Придатність до військової служби у воєнний час. Юридичне роз’яснення

Мене звати Євгенія Задирайко, я — практикуючий з 2009 року юрист, адвокат та in-house lawyer компанії Clovertech.

22 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закони України № 2263-IX та № 2264-IX, відповідно до яких з 05 год. 30 хв. 25 травня 2022 року було продовжено строк дії воєнного стану в Україні, а також строк проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Тому тема придатності до військової служби і досі залишається дуже актуальною.

У цій статті я розгляну зокрема такі аспекти: що таке придатність до військової служби, яка вона буває, хто встановлює її та як. А також розгляну ключові моменти «придатності» саме під час мобілізації та як на неї впливає режим воєнного стану (відстрочка від призову, звільнення від служби за станом здоров’я та коли непридатність у мирний час ще не означає непридатності у воєнний).

Про те, як оскаржити постанову ВЛК, читайте в окремій статті.

Що таке «придатність до військової служби»

Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України визначає, що під придатністю до військової служби розуміється такий стан здоров’я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов’язки з конкретної військової спеціальності у виді Збройних Сил України та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час.

Як встановлюється «придатність» під час мобілізації

Для встановлення придатності до військової служби та її ступеня проводиться медичний огляд, або ж, як його ще називають, — військово-лікарська експертиза.

Він полягає у вивченні та оцінці стану здоров’я і фізичного розвитку особи.

Під час медичного огляду беруть до уваги мету, для якої необхідно визначати «придатність». Наприклад, придатність до військової служби в цілому або служби в десантних військах чи морській піхоті; навчання у вищих навчальних закладах, військових ліцеях чи участь у міжнародних миротворчих операціях і т.ін.

Також береться до уваги категорія, до якої належить особа, що оглядається: військовослужбовець, призовник, військовозобов’язаний, резервіст і т.д. Це впливає на критерії, за якими комісія проводитиме огляд та оцінюватиме «придатність».

За результатами медичного огляду виноситься письмовий висновок (постанова). Про те, якими вони бувають та ким саме складаються, розповім нижче.

Хто встановлює «придатність» під час мобілізації

Для проведення медичних оглядів з метою встановлення «придатності» створюються військово-лікарські комісії (ВЛК).

Вони можуть бути штатні (наприклад, Центральна військово-лікарська комісія, комісія певного регіону або навіть пересувної госпітальної бази) та позаштатні.

Позаштатні, своєю чергою, бувають постійно діючі (наприклад, гарнізонні, госпітальні, територіальних центрів комплектування тощо) і тимчасово діючі (для медичного огляду водолазів, високомобільних десантних військ, для медичного огляду поповнення та ін.).

Чим керуються при встановленні «придатності»

ВЛК роблять висновки за результатами медичного огляду, керуючись такими документами:

 1. Розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;
 2. Поясненнями щодо застосування статей Розкладу хвороб та
 3. Таблицями додаткових вимог до стану здоров’я (ТДВ).

Таблиця Розкладу хвороб містить великий перелік хвороб та ступенів порушення функцій, які у мирний час звільняють від проходження військової служби, однак у період воєнного стану цей перелік значно скорочується.

Відтак особу, визнану непридатною до проходження служби у мирний час, може бути визнано обмежено придатною у воєнний, або ж ступінь придатності визначатиметься індивідуально в залежності від ступеня порушення функцій.

Згаданий вище документ містить 86 статей з переліком захворювань та станів, однак в досить лаконічній формі.

Звичайно, тільки ВЛК після проведеного огляду зможе точно встановити придатність та її ступінь.

Але, наприклад, щоб зрозуміти, наскільки високими є шанси нести службу у період воєнного часу, необхідно знайти у таблиці статтю, яка відповідає певному захворюванню та графу категорії осіб, що проходить медогляд (І, ІІ або ІІІ).

На перетині відповідної строки та графи і буде міститися відповідь.

Детальнішу інформацію по кожному конкретному захворюванню можна знайти в Поясненні, за тим самим номером статті, що і у таблиці.

Особливості медичного огляду під час мобілізації

Особи, які підлягають медичному огляду

Якою ВЛК проводиться медичний огляд

Графа Розкладу хвороб, ТДВ, за якими проводиться медичний огляд

Військовозобов’язані, які призиваються та проходять воєнні навчальні та спеціальні збори осіб рядового та офіцерського складу;

Військовозобов’язані, які призиваються та проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

ВЛК військових комісаріатів, гарнізонні (госпітальні) ВЛК.

У воєнний час військовозобов’язані проходять медичний огляд також у ВЛК евакуаційних пунктів та госпітальних баз.

II, III (залежно від військового звання), ТДВ «Б», «В», «Г»

До початку огляду військовий комісаріат має отримати та передати для вивчення ВЛК:

 • на всіх військовозобов’язаних — дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів; на тих, що перебувають на обліку у вказаних диспансерах, закладах — витяг з історії хвороби;
 • на осіб, яким встановлена інвалідність — дані з органів соціального забезпечення, медичну картку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання;
 • на офіцерів і прапорщиків (мічманів) запасу також особові справи.

Перед оглядом проводиться:

 • флюорографічне обстеження,
 • загальний аналіз крові,
 • визначаються група крові та резус-належність (особам, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку),
 • ЕКГ,
 • дослідження сечі.

Особам, яким більш ніж 40 років, обов’язково ще роблять вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.

Огляд:

Кожний військовозобов’язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, ЛОРом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей.

Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, а також військовозобов’язаних плавскладу ВМС ЗСУ проводиться один раз на 5 років.

Які є ступені «придатності»

Мирний час

Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України передбачено, що при медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту:

 • «Придатний...» (до військової служби; до військової служби за контрактом і т.ін.);
 • «Непридатний...» (до військової служби з виключенням з військового обліку; до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час; до військової служби за контрактом і т.д.);
 • «Потребує...» (звільнення від виконання службових обов’язків на N календарних днів; відпустки за станом здоров’я на N календарних днів тощо);
 • «Обмежено придатний до військової служби»;
 • «Тимчасово непридатний...» (до служби у спеціальних спорудах; до проходження зборів; до здійснення парашутних стрибків з переоглядом через 3-12 місяців; до служби водолазом з переоглядом через 3-12 місяців і т.д.);
 • та інші, які стосуються служби на підводному човні/ надводному кораблі та переїзду в іншу місцевість щодо членів сімей військовослужбовців.

Якщо непридатність до військової служби або обмежена придатність передбачає індивідуальну оцінку, то виноситься одна з постанов: «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» або «обмежено придатний до військової служби».

Якщо індивідуально встановлюється придатність або обмежена придатність до військової служби, то — «обмежено придатний до військової служби» або «придатний до військової служби».

Під час мобілізації

Після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов’язаного одну із таких постанов:

 • «Придатний до військової служби»;
 • «Тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду)»;
 • «Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку».

Під час режиму воєнного стану

Замість постанови «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» приймається постанова: «Обмежено придатний до військової служби» або «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» (коли для відновлення необхідний відповідний термін).

Можливе проведення переогляду, але не раніше ніж через 3 роки після прийняття такої постанови.

Які існують документи стосовно «придатності»

Штатні та позаштатні ВЛК приймають постанови колегіально, більшістю голосів.

Постанови ВЛК оформлюються у вигляді:

1) свідоцтва про хворобу;

Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

 • на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;
 • на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

У всіх інших випадках у особливий період (воєнний час) постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК.

2) протоколу засідання ВЛК з визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця;

3) довідки ВЛК.

Постанови ВЛК військових комісаріатів оформлюються довідкою ВЛК у двох примірниках, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК і дійсна протягом 6 місяців з дня медичного огляду. Копія довідки видається особі, яка пройшла медичний огляд.

Відстрочка від призову за станом здоров’я у воєнний час: на який період та для кого

У воєнний час та під час мобілізації відстрочка від призову за станом здоров’я надається військовозобов’язаному на строк до 2 місяців.

Цей строк може бути продовжено ще на 2 місяці за медичними показаннями. Але і після цього може надаватися ще один 2-місячний строк.

Таким чином, максимальний сукупний строк такої відстрочки може становити 6 місяців.

Після закінчення відстрочки військовозобов’язані знову оглядаються для затвердження рішення про придатність до військової служби.

Стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачає відстрочку від призову під час мобілізації для військовозобов’язаних, визнаних особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Варто звернути увагу, що особи з інвалідністю у період мобілізації можуть бути призвані на військову службу, але за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Особливості «особливого» періоду

В розумінні Закону режим воєнного стану вважається особливим періодом для країни. Тому питання придатності та проходження військової служби у цей час регулюються за окремими процедурами.

Служба у резерві

Законодавство передбачає, що осіб, яких раніше було звільнено зі служби, в особливий період зараховують на службу у військовому оперативному резерві в обов’язковому порядку.

Але такі особи мають бути придатними за професійно-психологічними характеристиками, станом здоров’я та відповідати вимогам для проходження служби у військовому резерві.

Контракт про проходження служби у військовому резерві не може бути розірваним в особливий період, а громадянин, який його уклав та зарахований до військового оперативного резерву, продовжує службу на умовах, визначених законодавством, до завершення особливого періоду.

Після завершення особливого періоду громадяни, які проходили службу у військовому оперативному резерві, мають право вже в добровільному порядку укласти контракт на умовах, визначених Законом «Про військовий обов’язок і військову службу».

Служба понад встановлені строки

— Для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, служба продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації (крім певних випадків, визначених пунктами частини 2-3 статті 26 Закону);

— для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації (крім випадків, визначених п. 3 частини 5 статті 26 Закону).

Заміщення

Коли у ЗСУ є потреба в комплектуванні окремих посад, на військову службу за контрактом можуть бути прийняті (крім інших категорій, передбачених законом):

— особи, звільнені з військової служби, які не досягли граничного віку і визнані ВЛК непридатними за станом здоров’я та яким встановлено інвалідність, або

— особи, які частково втратили працездатність без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України).

Для цього повинно бути звернення самої особи та відповідне рішення посадових осіб.

Ознайомитися з переліком посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, можна тут.

За певних умов законодавством передбачена можливість звільнити таких військовослужбовців до закінчення строку контракту.

Звільнення з військової служби

Загалом звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

 • у запас — якщо вони не досягли граничного віку і за станом здоров’я придатні до військової служби;

Військовослужбовці, визнані тимчасово непридатними до служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців також звільняються в запас за станом здоров’я. У наказі про звільнення в запас має бути зазначено, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

АЛЕ Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлює деякі обмеження щодо призову тих військовозобов’язаних, які були звільнені у запас.

Військовозобов’язані, які проходили службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас не підлягають призову під час часткової мобілізації протягом 6 місяців з дня їх звільнення (крім військовослужбовців оперативного резерву першої черги).

Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

 • у відставку з виключенням з військового обліку.

Таке можливо у випадку, якщо військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, під час воєнного стану визнані ВЛК непридатними за станом здоров’я.

Інший варіант — військовозобов’язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані ВЛК непридатними для військової служби у воєнний час.

Після отримання військовою частиною висновку ВЛК про непридатність військовослужбовця до служби за станом здоров’я, документи про його звільнення оформлюються та надсилаються посадовій особі, яка негайно видає наказ про звільнення.

Під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених статтею 26 та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 26-2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Коли непридатність у мирний час ще не означає непридатності у воєнний

Якщо особі встановлено «обмежену придатність до військової служби», то в кожному конкретному випадку комісією буде враховано її військову спеціальність, займану посаду, вік, роботу, що фактично виконується та пристосованість до неї особи. Після цього у довільній формі у висновку буде вказано, які види служби та роботи протипоказані цій особі.

Так, особи, визнані обмежено придатними, не можуть залучатися до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Та, відповідно, є придатними до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях та навчальних закладах.

Якщо передбачена індивідуальна оцінка «придатності» або «обмеженої придатності», у воєнний час буде прийматися постанова «придатний до військової служби», але якщо особа не має таких хвороб як: клінічно вилікуваний туберкульоз органів дихання, нервової системи, міліарний та інших органів; усі форми гострих та хронічних вірусних гепатитів з незначним порушенням функцій; безсимптомне носійство ВІЛ; повільно прогресуючі, непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями хвороби крові і кровотворних органів, усі хвороби щитоподібної залози, усі типи цукрового діабету, інших порушень регуляції глюкози; порушення інших ендокринних залоз; недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій; легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку; невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах; повільно прогресуючі з помірними порушеннями функцій хвороби центральної нервової системи та їх наслідки; хвороби периферичної нервової системи з незначними порушеннями функцій.

Таким чином, ступінь придатності впливає не тільки на сам факт призову (мобілізують особу чи ні), але і на рід військ (десант чи піхота) чи місце, де особа буде нести службу (на передовій чи у військовій частині).

Пишіть у коментарях, про що ви б хотіли додатково дізнатися по темі придатності до військової служби

👍ПодобаєтьсяСподобалось46
До обраногоВ обраному31
LinkedIn

Найкращі коментарі пропустити

Вся моя ВЛК, це листочок зивисновком придатний, що його винесли коли вже сидів в автобусі на відправку в частину.
Зі мно призвали людину після двох інсультів, з групою інвалідності. І зараз для частини — це велика проблема. Бо процедура їх комісування тягомотна, а в нести службу вони не можуть.
Наші РВК — це ворожі диверсанти в тилу.

Головне не написали: яким чином можна оскаржити неправомірну постанову ВЛК

Питання до автора.

Вважаючи на Вашу обізнаність в цій темі,
Чи можна до вас звернутися зараз, або після припинення

строку дії воєнного стану в Україні

з приводу заяви до суду стосовно правопорушень під час призову? Та також ведення справи у суді, як обвинувач, якщо вдасться її започаткувати?
Як Ви вважаєте — чи можливо взагалі розпочати таку справу проти воєнкома?
А можливо виграти її?

Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

У меня есть такой диагноз как шизоаффективное расстройство. Не взяли. :)

Подскажите
В военном билете стоит. Снят с учёта по статье 37 п5 п.п. 2
Проходил медосмотр в 21 году
Был в военкомате в 22,тогда не забрали .могут сейчас мобилизовать по этой статье ?

Подскажите, в военном билете стоит снТ с военного учёта по статье 37 п5 п.п.2 Последний раз проходил медосмотр в 21 году. Могут ли мобилизовать с такой статьей ?

62А статя 26 років з дитинства вроджена вада вкорочення більше 5, можу знятись з обліку?

Доброго всім дня, вкорочення ноги на більше 5см нижня кінцівка, стаття 62Б стоїть, можу вимагати зняти з обліку з 62А (26років) вада з дитинства вроджена.

Вопрос сын был мобилизован. После ранения много больниц и реабилитации. Потом ВЛК дала заключение -не пригоден со снятием с воинского учёта. В части не списывают и отправляют на МСЕК. Неделю ждали термина к врачу. Дождались и оказалось нет заведующего. Взял термин ещё через неделю. Сегодня документы не приняли сказали стоит не пригоден. Что это за ерунда у нас в стране морочить голову людям которые отдали свое здоровье... Рисковали жизнью за такое хамское отношение. Вопрос это чтобы не ставить инвалидность и забыть что парень воевал? Сможет ли теперь он выехать за границу и хотябы благодаря Европе попробовать подлечить здоровье?

Доброго дня,пройшов уже 2ВКЛ у різнихТЦК відмовляються *пропічатати* у військовому квитку проходження ВКЛ і статті обмеження.Що робити?

По статті 42а переліку хвороб можуть признати частково придатним до військової служби? Чоловік вже більше року в ЗСУ, але останнім часом самопочуття значно погіршилося. Лікар встановив діагноз по статті 42а, як я зрозуміла, це не придатний зі зняттям з військового обліку, але штатна ВЛК признала частково придатним.

Пройшов влк після лікарні при виписці з лікарні проходив обстеження було вказано наявність хвороб проходячи влк їхні висновки без належного обстеження зовсім інші і дещо змінено ...

хто може якісно протрактувати 402 наказ згідно закону? до кого звертатися у разі суперечнстей? яка інстанція в даному питанні має верховенство?

Доброго дня скажіть як це зрозуміти 75г,23г,64г. Графи 2 розладу 1 ТДВ ,,Б"

Це хвороби які у вас є дивиіться № 402 наказ від мін. оборони. щоб зрозуміти які конкретно ТДВ «Б» це таблиця додаткових вимог і пункт Б з неї, де прописані додаткові вимоги до військовослужбовців.
Якщо у вас всі Г то хвороби у вас є але вони не заважають службі(я роблю висновок виключно з вашого тексту, а як насправді у вас справи мені не відомо)

Доброго дня,рік назад проходив комісію і хірург писав ст. 64 б гр.2,а щас строчить ст.64 г.Це законно з його боку,якщо в мене остеохондроз всього хребта.Чи можна писати скаргу на ВЛК.

Доброго.
Якщо у вас є мед. довідки з лікарні в яких діагноз співпадає з статею 64б а вам пишуть 64г, це не законо і ви маєте парво оскаржувати рішеня.
До пункту «б» статі 64 належать:
остеохондропатії хребта (кіфози, структурні та неструктурні сколіози III ступеня) з помірною деформацією грудної клітки та порушенням функції зовнішнього дихання II ступеня за рестриктивним типом;

інфекційний спондиліт з нечастими загостреннями (1 раз на рік та рідше);

поширений (ураження трьох та більше міжхребцевих дисків або тіл хребців у кожному з відділів хребта) деформуючий спондильоз II ступеня та міжхребцевий остеохондроз з множинними масивними клювоподібними розростаннями в ділянці міжхребцевих сполучень та полірадикулярним синдромом без стійкого клінічного ефекту після повторних (два та більше разів на рік) стаціонарних лікувань;

спондилолізний спондилолістез II ступеня (зміщення на половину поперечного діаметра тіла хребця) з больовим синдромом;

стан після вилучення міжхребцевого диска (для обстежуваних за графою I Розкладу хвороб).

Скажіть, будь ласка, розрив бічної зв’язки і пошкодження меніска, болі в коліні, чи підпадає під якусь статтю та чи можна розрахувати на відстрочку для лікування чи оперативного втручання??

Доброго дня. Скажіть будь ласка стаття 26 (б) означає обмежено придатний чи непридатний . Дякую

Підчас дії військового стану всі статії Б автоматично стают обмежено придатні.
В мирний час по цих статьях є тілки два пункти, Непридатний в мирний час обмежено придатний в військовий і обмежено придатний. Як ви бачите під чай військового стану, пункти дублюють себе.
Тільки пункт А будь якої хвороби дозволяе знятись з обліку і забути про ТЦКіСП

Розскажить будь ласка що означає статья 42 в
Визнали придатний
Таке питання я придатний по своей статье чи зовсім

Мені сказали що відправляють у Нац Гвардію, але я ж не можу бігати, судоми бувають такі болючих, і ще вени випирають дуже сильно з лівої ноги і с правої.

Стаття 53
у пункті А написано
екстирпація шлунка або його субтотальна резекція;
наслідки резекції шлунка, накладення шлунково-кишкового анастомозу незалежно від ступеня порушення функції;
У пункті Б
наслідки стовбурової або селективної ваготомії, резекції шлунка, накладення шлунково-кишкового анастомозу без ускладнень.
Як це трактувати? В мене анастомоз накладено при шунтуванні шлунка.
Тут мається на увази тільки після субтотальній резекції ? При ній анастомоз накладується по замовченню.
Чи загалом накладення анастомозу при любій операції на шлунку. І в пункті А зазначено що незалежно від ступеня, в пункті б зазначено без ускладнень. Тобто пункт Б виключає пункт А за смислом. Чия не так розумію щось?

Ви розібралися з цим?
У чоловіка така ж ситуація.

Чи мобілізують з діагнозом деформуючий артроз ліктьового суглоба 4 ступеня з больовим синдромом контрактура 90-135 градусів. Плюс гатродуоденітом і сигмодитом ступінь ремісії?

Чи можуть мобілізувати в армію відразу після операції на варикоз? Чи дають в такому випадку відсрочку?

Мене нарешті визнали обмеженно придатним нервопотологом в районній ВЛК, довго і упорно вони не хтіли визнавати мою ЧМТ з переломом слуло орбітального компоексу зліва і фіксацією його тітановою пластиною і кістою з права, а зараз війскомат не спішить мене ставити на облік бо мені 45 і нещодавно звільнився з іньшої служби, а кажуть що мені треба підтвердити діагноз і обмежену придатнісь в областному війскоматі? .. Питаннячко: чи це всі так підтвержують свій діагноз?

Які строки переведення до іншої частини з відношенням?

Вічність))
І це не жарт, вже пів року в нашій частині десяток хлопців чекають поки їх переведуть, рапорти з відношеннями вже пів року в стройовій

Що робити військовому який після рішення влк був признаний обмежено придатний? Він аоює і займається далі справами як всі чи що він робить в цей час? Мене визнали обмежено придатним але змушують і рити окопи, бліндажі. Знаходжусь в зоні бойових дій. Що мені робити?

Сразу не получилось задать вопрос . Евгения,не могли бы Вы разъяснить ст 31 .Вопрос по списанию по пункту а.Там четко написано,на оба глаза острота менее 0.2 непригоден.Про коррекцию в пояснении пишут,что для ,,придатности до военной службы,,.Ст 31 без коррекции применяют или нет?представляли ли Вы интересы клиентов по этой ст.

Якщо пройшов вже три ВЛК і в останньому не правильно написаний діагноз, що робити, кажуть іти знов на комісію, що порадите?

Який срок має статус «Обмежено придатний» і через який час треба йти на повторне ВЛК?

Чи має право ТЦК відправити на додаткову консультацію обласного травматолога, якщо ВЛК вже визнало обмежено придатними до військової служби?

Доброго дня! Невропотолог при проходженні влк написав в зошиті придатний до ДШВ, а в влк написав ст.23 др.2, що це означає? При лікуванні та мрт було множинні протрузії.

Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи вважається чоловік непридатним у воєнний стан, якщо було повністю видалено щитовидна залоза.

Доброго дня!
Питання щодо наказу МОУ # 402 Після проходження комісії, мені ВЛК поставили в військовому квитку, обмежено придатний, ст 39в; 41б. Дату про повторне проходження ВЛК комісії не вказали. Як це розуміти? І чи можу виїхати закордон. В наявності є робоча віза в ЄС, запрошення на роботу далекобійником, і заключення ВЛК ст 39в; 41б

виїзд лише якщо пункт а... б та в це обмежена придатність, а має бути виключений з військового обліку

Скажите пожалуйста пришел по мобилизации со статьей 31б, а также хронический гастрит и грыжа диафрагмы. После 7месяцев службы мне стает все тяжелее служить из за этих болезней. Я могу подавать документы на ВЛК? Или с этими моими дефектами не подхожу под списанее. ?Заранее спасибо за ответ

«Прикордонники дозволяють тимчасово непридатним виїзд за кордон». Або як вам законопроекти, які легалізують «відкуп» від військової служби?
А як бути військовим, які під час служби отримали травму або захворювання, та були визнані ВЛК непридатним до військової служби з подальшим повторним медичним оглядом? Чому вони приречені на «відбування покарання»?
Інакше таке ставлення назвати неможливо і ось чому.
Я знаю принаймні чотирьох військовослужбовців, які рішенням ВЛК визнані непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Всі вони потребують тривалого лікування або реабілітації. Це онкозахворювання, хвороби та травми хребта, суглобів тощо. І з кожним днем їх стає дедалі більше.
Такі військовослужбовці змушені знаходитись у розташуванні своїх військових частин. Їх знімають з займаних посад та «виводять в розпорядження командирів підрозділів». Фактично позбавлені права на захист свого здоров’я. Через два місяці після «виведення в розпорядження», їх позбавляють майже всіх виплат. Можливість поїхати додому відсутня.
Такі військовослужбовці приречені існувати в частині до наступної комісії — 6 або 12 місяців.
Таке ставлення до військовослужбовців ніщо інше, як знущання.
Аби надати таким військовим можливість одужати та повернутись на службу або до цивільного життя, ми підготували петицію до Президента.
Підтримайте звернення та надайте хлопцям шанс на нормальне життя.

petition.president.gov.ua/petition/166586

Добрий день. Поясніть будь ласка. Чоловіку з раком шлунку було видалено шлунок і частину стравоходу, виведено ззовні жовчну протоку, влк визнано обмежено придатним за 8б, тоді як видалення шлунку при виразці- непридатним за 53а, поясніть логіку цього наказу.

Доброго дня!
Проконсультуйте, будь ласка, по наступній ситуації.
Людина з дитинства хворіла на енурез і через це не проходила строкову службу, але під час війни була мобілізована (на момент мобілізаціі хвороба вже не проявлялася), а потім внаслідок стресу отриманого під час бойових дій хвороба поновилася. Людину було направлено на ВЛК з метою визначення подальшої придатності/непридатності до несення служби. В розкладі хвороб прописана обмежена придатність у військовий час. Проте у самій статті написано, що у випадку відсутності ефекту від лікування військовослужбовець визнається непридатним. На основі чого комісія буде приймати остаточне рішення?

На основі кількості бабла яке ви їм запропонуєте

Роз ’ясніть будь ласка що таке 2 Г від ВЛК? До речі — в мене 3група інвалідності,яка встановлена до 1грудня 2022 року комісією МСЕК до моєї мобілізації до військ ДШВ

Питання. Якщо ВЛК видав відстрочку на 2 місяці. То що треба робити після цих двох місяців? Повістку не дали. Нічого не пояснили.

Доброго дня, спільното !
Хочу запитати поради.
Маю де-які хвороби хребта (лордоз,протрузії на міжхребцеві грижі) . В військоматі не був ще з універу . Чи реально зараз отривати «Білий квиток» або відстрочку, та як краще поступити в данному випадку ?
Той, хто має хвороби хребта, розуміє, що іноді тяжко навіть підняти шкарпетки з полу, не те, що рити окопи . Дякую!

Такаж сама проблема.Навіть МРТ зробив. Ганяють по лікарнях кожні 2 місіці і думають ,що грижі розсосуться, і пишуть тимчасово не придатний....

Доброго дня!
Питання щодо наказу МОУ # 402: який порядок застосування ТДВ «Б», «В» і «Г»?

Згідно ТДВ «Б» по критерію гостроти зору без корекції можу проходити службу: графа 4 «Повітряні сили, ракетні, зенітноракетні частини, частини зв`язку», графа 6 «Інші частини Збройних Сил України, (усі частини)», графа 9 «Державна спеціальна служба транспорту». Особливо цікава графа 6: маються на увазі всі частини, які не вказані в ТДВ «Б»?

І для кого застосовуються ТДВ «В» і «Г»? Тільки для тих, хто направляються в учбові центри?

Шановне панство хто підкаже що значить фабула непридатний до військової служби з переоглядом через 6 місяців? Це рішення влк. Але Е тьотя в стройовій частині яка пояснила що продовжуемо службу але в іншому підрозділі. Які мої подальші дії.

Так разве Вас не должны были отправить на лечение или отпуск что-то вроде этого на этот период?

Так відправили на лікування. Але лікування закінчилося.пройшов влк написали непридатний до військової служби з переоглядом через 6 міс.стройова сказала сиди та лікуйся в частині. Відкустки заборонені в зв’язку з військ.станом в тч і по здоров’ю

І от сиджу в частині з проблемами зі здоров’ям. Мої дії? Тільки давайте без співчуття та соплів. Конкретно по ділу

Сказали лікуватися самому? Подавайте в суд, якщо є можливість зв’яжіться з адвокатом і подавайте в суд на частину.

Фігня, відпустки за станом здоров’я діють під час військового стану.

У таких випадках передбачено звільнення в запас за станом здоров’я.
(Пункт 260 «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 26-2 названого Закону.
Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до неї з виключенням з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров’я, а визнані тимчасово непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців — звільненню в запас за станом здоров’я із зазначенням у наказі про звільнення, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.)

Але зверніть увагу також і на статті нижче (стосовно «продовження служби»).

Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. (ч.2 ст. 22 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)
Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу. (ч.4 ст. 22 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)
Частина 4 ст. 20 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 цього Закону.

Дякую. Але в мене в рішенні влк написано непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12місяців. Про виключення з військового обліку мови немае

Ще раз — пункт 260 «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» : «... а визнані тимчасово непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців — звільненню в запас за станом здоров’я із зазначенням у наказі про звільнення, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.»

Ну так получается его уволить в запас должны были и через полгода на влк.Короче в части беспределят,обращайся к юристу

Доброго дня... Але ж Дане твердження стосуеться лише особливого перiоду... Пiд час военного стану передбачено лише з виключенням з вiйськового облiку. Виходить так, до вiйськовослужбовця необхiдно виводити у розпорядження?

Доброго дня! Аналогічна ситуація, не хочуть звільняти. Прокементуйте цю петицію стосовно таких ситуацій, будь ласка
petition.president.gov.ua/petition/158522

Доброго вечора! Підкажіть будь ласка.Мій хлопець,на передовій отримав контузію!Залишили в «лікарні» підлікуватися , за пару днів краще не стало ,а навпаки гірше ,забрали в польовий госпіталь з тиском 180/90. Пару днів потримали,виписали з тиском 160/80 ,стан досі поганий .Привезли назад написав рапорт щоб відправили на нормальне обстеження,відмовились приймати,відвезли до якогось терапевта ! Той за 5 хв. поставив не зрозумілий діагноз , на виписував ліків які читаючи інструкцію страшно приймати,таке враження що від них більше шкоди ніж користі ,тобто від них або овочем станеш,або залежним і так далі ... Приписали на 5днів і далі на передову,якщо його організм взагалі витримає все те що йому приписали(((
Як врятувати його від тих «коновалів» ? Підкажіть будь ласка, як правильно діяти в даній ситуації? Що ж це виходить якщо ворог не вб’є то свої допоможуть?

Доброго дня. Склалась така ситуація, у батька ще у 2014 році у військовому квитку проставлена печать що медичною комісією міськвійськомату визнано непридатним до військової служби із зняттям з військового обліку, але 28.02.22 йому знизу проставили ще одну печать Непридатний до в/служби у мирний час, обмежено придатний у в/час за ст. 38в, 39в,13в, хоча у нього язва, ступінь інвалідності і цукровий діабет(постійно на препаратах). Чи взагалі можлива заміна печаті про непридатність, прошу Вашої допомоги.

Якщо захворів на туберкульоз в армії закрита форма то повинні нанаписати частково придатний і я можу писати рапорт на лікування в госпіталі ще скоріш всього у мене туберкульоз рочок а медикі про такий діагноз і не чули вони не є одекватними лікарями а в хороших госпіталях це можуть виявити протікає не дуже помітно але якщо правильно не лічити ампотують рочку.

Признали не придатний скільки чекати рішення комісіі

Добрый день! У меня зрение −16 дптр на обоих глазах уже много лет. ВЛК постановила «непригоден с повторным обследованием через 2 месяца» по статье 32. Подскажите, пожалуйста, имели ли они право использовать эту статью вместо 30а?

С таким зрением если не шутка конечно надо посылать их за русским кораблем.

Не шутка. Причем есть осложнения в виде склеропластик на обоих глазах, амблиопии и атрофии сетчатки. Комиссию проходил в Одесском областном военкомате. Обосновали тем, что при коррекции линзами −16 дптр острота зрения аж 0.6, а, значит, все ок. Очень настаивали на оформлении инвалидности (вероятно, они в доле с теми, кто ее оформляет), говорили что-то невнятное о том, что в военное время действие статьи 30а ограничено каким-то приказом, номер которого назвать отказались, и т.п. Вели себя, ясное дело, по-хамски. Когда я попытался протестовать, военком начал угрожать расправой как с членом ДРГ, препятствующим работе важного военного органа. В общем, полный беспредел. Собираю информацию и думаю, что делать дальше.

С таким зрением и физ.нагрузки противопоказаны.Военкомы как впрочем и врачи те еще пидоры за бабки отмазывают здоровых кабанов и отправляют больных в окопы.А на угрозы хер ложи и делай свое дело.Лично мое мнение(прохавано на собственном опыте в свое время), больным в армии делать нехер , это гемор для как для сослуживцев так и для командования и в целом для подразделения(выполнения поставленных задач) и трагедия для больного.А в полевых условиях хронические заболевания имеют такое сволочное свойство обострятся.

Да, знакомые военные говорят то же самое: присылают инвалидов, от которых никакой пользы, только мешают.

В мене артрит 2-3 ст,був кантужений та вогнепальне ураження шиї з пошкодженням трахеї,шия зажила як на собаці,виписали тільки з МВТ,про шию ні слова,я в шоці,коліна постійно болять,а,лікарі кажуть що я ще в десанті можу служити,мені 52

Я інвалід 2 групи знятий з військового обліку , Мені 60 років, Хочу служити в ЗСУ,

Не візьмуть, та й Вам це не треба, повірте тут ніякої романтики і одне розчарування.

Доброго дня підкажіть будь-ласка після проходження ВЛК мрт показало що у мене 7гриж і 8протрузій і комісія визнала обмежено придатний.Це їх правомірне рішення чи ні.Дякую

Доброго дня, проходив 2 медкомісії вже двічі визнали тимчасово непридатиним. Після завершення третьої буде якесь остаточне рішення чи можуть продовжувати ставити тимчасову непридатність? Якщо після третьої відсрочки ставлять фінальне рішення то яким воно може бути?

В мене така ж ситуація. Наскільки мені відомо, буде остаточне рішення і не можуть продовжувати ставити тимчасову непридатність. Фінальним рішенням має бути придатний, непридатний або обмежено придатний.

теж так це для себе зрозумів, але читаючи статті, бачив що буває непридатний з переогрлядом діагнозу через 6-12 міс. Або непридатний з направленням на лікування. Не дуже зрозуміло чи є вони актуальними при воєнному стані.

Бачу, що постанова «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» приймається на воєнний час на підставі статей 7, 11, 12г, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності (обмеженої придатності) до військової служби необхідний термін від 6 до 12 календарних місяців.
Зрозуміла, що треба дивитися на підставі якої статті робиться висновок про придатність.

Ніби актуально при воєнному стані. Про переогляд діагнозу через 6-12міс., то напевно це.
Після закінчення відстрочки військовозобов’язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби (після третьої відстрочки)
У разі коли лікарям ВЛК військового комісаріату важко остаточно визначити стан здоров’я військовозобов’язаного, він направляється на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад МОЗ України з подальшим оглядом ВЛК військового комісаріату. Якщо обстеження проводилось у військовому лікувальному закладі, то огляд проводиться госпітальною (гарнізонною) ВЛК.
Якщо військовозобов’язаний під час призову на військову службу, збір, а також чергового огляду з метою обліку визнаний таким, що потребує лікування (відстрочки від прийняття на військову службу, збір), то за поданням військового комісаріату місцеві органи охорони здоров’я направляють військовозобов’язаного на лікування до відповідного лікувального закладу. Після закінчення лікування військовозобов’язаний оглядається ВЛК військового комісаріату.
Громадяни, які звільнені з військової служби у запас або у відставку без проведення медичного огляду ВЛК або не згодні з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення та ставлять питання про перегляд цієї постанови, оглядаються ВЛК госпіталів за узгодженням зі штатною ВЛК регіону за направленням військового комісара.

Доброго дня, підкажіть будь ласка після висновку ВЛК визнали непридатним до військової служби,частина звільняє мене але я бажаю служити і надалі, є у мене підстави нести службу і на далі

Доброго дня.У чоловіка під час бойових дій прихватили нирка.Був доставлений до лікарні.Під час обстеження встановили діагноз: камені нирки з каменями сечового,гідронефроз з калькузною обструкцією нирки і сечового, хронічний обструктивний пієлонефрит та хронічний гастрит.Була проведена операція,та проходить 2 тижневе лікування.Чи є шанси,що його визнають тимчасово непридатним

Доброго дня. Хотів уточнити одне питання, встановлений діагноз бронхіальна астма важкий перебіг, з цим діагнозом згідно з 402 наказом виключають із військового обліку. Був у військкоматі, мені там сказали що оскільки я призовного віку, то відповідно зараз немає призову та призовної комісії і вони працюють тільки з військовозобов’язаними, відповідно мені сказали що ніхто комісію не проводитиме. Декілька днів тому виповнилось 27, тобто я належу зараз до категорії військовозобов"язаних. Чи можу я зараз пройти ВЛК та отримати військовий квиток або тимчасове посвідчення? Можливо у когось були подібні ситуації? Дякую.

У 2015 році згідно статті 56 було надано відстрочку на 6 місяців,після 6 місяців жодних повідомлень від військомат не було,чи могли мене визнати непридатним автоматично?

Доброго дня. Пройшов ВЛК та був визнан непридатним із виключенням з обліку. У военкоматі забрали документи коміссії і відправили «на погодження». Як мені пояснили «погодження» тримає від тиждня до двох. Але я чекаю вже місяць. У военкоматі кажуть, що документи «ще на погодженні» і треба чекати. Таке питання — чи є якись терміни цього «погодження». Дякую.

Я пытался добиться внятного ответа от военкомата — никакого результата. Никакой конкретики.

А вам уже есть 27? Вы случайно не призовного возраста?

Скоро будеш придатним. Депутати наші зараз закон напишуть що всіх з непридатних в придатні.

Добрый день. Решился Ваш вопрос, сколько ждали «погодження» ?

Добрый день! Решился Ваш вопрос, сколько ждали «погодження»?

Чи може військовий проходить реабілітацію за місцем проживання?

Доброго дня.чи мобілізують з хр.пієлонефритом?

Доброго вечора. Підскажіть чи є підставою звільнення з воєнної служби під час дії воєнного стану вагітність дружини третьою дитиною. Є вже двоє дітей віком 2 і 6 років.

Добрий вечір, підкажіть будь ласка чи може бути відстрочка з іхтіозом?

Підкажіть будь ласка, якщо проблеми зі здоров’ям по трьом статтям (це зір 0.1/0.3 але коригується, хронічний синусит поліпозного х-р (>2 рази на рік звертаюсь до лора ) остеохондроз(ускладнені килою, з частим болем, при якому звертаюсь до нервопатолога) — ВЛК буде керуватись РОЗКЛАДОМ хворію в графі обмежено придатний визн. індивідуально — Тобто Придатний до служби? чи все ж таки кількість статей має значення? І наступне до яких військ можуть призвати якщо вже своїй спеціальності не відповідаю по зору згідно Таблиці Б і в танки чи БТР-и з ростом >175 не можна))?Дякую

Підкажіть будь ласка, якщо є проблеми зі здоров’ям по трьом статтям це гострота зору (0.1/0.3 але коригується) , хронічний синусит поліпозного х-р та Остеохондроз (протрузії ускладнені килою з частим болем) — Всі вони проходять по РОЗКЛАДУ хворі як обмежено придатний — визначається Інд. Тобто ВЛК поставки придатний? Навіть якщо це не одна стаття а три? І в які роди військ можуть призвати якщо, по зору вже не відповідаю своїй спеціальності, в танки, БТРи теж неможна бо ріст>175см відповідно до Таблиці Б.... Чи може бути рішення ВЛК типу Обмежено придатний , окрім таких то родів військ і спеціальностей?

Я на 3 групі,записався добровольцем. Чому мене не призивають у армію???....

Доброго дня.скажіть будь ласка.чи комісують військового якщо у нього гострий бронхів з бронхообструктивним синдромом,і як ускладнення дихальна недостатність 1 ст.?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, реально ли в киевских военкоматах получить статус «обмежено придатний» с диагнозом «эпилепсия бессудорожная»?
Именно сейчас, когда военное время, и гребут всех подряд.
У меня в детсве и юности был такой диагноз, сейчас мне за 35, и я планирую переобследоваться, сначала у какого-то частного психиатра.
Вот если он документально подтвердит, что у меня оно осталось, плюс ещё может найдёт какой лайтовий психічний розлад)) С таким всем есть перспективы получить «обмежено придатного»?
Или тоже решат, что «годен»?
Вроде бы тут человек отписывал, что вообще стоял на учёте у психиатра, как суицидник.
Но его признали годным и мобилизовали..

Люди расширте понятие части обес печения бо разведка это вид боевого обеспечения

Здравствуйте.
Мне 41, перенёс операцию прободная язва 12ти перстной кишки, зрение −5 на обоих, острота еле вижу верхнюю строку и в дополнение дисциркуляторная энцефалопатия 1й степени с паническими атаками и проблемы со сном, 2 грыжи позвоночника в поясничном отделе, плоскостопие 2-3 степени. На работе начали требовать справку о постановке на учёт или военный билет. Сейчас я уехал из зоны боевых действий, военного билета на руках нет, не удалось взять с собой. В военкомате был последний раз в 2014 для уточнения данных. Какова вероятность что меня с данным букетом призовут в ряды армии? До сих пор повестки не получал как и звонков по телефону. Сам лично понимаю что толку отменя будет ноль слепой как крот и сижу на таблетках и уколах. Просто знаю о случаях когда признавали годным человека с проблемами по хуже и пришлось ему прибегать к услугам правозащитников.

в військовому квитку написано «6. Відмітки про військовий облік — В/обліку не підлягає згідно наказу МОУ 302 від 9.06.06» Що це означає? Тобто я не стою на військовому обліку(відміток не знайшов) і не маю на нього ставати при переїзді? і якщо я обліку не підлягаю то чи можу виїхати за кордон? При цьому на іншій сторінці «визнаний обмежено придатний у в/час» тобто таки можуть викликати?

Ситуация следующая, 1 у вас должгы были забрать военный билет и выдать, после 2014 года «тимчасове посвідчення» в котором это и напмсано. Но дописка «про обмеженя» говорит о том, что ваша очередь последняя " пыть окопы". Надо было еще в 2014 году пройти повторно ВТК и решить вопрос раз и на всегда. А сейчас уже лично вас ни кто не выпустит. Или проходите сейчас ВТК и делайте группу именно с указанием не пригодности.

Про те що не випустять так і думав
А от про те що треба було заново проходити комісію і отримувати Тимчасове Посвідчення не знав, дякую)
Зараз думаю до них краще не суватись бо всі придатні...
Ще й мабуть на цей самий облік захочуть поставити якщо не пощастить з ними зустрітись...

Тут скорее не ваша проблема, а проблема адресных столов и военкоматов, которые длжны были провести верификацию всех мужчин не призывного возраста. Но как обычно, совьетцькие привычки сыгради шутку.

Зараз тобі треба пройти влк в любому випадку. Треба підтвердити твій запис. А з мого опиту ти можеш стати придатним.

в військовому квитку написано «6. Відмітки про військовий облік — В/обліку не підлягає згідно наказу МОУ 302 від 9.06.06» Що це означає? Тобто я не стою на військовому обліку(відміток не знайшов) і не маю на нього ставати при переїзді? і якщо я обліку не підлягаю то чи можу виїхати за кордон? При цьому на іншій сторінці «визнаний обмежено придатний у в/час» тобто таки можуть викликати?

Підкажіть будь ласка!
Маю багато (по всьому хребту)гриж а також компресійний перелом хребта-відправили на реабілітацію результатом незадоволений!
Чи мають право мене недопустити до бойових виїздів якщо я сам бажаю поїхати.
Дякую за відповідь!

Чи може військовий якого поклали в лікарню з хворобою хребта.перевестись в лікарню за місцем проживання,?

Придатний крім 1 2 8 що це означає

Доброго дня.чи можуть комісувати мобілізовано через грижі дисків і остеохондроз хребта?

Доброго дня. Допоможіть будь ласка розібратись. При проходженні комісії лікарі написали обмежено придатний у військовий час.Хірург-за ст 61В, 67В, 42Г, невролог-64В. На КТ картина остеохондрозу, деформуючого спондильозу поперекового відділу хребта, дорзальних гриж дисків в сегментах L4-L5, L5-S1,гриж Шморля L1, L2, L3.Початкові ознаки артрозу крижово клубових з’єднань.Спина болить на постійній основі, після фіз.роботи від спини біль йде в ноги. 1) Чи правильно невролог визначив ступінь, В’
2) ВЛК в мед карті закреслив обмежено, залишив придатний, і у своему висновку написав придатний. Чи правомірно це?
3) Відправляють у десантної штурмові війська.
Дякую.

Доброго дня!мобілізували мене без вкл,а тут зробив аналіз и виявили гепатит С.и до мобілізації був на обліку у психіатра як суєцидник.зараз хочу писати рапорт на ВКЛ.як мені це правильно зробити підкажіть

Чи можу я виїхати за кордон,якщо я знятий з військового обліку,і виключений з військового обліку військовозобов’язаних,але визнаний непридатним до військової служби в мирний час?діагноз туберкульоз,емфізема легень,хронічний бронхіт,хронічний абсцез,був інвалідом другої групи,потім третьої,зараз без групи

На сколько я знаю туберкулез это диспансерное заболевание, требующее ограничений при контактах, и определенной диеты, соответсьвенно точно знаю до 2014 года это 100% снятие с воинского учета в любое время, а сейчас очень много не понятного. Да и сомневаюсь, что сейчас в комиссии есть врач фтизиатор.

Інвалідам 3 групи можна перетинати кордон, тільки при пред’явленні довідки інвалідності від МСЕК

Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи можна виїжати за кордон якщо у тимчасовому посвідженні є запис ВЛК від 2015 визнаний непридатний до військової служби із виключенням із військового обліку? чи можуть мобілізувати? рішення влк є тільки копія.

Можна. Ви не є військовозобов’язаним.

Вітаю. Я відповідаю статті 17 б (тривалі стійкі невротичні розлади) тривалий час на обліку в пнд, проходив стаціонарні лікування. Яке ймовірне рішення влк по мені може бути прийнято

Уточню, що належу до категорії II — військовозобов’язаний рядовий солдат запасу

Запитання до автора. Солдат, після поранення(акубаротравма), після госпіталя пройшов влк- написали причинно наслідковий зв’язок поранення до стану здоровя- розлади ...., І пишуть статті по який є дані розлади, і висновок- придатний до військової служби, запитання : як оскаржити цей висновок ?

Можна оскаржити використовуючи досудову (оскарження до ВЛК вищого рівня шляхом подання заяви з документами (постанова, що оскаржується, ін наявні медичні документи) чи судову процедури (шляхом подання позову до адміністративного суду).
Найближчим часом планується окрема публікація на цю тему з детальнішими роз’ясненнями.

Из своего опыта, март 2022 года, город на польской границе, на границе пачками раздают повестки, утром под местным военкоматом "треш".Все ждут комиссию, мужчина, видно после инсульта, ходит с трудом, на руках документы — вторая группа. Итог годен!!! В военное время. Так что рассчитывать на обьективность комиссии ну просто глупо. Тем более вы знаете как работают Суды во время ВП, так что или надо ездить с адвакатом или сидеть дома и асем отвечать что .... взрослых нет дома...

мужчина, видно после инсульта, ходит с трудом, на руках документы — вторая группа.

Что за мужчина?
Друг?

Да нет, встретились под военкоматом ))) но уверен, что инсультник, и по зрачкам и по кисти руки ... такое симулировать не реально. С машины выходил с помщью жены. История зкончилась тем, что жена вызвада полицию... ну а дадьше уже не видел, уехал домой... но тоже со скандалом...

Просто любопытно (риторический вопрос), ему сказали «Годен» из-за того, что он на месте пытался в невежливой форме кому-то что-то пояснить, или же вот просто так....
Медкомиссия ж не приняла б его по идее.....

Какая мед комиссия??? Два врача? И четыре печати ??? У вас очень " яркое" мнение о районных военкоматах. Все это совсем не так как в РВтого же Шевченковского р- на в Киеве.

Два врача и оба «в деле»?
Ну допустим в том районном, который я знаю, на комисию отправляли в областной центр.
Видимо все зависит от...

Я вам говорил, начпло марта гоод рядом с границей , наливайки работают, пьянь по горолу, на границе масса беженцев, наглые ватчики, полный треш. Они в военкомате сами не знали что делать...

гоод рядом с границей

У*****д ? :

Доброго дня.підскажіть будь ласка.чоловік 23 роки мобілізований.перед мобілізацією комісію не проходив,при першій же можливості зробив МРТ спини-діазноз остеохондроз хребта,2 грижі дисків і одна передгрижова стадія диску .чи можуть його комісувати?

Доброго дня! Звільнення з військової служби у відставку здійснюється у випадку, коли військовослужбовця військово-лікарською комісією визнано непридатним за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Ні — він буде признаний придатним. В мене таке ж саме: 2 грижі, остеохондроз та ше якась хрінь. Тільки якщо остеохондроз 2-го ступеню, тоді будет не придатний до служби.

Доброго дня. Така справа. Був мобілізований все ніби ок. Почались навчання на полігоні, (стрільби, вибухи) з’явився страх, тремтіння. Хотів приховати від хлопців щоб не насміхалися. Але за 24/7 поряд, все таки помітили мою зхвильованість. Відвезли в медпункт потім в міську лікарню до психіатра і поклали на стаціонар в психіатричне відділення.
Діагноз написали «гостра неврологічна реакція та стрес»
Лікуюсь вже 23 дні. Стало краще, але лікар каже, що це до першої такої ж стресової ситуації і буде теж саме.
Також каже, що лікар він цивільний,
а на ВЛК лікарі свої і ніхто ні нащо не зважає.

P.S. Хлопці з якими я був на полігоні вже на сході. Кажуть ти тут зайвий, вже були справжні обстріли. Після почутого відновилося тремтіння (
Як з цим бути?

Доброго дня, Юрію!
Відповідно до пп «б» п. 6.1. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних установ за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.
Тому спробуйте звернутись до командира військової частини із рапортом. У рапорті детально вкажіть всі симптоми та зазначте про погіршення стану здоров‘я, долучіть всі медичні документи та просіть видати у встановленому порядку направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією.

За чиєю ініціативою мене було відправлено в медпункт і далі мені невідомо, але те що я на даний момент на стаціонарному лікуванні це факт.
Тобто:направлення на ВЛК повинно бути з військової частини? І після виписки з діагнозом із стаціонару?
Бо цей цивільний лікар сказав, що хоче направити мене ще в обласну лікарню, але без виписки з цієї.
Тільки я не зрозумів чи то на долікування, чи на влк!?

За чиєю ініціативою мене було відправлено в медпункт і далі мені невідомо, але те що я на даний момент на стаціонарному лікуванні це факт.
Тобто:направлення на ВЛК повинно бути з військової частини? І після виписки з діагнозом із стаціонару?
Бо цей цивільний лікар сказав, що хоче направити мене ще в обласну лікарню, але без виписки з цієї.
Тільки я не зрозумів чи то на долікування, чи на влк!?

пп «б» п. 6.1. Положення: Направлення на медичний огляд проводиться: військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби): прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних установ за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.
п. 6.4. Положення: У разі виявлення під час обстеження або лікування у військовому лікувальному закладі у військовослужбовця захворювання, наслідків травми (поранення, контузії, каліцтва), які зумовлюють у мирний час непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби у мирний час, обмежену придатність у воєнний час (пункти «а», «б» статей Розкладу хвороб, без індивідуальної оцінки), у воєнний час — непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, ці особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника військового лікувального закладу на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується (лікується) військовослужбовець, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом начальника військового лікувального закладу.
п. 6.5. Положення: Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров’я або звільненні від виконання службових обов’язків (у тому числі і повторно) військовослужбовець може направлятися на медичний огляд начальником відділення або профільним головним (провідним) фахівцем військового лікувального закладу, у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом відповідної посадової особи.
Таким чином, встановити ступінь придатності до військової служби, вирішити питання про потребу у відпустці за станом здоров’я або звільненні від виконання службових обов’язків може ВКЛ після проведеного медичного огляду. А направити на такий огляд можуть перелічені у пунктах вище особи\органи\установи, в залежності від того, як буде складатися Ваша ситуація. Ви, у свою чергу, також маєте право ініціювати надання Вам можливості пройти ВЛК, про що написала в попередньому коментарі.

Хотіла запитати поради
Ситуація така:
Брат непридатний до військової служби у мирний час і обмежено придатний у військовий час
Мобілізований у березні
Пройшов навчання у військовій частині м. Старич (навчальний полігон), де здобув спеціальність «оператор ДДП2М» (банщик)
Переведений (розприділений) після навчань у іншу військову частину
Зараз він вже більше 2х місяців на передовій без замін на посаді помічника-стрільця гранатометника
Чи не є порушенням закону такі дії?
1. Брат не проходив навчань на цю посаду
2. Він є обмежено здатний під час воєнного стану (як я розумію мав би проходити службу як мінімум в тилу)
3. Чи має він право на відпустку чи ротацію і через який час?
Куди йому можна офіційно звернутись з цим?
Порадьте, будь ласка, порядок наших дій!

Доброго дня, скажіть будь ласка хронічний панкреатит, хронічний холіцестит та хронічний простатит в 51 рік, чи придатний до служби?

Доброго дня, Лесю! Ви можете перевірити це у Розкладі хвороб (за посиланням zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n1523 ), керуючись діагнозами з наявних медичних документів, оскільки необхідно розуміти ступені порушень функцій. Також рекомендую брати до уваги норми Положення щодо особливостей прийняття рішення ВЛК під час дії воєнного стану та мобілізації.

Аналогично,панкреатит,гастродуоденит и ещё куча болячек в 50 лет, скоро сезонное обострение,весной уже было,но был не на первой линии,то конал по чуть,к лету отпустило,сейчас жду опять,но ситуация другая,ВЛК в первые дни не проходил,командиру сказал что хотелось бы провериться,на что он ответил,будешь сдыхать,тогда скорую вызовем и в больничку,а пока старайся,чтоб не болело!!!Так что всем наплевать на солдат....Две недели,как начались боли внизу живота,подозрение на грыжу или простатит,теперь жду ,когда скрутит так,что скорую будут вызывать...

Доброго дня. Хотіла запитати, чи може дівчина 18 років піти на війну добровільно, і що для цього потрібно?

прийти у ТЦК і стати на військовий облік

Можливо хтось дійсно компетентний в данній темі, буду вдячний за консультацію.

Повних 28 років
Військовий квиток на руках

Прописано:
— непридатний — 2 Г -

В військовий час
Беруть з цим чи ні?

Десь пишуть, що зняття з обліку і ніяка армія, десь пише що обмежено придатний.

А як найти точну інформацію, не знаю.

у вас військовий квиток чи посвідчення про приписку до призовної дільниці?
обмежено придатний zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n1524

Саме військовий квиток.
Давніше при проходженні ВЛК, видали і сказали не придатний.

Дякую за посилання, бо згідно різних наказів, якісь різні відповіді :)

Розкажу свою історію питання, вже подібне тут писали, але відповіді не бачу.
Так от при проходжені ВЛК одна із статей хвороб у мене 13"б" далі цитата по графі 2,3 402 наказу МОУ що передбачає ця стаття: «Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально». Тобто є тільки 2 варіанти висновку: 1. Непридатність 2. Обмежена придатність.
Далі при проходжені ВЛК під час мобілізації є тільки 3 пункти де відсутній пункт «обмеженно придатний» якщо я правильно розумію вашу статтю.
Мій діагноз передбачає тільки 2 варіанти, серед яких «придатний» відсутній. Але в висновку вписали цей пункт, мотивуючи тим що ім з обласного военкомату прийшло роспорядження далі цитата: «усім у кого пункти хвороб з літерами „б,в,г“ писати у висновку придатний». Наскільки це законно, і як співідноситься з наказом МОУ? Я так розумію в моєму було лише 2 варіанти висновку і пункту «придатний» там не могло бути в принципі.
Звертався на гарячу лінію МОУ, спочатку підтвердили мої здогадки що незаконий такий висновок і будуть розбиратися в цій ситуаціі, пройшов термін розглядання скарги і почався цирк, спочатку подзвонили з областного военкомату запросили просто на бесіду доя чого не зрозуміло :) Потім на гарячій лінії якась некомпетентна операторка на мій запит про результати розгляду скарги відповіла «Що ви від нас хочете?» :))
Ну що тут сказати? Слава Україні!

ВЛК під час війни має можливість вказувати також обмежено придатний. У статті є неточність.
Тобто вам повинні були обирати між обмежено придатним і непридатним

Розклад хвороб є «універсальним інструментом», який може застосовуватися як в мирний час, так і під час мобілізації чи режиму воєнного стану. Тобто керуємось Розкладом, але враховуємо категорію до якої відноситься особа, що оглядається (тобто яку саме Графу потрібно використовувати), частину певної статті, ТДВ та норми самого Положення, яке вказує на можливі варіанти рішень ВЛК, в залежності від того правового режиму, який діє в країні саме на момент огляду та прийняття рішення.
Тобто, якщо діє період мобілізації та воєнного стану, то потрібно брати до уваги норми Положення щодо особливостей прийняття рішення також і під час дії воєнного стану, а відтак і можливість встановлювати «обмежену придатність до військової служби», «непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців», тощо.
Стосовно Вашого питання, то, перш за все, потрібно детальніше аналізувати всі обставини ситуації, що у Вас склалася, тому що, наприклад, Положенням передбачено, що «У воєнний час за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову „придатний до військової служби“, за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.» Але можливі і дійсно порушення — встановлення «придатності», там де мала б бути «обмежена придатність» чи взагалі «непридатність».

Дякую за відповідь. Але схоже на помилку, або плутанину в самому положенні. Цитата: «ВЛК приймає постанову „придатний до військової служби“, за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в...» Стаття 13 з буквою «в» більш м’якша, або «здоровіша» за 13 «б», тому дивно що для 13"б" дозволенно вказувати «придатний», а для 13"в" ні.

Згідна з Вами стосовно того, що закріплення подібного на нормативному рівні, як мінімум, дивно з точки зору логіки... Але це як один з прикладів того, коли під час дії воєнного стану можуть ухвалюватися незрозумілі для нашого сприйняття рішення.

Мені дали повістку,але я нп/оп.Три операції,одна з яких часткове видалення кішки,переніс важку форму менінгіту?Який прогноз у військкоматі?

якщо можеш ходити — придатний

взагалі все залежить від комісії у військоматі

Досить дивно виходить у нашій сексистьскій країні де дискримінують чоловіків. Тобто якась спортсменка яка закінчила військові заклади не повинна воювати бо мовляв «слабка», а маленький дрищавий хлопець який ледве може йти є придатним та має воювати. Країна печерного сексизму.

якщо спортсменка є військовозобов’язаною (а скоріше так і є, якщо вона закінчила військовий заклад) вона так само буде воювати. Жінок також мобілізують.

все залежить від комісії у ТЦК. більшість ТЦК адекватні і маленьких дрищавих хлопців, які ледве ходять — не мобілізують. за винятком, якщо такий маленьких дрищавих хлопець бикує у ТЦК :)

Цікаво, цікаво. А де можна прочитати про те що військовозобовязані жінки підпадають в обов’язковому порядку під мобілізацію як це є з чоловіками? Якщо мова йде про добровільний вибір, то це не має нічого спільного з мобілізацією. Спільне лише слово)))

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. ч.12 ст. 1 ЗУ «Про військовий обовязок і військову службу».

не бачу тут добровільності. добровільність встановлена в мирний час

Є питання на яке не можу знайти відповіді. Якщо є довідка ВЛК і пропісано що тимчасово непридатний до війскової службі із переглядом через 3 місяці. Цей чоловік має право перетину кордону?

телефонувала до ДПС України, Сказали нехай їде, собою війсковий квиток і довідку ВЛК і закордоній паспорт

доброго дня, а чи буде відповідальність у разі не повернення зза кордону і повторного проходження мед комісії?

Вдалося виїхати? мене не пропустили наприклад

За законом і МАЄ читайте пункт 8, частина 2
dpsu.gov.ua/...​go-rezhimu-vonnogo-stanu
На гарячій лінії прикордоників, теж підтвердили що маю право на виїзд з таким висновком(туди дозвонювався тиждень).
Але на практиці прикордоники не пропускають , принаймні в одном з пунктів мене розвернули, їм плювати на свої ж правила, мотивували тим що я тимчасово непридатний той й сиди тут лікуйся :)

Є питання яке не можу зрозуміти. Згідно з «Розкладом хвороб» є Графа I, II та III. Я так розумію, що зараз (під час дії воєнного стану) це або Графа II, або Графа III?

Методом виключення бо Графа I каже «під час приписки до призовних дільниць та призову на строкову військову службу»

Я просто намагався зрозуміти де зможу служити, бо в мене −9 зір. Тобто це стаття 30б (стаття 31 це майже зовсім сліпі), графа II/III каже «визначається індивідуально». Якщо дивитися «ТАБЛИЦІ
додаткових вимог до стану здоров’я», то згідно «Гострота зору для вiддалi без корекцiї (не нижче)» я взагалі не розумію куди мене можуть взяти. Тобто теоретично, мене можуть призвати, але фактично, що в такому разі я буду робити я не розумію.

Все вірно думаєте на ВЛК ваша графа 2,3. А там читайте які варіанти є. Але попреджаю що зараз зазвичай обирається більш «здоровий». Ба більше того якщо є варіант"обмеженно придатний" в висновок можуть написати взагалі просто «придатний».
Де будете служити, вам обере місце війскомат і там теж «індувідуальний» підхід, отже не переживайте в снайпери мабуть не візмуть, але щось найдуть для вас))

перша графа застосовується для призовників під час приписки до призовних дільниць (це коли вам від 18 до 27 років і вас класом везуть до ТЦК).
якщо у вас немає досвіду, то для вас лише 2 графа, 3 графа для офіцерів

В мене інше розуміння. Є «гострота зору». Це те що в рецепті Vis OD, Vis OS. А є діоптрії, це те що OD sph, OS sph. Люди з однаковою гостротою зору можуть мати різні діоптрії для корегування зору і навпаки. Тобто легко може бути випадок, коли в людини скажімо −2 дптр на обох очах, а гострота зору 0.1. А може бути гострота 0.5, але людині треба −9 дптр, щоб це корегувати. Але я не офтальмолог.

Так, я трохи нижче писав також про «диоптрії» та «гостроту зору». −9 це звичайно мається на увазі саме диоптрії (sph) і стаття 30 це як раз про «диоптрії», а стаття 31 про «гостроту зору» але з корекцією

Доброго дня. Мій батько був визнаний непридатний до військової служби у воєнний час ще у 1988 році, ще за радянського союзу. Зараз він працює за кордоном, проте планує повертатись в Україну. Чи потрібно буде йому проходити військово лікарську комісію після повернення в Україну?

До 60 років — так, але лише якщо захоче виїхати

Доброго дня. Ситуація слідуюча: Чоловік 33 роки визнаний «непридатним до військової служби» (без приписки виключений з обліку, але військовий білет віддали) — дане посвідчення було видано у 2012 році ( стаття 78 «В», стоїть титанова пластина в нозі, інвалідність не оформляли) Чоловік перед війною находився у Польщі на заробітках, як війна розпочалась повернувся і вступив в ТРО (на даний момент їх розформували, сказали що не потрібно, військовий білет залишився у комісаріаті) Зараз важкий час і потрібні кошти, хоче поїхати знову до Польщі. Питання слідуючі: 1. Чи актуальне дане посвідчення на теперішній час чи його потрібно поновлювати (і якщо потрібно поновлювати, то які дії потрібно зробити?)? 2. Чи може чоловік виїхати закордон без військового квитка лише з цим посвідченням? Або можливо ви порадите що в даній ситуації ми можемо зробити. Вибачте, якщо не зовсім по темі. Щиро дякую за відповідь.

не випустять, тільки з оформленою інвалідністю

Доброго дня, підкажіть будь ласка, аневризма аорти та гіпертонічна хвороба III ступеня, це який ступінь придатності?

Доброго дня. Як може отримати статус обмежено придатного у військовий час доросла людина з вадами здоров’я? Ніяк? Тільки юні призовники і абітурієнти, які йдуть по графі 1? " Якщо передбачена індивідуальна оцінка «придатності» або «обмеженої придатності», у воєнний час буде прийматися постанова «придатний до військової служби» У мого хлопця пролапс мітрального клапану с сн1 і емфізема легень з помірним порушенням дихання ( зазначено 46b) . Висновок постанови: придатний у воєнний час . Жодних обмеженнь чи рекомендацій щодо діяльності . Чому тільки юні призовники і абітурієнти можуть мати обмеження ? У всіх інших або повністю знімають з обліку, або вони будуть придатними у воєнний час. Чи це не порушення прав за віковою ознакою?

В мене аналогічне питання. Адже маю трохи інші варінти висновку по своїй статті, а саме: «Непридатний» і «Обмеженно придатний». У висновку ВЛК взагалі написали просто «Придатний» :)

Доброго дня, Євгенія. «Якщо передбачена індивідуальна оцінка «придатності» або «обмеженої придатності», у воєнний час буде прийматися постанова «придатний до військової служби» Я правильно розумію , що у воєнний час статус обмежено придатного у воєнний час можуть отримати тільки юні призовники або вступаючи у вузи? Всі інші громадяни або повністю знімаються з військового обліку за станом здоров’я , або будуть придатними , не зважаючи на досить серйозні захворювання? Бо крім самих важкиз випадків, там всюди написано «вирішується індивідуально» .В мого чоловіка емфізема легень з помірними порушеннями дихання ( написали 46-б ) і пролапс мітрального клапану с СН1 ступеню. Постанова : придатний до військової служби у воєнний час. Ніяких рекомендацій і обмежень щодо роду військових занятть не надано. Чи не вважаєте Ви , що доповнення від 20го року , яке змушує всіх дорослих людей , які автоматично не підпадають в графу 1, а йдуть по графі2, вважати їх придатними у військовий час , не зважаючи на ступінь їх захворюваннь( окрім тих , в кого ступінь а) порушує права людей з досить серьезними вадами здоров’я замвіковою категорією? Як можливо отримати статус обмеженно придатного у військовий час, якщо тобі 40 років і ти маєш захворювання ,які підлягають індивідуальному рішенню щодо обмеженнь ? Ніяк?

Доброго дня, Євгенія.
Отримав відтермінування на два місяці на підставі перенесеної операції, після проходження ВЛК. На руки видали довідку. Військово-обліковий документ лишився у військових. Не можу знайти інформацію про правомірність таких дій. Чи не має військово-обліковий документ на час тимчасової непридатності знаходитися у мене на руках?

Дякую за відповідь.

Доброго вечора, будь ласка підкажіть що робити, у мого чоловіка стоїть стаття 75 б частково придатний у військовий час, а його забрали у бойову частину, зараз проходить підготовку і потім збираються відправити на передову, а в нього трепанація черепа була. Які мають бути мої дії, куди звертатися?

Ну шо тут смішного? ЛГБТ це не ординарна орієнтація з вибором партнеру. Природою створена відмінність. Природою і збережена. З прадавніх часів. Якщо б це не було потрібно або необхідно у природі яким чином еволюція допустила ЛГБТ суть до існування?
Можливо тут щось є від: «На то і щука у річці щоб карасик не дрімав»

Ему повестку домой прислали или на поймали на улице?

От цікаво.
ограниченно годен в военное время.
==
Годен к нестроевой в военное время?

Бо у старих квитках (кінець СРСР) писали саме про нестройову (?)

Все верно, но эти как всегда захитрожопили и вместо «годен к нестроевой» в военное время (заменили на обмеженно придатный)теперь рассказывают что ограниченно годен это типа не годен в вдв и морпехи, а так годен везде

Ви написали варіанти висновків ВЛК і під час мобілізаціх і під час режиму воєнного стану. Наскільки я розумію у нас зараз і те і інше. В розділі «Під час мобілізації» немає висновку який би відповідав ХХ-б статтям розкладу хвороб «Непридатний або обмежено придатний», адже людину можуть визнати придатною з обмеженнями по службі. Що взагалі в такому випадку вказується у висновку ВЛК ?

Підтримую питання. Знаю що на практиці і люди вже тут писали, у кого «обмеженно придатний» просто пишуть «придатний» як мені пояснили за наказом обл. військомату. Що має бути за законом не дуже зрозуміло, бо там в оригіналах такого понаписанно, чорт ногу зламає, тут у статі цитата з тих документів. Треба розбиратися.

Розкажіть, будь ласка, більш детально про проходження військових зборів — як часто, кого можуть викликати тощо.
Зокрема цікавить чи підлягають участі в таких зборах особи, які обмежено придатні в воєнний час?

Вопрос касается только здоровья потенциальных призывников, но не раскрыли альтернативные причины непригодности до военной службы, к примеру отец троих и более детей, отец одиночка, родственники первого колена инвалиды и так далее. Интересуют законодательные аспекты этих категорий и если у меня, к примеру, мама инвалид первой группы, то какие я должен предоставить документы чтоб меня не призывали?

«Придатність» — це ВИКЛЮЧНО про стан здоров’я та фізичного розвитку особи (див. п.1.1. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України). А те, про що Ви кажете — це підстави для відстрочки\звільнення від призову на військову службу (ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»), тому до теми статті це відношення не має, окрім одного дотичного моменту — відстрочки від призову для осіб (призовників) з інвалідністю або тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров’я (про що в статті було зазначено).
Питання, яке Вас цікавить — це питання для окремої юридичної консультації, з врахуванням конкретних обставин саме Вашої ситуації, документів, які у Вас вже є і т.д.

Підкажіть будьласка, здобуваю другу вищу освіту. 31 рік, досі не маю воєнного квитка, тільки приписне. Чи можу я отримати відсрочку від призову, та якщо я прийду у воєнкомат за відсрочкою не призовуть мене та чи не примусять проходити медичну комиссію. Дякую за відповідь

Доброго ранку. Підкажіть будь ласка, мене призвали по мобілізації до ДШВ, я лейтенант після військової кафедри, раніше в ЗСУ не служив, під час проходження навчання погіршилось здоров’я, діагностовано ряд діагнозів, (ЗОБ, артроз, остеохондроз) в т.ч. геморой 4 стадії ускладнений кровотечею.
Направили на влк в поліклінку військового госпіталю з метою «визначення стану здоров’я щодо подальшого проходження військової служби», по всім лікарям придатний, але проктолог, який діагностував геморой, відмовляється підписувати ВЛК, мотивуючи це тим, що мені потрібна операція, але я на данний момент не згоден її робити.
По якій частині статті 43 (наказу 402) мене повинні кваліфікувати, наскільки я розумію по частині «а».?
Чи може хірург в поліклініці зробити експертний висновок спираючись на вже поставлений раніше діагноз проктолога?
Як моя відмова від операції може вплинути ра рішення ВЛК?

Доброго ранку.
1) Щодо частини статті 43, за якою повинні кваліфікувати.
Скоріше за все буде застосовуватися пункт «а», оскільки захворювання ускладнене кровотечами і є необхідність в проведенні стаціонарного лікування.
Але і при застосуванні пункту «б» придатність буде встановлюватися також індивідуально.
«У разі незадовільних результатів лікування або відмови від нього огляд проводиться за пунктами „а“, „б“ або „в“ — залежно від вираженості вторинної анемії, частоти загострень та стадії випадіння гемороїдальних вузлів. До частих загострень геморою належать випадки, коли оглянутий перебуває 2-3 рази на рік на стаціонарному лікуванні з довгими (1 місяць і більше) термінами госпіталізації з приводу кровотечі, тромбозу, запалення або випадіння гемороїдальних вузлів II-III ступенів, а також коли захворювання ускладнюється повторними кровотечами, що потребують стаціонарного лікування.»

2) Не зовсім зрозуміла суть другого питання, але в будь-якому випадку при прийнятті комісією рішення буде враховуватися висновок лікаря-проктолога.

3) Стосовно того, як відмова від операції може вплинути на рішення ВЛК.
Військовослужбовці із захворюваннями, при яких застосовуються відповідні статті (пункти статей) Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до служби в високомобільних десантних військах (п. 15.3. Положення)
При медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку. ВЛК враховує їх вік, освіту, військовий фах, підготовку, досвід, фактичну працездатність, спрямованість до подальшого проходження військової служби, думку командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках, та можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров’я. (п. 6.9 Положення)
Таким чином, після проведення інд. оцінки та при встановленні обмеженої придатності, Вас можуть відправити проходити службу на посаду, яка найбільше відповідатиме стану здоров’я.

Якщо все ж таки буде проведено оперативне лікування, за постановою ВЛК може бути надано відпустку за станом здоров’я.

Доброго дня! Як дізнатись, з зором −13, чи вважається чоловік непридатний у воєнний час?

Не придатний
Після −8 вже не придатний
Співчуваю вам з таким зором

Но −8 это же статья 30б, если не ошибаюсь, ограниченно годен в военное время. А вот меньше −12 это уже непригоден полностью. Поправьте если не так. У самого почти −9, поэтому интересуюсь.

так, −8 це 30б. в мене також −9 :) з −13 можна отримати висновок ВЛК про непридатність і знятися з обліку

Доброго дня, Ірино! Зверніть увагу на ст. 30 «Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби». Посилання на цей документ є у тексті статті.

Не придатний в м/ час, обмежено придатний в в/ час., знятий з в/ обліку.
Є направлення на госпіталізацію для проведення повторної операції, котру робили в 2016 р. Чи маю я право на відтермінування, з повторним проходженням м/ огляду?

Медогляд повинен пройти в будь-якому випадку
Але на медкомісії будеш придатний

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, мій чоловік пішов стати на облік на Закарпатті і його забрали в армію, зараз він на Сході( Його компанія оформила на нього бронь, чи можуть дати відстрочку по цій броні під час ротації чи вже ні, оскільки його мобілізували???

Питання до автора.

Вважаючи на Вашу обізнаність в цій темі,
Чи можна до вас звернутися зараз, або після припинення

строку дії воєнного стану в Україні

з приводу заяви до суду стосовно правопорушень під час призову? Та також ведення справи у суді, як обвинувач, якщо вдасться її започаткувати?
Як Ви вважаєте — чи можливо взагалі розпочати таку справу проти воєнкома?
А можливо виграти її?

Володимире, доброго дня!
Немає нічого неможливого : ) , АЛЕ щоб дати правову оцінку та обрати належний спосіб захисту порушених прав, необхідно детальніше розуміти ситуацію, яка у Вас склалася.
Особисто вести справу у суді, якщо це все ж таки буде необхідно, на жаль, не зможу через завантаженість за основним місцем роботи, але допомогти Вам спробую. Зв’яжіться зі мною напряму через LinkedIn

Які є ризики / штрафи / тощо, якщо тимчасово переїхати з того міста, де ти приписаний до військомату та прописаний за конкретною адресою у паспорті, і не стати на облік в новому місті, та не прописатися в новому житлі?
Чи є ризик, що тобі за твоєю адресою прописки будуть приносити повістки, а тебе там не буде і як тебе знайти — невідомо? А потім одного разу бац — і тебе викликають до суду через ухиляння від військової служби. Чи можливо таке?

Умовний приклад, якщо хтось переїхав зі своєї квартири у Харкові на арендовану у Києві? Пиляє таски, заробляє гроші, відправляє донати і планує повернутися до Харкова після нашої перемоги.

Чи можна не переживати, і якщо доля розпорядиться, то повістку й на вулиці в Києві вручать?

ні, тільки особита присутність при врученні повістки

Ещё ж можно вручить повестку через родителей/жену, а так же по телефону

У мене гострота зору на одне око 0.08. На друге зір нормальний. Я не розумію, що тут читати. Або 31б, або 31а (там же «;» символ стоїть!), або текстове розяснення до статті, де прямо написано, що не можеш бути придатним, якщо менше 0.1. Як же тоді може бути «обмежена придатність»? Підкажіть, будь-ласка.

0.09, 1.0
Два раза в 14 и 20г поставили 31б.
По факту та ; это ознает «и»

А 31б что дает в сегодняшних условиях?

Ничего, годен. Другим глазом целиться будешь

Это же прямо противоречит текстовому описанию к статье.

К сожалению, в мирное время ты не годен и приходи раз в 5 лет полежать в больничке 2 недели, вдруг прозрел. Сейчас только 31а даёт возможность выехать или не быть призванным

Я понял, но получается, они нарушают закон?

«Стаття 31

Для придатності до військової служби осіб, яких оглядають за графами I, II, III Розкладу хвороб, гострота зору для далі з корекцією повинна бути не нижче 0,5 на одне око і 0,1 на друге око»

Даже «часткова придатність» нарушит это место.

Наскільки знаю, то в разі міопії, якщо менше −12 на одне око — то придатний. У самого −6, і без окулярів я не дієздатний, але до військової служби цілком придатний

Це інша стаття, наче, у мене саме по гостроті йде. Окуляри майже не впливають на мене.

Якщо честно, я навіть не знаю. Знаю, що операція не допоможе, окуляри не допомогають, для воєнкомату не важливо.

—6

То, грубо кажучи, без окулярів людина бачить 6 рядків (з самого великого «ШБ» і до «НШЫИКБ»)?

Без окулярів не видно на якій стіні дошка)

Я от не знаю, але напевно Ви трішки перебільшуєте.
В мене наприклад
Right eye: SPH −2.25, CYL −7.00 AX 23
Left eye: SPH −4.50, CYL −6.25, AX 165
Я от не знаю (не вкурив, якщо чесно) скільки це у диоптріях, але дошку я бачу :-)
І, навіть два верхні рядки...
Але от щодо рядків — то не точно, бо давно напам«ять знаю, то ж можливо дивлячись на дошку я «читаю з РАМ» насправді :-)))

Right eye: SPH —2.25
Left eye: SPH —4.50

це і є діоптрії

Дякую, тепер вже запам«ятаю
то ж виходить в мене не такий вже і поганий зір
Тим не менш мене ще з універу з кафедри «послали нафіг, бо ти ж ніхера не бачиш хлопче» :-)

то ж виходить в мене не такий вже і поганий зір
CYL —7.00

це значний астигматизм (несферична форма рогівки або кришталика)
There are the following degrees of astigmatism:
weak — up to 2.0 — 2.5 diopters,
medium — from 2.5 to 5.0 diopters,
strong — over 5.0 diopters.

це значний астигматизм

Я знаю. У діагнозі це зазначено.

-6 в мене було приблизно зір 0,08, Для першого рядка треба 0,1

Ну просто у рецептах зазначено у інших термінах (SPH / CYL / AX)
Я не вникав, як то у діоптрії перевести.
Та й для пересічного (мене) простіше пояснити — «бачу „х“ рядків без окулярів, та „у“ рядків в окулярах»

Взагалі я хз що людина з −5 / −7 на фронті корисного може зробити.
Але ж я не фахівець у цих питаннях.

Sph(ere) — діоптрії, cyl(inder) — астигматизм, ax(is) — вісь астигматизму. До гостроти зору (кількості рядків, що людина може побачити) має опосередковане відношення, там грає роль ще дофіга факторів, як-от роздільна здатність сітківки, наявність спазму акомодації, здатність мозку оброблювати зображення тощо. Навіть при ідеальних параметрах ока зір може бути ну такий собі.

Грубо кажучи −6 це диоптрії, рядки — це гострота зору. Гострота зору 0.1 це значить ви бачите один рядок. −6 значить, що з лінзою у 6 диоптрій ви будете мати гостроту зору 1 (тобто бачити всі рядки).

Але є такі захворювання, при яких гостроту зору не можна виправити корекцією (як у ТС, в якого гострота зору 0.08 тобто він не бачить навіть ШБ). Це буде стаття 31.

В мене наприклад гострота зору також 0.08, але вона коректується лінзою −9. Тобто до мене буде застосована стаття 30б і теоретично я придатний

теоретично я придатний

Ну, так.
Носити ящики до кузова, чи подавати щось.
Для цього зір не критичний.
Якось так я це все розумію.

так, це має бути прописано у zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n2820 але я розумію що на практиці буде як буде

Та навряд чи кожну таку річ прописували б й Законах.

Тут як на мене отаке.
Припустимо я з поганим зором не маю брати важке до рук.
Але мені не хочеться виглядати дрищем, то я «качаюсь», бо то мені в кайф.
Отже я сам «кладу» на обмеження з речення № 3
Але.... Якщо мене спробують примусити носити снаряди, я ж можу почати про «так мені не можна важкі речі піднімати»

Як тут бути чесним з самим собою + та й з іншима — я без поняття.

У жены отец инвалид II группы. Можно ли получить освобождение от призыва? Повестку не получал, военного билета или временного посвідчення нет, как собственно наверно и дела в родном военкомате.

Дякую за статтю! Маю таке питання. Чоловік у 1996 році отримав замість військового квитка довідку (не було тоді бланків). У довідці вказано, що він визнаний ВЛК непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за ст.30а наказу МОУ № 2 від 1994 року. Має штамп у паспорті «не військовозобов’язаний». Чи зможе він перетнути кордон під час воєнного стану?

Навряд. Зараз усі такі довідки розглядаються з великою долею скептицизму (не без підстав).

Меня по такой справке выпустили. Но дело было ещё в самом начале марта. И справку да, рассматривали

з великою долею скептицизму

и не уверен что выпустили бы и второй раз. А у вас есть срок годности на справке ?
Потому что я свою получил в 2007, и срок годности у неё оказался до 2023 года (кто бы мог подумать в 2007 что это будет иметь значение)

Нет, срока годности нет. Просто написано, что справка дана взамен военного билета

Ясно. Пишут что сейчас если справка древняя — отправят в военкомат за более свежей. Но если пробовать выехать через какие-то не особо загруженные пункты пропуска (например с Молдовой) где пограничники не особо задолбанные — может и пропустят.
Меня сначала тоже почти развернули, но я говорил что это справка из военкомата, её дали вместо бланков, пограничники её долго изучали. Также в машине со мной были ещё старики женщины и дети, полный набор, так что пропустили в конце концов.

Такого не может быть, а если и случилось то это просто исключение!!! Если не секрет, какой переход? Я б6ыл снят с учета в 2007 году сдал военный белет, получил " довидку" с двумя печатями, фото, В 2016 получил повестку, для " сверки«. Пришел стали рассказывать, о том что моя ВУС очень редкая, так что не смотря на снятие с учета, могут и все востановить и «достойная» зарплата и даже!!! жилье. На что получили отказ и отправили на комиссию и выдали уже " тимчасове посвидченя". В начале марта, вывозил часть семьи и меня со всеми бумагами не пустили, выдав повестку ну утром в военкомат, поговорил с юристом в военкомате, сазал что по закону я им не нужен но все решает военком!!! Военком стал рассказывать всякий бред, учитывая, что я не выспался , разговор был короткий, его страшилки о ст 336УК пускай рассказывает в школе а не мне; и что не понятно, какое будет решения Суда, ну и нагло забрал свои документы и уехал. Сложилось устойчивое впечатленте, что работают они по принципу " пролезет или не пролезет".

Дякую за докладну статтю, особоливо про правила оцінки «придатності» або «обмеженої придатності»

Підкажіть ще будь ласка, які правила для військового часу, якщо в рокладі хвороб вказано «Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально»

З Розкладу хвороб має бути обмежена придатність, а згідно пункту 3.8 влк виносить під час мобілізації придатний/непридатний, виходить колпас. Чи виносять зараз влк обмежену придатність?

Трошки не зрозумів, з розкладу хвороб має бути «обмежена придатність в воєнний час» з підпункту 3.8 влк виносить підчас мобілізації придатний/непридатний, колпас якийсь. Чи виносять зараз «обмежену поидатність»?

Підкажіть, будь ласка.
У брата довідка (взамін військового квитка).
«Непридатний у мирний час, обмежено придатний у військовий час за гр. І ст. 83а Розкладу хвороб (Наказ МО України 402-2008).
А на останній сторінці 2 печаті, одна з них, прямокутна — «Знятий з військового обліку»
Видана була 2010 року, йому зараз 31 рік. У той раз невропатолог сказала йому, після обстежень, що він представляє загрозу для армії.
Прокоментуйте, будь ласка. На що він може розраховувати зараз? Яке рішення військомату швидше за все його чекає, на вашу думку? Дякую.

що він представляє загрозу для армії

Це як?

Можливо він фанат Путлєра?

А что тут комментировать? Идёт как и все. Снят с учета абсолютно ничего не говорит, кроме того что с него штраф, за то что не стал на учёт снова, после снятия. Ограниченно годность надо будет доказать снова — справками, обследованиями за недавнее время.
По факту — эта бумажка вообще ни о чем (ещё и просрочена), никакой юридической силы не имеет и будет идти на общих основаниях, если что

Снят с учета абсолютно ничего не говорит, кроме того что с него штраф, за то что не стал на учёт снова, после снятия

Хіба десь є пункт про те, що «знятий з обліку» повинен (зобов"язаний) стати на облік знову?

Да, для тех, кто снимается с учета в связи с переездом на новое место жительства.

Ну я так понял, что выше шла речь о «снят с учета из-за того, что здоровье такое...»
Вроде как неслуживших и негодных по состоянию здоровья снимали с учета (та самая печать в военном).

Насколько я понимаю, некоторое время назад эту практику прекратили и теперь остался только вариант снятия с учета при переезде. Те, кто проходили медкомиссию после этого, видимо, просто не в курсе.

некоторое время назад эту практику прекратили

Вероятно так и есть.
Но что делать людям, которые уже сняты с учета по указанной выше причине (здоровье или возраст)?
Ведь человек, о котором речь, скорей всего снят был до отмены практики.

А зачем вообще что-то делать?

Так все ж началось с утверждения (не вашего)

Снят с учета абсолютно ничего не говорит, кроме того что с него штраф, за то что не стал на учёт снова

Собственно поєтому и вопрос.

Что-то мне за более чем десять лет никакого штрафа не выписали.

Снят — это при переезде. И надо становится на новом месте
Исключен — это по болезни. И вроде ничего делать не надо

Снят — прямоугольная печать.
По достижению энного возраста еще

Нет. После прохождения медкомиссии, на которой меня признали непригодным к военной службе в мирное время, мне выдали военные билет сразу со штампом «знятий з обліку», хотя никуда переезжать я не планировал.

Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, які можуть бути вилікувані , а також військовозобов’язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України проводиться один раз у 5 років ВЛК військових комісаріатів, а льотного складу — ЛЛК військових комісаріатів (абз. 3 п. 3.2 Положення № 402)

які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, які можуть бути вилікувані

Так там ще купа умов.
Хіба пересічний непридатний за станом здоров’я знає про все це?
Ще з обліку знімають за досягненням певного віку.
Ті, хто не служив бо непридатний, в них той вік чи то 50 чи то навіть менше (?)

Ну, формально не знання законів не звільняє від відповідальності) я взнав, бо один з моїх роботодавців надзвичайно дотримувався букви закону (навіть відвозив копії військових квитків у військомат). Саме через нього і довелося йти оновлювати квиток.

Ну, формально не знання законів не звільняє

Звичайно.
Просто коли мене знімали, то прямо і сказали: «Ви зняті, бажаєте відновитись? Ні? Добре, якщо в когось будуть питання — покажіть цей штамп. »
Не було і натяку «якщо щось, то ми вас відновимо»

То не закон був, а наказ МОУ, за яким дійсно знімали з обліку і не потрібно було більше проходити медкомісії, але у 2015р. його скасували, отже усіх повернули на облік, але не повідомили.

Виключення з військового обліку означає, що людина вже не має відношення до війська. Але людину з обмеженою придатністю не можуть виключити з обліку, а тільки зарахувати в запас. Тож така довідка нічого не варта, та треба проходити ВЛК. Якщо дійсно серйозно хворий, то комісують, якщо ж ні, то буде служити.

Знятий з військового обліку

знято з обліку/узято на облік — це між военкоматами
коли повна непридатність, це — виключений з обліку

15. «___» ____________ 20__ р. призовною (медичною) комісією _______________________________________
визнаний непридатним до військової служби із зняттям з військового обліку за гр. ____ ст. ____ розкладу хвороб (наказ Міноборони (СЗРУ) від 20__ р. N ________) і знятий з військового обліку.

Якщо проходив медкомісію два роки назад чи потрібно буде зараз знову проходити чи ні?

Якщо хочеш служити.
Якщо ні то не йди.

Підкажіть 4 дні назад, проводили оперативне втручення на коліні, наявні виписки та усе інше. Якщо прийти у війсткомат і пройти влк, теоретично мають дати тимчисову непридатність на 2 місяці? Яка у свою чергу дасть змогу перетнути кордон? Чи военкомат може відмовити у ВЛК, або направити у поліклініку по місцю проживання? Дякую.

Тимчасова непридатність не дає право виїзду.

dpsu.gov.ua/...​go-rezhimu-vonnogo-stanu

...

8. Пункт 2-6 Правил передбачає можливість виїзду за межі України інших зобов’язаних, які не віднесені до вище перелічених категорій:

1) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

2) визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії):

висновок ВЛК;

військово-обліковий документ з відповідною відміткою.

Только тебе никто на 6 месяцев не даст, дают максимум на 2 месяца с правом продления. Так что о выезде и не мечтай

визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців

Наскільки я розумію це означає що максимум відстрочка до наступної комісії 6 місяців, а по факту може бути хоч на тиждень і це вже вважається як підстава.

Поверь, все равно никто не выпустит. Потому как обликовый документ не выдадут, на границе все равно не пропустят и много где ещё могут завернуть. Не все так просто. Иначе бы уже давно все накупили себе справок — грибок ногтей (онихомткоз, с ним не берут в армию) и валили за копейки

Ну те що на кордоні свавілля це я згодний.

У мене у друга було на 3 місяці. На не якому кордоні не випустили, а він побував на штук 5.

Зрозуміло.

У мене у друга було на 3 місяці.

Але під час війскьового стану видають тимчасову непридатність тільки на 2 місяці максимум, як він отримав на 3?

Випустять, якщо буде тимчасовий військовий квиток і копія рішення влк

Проконсультувався з двома ююристами, кажуть що не пустить ДПСУ.

Це не правда. Я знаю не менше двох людей , котрих випустили

Зверніть, будь ласка, увагу на мій коментар нижче в треді щодо індивідуального прийняття рішення в подібних ситуаціях. Саме тому на практиці можуть бути як випадки, коли тимчасово непридатні за станом здоров’я особи змогли перетнути кордон, так і навпаки

В першу чергу, необхідно дивитися нормативні документи — першоджерела, тому що інформація на сайтах деяких органів влади може оновлюватися не так оперативно, як змінюється нормативна база. Також треба звертати увагу на редакцію документа — вона має бути чинною. Це важливо, тому що зараз підзаконні нормативно-правові акти можуть змінюватися дуже оперативно, а відповідно — і правила перетину кордону.

Пункт 2-6 «Правил перетинання державного кордону громадянами України» в чинній редакції виглядає так:
«2-6. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому — восьмому частини третьої статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“».

По-друге, стаття 23 одночасно містить перелік осіб, яких звільняють від призову та яким надають відстрочку від призову на певний строк. І якщо для осіб з інвалідністю, осіб, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, питання з перетином кордону більш-менш зрозуміле, то для осіб, визнаних тимчасово непридатними за станом здоров’я, яких НЕ виключили з обліку, не все так однозначно.

(!!!) Адміністрація Державної прикордонної служби України у листі від 17.03.22 «Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану» надала роз’яснення, що:
«Обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовуються до осіб, які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби у військовий час. Підтверджуючими документами можуть бути: довідка військово-лікарської комісії про непридатність.»

І нічого не вказано стосовно осіб, яких визнано тимчасово непридатними за станом здоров’я.

(!!) Далі у пункті 4 цього ж листа зазначено: «В решті питань для прийняття рішень доповідати мені через заступника директора департаменту — начальника управління організації прикордонного контролю.»

Таким чином, якщо особа НЕ має статусу «непридатний до військової служби у воєнний час», рішення про дозвіл на перетин державного кордону може прийматися в індивідуальному порядку, що відповідно не може гарантувати отримання такого дозволу.

2) визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії):

висновок ВЛК;

військово-обліковий документ з відповідною відміткою.

Ось сказано про тимчасову непридатність

19.09.22
Суд дозволив виїхати з країни тимчасово непридатному до військової служби.

У пункті пропуску через державний кордон України інспектором прикордонної служби було прийнято рішення про відмову в перетинанні державного кордону на виїзд з України. Позивач вважав це рішення неправомірним, зважаючи на те, що його було визнано тимчасово непридатним до військової служби та надано відстрочку за станом здоров`я від призову на військову службу до 01.10.2022.

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка до прикордонного загону. За умови пред`явлення під час спроби перетину державного кордону України позивачем висновку лікаря про тимчасову непридатність до військової служби, у посадових осіб Державної прикордонної служби України, не було правових підстав відмовляти йому у виїзді за межі України.

В мене теж написали «непридатний» за статею 61 Б (але з реєстру не виключили). Я офіцер запасу, маю військовий квиток. У воєнкоматі пояснили, що поміток про непридатнісь у військовому квику робити не можуть. Тобто по факту матиму тільки копію довідки ВЛК (яку зі своїм штампом видає військомат, бо оригінал додається до справи). Чи є правомірним требувати поставити печатку про непридатність у військовий квиток, і якщо ні, то на підставі яких докуменів (окрім копії довідки ВЛК) я маю право виїхати за кордон. Тобто, що мені ще треба взяти у воєнкоматі для перетину кордону і на який термін можна виїхати? Дуже дякую за відповідь. Може хтось зтикався з таким

А якщо ти закінчуєш бакалаврат, але збираєшся поступати на магістратуру, проте між цим є 2 місяці проміжку. Чи мають право призвати в такому випадку?)

Так, у цей період можуть призвати, адже звільнення від призову під час мобілізації може бути надане здобувачу вищої освіти (яким він в цей період ще не є), а відстрочка від призову для абітурієнтів «не діє» за призовом під час мобілізації (лише стосовно призову на строкову військову службу).

Вся моя ВЛК, це листочок зивисновком придатний, що його винесли коли вже сидів в автобусі на відправку в частину.
Зі мно призвали людину після двох інсультів, з групою інвалідності. І зараз для частини — це велика проблема. Бо процедура їх комісування тягомотна, а в нести службу вони не можуть.
Наші РВК — це ворожі диверсанти в тилу.

Они из крайности в крайность бросаются. С одной стороны отправляют на фронт инсультников и с другой стороны не пускают тех, кто в мирное время здоровее всех живых, занимается активным отдыхом, но в то же время имеет формальную причину не служить.

Вообще, ВЛК сильно устарело. Сегодняшние бои это артиллерия, операторы дронов, связь. Пехота, которую показывают в голливудских фильмах, задействуется в последнюю очередь когда нужно зачистить территорию, уличные бои. То есть большинство тех, кто как бы не годен, на самом деле вполне годен ибо то же плоскостопие или ВСД не помеха для артиллериста.

Вообще надо смотреть на общее самочувствие и готовность бойца. Есть те, кто вполне здоровый но из-за образа жизни и лишнего веса не может по ступенькам на второй этаж подняться без отдышки, а есть здоровые быки, спортсмены, но с плоскостопием. Какой будет более полезен на поле боя?

ты хоть знаешь значение слов, или просто сыпешь? всд — это например панические атаки. Хочу посмотреть как будет работать артилерист, когда его начнет накрывать. хотя в нашем совке всд — это вообще не болезнь.

всд — это например панические атаки

huh? это термин которым советская медицина объясняет все необъяснимое: слабость, головокружение, потерю настроения, головные боли, и т.д., и т.п., короче все с чем сталкиваются почти все в том или ином виде с той или иной частотой. Только одни это принимают и живут с этим, пытаясь вести более здоровый образ жизни, другие ходят и задалбивают врачей на что те ставят диагноз — ВСД, чтобы отцепился. Ну или сами себе ставят диагноз — у меня ВСД.

Хочу посмотреть как будет работать артилерист, когда его начнет накрывать.

Так же само как и все тут без опыта армии и без каких либо физических и психических проблем — наложат в штаны.

Для панических атак есть другой диагноз и это другое направление медицины — психиатрия.

я вот в свои 25 с внутричерепным давлением и болями в подреберьях уже полтора года врачей «задалбываю». Диагноз «ВСД» и рекомендация «вести ЗОЖ», вот только толку от таких рекомендаций, как оказалось, ноль. Вообще хз шо делать, ибо симптомы от постоянного ВЧД это ад (а для местного военкома я в своё время оказался «годен», хоть и не прошёл мед комиссию)

Пехота, которую показывают в голливудских фильмах, задействуется в последнюю очередь когда нужно зачистить территорию, уличные бои.

Нажаль це не так. Вирішує хід бою артилерія, але піхота лежить в окопах на першій лінії, щоб лінію не зайняли. Виглядає це не так героічно як в кіно, і більшість цих солдат ніколи не стріляли і не бачили кацапа. В цей час лінію 24/7 ху%ярять артою. Якщо піхота піде, лінію займе чужа піхота.

И где же взять столько артиллерии на сотни тысяч артиллеристов😂

Після двох інсультів не кожен говорити й ходити може. Як він пройшов медкомісію?

Военкоматовским нужно выполнить план, поэтому всех гребут

Так і є, в мене родич інвалід 2-ї групи служить в зсу, мав інфаркт, язву, але списувати не захотіли на комісії.

Ну я вам могу рассказать о работе одного военкомата в Волынской области ( около границы), и как на улице раздавали повестки, и кто. Но при этом " наливайка" на вокзале работала по полной программе.

Дякую за детальне та зрозуміле пояснення!

А що взагалі буде якщо піти зараз у військомат і отримати статус «придатний»? Скільки триває служба? Коли можна повернутися до кодінгу? дякую

До перемоги служиш, отримуєш поранення або здоров’я здихає і тебе списують.

Є щє 4 й варіант, не дуже приємний....

Є щє 4 й варіант, не дуже приємний

А попередні ти описав — приємні....

Особи, визнані придатними до військової служби можуть бути призвані в одній з черг загальної мобілізації. Тобто, якщо визнають придатним до військової служби шанси бути призваним, враховуючи воєнний стан, досить високі.

Стосовно строків служби саме за призовом під час воєнного стану:
До 18 місяців — для осіб офіцерського складу;
До закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію — для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
На строки, визначені рішенням Верховного Головнокомандувача ЗСУ — для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

(!!!) АЛЕ під час дії особливого періоду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, служба продовжується понад встановлені строки до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених пунктами «б», «в», «г» частини 2, пунктами «б», «в», «г», «ґ», «д», «е» частини 3 статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

(!!) Крім того,
звільнення з військової служби у цей період можливе також з наступних підстав: за віком; станом здоров’я; у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; через певні сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), повний перелік яких можна знайти у пп. 2 ч. 4. Ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу».

До закінчення особливого періоду, якщо не знайдете під час служби причини на звільнення

Навіть, якщо зняли з обліку -> раз в 5 років треба заново проходити. Це актуально для працюючих по КЗоТу. За ці 5 років норми зазвичай змінюються. І ось ви вже на обліку.

повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я проводиться один раз на 5 років ВЛК

«непридатний до військової служби в мирний час» — це НЕ зняття з обліку, на відміну від

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку
це НЕ зняття з обліку,

я був знятий з військового обліку в 2008-му (є печатка у військовому квитку), а в 2020-му знову взятий (мотивація — оновлені нормативи по визначенню придатний / не придатний)

оновлені нормативи

єдине, що дійсно кардинально змінилось — граничний вік з 2014
для рядових-єфрейторів — він виріс з 40 років до 60

Это ж какие нормативы обновились? До сих пор все работают по 402 приказу МОУ от 2008 года
И снят с учета, это вообще ни о чем, снимают и при переезде. Надо быть исключённым.

В мене як раз є такий папірець десь з тих самих років, причому то тимчасовий квиток де вказано що я знятий в обліку, комісар який мені видава сказав що можно забути і не приходити за військовим квитком взагалі, а реально виходить що я щось порушував всі ці роки?

В мене звичайний, а не тимчасовий. Печатку про те, що знову взяли на облік поставили туди ж.

по ходу багатьом тоді такі видавали. в мене теж «тимчасове посвідчення видане постійно» в 2007.

Дякую за таку розгорнуту відповідь! Все чітко і зрозуміло!

Змістовно, логічно та послідовно викладено, зрозуміло, вичерпно і професійно. Дякую!
P.S. Пішов збирати речі :)

Головне не написали: яким чином можна оскаржити неправомірну постанову ВЛК

Я вважаю, це окреме питання для дослідження.

Ясно, поки «дослідять питання», всіх калік загребуть ггг

Спробуємо з авторкою підготувати відповідь оперативно

Погоджуюсь, хотілось би почути розяснення. Особливо знаючи як комісію проходять за 15 хв люди з травмами і хронічними захворюваннями, після чого їх визнають придатними до військової служби.

Найближчим часом буде окрема стаття по темі оскарження постанов ВЛК. Лінк на неї також додамо. Дякую за цікавість до теми!

Навіть краще, комісії взагалі немає

Дякую за зацікавленість в цьому питанні. Відповідь на нього досить об’ємна, тому найближчим часом буде окрема стаття по темі оскарження постанов ВЛК. Лінк на неї також додамо

Я чув, що це вирішується позовом до суду.
Поки суд не прийняв рішення відправити служити не можуть.

Відправити можуть і відправлять, а суд буде йти далі. Ви з військомату вже можете поїхати у в.ч., і судитись вже будете звідти

я не в курсе как оно на практике, но если откажешься ехать, то что, прям наручниками прикуют и на фронт?

А як Ви це собі уявляєте? Сіли на підлогу і кажете, що нікуди не поїдете?

Ну, например, есть люди, которые лучше в тюрьму, чем на фронт. И готовы сидеть. (На доу тоже такие писали) Вот что с ними делать?

То не є проблема, відкривають кримінальне провадження по 336. Десь в новинах писали, що таких вже 400 штук відкрили

, но если откажешься ехать, то что, прям наручниками прикуют и на фронт?

www.youtube.com/watch?v=0YP05nItCF4

Можна написати відмову, тоді відкривається кримінальна стаття, до 6р позбавлення волі.
Після відмови можеш йти собі гуляти спокійно)

Поки що все, що я знаю — це подати до суду і 2 варіанти: або відбувати строх за відмову від мобілізації в очікуванні вирішення суду, або служити.

Дуже потрібна інформація в цей час в одній статті. Дякую!

Підписатись на коментарі