Check Levi9 best QA positions to Backbase team!
×Закрыть

Організація логістичної структури великих міст

Мищишин О. Я. к. ф.-м. н., доцент кафедри економічної кібернетики факультет управління фінансами та бізнесу
Львівський національний університет імені Івана Франка

Пашук О.Б.
магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Анотація

У статті проведено аналіз організації логістичної структури великих міст України. Наведено визначення логістичної структури великих міст, на яких він поширюється. Розкрито зміст проблем та окреслено перспективи розвитку підходу до організації структури великих міст, як елементу сфери логістики, соціального та промислового сектору.

Ключові слова: місто, організація, торгівля, логістика, логістичні структури, економічний розвиток.

Постановка проблеми

Беручи за увагу стрімкий розвиток та збільшення торгівельних точок на території великих міст України, виникає проблема їх оптимізації, організації логістичної діяльності, оптимізації логістичної структури цих точок, прокладання найкоротших шляхів між ними, систематизація та створення єдиної структури логістичного характеру.

Всім відомо, що на сьогоднішній момент українська економіка функціонує в умовах ринку. Процес модифікації організаційних структур управління, конкретних форм і методів керівництва торговельними операціями, по суті, вже розпочався і розвивається за рядом конкретних напрямків. В якості основних із них можна вважати повернення до принципів управління матеріальними потоками, базованими на логістичній концепції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Протягом усього часу стрімкого розвитку технологій аналіз даних оптимізовується. автоматизовується, розширяється, стає доступнішим та прийнятнішим для розуміння. За цей час було випущено цілий ряд онлайн та офлайн курсів, сертифікацій, маса наукової літератури , зокрема дослідженнями в даній сфері займалися науковці Джеф Хамербахер та Вільям Клевленд.

Постановка завдання

Основним завданням, яке поставлене при написанні статті, є показати та описати схему організації логістичної структури великих міст.

Виклад основного матеріалу

Великі структуровані об’єкти, які характеризуються значною кількістю ознак потребують планування для організації оптимальної діяльності. До таки великих об’єктів належать міста з населенням порядку мільйона мешканців. Кожне велике місто —це складний організм, в якому паралельно функціонують ряд структур: транспортна мережа [1], комунальні комунікації, мережа точок реалізації товару та інші. Схема забудови великих міст поділяють на радіальні (Львів) та квартальні (Одеса).

Організація торгівельної мережі до якої входять: сукупність торгових точок, транспортні засоби доставки товару, складські приміщення є непростою проблемою, якщо прагнути до оптимізації структури реалізації товарів [2].

Розглянемо декілька підходів в питанні оптимізації торгівельної мережі на прикладі Львова. Значну частину торгівельних точок в місті зосереджено на 21 місцевому ринку, що складає п’яту частину точок реалізацію товарів широкого вжитку. Великі об’єми продаж припадають також на гіпермаркети та супермаркети.

Торгова мережа корелює з іншої важливою схемою міста транспортною, яка налічую 53 автобусних, 11 тролейбусних, 8 трамвайних маршрути, та 429 зупинок громадського транспорту. При накладанні цих схем (Рис.1) можна зауважити, що основна частина точок торгівлі зосереджена в центрі міста та вздовж основних вулиць.

Рис. 1. Транспортна та торгівельна схеми міста Львова

Для оцінки можливостей кожної точки доречно ввести певну величину, яка б визначала її потенціал. На цю величину впливають: віддаленість від центра міста, кількість торгівельних точок в околі 300 метрів, віддаленість від зупинок громадського транспорту.

Густина точок в районах міста, які по-різному віддалені від центра сильно відрізняються. Так в першій зоні віддаленість якої складає 0-2 км від центра густина точок 40-80 точок на квадратний кілометр, у другій зоні на відстані 2-5 км відповідно 20-30 точок, а в третій зоні 5-7 км порядку 10 точок.

Рис. 2. Залежність кількісті точок продажів від відстані від центру міста

Найбільше значення потенціалу мають точки в центрі і такі які розташовані групами, ще однієї складовою потенціалу є віддаленість від зупинки громадського транспорту. В свою чергу зупинки поділяють відповідно до кількості маршрутів, які зупиняються.

Високі значення потенціалу визначають місця розташування складських приміщень і базування окремих постачальників. Підвезення товару в першій зоні доречно організувати таким чином, щоб охопити усю зону; у другій зоні доставку потрібно здійснювати секторально, а в третій зоні радіально. Крім того невеликі складські приміщення доречно мати в кожній виділеній одиниці, яку повинен обслуговувати окремий постачальник товарів.

Отже, для планування мереж доставки і реалізації товарів у великих містах слід враховувати структуру забудови, транспортну схему і густину торгових точок.

Висновки та перспективи подальших досліджень

У торговельній логістиці все взаємопов’язане: технологія товаропостачання та збут продукції,
матеріально-технічна база та мотивація персоналу. Будь-які відхилення від норми та недогляди на якомусь із етапів товарного руху можуть спричинити збої в роботі підприємства у цілому.

Тому необхідно мати чималий досвід та кваліфікований персонал, завдяки чому є ймовірність найбільш ефективно працювати на ринку товарів та послуг при умові зниження рівня затрат, підвищення якості обслуговування кінцевого споживача та отримання підприємством найбільшого рівня прибутку.

Торговельна логістика на сучасному етапі економіки — це сфера діяльності, яка об’єднує комплекси технічних засобів, дій (операцій, робіт, процесів) та методичних правил, спрямованих на ефективне планування, організацію, реалізацію (фізичне здійснення) та управління матеріальними потоками.

Управління логістикою підприємства торгівлі може бути ефективним, якщо здійснюється неперервний оперативний контроль за об’єктом управління, базований на постійному збиранні, аналізі й перетворенні інформації про нього.

Враховуючи той факт, що діяльність підприємств роздрібної торгівлі із задоволення потреб населення та досягнення власних економічних результатів пов’язана з необхідністю доведення відповідних товарних ресурсів у найбільш прийнятному обсягу та якості, ця діяльність, по суті, знаходиться у безперервному зв’язку з торговельною логістикою.

Список використаної літератури

1. www.terrasoft.ua/node/13463

2. onlinehelp.tableau.com/...​top/en-us/maps_build.html

👍НравитсяПонравилось0
В избранноеВ избранном0
LinkedIn
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Очередной сказочник. Лучше бы рассказал, что уже сами реализовали подобное и внедрили где.

[скоротимо до змісту]
Візьми і зроби

МОН вже вніс ДОУ до переліку наукових вісників?:)

Певно не просто наукових вісників, а фахових видань для технічних наук ;)

ваша правда. Давно у мене був подібний ікспірієнс. Нехай живе ВАК!))

Подписаться на комментарии