Держава-ARMA

(редаговано 4 грудня 2021, перевод для россиян ниже)

Гр. України! Треба провести чемпіонат обладнання для військових та поліцейських. Команда інженерів, яка переможе, має отримати у законний спосіб усю владу в країні. Вони керуватимуть Україною згідно її Конституції та свого командного статуту, і залишатимуться при владі, аж поки більшість громадян публічно не проставить свої підписи (можна в Інтернет) за їх відставку і передачу влади наступній команді в рейтингу чемпіонату, або ж за проведення нового чемпіонату можливо навіть з нового типу гри (Bohemia Interactive ARMA-VBS 4).

Що ще нам треба?

1. Дозволити по Конституції кожному громадянину мати власні склади зброї, якщо виконано наступні вимоги. По-перше, кожен склад обладнаний поліцейською сигналізацією, яка негайно сповіщатиме всіх про відкриття складу. По-друге, танки та ракети зберігаються у розібраному стані. По-третє, більшість громадян, які проживають відносно поряд зі складом (залежить від виду зброї), вважають його власника адекватним. Штрафувати всіх цих громадян, якщо склад був відкритий без поважної причини. Також зробити військо виключно з добровольців професіоналів, які перебуватимуть або на постійній службі, або в резерві (регулярні тренування). Платити громадянам за склади зброї з держбюджету пропорційно їх «вогневій міці».

2. Реприватизувати землю, щоб кожен українець став власником біля 1 га. Учасникам АТО — в середньому по 10 га. Зробити це через автоматичні аукціони. Тобто, коли громадяни складають свої рейтинги для кожного об’єкта приватизації і програма вираховує по них оптимальний розподіл майна (акцій на поля, військові полігони) між громадянами.

3. Зробити публічну базу даних власності, контрактів, тощо. Для захисту від несанкціонованого редагування цих даних одночасно вести рівнозначні копії бази кількома сотнями незалежних адмінів.

4. Зробити електронну гривню з публічними анонімними рахунками, щоб кожен міг проконтролювати загальну кількість грошей в системі: 1.5 трлн грн — яка має бути незмінною. Свій рахунок поповнювати можна перетворенням паперової гривні на електронну у державних банках по курсу 1 до 1. Тоді гривня буде краще біткоїна, зручна в користуванні тверда валюта для всього світу.

5. Зробити Національну Інтернет Бібліотеку, куди б збирались статті, підручники, учбові відео, комп’ютерні програми із зазначенням собівартості їх створення, щоб потім будь-хто міг користуватись ними сплативши відповідну частку. Наприклад, посібники по створенню і керуванню заводу електроніки, чи там, будівельних матеріалів. Це спростить навчання нових підприємців, які підвищуватимуть зарплату та/або знижуватимуть ціни на продукцію.

6. Зробити веб-сайт, через який будь-хто зможе контролювати рух коштів від платників податків: коли, скільки і від кого прийшло (замість прізвища можна вказувати номер платежу, відомий платнику) і коли, скільки, на рахунок якої держустанови пішло. Щоб з пошуком, звітами та зручним копіюванням даних.

7. Зробити наповнення держбюджету виключно через податок на землю і її надра. Тобто загальну суму витрат в держбюджеті поділити на кількість ресурсів в Україні і призначити для всіх власників цей однаковий платіж за кожну одиницю ресурсу (гектар с.г. землі, куб. м. газу і т.п.).

8. Припинити витрачати гроші через держбюджет на всіляку фігню. Наприклад, на «безкоштовну освіту» 240 млрд грн кожен рік! Навіщо ті щоденні лекції у класах із конспектуванням у зошити і вивченням того, що в житті 99% не буде потрібно? Усі освітянські заклади мають бути платними і необов’язковими. Хай краще батьки своїх дітей самі навчають на полях своїх фортець! А їх банкіри профінансують підручники про той же комп’ютерний інтелект для оптимізації логічних схем, чи там, підручники про ті ж нанофабрики! Які дозволять робити штучні органи, імунні клітини (Todd Rider’s DRACO, CAR-T, Erez Livneh’s vecoys), інші цікаві речі в медицині (connectomics). Також нові акумулятори для електрокарів, штучні м’язи для роботів і т.п. Ідея як це зробити дуже проста, див. сюди.

До речі, за чверть тої суми, що кожного року витрачається на «освіту» (за $2 млрд), можна придбати:

1) 10 000 активних систем захисту для танків та бтр (по $40 тис за шт):

youtube.com/watch?v=I0ymxZruvvI — General Dynamics Iron Fist APS

2) 50 000 ось таких літаючих мінідронів розвідників (по $4 тис за шт):

youtube.com/watch?v=hgFRKxXsn0Q — Flir Black Hornet

3) 40 000 ось таких роботів-носіїв (по $30 тис за шт):

youtube.com/watch?v=oxdlE9_pN0M — КБ Дисплей Adunok-M

І ще залишиться $200 млн на пропаганду розділу РФ на кілька незалежних держав. У цивілізований спосіб: за допомогою все того ж автоматичного аукціону, коли кожен громадянин РФ дасть свої територіальні і моральні уподобання, а комп’ютер вирахує де і з ким цим громадянам слід отримати свою незалежну державу.

====================================

(вариант для России)

Демократия — плохая форма правления, особенно если избиратели в > 50% случаев делают ошибочные выводы. Вот допустим, что есть 1000 человек каждый из которых ошибается в 51% случаев. Если они будут принимать решения большинством голосов, то тогда почти 100% их решений будут ошибочными. Правда, если бы эти люди ошибались в хотя бы 49% случаев, то тогда, наоборот, ошибочных решений у них почти не было бы — 0%. К сожалению, жизнь любой страны сложна, тем более в период войны и информационного шума.

Единоличное управление (монархия) тоже может делать 100% ошибок, когда это лицо является врагом страны и делает их умышленно. Но что легче: найти человека патриота, который будет делать 60-70% ошибок, или сто миллионов человек, каждый из которых будет делать <50% ошибок? Все решения российского народа я считаю ошибочными, потому что они были приняты под влиянием кремлёвских политтехнологов. Правильным же решением было бы утверждение народом в 1991-м своих Конституций. Их должно быть несколько, так как понятно, что граждане России имели и до сих пор имеют различные мнения относительно лучшей формы правления. А для того, чтобы выявить кто прав, нужен эксперимент: своя независимая страна с соответствующей формой правления. Вот вы знаете где в мире пример республики прямой электронной демократии или парламентской республики с выборами каждый год по цифровым бюллетеням с учетом силы голоса (см. здесь)? Таких примеров нету. И это является ошибкой.

Но к счастью в мире были и примеры успешных монархий. Кто еще не знает об истории Сингапура во времена Ли Куан Ю? Поэтому такое вот предложение...

Делаем такую компьютерную программу, которая бы, собрав территориальные и моральные предпочтения от каждого из граждан, выдала бы наилучший результат разделения государства на несколько независимых, дружественных стран, в которых сторонники различных форм правления жили бы рука об руку.

Другими словами, граждане любого государства имеют совместное право устанавливать свой конституционный строй на каждой территории этого государства. Величина этого совместного права — акции — для каждого из граждан равна единице, делённой на количество всех граждан в государстве. Граждане могут обмениваться акциями разных территорий. Граждане также могут захватывать акции прилагая к ним наибольшее количество «силовых юнитов», которые вначале распределяются одинаково между гражданами. Обмен и захват могут быть обращены вспять согласно спискам предпочтений каждого из граждан. Новое государство на определённой территории могут устанавливать лишь те граждане, которые являются счастливыми обладателями 100% акций этой территории. Соответственно, так и должна работать автоматическая биржа территорий.

Результат работы этой программы после проверок и обсуждений можно вынести на референдум.

Далее, в одной из таких стран делаем чемпионат оборудования для военных и полицейских. Команда инженеров, которая победит, должна получить всю власть в стране. Они будут управлять страной согласно ёё Конституции и своему командному уставу, и останутся у власти, пока большинство граждан этой страны публично не проставит свои подписи (можно в Интернет) за их отставку и передачу власти следующей команде по рейтингу или же за проведение нового чемпионата возможно даже по новому типу игры (Bohemia Interactive ARMA-VBS 4).

Что еще надо?

1. Разрешить по Конституции каждому гражданину иметь собственные склады оружия, если выполнены следующие требования. Во-первых, каждый склад оборудован полицейской сигнализацией, которая немедленно известит всех в случае открытия склада. Во-вторых, танки и ракеты хранятся в разобранном виде. В-третьих, большинство граждан, проживающих относительно близко со складом (зависит от вида оружия), считают его собственника адекватным. Штрафовать всех этих граждан, если склад был открыт без уваж причины. Сделать войско исключительно из добровольцев профессионалов, которые будут находиться или на постоянной службе, или в резерве (иногда проходить тренировки). Платить гражданам за склады оружия из госбюджета пропорционально их «огневой мощи».

2. Реприватизировать землю, чтобы каждый гражданин стал владельцем около 10 га. Сделать это через автоматические аукционы. То есть, когда граждане составляют свои рейтинги для каждого объекта приватизации и программа рассчитывает по ним оптимальное распределение имущества (акций на поля, военные полигоны) между гражданами.

3. Сделать публичную базу данных собственности, контрактов и тому подобное. Для защиты от несанкционированных изменений этих данных, одновременно вести равнозначные копии базы несколькими сотнями независимых админов.

4. Сделать электронный рубль с публичными анонимными счетами, чтобы каждый мог проконтролировать общее количество денег в системе: 5 трлн руб — оно должно быть неизменным. Свой счет пополнять можно преобразованием бумажного рубля в электронный в государственных банках по курсу 1 к 1. Тогда рубль будет лучше биткоина, удобный в пользовании твердый валюта для всего мира.

5. Сделать Национальную Интернет Библиотеку, куда бы собирались статьи, книги, учебные видео, компьютерные программы с указанием себестоимости их создания, чтобы потом любой мог пользоваться ими, заплатив соответствующую долю. Например, пособия по созданию и управлению завода электроники, или там, строительных материалов. Это упростит обучение новых предпринимателей, которые будут повышать зарплату и/или снижать цены на продукцию.

6. Сделать сайт, через который любой сможет контролировать движение средств от налогоплательщиков: когда, сколько и от кого пришло (вместо фамилии можно указывать номер платежа, известный плательщику) и когда, сколько, на счет какого госучреждения пошло. Чтобы с поиском, отчетами и удобным копированием данных.

7. Сделать наполнение госбюджета исключительно через налог на землю и её недра. То есть общую сумму расходов в госбюджете разделить на количество ресурсов в стране и назначить для всех собственников этот одинаковый платеж за каждую единицу ресурса (гектар с.х. земли, куб.м. газа и т.п.).

8. Прекратить тратить деньги через госбюджет на всякую фигню. Например, на «бесплатное образование» миллиарды каждый год! Зачем те ежедневные лекции в классах с конспектированием в тетради и изучением того, что в жизни 99% не потребуется? Все образовательные учреждения должны быть платными и необязательными. Пусть родители сами учат своих детей на полях своих крепостей! А их банкиры профинансируют учебники про тот же компьютерный интеллект для оптимизации логических схем, или там учебники про те же нанофабрики! Которые позволят делать искусственные органы, иммунные клетки (Todd Rider’s DRACO, CAR-T, Erez Livneh’s vecoys), другие интересные вещи в медицине (connectomics). Также новые аккумуляторы для электрокаров, искусственные мышцы для роботов и т.п. Идея как это сделать очень простая см. сюда.

====================================

Листовка на украинском и into English.

👍ПодобаєтьсяСподобалось0
До обраногоВ обраному0
LinkedIn

Найкращі коментарі пропустити

Я сумую за тими днями, коли п′ятниця була лише по п′ятницях

Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы...

Если вернуться в реальный мир, то Украине нужны хотя бы работающие в развитых странах системы и их звенья. Конечно же, работающие на граждан, на свободы и права граждан — в первую очередь, на комфорт граждан — во вторую очередь.

И снова привет из реального мира:
Если реально хочешь, чтобы в Украине крутые и продуманные системы и их звенья приживались и граждане их воспринимали в большинстве, как реально необходимые, то для позитивного восприятия этих крутых и продуманных систем нужно образованное общество, особенно в экономике (финансовая грамотность), в праве (юридическая грамотность) и в политологии (знание про свои права и обязанности + то же самое про ветви власти).

Что там самое ходовое из предложений «как всем сделать пиздaтo»?
Вроде как, это «венерический проект», он же «проект венера» — очень ходовая шиза среди недоучек.
Берем и читаем статьи/смотрим объяснялки о том, почему «венерический проект» нельзя осуществить.

В итоге реальный мир передает простую истину:
Если хочешь, чтобы в Украине что-то работало, то вылупи из себя всякие галлюцинации, прекрати создавать воздушные замки и займись чисткой сараев образованием в экономике, в праве и в политологии — сначала своим персональным, а потом обучи этому колдунству какую-нибудь группу людей. Повторять до тех пор, когда наступит осознание, что все волшебные рецепты процветания можно тупо взять из давно написанных книжек с кейсами из развитых стран, я им там для удобства добавил жирности: dou.ua/...​rums/topic/24195/#1360776

А что работает в воображляндиях венеристов и подобных малообразованных фриков — это интересно только самим малообразованным фрикам.
Конечно, вас много, ну так это не плюс ваще ни разу. Ни для вас, ни для тех, кого вы уже знатно пoдзaeбaли.

Берем по всій країні робимо іспити по природничим наукам (та фізпо) і відбираємо 1% найкращих (300 тис осіб).

І вибираємо людей, які прекрасно знають свою наукову галузь і її проблеми, але зовсім не вістрілюють в тому, як працює політична кухня зсередини. Кожен зі своїм баченням, яке, скоріш за все, буде кардинально відрізнятися від інших.

Дозволити групам резервістів створювати власні склади зброї, якщо їх назбирається хоча б 30 осіб і вони призначать керівника складу та відповідальних. Це на випадок, якщо влада почне грубо порушувати Конституцію.

В купі з цим пунктом, залишиться тільки забарикадуватися в квартирі, запастись попкорном на декілька років вперед і слідкувати за новинами.

Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

прочитав назву топіка як java-go

Ещё один возомнивший о себе инженер без гуманитарных знаний, но м проектом переустройства мира

Шо? Щас в пачку дам! Но если не хош в Го играть, то можно в что-то другое. Критикуя — предлагай. Чемпион какой игры для тебя авторитет? Еплю с бабским мозгом не предлагать... Фу, какая гадость.

А я больше фанат техники, чем НЛП или гештальт-терапии. Не, боксёров я тоже уважаю, ты не подумай чего...

Привид штучного інтелекту дістався і до нас... Шановні анархісти, програмісти та інші, якщо бажаєте отримати владу над усією Україною, то було б добре вам для початку довести у мирний спосіб, що ви таки на шось здатні.

Історія редагувань топіку тут.

Далі, за допомогою чемпіонату рулеток обираєм серед них одну випадкову людину, яку призначаєм президентом.

Спасибо за отличную завязку сюжета «поехавший учёный становится президентом»

Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы...

Дозволити групам резервістів створювати власні склади зброї, якщо їх назбирається хоча б 30 осіб і вони призначать керівника складу та відповідальних. Дозволити їм брати зброю зі складу, якщо вони помітять

Сначала раздать кому-то оружие а потом.... разрешить его брать. Это гениально. Автор по-моему точно не попадет в те «избранные» завалит экзамен по логике.

Сначала раздать кому-то оружие а потом.... разрешить его брать.

Со своего склада, который находится под сигнализацией и видеонаблюдением полиции. Что не так?

Если ты до сих пор не понял, то я врятли смогу объяснить... но все-таки попробую.

Вот смотри, я с корешами в количестве 30 человек — резервисты. У нас свой склад, «відповідальний та керівники» все есть. Куча оружия, мы обучены его применять. Вот приходим мы, вскрываем несанкционированно склад, вооружаемся... и что дальше? Приезжает милицейский «бобик» и нас в него пакуют «стражи порядка»?

вскрываем несанкционированно склад, вооружаемся

Это ваш склад и ваше оружие, купленные на ваши деньги. Т.е. имеете право его получить в любое время, когда заметите нарушения Конституции властями при условии немедленного информирования полиции об открытии склада. Т.е. должна работать сигнализация.

что дальше?

Зависит от вас и от властей. Если все в адеквате и произошло какое-то недоразумение, то после переговоров оружие возвращается на склад и всё становится хорошо, как и было. Если нет — то нет. Но на нет желающих с обеих сторон тоже особо нет, я надеюсь. Хоть в зомбоящике уже давно пропаганда «разделяй и властвуй» бушует.

Немного по статистике применения оружия в США есть здесь (интересное видео от Colin Noir) и здесь. Но там оружие продают всем, а не только резервистам, как предлагаю я. Хотя и есть люди, которые комментируя вот это видео об HK 417 жалуются:

Seems to me that would be an excellent CQC weapon for the MILITIA that doesn’t exist anymore in the US in direct violation of the 2nd amendment. We should ALL be able to go down and purchase one. But no...they are only for «special operations» psychopaths and other government entities. All of the animals on the farm are equal. It’s just that some are more equal then others.
купленные на ваши деньги. Т.е. имеете право его получить в любое время, когда заметите

Камон. Зачем мне покупать за свои деньги то, что я буду иметь право получить? ну допустим. Вот вскрыли мы склад с оружием не имея на это оснований, дальше что?

Если все в адеквате

Чувак, не петляй, сказочник. Мы не в адеквате, открыли склад с оружием, с нашим кстати а не с чьим то там еще. Дальше что? А если вдруг мы не одни его открыли, ну там соседи тоже подсуетились?

Мы не в адеквате

В таком случае полиция подымет по тревоге тех резервистов, которые в адеквате. Таких в нормальной стране подавляющее большинство (ссылки выше). После этого неадекватных заметно поубавится. Ну да, возможны жертвы.

А что делать, если РФ завтра новую мировую войну втихаря начнёт биологическим оружием, а коррумпированные руководители Украины, США и ЕС будут ей в этом тайно помогать? А? Как тебе такая сказочка?

А что делать, если РФ завтра новую мировую войну втихаря начнёт биологическим оружием

И чем тут помогут резервисты?

В таком случае полиция подымет по тревоге тех резервистов, которые в адеквате. Таких в нормальной стране подавляющее большинство (ссылки выше).

И при чем тут нормальная страна? Кстати, а вот сколько по вашему надо времени что бы поднять по тревоге тех резервистов, что в адеквате?

И это я пока еще только за оружие спрашиваю, до пункта с образованием я ещё не дошел даже.

И чем тут помогут резервисты?

Ну, ё-маё, если уж для вас Gabe Newell с его Half-Life не авторитет, то вот, что есть сказать этому человеку.

сколько по вашему надо времени что бы поднять по тревоге тех резервистов, что в адеквате?

«Так случаи, Степан, они разные бывают.»

«Случаи разные бывают.»

Поконкретней пожалуйста. Вот конкретно вы, с вашими воображаемыми коллегами резервистами по тревоге за сколько соберетесь и в каком составе? Вы же наверно будете адекватными?

Вот это план так план. Не то что у слабаков в соседней ветке — «примерный план развития экономики» тут все точно.

Чем кому «Вечная жизнь» не нравится? ...Сейчас добавлю туда видео H. Sebastian Seung о коннектомике.

Решение простое. Вводим 5.10 и все довольны, коррупции не будет. Вот полный план действий 510.ua/program
Поддержите лайками ребята!

Читал я программу балашова на президента. Кратко : отменяем налоги и делаем зарплату по 4к всем, а не только учителям :D , не то что зеля. Ну и свободное ношение оружия.
Не знаю правда при чем тут призидент к налогам, но подобный вопрос можно было задать каждому кандидату в перезеденты.

Зарплата в нормальной рыночной экономике должна определятся рыночным спросом и предложением, а не мечтами и стереотипами политиков и работников.

Та я вот тоже думал что у него идея сделать страну-мечту кожаева, но чёт я увидел там только отмену всех подряд налогов, но никаких там платных дорог, образования (даже среднего), медицины и вообще всего, зато есть высокооплачиваемая полиция и контрактная армии из бюджета, в который не платят налоги. И ещё пенсия по 500 баксов. В общем очередной популизм, только с другой стороны (не раздать больше, а перестать отбирать, не переставая раздавать то что есть)

Не соглашусь. 5% и 10% это не малые налоги, особенно если не будет теневой экономики и к нам пойдут денежные потоки со всего мира из-за привлекательной налоговой политики. Всем давно известно что гос сектор убыточный и коррупционный, поэтому должен быть по минимуму: дороги, суды и полиция(армия). Есть достаточно примеров экономически успешных стран без гос медицины, гос образования, пенсионной системы, минимумом гос предприятий.

ерем по всій країні робимо іспити по природничим наукам (та фізпо) і відбираємо 1% найкращих (300 тис осіб). Табори для іспитів мають бути просторими. З кожного табору лише 1% може пройти відбір. Іспити проводити під відеофіксацію з наступною перездачею, якщо ті, хто не пройшли, помітять порушення. Далі, за допомогою чемпіонату рулеток обираєм серед них одну випадкову людину, яку призначаєм президентом

Дмитрий Горчев,
План Спасения

Людей необходимо уничтожать.

От них уже просто житья никакого не стало: в метро сесть некуда, в магазинах не протолкнёшься, семечками всё заплевали.

Люди расхватали все прекрасные вещи: зайдёшь в магазин, а там остались одни картонные сосиски и кособокие пиджаки. Даже продавцы уже спохватились: на те вещи, которые им самим нравятся, они специально ломят такие цены, чтобы никто не купил.

И главное, нет от них никакого спасения.

Запрёшься у себя в квартире, так нет: звонят, сволочи! В дверь, по телефону, в пять утра, сорок восемь звонков. ’Да!!! Алло!!!’ ’Что новенького?’ - спрашивают. Всех уничтожать.

Чтобы от людей убежать, нужно сначала полчаса в метро на эскалатор проталкиваться, потом в электричке два часа про пластмассовые чудо-верёвки слушать и ещё час через бурьян в самую чорную чащу прогрызаться, чтобы выйти, наконец, на поляну. А там уже насрано, в самой середине. И бутылка от кока-колы.

Пустыня, джомолунгма, антарктида, луна — нигде спасения нет. Вылезут и бутылочку спросят. Или как дела.

Поэтому — уничтожать.

Для начала нужно всем желающим раздать автоматы и сказать, что им ничего не будет.

Уже через день половина начальников, зятьёв, тёщ, свекровей и тамбовских родственников будет валяться в лесопосадке.

Трамваи утопить, метро засыпать, нечего шастать туда-сюда, пусть дома сидят, детей воспитывают как следует, а то все стены хуями изрисовали уже.

Отключить воду. Когда спросят, где вода, ответить: ’Выпили. Сами знаете, кто’.

Бани взорвать, сказать, что чеченцы. Электричество отключить, сказать, что хохлы.

Через неделю ещё живых собрать на площади и рассчитать на первый-четвёртый. Первых-вторых расстрелять на месте, третьих объявить сраным говном, четвёртых — сверхчеловеками.

Сраное говно поселить в бараки и кормить червивым горохом. Сверхчеловеков поселить в Кремль и Эрмитаж и кормить одними устрицами. В туалет не выпускать. Каждую пятницу проводить среди сверхчеловеков розыгрыш лотереи. Кто выиграл, того уничтожать.

Установить полную диктатуру. Диктатора назначать по понедельникам из сра-но-го говна. В воскресенье вечером расстреливать. С вечера воскресенья до утра понедельника — полная анархия. Все ебут всех. Кого не ебут, того уничтожать. В шесть утра все на работу.

Через год оставшихся посадить в баржу и утопить.

Выйти на поляну, проверить — если опять насрано, всё повторить.

Гіки мріють про владу гіків і своєю незатьмареною наївністю дають зрозуміти, чому вона неможлива ніколи :-)

владу гіків

Называется технократией. Все уже придумано до нас.

своєю незатьмареною наївністю дають зрозуміти, чому вона неможлива ніколи

Не надо всех смешивать с экономически безграмотными технократами и прочими венеристами.

И это даже не «гики». Это фрики-недоучки.

Чего это малообразованные фрики внезапно становятся «гиками»?

«Ты же понимаешь, что купив китайский рейбэн и не являясь хипстером, ты тут же получишь пизды. Вы совсем oxyeли. Думаете, можно просто так носить то, что хочется? Одежда — это форма отличия в бесконечной людской уличной войне. Мы возьмём тебя в плен, мы казним тебя как шпиона, как предателя! Ты нацепил форму стороны, к которой не имеешь отношения, люди кладут жизни, чтобы носить рейбэн, втискивают себя в узкие джинсы и слушают дрянную музыку лишь за право носить такие очки. А ты решил что вот так просто можешь взять и надеть? Не удивляйся, если вдруг в метро тебя однажды вечером посадят на нож.»
Лень переделывать пасту под гиков, но суть от этого не меняется.

Оті діти які замість навчання будуть гуляти в парку через 15-20 років будуть запускати

30 000 ось таких високоточних (±1 м) далекобійних (150 км) реактивних крилатих бомб (по $50 тис за шт):

на электросамокате с ракетной установкой

Тем, кого научили, как «правильно Родину любить», много не надо.

Ты из прошлого?
Про существование Дюрана уже вообще никто не вспоминает.

Прочитал название топика как «джава — рулетка».

Я теж думав що пацан написав рулетку для ентерпрайз кодерків, заходжу всередину а тут політота якась.

Участки распределит программа согласно списку предпочтений каждого, как-то так. А если не верите рулетке, то можете в лагере числа загадывать и xor`ить их потом. У кого больше тот и выиграл.

А ты будешь молиться, чтобы тебе выпал участок на дне говнореки на границе с Румынией, а не участок, на котором стоит дом жены судьи.

участок, на котором стоит дом жены

Добавил в тот алгоритм (ссылка выше) такие слова: «...звичайно, що уся нерухомість, побудована минулими власниками на об’єкті, має бути їм скомпенсована новими власниками об’єкта точнісінько такою ж нерухомістю у місці поряд, або ж грошима.»

Пытался уместить идею об автоматическом аукционе в одно предложение. Видно, не очень получилось. Тут накалякал алгоритм более детально.

Домашнее задание: подумай почему.

Вы мне за это заплатите что-нибудь?

Я лучше тебе дик-пик на ночь глядя скину. Не сегодня, обожди.

А за статью сколько получил?

кожен українець став власником біля 1 га

мне дали 1га земли, что мне с ней делать?

Зробити публічну базу даних власності

так вроде есть же

щоб кожен міг проконтролювати загальну кількість грошей в системі

сколько денег в обороте это тоже публикуется

Вона має бути фіксована

тут походу кто то прогуливал экономику в учебном заведении.
Приведу простой пример: у тебя есть 1к грн, и ты кладеш их на депозит на год, твои деньги банк отдает в кредит кому либо, и тут получается что и у тебя есть 1к грн, и у того кто взял кредит тоже есть 1к в итоге в системе в сумме уже 2к денег.
Как быть с такой ситуацией?

рух коштів від платників податків: коли, скільки і від кого прийшло

так погоди следующим пунктом идет что все платят одинаковую сумму, зачем сайт тогда?

Зробити наповнення держбюджету виключно через подушний податок

а с юрлицами што делать?

всіляку фігню

сразу вспомнил фразу «фсякая фигня не полностью характеризует весь ассортимент нашего магазина»

мне дали 1га земли, что мне с ней делать?

на панщину с утра

тут походу кто то прогуливал экономику в учебном заведении.
Приведу простой пример: у тебя есть 1к грн, и ты кладеш их на депозит на год, твои деньги банк отдает в кредит кому либо, и тут получается что и у тебя есть 1к грн, и у того кто взял кредит тоже есть 1к в итоге в системе в сумме уже 2к денег.
Как быть с такой ситуацией?

толку от твоего гуманитарного образования, если ты не можешь им воспользоваться? Не стало 2к, у тебя −1к, у него +1к, если отменишь депозит вернёшься в 0, у того кто взял кредит ничего не произойдёт, потому что то не конкретно твои деньги дали в кредит, а те, которыми располагал банк, через время кредит вернут и все выйдут в 0, не считая проценты. Эта стратегия скорее всего приведет к дефолту, все остальные пункты тоже скажутся негативно

Не стало

Смотря что считать. Я так понимаю, он имеет в виду что любой человек может выпускать свои векселя номинированные в «долларах», «гривнах» и пр. альткоинах. Главное, чтобы были те, кто эти векселя захочет принимать к оплате. Но это не те бумажные гривны и доллары, которые лежат в банке или же, в случае электронной гривны, записаны в БД растиражированной между несколькими сотнями избранных независимых админов.

толку от твоего гуманитарного образования, если ты не можешь им воспользоваться?

с образованием у меня как раз все нормально, просто интересуюсь финансовой системой больше чем многие здешние посетители

потому что то не конкретно твои деньги дали в кредит, а те, которыми располагал банк

а банк располагет деньгами владчиков, в случает срочного депозита ставка резервирования 0%.
и вообще не плохо было бы открыть для себя понятие «Денежный мультипликатор»

с образованием у меня как раз все нормально, просто интересуюсь финансовой системой больше чем многие здешние посетители

ну не можешь же... ты пытаешь применить его к нежизнеспособной идее, в которой экономики-то и нет вовсе

мне дали 1га земли, что мне с ней делать?

Учиться чеснок выращивать 2-12 тонн/га. Или картошку 60 тонн с га. Или виноград. Или попросить властей разрешение на перепрофилирование и построить с друганами вот такой магАзин с наценкой не как обычно. Да мало ли... 78% владельцев паёв сдают их в аренду. Пока не шибко дорого, правда, но ситуация изменится. В ближайшие лет 30 новой планеты для заселения не предвидится...

Публичной базы данных собственности у нас нет, насколько я знаю. Вот, например, хочу я скачать всю официальную информацию о том, кто и какими участками земли, а также заводами и пароходами, владеет в моём городе. Как я это могу сделать сейчас?

Количество гривны в обороте публикуется, но как проверить эти данные? Поверить НБУ на слово? Не, там сейчас вроде хороший менеджмент, но слишком часто с нацвалютой у нас сюрпризы случались. А с электронной гривной у всех будет возможность видеть все счета и сколько денег на них. Я это имел в виду под публичностью. Владельцев счетов можно указывать через известные им номера-псевдонимы и т.п. Т.е. анонимность, как в швейцарских банках раньше.

Сайт о движении денег в госбюджете он из двух частей, см. п. 6, ё-моё. Да и проверить засчитали ли твой платёж тоже надо.

а с юрлицами што делать?

Да хз... Написано подушный, значит подушный : )

Да мало ли... 78% владельцев паёв сдают их в аренду.

так может просто сразу пусть мне платят да и все?

Публичной базы данных собственности у нас нет, насколько я знаю. Вот, например, хочу я скачать всю официальную информацию о том, кто и какими участками земли, а также заводами и пароходами, владеет в моём городе. Как я это могу сделать сейчас?

newmap.land.gov.ua

Количество гривны в обороте публикуется, но как проверить эти данные? Поверить НБУ на слово?

а данные на твоем сайте я как проверять буду?

так может просто сразу пусть мне платят да и все?

^..^

а данные на твоем сайте я как проверять буду?

Вопрос на самом деле, как для программиста, интересный. Смотри, вот назначил НБУ двести независимых админов, каждый из которых ведёт свою копию БД, в которой хранятся все анонимные счета нашей электронной гривны. Ты такой через Интернет к ним: «А дайте-ка мне детальную информацию по всем счетам на такой-то момент времени.» И они тебе заливают каждый свою копию. Если активных счетов около 3-4 миллиардов (на каждом до тысячи гривен), то каждая копия даже в сжатом виде будет занимать прилично места. После закачки, ты можешь проверить, что копии идентичны, или же просуммировать деньги на всех счетах (это и есть публичная информация), чтобы проверить, что никто не «отфальшивомонетил» лишних лямов.

Зачем аж столько много счетов? Для того, чтобы сохранять анонимность перекидывая свои деньги с одного счёта на другие свои счета мелкими суммами. Чтобы люди которые тебе платят на какой-то из твоих счетов, не знали сколько у тебя денег вообще.

Тут ещё два варианта: анонимность гарантированная админами (не алё, если админов слишком много), либо анонимность гарантированная анонимайзерами типа радио сетей, сетей Tor и пр. Первый вариант, это когда ты регистрируясь у админов получаешь у них пароли, через которые дальше и управляешь своими счетами. И они знают кто ты, но для всех остальных они не пишут что такие-то счета принадлежат такому-то господину. Просто в доступной для закачки БД указываются лишь номера-псевдонимы всех счетов в системе и сумма денег на каждом из них. Во втором варианте, даже админы не знают кому принадлежат счета. Ты получаешь пароли и управляешь своими счетами через радио ДВ или же через нанятого в пьяном угаре бомжа...

Ты такой через Интернет к ним: «А дайте-ка мне детальную информацию по всем счетам на такой-то момент времени.» И они тебе заливают каждый свою копию. Если активных счетов около 3-4 миллиардов (на каждом до тысячи гривен), то каждая копия даже в сжатом виде будет занимать прилично места. После закачки, ты можешь проверить, что копии идентичны

А тут раз, и все копии разные )
Или все копии идентичны, потому, что двести независимых админов добавили себе по ляму. Всего-то 200 лямов, для системы не заметно )))

Ну, тогда нормальный президент их всех уволит и «допытаэ» в тот же день, как расхождения станут слишком большими.

он тоже в доле.. ты же сам писал, самые умные..

Ну, не настолько ж умные, чтоб потом каждые два года с новыми депутатами и президентом договариваться о неприкосновенности наворованного. Да так, чтоб ещё и народ к прямой демократии не перешёл. См. п. 4.

управляешь своими счетами через радио ДВ или же через нанятого

Не... Таки лучше это делать на сантиметровых волнах через группу своих минидронов, быстро заметающих следы... Операцию перевода денег, правда, надо будет планировать заранее. В обоих вариантах, хорошо бы чтобы админы ещё и сами меняли, по заранее согласованному алгоритму, псевдонимы счетов пользователя и распределение его денег на них. Ну, чтоб пользователи не заморачивались с выдумыванием новых псевдонимов для своих счетов и перемешиванием своих денег между этими счетами.

У налички с анонимностью проще. Но её ж и фальшивомонетить проще. Так что каждый сам сможет решить, стоит ли ему обменивать бумажные гривны на электронные. Правда, курс 1 к 1 будет до тех пор, пока на счёте НБУ будут электронные гривны для трансформации бумажных. Как только там электронные гривны закончатся, обменивать их придётся уже не в госбанке.

через группу своих минидронов

Всё же, самый практичный вариант это Tor-сеть с непрерывным потоком данных между роутерами сети и конечными пользователями. Я тут не специалист, правда. Могу только посоветовать беречь анонимность смолоду и подучивать радиотехнику — науку о контактах, хх...

В обоих вариантах, хорошо бы чтобы админы ещё и сами меняли

Не... Всё же, во втором варианте — анонимности обеспеченной анонимайзерами — создавать свои счета и перемешивать между ними деньги должен пользователь, а не админы. Т.е. программа на его ПК. Иначе админы смогут обнаружить связь между пользователями. А так поди догадайся: вот этот новый счёт, созданный через Tor-сеть — он от одного и того же человека или уже от другого?

В общем, похоже, что программы пользователей не будут вылазить из той Tor-сети, постоянно заранее регистрируя новые счета у админов и перемешивая деньги между ними потом... Ладно, я закругляюсь.

Ммм, то що треба. А як бути з дипломатами, політиками в інакших сферах, де природничі дисципліни просто не потрібні?
Мені цікаво, автори схожих топіків справді так думають, чи це просто на вихідних за закладками ходять

И хто у нас держатель казино?

«Золота книжечка, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія»

Берем по всій країні робимо іспити по природничим наукам (та фізпо) і відбираємо 1% найкращих (300 тис осіб).

А взагалі цікаво, як підтягнуті фізики і хіміки будуть підіймати економіку і розробляти законодавство, вестимуть зовнішньополітичну діяльність і, зокрема, вирішуватимуть військові конфлікти.

Я сумую за тими днями, коли п′ятниця була лише по п′ятницях

И вот началось: то исчезали уже избранные кандидаты, то вновь появлялись вторничный и пятничный с обмотанными полотенцами головами и начинали некрасивые скандалы.

По-моему, оттого, что я сам врал пятничному, будто я воскресный, меня поколотили на один раз больше, чем следовало по календарю. Но я предпочитаю даже мысленно не возвращаться к этим неприятным воспоминаниям

Ульяна Абассовича

Соседа Перфоратовича же!

Объясняю почему моё говно бесценно.

Вернись!

мои топ 3 предложений
1) полная легализация легких наркотиков и алкоголя, тяжелые на усмотрение отг
2) свободная растаможка
3) минимум исполнительной власти

нах, если есть наркотики и алкашка

Отстреливать наркоманов и алкашей.

Как быть с пенсами и безработными?

Каждый должен самостоятельно позаботиться о своих персональных пенсионных накоплениях. В виде участков земли, например, или другой собственности (доллары нежелательно). Если СССР и Украина 90-х грабили ваших родителей так, что у них нет ни земли, ни собственности, ни счёта в швейцарском банке, тогда вы должны:
— требовать справедливой реприватизации хотя бы земли с.х. назначения (чёрт уже с теми заводами и пароходами уже отработавшими своё);
— заботиться о ваших родителях со своих доходов.
А государственный Пенсионный Фонд должен быть закрыт. Одно только это позволит уменьшить расходы госбюджета на 400 млрд грн ежегодно (на 24%). Что позволит уменьшить налоги и, следовательно, увеличить доходы предпринимателей, зарплаты рабочих и/или уменьшить цены на конечную продукцию. Тут уже кто как устроился, см. п.5. Если убрать «бесплатное» «образование» (см. п. 8), медицину и прочее, то налоги можно уменьшить втрое (в 3 раза).

Каждый должен также самостоятельно позаботиться о своей персональной страховке на случай инвалидности и т.п. несчастных случаев. См. п. 2. Ну, или же быть готовым побираться у соотечественников.

блохчейн

Не, я за Ripple Protocol. Более понятный и надёжный, как мне кажется. И я против создания новой валюты из ничего. Сделайте гривну электронной на replicated DB с анонимными публичными (как в Bitcoin) счетами и хорош. Кстати, НБУ чего-то там собирается сделать похожее...

Одно только это позволит уменьшить расходы госбюджета
Что позволит уменьшить налоги
налоги можно уменьшить втрое

Откуда уверенность, что «можно уменьшить» превратится в «уменьшить»?

Что за херню я прочитал? Тс почитай инструкцию к использованию мозга

7. Зробити наповнення держбюджету виключно через подушний податок. Тобто загальну суму витрат в держбюджеті поділити на кількість осіб в країні і призначити цей однаковий платіж для всіх.

мммм... кому-то придется работать весь год, только чтобы заплатить налог...

кому-то придется работать весь год

Действительно, блин. Я столько не выдержу.

только чтобы заплатить налог

Похоже, ты даже столько букв не можешь выдержать.

Это называется КРЕПОСТНОЕ ПРАВО. Так побєдім!

як керувати Україною не виходячи з DOU?

P.S. про

іспити по природничим наукам

краще забудьте. Хороших (в абсолютній шкалі) спеціалістів-природознавців в Україні вкрай мало і дуже схоже на те, що за кілька поколінь не залишиться жодного. Так що краще перенесіть тягар всіх цих наполеонівських планів на якийсь інший фах.

Чел хочет технократию.
Я уже ниже написал про подобную затею, гораздо более популярную, но упирающуюся в отсутствие понимания экономики у адептов этой затеи. Речь про «мечту технократов» — «венерический проект».
По венерическому проекту достаточно критики, там и добавить нечего. Нежизнеспособная херня, которая равна коммунизму.

Треба дбати про екологію. Бо скоро не буде де втопити чи повісити чергового венеріанця.

як керувати Україною не виходячи з DOU?

И не привлечь внимание санитаров

Омг. Опять смена людей вместо попытки поменять систему.
Достаточно просто признать всю юстицию нерабочий и отдать все дела на аутсорсинг в иностранные суды.
И дальше все остальное будет со временем преобразовано.

Берем по всій країні робимо іспити по природничим наукам (та фізпо) і відбираємо 1% найкращих (300 тис осіб).

І вибираємо людей, які прекрасно знають свою наукову галузь і її проблеми, але зовсім не вістрілюють в тому, як працює політична кухня зсередини. Кожен зі своїм баченням, яке, скоріш за все, буде кардинально відрізнятися від інших.

Дозволити групам резервістів створювати власні склади зброї, якщо їх назбирається хоча б 30 осіб і вони призначать керівника складу та відповідальних. Це на випадок, якщо влада почне грубо порушувати Конституцію.

В купі з цим пунктом, залишиться тільки забарикадуватися в квартирі, запастись попкорном на декілька років вперед і слідкувати за новинами.

не вістрілюють в тому, як працює політична кухня зсередини

Так они и будут той кухней, поэтому будут отлично понимать, как «оно» работает.

прекрасно знають свою наукову галузь і її проблеми, але зовсім не вістрілюють

Вот вам Илон Маск с его first principles. Я тоже думаю, что те, кто лучше всех соображает в естественных науках, будут преуспевать и в бизнесе. Ну, не балбесам же и лодырям всяким завербованным давать управлять?

Я надеюсь новоизбранные не послушают подобных советов, особенно касательно образования. У нас и так часть населения вопиюще безграмотны в вопросах медицины, экономики и политологии

А ще одночасно вірять в астрологію, фен-шуй та Бога.

А ще пишуть з помилками і хаотично розмножуються.

Я б радив такій владі:

Знайшов де радити, ліл.
Йди в штаб додводь що твої поради чогось варті.

Радники блін.

Если вернуться в реальный мир, то Украине нужны хотя бы работающие в развитых странах системы и их звенья. Конечно же, работающие на граждан, на свободы и права граждан — в первую очередь, на комфорт граждан — во вторую очередь.

И снова привет из реального мира:
Если реально хочешь, чтобы в Украине крутые и продуманные системы и их звенья приживались и граждане их воспринимали в большинстве, как реально необходимые, то для позитивного восприятия этих крутых и продуманных систем нужно образованное общество, особенно в экономике (финансовая грамотность), в праве (юридическая грамотность) и в политологии (знание про свои права и обязанности + то же самое про ветви власти).

Что там самое ходовое из предложений «как всем сделать пиздaтo»?
Вроде как, это «венерический проект», он же «проект венера» — очень ходовая шиза среди недоучек.
Берем и читаем статьи/смотрим объяснялки о том, почему «венерический проект» нельзя осуществить.

В итоге реальный мир передает простую истину:
Если хочешь, чтобы в Украине что-то работало, то вылупи из себя всякие галлюцинации, прекрати создавать воздушные замки и займись чисткой сараев образованием в экономике, в праве и в политологии — сначала своим персональным, а потом обучи этому колдунству какую-нибудь группу людей. Повторять до тех пор, когда наступит осознание, что все волшебные рецепты процветания можно тупо взять из давно написанных книжек с кейсами из развитых стран, я им там для удобства добавил жирности: dou.ua/...​rums/topic/24195/#1360776

А что работает в воображляндиях венеристов и подобных малообразованных фриков — это интересно только самим малообразованным фрикам.
Конечно, вас много, ну так это не плюс ваще ни разу. Ни для вас, ни для тех, кого вы уже знатно пoдзaeбaли.

то для позитивного восприятия этих крутых и продуманных систем нужно образованное общество, особенно в экономике (финансовая грамотность), в праве (юридическая грамотность) и в политологии (знание про свои права и обязанности + то же самое про ветви власти).

эт самая большая проблема в мире, где найти послушных и образованных рабов, из-за этого и ведутся войны по захвату других территорий с аборигенами, но можно не воевать а предложить более сладкие условия, чтобы к тебе переезжали люди и работали на тебя

где найти послушных и образованных рабов

Таких быть тупо не может.
Как и образованных венеристов. Если человек образован, он не может быть венеристом.

любой образованый человек который работает на корпорацию уже «раб»

любой образованый человек который работает на корпорацию уже «раб»

Любой, называющий работающих за оплату и с возможностью смены работодателя «рабами» — необразован и глуп.

поменять одного хозяина на другого это не значит освободиться от уз

Алиса Зиновьевна Розенбаум хорошо сказала об этом:
«Негодяй, утверждающий, что не видит разницы между силой доллара и силой кнута, должен почувствовать разницу на собственной шкуре»

жырно троллишь, давай тоньше, бакс это цепочка, которая тебя удерживает в большом мегаполисе и только раз в год, ты как перелетный бусел, можешь слетать на мальдивы или Турцию

Я не в мегаполисе живу, да и зарплата не та, которую можно гордо назвать долларовой.

Из зарубежья был только в запоребриком (мацква) и ужаснулся: там все выглядит ровно так же, как в моем Крыжополе (Луганская область), но туда эти кретины еще и хотели отсоединяться, они считают, то там лучше. Они реально за то же самое хотят расплаты в виде гор трупов, почему и голосовали за кума xyйлa и за того же зе, который хотел мириться с мышебратьями на коленях.
Я в нескольких предложениях объяснил все то, от чего axyeвaют остальные украинцы уже сколько времени со дней выборов, пытаются какой-то там анализ выкатывать раз за разом.
А своими телегами про книги и про образование я предложил «волшебные решения», никакого троллинга.

Без понятия, что это значит. Но да, ты такой и есть.

что делать с теми, кто не захочет жить по вашей схеме?

Ця схема лише у вас в голові. Як і якесь бажання з кимось там щось робити.

Нет никакой схемы.
Есть либо работающие кейсы, либо создание какой-то нерабочей, кривой шизы.

Те, кто не хочет брать работающие кейсы, сами себя садят на тот самый велосипед с костылями вместо колес и с резиновым членом вместо седла. Сами себе злые буратины, мне незачем вообще с ними что-то делать.

«Пост превосходства бизнесмена—изобретателя над жалкими учеными—изобретателями» — это не твоих рук дело?

Все чудово сказано, не знаю, як можна було під цим коментарем розвести срач.
ВСІ(!) проблеми людства від низького рівня освіти населення. А потім це населення обирає правителя, відповідного собі, і сумнівні кадри отримують доступ до законотворення, фінансів, ядерної зброї тощо.
Не потрібен «волшебник в голубом вертолете», не потрібен якийсь цар Соломон на престолі, не потрібні якісь фантастичні сценарії, на кшталт запропонованого автором топіка. Просто поширте грамоту в маси і ці самі маси самі почнуть створювати цінність, а не просто споживати. Як? Ну, для початку потрібно задуматися, як зробити так, щоб школа не викликала у дітей відрази до себе і до процесу навчання взагалі. А далі — поступово змінювати систему освіти з постійним моніторингом результатів: чи заходи, направлені на цікавість предмету, не знижують рівень підготовки студентів і навпаки. Бо сьогодні — це школа виживання: пара-трійка учнів з одного класу вивчається на щось путнє, решта — відстає і приречена на постійні пошуки підробітку для забезпечення базових потреб. Інколи нелегально. Можна, звичайно, сказати, що це — «природній відбір», так і має бути, але ці люди формують більшість, обирають нашу з вами владу, впливають, в тому числі, і на нашу безпеку. Та й жити в оточенні освічених людей і хороших спеціалістів значно приємніше, ніж в оточенні шпани.

Надо создать петицию Зеленому, чтобы каждый юный наполеон мог взять себе небольшой регион и там построить свое мини государство с банькой и жирными розовощекими девками, тогда не будет морального прессинга и конфликтов ... чувак, в каком регионе бы хотел поэкспериментировать с этой лажой?

Зачем опять отбирать тысячи людей, если у нас УЖЕ отобрали «лучших» депутатов и «лучшего» президента.?

3. Мне кажись если так делать то не стоит вобще электронные деньги связывать с налом. Вводить в оборот электронные деньги с нуля и сделать возможность ими расплачиваться как в Китае, без всяких вендоров типа Contactless, что позволит встраивать оплату во всё подряд за копейки по себе стоимости.

P.S.
Я ничего не понимаю в экономике, финансах и все что с этим связано!

— Конкретно... — Повторил я. — Конкретно я предлагаю столетний план восстановления и развития человеческого мировоззрения в этой стране.
Оскар неприязненно сморщился, а Мария сказал желчно:
— Ха-ха! Я говорю с вами серьезно.
— Я тоже. Нужны не сыщики и не опергруппы с автоматами.
— Нужно решение! — Сказал Мария. — Не разговоры, а решение!
— Я предлагаю именно решение, — сказал я.

Братья Стругацкие, «Хищные вещи века»

lurkmore.to/...​Как_нам_обустроить_Россию

Еще одна тема «Мы наш, мы новый мир построим»

Какая ещё рулетка. У нас и так сломана социальная лестница, клоун который не хотел, не планировал, не старался — вдруг стал президентом.

На высокие должности должен быть жёсткий социальный лифт, по которому продвигаются десятилетиями высокомотивированные, опытные люди.

Например, Януковичи.

Крепкие хозяйственники, крайне высокомотивированные опытные люди, дважды несудимые.

Даже Янукович представлял определенную элиту, определенную команду. Это лучше чем случайные люди.

Вот Зеля залетел, уже успел отметится:
Рашу вернули в паре
Рашу хотят вернуть в G7
Американцы обрезали военную помощь
Наметился дерибан земли и масштабная «приватизация»

Американцы обрезали военную помощь

Уже?
Вроде как, они хотели только проверить этот пункт расходов.

Підписатись на коментарі