Три поширені помилки підприємця на спрощеній системі оподаткування

Так, саме помилки, адже зазвичай підприємці не звертають уваги на деякі нюанси системи оподаткування, і в результаті стикаються з численними проблемами. Тому, щоб максимально уникнути таких «помилок», пропоную розглянути важливі аспекти підприємницької діяльності, які слід обов’язково врахувати.

Невірний КВЕД (вид економічної діяльності, який Ви зареєстрували для ведення підприємницької діяльності)

Помилка підприємців полягає в тому, що часто вони несвідомо, безпечно підходять до вибору КВЕДів, що може призвести до застосування штрафних санкцій та позбавлення єдиного податку.
Найбільш розповсюджені недоліки при виборі КВЕД це:

Невірне трактування своєї діяльності.
Наприклад, підприємець вказує, у який спосіб торгує (через інтернет-магазин, з лотка, на ринку), але не вказує, чим (одягом взуттям, аксесуарами і т.д.). Єдиний КВЕД, який в нього зареєстровано, це «47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет». Немає КВЕДу, чим саме торгує, наприклад, «47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах». Або наприклад, підприємець займається продажем меблів, і заодно їх доставкою. В нього зареєстровано КВЕД «47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах», проте не зареєстровано КВЕД «49.41 Вантажний автомобільний транспорт».

Нерозуміння різниці між оптом та роздрібом.
Оптова торгівля — це сфера підприємницької діяльності з придбання і відповідного перетворення товарів для подальшої їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим фізичним особам-підприємцям з метою подальшого продажу.
Роздрібна торгівля — це сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.
Отже, різниця між оптовою та роздрібною торгівлею не в кількості проданого товару а в меті придбання товару чи послуг (для кінцевого споживання або для перепродажу).

Не вказано КВЕД, по якому буде здійснюватись діяльність.
Згідно ПКУ отримання доходу від незареєстрованого виду діяльності загрожує втратою права на застосування спрощеної системи оподаткування (ст.. 299.10 част.3: «299.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі: 3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу;» ст..298.2.3 част.7: «298.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки: у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;».

Крім того буде застосована інша ставка єдиного податку — 15% — за той квартал, в якому була виявлена помилка з КВЕДом. Тобто, якщо підприємець отримав дохід в 1-му кварталі по незареєстрованому КВЕДу, то на дохід отриманий по даному КВЕДу в 1-му кварталі, буде застосована ставка єдиного податку у розмірі 15% не залежно від групи. З 01.04 підприємця лишать єдиного податку, тоді підприємець перебуватиме на загальній системі. І тут саме цікаве, — лишити єдиного податку можуть заднім числом, а це означає, що якщо в 2-му, 3-му кварталі Ви отримували дохід, то він вже буде оподатковуватись за правилами загальної системи, а саме 18% ПДФО, 22% ЄСВ, 1,5% військовий збір — від чистого доходу, за умови, що витрати підтверджені документально.

Отже, якщо є вибір, то зареєструйте, максимальну кількість КВЕДів, які не заборонені для вашої групи, тим паче що дана кількість є необмеженою при реєстрації ФОП. Оскільки один і той самий вид робіт можна трактувати по-різному.

Перед вибором КВЕД, підприємці, які планують обрати спрощену систему оподаткування, мають знати про обмеження в виборі.

Дозволені види діяльності для єдиного податку:
• Для І групи: роздрібний продаж товарів на ринках та/або надання побутових послуг населенню (список даних послуг дивіться в ст. 291.7 ПКУ).
• Для ІІ групи: надання послуг, в тому числі побутових (список цих послуг дивіться в ст. 291.7 ПКУ) платникам єдиного податку і населенню, виробництво/продаж товарів, діяльність в ресторанному господарстві.
• Для ІІІ групи: будь-які види діяльності, крім заборонених на єдиному податку.

Заборонені види діяльності для єдиного податку згідно НКУ:
291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп:
291.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
291.5.2. фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
291.5.3. фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
291.5.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
291.5.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
291.5.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
291.5.7. фізичні та юридичні особи — нерезиденти;
291.5.8. платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2. Відсутність первинних документів

Фізична особа — підприємець, згідно п.2 ст.55 Господарського кодексу України є суб’єктом господарювання, тому на нього поширюються його норми. Згідно ч. 8 ст.19 Господарського кодексу України всі суб’єкти господарювання зобов’язані вести первинний облік результатів своєї діяльності.
Незважаючи на те, що підприємець не зобов’язаний вести бухгалтерський облік та сплата єдиного податку не залежить від наявності первинних документів, жодна законодавча норма не звільняє платників єдиного податку від обов’язку мати первинну документацію. Відповідно до пунктів 16.1.5 і 85.4 Податкового кодексу співробітники податкової служби вправі вимагати первинні документи при проведенні перевірки.

Дуже важливо для підприємців на єдиному податку дотримуватися в своїй діяльності видів економічної діяльності (КВЕД), про що вище йшла мова. І тільки первинна документація може підтвердити відповідність діяльності підприємця відповідно до заданого КВЕД.

Дохід підприємця і види діяльності підприємця підтверджують наступні первинні документи:
• Банківська виписка;
• Товарний чек;
• Розрахункові квитанції;
• Фіскальні чеки касового апарату.
При отриманні оплат «готівкою» за товар або послугу, підприємець повинен виписати товарний чек або розрахункову квитанцію, які підтверджують отримання готівкових коштів.
Якщо дохід отримано по розрахунковому рахунку (безготівковий розрахунок), то додаткових платіжних документів по отриманню доходу підприємець не виписує. Досить наявності оригіналу банківської виписки. Звертаємо увагу, роздруківки з клієнт-банку недостатньо. Потрібно, щоб у підприємця був оригінал виписки, підписаний оператором банку. Таку виписку підприємець надає на перевірку.
При наданні послуг повинен бути оформлений акт послуг, який підтверджує, які саме послуги, і на яку суму надані.

3. Нерозуміння різниці між готівковим та безготівковим розрахунком

Готівковий розрахунок — це розрахунок з використанням готівки шляхом передачі з рук в руки;
Безготівковий розрахунок — розрахунок, при якому грошові кошти перераховуються на розрахунковий або картковий рахунок ФОП і не передаються «з рук в руки».

1. Дохід, отриманий від видів діяльності підприємця, відображається у графі 2 Книги обліку доходів. Перша омана: деякі підприємці вважають, що в книгу потрібно записувати тільки той дохід, який був отриманий готівкою, а безготівкові надходження в Книгу записувати не потрібно, або навпаки. Це помилка! У Книгу доходів записуються як готівкові так і безготівкові надходження (дохід) підприємця. У разі якщо готівкові розрахунки не потрапляють до Книги доходів, вони можуть бути не враховані і в звітності, та вважаються неоприбуткуваною виручкою підприємця. В цьому випадку підприємцю загрожую штраф у 5-тикратному розмірі від суми вартості товарів чи послуг.

2. Друга омана підприємців щодо безготівкових розрахунків, пов’язана з використанням РРО. Як ми знаємо, з 01.07.2015 р для 3 групи і з 01.01.16 р для 2 групи підприємці повинні в обов’язковому порядку використовувати РРО при роботі з готівкою.

Звертаємо увагу: якщо річний дохід не перевищує 1 млн грн на рік (ця сума включає в себе як готівку так і безготівкові розрахунки), то РРО використовувати НЕ потрібно.

Всі єдиноподатники-підприємці незалежно від здійснюваних видів діяльності не зобов’язані встановлювати платіжні термінали. У той же час ніщо не забороняє звільненому від застосування РРО єдиноподатнику добровільно встановити платіжний термінал.

Незважаючи на наявність платіжного терміналу, єдиноподатник не зобов’язаний встановлювати і РРО. Платіжний термінал — це всього лише спосіб заміни готівкових розрахунків безготівковими при здійсненні розрахунків за місцем знаходження терміналу.

Важливо пам’ятати, що платіжний термінал — це НЕ РРО! Обов’язкова наявність платіжного терміналу прямо пов’язана з обов’язком використання РРО. Якщо застосовувати РРО не обов’язково, то використовувати платіжний термінал — справа добровільна.

Після того, як підприємець перевищив ліміт 1 млн грн на рік, він повинен реєструвати РРО. Якщо весь дохід підприємець отримує виключно в безготівковій формі, то він не зобов’язаний реєструвати РРО.


Сподіваюсь, що дана стаття була корисною для Вас.

Наталя Юдіна,Директор в bip.net.ua, t.me/bip_net_ua ; моб.: +380506290469 (telegram)

👍ПодобаєтьсяСподобалось0
До обраногоВ обраному0
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Добрий день. В мене спрощена система. 1 група. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках. З 20022 року по 2024 включно було проведено 6 операцій фінансових через карту ФОП) з юридичною особою (зараз розумію не можна було цього робити) що загрожує та яка відповідальність?

Доброго дня. Ви купували щось у юридичної особи, чи юридична особа щось купувала у вас?

Добрий день підкажіть будь ласка зараз ФОП 3 група вантажний автотранспорт хочемо відкрити код з перепродажу зернових як правильно зробити. Дякуємо

Доброго дня підскажіть будь ласка на рахунок «Не розуміння між роздрібною торгівлею і оптом» -на даний момент займаюся роздрібною торгівлею мобільними аксесуарами(кабелі,зарядки ,навушники,мишки клавіатури) не в спеціалізованому магазині ,на даний момент в мене стоять кведи 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний);
62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням;
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього;
46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням.
Чи можуть з цього приводу оштрафувати і чи це буде нести дуже негативні наслідки?

доброго вечора.Оплатив в вересні ЄСВ 1039 грн замість оголошених 1100 про які пізніше дізнався(знаю незнання законів не звільняє від відповідальності),в особистому кабінеті була переплата ,чи могло зарахувати частину тої переплати до сплаченого не до кінця мною ЄСВ.Якщо ні то як краще поступити,підскажіть будь ласка .В кабінеті зараховано платіж під кодом 101

Информация, которую Вы видите в расчетах с бюджетом подтягивается из базы ГФС. Лишь Ваш инспектор может перепроверить информацию и в случае ошибки внести изменения.

Если переплата действительно есть, то ей можно воспользоваться в счет будущего платежа.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Доброго дня підскажіть будь ласка на рахунок «Не розуміння між роздрібною торгівлею і оптом» -на даний момент займаюся роздрібною торгівлею мобільними аксесуарами(кабелі,зарядки ,навушники,мишки клавіатури) не в спеціалізованому магазині ,на даний момент в мене стоять кведи 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний);
62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням;
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього;
46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням.
Чи можуть з цього приводу оштрафувати і чи це буде нести дуже негативні наслідки?

Доброго дня! Хотів би поцікавитись, які документи можуть бути потрібні ФОП 3 групи(спрощена система) для прийому платежів, при наданні послуг, від фізичних осіб? Маю на увазі, якщо фізична особа оплачує на банківський рахунок ФОП, чи необхідний якийсь інвойс, чи квитанція, чи щось в цьому дусі

Треба скласти акт.

Если ведете учет самостоятельно, советую попробовать использовать ТАКСЕР ( taxer.ua/ru/.90521772 ). В течении всего срока подписки пользователям Таксера доступны бухгалтерские и юридические консультации по вопросам предпринимательской деятельности в неограниченном количестве.
Если понравится вводите промокод при оплате на максимальную скидку 15% — K90521772-2016KS . О преимуществах можете почитать на их сайте или на странице моего профиля.

Также в Таксере сможете создать акт для вашего контрагента.

Доброго дня .Займаюсь підприємницькою діяльність вже 3ій рік(3 група ,спрощена система) ,і хотів би дізнатись,чи при відсутності первинних документів, як: Банківська виписка;Товарний чек; Розрахункові квитанції; чи можуть виникнути серйозні проблеми при закритті ФОП.

Доброго дня. Треба розуміти для початку, чим саме ви займаєтесь

Основний квед 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.46.52 оптова торгівля електронним і телекомунікаціним устаткованням і деталями до нього.62.03 діяльність і керування комп’ютерним устаткованням.47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами .(Займаюсь продажем мобільних аксесуарів і запчастин,і наданням послуг з налаштуванням мобільних телефонів).

Первинна документація за цей період на жаль не велась

Пані Наталя доброго дня!Підскажітьбудь ласка ,що загрожує за -Нерозуміння різниці між оптом та роздрібом.помилково вказано в кведах діяльності,хоча займаюсь роздрібною −46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний);
62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням;
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього;
46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням

і чи можна змінти їх без неприємних наслідків?

Статья -отличная!!! Говорю,как ФОП,15 лет ведущий не только себя,но и еще двух ФОПов(с наемными,отпускными и декретными). И вот возник вопрос по КВЕДу(ну не сталкиваюсь я каждый день с этим),позвонил в компанию BIP"Бухгалтер Ідеального Підприємця"-проконсультировали очень подробно. Причем-бесплатно,хотя я деньги был готов проплатить. Спасибо им!!!

Спасибо за теплый отзыв. Если нужна помощь в других вопросах, обращайтесь, у нас много чего интересного и по услугам и есть интересные акции:)

Доброго дня .Займаюсь підприємницькою діяльність вже 3ій рік(3 група ,спрощена система) ,і хотів би дізнатись,чи при відсутності первинних документів, як: Банківська виписка;Товарний чек; Розрахункові квитанції; чи можуть виникнути серйозні проблеми при закритті ФОП.

Добрий день Вам. Прошу Вашої допомоги у виборі КВЕДу для 1 групи ФОП. Плануємо займатися роздрібною торгівлею сверл по металу, по бетону, по кафелю. Торгівля на ринках України. Дякую.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Добрий день! Я — ФОП 3-ої групи, КВЕД 62.01. Є в планах почати діяльність моушн-дизайнером, тобто створення анімацій (в майбутньому можливо також створення ілюстрацій). Була б вдячна, якби ви підказали який КВЕД для цього мені потрібно додати?

Добрый день!
Для

створення анімацій (в майбутньому можливо також створення ілюстрацій)

Вам подойдет следующий КВЭД:
59.12 Компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ
Что входит в класс:
поствиробнича деятельность, то есть изменения, монтаж, преобразования из одного формата в другой, создание титров, субтитров, списки актеров, компьютерную графику, анимацию и спецэффекты, обработки кинолент, а также деятельность кинолабораторий и специализированных лабораторий для мультипликационных фильмов деятельность хранилищ киноматериалов и т.д.
Если Вам необходимы консультация, бухгалтерское сопровождение, обращайтесь, с радостью Вам помогу!

067 725 77 08 (VIBER, TELEGRAM, Whats App)

Доброго дня. ФОП 3 група, КВЕД 47.89, хоче продати вживані свої меблі ЮО по перерахунку. Чи потрібно додавати КВЕД додатковий, якщо потрібно, то який? Дякую

Доброго дня. Слід додати КВЕД
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Цей клас включає:
роздрібну торгівлю букіністичними книгами
роздрібну торгівлю іншими уживаними товарами
роздрібну торгівлю антикваріатом
діяльність аукціонних будинків (роздрібних)
Цей клас не включає:
роздрібну торгівлю уживаними автотранспортними засобами, див. 45.1
діяльність Інтернет-аукціонів та інших позамагазинних аукціонів (роздрібних), див. 47.91, 47.99
діяльність ломбардів, див. 64.92

Якщо ФОП на єдиному податку планує надавати послугу (розваги для дітей та підлітків) у вигляді відеоігор з погодинною оплатою,то який КВЕД необхідно обрати? Дякую....

Молодець лаконічно і зрозуміло.

Доброго дня . У ФОП 2 група є КВЕД 47.91 , але продажу через інтернет не має. Є спеціалізований магазин. Чи обов’язково потрібен РРО з 01.01.2020 року

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Тема раскрыта тут — taxer.ua/uk/blog/181

Если планируете вести учет самостоятельно, советую использовать ТАКСЕР ( taxer.ua/ru/.90521772 ).
Если понравится вводите промокод при оплате на максимальную скидку 15% — K90521772-2016KS . О преимуществах можете почитать на их сайте или на странице моего профиля.
Во вкладке Календаря найдете информацию по срокам уплаты и суммам налогов актуальных для Вас.
В течении всего срока подписки пользователям Таксера доступны бухгалтерские и юридические консультации по вопросам предпринимательской деятельности в неограниченном количестве.

Добрый день! Подскажите пожалуйста: фоп 2 группа, максимальный доход за календарный год 1500000 грн. А если зарегистрировал фоп с 01.08 (5 месяцев). Какой максимальный доход? те же 1500000 грн, или делить и умножать на 5 месяцев? Спасибо большое!!!

Добрый день. Лимиты устанавливаются на календарный год (с 01.01 по 31.12) не зависимо, сколько месяцев в году вы были на едином налоге. То есть до конца 2019 года лимит у вас 1.5 млн.грн.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

подскажите, какой способ лучше выбрать для подтверждения наличного расчета Товарний чек или Розрахункові квитанції если я преподаватель,где их брать и нужно ли нести прошивать в налоговую? спасибою

В налоговую ничего носить не надо. Вы не можете использовать товарный чек, Вы не продаете товар.

Используйте акт выполненных работ или квитанцию об оплате Ваших услуг.

Доброго дня. підкажіть будь-ласка чи може ФОП 3-я група квед49.41 використовувати у своїй діяльності вантажний автомобіль зареєстрований на жінку

Да, можете на условиях платного или бесплатного пользования.
Подкрепите это договором с супругой.

Доброго дня, чи можете проконсультувати, будь-ласка, які коди квед маю вказати, щоб рекламувати і продавати оптом і вроздріб примірники свого літературного твору через інтернет (магазини, соц.мережі тощо) як фоп 3 група? І щодо первинних документів, де я взяла ці примірники, чи підійдуть моє свідоцтво авторського права на твір та договір з видавництвом про виконання послуги друку примірників для мене?

Здавалося б ... ніби податок і спрощений, але містить в собі купу непотрібних артефактів:
1. Для чого адмініструвати кведи? Заради ефимерної статистики, яка все-рівно не є репрезентативною?
2. Для чого зберігати акти/чеки/тощо? Для бази оподаткування треба мати лише розмір отриманих коштів, яка вказується добровільно у звіті (і контролюється рухом по рахунку + мож якась закупка контрольна). Книги/чеки/акти не дають додаткових засобів контролю, так як при потребі малюються такі як треба ... попадаються лиш ті, хто на це забив.
3. З РРО — окрема ісотрія.
3.1. Нащо РРО, якщо є POS-термінал?
3.2. Нащо РРО як окремий пристрій, якщо реєструвати операції можна було б і, скажем, через додаток з мобільного? Чек — на пошту/мобільний чи публічний реєстр... або на будь-який принтер на вимогу.

А це для того щоб штрафувати людей, щоб не розвивався бізнес

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Дякую за цікаву інформацію. Хотілось би уточнити, в зв’язку з сучасними тенденціями та можливостями електронного обміну, чи є альтернативна можливість надавати на перевірку не виписки з банку з підписом операціоніста, а якісь електронні документи по електронці? Наприклад може вже існує якійсь стандарт електрнонного обміну в трикутнику ФОП-банк-податкова, там через персональних ел. кабінет платника і т.і.?

Що було б цікаво про специфіку айтішних ФОПів дізнатись, так це як насправді зараз вести облік доходів.
Пару років тому тут була стаття:
dou.ua/...​iruete-kursovuyu-raznicu

Там стверджувалось, що про потребу враховувати в доходах курсові різниці. От де дуже не очевидні помилки, які пересічний ФОП ні за що не здогадається.
Але час йде і умови змінюються. І згідно з поточною базою подактових роз’яснень ця стаття виходить вже не актуальна і навіть шкідлива. Чи не так?
От про такі помилки, гадаю, було б цікаво почути роз’ясння багатьом ФОПам, що отримують свої доході з-за кордону, від професіоналів, які знаються на специфіці ведення бухгалтерії ФОПів.

Ще, я думаю, багатьом буде дуже цікаво дізнатись про специфіку нових договорів оферти, яка дає змогу не турбуватись підписами та печатками ваших контагентів. Особливо в розрізі реальної практики, як на це все зараз реагує податкова. Які там є підводні каміння?

90% данной статьи бесполезно в контексте данного ресурса.
Зачем здесь эти многобукафф?
1. Ну, оки. Можно было бы сократить до «ставьте правильный КВЕД», вот вам список для ИТ. Всё остальное — мусор.
2. Больше половины — мусор, относящийся к розничной торговле. В ИТ через ФОП не выдаются деньги наличкой.
3. Вообще к ИТ не относится. Если уж копипастите статью с бухгалтерского ресурса, то хотя бы повычищайте мусор, не относящийся к контексту.

Дмитрий не нужно троллить, лишь бы троллить, пожалуйста. У многих айтишников есть дополнительные заработки в виде торговли либо кафешок и т.п., кому полезна эта статья, они прочтут, кому нет — просто не читайте и все :) Я написала статью так, чтоб было понятно всем, потому что часто детали как раз никто не пишет. Хорошего Вам дня и приятных выходных!

У многих айтишников есть дополнительные заработки в виде торговли либо кафешок

Кажется, я отстаю от трендов >_>

Нет:) у Вас ещё все впереди! Часто ребята открывают такие виды деятельности для своих жен)

Ну а заради тих 10%, хіба не варто читати? Чи на ДОУ — що не тема — то 100% корисна інфа?

Большая часть из этих 10% — общеизвестные факты и полезны они могут быть разве что тем, кто только начинает карьеру в ИТ в качестве ФОП. Но они вряд ли найдут эти самые 10%, уж слишком глубоко они закопаны под грудой мусора.
Вообще очевидно, что статья имеет направленность на торговлю, а не на услуги и тем более не на ИТ, а значит, цельносодрана с какого-нить бухгалтерского ресурса и хорошо если с разрешения автора. Поэтому проще было бы даль ссылку на оригинал и не выкладывать эти многабукафф под видом самсклепал. Если предположить, что автор копипастит сам себя, то в этом случае не мешало бы почистить статью от мусора и оставить те 10%, которые актуальны для ИТ.

Вообще очевидно, что статья имеет направленность на торговлю, а не на услуги и тем более не на ИТ, а значит, цельносодрана с какого-нить бухгалтерского ресурса и хорошо если с разрешения автора

Вне сомнения содрана, я читал такую же год назад. Слово в слово.

Еще одна ошибка — неподача справки ОПП-20. О ней мало кто знает, но подать ее надо в течение 10 дней после госрегистрации предпринимателя, даже если вы ведете деятельность из собственной квартиры. Причем налоговая обнаружит ее неподачу только при проведении проверки (например, при закрытии ЧП). Штраф смешной — около 180 грн.

Это уведомление об объектах налогообложения. Если их нет, то и справка не нужна.

Есть еще один вариант ошибки — когда в первичных документах (они же Акты выполненных работ) записаны работы/услуги, не относящиеся к КВЭДам единщика.

ну и нахрна это тут? 80% текста вообще к ИТ единщикам не имеет отношения, кведы у всех одни и те же, нала нет, 90% сами не ведут ИП

Спасибо за отзыв, может я Вас удивлю, но в моей практике были случаи с подобными проблемами и айтишники тоже. Если кому-то это будет полезным, то уже хорошо :)

все зависит от налоговой. Несмотря на то, что при экспорте услуг ИТ, например, актов уже не надо, в налоговой при проверке могут потребовать. Случаи были. Смотря на каких «специалистов» нарвётесь... и еще: деятельность ведете ВЫ, а не ваш бухгалтер. Который сегодня здесь, завтра там. Отдуваться в случае чего в налоговой ВАМ. А не бухгалтеру.

Если нет договора о предоставлении услуг и ответственности сторон ©

У лінк на фейсбук прокралась крапка з комою, що робить неробочим лінк.

Дякую!

Добрый день, Наталья!
У нас такая ситуация: жена преподает танцы, открыла школу танцев. Работает по квэд Клас 85.52.
Хотим давать спектакли с участием ее учениц, перешли на 3 группу и оформили квэд 90.01. В нашей налоговой сказали, что этот квэд только для организаций, фоп не может по нему работать. Где-то они такое вычитали. А по моим данным много киевских и не только предпринимателей работают спокойно по этому квэду будучи фоп на 3 группе....
Как нам быть?!

Добрый день. Я с таким не сталкивалась. С этим вопросом лучше к юристу обратиться

Підписатись на коментарі