ФОП і наймані працівники: про все в деталях

Все частіше в своїй практиці зустрічаю ФОПи у сфері ІТ, які мають намір користуватися послугами інших спеціалістів і при цьому офіційно оформити трудові відносини. Якщо спеціаліст такий же ФОП, то тут все просто — укласти договір про надання послуг між ФОПами і сплачувати оплату за послуги на рахунок банку. А ось як бути якщо спеціаліст не зареєстрований як підприємець і не бажає реєструватись?! Одним із офіційних способів оформлення таких трудових відносин є офіційне працевлаштування спеціаліста як найманого працівника.

Останнім часом збільшився контроль держорганів за офіційним працевлаштуванням працівників та за порушенням умов перебування працівників в трудових відносинах з ФОП. У зв’язку з цим хочу максимально доступно описати весь процес роботи з найманим працівником — від прийняття до звільнення. Матеріал дуже важливий, адже за порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:
— 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 125 190 грн (якщо мінімальна зарплата 4 173 грн) за наступні порушення:
• фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;
• оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;
• виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску.
— 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 41 730 грн (якщо мінімальна зарплата 4 173 грн) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за неоплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);
— 3 мінімальні зарплати, — це 12 519 грн (якщо мінімальна зарплата 4 173 грн) за такі види порушень:
• порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,
• виплата їх не в повному обсязі.
— 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 41 730 грн (якщо мінімальна зарплата 4173 грн) за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
— 1 мінімальна зарплата (4173 грн) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

Отже роботодавцю треба приділити дуже велику увагу щодо правильного оформлення наказів про прийняття працівників на роботу, оскільки за можливе визнання недійсного наказу роботодавцю загрожує штраф у розмірі 125 190 грн. Якщо наказ оформлений правильно, але роботодавець несвоєчасно повідомив фіскальну службу про прийняття працівника на роботу, то таке порушення коштуватиме роботодавцю 4 173 грн. Штрафи накладає Управління Держпраці на підставі винесених постанов у ході планової чи позапланової перевірки роботодавця. Виконання цих постанов покладається на Державну виконавчу службу.

Отож як правильно оформити працівника, щоб не мати проблем із законом і не отримати штраф? Матеріалу буде багато, але ви вже переконалися, що дотримуватися норм законодавства доведеться, тож розпочнемо із самого початку.

Спочатку хочу зазначити, що згідно ПКУ п. 4 ст. 291ФОП на 2-й групі спрощеної системи оподаткування може мати не більше 10 найманих працівників; ФОП на 3-й групі як і ФОП на загальній системі оподаткування — обмежень щодо кількості найманих працівників не мають.

Норми законодавства про працю поширюються і на підприємця. Первинною обліковою документацією є: наказ про прийом на роботу, про звільнення, про надання відпустки, табель обліку робочого часу і розрахунку заробітної плати (п.1.6 Інструкцій за статистикою кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату від 28.09.2005р. № 286). Згідно даних документів необхідне складання штатного розпису. Тому спочатку треба скласти штатний розпис і видати наказ на його затвердження. Штатний розпис слід змінювати при підвищенні заробітної плати та зміні кількості вакансій. Про затвердження нового штатного розпису знову ж таки потрібно видати наказ, в якому одночасно слід зазначити, що попередній штатний розпис втратив свою чинність. Оскільки ФОП має вести кадрову документацію, то йому ще потрібно вести журнал обліку наказів, в якому необхідно реєструвати всі видані ним накази.

Кадрова документація:

Працівник може бути допущений до роботи (зг. Ст. 24 КЗпП) лише після:
- оформлення наказу про прийняття на роботу. Наказ оформлюється на основі поданої працівником заяви і працівник обов’язково має бути з ним ознайомлений;
- повідомлення органу ДФС хоча б за один день до початку роботи;
- укладання трудового договору. Трудовий договір з фізичною особою укладається в письмовому вигляді (п.6 ч.1 ст. 24 КЗпП). В трудовому договорі потрібно вказати умови праці: розмір посадового окладу, термін відпустки, графік роботи.

Для укладання трудового договору працівник повинен подати наступні документи:
- Трудову книжку при наявності;
- Заяву про прийняття на роботу, в якій потрібно вказати посаду, дату прийняття, вид роботи (основна, за сумісництвом тощо);
- Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
- Ідентифікаційний код;
- Документи про освіту (спеціальність, кваліфікація);
- Документ про стан здоров’я;
- Інші документи (наприклад, військовий квиток) у випадках, передбачених законодавством.

Оформлення працівника:

При прийнятті на роботу ФОП має внести запис до трудової книжки, якщо працівник працює за основним місцем роботи.
Часто підприємці запитують, як бути з тим, що працівнику потрібно спочатку пройти випробувальний термін, оскільки не завжди можна з упевненістю сказати, що він 100% впорається з поставленим завданням?! Однозначно працівника потрібно офіційно оформлювати до початку роботи, оскільки за допускання до роботи без офіційного працевлаштування штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат (в 2019 році ця сума складає 125190грн). Ви можете в наказі зазначити, що працівник прийняти на роботу з випробуванням, строком на 3 місяці. Строк випробування не може бути більше 3-х місяців, оскільки тоді це вже буде порушенням трудового законодавства (ст. 7 КЗпП).

Отже, ви прийняли на роботу працівника, що далі?!

Згідно законодавства (ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР) заробітна плата повинна виплачуватись в робочі дні два рази в місяць: аванс та основна виплата, через проміжок часу, який не перевищує 16 календарних днів. Якщо виплата припадає на вихідний день, то вона повинна бути здійснена напередодні. Грaничні строки виплати зарплати — нe пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця та не пізніше 7 чиcла наступного місяця — за другу половину.

Якщо у вас працівник працює на повну ставку, то його заробітна плата не може бути нижчою, ніж встановлений мінімум (у 2019 році — 4173 грн.). Працівник може також працювати у вас на пів ставки, або за сумісництвом. При виплаті авансу або основної частини зарплати нараховується ЄСВ (єдиний соціальний внесок) у розмірі 22% на суму виплати, та утримуються ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) у розмірі 18% від суми виплати; в/з (військовий збір) у розмірі 1,5% . Слід зазначити, що при наявності працівника, який працює за сумісництвом при цьому він не має основної роботи, або на неповну ставку — податки розраховуються від суми виплати, крім ЄСВ. ЄСВ потрібно сплачувати з суми не меншої, ніж розмір встановленої мінімальної зарплати. Виключенням є лиш тоді, коли працівник має основну роботу, на якій йому оплачують з повної ставки ЄСВ у вас він працює за сумісництвом на неповну ставку. Тоді ЄСВ буде нараховуватись на суму виплати.

Наприклад, ви прийняли на роботу трьох працівників з окладом 4200.00грн.: Іваненко — на повну ставку на основне місце роботи; Петренко — на 0,5 ставки на неповний робочий день; Сидоренко — на 0,25 ставки за сумісництвом, він має основну роботу на іншому підприємстві, тоді вам потрібно сплатити:

1. Іваненко: ЄСВ=4200,0*22,0%=924,0грн., ПДФО=4200,0*18,0%=756,0грн., в/з=4200,0*1,5%=63,0грн. На руки Іваненко отримає: 4200,0—756,0—63,0=3381,0грн. Нагадую, що ПДФО і в/з утримуються з зарплати, а ЄСВ нараховується на зарплату. Всього податків буде сплачено: 924,0+756,0+63,0=1743,0грн.

2. Петренко: 0,5 ставки=4200,0*0,5=2100,0грн. ЄСВ=4173,0*22,0%=918,06грн. (з мінімальної зарплати), ПДФО=2100,0*18,0%=378,0грн., в/з=2100,0*1,5%=31,5грн. На руки Петренко отримає: 2100,0—378,0—31,5=1690,5грн. Всього податків буде сплачено: 918,06+378,0+31,5=1327,56грн.

3. Сидоренко: 0,25 ставки за сумісництвом=4200,0*0,25=1050,0грн. ЄСВ=1050*22,0%=231,0грн. (з суми виплати), ПДФО=1050,0*18,0%=189,0грн., в/з=1050,0*1,5%=15,75грн. На руки Сидоренко отримає: 1050,0—189,0—15,75=845,25грн. Всього податків буде сплачено: 231,0+189+15,75=435,75грн.

Роботодавцю потрібно вести наступні документи:
- Табель обліку робочого часу, де потрібно зазначити кількість відпрацьованих днів, кількість днів відпустки, лікарняних, без збереження оплати праці;
- Розрахункову відомість виплати заробітної плати, в якій треба зазначити суму нарахованої заробітної плати (авансу та основної частини), відпустки, податків;
- Платіжні відомості на виплату авансу та основної частини зарплати, в яких слід вказувати суми до виплати за мінусом податків.

Нарахування заробітної плати:

Заробітну плату можна виплачувати або готівкою і тоді потрібно щоб працівник розписався в платіжній відомості за отриману суму, або шляхом зарплатного проекту, тоді працівник отримує виплату на платіжну картку.

Згідно трудового законодавства працівникові потрібно надавати щорічну відпустку не менше 24 календарних днів. Відпустка може надаватись після відпрацювання шести місяців. На надання відпустки потрібно видати наказ на основі заяви працівника, яку працівник повинен написати не пізніше ніж за 2 тижні до початку відпустки. З наказом працівник повинен бути ознайомлений, про що повинен бути зроблений запис в наказі. Сума відпускних розраховується за формулою: відпускні=середня зарплата за 1 календарний день*кількість календарних днів відпустки.

Середня зарплата за 1 кал.день=виплати за розрахунковий період/кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Кількість календарних днів беруть без урахування святкових днів. Розрахунковий період — це останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (2 Порядку № 100). Тобто якщо працівник йде у відпустку у лютому 2019р., то розрахунковий період з лютого 2018 по січень 2019р. Місяць виходу у відпустку та заробіток за нього не враховується. Якщо ж працівник відпрацював менше року, то середня зарплата розраховується виходячи з виплат за фактично відпрацьований час, починаючи з 1-го числа місяця за місяцем прийняття. Наприклад, працівник прийнятий на роботу 15.05.2018, йде у відпустку з лютого 2019, розрахунковий період для нього становитиме з 01.06.2018р. по 31.01.2019р.

В кінці року роботодавець не пізніше ніж до 05 січня має затвердити графік відпусток та видати відповідний наказ.

Якщо працівник звільняється, він повинен написати заяву про звільнення. Роботодавець повинен видати наказ про звільнення та внести відповідний запис до трудової книжки. Якщо працівник не використав повністю дні відпустки й не хоче йти у відпустку, то роботодавцеві потрібно виплатити розрахункові відпускні. Розрахункові відпускні розраховуються як звичайні. Лише потрібно правильно порахувати кількість невикористаних днів відпустки. Для цього застосуйте наступний коефіцієнт: 24 дні відпустки / (365-11) = 0,068. Наприклад, працівника було прийнято на роботу с 27.09.2018р., звільнено 15.01.2019р. На цей період припадає 4 святкові дні (14.10.2018, 25.12.2018, 01.01.2019 та 07.01.2019). Всього календарних днів в цьому періоді 111. Кількість днів відпустки складе: (111-4)*,0068=7,28. За правилом заокруглення ( до 4-х заокруглюємо в меншу сторону, після 5-ти — в більшу) кількість днів відпустки складає 7днів. Розрахунковий період береться з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, у якому виплачується компенсація (абз. 2 п. 2 Порядку № 100). Тобто в нашому випадку це з 01.10.2018р. по 31.12.2018р. Наприклад, заробітна плата працівника складала 4000 грн на місяць. Ми вже порахували кількість днів відпустки, які йому належать, це 7 днів. Сума для розрахунку середньої зарплати за 1 кал.день складає: 4000,0*3 місяці=12000,0грн. Сер. з/п за 1 кал.день = 12000/(92-2)=133,33 Сума розрахункових відпускних становить: 133,33*7=933,31грн.

Виходячи з вище наведеного раджу відправляти працівника щорічно у відпустку, оскільки при звільненні потрібно буде виплачувати компенсацію за невикористану відпустку за весь період його роботи.
Звітна документація та штрафи, за

Щодо звітів, які потрібно подавати при наявності найманих працівників, це:

1. Додаток 4 по нарахуванню та виплаті ЄСВ (таблиці 1 та 6; 5-а таблиця подається лише у разі прийняття, звільнення або переведення на іншу посаду працівника). Даний звіт подається щомісячно до 20-го числа за попередній місяць. Сума штрафу за несвоєчасне подання додатку 4 становить 170 грн., у разі повторного порушення протягом року — 1020грн.;

2. Звіт за формою 1-ДФ по нарахуванню та виплаті ПДФО та в/з. Даний звіт подається щоквартально — протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу. Штраф за несвоєчасне його подання складає 510 грн., повторне порушення протягом року — 1020 грн.

3. Крім того в декларації платника єдиного податку потрібно зазначати кількість найманих працівників.


Наостанок хочу зазначити ще деякі нюанси:

1. Якщо середня штатна кількість найманих працівників за рік складає від 8 до 25 чоловік, згідно ЗУ № 875 від 21.03.1991р. «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» роботодавець має працевлаштувати 1 працівника з інвалідністю. Якщо ж цього не сталося протягом року, то роботодавець має сплатити адміністративно-господарські санкції у розмірі 50% середньої річної зарплати штатного працівника. Однак ставка ЄСВ в розмірі 8,41% для працівника з інвалідністю у ФОП не застосовується. Детальніше про це в наступній статті.

2. Штатний розпис не потрібно змінювати якщо у вас звільнився працівник. Можливо пізніше на його місце ви візьмете нового. А ось якщо, наприклад, у вас було в штаті 2 тестувальника, ви хочете взяти 3-го, то потрібно змінювати штатний розпис — додавати ще одну вакансію. При кожній зміні штатного розпису потрібно видавати наказ, який необхідно вносити в журнал реєстрації наказів. Прийняттю працівника на нову вакансію повинна передувати видача наказу про зміну до штатного розпису.

3. Посади в наказах, штатних розписах, трудових книжках, заявах та табелях потрібно вказувати згідно класифікатору професій: buhgalter.com.ua/...​iy/klasifikator-profesiy Оскільки ці дані зазначаються в додатку 4.

4. Деякі підприємці оформлюють працівників за договорами ЦПХ, однак треба бути дуже обережними, щоб ваш договір ЦПХ не трактували як трудовий. І тоді вам загрожує штраф у сумі 30 мінімальних зарплат. Про відмінність договорів ЦПХ та трудових буде зазначено в іншій темі.

Дотримуйтесь всіх норм трудового законодавства, оскільки з жовтня 2018 року посилили контроль над його виконанням, тому будьте обережними, вивчайте інформацію, яка стосується не лише ведення бухгалтерського обліку найманих працівників, а й ведення кадрової документації.

Наталья Юдина, Бухгалтер в bip.net.ua
Кому потрібна більш детальна консультація або бухгалтерські послуги звертайтесь 👉
+38 (050) 629-04-69, +38 (097) 572-72-05 (Telegram), +38 (093) 040-06-20
skype: bip_net_ua, t.me/bip_net_ua, fb.com/bip.net.ua

👍ПодобаєтьсяСподобалось0
До обраногоВ обраному0
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Доброго дня. Підскажіть, будь-ласка, я ФОП 2 група. в мене 1 найманий працівник, зараз він звільняеться . Я хочу сама працювати (це кафе, кухня) мені потрібно писати наказ про те що я сама буду працювати. чи як правильно зробити. Дякую

Доброго дня!
Я працівник ФОП у декреті, ФОП хочуть закрити і відкрити новий. Чи має право роботодавець оформити мене у новий ФОП, як декретного працівника (враховуючи те, що мені ще 2 роки в декреті бути)?
Завчасно дякую за відповідь!

Добрий день, подскажите пожалуйста, законно и можно ли I группе налогообложения воспользоваться услугами по Цивыльно-правовому договору, то есть фактически нанять Исполнителя на исполнение определенной услуги, будет ли это считаться как работник или в данном случаи нужно только переход на II группу налогообложения? и если все таки такой вариант возможен для I группы, то как это можно подтвердить на законодательном уровне?

Дякую за статтю. Цікавлюсь темою виплати відпускних. Компанія надає щорічно 20 днів відпустки. 20 днів робочих, не календарних. Якщо працівник (оформлений як ФОП) не використав усі днів в поточному році, ці дні переносяться на наступний рік. Таким чином дні відпустки можуть накопичуватись. Цікавить формула, по якій потрібно розраховувати суму відпускних, що повинна бути виплачена працівнику при звільненні (в разі якщо працівник не використав усі дні відпустки). А якщо точніше, то ситуація, коли працівник має більше ніж 20 днів невикористаної відпустки(нехай 34), працює у компанії близько 5 років, на протязі цих 5 років зарплата змінювалась близько 8 разів, і на протязі останнього року зарплата змінювалась один раз. Просто
A*B, де А — це зарплата за один робочий день на момент звільнення, а B — кількість відпускних днів (34)? Чи формула все ж складніша? Чи регулюється така ситуація законодавством, чи компанія може на свій розсуд затверджувати формулу ? Дякую

Добрий день, підскажіть які саме документи подавати у податкову на оформлення продаця на 0.5 ставки
У податковій взагалі кажуть що у них такого як 0.5 ставки немає...

Доброго дня. В податкову подаєте повідомлення про прийняття на роботу, в якому не вказується кількість ставок. Дані про ставку вже відображаєте в звіті додаток 4

Добрый день!
А сотрудников, оформленных на 0,5 ставки, считают как целую единицу? Хочу понимать как посчитают лимит в 10 чел.
Например если оформлены 2 сотрудника по 0,5 ставки — это 1 единица или 2?

Спасибо!

в НКУ сказано — количество лиц, а не среднесписочная численность или еще какой-либо иной показатель, 0,5 ставки — это одно лицо, а не пол человека.

Доброго дня, підкажіть якщо я найманий працівник моя мінімальна зарплата 4723 грн. на місяць, мій роботодавець це 2-га категорія ЄП. Який тоді з мене буде зніматись податок?

Доброго дня, підскажіть, будь ласка, якщо при зміні штатного розпису (+2 найманих працівників) не був виданий наказ. Як виправити помилку?

Видати заднім числом

Добрий вечір.Скажіть, будь ласка, чи можна написати заяву на звільнення і не відпрацьовувати 14 днів адже у відпустку ми не ходимо(хіба за свій рахунок)та податок з нас не знімається(ФОП за працівників оплачує сам)...

Теоретично так — у зв’язку з переїздом наметове місце проживання. А там вже як домовитесь з роботодавцем

1. Штатное расписание: ФОП может его вести, но это НЕ обязанность. Чинним законодавством про працю не передбачено обов’язковість самозайнятої особи мати штатний розклад.
2. Журнал реєстрації наказів — никаким нормативным документом это не предусмотрено (т.е. МОЖЕТ вести, но НЕ обязан).
3. Обязанность издавать «Наказ про звільнення» для ФОПа НЕ предусмотрена.
4. Інструкція зі статистики кількості працівників, затвердженна Наказом Держкомстату 28.09.2005 № 286. Несколько слов о ней:
В п. 2 Наказу Держстата № 286 від 28.09.2005р. яким затверджена «Інструкція зі статистики кількості працівників» за підписом Голови ДКСУ О.Г. Осауленко про ФОПів-роботодавців не позначається ні слова. Але в самій «Інструкції зі статистики кількості працівників», за підписом Директора департаменту статистики праці Н.В. Григорович, в абз. 2 п.1.1. розд. І «Загальні положення» вказано, що: «Дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (далі — підприємства), а також на фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю.»
В абз. 1 п.1.1. розд. І «Загальні положення» вказано, що: «Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення показників кількості працівників у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників та розмірів їхньої оплати праці.».
Альбом форм державних статистичних спостережень на 2019 рік (на 2020 — пока в проекте) містить наступні 6 форм, які подаються ФОПами до Держстату:
1. 1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізичних осіб—підприємців
2. 1-П (місячна) для фізичних осіб-підприємців
3. 1-туризм (річна) для фізичних осіб—підприємців
4. 51-пас (2 рази на рік)
5. 51-вант (2 рази на рік)
6. 1-ЕІО (місячна) для фізичних осіб—підприємців.
Т.о., по моему мнению, ФОПи, які подають до держстату форми державних статистичних спостережень і використовують при цьому працю найманих працівників, — повинні керуватися «Інструкцією зі статистики кількості працівників» в частині визначення переліку первинної облікової документації, а саме — вказаних в п.1.6 розд. І «Загальні положення»:
наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;
особова картка;
наказ (розпорядження) про надання відпустки;
табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати;
розрахунково-платіжні відомості; тощо.

Добрый день! Скажите пожалуйста нужно ли обязательно ФОП вести график работников с подписями всех работников и хранить вместе с табелем отработанного времени?

Добрый день. Нет, только табель учёта рабочего времени

желательно, если работник работает «нестандартную» 5-дневку, а например, пн, ср, по 7 часов, птн по 6 часов; или по полдня; или посменно...И ещё: смотря, что Вы указали в тр. договоре с наёмным работником в пунктах «Час виконання робіт установлюється ...» и «Вихідні дні надаються...»; что указано в Правилах внутреннего трудового распорядка...

Доброго дня! Скільки часу треба зберігати трудові договори звільнених працівників?

Доброго дня. 75 років

Доброго дня! Чи може ФОП друга група звільнити 10-ого працівника 17 числа, а на його місце 28 того ж місяця прийняти іншого? Не буде це вважатися, що в місяці працювало 11 чоловік?

Чи потрібно ФОП 2 група вести Журнал реєстрації товарів з цінами

Доброго дня. Є зовнішній сумісник, який працює по 4 години у вільні від основної роботи дні. В місяць він працює 24 год за сумісництвом. Як його відображати у штатному розписі?

Доброго дня. Як звичайного працівника. В штатному розписі ви просто зазначаєте посади і кількість ставок, яківам потрібні, а не сумісництво чи основна робота

При затвердженні штатного розпису ставити цього сумісника як одиницю цілу? Наприклад, «Затверджую штат у кількості 1 штатної одиниці»?

Можете як одиницю або пів ставки

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, чи має працівник, який працює у ФОП по трудовій книзі
право на відпустку?

та чи повинні виплатити йому відпускні?

Доброго дня. Так, має і повинні

добрий день! чи повинен ФОП реєструвати договори з найманими працівниками в податковій або в органах соцстраху? спасибі

Доброго дня!
Ні не повинен. Достатньо подати до податкової Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Чи потрібно вносити зміни в штатний розпис (у зв’язку з підвищенням мін.зарплати) за вакантними посадами?

Доброго дня. Так, потрібно

Вітання!
Я працюю на іноземну коспанію як ІТ спецівліст. Як мені краще оформити ФОП для отримання зп?

Доброго дня. Однозначно лише ФОП на спрощеній системі оподаткування 3-ї групи.
Якщо потрібна допомога в реєстрації ФОП, або веденні бухгалтерії, звертайтеся! +38096-728-26-99 (viber, telegram, WhatsApp)

доброго дня!якщо відкрито ФОП і на 1,5 ставки працює власник ФОП чи потрібно сплачувати податки за нього?показувать в таблицях звітності до податкової? чи власник ФОП сплачує тільки за себе як ФОП?

Підскажіть, будь ласка, я ФОП при збільшенні заробітної плати найманим працівникам перезаключаю з працівниками трудові договора. Тобто не роблю додаткові угоди, а заключаю новий трудовий договір, з новими окладами. Чи правомірно це, чи не є це порушенням? І чи обов’язково вносити зміни в трудовий договор ( саме підвищення окладу)?

ФОП 2-я группа ЕН, 2 наемных работника. Подскажите я должна платить НДФЛ и ВС за себя или только на наемных работников?

Только за наемных сотрудников

Доброго дня влаштувалася на роботу до ПП обіцяв що оформлює офіційно тепер я маю виходити в декретну відпустку ПП каже що я не оформлена що мені робити

Звернутися до управління праці, написати скаргу на них, і він має шанс отримати штраф у розмірі 125190

А що до декрету тепер я неполучу декретні?

Нажаль, так

Хочу найняти людину на посаду продавця терміном на 3-5 днів (на час поки я відїзжаю за товаром). Як це правильно зробити. (Якщо можна, то дайте зразок договору)

можна ось так спробувати

Підкажіть будь-ласка, чи застосовується податкова соціальна пільга (п.169.1.1 ПКУ) у приладі з громадянином Петренко (0,5 ставки на неповний робочий день)?

Так, якщо 0,5 ставки менше, ніж розмір мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня *1,4. В 2019 році мін. прожитковий мінімум =1921. Отже сумма доходу не повинна бути більшою ніж 1921*1,4=2690грн

Табель за 1 пол.месяца обязательно для ФОПа или достаточно за весь месяц

За полный месяц готовите

Спасибо автору за статью)

Рада, что материал стал для вас полезным. На нашем сайте www.bip.net.ua вы сможете найти и другие полезные статьи. Если есть вопросы, пишите с удовольствием ответим. Все контакты есть в статье выше.

роботодавець має працевлаштувати 1 працівника з інвалідністю. Якщо ж цього не сталося протягом року, то роботодавець має сплатити адміністративно-господарські санкції у розмірі 50% середньої річної зарплати штатного працівника.

А вот тут государство нужно мягко послать...

В Украине 2,6-2,8 кк (по разным данным) инвалидов, что мешает нанять?

а если нет необходимых умений, то как нанимать?
или нанимать в качестве котика?

Даже дворником не нанять — на улице не может работать например.

А вообще — 2.8 ляма инвалидов?! Половина справки купила небось... Или уже не может работать по возрасту.

Ограничения по труду обычно описаны в справке МСЭК. Зачастую это ограничения на тяжелый физический труд, работу на высоте и у движущихся механизмов. Если нанимаете сотрудников то обычно есть в коллективе позиции не связанные с ИТ: бухгалтер, кадровик, уборщик, офис-менеджер и т.д. Если совсем туго и не получается найти то довольно много инвалидов, кто реально не может работать и за скромную сумму 1-2к грн. в месяц будет числится на предприятии для избежания штрафа в 50% среднегодовой ЗП на предприятии.
А насчет купили справки заявление слишком голословно ибо профита от этого не много (1452 грн пенсии) но гемора для получения прилично, пока пожизненно не получишь группу. Могу просветить у самого 2 группа уже 18 лет.

кто реально не может работать и за скромную сумму 1-2к грн. в месяц будет числится на предприятии для избежания штрафа в 50% среднегодовой ЗП на предприятии

предприятие — это не благотворительная организация

Ну таковы реалии, либо штраф либо скромная благотворительность если инвалида в коллектив лень искать. Пока везде где я работал в коллективе так же были люди с инвалидностью и проблем не было.

ну так если сотрудник хороший — то какая разница инвалид он или нет?
я за выбор сотрудников по квалификации и умениях, не по льготах
это уже социализм какой-то

Разница есть. Длительность отпуска например для 3-й группы 26 дней для 2-й 30 дней, право пойти в отпуск когда инвалиду нужно плюс люди с инвалидностью чаще бывают на больничных (зависит конечно от заболевания). Эта норма закона направлена в сторону того, что при выборе между инвалидом и здоровым человеком на одно и тоже место «простимулировать» работодателя сделать выбор в сторону инвалида.

отлично
давайте будет брать на работу не хороших специалистов, а инвалидов
так и хорошие специалисты могут уехать, а останутся одни инвалиды
я считаю, что инвалид/не инвалид не должно влиять на выбор работодателя, иначе это уже какой-то социализм

Ну не заставляют же вас нанимать только инвалидов, просто надо соблюдать квоту. Кстати подобные квоты существуют в большинстве стран.
www.igloballaw.com/...​lity-quotas-or-no-quotas

Квоты вообще бредом считаю и эти, и на счёт языка на радио
ещё бы ввели квоты на продажу автомобилей, чтобы каждую десятую продавали только ланос

Государство вашего мнения на счет квот не спрашивает это общепринятая практика, закрепленная законом и она зачастую работает. Вы кстати тоже не застрахованы от того, что завтра можете стать инвалидом по абсолютно любой причине от гоп компании или гололеда во дворе и вплоть до неправильно назначенного лечения.

Что именно мешает? Все зависит от того по какой причине инвалидность. Без ног или с проблемами с органами скорее нет, без рук или с проблемами с головой скорее да.

Инвалиду надо просто дать денег, добровольно. А не устраивать его на работу

Есть немало таких, которые очень хотят работать. www.facebook.com/pg/fondaik/posts

Есть такие, которые будут работать эффективнее чем некоторые здоровые. У меня был такой менеджер когда-то, он работал намного эффективнее чем я, несмотря на проблему с здоровьем.

Если человек хочет работать его берут, не смотря на то что инвалид — это в АйТи вообще не важно

Это сосиализм просто

но гемора для получения прилично

После медреформы, участковые сами бегают и оформляют справки — им же за инвалидов больше денег капает

бухгалтер, кадровик, уборщик, офис-менеджер

Не впевнений, що ФОПу треба хоч один з цих людей, якщо й так працівників в нього мало (ну на те він і ФОП).
А велика компанія й так інваліда знайде.

Ну так и норма действует когда у тебя в штате от 8 человек.

Якщо середня штатна кількість найманих працівників за рік складає від 8 до 25 чоловік

Если я правильно понимаю, то 2.8 кк = 28 000.

неправильно 2,8 * 1 000 000 = 2 800 000

як бути якщо спеціаліст не зареєстрований як підприємець і не бажає
реєструватись?!

Послать этого дурака на три буквы и найти другого

Підписатись на коментарі