, такие как я.

p.s. Да, не жалко.
p.s1. Да, я не считаю что чья то жизнь ценней моих денег или здоровья. Я деньги заработал, поэтому при нападении и отсутствии опасности попасть в тюрьму пристрелю без колебаний

При отмене запрета на оружие для гражданских и изменения закона о самообороне конечно дешевле. Напал грабитель — пулю ему в кишки. Остальные напуганные его судьбой пойдут работать.
Да, я не считаю что чья то жизнь ценней моих денег или здоровья. Я деньги заработал, поэтому при нападении и отсутствии опасности попасть в тюрьму пристрелю без колебаний

Знаешь шо будет — будешь идти такой по улице с оружием, тебе пулю в лоб, а потом уже подошли и забрали твои заработанные деньги. И пошли себе дальше в ближайший бар обмыть сие. А ты себе валяйся дальше без мозгов и без денег хехе. А так оно и будет в твоем мирке.

а що заважає їм зараз кулю в лоб тобі пустити?) Чи в країні мало зброї?

Вони вже зараз мають зброю. А в тебе її немає. Нічого не заважає їм робити це прямо зараз.

А поговорить?

Не будет. Это удобнее делать из левых стволов, а не зарегистрированных.
Но взаимные разборки особо агрессивных будут. За пару лет они выпилят друг-друга. Тебе такой вариант не нравиться?
Тебе больше нравиться, когда тебя из левого ствола шальной пулей завалят?

За пару лет они выпилят друг-друга. Тебе такой вариант не нравиться?

В США до сих пор не выпилили, а на тот свет отправили кучу ни в чем неповинного народу.

Маньяков и здесь не меньше.
И таки выпилили, еще лет 150 назад.

Ещё больше народу убито при попытке ограбления. Если бы не было свободных от оружия зон, бандитов убили бы больше

Погуглите статистику по США, она опровергает ваши слова.

В США до сих пор не выпилили

На большей части территории уже спокойно. То, что есть — сильно локализовано (те самые плохие районы типа южного централа):

crimeresearch.org/...​zero-murders-69-1-murder

будешь идти такой по улице с оружием, тебе пулю в лоб

Так вокруг полно людей тоже с оружием :) Если ты кому-то пулю в лоб, то скорее всего сразу же кто-то и тебе..

И Вы думаете, что описанные отморозки сейчас не имеют оружия? :)

Проблема в том, что работы просто нет и не предвидится в ближайшее время.
Вот у меня еще одна попытка найти работу отвалилась. Заказчики хотели за пару месяцев получить то, что год делать надо.

Заходишь в раздел «вакансии». Работы завались

На рисование сайтиков. Понимаешь не всем и не всегда пофиг что делать. Лишь бы деньги платили.

Протирание штанов за всякими говнопроектами по тиражированию говнокода мне за 20 лет остопиздело. Посему сейчас и ищу только математику, но на нее спрос очень маленький и конкуренция очень большая в наших задницах мира.

не всем и не всегда пофиг что делать. Лишь бы деньги платили.

Не хочешь работать — голодай. Посидишь голодным, пойдешь не то что сайтики — говно ведрами носить. Так что увы, денег на занятие интересным не дам

Для меня голодным быть не первый раз. Ничего особо страшного в оном нет. Вон даже бомжи выживают большей частью.
А у меня и жилье есть свое и жена работает. Не хотела валить, теперь кормит. Я еще в 2000-м предполагал в какое дерьмо местное ИТ скатиться. У меня и сейчас самый большой расход — колеса.

Ты меня ни о чем не просишь. То есть, на тебя расходов налога нет

Ваш взгляд на жизнь крайне изумителен.

Если предположить что средний расход сыроеда в Украине 1к в месяц...

То сыроед вполне может 4 месяца не работать, и искать работу на 3к в месяц. Проработать там 8 месяцев. Повыполнять интересных и полезных задач. Но 4 месяца он будет не работать. Значит будет голодать. Несмотря на общий доход за год 24к.

В противовес вы говорите, что выполнять бесполезную, глупую работу, которая никак не влияет на человечество (вообще никак) за 2к в месяц — это хорошо. И человек который так будет делать — не будет голодать. Несмотря на общий доход за год 24к.

(Все числа, приведенные в сообщении взяты из другого мира, и могут не иметь никакого отношения к действительности)

Большинство работы которую делают люди — совершенно бесполезна. И то что людям за нее платят деньги — не делает ее полезной. То что за бесполезную работу платят означает лишь то, что существуют люди, которым платят за то, что они создают видимость полезности бесполезной работы. Генерируют рабочие места там, где они не нужны.

___
Доход некоторых семей с двумя айтишниками, без детей, и с квартирой превосходит их расход в 10 и больше раз.
Они вполне могут позволить себе после нескольких работы устроить себе отпуск на несколько лет и не голодать.

Они вполне могут позволить себе после нескольких работы устроить себе отпуск на несколько лет и не голодать.

Могут, но кто ж им позволит.

Виктор, надоело читать! Заводи трактор, будет тебе и математика и что хочешь.

Только не надо говорить что поздно — тупые отмазки, я видел чуваков, которые перезжали еще позже.

Расскажи детальнее про них и про особенности. Я знал еврея, что его американские родственники к себе в америку забрали в 65.

Тебе надоело, а молодым полезно, капелька к трактору. Не будут повторять моих ошибок.

Расскажи детальнее про них и про особенности.

Чуваку надоело сидеть в России, нашел бодишоп в США, весло в руки и погреб. Переехал с женой, дети уже относительно взрослные.

Не будут повторять моих ошибок.

Глупо надеяться, тем более что ты сам повторяешь свои ошибки.

Еды в мире хватает на всех

Как бы практика последнего десятилетия показывает, что еды не хватает уже повсеместно (я не про голод в Африке). Потому как на планете заканчивается доступная пресная вода, а именно она используется в сельском хозяйстве.

А что ж еда такая дешевая?

Это где дешёвая? В Украине и Беларусии? Так это временно. В Китае уже сейчас серьёзные проблемы с качеством продуктов питания, достаточно посмотреть на YouTube ролики наших, поехавших туда работать. А этот регион сейчас вроде на подъёме, центр мира неофициально уже сместился в Азию. В других странах приличные продукты питания очень дороги и не каждому по карману, чтобы потреблять регулярно. Персидский залив практически всю еду импортирует, питьевую воду меняет на 1:1 к нефти.

Во всем мире, что находиться в умеренном климате. Ты еще вспомни про невозможность выращивания еды в Сахаре.
Всем, кто работает, получает социалку или пенсию в странах в умеренном климате по карману.
А вообще еду в мире хоть попой ешь, просто одни ее много выкидывают на мусорки, а другие не доедают. Но к количеству еды это отношения не имеет.

Массовой еды — из сои, отходов перерабатывающей промышленности, пальмового масла, из глутамата натрия (в Китае это уже почти то же самое, как у нас — хлеб) — действительно много и она доступна широким слоям. Чистая (без добавок, антибиотиков и пр.) молочка и мясо, рыба ценных видов, выведенная в естественных условиях — это продукты питания уже для слоев населения выше среднего.

А если вспомнить одежду, то там вообще капец. Есть искусственные ткани и материалы, превосходящие по аналогам натуральные, ну так они и стоят гораздо дороже натурального. А широкие массы приучили одеваться в дешёвую синтетику и резину.

Если бы всех пытались бы одевать и кормить по стандартам 19-го века, то сразу же на поверхность вылезли бы масштабы чудовищной бедности и убожества миллиардов людей по всему земному шару.

Что плохого в сое и глутамате. Пальмовое, если не отходы, то же полезное, правда оно дорогое.
Чистой рыбы уже нигде в мире нет, океан загадили. Мяса, молока, овощей и фруктов, хоть жопой жуй везде в умеренном климате (посмотри на дотации сельскому хозяйству по всему миру).
А про естественные условия — это как про экопродукты. Развод лохов на бабки. Чистая рыба будет, если ты ее будешь растить в искусственном аквариуме на чистых продуктах. А да, сам очистишь землю в герметичных теплицах, где будешь растить корм тем рыбам и насекомых. Таким никто в мире не страдает — ибо глупо.

Хлопка и льна в мире море, сам растет и стоит копейки. Шкур и кожи тоже. дешевая же синтетика увеличивает носкость одежды из натуральных тканей.

Ваши тезисы больше похожи на желание выдать желаемое за действительное. Про пальмовое масло есть куча статей, вот хотя бы эта: santetoujours.info/...​tion/the-harm-of-palm-oil

Про то, что полно фруктов и овощей, да ещё и в умеренном климате: смешно. Вот я с недавних пор решил перейти на потребление натуральных соков, есть тут в Украине ТМ «Галиция». Проверял ассортимент и в дешёвом, и в дорогом супермаркете. 5 (!!) видов соков: яблочный, яблочно-грушевый, яблочно-смородиновый соки. Видел ещё вишнёвый и вроде томатный (их не люблю). Соки эти, согласен, натуральные, полезные, но приедаются до тошноты, уже через месяц все они кажутся однообразной химической жижей. Всё остальное, за редким исключением — сахарные сиропы из концентратов.

Более-менее нормальный выбор и разнообразие соков и фруктов я пока видел и пробовал только в Турции, эта страна в условиях надвигающегося водно-продовольственного кризиса точно будет на коне. Недаром эти земли были заселены с глубокой древности, в отличии от наших стран.

Потому что то, что пихают в дешевые продукты, это отходы производства пальмового масла.
Покупаешь фрукты на рынке и делаешь соки. Вот только чистыми они не будут. Воздух и земля у вас уже очень прилично загажены.

Соковыжималка стоит копейки.
Раз Вы так любите читать, почитайте сколько времени соки вообще полезны после выжимки.
Мы вообще говорим о том, что еды достаточно, а не о том, что все должны пить молоко из девственных коров пасущихся на альпийских лугах.

Потому что люди хотят покупать дешевое дерьмо. Если появляется продукт качеством получше, стоит чуть подороже, то и долго на полках не лежит, не берут. В Украине с таким сталкивался многократно. Итого что-то получше приходится выискивать.

А так посмотри вокруг, фермеры бастуют, молоко выливают, целые свинофермы и курятники вместе с обитателями сжигают, ибо проще получить страховку, чем возиться.

Потому что люди хотят покупать дешевое дерьмо.

Нет ли тут подтверждения тому, что средний уровень доходов по стране такой, что наедаться досыта, каждый день, можно только дешёвым дерьмом?

Касательно «забастовок» фермеров — так это только в ЕС. Там из-за высоких налогов и раздутой социалки практически любой экспортируемый товар на выходе получается дороже среднемировых цен.

Ну и доход тоже, но много и ментальности. Круче же купить понтовую тряпку или цацку и зубы на полку.

Фермеры бастуют из-за низких закупочных цен на их продукцию.

По данным исследования, проведенного специалистами британского Общества инженеров-механиков по заказу ООН, около половины всех продуктов питания, производимых в мире, выбрасывается на свалку.
©

Кстати нашел интересную картинку :)
businessviews.com.ua/...​ower-oil-expo_3418_p0.png

В Германии пенсия и недостаток жилья тоже были одними из центральных тем на прошедших выборах. У многих страх перед «бедностью в старости». Что пенсии еле хватит на оплату аренды за квартиру, так как последняя непрогнозируемо растет. Недостаток жилья — в растущих крупных «нерезиновых» городах. И демография тут не спасает, где-то, где никто не хочет жить, дома стоят пустые, селения приходят в упадок. Безусловный доход не упоминался. Наоборот тут пунктик «полная занятость», уже местами почти достигнутая. Тоже не понимаю этого. Вроде человек работает, чтобы не работать потом. Лень всегда была двигателем прогресса. Смысл провозглашения работы самоцелью от меня ускользает.

О чем я и писал, демократия и рыночная экономика устарели. Люди голосуют не за развитие и лучшее в будущем, а за пачку гречки здесь и сейчас.. Что бы эффективно управлять сейчас государством нужно пол жизни учится. А у нас это следующая ступенька после большего бизнеса. Когда заработал очень много денег, а хочется еще больше, идешь в политику.

Ну поужмутся в отдыхе на курортах. Наши пенсионеры дальше дачи никуда никогда в жизни не выезжали.
Пустость жилья зависит от многих причин. Кстати в в 2000 году во Франции предлагали озеро в Альпах с сарайчиком за 3000 баксов в пересчете с франков. Ну нафиг оно в той заднице никому не надо, хоть и красивая задница. А в некоторых заброшенных деревушках в Пиренеях можно было участок с развалюхой и за 500 баксов взять. Только нафиг такое добро французам и за бесплатно не надо было. Особенно, если горная речка под домом.

А отвалить на пенсию из города им мысль не приходит?

Не тянет современное постиндустриальное общество взятых на себя в другую эпоху обязательств. Рожает мало. Живет долго.

Не тянет обеспечения пенсионеров на уровне, сравнимом с работающими — это да. Но обеспечение пенсионеров и иных неработающих на уровне, где вопрос обеспечения базовых потребностей (еда, одежда, пристойные жилищные условия, доступ к информации) решён — вполне. При раскладе 1:1 на этого вполне хватает трети-четверти дохода большинства работающих первой четверти стран по подушному ВВП.

Не тянет обеспечения пенсионеров на уровне, сравнимом с работающими — это да.

Кто говорил об этом? Йа? Ни пол раза нет. Не тянет обеспечивать «заслуженный отдых» на своей шее работающее постиндустриальное общество. Эта концепция устарела. Она нежизнеспособна. поинтересуйтесь какая часть ВВП германии идет на содержание пенсов от года в год. Как этот процент растет. При том что на пенсию там идут в 67 лет уже сегодня. Сама концепция «сидения на шее на заслуженном отдыхе всю старость» нежизнеспособна в современном обществе. И нобелевские лауреаты орут об этом. Типа решайте шото чуваки. меняйте мораль общественную. Дети за родителями. Люди до старости на каких-то работах, пусть не таких интенсивных. Вот это все.

Она нежизнеспособна. поинтересуйтесь какая часть ВВП германии идет на содержание пенсов от года в год.

Скажем так, средняя полная пенсия по возрасту больше тысячи Евро в месяц, таких пенсионеров в районе 18 миллионов на 90 миллионов населения. 250 миллиардов в год на выплату пенсий при ВВП в 3 триллиона — можно пережить. Ну и прожить в Германии на менее чем 1000 в месяц тоже можно.

скажем поинтересуйтесь цифрами, которыми я рекомендовала интересоваться. А именно пенсы в бундес републик потребляют чето под 30 процентов бюджета(в абсолютном исчислении). треть. на данный момент. и эта цифра угрожающа. и она неуклонно растет. и не даром лучшие эконом-умы парятся. неспроста. бисмарк устроил. потом весь 20 век в момент индустриального бума раздували, а ща не тянут. про украину я молчу тут воще швах, но и у вас не радужно. вам если и светит на пенсию,то лет в 75

скажем поинтересуйтесь цифрами, которыми я рекомендовала интересоваться. А именно пенсы в бундес републик потребляют чето под 30 процентов бюджета(в абсолютном исчислении). треть. на данный момент. и эта цифра угрожающа. и она неуклонно растет.

Если сократить пенсии вполовину, никто из пенсионеров не умрёт от голода или холода. На Майорку и в Альпы станут ездить реже. Мерседес Ц класса перестанет быть стандартной пенсионерской машиной, пересядут на Жопель Корсу. Вместо брендовых тряпок оденутся в китайчатину из Альди/Лидля. В ресторанах их станет поменьше. Из центров крупных городов переедут в места подешевле.

ну далеко не все пенсы там в альпы катаются на мерсах, большинство и сейчас живет тык-впритык, кто именно на пенсию. в этих ваших интернетах пишут что средняя 1К евро(это значит что многие и того меньше). это не альпы на мерсах в брендовых шмотках аж никак

в этих ваших интернетах пишут что средняя 1К евро(это значит что многие и того меньше). это не альпы на мерсах в брендовых шмотках аж никак

Та средняя, которая по возрасту — чуть больше 1К. Но медианная пусть будет 1К.
Вдвоём — это 24К в год. Минус коммуналка
(при наличии выкупленной 2...3К квартиры) и поесть вдвоём по нормам ВОЗ (без ресторанов, понятное дело) — остаётся 14...16К.

у женщин средняя 700 евро, тащемта, но такое. тут кто-то говорил про сократить в 2 раза....и это многие живут на меньшую.
а это значить если сократить в 2 раза седняя мужская будет 500 а женская 350(еще раз, не минимальная — средняя). вот и живи на нее с комуналкой по нормам воз. в германии. ага...то чего мы дошли-то...а как хорошо начиналось...на мерсах в альпы в брендовых шмотках....

Это примерно сегодняшние нормы социальной помощи (400). Понятно, что ниже нельзя. Но вопрос выживания не стоит.

та он и у нас не стоит...тоже оно выживают как-то. но только не спасет. во-первых их много, пенсов, и их кол-во растет. огромный пласт банально нищих людей получится живущих на грани. к тому же только на их лечение еще 400 в месяц вынь да положь при страховой медицине вашей. ну и так себе перспективка жить на грани на пенсии

Вчера как раз пришло письмо из пенсионного фонда. Прогноз моей пенсии, если я буду продолжать в том же духе, 2300 евро. Только что это будет значить к 2050-му году, никому неизвестно. Если я вдруг стану нетрудоспособным сейчас, то будут платить 1000 евро. И еще какая-то цифра 600 евро. Скорее всего теоретическая, если я объявлю себя пенсионером и захочу выйти из игры. На практике этого наверно не позволяют законы сделать.

С 35 лет с зарплаты порядка 75....80К (средней за последние 5 лет) можно немножко накопить до пенсии. :)

Лучше всего свое жилье, это то что пенсионера выручит. А накопления то такое, вжух — и нет их. 2300 брутто это слезы конечно, если с них еще аренду платить.

Это то письмо, что после 5 лет отчислений приходит?
Из какого брутто такое насчитали, если не секрет?

Каждый год вроде приходит, не помню уже, когда первое пришло. Стаж у меня больше 10 лет, а брутто разное бывало, но ничего особо выдающегося. В общей сложности год вообще прохлаждался за свой счет ) Думал попробовать фрилансить путешествуя, но отсутствие немецкого паспорта быстро вправило мозги, впрягся вот опять. Наемная работа это для меня грустновато, но для получения гражданства как раз то, что доктор прописал )

Вам знакома концепция «среднее»? Если у вас зп в 2 раза выше среднего по стране мобыть и так. Но только если среднему пенсу не будет хватать пенс возраст поднимут всем. И вы со своей высокой пенсией выйдете на нее в 75 лет

Что ж вы так переживаете за пенсов в Германии?
Там возможностей для маневра достаточно: обязать переводить часть отчислений в приватные пенсионные фонды (двигаться к накопительной системе), повысить взносы работающим, пригласить гастарбайтеров на блукарту, и т.д. Не обязательно повышать возраст до 75-ти.

Я не переживаю. Я просто отвечаю своему оппоненту, что он несколько заблуждается на счет альп на мерседесах и вотэтовго всего.
Все ваши маневры чреваты. Повышение налогов и мигранты и вотэто все.

Так я на вашей стороне баррикад, что все плохо с пенсиями. Это сейчас кажется 2300 евро прилично. А к 2050-му году это будет мало. Но справедливости ради, средний пенс сейчас в Германии все же не бедствует. Где-то нижние 20-25% из пенсов, если у них нет своего жилья, страдают от повышения арендной платы. На ток-шоу одна уборщица Меркель это высказала, что у нее пенсия намечается 700 евро нетто, как на это прожить. Меркель не нашлась что ответить. Зарабатывала та уборщица 1050 евро в месяц, не знаю брутто или нетто, в этом диапазоне брутто ~= нетто.

пенсия намечается 700 евро нетто, как на это прожить. Меркель не нашлась что ответить.

Отдыхая. По турам где все включено )

Ему 5. Пусть меня покрасят в фиолетовый цвет если я буду позволять вешать ему на шею 2 пенса из числа нас теперешних.

 я думаю особо никто спрашивать не будет. как и с армией

Текущих пенсов надо докормить

Ага, отдавая половину заработанного. Потом из остатков пытаться как то жить. А вот фигвам, у меня есть мама. Больше никому ничего не должен

Ну не половину а 22 процента и то потолок шото с полутора тыщ баксов. Это если как все. но и какбы да. Кроме мамы никому ничего. Если только мама не получает госпенсию, а сидит исключительно на вашей шее — тогда ваш долго можно считать уплаченным. А если она «проработала всю жизнь и имеет право», то право она имеет как раз на деньги современных налогоплательщиков. На чьей шее она и сидит в том числе.

Если только мама не получает госпенсию

Готов подписать обязательство содержать маму взамен на официальное разрешение не платить в ПФ. Маму я и так содержу, пенсии у меня не будет в любом случае.

Чтобы накормить/напоить обогреть человека вна, нужно 300-400 баксов в месяц. Что явно меньше половины заработка даже средней паршивости джуна.

Вот пусть паршивый джуниор и даёт. Лучше я на 400 баксов маме оплачу санаторий

Такие реформы только чуть отодвигают по времени приближающуюся жопу и больше ничего.
Одна реформа пенсионной системы ничего не решает. Через 10 лет ее очередной раз придется проводить или вообще пенсию отменять.

Значит проведем или отменим. Главное чтоб не внезапно и люди могли готовиться.

Многабукафф ниасилил в начале статьи. Выплата пенсии невыгодна государству и тем более невыгодна частным пенсионным фондам. И государство и корпорации всячески будут уменьшать эти выплаты путем подъема возраста и сокращения продолжительности жизни населения. Затягивать дела в судах и комитетах на годы — что угодно. Не надейтесь на пенсию, это такой же миф как и коммунизм.

Да не вопрос. Львиная доля того что делает государство — делает далеко не в пользу тех, кто платит налоги. Но может вспомнить историю, а?

1) У людей была частная собственность. Её отжало государство. Сейчас втупую поделили меж собой феодалы.
2) Государство было социальным. Но перестало быть таковым в принципе. Но НАЛОГИ только увеличились. Хотя должны были упасть под плинтус.
3) Государство было трудовым. Сейчас труд и найм труда — самые облагаемые и штрафуемые деяния! Фенечку с ЧП тоже прикроют, вопрос недалёкого времени. Нет ровно никаких препятствий, государству уже насрать на будущее.
4) Государство было вооружённым. Но оружия у законопослушного населения нет вообще, и потому оно вымирает, и этот процесс пойдёт куда быстрее. Разумеется, кто хочет знать почему и как — это знают. Государство прекратило вести реальную статистику не потому что нет денег на это, но чтобы не выставить в плохом свете тех кто это творит.

0) То что коммунизм или любая другая форма организации не удалась конкретным людям — не значит что оно неправильно вообще. При капитализме тоже знаешь ли >90% предприятий банкротятся в первый же год, и ничего.
Единственное что можно утверждать наверняка — феодализм (а именно это сейчас в Украине розбудовують) невозможен, потому что неконкурентоспособен. Но феодализм — самый беззащитный строй для завоевателя. Не потому ли спонсоры так активно пропихают «реформы»?

Рабовладельчество, как ни странно, может оказаться конкурентоспособным. То что оно банкротилось ранее, не значит что невыгодно сейчас на современном уровне развития средств труда. Частные тюрьмы доказывают что рабовладельчество существует, общество схавало, и они продолжают процветать. Украина уже реформирована в эту сторону, здесь будет обширная рабовладельческая мануфактура. И кстати, государство будет за это доплачивать, за наш счёт!

Украина — это колония. Всё меньше отличающаяся от ДНР, но зато имеющая прекрасные стоки для капитала и легализации награбленного. Метрополию интересуют только доходы. Нетрудоспособное население будет сокращаться. Национальной валюты вероятно не будет вовсе, либо будет очень нестабильной, сливаемой через печатный станок как только кому-то срочно надо денег.

Что действительно останется не рабским, но крепостным правом — это армия. Со всей её гиперубыточностью и нулевой эффективностью в реальной войне. Армии по сути две: есть ещё «дружина» которая грабит внутри, которая стоит на блок-порстах и таможне, которая покрывает мирное разграбление и вывоз награбленного — и она уже сейчас мощнее армии страны.

Есть армия и третья — наёмная внутренняя. Которая не подчиняется никаким законам и правилам, и каждый кто хочет иметь приличную собственность и крепостных — обязан такую иметь. Обычные организованные бандиты. Которые делают всё, что им скажут, и которым ничего за это не будет аж пока население не вооружится (и не вымрут те кто не знал, не успел, не захотел).

Может ли государство сделать так, чтобы нетрудоспособные вымерли? Может. И трудоспособным тоже. Это ведь не так давно происходило — и в мирное время. Какие нафиг пенсии?

БОЛЬШАЯ ПОПРАВКА: физические лица практически нетрудоспособны в глобальной экономике. От юридических лиц государство избавляется вместе с правосудием. Военные же организации неконкурентоспособны в принципе — они разрушают, а не производят. Иными словами, Украину просто сотрут с карты в серую зону. И всем будет пофиг.

МАЛАЯ ПОПРАВКА: Украина далеко не последняя в списке, и даже не в последнем десятке. Эффект домино происходит очень быстро, что не будет остановлено здесь — пройдёт дальше.

У людей была частная собственность. Её отжало государство. Сейчас втупую поделили меж собой феодалы.

WAT? o_O

Государство было социальным

WAT 2?

Государство было трудовым.

WTF?

Государство было вооружённым.

А зараз воно ще більше озброєне

БОЛЬШАЯ ПОПРАВКА: физические лица практически нетрудоспособны в глобальной экономике

Маячня вищого ґатунку. Що саме в глобальній економіці робить людей неспроможними працювати?

А зараз воно ще більше озброєне

Кравчук принял страну с атамной бомбой а оставил с сохой.

А хто в цьому винуватий? Правильно! Порошенко!
:D
Невміння та небажання керувати привели до того, що маємо. До сих пір в нас сервіс совковий. А вже чверть сторіччя пройшло

А хто в цьому винуватий? Правильно! Порошенко!

Нет, конечно! Виноваты Путин и трактористы!

Боже упаси нашим идиотам атомную бомбу. Ну или для тебя жить в стране без ЯО это позор и зашквар?

Была бы бомбуэ — было бы меньше идиотов.

З таким розкладом кожна країна може бути під ударом, даже якщо в першій десятці

Так воно і є. Країни навіть не підозрюють, що скуповуючи крадене чи приймаючи на відмивання гроші з України — вони наближають стрімке знецінення того що мають самі, із тим самим сценарієм розграбунку мафією.

І що таке саме лайно прийде до влади. Тим самим шляхом.

І що таке саме лайно прийде до влади. Тим самим шляхом.

Це вже в тій країні де

скуповуючи крадене чи приймаючи на відмивання гроші з України

?

У людей была частная собственность.

Щитоооо?

буває, помилився і випадково «скопіпастив» тези з нагоди 100-річчя Великого Жовтневого перевороту :)

До 1917 у некоторых таки была.

осталось выяснить при чем тут незалежна Украина стартом в 1991 к отбору их собственности.

К менталитету граждан. Мне тяжело представить рейдерские захваты и карманные хозяйственные суды (по крайней мере в разборках между своими гражданами) в странах с уважением к собственности.

но токмо украина к ним ни при чем. Это нее ее проблема, но ее крест. Ибо совкограждане 80х (по моим воспоминаниям) были коррумпированы чуть менее чем полностью. они колготки детские без коррупции (блата) не покупали. И такими они уркаине уже достались. Наследе совка.

Ну знаете, бывают такие моменты, когда в городе куча разных интернет провайдеров. А потом раз, и из нескольких десятков остается 3-4.. Я раньше часто помогал в подключении и настройке интернета в разных районах города, и ведению оплаты, ремонта и т.д. Так вот было забавно когда из десятка мелких появлялся один крупный. Обычно такое происходило, как по мановению волшебной палочки, через пол года, год после выборов. Такое происходит не только с интернет провайдерами. У нас вообще в стране бизнес очень интересный, приходят люди к власти, и начинают отжимать что могут у других, потом приходят другие и отжимают у этих и т.д. Потому собственно никто и не работает на поднятие экономики, ведь все, что не успел спионерить и вывезти у тебя отберут те, кто придут следующими к власти.

чиво скозать то хотел. При чем тут частная собственность абстрактной массовой совкобабки(избирателя нашего) и на что главное....если шо владельцы серых интернет-провайдеров — не есть массовый избиратель. давай уже о нем поговорим. о массовом. а он суть есть совкобабки и их потомки. а им ничего не принадлежит что можно б было отжать. и никогда не принадлежало.

Алексей, напишите когда государство было социальным и когда была частная собственность ? Государство всегда было вооруженным еще со времен скифов и сарматов (древних укров), а рабы были без оружия, в Российской империи и совке точно также. Какое государство и какой год? Пожалуйста покороче, весь поток мыслей практически нереально осилить.

І так зрозуміло що варто сподіватись на себе, а не на державу.
ось на ДОУ про недержавні пенсійні фонди
dou.ua/forums/topic/21240

Реклама? Хм... держава якби зобов`язана платити, хай навіть нещасний мінімум, а от приватник в одну мить може збанкрутувати і нікому нічого не докажеш бо просто не буде кому

Сэр, вы новости совсем не читаете?
Для справки: на Украине проголосована новая судебная реформа.
Её основные «нововведения».
1. Для того, чтоб судиться вы должны положить на депозит сумму на компенсацию судебных затрат ответчика, если вы проиграете. Нет суммы — нет суда. Да-да, судья откажет в производстве. Количество суммы должно быть «соразмерно» предполагаемых исковых затратах. Что такое «соразмерно» в законе не указано, это определяет лично судья.
2. Судья имеет право встретиться с каждым участником процесса тайно для «досудебного урегулирования». Встречу эту запрещено фиксировать.
3. Судья имеет право по собственной инициативе закрыть судебное заседание, или запретить видеосьёмку и публикацию материалов в сети интернет.
4. Результаты закрытого судебного заседания не оглашаются публично
5. Вместо повестки гражданин считается «належно оповищеним», если вызов в суд опубликован на сайте. Время публикации не фиксировано, хоть за минуту до начала заседания.

Теперь предположим, прошло 30 лет и фонд говорит:"мальчик, ты кто? Иди отсюда пока морду не набили".

Уважаемый сэр идёт в суд, а ему и говорят:"прежде, чем начать рассмотрение дела внеси-ка ты, мил человек, на депозит половину причитающейся тебе по иску суммы. Я её считаю соразмерной затратам на процесс«. И шо, где её брать? Всё, можно идти домой.

Даже если ты найдёшь сумму, в суд тебя вызовут опубликовав данные на сайте, за 10 минут до начала судебного заседания. Не пришёл? Твои проблемы, надо было смотреть.

Даже если ты будешь в суде жить, судья рраз и закроет процесс, запретит видеосъёмку, на процессе же будет открыто над тобой смеяться.

А, ну да. Если принять решение против тебя нельзя никак будет, он ... уйдёт в отпуск. Пробудет там месяц. Через 15 дней дело передают другому судье. И так пока.... пока дело не закроют. Потому, что рассматривать дело можно только пол года — больше нельзя.

Кто мне не верит, что такое принято пусть идёт в гугл и напишет «Украина, судебная реформа 2017».

Кто не верит, что судьи будут злоупотреблять столь щедро предоставляемыми правами, тот дурак. Больной на голову наивный извращенец.

К чему это я? Ты реально считаешь, что в этой стране доверять кому то — хорошая идея? Я для себя решил: ничего из того, что нельзя унести подмышкой держа в другой руке оружие я заводить не буду. Ни жилья, ни тем более депозита. Баксы я положу в сумку и пойду с ними. Как положить инвестиции в «недержавный пенсийный фонд»? Их и так не отдавали, а теперь и совсем не будут.

Можете не довіряти нікому, я вас ні в чому не переконую.
Ясна річ, що окрім НПФ я також збираю на пенсію через інструменти в дол.

Да этот НПФ — выброшенные деньги и даже не на ветер. Просто если что то можно украсть, его украдут

Работал я как-то в управляющей компании активами (КУА) НПФ. Многое насмотрелся. Вывод простой — нелезьте туда. Низкая доходность, больше операционные издержки, ограниченный перечень инструментов для инвестирования и т.д. Мрак.

Кто мне не верит, что такое принято пусть идёт в гугл и напишет «Украина, судебная реформа 2017».

Думав теж закинути топік на форум на цю тему, але побоявся не стільки самого срачу скільки поносу (куди гірше самого срачу). Але ВР буквально ЖГЁТ, що далі тепер чекати?

Это ещё цветочки, ягодки будут в 2019-м году. Надо же как то обеспечить победу реинкарнации Януковича

Надо же как то обеспечить победу реинкарнации Януковича

Не зрозумів, поясніть, телевізор з НР не дивлюсь, далекуватий від сьогоднішньої політики

Поясняю, у нынешней власти честным способом избраться в 2019-м шансов нет. Вот и внесён законопроект, успешно проголосован. Более четырех тысяч поправок за семь дней. Зачем? Чтоб судиться было бесполезно. Ой чует мое сердце, кончится это плохо. Майдан покажется мирным фестивплем

нынешней власти честным способом избраться в 2019-м шансов нет

 А кому проиграть то? Я серьезно, я уже давно не слежу за этой черной комедией.

Я вас републикую в Фейсбуке. Очень внятно разжевана история.

Републикуй лучше Кравца, это адвокат, я у него сплагиатил

Можеш ще Шарія републікувати, того ж рівня порнографія — намішані уривки правди, перекручень і відвертої брехні.

на Украине

Вова, научись всетаки писать «в».
Одно дело неуважения к государству как к гос аппарату, другое к людям и истории.

Так, у Вовы малиновые штаны, ты совсем оборзел пацак.

хорошо расписал.
Я после ознаокмления с этой реформой получил еще один мотиватор для трактора, который хочу завести в ближайшие 2 года

А мозгов по видимому, чтобы свалить отсюда все-таки не хватает.

Зачем валить? Просто не иметь ничего, что можно забрать.

Ну если здесь ужасно, то логично было бы свалить, или нет?

Ужасно жить там, где тебе не нравится.

Единственный способ получать достойную пенсию в Украине — это заработать ее самому, я имею в виду накопления в виде кэша, недвижимости, инвестиций или счета в европейском банке. Либо завести трактор в сторону социально-ориентированных стран, вроде Германии или Швеции. Других вариантов нет.

А на официальных выплатах от этого государства можете смело ставить крест, этих денег на похороны даже не хватит. А может быть даже и этих денег не увидите. Вот как мои родители, например, которые всю свою жизнь проработали в гражданской авиации в Украине, построили 2 международных аэропорта в Донецке, а государство в конце-концов просто от них тупо отказалось...как впрочем и от других пары миллионов пенсионеров на Донбассе

Всё так, кроме одного

государство в конце-концов просто от них тупо отказалось...как впрочем и от других пары миллионов пенсионеров на Донбассе

Тут, справедливости ради, стоит заметить, что пенсию у них никто не забирал, и получать можно на подконтрольной территории.
Куда Украина должна переводить деньги? В ордло, на счет Гиви, или кто там сейчас атаман-«освободитель»? Напомню, вся банковская система отключена и разрушена, росия пришла, путен ввел.
Не факт кстати, что родители не стояли, маша флагами, крича Путен введи.

Да там вообще упоротых через край, значит как референдум так они независимые и все такие отдельные от Киева, наша зимляяяя, а как пенсии платить так сразу до Киева.

Таки прокомментирую, начну с главного.

Вот вы бы, в здравом уме и сознании, пустили бы в свой дом толпу из притона? Позволили бы этой толпе изнасиловать вашу жену или ребенка или подпалить квартиру? Или может быть сами бы с удовольствием присоединились к процессу, почему бы нет? А ведь большинство считает людей, живущих на Донбассе именно такими, забывая или умышленно опуская тот факт, что триколорами в основном махали туристы из Ростова и Белгорода вместе с теми, кто гроша не имел за душой или состоял на учете, неважно у кого. Сейчас, впрочем, большинство этой прекрасной категории населения лежат прикопанными в посадках, но то такое.

Так вот, возвращаясь к основному вопросу. В моем понимании, что отличает нормальное цивилизованное государство от государства нецивилизованного или бандитского, один из таких показателей — это перечисленная сумма на пенсионный счет. В случае с Украиной — это сумма в украинском банке, просто одна единственная транзакция в месяц. И неважно где ты — в Киеве, во Львове, в Донецке, в Берлине, в Майами, на Фиджи, в Патайе, но если ты гражданин своей страны и ты честно заработал эту пенсию своим многолетним трудом на благо государства, то тебе она полагается вне твоих политических или религиозных убеждений. Это неотъемлимое право каждого гражданина любого нормального государства и эти нормы действуют практически везде, за исключением некоторых бантустанских стран, к которым сейчас, увы, относится в том числе и Украина.

Это государство отказалось от своих граждан однажды, но вы уверены, что в следующий раз этого не случится с вами?

Жителі Донбасу втратили платників в український пенсійний фонд, логічно, що вони повинні втратити і українські пенсії. Зате їм тепер платять пенсії в ДНР/ЛНР, яке і збирає соціальні податки з тих територій.

Все сложно, конечно. Но в нормальных странах со своими гражданами так не поступают. Там, у них где из-за нескольких пострадавших СВОИХ граждан начинаются военные интервенции — у нас просто списывают миллионы человек в утиль. Впрочем, это проблема всех стран постсоветского пространства. Ничего удивительного, воровской менталитет у власти один и тот же везде, а население выступает лишь в качестве кормовой базы

Но в нормальных странах со своими гражданами так не поступают. Там, у них где из-за нескольких пострадавших СВОИХ граждан начинаются военные интервенции

Ммм, это на росии?
Защита рускаго населения, вот это всё?

Да, за эти 3 года народ Донбасса сполна прочувствовал весь глубинный смысл посыла «русский русского не бросит». Впрочем, им и своих не жалко, что там говорить о донецких шахтерах. Но речь изначально вообще-то была о таких странах как США или Англия

Штаты далеко не во всякую страну переводят пенсионные выплаты для своих граждан.

Social Security restrictions
Generally, we can’t send U.S. Social
Security payments to persons
in Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova,
Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and
Uzbekistan. However, we can make
exceptions for certain eligible persons in
countries with Social Security restrictions
in place.
To qualify for an exception, you must
meet and agree to restricted payment
conditions. One of the conditions is to
appear personally at the U.S. Embassy
or consulate every three months.
Contact your nearest U.S. Social
Security office, U.S. Embassy, or U.S.
consulate for more information about
these conditions and the qualifications
for an exception.
If you do not qualify for an exception,
we will withhold your payments until you
leave the country with Social Security
restrictions and go to a country where
we can send payments.

Сильно сомневаюсь, что стали бы слать деньги туда, откуда летят снаряды.

Достаточно, чтоб на американский счёт перечисляли

А с чего вы взяли что США будет за кого то вписываться? Не, ну если солдат за линией врага- то вполне вероятно попробуют вытатащить. Не более того. К тому же, с американским паспортом ты всегда цель. Либо террористов, либо преступников. Говорю как носитель оного. В загранпоездках стараюсь пользоваться украинским. Именно по этой причине.

А как террористы и преступники знают какой у тебя паспорт?

Тут навіть не питання в тому, що переводити немає куди. Переводити можна було б дійсно і на рахунок в українському банку. Тут проблема в тому, що фактично ДНР/ЛНР відділились від України і тепер там свій бюджет (нехай і фінансується він на 80% з РФ) і тому там повинні бути свої пенсії. Ситуація фактично аналогічна з пенсіями після розвалу Радянського Союзу. Хоч Росія і правонаступниця СРСР, але пенсії вона платить лише тим, хто проживає на території РФ, іншим пенсіонерам платять їх країни, які збирають податки з місцевих підприємств і населення.

В випадку з Донбасом ця ситуація ускладнена з тим, що дуже багато спірних питань, визнання/невизнання, де офіційні терміни часто відрізняються від фактичного положення справ. Але фактично намагаються прийти до справедливої системи, де місцевий уряд платить пенсії своїм пенсіонерам.

Все так, с одной важной поправкой — здесь более 80% населения были против какого-либо отделения, но 5% из маргинальных слоев + «северные братья» имели иное мнение. Для Украины это был удачный момент решить электоральный вопрос раз и навсегда, а Россия изначально не имела никаких планов на эти территории, кроме возможности посеять там хаос, разруху и медленное тление, а также использовать эту ситуацию в своих политических целях, связанных с влиянием на украинскую политику, в том числе и на газовый вопрос. В результате, все остались при своих интересах, кроме народа Донбасса — свои бросили, а «братья» кинули. Но кого волнует судьба смердов?

Ми точно не знаємо скільки там відсотків було проти. Активно проти було, мабуть, менше відсотка. При цьому цих активних цілком реально били на вулицях Донецька ще до того як туди прийшли російські війська і найманці і там ще залишалась українська міліція. А ті що пасивні, так вони могли бути як пасивними за, так і пасивними проти.

Ну і говорити, що ось понаїхали туди північні брати і вони так переломили хід подій не правильно. Так як туди намагались їхати і українці із західних регіонів, але чомусь це не дало переваги проукраїнським силами. Так що відділення їх поки-що справедливе, та й проходить межа між ДНР/ЛНР і Україною майже в точності по етнічним чи мовним межам.

Сложный вопрос. И очень неоднозначный, но думаю время даст ответ. Пока что ситуация выглядит как lose-lose для всех сторон конфликта, кроме может быть тех, кто активно использует ее в своих корыстных целях, ну а таких немало везде

Неоднозначный.

Но Одесса при такой неоднозначности по причинам, которые останутся неизвестными, случайно потеряла в огне десяток ватников, защищаясь от обстрела мирной демонстрации частью этих ватников, полноценным огнестрельным оружием, не мелкашками.
ОНР тут не выгорела.

На Донбассе же демонстраций за территориальную целостность не было Вовсе, и даже если показанные демонстрации за «Украина гэть, донбасс наш, мы рюськие» это на 97% засланные казачки, потерявшиеся отпускники, дочери офицеров... это всё очень показательно, — что сидели и молчали.

Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.

Эх, браузер заглючил и длинный коммент пропал. Отпишусь чуть позже, там были важные уточнения

Так вот, основная мысль была связана с тем, что нужно понимать истинную причину всех событий на Донбассе, а не судить поверхностно.

Нынешняя ситуация стала результатом двух совершенно паралелльных процессов, которые происходили на Донбассе в 14 году

1) Донецк восстал против смены власти в Киеве, причем настроения масс на тот момент абсолютно совпадали с настроениями части олигархов, теряющих влияние на все процессы в стране. Это было следствием давнего конфликта по вертикали Донецк-Киев, однако в целом настроения не имели ничего общего с желанием ломать государственный строй или присоединиться к России. Хотя пример Крыма был перед глазами и он конечно же воодушевлял некоторый процент населения

2) Весной 2014 началась военная интервенция против Украины, была заброшена диверсионная группа во главе со Стрелковым в Славянск, а затем уже регулярные части российской армии зашли в Луганск. Как и в случае с Одессой все движение связанное с «русской весной» на Донбассе можно было подавить единичной военной операцией при отступлении Стрелкова из Славянска в Донецк, но украинская власть умышленно позволила ситуации деградировать, что и привело к захвату Донецка и полномасштабным военным действиям впоследствии

Таким образом события второго сценария полностью поглотили первый, который не имел ничего общего с реальным сепаратизмом или военным сопротивлением, но «северные братья» направили ситуацию в нужное русло, по сути использовав «донецких шахтеров» как милитаризованных прокси, что является довольно стандартной практикой в новейшей истории современных глобальных конфликтов

Цікаво що росіяни так же вважають, що російська влада спеціально дозволила ситуації деградувати, коли не захопила всю Донецьку і Луганську області/Новоросію/Україну і зараз от через це страждають жителі Маріуполя/Слов’янська/Лисячанська і т.д. А насправді, скоріш за все, кожна із сторін захоплювала лиш ту територію, де в неї було більше 50% підтримки.

Россияне правда так считают? По моей информации все несколько иначе.

Еще в 2014 году телевизор доходчиво всем объяснил, что Путин в очередной раз спас мир, подписав Минские соглашения, которые остановили кровопролитие в Украине. С тех пор непризнанные республики возрождаются не по дням, а по часам, а по Киеву все также маршируют бандеровцы и фашисты. Но войны нет, никто ничего не захватывал, телевизор об этом ничего не знает

На форумі російських айтішників дійсно так вважають багато. А в 2014-му році на російських форумах були настрої, що треба забирати всю Україну, відновлювати Новоросію/Малоросію чи Крим з межами по Галичину.

Там теоретиков хватает, хотя половина сейчас реально обеспокоена ситуацией в стране и активно ищут возможности завести трактор в сторону более спокойных направлений

Ну так ми такі ж теоретики і в цілому росіяни зараз налаштовані менше на виїзд зі своєї країни, ніж українці зі своєї.

В абсолютных числах их едет больше

Абсолютний показник не дуже об’єктивний, до того ж виміряти точно міграцію не можуть ні в нас ні в Росії. Але по бажанню виїхати з країни у нас 40% це хочуть зробити, а у них 10%.

из года в год кол-во подач на гринку с украины все больше и больше, шансы доходят до 1\2 от шансов россии, кол-во подач на полит убежище с украины больше, чем с россии. и это при кратно большем кол-ве населения в россии. так что таки нет, россияне не особо то и стремятся выезжать.

В ФРГ по голубой карте для высококвалифицированных — россиян 7.7% , украинцев 4.5%.

речь не про

высококвалифицированных

а про обычный люд. обычному человеку кроме как гринки(или аналогов) или беженства попасть в страны первого мира просто некак. собирают бабло на поездку и уже оттуда подаются на беженство. да, довольно грязный путь, но когда он по сути единственно возможный, то как-то уже пофиг.

ну я квалифицированных имел в виду, сюда по крайней мере россиян больше заехало, чем украинцев.
Индусы тоже в топе)

но украинская власть умышленно позволила ситуации деградировать

Мне кажется что Киев не смог управиться с Донецком в 14-ом по простой причине — вся вертикаль власти тупо отвалилась ибо вся она строилась Яныком и прочими рыгами и все эти менты и прочие органы ложили большой и толстый на любое мнение Киева, так что даже если бы Киев что-то хотел или пытался то все это было бы слова на ветер.

На Донбассе же демонстраций за территориальную целостность не было Вовсе

Было. Но там народ совсем небыл готов защищаться против орд урков с топорами, стволами, итд, потому не выгорело.
А Одессе повезло потому что была куча на все готовых ультрас\правосеков, да и орков меньше завезли, до границы далеко все же.

Отчасти правильно. Народ был возмущен событиями в Киеве, но «отделиться, в Россию» кричали исключительно единицы, маргиналы, не имеющие гроша за душой. Ну и идти брат на брата в Донецке абсолютно никто не был готов. Затем пришли русские и все быстро исправили

Вкладывать в образование своих детей — это один шаг к безбедной старости.
Я это уже сделал.

А второй шаг — воспитать детей так, чтобы они не повернулись к тебе жопой, когда понадобится помощь.

И чтобы их не призвали в жопу, когда надо будет прикрыть патриотичный грабёж и не менее патриотичный отход патриотов с награбленным.

Ждал увидеть в комментариях господина Жука...

он видимо приваривает трактор в гараже ТС из соседнего топика))

Що хотів почути, болєзний?
Пан Жук повернувся з мандрівки Італією, можеш запитувати.

Італією

непатриотично же) Патриоты мандруют Горишними Плавнями))

Україною я теж мандрую, звісно.

Жука с того самого айти?

Программисты и пенсия — рыдаю просто. Если Вы умные, вы понимаете что пенсия это крайняк, если нет — я не понимаю почему Вы программисты.

Не берите дурного в голову, часть из вас просто до пенсии не доживет.

Что и требовалось доказать. Пенсионный возраст растёт быстрее чем возраст.

40% согласно статистике не доживут до 65 лет. Ну и если посмотреть на пирамиду населения — то пенсию по сути платить вам будет некому www.populationpyramid.net/ukraine/2017

40% согласно статистике не доживут до 65 лет.

Это было бы верно для форума внутреутробных младенцев, т.к. данная цифра смертность всех возрастов плюсует, включая родовую.
Из ныне 23-30 летних доживет весьма много кто, что как раз и делает актуальной вторую проблему, если в ближайшие годы радикально не поменять пенсионную систему.

Родители боятся, что у вас не будет пенсии, но не боятся, что у вас не будет жизни )
Глупо ждать 30 лет, чтобы потом получать пенсию в 100 $ и тратить на лекарства сомнительного качества. За это время можна построить «Сингапурское чудо».
О нет, скажете вы, мы бедные, в стране нет денег на реформы и нам никто не даст (не умеем просить), да и вообще привыкли к рабству, только немощные стоны можем издавать в созидающей позе.
А вот Ли Куан начал с чистоты еще в 60-х годах прошлого века (золотая фраза «Закон не будет работать, если нет порядка») и волшебный пинок «Мотивацией к „культурному поведению“ послужила введённая система штрафов за плевки — в пятьсот долларов» (статья argumentua.com/...​ptsii-i-plevkov-na-zemlyu)
Если, например, в Киеве снаружи каждой станции метро поставть по 2 камеры, а учитывая, что каждые 1-5 минут проходит мужик (в лучшем случае их будет 5 :) ), который громко сморкается и плюет минимум 1-2 раза, то на нем можна заработать 500-1000$ в минуту, т.е за 18 часов в среднем каждый выход с метро принесет доход в 1 080 000 $ (а учитывая, что некоторые станции метро имеют 4-8 выходов), доход будет 4 320 000 — 8 640 000 $ +\- пару копеек.
Ладно, пусть это будет 5 млн зелени/сутки (округлим) !
Куда направлять эти копейки, скажете вы ? Например, на финансирование стартапов «Smart City», закупку урн, да и вообще можно закатать в асфальт (те кто не может отдать,
может спокойно асфальтировать дороги).
Так ведь Президент не позволит устроить такой «чистый беспредел» ! Но тогда можно заблокировать его (+ его родственников счета) с условием «Или ты тут устраиваешь нам Сингапурское Чудо, или все твое — уже наше» ))

Проблема в том что Сингапур был тоталитарный, а у нас де(р)мократия.
98% населения начнут вопеть что им запрещают их законное право плевать на улице, и ничего не поделаешь.

В Украине — плутократия (демократия — это сказка, которая никогда не была здесь былью).

А як же майдани? :)
В Україні справжнісінька демократія, просто всім чомусь здається що метрополії і колонії мають жити однаково.

«Недомайданили» скажем так. Майдану было главное провести люстрацию (основное требование) и чтобы пришли те, кто действительно начнет модернизацию и реформы в стране.
На это получили ответ старой хунты с новыми рожами «вот мы — ваши лидеры, люстрация — потом, а сейчас война — идите вы все туда (т.е ...), пока мы тут свои порядки наведем» !
Кличко-Аваков зачистили остатки майдана, типа «хватит майданить, пора работать» (зачистки молого бизнеса продолжаются до их пор). Самых активных демократов пустили на мясо — в АТО. Остальные живут по принцыпу «я — овощ, а моя ж в тепле, всегда найду себе оправдание, что с меня взять».
У нас нет коллективного сознания «кто мы и что нам надо», у большинства нет Майдана «в душе», не умеют «стоять до конца» — всей страной.
Да большинство ни разу и за границей не было, поэтому не видели настоящей демократии.
Демократия — не свобода плеваться и ср*ть на детской площадке, выражая свое внетреннее Я во всей красе, а право «жить достойно» : за свои налоги получать качественный сервис и безопасность (от идиотов в том числе).
Если это право реализовано только для «избранных» — это и есть плутократия.
Мифическая демократия в экономической колонии предосталяет тоже права : жить по понятиям (кто че не понял — сам дурак), право «не работать» и право «умереть».
А задание нынешней власти не «навести порядок», а в этом бардаке дограбить остатки накоплений населения (наф*к олигархам ваше благополучие ?).
daily.rbc.ua/...​e-volnuyut-13012015171300 — эти рожи (особенно последние 4) должны бы уже сидеть, их имущество покрыло бы весь госдолг Украины (который они и создали), собственности их родственников и друзей хватило бы на Сингапурское Чудо в каждом украинском селе.
Тем временем под командованием Авакова строится сырьевая колония строгого режима (какому-то быдлу дают украинское гражданство, а у демократов — отбирают).
Куда идут налоги ИТ-ов ?? ну уж точно не на развитие и модернизацию, а просто на чьи-то офшорные счета. Бывшие рыги получают свои сумасшедшие пенсии (вот еще куда идут налоги).
Украинские ИТ-ки продолжают строить прекрасное будущее другим странам (но не себе и своим детям), соревнуясь в дешевизне с индусами, вайтишниками, своими бабами за рабместо и мное др..
Медицина продолжает деградировать бешенними темпами (ее в принципе у нас нет, есть рынок подозрительных стройматериалов под видом лекарств, очень прибыльный и неконтролируемый).
Хотя в разных странах, разный уровень демократии, т.е «какой демос, такая и демократия»

У вас завжди якісь відмазки, то недомайданили, то перемайданили, то Росія не дала, то спадщина Совка, то спадщина Російської Імперії, то Клінтон програла, то баба не дала. При тому що це вже 2-га спроба. Що народ хотів рівно те й зробив: «диктатора» скинув, свого чесно вибрав і т. д.
Від того що індіанці приймали католицизм вони не ставали жити як іспанці. От що я хотів сказати.

Що значить «У вас» ?? Ви з іншої держави чи планети ? Основна відмазка на даний момент — відсутність зброї (точніше вона не у тих): без неї будувати демократію, все одно, що показувати котячий цирк владі (озброєній і захищеній до зубів, ще і поліцією).

Я з іншого політичного табору. Противник демократії та лібералізму.

Відносно питання топіку відповідь одинакова «у вас не буде пенсії так само, як і у всіх інших», тому про розмір можете не хвилюватись )) Та й взагалі, чоловіки не доживають у нас і до 60-и, а ті хто доживає, хворіють екзотичними болячками. Чому така несправедливість, відповідь проста «Займатись спортом, вести здоровий спосіб життя і не сперечатись з жінками» )

верно, их (женщин) вообще лучше не слушать

Достатньо того, що ви їх читаєте )

Кличко-Аваков зачистили остатки майдана, типа «хватит майданить, пора работать»

Вы воще видели те остатки? В тот момент когда зачищали? Я типа да. Я помогала зачищать. Была там. Равно как и на майдане когда он был майаном. Это была адовая бомжатня к маю. Вонь, пьянство, наркотики, преступность, блуд, деклассированные элементы в центре столицы. Я там не видела с весны вообще ни одного приличного человека. Вообще. совсем. Этот гадюшник в центре моего города пришли убирать в помощь кличко туева куча киевлян. И не вам нас судить. Майдан, когда он было майданом — это было что-то одно, и я помогала и принимала участие. Майдан весной — это было капец что-то другое. И этому гадюшнику не место рядом с моим домом. Я уже молчу что он нормальный майдан дискредитировал. Вот весенний майдан — это была репликация самый мерзких киселевских воплей зимой.

У вас какое то предвзято советское в духе «Правды» мнение о демократии, которое правда часто у многих слышно. Если не путать с греческой историей а посмотреть откуда пошла современная — то ближайший аналог зарождения — пиратские команды — только не тот бред что в худ книгах, а реальный исторический опыт — что там делали с нарушителями закона — не мягче чем у запорожцев в независимые времена было. Капитан был с практически диктаторскими правами — НО выборный, смещаемый и действовавший только по законам, иначе импичмент от лица всей команды(граждане) (все равны в голосе были), (а то и похуже).
Добыча вся делилась строго по тарифам и участию, а так же строго прозрачно...(Королевство вахов- саудитов а ресурсами делится с поддаными)
Кстати и оттуда же пошли корни либерализма — (ну и от «Славной революции» у англичан) все эти штуки мол право на жизнь, равенство, борьба с рабством, женщины тоже люди... потом это разделилось усилиями политиков, и резултат мы видим —
очень много рабов хотят уничтожить либералов, вернуть диктатуру хозяина, в то же время на каждой углу требуют именно либеральных достижений, включая соц обеспечение в виде как минимум пенсии. Это все политические игры и недостаток (а чаще нежелание) образовываться.
Так что соблюдение законов и диктатура, а так же анархия(а это вообще отдельная интересная тема) и демократия — это как минимум не равнозначные вещи, и как минимум не то, за что многими сейчас пытается выдаваться.
Кстати Сингапур (как и почти все остальые страны и частично даже Китай таки строили именно те самые ныне не совсем уже правда те демократы (благодаря близорукости кое-кого там, да и по миру помогают прийти к власти крайним людям, включая даже не правых , ну да это сюжет будущего.. веселого и теплого, скорее даже горячего )) ). )

Введите налог на воздух. По $500 в день с человека.

40 000 000 * $500 * 365 = $7.3 триллиона в год — половина бюджета США. Сколько пробелм сразу отпадут?

Парни, хватит уже надеяться на пенсию и обмусоливать давно политизированную тему тратя время на эту глупость, а не на заработок(или близких).. вроде айтишники тут, вроде должны понимать математику...

Почитайте историю возникновения этой штуки. Ее придумали либералы когда боролись за права рабов, крепостных, потом это переросло к социалистам — права женщин и трудящихся — Наполеон со своей конституцией — как пример продвижения в Европе, Маркс уже заложил основу аж лет 150 назад! НО тогда население шарика было в 7-8 раз поменьше, Медицина отставала сильно (вспомним холерные бунты и расстрелы в 1850х) До открытияи применения пенницилина еще почти век (англичане 2я мировая) — то есть смертность и продолжительность жизни мягко говоря другие, Расчет был 10 работников обеспечивают 1 пенсионера (а сколько доживало до той пенсии почитайте). В СССР пенсию и деньги вообще кроме городских начали крестьянам выплачивать в 1961 году (денежная реформа и полет в космос )) )

На данный момент такое благоприятное для пенсии соотношение есть только в 1 стране мира — Уганда (или Уругвай — помню что одна из них), так что кому важна пенсия — вперед туда получать гражданство...
На данный момент население шарика стремительно приближается к 8 лярдам, шарик в основном стареющий, европейские нации особо, у нас до сих пор не накопительная (когда сам себе откладываешь под проценты на будущее) система, а значит халява и сокрытие доходов в приоритете — (своя рубашка ближе, тем паче что времена не легкие) В Украине выходит что-то около 2-3 работников сегодня на 1 пенсионера(и будет только сокращаться),
ВНИМАНИЕ — вопрос — сколько должны отчислять 2-3 человека на пенсионера (+ содержание пенс фонда, работников, зданий, оплаты их налогов) ? И сколько они сами должны тогда зарабатывать?
Проблемы с пенсией будут только расти, ибо никто не думал 150 лет назад что так вот все будет развиваться, Это проблема не только нашей страны а глобально мировая, и вариант в основном если смотреть честно — самообеспечение и накопительная — другой вопрос что государство не может кинуть тех кто уже вышел на пенсию и обязано их поддерживать(иначе угроза бунтов), учитывая что страна наша не сильно уж сырьевая(этой халявы не подбросили когда местность выбирали), вариант только развивать интеллектуальный капитал(Япония, Гонконг, Тайвань, Ю Корея, Монако, Исландия), если получится — будет хорошо ибо этот капитал и решит проблему, а нет — ну значит «не шмогла». будет печально многим, но не хуже голода 30х наверное.

А у вас государство может гарантировать безопасность накопительной части? Даже у Америки с этим всё не просто.
Не работает этот механизм толком и не сможет работать. Единственный вариант — безусловный доход.

гарантировать никто точно не сможет , а уж про наше-то государство и подавно, накопительная — тоже не панацея — первый же кризис ее хорошо подкосит — вспомнит крах сбербанка СССР, хотя в мире — еще Сильвер в Острове сокровищ учил пиратов хранить деньги в банке(ошибаются кто думает что это глупая детская книжка))) но тут и включается оценка рисков, разные направления и инвестиции, кто в металлы, кто в бизнес.. — вообще было бы неплохо подобные вещи в школах вводить в преподавание, можно подрезать курсы ядерной физики например, ибо дай бог чтобы 1 из 1000 они реально инересны и полезны были, но такие темы уже реально лучше в институте давать кому надо, а вот финансовые азы — нужны бОльшему количеству народа, и особенно полезны смолоду ..

Не разводись на MMM и знай, что сохранить деньги нельзя. Инфляция-с.
Вот поэтому я за налоги и безусловный доход. Т.е. работающие оплачивают пенсии пенсионерам и пособие безработным — другое не сработает. Пособие должно обеспечивать возможность скромной жизни на бульбе, а не так как в еврропах сейчас.

Пособие должно обеспечивать возможность скромной жизни на бульбе, а не так как в еврропах сейчас.

Почему, собственно, на бульбе, если экономика страны может себе позволить большее?

Математика: среднепотолочные западноевропейские мужские воротничковые ЕУР 5К брутто выливаются работодателю в 5.5...6К. Остаётся с 5К примерно 3.3К нетто, из которых 20% возвращается государству в виде НДС. Т.е. абсолютно грязные 5.5 из фонда оплаты труда превращаются в абсолютно чистые 2.5, которые достанутся производителям товаров и услуг, потребляемых воротничком.

Эти 3К разницы направляются (в Германии примерно по трети) на
a) госнужды (управление/армия/карательные структуры),
b) на образование, медицину, инфраструктуру
c) социальную поддержку (требует серьёзной ресурсозатратной обвязки) или же безусловный доход.

Т.е. один работающий генерирует практически штуку Евро для других.

Потому что в этом случае работать нет смысла.
А эти деньги лучше в исследования, науку и инфраструктуру вложить.

Почему нет смысла?
Работают ведь — это в несколько вкуснее социала или безусловного дохода.
И не голодает никто, и крыша у всех над головой есть, и квадратура на душу населения относительно приличная.

Ага, «Феодализм — лучшее, что придумало человечество» © Гомер Симпсон, 29.1

Вот Вам, я так понимаю тоже можно не работать, а ведь хочется. Хочется, для души, работы которая нравится, и которая полезная. Я к чему, человек который работает потому, что хочет, а не потому, что нужно — выдаст лучший результат, а минимально обеспечить не способных/не желающих работать, на нынешнем уровне развития техники, задача не сложная.
А стимулов работать тоже может быть очень много, начиная от элементарно лучших условий жизни, до разрешения плодиться и размножаться.

ИМХО, у человека сейчас должна быть возможность просуществовать до конца своей жизни, ничего не делая. Но с существенными ограничениями, как запрет на размножение, на голосование, на ведение политической деятельности и т.д. Единственное, что разрешено — учится.

Только не на просторах постсовка. Я не в Европе, а Азиопе живу.
А с работать, посмотри на посетителей ДОУ. Какой первый вопрос к работе у 99%. Сколько платить будете? А многие так вообще пофиг что делать, главное бабло.

минимально обеспечить не способных/не желающих работать, на нынешнем уровне развития техники, задача не сложная.

Потому, что желающих работать будет куда меньше чем потребность в работниках. А на грязную, вредную, или скучную работу вообще никто не пойдёт. При этом далеко не всю её можно на текущем этапе автоматизировать и не может она оплачиваться много. Пример: санитар в доме престарелых, дурке, надзиратель в тюрьме и т.п. Много за эту работу платить не будут никогда: не приносит дохода.

Это я уже не говорю, что далеко не каждый захочет сушить себе голову иинженерными специальностями. Зачем? Ведь и так не плохо.

Ну и зачем мне эти бездельники? Не могут жить не работая? Да пусть сдохнут

Потому, что желающих работать будет куда меньше чем потребность в работниках.

Вот это твое предположение, ничем не подкрепленное.

Покрепленное количеством аферистов, воров, убийц и прочих «хороших» людей, или вы считаете что это фантазии и таких несуществует?
Плюс таки да, но автоматизациятаки входит в наш мир. (пока я только про развитые страны к сожалению)
Если дальше — то есть «иждивенческие» професси — которые не приносят дохода государству, а лишь расход(и побольше пенсионного фонда) — те же военные в мирное время, и силовики которым в сиду условий не выгодно полностью ликвидировать преступность — ведь иначе и они не нужны будут, ну тп.
Да и в целом — если вы бывали в институтах науки — многи ли людей кто реально разрабатывают и придумывают что-то? Сколько науных проектов было у вас в группе? Придумано?
Начато?
Реализовано?
провалено?
Исправлено?
В целом же сама идея минимального обеспечения гражданина на уровне саудитов — мне самому симпотишна, и наверное реально из не приводящих к катасрофе сразу так очевидно это пока единственная чт приходит в голову.. вопрос как ее реализовать, особо если нет своей планеты шаровых ресурсов нужных другим странам ?
А интеллектуально все равно не больше 10% будут рабоать как и в любой другой специфичной отрасли
(тем же медиком или воякой тоже не больше 10% могут быть)

Покрепленное количеством аферистов, воров, убийц и прочих «хороших» людей

Так без силовых структур не обойтись будет и в таком красивом варианте с безусловны доходом (пособием по сути).

Да и в целом — если вы бывали в институтах науки

Даже работал. Обычно процентов 50-60% вполне себе самомотивированные были.

А проекты.
Ионно-оптическая система для интеграла, расчет ее. Ребята параллельно написали 3 диссера и одну докторскую за то время. Я студнем к ним распределился в конце.
Продали финам патент на устройство измерения давлений в шинах в виде обычного молотка — по резонансу. На эти деньги отделились от НИИСА и отремонтировали себе здание в Минске. Часть денег раздали сотрудникам в виде премий (в результате у меня появился японский видик).
СКБ Камертон разработало тем же китайцам систему связи между подлодками на звукове на 1500 км. Всплывать не надо.
Систему снятия разговор с оконного стекла кэгебэшникам. Хотели ее внедрить и для поиска людей под завалами, но это никому в разваливающемся совке уже не надо было.
До этого еще кучу всего разного для вояк в СССР по радиолокации, когда были подразделением в НИИСА.

Много интересного вы описали, и вот вопрос
— что не так с нами?

Если компания которая работала лишь в 1м направлении и имела минимум 1 сильного конкурента, (а на деле еще пару монополистов) в итоге продает телефон и его планшетную версию и стоит в разы дороже сырьевого гиганта мирового уровня? притом уже в разы.
Почему тот же соавтор Гугла тут не остался и не создал его? Почему как вы думаете даже средние по нашим меркам вещи там выстреливают, а у нас умирают (взять хоть экранопланы в Каспийске? либо изобретение эл лампочки с обоснованием электро сетей на переменном токе в Тамбове в 1850х?) Быть может и некоторые другие вещи тогда заимствовать успешные у запада, а не только на товары деньги тратить?
Но для этого надо признать что есть ошибки — найти их, и изменить, в этом плане нам пока ой как далеко даже до компартии Китая образца начала 90х... хотя — нет, конкретно в Украине уже немного сдвинулось и это радует, особо что пока это практически бескровно идет...

— что не так с нами?

Всё. В первую очередь совок в голове у подавляющего болшинства. Не партийная шиза, а именно совок.
Всё те заказы финансировались государством по сути, как бы мы не ругали плановую экономику (хотя она дерьмо).
Не выстреливали из-за плановости экономики и жесткого закрытия всех проектов, связанных с военкой. В плановой экономике не предполагалось внедрять военные разработки в гражданские, раньше чем лет через 20-30, и то, если деньги будут на гражданское.

Что сейчас есть на постсовке с законами?
Жуткая помесь советских с кучей бреда. Более того законы не выполняются массово и на всех уровнях и используются в первую очередь для отжима бизнесами силовиками у несиловиков.
Что с людьми?
Люди в массе своей сломлены последними 30 годами переходного периода.
Посему, кто не сломлен и молодой и предприимчивый валит туда, где может самореализоваться. Туда где нет совков и отжима бизнеса.

Как это исправить — не знаю. Возможно только через таких диктаторов, как в Чили или Сингапуре, Южной Корее. Т.е. таких, что наведут порядок, приучат 99% соблюдать законы, а затем уже передадут власть парламенту.

А заимствовать у Запада можно, но. Сначала жесткая диктатура, потом диктатор один к одному копирует американские законы, внедряет их и после плавно передает власть парламенту.

Вы точно не одиноки и выводы у вас не уникальны — возможно это и к счастью ) пока же остается ждать ... (чего — не скажу и почему не скажу — тоже не отвечу )) )

Конечно не одинок в этом и не уникален. Это единственный вариант, который страны в мире из такого же говна выводил.
Пример Америки и Зап. Европы здесь не приемлем, он просто не сработает. Пример Китая тоже.

В ГУЛАГ первым будете?)

Не проблема. Я в Карелии срочку служил.

Единственное, что разрешено — учится.

учиться =)

Уже это проходили, тут ведь как — а кто будет решать куда эти деньги вкладывать? и кто его будет контроллировать? и кто будет контролировать этих обоих что они вложили правильно, а не распилили себе на дачи?
И вообще как вы предлагаете мотивировать работать в такой системе иначе чем знаменитый «Афоня» ? Почитайте с какой гордостью написано про советские «шарашки» и что через них прошли ВСЕ! знаменитые сов ученые?
О чем это говорит? Как пример — вот у меня лежит Canon100D рядом, и пылится «Смена» "Агат«(сов. кроп :) ) «Зенит15м» — сможете объяснить почему так? И как это исправить?
Почему до сих пор идет сильная утечка мозгов и единственное (но не 100%) решение и то временное — по типу Сев Кореии — закрытие границ и жизнь за счет продажи ресурсов, рабства и войн ?
Вам действительно понравилось бы снова жить в такой стране? (Не будучи конечно кем то из начальников а простым человеком, напомню что для обеспечения страны в 30-40х крестьянам не платили денег, работали они за трудопалки, получали зерно после сдачи урожая государству из того что останется\если останется, а налог был 90%- неуплата — лагеря с конфискацией, пенсии не было, работали до смерти — это из рассказов родных не городских)

Государство в виде грантов.
Для дач есть силовики, что проконтролируют.
Мотивировать не надо ибо работать будут только мотивированные, остальные на пособии сидеть и обеспечивать автоматизированное производство потреблением производимого.

Вы и мы не это проходили, а совсем другое.
Причем тут диктатура проллетариата?

Для дач есть силовики, что проконтролируют.

Кто проконтролирует силовиков?

работать будут только мотивированные

Кто их заставит отдавать доход? Вот например таких, как я?

В развитом мире как-то заставляют и контролируют же. И в РБ заставляют и контролируют.
Так что вопрос решаемый. То что у вас его не хотят решать — это ваша проблема.

В развитом мире каком? В Европе не контролируют

Не контролируют, скрываешь ты свои доходы или нет?
Или не контролируют поведение полиции и служб госбезопасности?

Не контролируют быдло из за толерастии

Причем тут МММ? Ваше мнение — ваш выбор и никакой агитации здесь нет. Социализм же и его идеи могут работать лишь при диктатуре и 100% охвате, что пока было утопией на практике и приводило к максимальным людским потерям... Я про то что кризис во всем этом из-за того что новых идей как жить всем нет, а старые ушли в прошлое ибо жизнь сильно изменилась с тех пор и они уже не обеспечивают необходимого балланса, не зря мир снова стало трясти влево-вправо и это по ходу только начало... Про оплату пенсий и вообще выживание в мире катасрофы у Ремака описано, ...

Социализм здесь ни причем. Это обычная гуманность.

Гуманность по отношению к быдлу? Увольте, сэр. Пиздить палками было бы лучшим для них решением. Именно для них! Но поскольку рабство запрещено, учить работать нужно по другому: голодом и холодом, порванными ботинками и протёртыми на заду штанами.

Большинство людей с тобой не согласно. Посему гуманность и развилась так в сравнении с ней в первобытном строе.

Большинство тупое и ленивое, слабое. Я сильный

Большинство тупое и ленивое, слабое. Я сильный

Буржуи в 17 тоже так думали.

В 17-м веке так думали феодалы относительно буржуа, при этом в активе было лишь происхождение. Социалистических же революций было мало и все страны где они были в глубокой заднице, кроме ФРГ но там другие причины

Быдло выродится через 30-40 лет само по себе через контроль рождаемости для быдла. А голод, холод и палки только вырастят новое быдло..

Не выродится. Но процент его уменьшится.
Вот только с контролем рождаемости вообще всё сложно — эту тему бояться даже политики уровня Трампа затрагивать.

Потому, что быдло имеет право голоса :) Но это не основная причина. Без принятия такого решения на всей земле одновременно, контролирующие рождаемость будут в заведомо проиграшном состоянии по сравнению с остальными. Грубо говоря, через 100 лет все заполонят индусы )

сейчас 10 работников на 11 пенсионеров (2-3 работника на одного было бы еще и неплохо)

значит все еще будет быстрее и веселее, )) откуда кстати такая цифра если не секрет ?

10/11 — это соотношение в учебниках по экономике проскакивало, сейчас точно его не найду

www.ukrstat.gov.ua/...​/sz/sz_u/srp_07rik_u.html последняя строка справа — у нас примерно 12 млн пенсионеров
у нас около 18 млн экономически активного населения от 15 до 70 лет (то, которое хочет или может работать, но не все работают) www.dcz.gov.ua/...​atalog/document?id=350869
но это включая студентов, декретников, безработных, которые могли бы работать, тех, кто на учете в центре занятости
вероятно, то соотношение еще довольно-таки оптимистичное

uifuture.org/...​mense-niz-pensioneriv_309 вот статья про наши реалии в будущем

А работа у вас есть для этих 18 лямов?

Взагалі-то є, але вона в діапазоні від 50 до 150 $ (200+ вже великих містах) і робота не легка + спитати за неї можуть, але не завжди і не у всіх

И много налогов с такой работы ты получишь?
И пенсии в 20 баксов с этих налогов.
Вот только прожиточный минимум у вас сильно повыше будет этой зарплаты.
Так что выгоднее бульбу на даче растить и ей питаться.

выгоднее бульбу на даче растить и ей питаться

Не зовсім, того року за 1 кг брали 3 грн, цього 4 грн. Це при тому, що неврожай цей рік

в этом и проблема — люди не готовы сами создавать рабочие места — а только ищут — я такой — то дайте мне работу и хорошие деньги... А больше я ничего не хочу и думать как мне самому что-то сделать — особенно не хочу.. — 
привет феодализм —

• барин\князь\царь\император\помещик\хозяин\шеф нанял меня и обязан платить, хорошо если дает работу, а если ее нет все равно должен платить — это для ставочников

• хозяин — закидай меня работой — это процентщики,
.
и это кстати ответ почему «зенит» умер, а «Canon» торжествует на рынке — они не ждут барина — они создают продукт и директора кто управляет его производством включая создание трудовых мест для специалистов.

люди не готовы сами создавать рабочие места

И здесь ты не прав. Предприимчивых у вас море. Вот только ваше государство этому противодействует всеми силами по факту, а не по пресс-релизам в СМИ.
Да и у западных соседей предприимчивых море, если бы государство не противодействовало, то набежали бы.

ваше государство этому противодействует всеми силами по факту

Монополістам заважають маленькі мурашки-конкуренти і якщо їх буде багатато, то вони пожеруть будь-якого монстра-монополіста

Вообще-то в развитых странах есть анти-монопольное законодательство и оно применяется. Думаю, скоро придумают и международное — другого выбора нет.

Думаю, скоро придумают и международное — другого выбора нет.

Наврядчи

придумтаь не вопрос — вопрос его довести до ума и воплотить, а учитывая что жадных, хитрых, и просто аферюг всегда будет больше , то эт наврядли (вспомним хотя бы школы — кого в классе большинство? и представьте себе ситуацию когда решение задачи возлагают не на отличников например а на мнение большинства, при том что силовая часть например в руках двоечников (не обязат глупых, просто диктаторских и асоциальных эллементов ) )) в жизни у нас пока так и получается...

противодействует собственная неграмотность и лень, по крайней мере такое вытекает если послушать SEO успешных стартапов (я лично слушал looksery) а уж эти люди чего то добились, и валить все со своей головы на государство или запад.. извините я имею опыт как раз страны с востока и кое что там видел ... спасио, не надо ))

Шановний, так ви коротко скажіть — це зрада, чи перемога?

Перамога. Начинаете пытаться жить по средствам.

По хорошему, по честному, за 35 лет работы средний человек должен отдать государству 6.3 миллиона гривен налога с зарплаты(если взять зарплату в 1к баксов). Чтобы потом получать 40% от минимальной зарплаты, т.е. около 2к в месяц. Если 6кк на 2к поделить, будет 3150 месяцев, что какбы 262 года. Этим я хочу сказать, что есть смысл получать полную ставку с налогом(отдавая только допустим 5%, как фоп, на дороги и тд), отменив государственную пенсию, обеспечивая самому родителей. Ну а если детей нет — кто виноват, что к 60 годам не подумал о своем благосостоянии за столько лет и не собрал деньги. В конце концов всегда можно придумать механизм защиты стариков без материального обеспечения

Або скасувати пенсію, або зафіксувати держарну пенсію на мінімальному рівні, який не змінюватименться, ну і платежі з ЗП теж фіксовані, які не залежать від ЗП.

в китае, например, нет как таковой пенсии(ну она как бы есть, но получает ее далеко не каждый и она мизерная). что они делают? работают до момента пока могут, а потом двигают на пенсию в ау\нз

Что — то подобное было кажется в Китае, только там еще уголовная ответственность была за несодержание родителей (хотя мне тут знакомый говорил что у нас как бы такое тоже вроде бы есть)

І що? Навіщо ця тема? Які мотиви топікстартера? Радість, сум?

Змішані почуття — пенсыонерам плюс, але може розмір ЕСВ вирости

Вопрос не в том, будет ли пенсия у тех, кто останется (ежу понятно, что нет, и что если не слишком стар — надо валить). Вангую в ближайшие лет 10 падение населения Украины ещё в два раза, потому как все молодые и дееспособные убегут, старики будут при такой пенсии и мед. обеспечении жить плохо и мало(если некому будет серьезно поддерживать деньгами), останутся в стране только старые, больные и недееспособные.
Вопрос в том, у кого она вообще будет, и как жить без неё, если у тебя нет уверенности, что будет.

Дефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 г. достигнет $428 трлн, в пять раз превысив нынешний мировой годовой ВВП, из-за увеличения продолжительности жизни и низкой результативности инвестиций пенсионных фондов, говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Так что даже в сытых странах ЕС, перспективы пенсии — большой вопрос. Когда ты ЧП с 5% налогов, не рассчитывать на пенсию — нормальное дело. Когда с тебя во Франции дерут треть зарплаты на всякие фонды и налоги, точно так же знать что вероятность получить пенсию — дело сомнительное... это уже гораздо обиднее ))

из-за увеличения продолжительности жизни

Это они (ВЭФ) намекают на то, что пора организовать новую большую войнушку? Поддерживаю войнушку.

А не хочешь просто выучить историю феодального строя, прежде чем влезать в это по самые баклажаны? Поддерживая войнушку, ты сам на неё пойдёшь?

В современном мире, учитывая, что живу в столице, идти не придется — трупы пока ходить не умеют.

Поддерживаю войнушку.

даже для сарказма это неуместно... а если ты реально поддерживаешь...

Реально поддерживаю.

вот она, европейская культура, как она есть )))

....
Достоин тот похвальных слов,
Кто и разить, и пасть готов!
Дробятся шлемы и щиты
Ударом палиц и мечей.
Редеют воинов ряды,
И много мечется коней,
Не сдержанных уздою.
Кто соблюдает честь свою,
Быть должен одержим в бою
Заботою одною—
Побольше размозжить голов.
А страха нет для храбрецов!
Жизнь в мире мне не дорога:
Не любо есть мне, пить и спать.
Люблю я крикам «На врага!»
И ржанию коней внимать
Пред схваткой боевой;
Мне любы крики «Помоги!»,
Когда сшибаются враги
И бьются меж собою,
И средь поломанных древков
Мне любо видеть мертвецов.

Бертран де Борн

Или, как у Николая Гумилева:

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

А «ура» вдали — как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это — мирное селенье
В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.
....

Только вот с 12 века энерговооруженность человечества сильно выросла, и ещё одну глобальную войну шарик может и не выдержать. Не будет ни коней и развернутых знамен, ни конвенционной войны между комбатантами. 15 минут обмена ракетными ударами, и все население сгорит заживо. Ну, или ползучие прокси-войны, грязные и бессмысленно-жестокие по всему шарику — тоже мало хорошего.

Я и написал, что трупы пока ходить не научились. Столицы будут уничтожены в первую очередь. А я в столице живу и мы союзники с РФ.

Батька не идиот. Если РФ будет воевать со всем миром -ее глупо поддерживать.
Разве в Минске есть такие бункеры, как в Москве?

Уверен, что есть. Бацька вооружается потиху.
И будет он союзником РФ в большой войнушке. Это не мелкие приграничные средневековые терки, как у вас или у Грузии.
Так что в случае такой войнушки Минск один из первых будет превращен в гладкую поверхность.

Войнушку обычно желают те, кто на ней никогда не был, и близко к ней не подходил...
И желают, чтобы воевал «кто-то другой, а я в сторонке постою, посмотрю».

Потом, когда/если их желание сбывается, уже слишком поздно сделать всё взад.

Это они (ВЭФ) намекают на то, что пора организовать новую большую войнушку? Поддерживаю войнушку.

обязательно бахнем, и не раз
весь мир в труху! но потом...

До чого тут

старики будут при такой пенсии и мед. обеспечении жить плохо и мало

ваше майбутнє в ваших руках. Для моїх батьків, наприклад, пенсія це лише бонус. І вони не якісь там нардепи-чиновники, а прості селяни. Просто не треба х@ї пинати в молодості.

Вангую в ближайшие лет 10 падение населения Украины ещё в два раза, потому как все молодые и дееспособные убегут, старики будут при такой пенсии и мед. обеспечении жить плохо и мало(если некому будет серьезно поддерживать деньгами), останутся в стране только старые, больные и недееспособные.

Тут начинается игра в социологию — чем ниже образование и доходы -> больше смертность и ниже уровень жизни тем .... (вспоминаем царскую Россию например и семьи в центральных регионах по 12 детей ) - тем больше рождаемость, смертность стариков повышается и... наступает выравнивание, особо если еще парочка эпидемий зайдет из-за низкого уровня медицины и слаого иммунитета из-за экологии и питания... Природа она такая — пустот не бывает.. + «Свалившые» а скорее «заробитчане» уже давно есть и спонсируют жизнь оставшихся родственников — притом в глобальноммасштабе — это сильно влияет на многие отрасли в стране и вроде бы это одна из причин — не учтя которую у кое кого кое что пошло не совсем так как было запланированно и это было немного удивительно как наблюдать со стороны так и видеать реакцию и ..извините отвлекся..
Так что я бы не поддержал ваше вангование, скорее тут будет прирост и неплохой — но по другим причинам — экологически-климатическим, просто в этом вопросе, в отличии от сырья Украине реально достаточно крупно повезло ... Но это другая сказка и пока она только только зарождается в узких кругах ограниченных лиц ))

Скоро по всему шарику отменят пенсию, там где она есть. И думаю Украина будет в первых рядах. Поэтому это лишь промежуточный шажок к большой цели.

Азиатский путь (дети кормят родителей) не так уж и плох.
Вот только не знаю, отражается ли это на сдаваемых в казну налогах (или власть себе компенсировала их другими).

Это называется вперед с средневековье. Ни один человек в здравом уме в развитых странах о таком даже не подумает.

Я думаю на западе азиатский путь не проканает, потому что нужны несколько поколений соотв. воспитания. На западе дети рано покидают родителей, и имеют минимум связей с ними в дальнейшем. Насколько я вижу все уже перестраиваются на рельсы тут: отложить, накопить, зафиксировать (инвестировать) в недвигу или как то еще, чтобы потом на старости эти инвестиции обналичить, заплатить за пожизненное содержание в домах для престарелых, или просто на оплату укр. нянек для немощных стариков на дому (в Италии пока что это государство массово оплачивало, у меня с Николаева на такую работу толпы знакомых уезжали в середине 90х, уезжают до сих пор, а первые знакомые там уже отпахали больше 20ти лет, уже получили итальянский паспорт, хотя уезжали нелегалами). Социум на западе явно не подготавливает детей по азиатскому пути: заботиться о своих немощных родителях, я бы сказал на всех парах делают прямо противоположное. Родители это все осознают уже сейчас, уже вчера и поэтому заранее готовят другие варианты.

Я бы в такой идеальной модели на месте ребенка не захотел рождаться даже.

Ну що я можу сказати, мабуть у вас погані батьки, якщо ви не хочете їх утримувати. Я, от не бачу в цьому проблеми і навіть не уявляю як можна інакше.

Ок. Допустим ща айти загнется и ты пойдешь на рынок трусами торговать. В тоже время родителей нужно содержать. Причем содержать без потери прежнего качества. Как на счет такого сценария? И вообще содержать это сколько денег? А через суд с тебя можно будет взыскать эти деньги?

Що значить «содержать без потери прежнего качества»? А батьки мене не ростили? Ну купляли мені іррашки, в дитинстві, комп в юності, не оплачували мені ВУЗ? Вони допомагали своїм батькам, доки ті були живі і витрачати ресурси на мене. Тепер я так само допомагаю своїм батькам і своїм дітям. І так, трусами торгував ще 3 роки тому, що не заважало мені їздити до батьків і допомагати їм на приватному господавстві.

Мне мои родители не покупали комп в юности и не оплачивали вуз -я уже могу быть не должен?

Жопу ви собі теж самі підтирали з самого народження? Ви винні вже за саме народження.

Ви винні вже за саме народження.

Ну офигеть теперь. А как-то можно попросить, чтобы тебя не рожали? Тебя родили без твоего согласия и ты еще должен за это. Рождение ребенка — выбор родителей, их собственное решение.

Ви вважаєте, що життя це не найцінніше з усього що увас є? Вас мали ще і питати про це? Ну якщо це для вас дрібниця, зможете без вагань позбутися його?
Так, народження дитини це вибір батьків, і разом з тим це приречення себе на багаторічне страждання. Тому, так, я вважаю себе боржником. І віддаватиму цей борг доки батьки живі.

Ви вважаєте, що життя це не найцінніше з усього що увас є?

именно поэтому этот долг мы отдаем своим детям, а не родителям

А треба і тим і тим.

а как?
во что можно можно оценить подареную жизнь?
мы не можем избавить родителей от смерти, как и наши дети — нас
ожидать отдачи за бесценный подарок лицемерно, а требовать — аморально

а как?

Платити їм пенсію. Утримувати їх.

ожидать отдачи за бесценный подарок лицемерно, а требовать — аморально

Не батьки мають вимагати, щоб давали, а діти, щоб брали і не соромилися.

Ще й державі. Я не згодний з розмірами податків, але я згоден, що вони повинні бути.

Я не считаю, что должен родителям только за то, что меня родили. Более того, я не считаю себя должником перед родителями даже за то, что они меня все-таки вырастили и хорошо, на мой вгляд, воспитали. Но я им за это(за то, что вырастили и воспитали) благодарен. Я считаю их хорошими родителями и всячески им помогаю по мере возможностей. Но, повторюсь, не считаю себя должником перед ними, потому как они сами решили меня родить и тем самым взяли на себя обязательство вырастить меня.

Не обязательно быть в долгу перед кем-то чтобы ему помогать.

Многие люди помогают другим людям из чисто корыстных и эгоистических соображений. Например помощь помощь, основанная на желании «Чувствовать себя хорошим человеком, который помогает своим друзьям, родственникам» намного более приятна как обьекту, так и субьекту помощи, чем помощь основанная на том, что «Я должен помогать своему предку иначе я буду плохим человеком».

Намного приятней имет дело с людьми, которые руководствуются эгоистическими мотивами, например «Я хочу сделать эту работу хорошо, что-бы о ней было не стыдно рассказать», «Я не буду срывать злость, потому что это ухудшает пое стратегическое положение, умельная вероятность что эти люди мне помогут в будующем», «Я помогу этому человеку, потому что мне это не сложно. Человек вроде не замечен за подставой, и возможно он поможет в будующем мне», «Я не буду работать с этим человеком, потому что он пытается мной манипулировать используя слово долг».

Как я уже написал, помогаю из благодарности, а не из чувства долга. И благодарность за то, что они хорошие родители, а не за то, что меня зачали и родили.

По закону, до речі, таки діти зобов’язані утримувати старих непрацездатних батьків.

Стаття 51 Конституції України закріплює обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Дана конституційна норма знайшла своє відображення і в Сімейному кодексі України (статті 202-206).
Таке піклування, турбота може знаходити свій вияв у особистому догляді, наданні матеріальної допомоги, представництві, захисті прав та інтересів батьків у різних установах тощо. Згідно з Сімейним кодексом України повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги (частина 1 статті 202). Підставою виникнення аліментного зобов’язання між повнолітніми дітьми і їхніми батьками щодо утримання останніх є склад юридичних фактів: а) походження дітей (родинний зв’язок батьків і дітей); б) непрацездатність батьків; в) потреба батьків у матеріальній допомозі.

И на алименты родители так же могут свободно подать, как и разведенка с ребенком.

Но айтишники же выше всех этих знаний.

Разговор вроде идет скорее о морально-
этической стороне вопроса. Так что

Но айтишники же выше всех этих знаний.

немного не в тему.
Если у человека А были плохие родители(били без причины, бухали и т.д.), которые подали на алименты, то он конечно будет обязан эти алименты платить (возможно, есть вариант доказать, что родители были так себе и не платить алименты?). Но человек А не будет испытывать никакой благодарности и уж тем более пафосного чувства долго за то, что его родили.

возможно, есть вариант доказать, что родители были так себе и не платить алименты

Есть, именно для того, чтобы плохой родитель в старости не подал на алименты, некоторых бывших мужей лишают родительских прав на детей — подают в суд прошение, основанное на неуплате алиментов и отсутствии помощи со стороны отца

То есть поиметь на бабки тебя родители не смогут, если ты пропадешь куда-то или передумаешь платить по неизвестным соображениям? Яснопонятно. Пойду закопаю слиток золота на даче.

Тобто передумаю? Це якого виродка батькам треба виховати щоб відмовився від своєї сім’ї?

ІТшники — деформована психіка, розбалувані

Всё проще,
«Подавляющее большинство айтишников — инфантильные существа, независимо от возраста» © я.

У нас тоже чет типа есть.
Шоб программисты не кинули сотку-другую доляров пристарелым родителям-пенсионерам — оч редкие случаи.

В развитых странах не отменят. Модернизируют пенсионную как-то — это да. Но у них запас прочности больше. Так что модернизация у них будет медленная и нежная с предоставлением работы людям предпенсионного возраста. А может вообще повводят безусловный доход.

Знаете как говорят «дурень думкой богатие». Поживем и все сами увидим, кто первый, кто второй, а кто вообще мимо. Я на макинтош не буду надеяться... это как то совсем пессимистично даже для меня. Но рассчитывать на то, что в мои 65-75лет пенсионная система будет все еще работать я не буду, но отговаривать никого не собираюсь, каждый сам себе кузнец так сказать. Я наблюдаю все эти потуги в реформах пенсионных тут на западе, в Украине и вообще глобально в мире. Моя экстраполяция показывает одну конечную цель этого всего, ваша экстраполяция работает по другому. Окей, я не против если моя неверна, буду лишь только рад этому.

Ты отделяешь пенсионную систему от экономики государства. Это неверно.
Сейчас в мире большая проблема и одновременно благо. Рост автоматизации производств и последующий рост безработицы. Сказки про сферу услуг — это просто сказки.
Вторая проблема — рост населения. Но ограничение роста сразу же приводит к уменьшению количества работоспособных относительно пенсионеров. Китай пробовал.
Вот если решат эти проблемы, то проблема с пенсией разрешится сама собой — пенсии будут платить.

Ты отделяешь пенсионную систему от экономики государства. Это неверно.

Хех это не я отделяю, а это то, что фактически сейчас происходит по всему миру, все государства стремятся дистанцироваться от пенсионной системы. Кто-то впереди, кто-то позади, но у всех такой вектор. Я буду искренне рад, если все придет к благополучной точке, когда всем будут платить столько, сколько будет достаточно чтобы продолжать жить как человек, а не выживать на грани возможного...

Платить будут в соответствие с возможностями своей экономики.
Именно это сейчас внедряют в Украине и РБ. Возможности таковы, что пенсии будут копеечные и по возможности никогда.
Европа тоже начинает поджимать пенсии в соответствие со своими возможностями.
Про америки пока ничего особого не слышал, кроме того, что не так давно пенсионные фонды поимели в игре на биржах.

Вторая проблема — рост населения

Рост населения только в странах типка Китая, Индии и прочих стран 3 мира. В европе население уменьшается, как раз таки автоматизация позволит отдать приличную и не пыльную работу местным, чистить унитазы будут роботы\автоматические системы, а эммигрантам прикроют путь и вовсе.

а эммигрантам прикроют путь и вовсе.

Кстати сегодня на голландских новостях прочитал что отвергли предложение нижней палаты в Голландии до гражданства повысить планку с 5 до 7 лет. Заголовку обрадовался, а просмотрел внутрях, оказывается отвергли, бо хотят до 10ти лет повысить хехе. А ведь могут и реально лавочку прикрыть полностью. Типа работайте тут пока работаете, и платить нашим пенсионерам, а потом геть на Родину.

Похоже головой думать начали. Если иммигрантов прижмут, то не так уж и плохо получается.
Сложность в том, как развитым странам договориться и не подставлять в этом вопросе друг друга. Но если сильно прижмет, то договорятся.

Так там же можна всі платежі до пенсійного фонду забрати назад, здається.

Можно забрать частично то, что откладывал в персональный, тот, что впухивал в общак для текущих пенсов — все это ушло с концами и тебе там светит чистый нолик. С персонального вы заберете далеко не все, что туда положили. Будете очень сильно удивлены.

на твоем месте я б уже на паспорт подался

Вероятно. Вопрос как еще транснациональные корпорации приструнить, чтобы не убежали.

Многие пишут что наоборот в европпах социализм все больше устанавливаеться. Все эти пособия равные зп после налогов, итд.

Ну в европах свои заскоки. Пособие должно только обеспечивать минимальный прожиточный минимум.

Я б сказал, зависит от страны. У нас 70%,но недолго

Доречі як варіант — при цьому зменшиться простір для популізму різних шляшків перед виборами

Не, ну а что, меня еще в школе удивил факт, что люди управляющие государством не несут ответственности за свои действия и имеют полный иммунитет.

Меня удивил этот факт на самом низовом уровне, практически в любых организациях, даже из десятка человек. Так я и подсел на поведенческую психологию :)

Ну выбора-то у вас нет другого. В РБ подобное тоже вводят и без майданов и скидываний президентов.
Ну а для програмеров вариант один — кто может, тому валить. Кто не может, постараться помереть до того, как наскирдованое проест.

Слдеующим шагом будет платная медицина и богадельни для бедных.
Затем перейдут к образованию. 4 класса будет за счет государства, за остальное платить будете.

Ну и, Вовка, всё как ты мечтал. Только мне кажется, что тебе это не сильно понравиться в будущем.

Выбор есть всегда. И заметь, что с урезанием выплат — принудительные «услуги» государства не урезаются. Всех паразитов, и тех что ещё наплодятся, ты будешь кормить. А откушать они любят весьма небедно.

Выбор есть даже если тебя приговорили к расстрелу. Думаешь не могут? Могут. Здесь, сейчас, и всё будет законно.

Платная медицина и богадельни есть уже очень давно, эта отрасль начала гнить задолго до распада СССР. Кстати говоря, «благодаря» государству, платная медицина — в основном те же богадельни, но с гомеопатией и шарлатанами.

И какой другой выбор?
Я его не представляю.
Ты же сам, понимаешь, что даже если у вас воровать не будут (предположим что вы носороги какающий бабочками), то с бесплатной медициной, пенсиями в 60 и бесплатным образованием вы живете не по средствам, как государство.

Учи мат.часть, или дери когти туда где люди её выучили за тебя. А таки как ты — попросту не будут иметь права голоса, точно так же хер на блюде получат от государства (в отличие от граждан), но налоги — наравне со всеми, и даже больше (учитывая затраты времени на бюрократию).

А уже привыкаю к уровню пенсионной жизни и сильно надеюсь на деревянный макинтош. Мне уж 50. Валить поздно. Даже если выпрыгну из себя и свалю, то ни в одной стране мне пенсии уже нормальной не будет. Только минимальная. А какая разница где впроголодь доживать.
Пенсионные системы в развитых странах тоже предполагают, что ты на пенсию нарабатываешь от 20 лет.

Ну а для програмеров вариант один — кто может, тому валить

Не всем уже чисто по возрасту имеет смысл валить — тут потерять даже эти всеми презираемые 50 баксов в месяц (которыми можно оплатить коммуналку, а жить на персональный пенсионный фонд, созданный во времена буйного аутсорса и жира маслянного (сейчас)), Там не получить ничего, так как на стаж не успеешь наработать.

Об этом я Олексею написал.
На вскидку возраст где-то до 40 лет до которого имеет смысл валить. Позже уже большой вопрос, нужно считать, оценивать.
А вспоминая, что программистов здесь после 40 единицы, не говоря уже про 45 и 50, и медиана 27 валить смысл есть 99% программистов, если смогут, конечно.

Детей конечно надо выпихивать сразу — в германии до сих пор бесплатное образование и никаких препятствий студентам для въезда, нужно лишь оплачивать проживание и еду ( и немецкий, само-собой).

Так обе двоюродные сестры съебхали с Молдавии.

Надо ли валить определяется тем КУДА валить. Всегда речь идёт о риск-менеджменте, а не о каком-то конкретном возрасте.

Лично я буду писать код даже когда окажусь в инвалидном кресле. Но это связано с моей особенностью: отвратительная память. Без компьютера я полный дурак. Всё что мне нужно — так или иначе хранится в облаках, в железяках, в документах.
С другой стороны, я именно этим и занимаюсь: пишу код, чтобы программами было очень легко управлять, и доступно среднестатистическому дураку. Даже не так, человек который пользуется моим кодом, перестаёт быть дураком — за счёт того, что алгоритмы сделаны именно так, как он хотел.

Так что мне в принципе-то пофигу, валить в каком возрасте и в какие географии. Мне интересно именно именно институциональное окружение, не столько государство, сколько те «кубики» из которых оно состоит. Чтобы разделение труда было таким, где человек являясь профессионалом в чём-то одном, мог быть дураком во всём остальном — и его за это не ограбят и не убьют.

Украина точно не такая страна, здесь разделение труда катится к чертям. Здесь нужно и уметь руководить за начальника (потому что он сцка не умеет), и лечиться вопреки медицине, и знать законы и порядки вопреки юридической мафии, и владеть оружием потому что вся роль новой палицыи — держать стадо от беспорядков. Да здесь скоро продуктов питания не купишь, так чтобы они с гарантией не содержали ядов.
_____
Неправы те, кто думает что Украина идёт в средневековье. Эти порядки неконкурентоспособны, а значит остановки не ждите. Народ будет тупо уничтожен физически более развитыми цивилизациями. Ибо нахер никому не сдались.

Лично я буду писать код даже когда окажусь в инвалидном кресле.

Будешь, только платить тебе за него не будут.
Хотя может ты запилишь свою галеру и будешь на ней бороздить просторы мирового окиана, как капитан.

Стоп, я забыл, что ты уже давно не в постсовке.

Ну конечно :)
Ща побегу вcё в гитхаб выкладывать

Так что мне в принципе-то пофигу, валить в каком возрасте и в какие географии.

Тоді чому б тобі не звалити в Л/ДНР чи Північну Корею? :)

возраст где-то до 40 лет до которого имеет смысл валить. Позже уже большой вопрос

смисл есть и после

После 40. 2 года на ремонт трактора, 3-5 лет на поиск приличной работы. А там и пенсия скоро, на которую ты не заработаешь уже.
Хотя 40 еще возможно, но после 45-50 смысла уже нет, если нет там родственников, которые кормить будут.
Или ты предполагаешь, что ты программировать сможешь до 100 лет. Ну-ну.

смисл хотя би в том, шоп наколядовать на пенсію, от я уже за два года праці матиму 200 злотих польскої пенсії (укромінімалка, на яку тут ішать надцять років), яку, кстаті, можна заповідать супрузі

смисл хотя би в том, шоп наколядовать на пенсію, от я уже за два года праці матиму 200 злотих польскої пенсії (укромінімалка, на яку тут ішать надцять років), яку, кстаті, можна заповідать супрузі

А не может быть такого, что для пенсии надo проработать 25+ лет?

может, але пенсія буде залежати від розміру внесків у ПФ, тобто якщо кожного місяця вносити по 2000 злотих, то через 25 років буде пенсія 3000 PLN + індексація та ріст частки, яка у другому філярі (то й що вкладений ПФ в цінні папери)

А там и пенсия скоро, на которую ты не заработаешь уже.

Зачем тебе пенсия? Никто выгонять с работы не будет, можеш работать до последнего дня

Надеешься на апокалипсис завтра?
Теоретически можешь, но практически не сможешь.

Потому что постареешь.

не смогу инженером -пойду сантехником..

Пойдешь бульбу на даче растить.

Постарею и что дальше? Как работал так и буду работать

Я понял, ты уникален и в 100 лет будешь пробегать стометровку быстрее чем в 20.

Зачем пробегать стометровку? Стометровку и молодежь пробежит, которую можно набрать по рублю пучек.

Это был пост, чтобы ты смог понять, что с возрастом ты не молодеешь и мозг тоже стареет. Хотя может ты веришь в тонкие материи.

согласен с тобой, вот хотя бы тут это раскрывается очередной раз
dou.ua/...​nterviews/axelrod-career
«Когда мне было около 30, я осознал, что не смогу и не захочу всю жизнь заниматься программированием, мне будет сложно поддерживать высокий профессиональный уровень. Технологии меняются стремительно, приходят молодые люди, готовые всю ночь изучать что-то новое, и мне за этим не угнаться.»

це так в постсовку, в Гейропах там спокойно марафонять, а не біжать 10000 як 500

www.dutchnews.nl/...​alls-are-often-fatal-too
У меня бывший голландский босс, когда я работал в боинге, в 50лет засыпал на 8ч своей работы. Как то помню уже время было уходить с офиса и там он подбегает, руками машет, кричит ахтунг, мего проблема, надо решать. Я говорю мол, давай с утра ты меня в проблему посвятишь на свежую голову и мы все порешаем без проблем. Утром пришел в офис, а он спокойно куняет уже на рабочем месте. Ну я посидел, думаю подойдет же, вчера так руками махал, типа ж проблема, с Сиетла ахтунг подняли, надо ж решать. Ну потом не выдержал, подхожу, док. так что там насчет проблемы, давай же решим ее, пока утро. А он на меня смотрит и ниче не понимает, говорит какая проблема, я не помню никакой проблемы. Сколько я не пытался ему напомнить, так он и не вспомнил... У меня был один уникальный коллега, которых за 60ть лет имел мозг острее любого молодого, но это был один такой пример. А вот таких вот как этот голландский босс — большинство. И не важно босс это или тех. спец, картина примерно такая же. Они просто окучивают к 50ти годам подходящие места, где можно так вот коротать дни за солидное вознаграждение. Но уже никто никуда не скачет, мол щас меня купят. Кому нужен такой укр. спец с закрытыми глазами и ушами на 8ч посидеть в офисе воробушком за приличные деньги. Там таких своих местных выше крыши. Не питайте иллюзий на этот счет.

Кому нужен такой укр. спец с закрытыми глазами и ушами на 8ч посидеть в офисе воробушком за приличные деньги. Там таких своих местных выше крыши.

если получите гражданство HL- это вы будете свой или местный?

Но, не все могут и хотят заниматься менеджментом.
В развитых странах сейчас есть такой же путь, как был в СССР. ты набираешь учеников (аспирантов и кандидатов) и ведешь некоторое направление, иногда делаешь что-то сам по мере своих возможностей. Получается некий симбиоз опыта старости и активности и ясного ума молодости.
В странах постсовка и других недоразвитых такого пути больше или еще нет.
Да, в некоторой степени это уже менеджмент, но не такой полноценный, как по твоей ссылке.

Мой голландский профессор, когда я тут был в аспирантуре, ему было за 60ть и типа он в свое время был очень крутым. Но когда я был аспирантом у него, он уже ниче не мог дельного советовать своим ученикам... а то что советовал, было лишь в минуса... например советовал использовать устаревший интегрирующий АЦП там где он вообще никаким образом не был к месту от слова вообще... Современные сигма-дельта АЦП тоже там были совсем не к месту... вообщем такое.

Да и это есть. Но иногда опыт старика бывает сильно полезен. Но к этому опыту нужно подходить творчески — думать самому.
Я своему про его ошибки и не говорил, просто поправил и сделал. Он был рад.
Правда у нас с ним отношения были уже дружеские. До этого была одна попойка где мы трехэтажным матом друг друга крыли, чуть не подрались. Всё выяснили и дальше уже дружили.

Ну стометровку не стометровку, а Смыслов в 62 года рубился с молодым Каспаровым в финале турнира претендентов за право играть с чемпионом мира. Так что некоторым инивидуумам удается сохранять ясность мышления дольше среднего. Может, наследственность. «Всю жизнь В.Смыслов был фанатично предан искусству пения[4], занимался вокалом и до старости сохранил свой прекрасный, звучный баритон, что позволило ему в 75 -летнем возрасте спеть сольный концерт с симфоническим оркестром в зале Московской консерватории, а также записать две пластинки, ставшие раритетами.»

Ну и кто тут на ДОУ похож на Смыслова. даже больше, сколько украинцев соображают также, как Смыслов.
Не, ты конечно можешь себя таковым считать, но им не станешь, сколько не старайся. Понимаешь — генетически ты неспособен.
Средний человек может при больших усилиях достигнуть уровня мастера спорта в какой-то области и не более. Дальше — это уже врожденные способности.

Ну и кто тут на ДОУ похож на Смыслова
Не, ты конечно можешь себя таковым считать, но им не станешь

Так я и не претендую на мировую элиту, и большинство на ДОУ наверно тоже. ) Но вот быть в состоянии эффективно кодить лет до 65 было б неплохо.

Читая ДОУ у меня другое впечатления. Тут чуть-ли не каждый смузихлеб считает себя Смысловым, как минимум или Энштейном.

Но вот быть в состоянии эффективно кодить лет до 65 было б неплохо.

Было бы, но здесь как повезет. Оценить свои возможности ты можешь посмотрев на своих бабушек и дедушек и родителей в этом возрасте. С большой вероятностью у тебя они будут такими-же.
Иначе, они у тебя уже бы проявились и ты был бы уже близким к Смыслову в твоем возрасте.
У многих моих родственников были способности чуть выше среднего, но до уровня Смыслова, как до Китая раком. У меня где-то также. Мой дядька не смог самореализоваться и в 53 года выжрав литр Рояля помер. Меня жена успела отвести меня к психиатру и я вместо алкоголя жру колеса.

Постарею и что дальше? Как работал так и буду работать

На самом деле я думаю старшой Витя прав, а ты пока еще просто молод, чтобы это все осознать, оглянись на своих 50ти летних коллег, неужеле не видно, что Витя прав...

Вітя прав тільки у своїй лічній всєлєнній із бульбою, бацькой та антидепресантами.

Хай викидає з голови матан та їде в Польшу куда беруть в любу аусорс помойку. Через год два шото таки знайде собі зв"язане з матаном та акустікой.
От например:

Wymagania:

doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla systemów wbudowanych opartych o rdzenie ARM Cortex-M;
znajomość języka C, PYTHON;
znajomość pakietu Matlab/Octave.

Dodatkowym atutem będzie:

doświadczenie w projektowaniu i implementacji algorytmów rozpoznawania i klasyfikacji wzorców;
doświadczenie w przetwarzaniu sygnałów audio/sejsmicznych, znajomość podstaw fizyki dźwięku;
znajomość systemu operacyjnego Linux;
doświadczenie w projektowaniu i implementacji algorytmów uczenia maszynowego;
znajomość zagadnień systemów czasu rzeczywistego.

Хотя, навряд чи. Буде дальше нить: дєвки не ті, і не стоїть.

Дай ссылку, постучусь к ним. Но с переездом отпадает — жена против. А уже 25 лет вместе прожили.

И пока стоит, правда не на молодых девок. Ну не педофил я. Хотя порносайтики стороной не обхожу — приятно посмотреть на симпатичных голых молодых девок (больше в части раздела эротики, там ничего фотки часто).

Но с переездом отпадает — жена против.

Мені адміністраторша дому в Польщі на таке сказала приблизно так:
«Жінка як кіт — куда її привезли, там її дом.»

п.с.
Зачем жена, ту що бульбу в казанку сам не звариш?

Во-первых, развод это нехилый стресс для ребенка.
Во-вторых, 25 лет совместной жизни — это много.
В-третиьх, она работает в банке и совсем не на кассе и очень довольно работой. Её зарплаты хватает семью кормить.

Так где ссылка, блин. Или как обычно, нафантазировал и спи..дел?

где ссылка,

я написав в ПП, шукай

Во-первых, развод

не развод, а жизнь раздельно (separated)

И пока стоит, правда не на молодых девок. Ну не педофил я. Хотя порносайтики стороной не обхожу — приятно посмотреть на симпатичных голых молодых девок (больше в части раздела эротики, там ничего фотки часто).

Такие заявления принято подкреплять ссылкой на оригинал.

А почему жена против?
Скажите, все дорогая, хочу о тебе позаботиться. Наработалась .Будешь отдыхать в свое удовольствие, а я буду деньги зарабатывать..Да и Польша недалеко домой ездить по праздникам..

3 причины:
1. Страх.
2. Хорошая работа.
3. Ей нравиться её работа. Вероятность найти подобную ей, особенно в другой стране — это фантастика.
А я один тоже пока боюсь. Колеса не шуточные жру и восстанавливаюсь очень медленно. И совсем не хочется семью оставлять. А кататься туда-сюда не дешево, если не на электричках сутками. Ну и польский я не знаю хорошо. Купить бульбы в магазине смогу без проблем и на польско-баларуской трасянке, но по работе этого мало.

Язык учится. Просто мне кажится вам уже лень учить что-то новое. Нейроны по проторенным путям катаются, а новые пробивать дорожки -энергозатратно.

2. Хорошая работа.
3. Ей нравиться её работа. Вероятность найти подобную ей, особенно в другой стране — это фантастика.

Да, это проблема.
Когда специальность не международная.
А сидеть дома борщи варить, телик смотреть и с собакой гулять еще не хочет, я так понял.
У нас благодаря ассоциации с ЕС, с 2018 года будет потихоньку переход на международные стандарты бухучета.
Поэтому будет, наверное, легче через несколько лет, молодым бухгалтерам -мигрировать.
Но с другой стороны кидать всю свою жизнь под ноги жене- тоже неправильно. Может ей и льстит, что вы у нее на шее сидите, но как бы это всё бьет мужика ниже пояса ..

Язык учится. Просто мне кажится вам уже лень учить что-то новое. Нейроны по проторенным путям катаются, а новые пробивать дорожки -энергозатратно.

И это тоже. Реально учить новое сильно сложнее, чем в 25 лет. И скорость обучения уже не та. Вот до полного понимания фурье дескрипторов дошел сам, а не из прочитанного в книжке. Начал с с попроще и потиху сам до них добрался. Сейчас они для меня прозрачны. А когда читал — не понимал их сути. Т.е. уже просто прочитать недостаточно, нужно долго формировать новые связи в мозгу, быстро не хотят формироваться.

А сидеть дома борщи варить, телик смотреть и с собакой гулять еще не хочет, я так понял.

Категорически. Да и по работе она общается со многими значимыми в РБ людьми — это интересно ей и очень, причем и как тренер-преподаватель. Это часто гораздо важнее тех же денег. Ты же сам понимаешь, что людям очень важно самоуважение и уважение других людей.

Но с другой стороны кидать всю свою жизнь под ноги жене- тоже неправильно.

Так я и не кинул. Облом у меня в 45 произошел. По местным ИТ меркам это уже предпенсионный возраст.
До этого получалось большей частью находить конторы с интересной работой (хоть и не всегда приятной в плане крысиных забегов).
Вот смотри — судебные экспертизы и госзаказ на разработку идентификации диктора по парольной фразе; разработка роботов по сортировке кремневых пластин для всех ФАБов в мире; кучу различных задач по обрабоке речи в ЦРТ. Мне это было очень интересно делать. Ну и по мелочи там были разные конторки, но я их всех и не упомню.

но как бы это всё бьет мужика ниже пояса ..

Привыкаешь. Это пока молодой сильно колбасит, а в 50 уже ты не такой буйный, ибо понимаешь, что 100 метровку за 10 сек не пробежишь и 10 баб за ночь не поимеешь.

она общается со многими значимыми в РБ людьми — это интересно ей и очень, причем и как тренер-преподаватель.

Попробуйте и вы курсы открыть по распознаванию образов и машинному обучению? Или С++?
Если онлайн -украинские вайтишники набегут, коли ваших будет мало.

Привыкаешь.

Может вам найти частичную удаленку, да хоть в Украине.
То есть вы дома работаете, но там раз в 2 недели приезжаете на собрание.

Попробуйте и вы курсы открыть по распознаванию образов и машинному обучению? Или С++?

Я не умею преподавать. Это раз.
Второе это надо готовить полноценную программу и она будет в несколько лет. В мире нет ни одного курса, чтобы все это покрывал. Даже от Андрю Нг или обзорный ни о чем, либо узкие серьезные. А уж он то дока в таких курсах. А в местную богадельню под названием ВУЗ соваться себе дороже — уж лучше делать судебные экспертизы вернусь. Но пока пытаюсь по удаленке что найти и как хобби делать.

Может вам найти частичную удаленку, да хоть в Украине.
То есть вы дома работаете, но там раз в 2 недели приезжаете на собрание.

Что я и делаю. Иногда что-то находиться, но чрезвычайно редко. Чаще или в офис к вам только или с бредовыми и фантастическими пожеланиями провляются. Я прекрасно понимаю, почему с фантастикой и бредом — другого от дикарей, коими мы уже стали, редко дождешься.

Мой отец в молодости кучу радиолокации для вояк делал и уже тогда он попробовал гомоморфные преобразования (кепстр — это нынче называется), а сейчас скайп с трудом может запустить.
Я пока соответствую ему в возрасте 50 лет (плюс-минус) по мышлению.
Мой научник сам расписал математически вычисление длины речевого тракта по речевому сигналу в 30, а в 50 уже понять толком не мог, что он написал. Я в его работе той пофиксил пару ошибок и реализовал. Для того его времени — это была приличная научная работа. Ну а сейчас эта обликовая характеристика никому уже не нужна, есть методы гораздо новее и эффективнее для идентификации диктора. Наука-то не стоит на месте, а развивается. То, что сейчас считается крутейшим новьем через 50 лет устареет и будет просто упоминаться в соответсвуюшем курсе в ВУЗе (в части истории).
Ну а в молодости нам всем кажется, что мы уникумы и будем бодрыми и здоровыми вечно. Но если не хватает соображалки понять, что так не будет, умными я бы не назвал.

Да, есть уникальные люди, у которых мозг стареет медленнее, но их единицы. Есть, что бегают марафоны на старости. Но средний человек этого ничего не может.
И более того, медицина пока тоже ничего не может в повышении качества жизни. За счет антибиотиков и гигиены смогли продлить жизнь и только и получили в подарок массовые раковые заболевания и Альцгеймера с Паркинсоном и дегенерация всего организма. Это всё естественные возрастные изменения организма, а не заболевания.
Может лет через 50-100 и научаться замедлять собственно процесс старения организма. На мышках что-то же получается уже.

Фактически же сейчас максимум чего ты можешь добиться в жизни — это то, чего добился до 40 лет.

Ти все мішаєш НИОКР з (говно)кодингом.

95% активності в ІТ це:

«Задачи довольно легкие и нудные, вообщем большая часть времени занимаюсь копипастой, своего кода почти нет. Я работаю так уже месяц, и меня пугает что я ничему не научусь. Радует что платят нормально».

dou.ua/forums/topic/21959

При чому за таку активність навіть в ЄС платятть 2..3 рази вище середньопересіченої з.пл. і все одно не вистачає тіл, щоб заповнити жопомісця.

Подумай, хто дасть якомусь попуасу рокет саєнс на розробку. Спочатку докажи що вмієш надійно копіпасити.

Так от говнокодинга уже выворачивает за 20 лет. Это пока молодой нормально, потом бесит.
Так что да, я фанат НИОКР и оное у меня получается и нравиться. Но оказался не в том месте и ни в то время, во многом по собственной глупости. Но прошлое уже не исправишь. Так что остается искать путь дальше, пока не помрешь.

Вот про то, что делал как хобби по слежению за маленьким (относительно размера кадра) объектом на видео почти получилось уже. Сейчас привожу в порядок код на матлабе. Была же куча тестов и проб. Дальше надо добавить самообучение алгоритма (без учителя) и найти корпус нужных мне видео и разметить ручками — это непросто. Надо сконтачится с кем, у кого есть квадрик и кто поснимает нужных мне видео. В местных краях (с учетом ваших) — это непросто.
Большинство с квадриками снимает свадьбы и подобные попойки и зарабатывают на этом.

Так что да, я фанат НИОКР и оное у меня получается и нравиться. Но оказался не в том месте и ни в то время, во многом по собственной глупости.

блін, а говно смивать в унітазі теж не приятно, но можно якось побороть себе ...
п.с.
Фанат НІОКРА теж, і теж не там і не тоді народився.
І в тій же Польші проекти не фонтан, я даже не помню коли говнокод копіпастив. А в продуктовій фірмі проекти із средньовєчя, такого рівня, який я клепав дома на коліні 10 років тому.
Так що ти живеш в паралельній галактиці, де «надєжда — мать дураков».

Вна Україні в мене складається враження, що галєрний кодінг понад усе.
Після Польщі від тутетшніх співбесід із в мене питання: «хто ці люди, і що вони роблять, якщо тре вирішувати проблеми замовника, а не займатися кодедрочерством».

Так що ти живеш в паралельній галактиці, де «надєжда — мать дураков».

Не живу, а доживаю. Есть разница. Депрессия подкосила меня сильно, только сейчас начал потиху приходить в себя, но силы уже не те, что были раньше. Может потиху восстановлюсь, но сука возраст уже не 30 лет, собственно организм стареет. Например сердце в отличном состоянии для моего возраста, но 25 км по лесным тропинкам на 20 км/ч уже не могу. Ноги тянут, а сердце нет. В 30 лет для меня это была легкая разминка.
В самый пик депресняка были иногда интересные предложения. Но мозг вообще отключался, стоило задуматься больше, чем на 3 минуты.
Уже могу что-то делать и рационально мыслить. Но почти каждый день, если поработаю часа 3 головой, нужно час-два поспать — иначе плыву. Проснулся, эспрессо и можно еще часа 2 головой поработать.
Вот по куче таких причин и ищу удаленку. Если в пятницу голова не работает в воскресение могу поработать. В офисе же такое не получится.
Но сам понимаешь, насколько сложно в этой области найти удаленку.

Депресняк может подкосить, но от этого никто не застрахован, ни в 20 ни в 50 лет. Вероятность такая же что на голову кирпич упадет. Это не повод ставить на жизни крест.

Это несколько лет лечения. В зависимости от степени и 5 и 7 лет.

Ну а в молодости нам всем кажется, что мы уникумы и будем бодрыми и здоровыми вечно. Но если не хватает соображалки понять, что так не будет, умными я бы не назвал.

Люблю таке читати. Мементо морі

Мой научник сам расписал математически вычисление длины речевого тракта по речевому сигналу в 30, а в 50 уже понять толком не мог, что он написал.

И почему это что-то значит? простой пример- Я, например, геометрию после школы, так сложилось, нигде не использовал кроме простейших треугольников и площадей. И как-то сразу после института заглянул в задачник для поступления в вузы, по геометрии -уже нихрена не помнил, хотя весь полностью его перерешал в 11 классе.
Если надо будет, думаю вспомню все же быстрее, чем тогда 5 лет геометрию учил.
Поэтому свойство памяти забывать не стоит сбрасывать со счетов.

И почему это что-то значит?

Потому что ты еще молодой.

Муха, который вам советует про Польшу -всего на несколько лет вас младше, и что тогда скажете?

Значит он активнее и рискованнее меня, а я типичный тормознутый бульбаш. Могу работать, но не могу активничать.

Фактически же сейчас максимум чего ты можешь добиться в жизни — это то, чего добился до 40 лет.

Ну да. Поэтому, люди принимающие самые дорогие и ответственные решения — сплошь, моложе 40.

Ведь чем моложе, тем мозг лучше. А самые умные — в детских садах.

Ведь чем моложе, тем мозг лучше.

Таки да, но мало жизненного опыта. Отсюда и приходим к балансу одного и другого в 30-40 лет. Моложе неопытны, старше тупы.

И Лениин такой моолодой и юный октябрь впереди!!

В чем он прав? У меня есть 50-летние коллеги, вы знаете о них то чего я не знаю? Поделитесь

В нашей стране имхо практически нет надёжных механизмов накопления такого фонда.
Инвестирование в жилье для последующей сдачи в аренду тоже может вылиться в какой-то нибудь налог на метры в будущем.

И очередной лугандон.

Налог на метры уже есть, пока никто не умер.

Не думаю, что простые смертные настолько ринулись инвестировать в метры, чтоб этот налог ощутить. А за единственный хрущ в 40 м на семью налог в текущей форме действительно не проблема.

Не могу назвать себя непростым смертным, и с тремя квантирками пока не обременен непосильным налогом.

Налог начинается от 60м суммарного, так что и трехкомнатный хрущ в зоне риска.

пока никто не умер

Откуда ты курво знаешь что никто не умер? Ты проверял?

Так тут надо или трусы надеть налоги платить в белую или крестик снять забыть про пенсию). Я бы на схеме 5% предлагал бы сразу подписывать добровольный отказ от пенсии.

Хочешь сказать что готов дать денег сейчас «на пенсии» [кто раздерибианит сам знаешь], из остатка нарежут подачки тем, кому платят сейчас, и тогда будущие граждане заплатят тебе? Так МММ вроде ещё работает, неси!

Чому одразу відмова? ФОПи платять ЄСВ з мінімалки, мінімалку і отримуватимуть. Все чесно.

Грустно только, что все остальные тоже получают минималку или сумму, незначитльно отличающуюся от нее.

Отлично.
Есть возможность получить больше — умножай 2120 грн ЕСВ в Квартал на 3-5-20
Как платим, так и получим.

«Нищеброд» на украинской работе со своих 6000 грн чистыми платит 2300 грн пенсионного в Месяц.

Как платим, так и получим.

Нет же.

«Нищеброд» на украинской работе со своих 6000 грн чистыми платит 2300 грн пенсионного в Месяц.

Сколько будет пенсия у «Нищеброда» и у айтишника?

Одинаковая. В том и прикол, что в пенсионный засылаем меньше, а получим (если получим) так же.
Еще и вопли обиженных айтишников со всех концов Украины слышатся, самые обделенные.

А то, что с их отчислений в том числе платятся Сейчас их родителям хоть что-то, об этом они не думают.

Одинаковая.

Так ты предлагаешь платить больше налога потому что можешь себе это позволить при том, что выхолоп будет одинаковый, я правильно понимаю?

Может лучше тогда распоряжаться деньгами по своему усмотрению, помогать тем, кому можешь помочь, а не бросать деньги в бездонную бочку?

Если будешь платить 15000 ЕСВ в месяц, в перспективе можешь получить повышенную пенсию, не вопрос.
Но не нужно рассчитывать на персональную сиделку и лежалку в старости, платя 2120 в квартал, а то тут айтишники себя благодетелями и меценатами всея Украины выставляют (судя по надрывным стонам).

в перспективе можешь получить повышенную пенсию

А можешь и не получить. Поэтому приходится заботиться о своей старости самому. Не проблема платить больше налогов, если это повысит уровень жизни в стране. Проблема, если выхлопа от этого ноль.

Проблема в том, что по словам многих тут, сколько не плати, все равно разворуют.

Як це ви цілих 2300 нарахували?) 6 тис на руки, це десь 7500 до податків, а ЄСВ з такої суми буде 1650 грн.

«Нищеброд» на украинской работе со своих 6000 грн чистыми платит 2300 грн пенсионного в Месяц.

«Нищеброд» у ПФ нічого не платить — ставку ЄСВ 22% сплачує роботодавець.
Там податок (з працівника! а не роботодавця) 18% ПДФО+1,5 % військовий збір.
Тобто нарахування для 6000 грн «на руки»- десь 7500грн. Сплата ЄСВ 1639грн роботодавцем

Йдемо з товаришем на роботу. Пригадуємо, що працюємо програмістами, та вже не пригадуємо — де саме.

Банда Порошенко уничтожает народ, который привел ее к власти.

Кругом фашисты. Геноцид предсказуем.

Фашизм — не более чем прикрытие бандитизма обыкновенного. Другие измы ничуть не лучше. Узнай историю коммунизма, будет открытием что коммунисты убили больше фашистов.

Не, ну выпонели...он вот так вот берет и на полном серьезе на это отвечает.

Фашизм — не более чем прикрытие бандитизма обыкновенного

Бандитизм — немного не то слово ... Преступность при Гитлере стремилась к нулю, но преступники были у власти.

Надо почитать кстати. Сильно ли они отжимали чето у законопослушных немцев, которые небыли полит оппозицией ?
Совсем другое дело, что богатство немцев предполагалось путем разграбления и освенцивания других народов.

Хз совсем или не совсем другое, если для того, чтоб убрать более удачливого оппонента, достаточно было найти у него в роду еврея, поляка или обвинить в гомосексуализме.
Отжимали или нет ... в худ. литературе можно найти примеры, но надо учитывать, что на частную сопсность вообще нацисты не посягали, все-таки Ивропа, традиции. В наших же азиях еще 30 лет тому это было незаконно, почти стыдно, ужасно и вааще — пережитком проклятого царизма; а ленинское «грабь награбленное» пришлось очень по душе м-м-м социально близким пролетариату слоям населения :8) которые видят в «отжимах» скорее восстановление справедливости и-или божью кару, чем беззаконием по беззаконию.

все что не анархия — то фашизм

Я просто напомню, что Порошенко наравне с Януковощем стояли у истоков Партии Регионов. Так что власть по сути и не менялась, просто сменили манагера.

Если бы януковоща не выгнали, было бы точно то же самое. Один в один. Но намного медленнее и без потери территорий. Но с пенсиями, с курсом валюты, с разграблением, с цензурой и репрессиями, с беспределом силовых органов — в точности то же самое. Кто не верит, оглянитесь на мышебратьев.

А Саакашвили с Порошенко учились вместе, а теперь Михо ЯКОБЫ враг)

Вместе учиться и вместе организовывать ОПГ — две большие разницы.

Так Порох же сам пригласил его в Одессу..

І незнав як цим лоханеться)

Эдакая почетная ссылка, от Киева подальше

Так а что же вы уехали? Остались бы выгонять, у вас ведь так красиво об этом писать получается.

Журналистов Васильца и Тимонина осудили на 9 лет реального срока за открытие канала на youtube (strana.ua/...​paratizm-i-terrorizm.html). Не припоминаю подобного в России. Что-то не сходится.

Я, конечно, имел когда-то сертификат «Мастер поиска в Гугль», но мне кажется, с этим справится и ребёнок, хоть и не за 15 секунд.
112.ua/...​eo-na-youtube-282278.html

Сори, но между 5 и 9 лет есть некая небольшая разница, которую ты не заметил. Тем более если учитывать формулировки обвинения в обоих случаях

Попробуй проверить. Спокойно можно попасть в КГБшную пыточную, после которой отсидка будет уже чистой формальностью.

Если хочешь лайт-версию, поймай покемона.

Пилит сук! (а суки не возражают)

після досягнення ними такого віку:
55 років — які народилися по 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
56 років — які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
57 років — які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років — які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

Так они же уже «досягнули», не?

Почав працювати в 22, після закінчення вузу. В 60 — 38 років стажу, все ок.

ага а кризисы, безработицу, свои болезни ты не рассматриваешь? ты ж не будешь работать на галере вечно?) искать работу после 30-35 тот еще гемор. ты ж не будешь молодеть с годами

да и не факт что ты доживешь до 60 ти при нынешних порядках

искать работу после 30-35 тот еще гемор

в случае если этот сотруник до 30-35 овощил на работе и програмил какую нить одну пимпу совершенно не развиваясь то да) конечно гемор)

да мне его обломать захотелось. «оптимист» за 38 лет столько всего поменяется. и в его жизни тоже. если вообще жив будет

Якщо менше працював, то отримав не в 60, а в 65. А як не дожив — то і проблем нема. Знову ж все ок(:.

Не сцы, 60 не предел. Когда тебе будет 60, пенсионный возраст будет 120.

Ну вобщем-то 20 лет назад оно тоже по большому счету было понятно что как-то так и будет.

Понятно что пенсионной системе п..а

Но эта п..а по-прежнему сосёт деньги!

Совсем по минимуму.. у ЧП-шников в смысле.

Ты просто недооцениваешь убытки от невозможности нанимать людей минуя схемы.

Единственный вариант выжить — нарожать четверых детей, вырастить из всех них айтишников (одного, самого дурного в ментовку), Тогда, если повезет, на пенсии будет возможность что ктото воды подаст.

Не проще смолоду набивать матрац долларами и золотом?

Могут экспроприировать как в 17том, не говоря уже об инфляции

Могут экспроприировать как в 17том

Как ты себе это представляешь? Допустим закопано наскирдованое золото. В разных местах. Продаешь условно по 1-му слитку в условный период времени. Кто куда придет и что забирать? По моему схема в стопиццот раз менее рискованная чем покупать лотарейку «Страховой Стаж» и ждать манны небесной в 60 лет.

Читал на днях. Ну так в такую домину грех не залезть.

Это начало. Затем доберуться и до тех кто попроще, ибо подобные герою охрану с автоматами и гранотометами заведут. И редкие грабители захотят с вооруженной квалифицированной охраной связываться.

есть решение
0. marshal.in.ua/...​chnaya-praktika.html#page
1. ibis.net.ua/...​obalt-sa28-semi-1276_xsd
2. practica.org.ua
зы конечно это панацея от всех проблем, но шансы выжить во время подобной ситуации выростают.
ззы не реклама, есть другие магазины. гугл в помощь.
зззы чем больше людей последуют этому алгоритму, тем лучше

Во первых от организованного вооруженного нападения не особо спасет.
Во вторых прямой путь к случаям как в Вегасе пару дней назад.

Организованные вооруженные преступления устраивают на «больших» людей, а от «залетных» очень даже действенно. Одна только перспектива получить «соли» сильно останавливает. Поменьше отсвечивать надо, а иначе быть готовым в любую секунду.

При чем тут случаи «как Вегасе»?

ну если вас заказали и действительно организовывают нападение, то не спасет ничего, только бежать. это я и имел ввиду, в общем.
а причем вегас? если тип собирается устроить резню, то он ее устроит. невзирая на наличие или отсутствие в продаже легального оружия. легальное оружие позволяет хоть частично защититься от преступных посяганий .

а причем вегас?

Если у каждого алкоголика будет ствол, то бытовых убийств будет на порядок больше.

Алкголиков с зарегистрированными стволами быстро пересажают. А если незарегистрированный, какая проблема сейчас купить?

практика показывает, что не будет. с т.з. алкоголика, ему лучше купить водки вместо ствола. да и опять же, по статистике большинство бытовых убийств совершается подручными средствами(кухонные ножи, табуретки, бутылки, етц.)

Очень просто, палец в тиски и либо расскажеш где закопал, либо переход к след пальцу. Плюс у некоторых сейчас хобби лазит с металодетектором, есть шанс что золото найдут до тебя, ну и третье операции с золотом могут быть запрешены, достать ты его достанеш, а продать не получиться

что за варварские инквизиторские методы? термально-ректальный метод подбора паролей рабоает на 110% , при этом не причиняя нечеловеческих страданий

ескобар теж так думав) Миші поїли половину)

Проходили в 32-33м. Кстати, всё чисто по закону, хуле.

В разных местах. Продаешь условно по 1-му слитку в условный период времени.

Нужно чтобы родились те, кто будет его покупать.

Ну есть еще вариант Золотого теленка.

Уже родились те, кто позволит пройти через таможню. И те кто скупит в Европе.
Или хочешь сказать, янтарь Авакова в воздухе растворяется?

Остап тоже так думал.

Пообщайся с теми кто жил на востоке Украины. Они тебе расскажут- как приезжает пару машин с автоматчиками- и и выносят всё ценное что найдут- даже тайник в драгметом в фудаменте дома нашли и вытрясли.
Еще в 2012-2013 годах ничего не предвещало беды в Донецкой области. Народ вот также как и ты думал что будет скирдовать. Ты и в правду думаешь что Киев чем либо отличается от Донецка?

выносят всё ценное

Пускай выносят. У меня из ценного будет эпичный ковер советский на стене висеть и ванна чугунная, ну чтобы на металл сдать.

даже тайник в драгметом в фудаменте дома нашли и вытрясли.

Это происходит, потому что кто-то дурачок и слишком много трепался.

Народ вот также как и ты думал что будет скирдовать.

Когда он так думал? Все просто добро наживали как и везде и платили налоги по полной.

Это происходит, потому что кто-то дурачок и слишком много трепался.

«профессор конечно лопух, но аппаратура при нём»

Пускай выносят. У меня из ценного будет эпичный ковер советский на стене висеть и ванна чугунная, ну чтобы на металл сдать.
смолоду набивать матрац долларами и золотом?

Чет ваши показания не сходятся. Вообщем за вами машинка уже на всякий случай выехала, проверить ковер, и заодно матрас.

Когда к тебе придут люди с оружием, лучше чтобы в этом матраце было не золото, а хотя бы 6 магазинов.

И калаши и для всей семьи и хорошо, чтобы члены семьи умели ими пользоваться. Хотя 6 магазинов маловато, нужно хотя бы 18. Ну еще ящичек с гранатами желателен. Ну и опыта в игре Сталкер явно не достаточно.

Никто на старика в нищем доме/квартире с ободраной дверью даже не обратит внимание, если тот не будет трепаться о чем не следует.

Обратят, когда золотишко продавать пойдешь или баксы.

Тут пугают, что торговля золотом будет вне закона (фантастика конечно ну ладно). Ну значит будет огромный черный рынок. Ну и кинешь ты заявку допустим на минфине продам слиток 100 грамм, подьеду туда-то туда-то. Ну и что особенного? Я не говорю что схема идеальная, просто в любой момент времени ты кузнец своего счастья в отличии от тех кто участвует в пенсионной лотерее.

А дальше проводят до дома и паяльник в жопу вставят. Сначала холодный.

Знаешь когда палились кучи тех, кто бабки в инете воровал? Когда обналичить пытались.
Думаешь, проводить тебя до дома только СБУ способно?

Вероятность напороться на людей с паяльником ничтожная. Веротность остаться без пенсии, покупая в течении жизни страховой стаж ≈ 0.8.

Со слитком золота или баксами в кармане в тяжелые времена? Ну-ну.

в тяжелые времена

Блокадный ленинград себе навоображал? Тем более. В блокадном ленинграде пенсий не выдавали точно.
Или все-таки как в 90-е?

Достаточно повторения 90-х или 10-20-х прошлого века.

Ну 90-е меня устраивают в таком раскладе полностью. Я в них пожил (хоть и маленький был). Общее правило было, не трепайся языком и не кидай понты.

Не ты, а твои родители. А ты ничего и не видел.

а вдруг подруга (иль даж жена) проболтается ?
Ну или потоп\пожар\рандомный обнос — и нет матраса с деньгами ?

Будет врач — юрист найдётся.

нарожать четверых детей

Помню «небеса обетованные», там их, детей, трое было, которые мать один другому подбрасывали. В такое верю :8) более того, я бы и сам предпочел, чтобы они свалили куда-нить на острова Новой Зеландии, поскольку мне это уже поздно делать :(

Даже из новой зеландии присылать чек время от времени не такая уж проблема.

конечно ... но если бы чеки все решали :8( сори, больная тема, хоть и не вполне моя, а жены.

дать им образование соответственно их способностям и востребованное в цивилизованых странах
нечего не требовать взамен и сдохнуть с достоинством как подобает человеку

Переведу на русский — судьи и прочая шелупень на государственном обеспечении — получит пенсию. Всем остальным — *** собачий.

Вы спрашивали заводить ли трактор? Да к пенсионному возрасту в юрисдикции Украины не только вас, ваших внуков быть не должно. Потому что ДРАТЬ будут в три шкуры. А выплатят — может быть, авось, если денюшки после деребана останутся.

Всегда говорил, что пенсионный фонд — это принудительный МММ. Беру свои слова обратно, МММ честнее. Там нет ограничений по возрасту и стажу.

Если вы патриот, НЕ ПЛАТИТЕ НАЛОГИ. Можете дать денег тем, кто реально в этом нуждается и этого заслуживает. Государство — длинный шмель!

Если вы патриот, НЕ ПЛАТИТЕ НАЛОГИ

Якраз кришовані/забашлянені не платять податків, але іще ті «вишиваті». Допустимо, перестали люди платити податки, що далі?

І в них залишаться гроші на суспільні проекти. Зокрема, на власну поліцію.

Або знову понабирають кредити від МВФ

И что? Если налогов не платить, отдавать не мне

Если налогов не платить, отдавать не мне

Через товари і послуги вже віддаєте, хочете того чи ні

Хто ж їм дасть!

Дадуть, заради кусочка землі та парочку дров

Допустимо, перестали люди платити податки, що далі?

Дети чиновников перестанут покупать кокаин и не сдохнут от передозировки. А ещё пересядут с поршкайенов на автобус, что положительно скажется на безопасности

Всё куда проще, улетят в свою заранее закупленную заграничную недвижимость в цеЄвропах.

В далекій-далекій Галактиці...

Дети чиновников перестанут покупать кокаин
пересядут с поршкайенов на автобус

И в связи с тем что принята судебная реформа можно сделать вывод о победе касте судей.Они победили сегодня это факт!Они теперь обеспечены пенсией и у них теперь права выше конституционных!Круто!

Если вы патриот, НЕ ПЛАТИТЕ НАЛОГИ. Можете дать денег тем, кто реально в этом нуждается и этого заслуживает.

Яким чином пропонуєш забезпечувати армію і тих, хто вже на пенсії?
Потрібна не відмова від сплати податків, а контроль їх використання.

Найкращий контроль — не давати грошей. Кого контролюєте чи довіряєте, тим і давайте. Хочеш дати армії — приїдь, дай. А говнокомандувачу — барбариску.

Хочеш дати армії — приїдь, дай.

Як ти собі це уявляєш? Приїзджаю я, наприклад, на передову і питаю: «Агов, хлопці! Кому потрібні гроші?»? А вони такі радісні беруть що я привіз і йдуть у «воєнторг» по танки?
Сам то кому і як роздаєш?

О, ещё один из забугорья рассказывающий как надо жить тут в Украине. Хули ты съебался? Приедь и не давай, раз такой храбрый и умный.

Правильно, давайте развалим это государство окончательно, чтобы роиссе было проще захватить его востоную часть до днепра. Нахер налоги!

Всегда поражали вот такие вот храбрые интернет воены.

Ты опоздал, уже до нас развалили..

Я что то не понял, поясните кто разобрался — что теперь надо иметь 35 лет подтвержденного стажа чтобы получить мин.прожиточный минимум?

Там така «фішка» цікава була написана, що за кожний рік береться +1% добавки до мінімальної пенсії (якщо не помиляюсь). Але цікавить також і таке питання (на яке немає чіткої відповіді): чи буде пенсія суттєво більшою якщо будемо віддавати більші відрахунки на неї протягом життя

надо иметь 35 лет стажа после 28 года,чтобы выйти на пенсию в 60. 25-35 чтобы выйти в 63. 15-25 чтобы выйти в 65 и получить прожиточный минимум

Страхового стажа, не рабочего. Зокрема, это значит, что Вы могли и не работать пару лет, но исправно платить налог, соответствующий минимальной з-п, в Пенсионный фонд. Чем еще они отличаются, не наю, пусть юристы обЪяснят.

Или наоборот — работать несколько лет и не знать, что работодатель не платил за вас в это время отчисления в пф. И привет

Лень читать мошеннические схемы государства. Подпишите болдом вверху или внизу зрада или перемога.

Сейчас набегуют элитные айтишники с шаблонными комментариями, а-ля:
«Надеешься дожить до пенсии, лолка?»
«Пффф, 50 баксов пенсии? Не нуждаюсь, оставьте себе!»
«Я в барбер-шопе больше за раз оставляю!»

И т.п. дикая, распальцованная комментаторская срань.

А я думав, що

элитные айтишники

будуть рахувати скільки їм до пенсії і що з того може вийти

дикая, распальцованная комментаторская срань.

типа тебя, вылизыватель политических задниц.

Духлый, перелогинься уже.

Нет, набегут школьники из пятого класса с калькуляторами и покажут, что нет смысла платить 35% с двух тысяч долларов 35 лет, чтоб получать две тысячи гривен в течении пяти, которые человек проживёт после пенсии. А потом прибегут ещё школьники открывшие учебник истории за 10-11й классы и ты с удивлением узнаешь, что это государство обманывало население неисчислимое множество раз. Только в вопросе денег трижды:первый раз — облигации госзайма, второй — денежная реформа, третий — вклады в советский госбанк.
А потом финальная точка: прибегут социологи с первого курса и скажут, что на украине социальное пенсионное обеспечение, то есть текущим поколениям будут платить будущие. В то же время, население Украины за годы независимости уменьшилось почти в два раза(с 52-х миллионов до ~30) и продолжает уменьшаться. Кто работать то будет, не рождённые дети?

Так что, извини, кто надеясь на государство честно платит ему налоги — дурак. Безмозглая тупая лошара. И поделом ему то гавно, в котором окажется на старости — дураков не жалко!

Именно так. Наилучшим вариантом пенсионной реформы в Украине — будет 1) ликвидация Государственного Пенсионного Фонда (ГПД) 2) увольнение всех чиновников ГПД 3) распродажа всего имущества ГПД частникам 4) раздача остатков денег ГПД тем, кто деньги уплатил 5) прекращение сбора денег в ГПД с бизнеса/работников.

А пенсии из чего платить?

Государственные пенсии не платить, разумеется.

И что же пенсионеры будут кушать?
И их ведь не майданные сотни, а мильёны.
Более того, число хорошо владеющих оружием среди них существенно превышает поголовье украинских карательных органов и ВСУ вместе взятых.

И что же пенсионеры будут кушать?

Кто что заработал — то и кушает. Или дети будут кормить. Или будет работатъ до смерти — если не заработал, а детей нет (или нищеброды).

А нынешние украинские пенсии/пенсионная система — это не что иное, как распил баблоса чиновниками и связанными с ними бизнесменами.

Кто что заработал — то и кушает. Или дети будут кормить. Или будет работатъ до смерти — если не заработал, а детей нет (или нищеброды).

Работать в 70+? В ИТ может и да. А вот в других областях — маловероятно. И пойдут эти миллионы за корочкой хлеба по твою душу.

А нынешние украинские пенсии/пенсионная система — это не что иное, как распил баблоса чиновниками и связанными с ними бизнесменами.

Какие-то доказательства этому утверждению будут? Сколько денег в процентах от собранных взносов, по-твоему, уходит в распил?

И пойдут эти миллионы за корочкой хлеба по твою душу.

Кто пойдёт за чужим имуществом — того сажать/отстреливать/депортировать в заповедник террористических ублюдков рашку..

А чтобы за всякую краснопузую гнусь не голосовали — лишить неработающих права голоса. Согласно принципу: «кто платит налоги — тот и голосует».

Кто пойдёт за чужим имуществом — того сажать/отстреливать/депортировать в заповедник террористических ублюдков рашку..

Так нету у карательной системы таких ресурсов.

А чтобы за всякую краснопузую гнусь не голосовали — лишить неработающих права голоса. Согласно принципу: "кто платит налоги — тот и голосует".

Это как-то согласуется с европейскими или вышерасовыми тенденциями последних 100 лет? Вроде имущественный ценз успешно отменили более полувека назад даже в самых тогда недемократических странах навроде США (точнее, этот бред оставался только в парочке штатов)?

Спонсоры/кураторы не оценят, а без их благотворительностии всё загнётся ещё быстрее.

На усмирение стариканов — ресурсов хватит. А что касается выборов, это не имущественный ценз, а ценз уплаты налогов. «кто государтство содержит — тот его и танцует».

И чем меньше всякого социалистического коммуняцтва будет в Украине — там активнее инвесторы будут вваливать в Украину бабло.

На усмирение стариканов — ресурсов хватит.

Сомневаюсь.

А что касается выборов, это не имущественный ценз, а ценз уплаты налогов. "кто государтство содержит — тот его и танцует".

В избирательном праве это разновидность имущественного ценза.

И чем меньше всякого социалистического коммуняцтва будет в Украине — там активнее инвесторы будут вваливать в Украину бабло.

Скандинавия смеётся тебе в лицо толстой струёй.

Скандинавия смеётся тебе в лицо толстой струёй.

В Cкандинавии не было 200 лет хозяйствования Орды (включая, последние 100 лет совка). Ещё с Штатами сравни...

У финов было. Почитай, как они выгребались из дерьма.

Скандинавия

ага, расскажите нам про власть коммунистов в королевстве Швеция :-)

Ну если посмотреть на принятие решение и фиксацию на тех в осбчхестве, кому хоть чуть-чуть хуже, так ещё неизвестно, кто больший коммунист. Насчёт «королевства» — вы серьёзно думаете, что монархи на что-то влияют?

по поводу родственных взаимоотношений монархий и коммунистов, вам не сюда, вам к Поклонской
заодно мироточащие бюсты сталина обсудите

На усмирение стариканов — ресурсов хватит.

у нас 400 000 охотничьего оружия на руках, только в Киеве..

про голосование — правильно. и ограничение по возрасту еще ввести.

и ограничение по возрасту еще ввести.

Если чел в 100 лет платит налоги — пускай себе голосует. Имеет право.

и ограничение по возрасту еще ввести.

Это уже следующий шаг в развитии демократии по-украински.

а фигли. адекватность с возрастом снижается как бы. и получается — коммунисты, партии регионов и за гречку.

Это не адекватность, а старое воспитание партсобраниями и телевизором.

у «новых пенсионеров» — свои тараканы будут. и воспитанных телевизором — сейчас не меньше.

Эти тараканы и сейчас есть, только одногодкам они кажутся нормой. А вот дети подрастут — и будут считать родителей старыми маразматиками, так как у детей тараканы другого цвета.

Видимо, IQ новых воспитателей не позволяет им перевоспитать результаты работы телевизора и партсобрания полувековой давности (особенно учитывая тот факт, что партейных в стране было менее 10% от взрослого населения).

IQ новых воспитателей не позволяет им перевоспитать результаты работы телевизора и партсобрания

Не позволяет, конечно. Т.к. совко-зомбаков зомбировали не просто телевизором, а в сочетании с кнутом + голодом. Сейчас же, ни кнута, ни голода, да и ящик уже не тот (по-крайней мере, в Украине).

П.С. на рашке, к слову, возвращаются к старым совковым практикам — на выходе получается заповедник зомбированных дeбилов, жрущих говно, давящих качественную западную жрачку германскими катками и требующих добавки санкций.

Т.к. совко-зомбаков зомбировали не просто телевизором, а в сочетании с кнутом + голодом.

Ты застал кнут или голод? Или родители?

Сейчас же, ни кнута, ни голода, да и ящик уже не тот (по-крайней мере, в Украине).

Да уж. И эти технологии про...али.

Ты застал кнут или голод? Или родители?

Я лично нет, т.к. родители из коммунофашистов были.
Соответственно, выходцы из коммунофашистов мозговитые ребята (типа меня) — но таких в совке был мизер в мире совкозомбаков.

а фигли. адекватность с возрастом снижается как бы. и получается — коммунисты, партии регионов и за гречку.

или скакание на майдане с кастрюлями на головах в любом возрасте, «бо наші діти і внуки будуть жити як в європі»
а потом голосование и избранием президентом одного из сооснователей партии регионов

а потом голосование и избранием президентом одного из сооснователей партии регионов

Может, сооснователь рос над собой, а презренные регионалы так и остались на низшей ступени?

Конечно, иначе ведь и быть не могло.

Они просто мало шоколада съели в детстве

майдан по итогу оказался полезным. а Порошенко — по сути безальтернативный вариант пока.

а Порошенко — по сути безальтернативный вариант пока.

Это с какого бодуна? Мне это так напоминает, если не Путин, то кот.

Кто-нибудь отсыпьте 15 рошенок честному труженику.

ладно, по сути мне пофиг. жить вроде не мешают.

то есть Германия грубо попирает демократические принципы,
не позволяя голосовать гражданам моложе 18 лет
так что ж вы сиднем ТУТ сидите? срочно строчите в DW, Spiegel!

Есть понятие совершеннолетия и юридической дееспособности.

Какие-то доказательства этому утверждению будут?

Гуглить по словам «радикал плюс».

Сколько денег в процентах от собранных взносов, по-твоему, уходит в распил?

Львиная доля

Кто что заработал — то и кушает. Или дети будут кормить. Или будет работатъ до смерти — если не заработал, а детей нет (или нищеброды).

А що робити тим, хто за трудовий час заробив лише хвороби, не має дітей і вже не може працювати (і таких багато)? Вмирати?
Нинішня пенсійна система, м’яко кажучи, несправедлива і неефективна, але руйнувати її «одним махом» не можна. Потрібен поступовий перехід на прогресивну систему пенсійного забезпечення (недержавну). Інша річ, що, поки що, таким переходом і не пахне :(

А що робити тим, хто за трудовий час заробив лише хвороби, не має дітей і вже не може працювати (і таких багато)? Вмирати?

Заворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Потому что, мозги при жизни надо включать.

Життя повне несподіванок. Нема ніяких гарантій, що у 60 років ти не опинишся на їх місці.

Ну здрасьте, лет этак ...надцать я вёлся, а сейчас не поведусь?

не ведись

Когда лодка тонет, с неё сбрасывают балласт.

Но у украинчегов своя логика — лодка тонет, а украинчеги продолжают балласт грузить. Ок, скоро совсем потонет...

Но у украинчегов своя логика — лодка тонет

Какая именно лодка тонет?

Какую лодку мы тут обсуждаем? Не твою родную Германию.

Подписаться на комментарии