Придатність до військової служби у воєнний час. Юридичне роз’яснення

Мене звати Євгенія Задирайко, я — практикуючий з 2009 року юрист, адвокат та in-house lawyer компанії Clovertech.

22 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закони України № 2263-IX та № 2264-IX, відповідно до яких з 05 год. 30 хв. 25 травня 2022 року було продовжено строк дії воєнного стану в Україні, а також строк проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Тому тема придатності до військової служби і досі залишається дуже актуальною.

У цій статті я розгляну зокрема такі аспекти: що таке придатність до військової служби, яка вона буває, хто встановлює її та як. А також розгляну ключові моменти «придатності» саме під час мобілізації та як на неї впливає режим воєнного стану (відстрочка від призову, звільнення від служби за станом здоров’я та коли непридатність у мирний час ще не означає непридатності у воєнний).

Про те, як оскаржити постанову ВЛК, читайте в окремій статті.

Що таке «придатність до військової служби»

Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України визначає, що під придатністю до військової служби розуміється такий стан здоров’я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов’язки з конкретної військової спеціальності у виді Збройних Сил України та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час.

Як встановлюється «придатність» під час мобілізації

Для встановлення придатності до військової служби та її ступеня проводиться медичний огляд, або ж, як його ще називають, — військово-лікарська експертиза.

Він полягає у вивченні та оцінці стану здоров’я і фізичного розвитку особи.

Під час медичного огляду беруть до уваги мету, для якої необхідно визначати «придатність». Наприклад, придатність до військової служби в цілому або служби в десантних військах чи морській піхоті; навчання у вищих навчальних закладах, військових ліцеях чи участь у міжнародних миротворчих операціях і т.ін.

Також береться до уваги категорія, до якої належить особа, що оглядається: військовослужбовець, призовник, військовозобов’язаний, резервіст і т.д. Це впливає на критерії, за якими комісія проводитиме огляд та оцінюватиме «придатність».

За результатами медичного огляду виноситься письмовий висновок (постанова). Про те, якими вони бувають та ким саме складаються, розповім нижче.

Хто встановлює «придатність» під час мобілізації

Для проведення медичних оглядів з метою встановлення «придатності» створюються військово-лікарські комісії (ВЛК).

Вони можуть бути штатні (наприклад, Центральна військово-лікарська комісія, комісія певного регіону або навіть пересувної госпітальної бази) та позаштатні.

Позаштатні, своєю чергою, бувають постійно діючі (наприклад, гарнізонні, госпітальні, територіальних центрів комплектування тощо) і тимчасово діючі (для медичного огляду водолазів, високомобільних десантних військ, для медичного огляду поповнення та ін.).

Чим керуються при встановленні «придатності»

ВЛК роблять висновки за результатами медичного огляду, керуючись такими документами:

 1. Розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;
 2. Поясненнями щодо застосування статей Розкладу хвороб та
 3. Таблицями додаткових вимог до стану здоров’я (ТДВ).

Таблиця Розкладу хвороб містить великий перелік хвороб та ступенів порушення функцій, які у мирний час звільняють від проходження військової служби, однак у період воєнного стану цей перелік значно скорочується.

Відтак особу, визнану непридатною до проходження служби у мирний час, може бути визнано обмежено придатною у воєнний, або ж ступінь придатності визначатиметься індивідуально в залежності від ступеня порушення функцій.

Згаданий вище документ містить 86 статей з переліком захворювань та станів, однак в досить лаконічній формі.

Звичайно, тільки ВЛК після проведеного огляду зможе точно встановити придатність та її ступінь.

Але, наприклад, щоб зрозуміти, наскільки високими є шанси нести службу у період воєнного часу, необхідно знайти у таблиці статтю, яка відповідає певному захворюванню та графу категорії осіб, що проходить медогляд (І, ІІ або ІІІ).

На перетині відповідної строки та графи і буде міститися відповідь.

Детальнішу інформацію по кожному конкретному захворюванню можна знайти в Поясненні, за тим самим номером статті, що і у таблиці.

Особливості медичного огляду під час мобілізації

Особи, які підлягають медичному огляду

Якою ВЛК проводиться медичний огляд

Графа Розкладу хвороб, ТДВ, за якими проводиться медичний огляд

Військовозобов’язані, які призиваються та проходять воєнні навчальні та спеціальні збори осіб рядового та офіцерського складу;

Військовозобов’язані, які призиваються та проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

ВЛК військових комісаріатів, гарнізонні (госпітальні) ВЛК.

У воєнний час військовозобов’язані проходять медичний огляд також у ВЛК евакуаційних пунктів та госпітальних баз.

II, III (залежно від військового звання), ТДВ «Б», «В», «Г»

До початку огляду військовий комісаріат має отримати та передати для вивчення ВЛК:

 • на всіх військовозобов’язаних — дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів; на тих, що перебувають на обліку у вказаних диспансерах, закладах — витяг з історії хвороби;
 • на осіб, яким встановлена інвалідність — дані з органів соціального забезпечення, медичну картку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання;
 • на офіцерів і прапорщиків (мічманів) запасу також особові справи.

Перед оглядом проводиться:

 • флюорографічне обстеження,
 • загальний аналіз крові,
 • визначаються група крові та резус-належність (особам, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку),
 • ЕКГ,
 • дослідження сечі.

Особам, яким більш ніж 40 років, обов’язково ще роблять вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.

Огляд:

Кожний військовозобов’язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, ЛОРом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей.

Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, а також військовозобов’язаних плавскладу ВМС ЗСУ проводиться один раз на 5 років.

Які є ступені «придатності»

Мирний час

Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України передбачено, що при медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту:

 • «Придатний...» (до військової служби; до військової служби за контрактом і т.ін.);
 • «Непридатний...» (до військової служби з виключенням з військового обліку; до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час; до військової служби за контрактом і т.д.);
 • «Потребує...» (звільнення від виконання службових обов’язків на N календарних днів; відпустки за станом здоров’я на N календарних днів тощо);
 • «Обмежено придатний до військової служби»;
 • «Тимчасово непридатний...» (до служби у спеціальних спорудах; до проходження зборів; до здійснення парашутних стрибків з переоглядом через 3-12 місяців; до служби водолазом з переоглядом через 3-12 місяців і т.д.);
 • та інші, які стосуються служби на підводному човні/ надводному кораблі та переїзду в іншу місцевість щодо членів сімей військовослужбовців.

Якщо непридатність до військової служби або обмежена придатність передбачає індивідуальну оцінку, то виноситься одна з постанов: «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» або «обмежено придатний до військової служби».

Якщо індивідуально встановлюється придатність або обмежена придатність до військової служби, то — «обмежено придатний до військової служби» або «придатний до військової служби».

Під час мобілізації

Після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов’язаного одну із таких постанов:

 • «Придатний до військової служби»;
 • «Тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду)»;
 • «Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку».

Під час режиму воєнного стану

Замість постанови «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» приймається постанова: «Обмежено придатний до військової служби» або «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» (коли для відновлення необхідний відповідний термін).

Можливе проведення переогляду, але не раніше ніж через 3 роки після прийняття такої постанови.

Які існують документи стосовно «придатності»

Штатні та позаштатні ВЛК приймають постанови колегіально, більшістю голосів.

Постанови ВЛК оформлюються у вигляді:

1) свідоцтва про хворобу;

Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

 • на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;
 • на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

У всіх інших випадках у особливий період (воєнний час) постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК.

2) протоколу засідання ВЛК з визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця;

3) довідки ВЛК.

Постанови ВЛК військових комісаріатів оформлюються довідкою ВЛК у двох примірниках, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК і дійсна протягом 6 місяців з дня медичного огляду. Копія довідки видається особі, яка пройшла медичний огляд.

Відстрочка від призову за станом здоров’я у воєнний час: на який період та для кого

У воєнний час та під час мобілізації відстрочка від призову за станом здоров’я надається військовозобов’язаному на строк до 2 місяців.

Цей строк може бути продовжено ще на 2 місяці за медичними показаннями. Але і після цього може надаватися ще один 2-місячний строк.

Таким чином, максимальний сукупний строк такої відстрочки може становити 6 місяців.

Після закінчення відстрочки військовозобов’язані знову оглядаються для затвердження рішення про придатність до військової служби.

Стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачає відстрочку від призову під час мобілізації для військовозобов’язаних, визнаних особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Варто звернути увагу, що особи з інвалідністю у період мобілізації можуть бути призвані на військову службу, але за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Особливості «особливого» періоду

В розумінні Закону режим воєнного стану вважається особливим періодом для країни. Тому питання придатності та проходження військової служби у цей час регулюються за окремими процедурами.

Служба у резерві

Законодавство передбачає, що осіб, яких раніше було звільнено зі служби, в особливий період зараховують на службу у військовому оперативному резерві в обов’язковому порядку.

Але такі особи мають бути придатними за професійно-психологічними характеристиками, станом здоров’я та відповідати вимогам для проходження служби у військовому резерві.

Контракт про проходження служби у військовому резерві не може бути розірваним в особливий період, а громадянин, який його уклав та зарахований до військового оперативного резерву, продовжує службу на умовах, визначених законодавством, до завершення особливого періоду.

Після завершення особливого періоду громадяни, які проходили службу у військовому оперативному резерві, мають право вже в добровільному порядку укласти контракт на умовах, визначених Законом «Про військовий обов’язок і військову службу».

Служба понад встановлені строки

— Для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, служба продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації (крім певних випадків, визначених пунктами частини 2-3 статті 26 Закону);

— для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації (крім випадків, визначених п. 3 частини 5 статті 26 Закону).

Заміщення

Коли у ЗСУ є потреба в комплектуванні окремих посад, на військову службу за контрактом можуть бути прийняті (крім інших категорій, передбачених законом):

— особи, звільнені з військової служби, які не досягли граничного віку і визнані ВЛК непридатними за станом здоров’я та яким встановлено інвалідність, або

— особи, які частково втратили працездатність без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України).

Для цього повинно бути звернення самої особи та відповідне рішення посадових осіб.

Ознайомитися з переліком посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, можна тут.

За певних умов законодавством передбачена можливість звільнити таких військовослужбовців до закінчення строку контракту.

Звільнення з військової служби

Загалом звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

 • у запас — якщо вони не досягли граничного віку і за станом здоров’я придатні до військової служби;

Військовослужбовці, визнані тимчасово непридатними до служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців також звільняються в запас за станом здоров’я. У наказі про звільнення в запас має бути зазначено, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

АЛЕ Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлює деякі обмеження щодо призову тих військовозобов’язаних, які були звільнені у запас.

Військовозобов’язані, які проходили службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас не підлягають призову під час часткової мобілізації протягом 6 місяців з дня їх звільнення (крім військовослужбовців оперативного резерву першої черги).

Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

 • у відставку з виключенням з військового обліку.

Таке можливо у випадку, якщо військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, під час воєнного стану визнані ВЛК непридатними за станом здоров’я.

Інший варіант — військовозобов’язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані ВЛК непридатними для військової служби у воєнний час.

Після отримання військовою частиною висновку ВЛК про непридатність військовослужбовця до служби за станом здоров’я, документи про його звільнення оформлюються та надсилаються посадовій особі, яка негайно видає наказ про звільнення.

Під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених статтею 26 та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 26-2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Коли непридатність у мирний час ще не означає непридатності у воєнний

Якщо особі встановлено «обмежену придатність до військової служби», то в кожному конкретному випадку комісією буде враховано її військову спеціальність, займану посаду, вік, роботу, що фактично виконується та пристосованість до неї особи. Після цього у довільній формі у висновку буде вказано, які види служби та роботи протипоказані цій особі.

Так, особи, визнані обмежено придатними, не можуть залучатися до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Та, відповідно, є придатними до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях та навчальних закладах.

Якщо передбачена індивідуальна оцінка «придатності» або «обмеженої придатності», у воєнний час буде прийматися постанова «придатний до військової служби», але якщо особа не має таких хвороб як: клінічно вилікуваний туберкульоз органів дихання, нервової системи, міліарний та інших органів; усі форми гострих та хронічних вірусних гепатитів з незначним порушенням функцій; безсимптомне носійство ВІЛ; повільно прогресуючі, непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями хвороби крові і кровотворних органів, усі хвороби щитоподібної залози, усі типи цукрового діабету, інших порушень регуляції глюкози; порушення інших ендокринних залоз; недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій; легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку; невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах; повільно прогресуючі з помірними порушеннями функцій хвороби центральної нервової системи та їх наслідки; хвороби периферичної нервової системи з незначними порушеннями функцій.

Таким чином, ступінь придатності впливає не тільки на сам факт призову (мобілізують особу чи ні), але і на рід військ (десант чи піхота) чи місце, де особа буде нести службу (на передовій чи у військовій частині).

Пишіть у коментарях, про що ви б хотіли додатково дізнатися по темі придатності до військової служби

👍ПодобаєтьсяСподобалось46
До обраногоВ обраному30
LinkedIn

Найкращі коментарі пропустити

Вся моя ВЛК, це листочок зивисновком придатний, що його винесли коли вже сидів в автобусі на відправку в частину.
Зі мно призвали людину після двох інсультів, з групою інвалідності. І зараз для частини — це велика проблема. Бо процедура їх комісування тягомотна, а в нести службу вони не можуть.
Наші РВК — це ворожі диверсанти в тилу.

Я вже писав про це в одній гілці, але напишу ще раз тут. Все пишу з власного досвіду та спостережень, можливо де інде воно інакше.
Проходжу БЗВП в Десні. З 280 людей, дійсно придатні приблизно 50-60, решта це люди з хронічними захворюваннями (тобто обмежено придатні), багато людей 50+. У всіх навантаження однакові, деякі інструктори роблять поблажки але, це не відміняє носіння бронежилета і каски + рюкзак (але на уроках знімаємо). Багато не витримують, залишаються як хворі. До лікаря попасти дуже тяжко, постійно черга з 25-30 людей, і це не всі хворі. В середньому 10 людей зі взводу хворі, у взводах де старші люди більше, в молодших трохи менше.
Взагалі, до лікаря краще не попадати, а тим більше в військовий госпіталь, хіба що по довідку на звільнення.
По перше, черги там просто величезні, попасти до невропатолога, терапевта чи про рентген чи аналізи це квест, є платні але звісно в більшості грошей немає.
По друге, вони некомпетентні, ну просто виписують те що не лікує. У мене шийний синдром, продуло вітром ще вдома, вже тиждень пʼю таблетки і використовую мазь по три рази на день, і щось воно не легше. Приблизно таке саме в інших, в одного температура тиждень трималась температура, кашляв, поки не почала боліти легеня, хотів на рентген, лікар сказав попити гарячого чаю, спітніти і все пройде.
По третє, списатись тут майже не можливо, треба мати серйозні захворювання або взагалі не ходити. Для прикладу, у нас в взводі таких троє: відсутня легеня (і то сказали що буде в тцк), немає рідини в правому бедрі (невідомо чи спишуть), передінсультний стан та загроза паралічу (три тижні лежав, списувати не хочуть, хочуть іще «полікувати», ще й гроші просили щоб звільнення від фіз. навантажень дали, так і не дали). Є також людина з діабетом, від навантажень цукор піднявся до 18-23, спочатку казали не симулювати, потім поклали в лікарню в Київ (мені теж щось схоже казали в офтальмолога, але невропатолог підтвердила що під час навантажень на плечі можуть боліти очі, а болить воно непогано).
Решта теж не дуже, включаючи уставщину, їжу, вилучення телефонів на тиждень, та проживання (більшість в бліндажах).

Updated: сам я обмежено придатний по статті 30б, з діагнозами: астигматизм 2.0 праве, 4.0 ліве, міопія високого ступеня −9 праве, −11 ліве, амбліопія середнього ступеня. Тутешній офтальмолог, на мої побоювання що сяде зір від навантажень, сказала що це можливе тільки якщо рік щодня носити по 20кг.

Головне не написали: яким чином можна оскаржити неправомірну постанову ВЛК

Питання до автора.

Вважаючи на Вашу обізнаність в цій темі,
Чи можна до вас звернутися зараз, або після припинення

строку дії воєнного стану в Україні

з приводу заяви до суду стосовно правопорушень під час призову? Та також ведення справи у суді, як обвинувач, якщо вдасться її започаткувати?
Як Ви вважаєте — чи можливо взагалі розпочати таку справу проти воєнкома?
А можливо виграти її?

Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Чи є вже хтось, кому у рішенні ВЛК написали
«Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони»

Вам окремо за графами ТДВ Б теж якісь уточнення пишуть чи на цьому все?

Наскільки мені відомо, вже немає ТДВ «А» і ТДВ «Б», а є одна ТДВ.

Це правда, «Б» тут зайве. Але ТДВ залишилась і там є цікаві моменти. Цікаво чи їх враховують чи не дуже

є старе рішення, ще до того як прибрали обмежену придатність, то там вказали статтю з ТДВ
припущу, що нове буде таке саме, тільки придатність зміниться на повну

Приєднуюсь до запитання.
Півтора роки проходив кожен місяць-два в ТЦК, як обмежено придатний, просто виписували кожен раз повістку наперед.

Зараз є повістка через місяць на повторне ВЛК (бо по закону так треба), очевидно, буде фактично те ж саме, був обмежено придатний, стану придатний з обмеженнями.

Цікаво, що реально помінялось, і чи є сенс готуватись чи шукати собі щось самому.

А навіщо вам було ходити в ТЦК так часто, якщо не секрет?

У висновку ВЛК На підставі статті — графи ІІ Розкладу хвороб, графи 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ТДВ Б — Придатний до військової служби. Це означає, що придатний всюди?

Повністю придатний до усіх родів військ

Я теж був виключений (09 06 2022) і хотів би десь побачити цю відмітку у застосунку Дія чи Резерв+ чи інших державних застосунках. Певен, що й інші виключені теж не відмовляться побачити. Чи це не баг дизайну?
P.S.
Cьогодні також оновив свої дані у застосунку Резерв+

запиляйте на ДОУ статтю з оглядом проги

Ти дуже правий — я найкрутіший у знаходжені всіляких недоліків.
P.S.
А чого у Дія.Підпис від мене постійно вимагають — щоб я їм посміхнувся чи покліпав та ввів отой страшенний 5-ти цифровий пін-код? Якось це незручно. До того ж успіх розпізнавання обличчя залежить від гарного початку — але такого не буває — бо різний фон, різне освітлення — кожен раз коли заходишь. Тому це марно — краще відбиток пальця та смс.

Просять покліпати, щоб переконатися, що перед камерою жива людина, а не роздруковане зображення чийогось обличчя. Liveness detection.

Оце задумався чи ШІ вже можуть у покліпати з якимось роздрукованим зображенням?
До речі, тепер вже є — показати долоню — кажуть на ній малюнок життєвих ліній у кожного свій.
Але знову ж — це може бути роздруковане зображення.
Смс треба прочитати та ввести. Все це жива людина робить.
А ще думав про таке: якщо зайшов першого разу успішно — на другий видати тікет — вхід до якого по більш простому способу. Вхід по тікету призводить до видачі наступного. Так наче теж менш мороки.

Смс треба прочитати та ввести. Все це жива людина робить.

Именно поэтому для большинства случаев девайсы Apple корректно автоматически вставляют в нужное поле код из SMS / e-mail.

Андроїд теж щось таке намагався мені запропонувати. Але я консерватор — доки не побачу як що працює — навряд чи спроможуся.

Можливо, є такі, хто ще до війни був виключений з обліку за станом здоровʼя і оновлював дані через застосунок? У вас підтягнулись дані?

А навіщо? Виключені можуть гуляти.

Так мені і сказали в 12 році у військоматі, нічого не видавши на руки при цьому. Тому й цікаво чи ця інформація окрім моєї голови десь могла зберегтись

Виключені можуть гуляти

Нажаль одні кажуть гуляти, інші «Закон стосується всіх 18-60»
Це я про тих, хто роз’яснення проводить 😎

і ви кажіть, підуть штрафи то будуть преценденти і буде зрозуміло

суд розсудуть, так що запасаймлося попкірном

хто ще до війни був виключений з обліку за станом здоровʼя

Не до, а під час (я про себе)

У вас підтягнулись дані?

Підтягнулись.

Але у мене у військовому є штрих код.
Якщо у Вас нема, то скоріше за все Ваші дані не підтягнуться.

Можно подумать для условно пригодных людей с хроникой при отправке на войну выставляют уровень сложности ниже, и у них каски с брониками легче, меткость стрельбы с АИМом, а вражеский скилл понижается. Если у человека хуже состояние здоровья и подготовка, то ему война не дает никаких поблажек, у него просто выше шанс умереть или получить увечья и на этом все. Почему то думают что профессия военного подходит абсолютно всем и освоить ее может любой кнопкодав за месяц, который в жизни три раза бегал еще в детстве.

освоить ее может любой кнопкодав за месяц, который в жизни три раза бегал еще в детстве

Повномасштабна війне йде вже більше двох років, можна було б за цей час розбігатись до марафонської дистанції і навчитися стріляти(:

Однозначно.
Якби я у 2022 взявся за фізуху, то ща би вже був готовий копати траншеї по 8 годин на день.
Але я лінива жопа, і це прикро

Мова про тих, в кого серйозні фізичні болячки, взагалі то.

Здоровий звісно може розбігатись

З оновленного наказу 402, пояснювальна записка до статті 36:

Ступінь — Пороги слуху за даними тональної порогової аудіометрії — Сприйняття слуху у тихій обстановці — Сприйняття слуху у шумному середовищі
...
Тяжке порушення слуху — 65,0-79,9 дБ — Переважно не чує розмовну мову, може відчувати труднощі зі сприйняттям і розумінням гучної мови — Дуже важко почути більшість розмовної мови і брати участь у розмові

Й придатність, в тому ж законі:

б) двобічна тяжка приглухуватість (... за даними порогової тональної аудіометрії знаходиться в межах 65-80 дБ)

Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

Тобто вони в одному й тому ж законі пишуть, що така людина майже не чує розмовну мову, а в шумному середовищі й гучну мову, й їх типо це влаштовує. Підрозділ звʼязку. «Девʼять чи десять, ой не чує боєць».

Й це тільки одна стаття, а там майже в кожній такий треш. Як казав лікар, зараз якщо на своїх ногах сам зміг дійти до військомату — значить придатний.

Зате мемасіков скільки накліпали в свій час, що в рашці вже люди закінчуються, воюють вже старі й хворі. А по факту в рашці воюють селюки й зеки за гроші, а хворі й інваліди воюють у нас.

Скільки не намагався спорити в українських пабліках щоб не ржали з російських перегибів бо у нас так само, чи буде так само — лише в любителі руського міра записували і банили.

Мабуть, ті, що реготали, не підлягають мобілізації?

90% коментарів і всі не підлягають? Да там не тільки мобілізація, а взагалі у всьому. Обсмоткутють новини де якийсь зек вернувся з війни і зарізав сім’ю зі словами: «Типічна ситуація в рашці», «будні русні», а потім на наступний день постять новину як батько на Київщини вбив і розчленував сина. І що тепер? Це будні України виходить, чи що?

Ну якщо вже хочете постьобатися з рашки (хоча і це примітивно), ну хоть не додавайте епітетів «тільки в рашці», щоб потім в калюжу голим задом не хлюпатись.

Не знаю як ви собі уявляєте бойові дії, але навіть якщо туди потрапити з ідеальним слухом то його дуже скоро не стане.

У військових з якими я спілкувався, були проблеми зі слухом, десь на рівні першого ступеня — людина нормально спілкується, але щось може не почути. +1 ступінь до тієї ступені що я процитував вишче (тобто якщо у вже хворої людини додатково погіршиться слух просто через гучні звуки) — це вже глухота й жестова мова, ну в кращому випадку з апаратом за 5к баксів буде гучну мову чути. Без ніг ще попрацюєш айтішником без втрати зп, а без вух буде набагато важче, десь вже був топік, де людина скаржилась що ніхто не хоче наймати людину з проблемами в спілкуванні голосом, бо як же без дейліків то.

Коротше, я не бачу яких тось виправдань цьому оновленому наказу 402. Й більш за все шкода, що ця хрінь застосовується й для поранених військових. На мій погляд це ще більш жорстоко, ніж коли ці критерії застосовують для «ухилянта».

Без ніг ще попрацюєш айтішником без втрати зп, а без вух буде набагато важче, десь вже був топік, де людина скаржилась що ніхто не хоче наймати людину з проблемами в спілкуванні голосом, бо як же без дейліків то.

Є ж розпізнавання мови.

Є ) Але нікого це не є** )) Насправді розпізнавання голосу спрацює якщо 2-3 слова не почув, але якщо людина повністтю глуха, це не допоможе їй — якість розпізнавання далека від ідеалу, та й розмовляти їй буде важко, я вже не кажу про те щоб харизматично й емпатично зрозуміти й вмовити клієнта, чого вимагають вже від мідлів й навіть джунів зараз.

Та навіть якщо це не впливає взагалі на якість твоєї роботи, ти все одно не витримаєш конкуренції — між тобою й здоровим завжди оберуть здорового. А зараз в айті все ще гірше, там й здоровим фіг знайдеш роботу.

Особливо коли співрозмовник шпарить з лютим акцентом.
Я особисто чую відверто паскудно, автосубтитри — рішення на трієчку (з мінусом) навіть в тепличних умовах.

Скажіть будь-ласка що відноситься до ВИРАЖЕННИХ дегенеративно -дистрофічних змін в хребті?
Як враховують слідуючі дані з висновків МРТ при проходженні консультації у хірурга для проходження майбутньої ВЛК:
Гемангіома 12 мм у лівому корінні дужки хребця L4,гемангіома 5 мм у тілі хребця L2?
Напівциркулярна,переважно правобічна дорсолатеральна грижа диска L5-S1?
Спондилоартроз,Спондильоз?

Хто в курсі про новий Розклад хвороб, що стосується гостроти зору? Статтю 31Б можна трактувати так, як вигідно ВЛК. Що значить гострота зору з корекцією до 0,5? Це [від 0,7 до 0,5] чи [від 0,1 до 0,5]? Якщо від [0,1 до 0,5] тоді військовозобовязані з гостротою 0,6 з корекцією ЗАВИСАЮТЬ В ПОВІТРІ, бо в ТЦК по 31Б їх не можуть взяти але і повністю придатними їх також не можуть визнати згідно ТДВ (де мінімальна гострота зору вказана без корекції, і для більшості родів військ вона має бути мінімум 0,5 без окулярів). А якщо у 31Б мали на увазі діапазон [від нижче мінімальної за ТДВ до 0,5 з корекцією] тоді віськовозобовязані з гостротою наприклад 0,2 одне око і 0,3 інше око з корекцією ЗАВИСАЮТЬ В ПОВІТРІ, бо в ТЦК по 31 Б їх не можуть взяти але і вилучити з обліку по 31А також не можуть бо така гострота не вважається сліпотою згідно МКХ 10.

згідно ТДВ (де мінімальна гострота зору вказана без корекції, і для більшості родів військ вона має бути мінімум 0,5 без окулярів)

ТДВ — це таблиця додаткових вимог у Додатку 3? Де ви там побачили гостроту зору?

Я вже писав про це в одній гілці, але напишу ще раз тут. Все пишу з власного досвіду та спостережень, можливо де інде воно інакше.
Проходжу БЗВП в Десні. З 280 людей, дійсно придатні приблизно 50-60, решта це люди з хронічними захворюваннями (тобто обмежено придатні), багато людей 50+. У всіх навантаження однакові, деякі інструктори роблять поблажки але, це не відміняє носіння бронежилета і каски + рюкзак (але на уроках знімаємо). Багато не витримують, залишаються як хворі. До лікаря попасти дуже тяжко, постійно черга з 25-30 людей, і це не всі хворі. В середньому 10 людей зі взводу хворі, у взводах де старші люди більше, в молодших трохи менше.
Взагалі, до лікаря краще не попадати, а тим більше в військовий госпіталь, хіба що по довідку на звільнення.
По перше, черги там просто величезні, попасти до невропатолога, терапевта чи про рентген чи аналізи це квест, є платні але звісно в більшості грошей немає.
По друге, вони некомпетентні, ну просто виписують те що не лікує. У мене шийний синдром, продуло вітром ще вдома, вже тиждень пʼю таблетки і використовую мазь по три рази на день, і щось воно не легше. Приблизно таке саме в інших, в одного температура тиждень трималась температура, кашляв, поки не почала боліти легеня, хотів на рентген, лікар сказав попити гарячого чаю, спітніти і все пройде.
По третє, списатись тут майже не можливо, треба мати серйозні захворювання або взагалі не ходити. Для прикладу, у нас в взводі таких троє: відсутня легеня (і то сказали що буде в тцк), немає рідини в правому бедрі (невідомо чи спишуть), передінсультний стан та загроза паралічу (три тижні лежав, списувати не хочуть, хочуть іще «полікувати», ще й гроші просили щоб звільнення від фіз. навантажень дали, так і не дали). Є також людина з діабетом, від навантажень цукор піднявся до 18-23, спочатку казали не симулювати, потім поклали в лікарню в Київ (мені теж щось схоже казали в офтальмолога, але невропатолог підтвердила що під час навантажень на плечі можуть боліти очі, а болить воно непогано).
Решта теж не дуже, включаючи уставщину, їжу, вилучення телефонів на тиждень, та проживання (більшість в бліндажах).

Updated: сам я обмежено придатний по статті 30б, з діагнозами: астигматизм 2.0 праве, 4.0 ліве, міопія високого ступеня −9 праве, −11 ліве, амбліопія середнього ступеня. Тутешній офтальмолог, на мої побоювання що сяде зір від навантажень, сказала що це можливе тільки якщо рік щодня носити по 20кг.

У всіх навантаження однакові

Як підготовка проходить? Що робите, які навантаження? Як народ справляється?

Є також людина з діабетом, від навантажень цукор піднявся до 18-23

Вроді як навпаки навантаження, кардіо, втрата зайвої ваги (а там мають ганяти), допомагає знизити

Тутешній офтальмолог, на мої побоювання що сяде зір від навантажень, сказала що це можливе тільки якщо рік щодня носити по 20кг.

Погіршується у паурліфтерів всяких які піднімають по 200 кіло. Вас там, я так розумію, більше кардіо грузять, а від цього гірше точно не буде. А враховуючи свіже повітря замість компа, так ще й покращиться може )

Погіршується у паурліфтерів всяких які піднімають по 200 кіло. Вас там, я так розумію, більше кардіо грузять, а від цього гірше точно не буде. А враховуючи свіже повітря замість компа, так ще й покращиться може )

Тут грузять не тільки кардіо, навантаження йде майже на всі мʼязи включаючи голову, сама каска важить десь 2-3кг, і автомат завжди повинен бути на плечі, а якщо маніпуляції з автоматом взагалі жесть для для не підготовлених, а з високими мінусами навантаження не рекомендовані. Про свіже повітря тут можна забути, тут всюди пісок, і в повітрі його теж багато, 80% курсу кашляє. А ще мошка яка як тільки тепліє, тупо обліпає обличчя, руки і навіть під одяг залазить.

Як підготовка проходить? Що робите, які навантаження? Як народ справляється?

Є стрільби, маніпуляції зі зброєю (стійки, прицілювання і т.д.), копання окопів, штурми, відбиття штурмів, одного разу була лінія перешкод (можливо ще раз буде), при цьому закидають петардами для імітації вибухів.

Взагалі, людей багато, інструкторів мало, програма яка розрахована на три місяці стиснута в 30 днів. Підготувати за такий час людину малоймовірно. Один з інструкторів казав що попередній випуск хотіли назад сюди повертати, бо вони майже нічого не вміли.

А як щодо того, що всі обмежено придатні (по старому) повинні пройти ВЛК повторно? Вас що це не стосується? Можливо за новим розкладом є шанси попасти служити у якусь частину забезпечення або кудись інше?

Не знаю. Поки що нам ніхто нічого не казав коли повторне ВЛК. Але я б не хотів тут ВЛК проходити, тут визнають повністю придатним. По статті 30б майже нічого не змінилось, додались кілька пунктів і все.

Іронія в тому що за 30 днів навіть якщо поставити наймінімальнішу ціль, по типу освоїти

маніпуляції зі зброєю (стійки, прицілювання і т.д.)

то навіть при щоденних заняттях результат буде дуже посередній.

Тому результат коли радісні випускники

майже нічого не вміли

радше гарантований.

Магазин змінити вже зачасту задача непідйомна, про кудись влучити навіть мова не йде.

З плюсів — навик використання стрілецької зброї все одно мало кому знадобиться в сьогоднішньому форматі бойових дій.

Ну чому, я от наприклад навіть зі своїм зором непогано стріляю до 50 метрів. Якщо б не пропустив заняття через хворобу то навик стрільби покращився б. З заміною магазину трохи складніше, але трохи практики і все ок. В бригаді й так будуть перенавчати під себе, це нам казали бойові інструктори які були в нас на кілька уроків.

Ну до 50 метрів я теж непогано стріляю з положення стоячи. Хоча ще як піде :)

Проблеми в основному починаються коли під адреналіном намагаєшся тремтячими руками заклацнути сраний магазин а потім ще й сформувати стійку, прицілитись і кудись влучити.

В мене трохи деформація в силу того що я практичною стрільбою займаюсь як спортом, маніпуляції зі зброєю в всяких тісних коридорах це наше все і натреновується воно дуже туго (як мені здається).

Офицеры, призванные из запаса вместе со всеми БЗВП проходят?

Коли я був на розподільному центрі, і записував дані людей яких набрали на наш курс, то там було кілька сержантів, навіть старший сержант був. Але, краєм вуха чув що ці звання зараз анулюються, і вони такі ж солдати як інші, по крайній мірі тут.

Я про лейтенантов и выше. Я старлей, например, после кафедры и «выслуги в запасе»

Ага. По окончании кафедры аттестован в офицерский состав в звании лейтенант. Лет через 5 звонят из военкомата — «о, Вы отлично учились, у Вас высшие баллы — поздравляем с присвоением звания старший лейтенант».
И такое было :)

В армии в мирное время скучно. Так хоть что-то происходит. 😀

Мені цікаво, а який відсоток з тих хворих намагалися оскаржити ВЛК? Чи там більшість забили, або розраховували на практику «лежати собі в госпіталі і отримувати гроші»?

Тільки ті в кого гроші є. Двоє розказували що за адвокатів заплатили по 60-70к. Зараз їх не видно тут, напевно вдалось) А в решти, ні часу, ні фін. можливостей немає це зробити. Більшість тут звичайні люди. Ті у кого є гроші, по власному бажанню тут.

Читаю комменти про проходження ВЛК, це якийсь триндець, я думав з моїм діагнозом, двусторонній гоноартроз 2го ступення колінних суглобів, мене визнають не придатним, а тепер розумію, що для штурмовиків не придатних нема, тепер ще більше лячно оновлювати дані в ТЦК...

Ага, нам один рекрутер так і казав: рано чи пізно ви всі будете штурмовиками.

Повторно пройшов лікарів в районній лікарні, діагноз вже 3тя ступінь, на питання чи влк не зроблять мене здоровим лікар відповів, що зараза беруть всіх, від хвороби залежить як далеко пошлють на передок, а не беруть тільки тих хто не ходить взагалі

Всі «сміялись» з того, що розумова відсталість легкого ступеня не перепона для служби в ТЦК, а якщо відкрити таблицю додаткових вимог, то виявиться, що такі люди вважатимуться придатними навіть в Штурмові підрозділи Сухопутних військ

стаття 19-б, якщо хтось хоче особисто переконатись

В тій таблиці вимог взагалі багато цікавого, про що чомусь всі мовчать

Як кажуть армійські рекрутери: всі ви рано чи пізно будете штурмовиками.

Добрий вечір! Проблеми з зором,ходжу в окулярах,без них не бачу. За даними обстеження гострота зору 0.1/0.4, астигматизм 3.5, маю документи,проте у висновку влк ні гостроту зору,ні рівень астигматизму не вказали . У висновку влк прописаний діагноз: складний короткозорий астигматизм,кератоконус 1 стадії,придатний. Можливо хтось знає на практиці,чи звертають на це увагу при розподілі по частинам.

чи звертають на це увагу при розподілі по частинам

— Звісно, з поганим зором відправляють поближче, на перші лінії(як парти в школі), бо там буде більше шансів щось побачити.
P.s соррі за невдалий жарт, якщо що.

Даний висновок це вже результат оскарження. Офтальмолог проігнорувала цю статтю, вписала тільки по кератоконусу. Хочу спробувати оскаржити ще раз,коли потраплю вже в частину. Так як у висновку астигматизм уже є ,але не вписаний рівень рефракції,сподіваюсь на добросовісність лікарів і на 30б.

Може від очікували портрети українських письменників, а ще краще філософів?

Жесть. Я все життя був обмежено придатним по статті 30 б (міопія високого ступеня −7,5; −9,0). У 2016 році призивали на строкову і при проходженні комісії (хвала лікарям, обстежували дуже прискіпливо, м. Одеса) виявили ще розриви сітківки — додалась стаття 26 б. У 2022 році пішов до ТЦК оновити дані, відправили на ВЛК, там не було окуліста, замість нього голова ВЛК. Я йому надав свої виписки, він поглянув, запитав, чи зір не погіршується і переписав ті ж самі 26б, 30б. З тих пір ніхто ні до ТЦК не викликав, ні на повторний медогляд. Зараз, у зв’язку зі змінами до закону про мобілізацію, пройшов для себе обстеження у обласній офтальмології, щоб мати на руках актуальні підтвердження своїх хвороб

В Ужгороді лікарі не такі прискіпливі. Помітили проблеми з оком,але написали повністю здоровий і відправили на навчання) потім в результаті оскарження вписали 26в

Підкажіть будь ласка, які дії потрібно зробити щоб оскаржити ВЛК?

Доброго дня,маю проблеми по зору а саме міопія високого ступеня,за результатами рефрактометрії зір на ліве око −12 диоптрій,але за результатами скіаскопії вже −13,є свіжа виписка зі стаціонару де в діагнозі вказано саме −13 ,що в такій ситуації робити? адже за результатами рефрактометрії я придатний,а за результатами скіаскопії вже не придатний,в наказі 402 ст.30 не вказано якому з цих методів вимірювання віддають перевагу.чи можу я в такій ситуації наполягати на тому,щоб діагноз ставили за результатами скіаскопії?

По закону це 30а, непридатність. Але на практиці може бути по іншому на жаль.

Доброго дня.
Маю на руках заключення від судинного хірурга Київської обласної клінічної лікарні:
- Гемодинамічно значимий стеноз загальної клубової артерії зліва (90%).
- Тромбоз стегново-підколінного артеріального сегменту зліва. ХАН (хронічна артеріальна недостатність) 2 ступеня з помірним порушенням кровообігу.
- Облітеруючий ендертеріїт.
Також маю результати КТ та УЗД, які підтверджують дані діагнози.
По факту: можу пройти без болю у нозі не більше 20м. Потім наступає сильний біль (ішемія) і доводиться чекати 3-5хв. щоб м*язи наповнились киснем щоб знову пройти 20м. І так по колу.

Згідно статті 42 пункту а — я непридатний до військової служби та маю бути виключений з військового обліку.
Чи є реальний шанс по цим хворобам здобути непридатність? Чи в нас вже повне свовілля та геноцид і на це варто розраховувати?

Чи є реальний шанс по цим хворобам здобути непридатність? Чи в нас вже повне свовілля та геноцид і на це варто розраховувати?

На скільки знаю, то є загальні правили відвідування ТЦК:
1. Ніколи не беріть з собою оригінали доків, робіть нотаріально завірені копії і показуйте/віддавайте їх.
2. Бажано самому взагалі не йти, а прислати адвоката, або хоча би прийти з адвокатом в ТЦК.

Це все фігня. Я ходжу з паличкою з дитинства але інвалідність так і не оформляв, нема частин мʼяза голені. Якщо роблю електро стимуляції, масажі і процедури то ходжу кульгаючи. Сказали що коли вибухне поряд побіжу забувши про паличку. Також пошуткували що буду добре повзати.
Скоро думаю і колясочники підуть.

Великий ризик інсульту чи інфаркту з моїми діагнозами теж фігня? Якщо вони так ставляться до таких серйозних захворювань, то я навіть не знаю, що робити...

А хіба він щось там вирішує? Без Єрмака навіть в туалет не ходить.

Подскажите пожалуйста, если полностью удалена щитовидная железа и ежедневная дозировка эутерокса 125 и более. Это подпадает под пункт а, Стаття 13 розкладу хвороб військово-лікарської комісії (ВЛК) тяжкі форми гіпотиреозу, що потребують призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні 125 мг та більше на добу. Кто то уже сталкивался с прохождением ВЛК с подобным диагнозом ? какие выносятся решения ?

В якому випадку комісія ВЛК користується ТДВ(таблицями додаткових вимог)?

Вже їх прибрали з Наказу 402, разом з обмежено придатними.

Тепер або «Придатні»
або «Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку»
або «Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони»

Вибачаюсь за те що повторно турбую,але в оновленому 402 наказі в останній редакції фігурує додаток 3 ТДВ(таблиця додаткових вимог) до стану здоров’я тільки вже як одна зведена таблиця,а не як було раніше їх багато і кожна мала позначення буквою.Якщо знаєте підкажіть будь-ласка коли комісія ВЛК їх застосовує чи має застосовувати для визначення ступеню придатності військовозобов’язаного?

Дійсно, я навіть не помітив, що всі таблиці звели в одну і додали окремим документом. Там тепер і вступники і ДШВ, і водолази — всі разом.

Якщо у висновку ВЛК є статті, за якими ви не дотягнули до непридатності чи переосмисленої «обмеженої придатності» (частини забезпечення, ТЦК і тд), можете подивитись чи є якісь додаткові виключення у ТДВ. Можливо, ви виявитесь непридатним принаймні у штурмовики. Проігнорувати ТДВ у ТЦК не зможуть

Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

Пишуть що нові «обмежено придатні» також проходять тренування на полігоні як усі придатні:

Сам обмежено придатний, і зараз проходжу БЗВП. З 280 людей на курсі придатних 40-50. Беруть всіх: астматиків, сердечників, діабетиків. Місцевий лікар задовбався вже приймати та водити в лікарню, щодня по 10-15 людей в лікарню, а на запис ще більше. З нашого взводу одного поклали в лікарню через загрозу інсульту та паралічу, у ще одного одна легеня, у більшості кашель, температура, але всі мають однакове навантаження.

dou.ua/...​rums/topic/46211/#2821741

Цікава інформація, ще цікавіше дізнатись що буде після підготовки. І наскільки активно мобілізують тих, хто рішенням ВЛК буде придатним до забезпечення, тцк і тд

Які шанси, що отримавши таке заключення ВЛК, тебе просто відправлять додому, бо ці місця явно менш вакантні і потребують меншої ротації

За останній рік забрали багато моїх знайомих і ще від жодного я не чув, щоб когось відправили додому. Роботу штурмовиком знайдуть для кожного. ))

Троє знайомих демобілізовані.
Але прослужили мінімум по півроку у 2022
Один з них у добробаті, контузія, ПТСР
Але візуально це не видно.
Двоє інших також візуально не хворі.

Ще один повернувся до матері, яка старенька і сама.
І ще один демобілізувався як йому 60 стукнуло.

Жоден не служив у глибокому тилу.

Люди з добробату не демобілізовані, бо ніколи не були мобілізовані. Я з такими теж знайомий, у них була можливість сказати «я заїбався, їду додому» і поїхати додому а не в тюрму.

А якщо людині з добробату прийде повістка?

людині з добробату прийде повістка?

Типу не йому, а дружині?
Він же на фронті?

Не суттєво. Якщо ТЦК вирішить його мобілізувати?

Ну, буде числитись їбаним ухилянтом.

Як вони мобілізують того, хто вже на фронті?
Я чув про такі «про**би», але ж то все через бардак з документацією у тих же ТЦК

Яка різниця, де він знаходиться? Якщо він не мобілізований, його можна мобілізувати. Вище написали, що люди в добробатах не мобілізовані.

Питання «як», означає «яким чином/методом»?

у них була можливість сказати «я заїбався, їду додому» і поїхати додому а не в тюрму.

Хм, і якщо є така фіча, то чому купа людей не ломанулись туди?

Так чи інакше, всі інші, кого я згадав, були у ЗСУ, і один у ТРО (але саме на фронті)
Власне кажучи, я теж здивувався тому, що вони демобілізувались.
Адже всюди чую, що «не відпускають»

Ну це не показник. У мене є знайомий котрий займався армійськими тренувальними комплексами, 24 лютого був в Харкові по роботі. Ну і оскільки він був найкращим птуристом на районі (тренажери не пройшли даремно) — прибився до в/ч. І з тим успіхом воював півтора роки, отримав пачку поранень, валявся в госпіталі, коли стан здоров’я вже не дозволяв таскати птури — пересадили навідником на модний бетер. Ну і врешті-решт він сказав що «я заїбався, йду додому».

А з точки зору держави — він їбаний ухилянт.

Хм, і якщо є така фіча, то чому купа людей не ломанулись туди?

Так спершу і ломанулись, а потім армійська бюрократія прокинулась і почала за це ***ти. Або мобілізуйся або на контракт.

Ну штурмовики або піхота зрозуміло, таких не відпускають. А якщо «обмежена» придатність то теж гарантовано знайдуть куди тебе подіти одразу?

Відповідь тут:
www.pravda.com.ua/...​ticles/2024/05/8/7454705

Резервні підрозділи, в одному з яких він тепер служить, Володимир називає чистилищем. Місцем, де опиняються ті, кого нікуди подіти. В цивільному житті він працював програмістом, а зараз раз на кілька днів ходить в наряди по частині й більше нічим не зайнятий.

Але усе одно нікого не відпускають — навіть тих, хто був важко поранений і вже не може воювати:

Людей кидають на якусь низьку зарплату і не відпускають. Для чого їх тримають — я не розумію. Хай би вони там працювали собі, жили зі своїми сім’ями. Вони ж не можуть воювати. Про демобілізацію ніхто не каже, тобто вони так само до кінця.

Це трохи інший випадок. Тут людина, яка була придатною і отримала тяжкі поранення, стала обмежено придатною. Але демобілізації у нас не передбачено, тому їх маринують в резервних підрозділах

Цікаво наскільки часто людей одразу мобілізують в подібні місця.

У ТЦК зазвичай є запит від частин на досить конкретні позиції (переважно, піхота і штурмовики)

Якщо військовослужбовець став непридатним, його демобілізують. Наприклад, Симороз. Людей зі статті маринують саме тому, що їх визнали придатними після поранення.

Нюанс в тому, що втратити руку чи ногу чи око — це маловато. Придатний, одним словом.

+500
Є знайомий без руки
ВЛК = обмежено придатний.
Фігзна, може після 18го, інше ВЛК «прозріє».
Але то не точно.

Одне з адекватних нововведень — ампутантів будуть демобілізовувати без нюансів в стилі «мінімум без двох ніг а якщо одну то ген-ген по пояс».

Ну це плюс-мінус симетрично — тих хто вже в ЗСУ звільнять, тих що ще не в ЗСУ — не чіпатимуть.

Обмежено придатним. Цитата:

Жодних фізичних навантажень чи, Боже збав, бігу або далеких відстаней. Обмежено придатний, але незрозуміло, до чого саме.

Резервні підрозділи, в одному з яких він тепер служить, Володимир називає чистилищем. Місцем, де опиняються ті, кого нікуди подіти. В цивільному житті він працював програмістом, а зараз раз на кілька днів ходить в наряди по частині й більше нічим не зайнятий.

Уже Бобра цитують 😎
Отак слава і наздоганяє

Хтось на практиці знає чи взагалі звертають якусь увагу на наявність брекетів?

Не звертають увагу навіть на відсутність половини зубів і на −10 в очах, про які брекети може йти мова?! )))
Тим паче, в нас вже не тільки «Конституція на паузі», у нас вже і права людини не на часі.

на —10 в очах

Лікарі... Такі лікарі :(

побратими будуть жартувати і все, не переймайтеся

Євгенія, дякую за статтю.
Проте, у зв’язку зі зміною закону варто б оновити статтю.
Наскільки я розумію, то зараз лишилися тільки придатні та непридатні.
Сподіваюся, статтю ви готуєте.
Дякую.

Вітаю! Може хтось знає що включає в себе визначення
«інші військові частини Збройних Сил України, (усі частини)»

в таблиці «Б» додаткових вимог до стану здоров’я?

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

«дошел своим ходом» — це не обов’язково.

Обмежено придатний по інших захворюваннях.На даний час виявили катаракту.Чи має право на звільнення? Дякую

В мене −9, −11 астигматизм 2.0, 4.0. Зараз в тцк чекаю на відправку)
Але, людей мало. Поки що я тільки один)

Так ти маєш бути обмежено придатним, поки закон не набрав чинності. Чи вже не дивляться на це?

Вітаю!
Знаходжусь в навчальному центрі. Під час проходження повторного ВЛК признали придатним за статтею 26в. Скажіть, будь ласка, чи звертають на це увагу при закінченні навчання та розподіленні по частинам? Адже в додатку 3 для деяких родів військ за цією статтею прописується НП

Вітаю! Який розвиток вашої історії? Чи повпливала наявність статті 26в на щось?

Вітаю!
Визнали придатним за статтею 26в. Скажіть,будь ласка,при закінченні навчання і розподіленню по частинам звертають увагу на цю статтю? Адже в додатку 3 для деяких родів військ за цією статею прописують НП

В 2001 році визнаний непридатним до військової служби із зняттям з військового обліку за гр. І ст.30б розладу хвороб. Військовий квиток виданий в 2014 році. Чи придатний зараз, взагалі чого чекати? реально на два ока бачу ШБ (верхні літери і то розмито)

в очках тоже воевать можно же — я в кино видел

в кино много чего показывают) спрашиваю может кто-то с подобным сталкивался, знает что и как

із зняттям з військового обліку за гр. І ст.30б

Якщо у військовому калитку штамп

«Невійськовозобов’язаний»
Такий-то ТЦК та СП
начальник... Підпис
Дата

То Ви офіційно дембель, і ТЦК до Вас не мають питань....

В 2014 не було ТЦК

У 2014 там замість ТЦК на печатці щось інше повинно було бути

Як би зараз не відправили на повторне ВЛК

Як би зараз не відправили на повторне ВЛК

Ну, мене відправили.
Але я сам до ТЦК прийшов, бо при зміні роботи зобов’язали поновитись на обліку.
Типу «знятий з обліку до 2022 — не валідне».

Чи зобов’язали б мене, якщо б на блокпосту зупинили, цього не знаю

Чи зобов’язали б мене, якщо б на блокпосту зупинили, цього не знаю

Максимум що вони могли б зробити — наваяти на коліні повістку для уточнення облікових даних. Але я знаю багато людей ігнорують повістки такого роду без наслідків

А я знаю людей, которые уже в розыске за игнорирование таких повесток. От принципиальности конкретного ТЦК зависит.

Я без окулярів не бачу перший рядок (повністю розмито). В лютому проходив влк визнали обмежено придатним по 30б. З новим законом невідомо як буде.

Мобілізували вже, 22-го відправка.

і яким був процес? Інформація може бути корисною ще комусь, хто під переатестацію потрапляє

Звичайним. На початку лютого пройшов влк (спіймали тцк), відмітився 28-го лютого. Потім 29-го березня уточнили дані і сказали що зателефонують, якщо ні то по повістці 19.04 зʼявитись. Прийшов, попитали чи не змінився стан здоровʼя, виписали повістку на відправку на 22.04, сказали взяти з собою базові речі (мило, зубну пасту, спорт. штани, тапки, іжу на добу і т.п.) та документи про освіту. Два місяці навчань (але це через те що я раніше не проходив кмб). Порадив проситись на складання дронів чи прошивку рацій і т.п.
Проходити ще раз влк ніхто не пропонував, ні мені ні знайомому у якого теж обмежена придатність (тільки його раніше забрали).

мда, дивно. Я не йурист, але дивно. Тобто в лютому це була якась не докінця оформлена обмежена придатність, чи що. мда.

Та ні. Там все чітко прописано було, плюс видно по окулярах що зір хріновий.

Ограниченная годность не освобождает от мобилизации, это не более, чем формальное ограничение куда могут распределить после учебки.

8 днів пройшло з цього комменту. Підскажіть, куди направили і як зараз у вас справи? у самого зір −6,5, є підозра на початок глаукоми, та зі спиною не все гаразд зі школи. Тепер ось думаю наскільки я вже «необмежено придатний»

В Чернігівській обл. на навчанні. Тут неважливий твій стан здоров’я, гребуть всіх, обмежено придатні, старі (навіть 59 є). З нами в взводі є людина у якого немає частини шлунка, є з однією робочою рукою (інша просто для легких задач). Є взвод 50+, там більшість виглядає на 60+. Багато алкогольно залежних, вчора на розподільному центрі в чотирьох припадок був, сьогодні у нас в навчальному центрі ще в одного. По суб’єктивним спостереженням, дійсно придатних тут десь 35-40%.
Поки не навчались (я тут тиждень) робили всіляке різне.
В загальному, не раджу попадатись зараз тцк, якщо немає броні чи відстрочки.
P.S.: телефони забирають на тиждень, в цілях безпеки, видають на вихідні

P.S.: телефони забирають на тиждень, в цілях безпеки, видають на вихідні

Поки є можливість — знімай, записуй на диктофон, бери «інтерв’ю» у людей, які страждають. І заливай у клауд!
Те, що ти описав — це порушення прав людини, знущання над хворими — можна порівняти до тортур. Отже ти — свідок, а може і сам жертва злочину!
Навіть якщо не зараз — то колись докази будуть потрібні якщо не українському суду, то у європейському суду з прав людини. Подасте у суд — може навіть колективний іск від усіх хворих, здоров’я яких погіршилося — і відсудите компенсацію.
Війна не означає що влада може не поважати Конституцію і права людини! Тим більше що мотивом відправити хворих на тренування є не блага ціль оборонити країну — а злочинна ціль приховати правду і підробити звіти. Тим самим погіршивши оборону — відправивши на передову хворих калік замість бійців.

В Європейському фа..... ви не зможете подати до суду. Вони бачать злочини тільки іншої сторони !

Війна не означає що влада може не поважати Конституцію і права людини!

Так у конституції описані і права, а далі і обов’язки.
Як бути, коли обов’язок порушує право?
Що саме вважається на першому місці?

В ідеалі, система права має забезпечити, щоб ні права, ні обов’язки не були абсолютно першочерговими, а між ними існувала здорова рівновага та взаємоповага.

В ідеалі, система права має забезпечити

Так такого ідеалу не існує 🤔

На практиці, що вважається на першому місці залежить від конкретного випадку та його обставин.

Це ж не відповідь на питання 😎

Як бути, коли обов’язок порушує право?
Що саме вважається на першому місці?

Я не юрист, але Конституція не така вже велика і доволі конкретна.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

(Життя громадян — дорожче навіть за території!)

Стаття 8. ... Конституція України має найвищу юридичну силу. ... Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

(Одне просте і зрозуміле речення з Конституції — робить незаконними будь які закони, які йому суперечать!)

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

(«невідчужуваними» — прямо сказано що їх не можна забрати)

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

(Закон, який обмежує свободу громадянина — апріорі незаконний)
І, доречи, Конституція чітко каже що навіть військовий стан не зупиняє дію Конституції!

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

А саме:

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

(«Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками статі» — що тут не зрозуміло?!)

Стаття 25. ... Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

(Привіт «покаранню втікачів»!)

Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.

(Держава має захищати життя громадянина — а не навпаки! Громадянин має право захищати своє життя і відмовлятися віддати його на війні!)

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

(Запхати у «бусік незламності», утримувати у ТЦК, примушувати проходити ВЛК, не кажучи вже про образи і побиття «ухилянтів»)

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

(Навіть аби затримати громадянина — треба рішення суду! І навіть у зеків залишаються права людини — набагато більше, ніж у солдат.)
Тобто навіть війна не є відміняє базові права людини! Право на життя, гідність, свободу, право самому вирішувати свою долю.
Про пріоритеті теж чітко написано: одна фраза з Конституції перевищує усі прийняті закони!

Стаття 27.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

Нонсенс.
Збив п’яний водій.
Позбавив життя?
Отже «може»

Якби було «нікому не дозволено свавільно....», то так.

відмовлятися віддати його на війні!

Нема таких слів.

Привіт «покаранню втікачів»!)

Іх карають за кордоном?
Піклуватись так, ніхто ні про кого та ніколи. Ця стаття не працює.

Стаття 24.

Порушено.
Але жінки чомусь не возбухають.
Хоча... Помітив, що стать там не згадується 🤔
Отут закавика?

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду

Нонсенс, який множить на 0 купу усього.
Та і ніколи не працювало.

одна фраза з Конституції перевищує усі прийняті закони!

Стаття 65 🤔

Якось слухав говорючу голову, так він тіпа пропонував на один день припинити військовий стан и проголосувати за зміни в конституції. О ідеї у людей!

Швидше всього призначать нове ВЛК. Я б на вашому місці перед походом до ВЛК, навідався до приватного лікаря на обстеження зору. Це допоможе зрозуміти реальний стан здоров’я і дасть на руки хоча би якусь документацію.
Ну і після приватного обстеження можна зрозуміти що світить згідно цієї таблиці
Тут можна підпадати під статтю 30 і 31. І якщо опиниться що гострота зору обох очей менша за 0.2, то згідно статті 31 вас можуть визнати непридатним зі виключенням з військового обліку

А якщо виявили катаракту?До сьогодні був статус обмежено придатний по інших захворюваннях

Стаття 26

а) різко виражені з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах — Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку
б) те ж саме на одному оці або помірно виражені на обох очах — Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально
в) помірно виражені, непрогресуючі з рідкими загостреннями на одному оці або незначно виражені на обох очах — Придатні
2. Стаття 26: передбачає хронічні, важко виліковні або невиліковні захворювання туберкульозного, люетичного, дегенеративного, дистрофічного та іншого походження.

У разі закінченого процесу або захворювань з нечастими загостреннями (не більше двох разів на рік), а також після пересадження тканин придатність до військової служби визначається залежно від функцій ока за відповідними статтями Розкладу хвороб. За наявності новоутворень ока та його придатків медичний огляд проводиться відповідно до статті 8 або 10 Розкладу хвороб.

1) до пункту «а» належать:

захворювання з прогресуючим зниженням зорових функцій та ті, які не піддаються консервативному, хірургічному лікуванню, а також спадкові абіотрофії сітківки та стани після кератопластики (кератопротезування) обох очей незалежно від функцій ока. Діагноз абіотрофії сітківки повинен бути підтверджений об’єктивними нейрофункціональними методами досліджень;

кератоконус III або IV стадії на обох очах;

порушення периферичного зору по типу геміанопсії.

У разі стійкого звуження поля зору знизу та ззовні (за вертикальним та горизонтальним меридіанами) від точки фіксації до рівня менше 30 градусів на обох очах постанова за графами I-III Розкладу хвороб приймається за пунктом «а», те саме на одному оці — за пунктом «б»; від 30 до 45 градусів на обох очах — за пунктом «б», те саме на одному оці — за пунктом «в».

2) до пункту «б» належать:

кератоконус II стадії на одному або обох очах, кератоконус III або IV стадії на одному оці;

кератоглобус, афакія, вивих та підвивих кришталика;

артифакія після операцій виконаних не методом ультразвукової факоемульсифікації та імплантацією інтраокулярних лінз з розміщенням не в капсульному мішку на одному або обох очах;

короткозорість обох очей в одному з меридіанів більш як 3,0 дптр за наявності дегенеративно-дистрофічних змін на очному дні (крайова дегенерація сітківки, множинні хоріоретинальні вогнища, задня стафілома тощо) при різкому та прогресуючому зниженні зорових функцій;

атрофія зорового нерва, що прогресує.

Громадяни, які перенесли оптико-реконструктивні операції на рогівці або склері, визнаються тимчасово непридатними, якщо після операції минуло менше 1 місяця, а військовослужбовцям надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або звільнення від службових обов’язків за статтею 32 Розкладу хвороб. Придатність осіб до військової служби після операції визначається залежно від стану функцій ока за відповідними статтями Розкладу хвороб.

Особи, які перенесли оптико-реконструктивні операції на рогівці, визнаються придатними до навчання у ВВНЗ не раніше ніж через три місяці після проведеної операції за умови відсутності післяопераційних ускладнень та дегенеративно-дистрофічних змін на очному дні.

При афакії, артифакії на одному або обох очах рішення щодо тих, хто оглядається за графами II, III Розкладу хвороб приймається відповідно до вимог статті 31 залежно від гостроти зору з практично переносимою корекцією будь-якого виду, у тому числі інтраокулярними та контактними лінзами.

Особи, які працюють з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, у яких при біомікроскопії виявлено помутніння під задньою капсулою кришталика та наявні переконливі ознаки прогресування помутнінь кришталика (значне збільшення їх кількості та розміру в разі тривалого нагляду), визнаються непридатними до роботи з ними.

При атрофії зорового нерва, що не прогресує, придатність до військової служби тих, хто оглядається, за графами I-III Розкладу хвороб визначається залежно від функцій ока (гострота зору, поле зору тощо). Особи, які вступають у ВВНЗ, визнаються непридатними.

У всіх випадках наявності сторонніх тіл усередині ока питання про придатність до військової служби осіб, що оглядаються за графами II, III Розкладу хвороб, вирішується не раніше ніж через 3 місяці після травми. При збережених функціях ока (гострота зору, поле зору, темнова адаптація тощо), відсутності запальних явищ та ознак металозу вони визнаються придатними до військової служби, але не призначаються до складу екіпажів танків та бойових броньованих машин, водіями інших транспортних засобів, а також на роботи, пов’язані з вібрацією тіла.

3) до пункту «в» належать:

артифакія на одному або обох очах після операцій ультразвукової факоемульсифікації без ускладнень та наявності задньокамерних інтраокулярних лінз з розміщенням у капсульному мішку;

сформований рогівковий клапоть внаслідок ексимерлазерної корекції;

наявність факічних інтраокулярних лінз.

Військовий квиток виданий в 2014 році. Чи придатний зараз, взагалі чого чекати?

У 2017му змінився формат квитка, про усі видані раніше зараз кажуть, що вони не дійсні.
До 2022 старий можна було просто поміняти на новий.
Зараз це: ВЛК -> обстеження у стаціонарі -> повторне ВЛК у обласному ТЦК -> новий квиток з записом про непридатність та виключення з обліку.

У 2017му змінився формат квитка, про усі видані раніше зараз кажуть, що вони не дійсні.

IMHO то є чиясь приватна думка.
Бо от мені ніхто не міняв квиток.
Як був старого зразку, так і залишився.
Вписали туди ВОС від руки, і штампи нові поставили.

IMHO то є чиясь приватна думка.

Саме так, приватна думка посадової особи з ТЦК.

У них просто бланків нема 🙄

У новому законі у прикінцевих положеннях цю дірку нарешті закрили, бо певно дуже зловживали:

12) військово-обліковий документ, що визначає належність його власника
до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом,
є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження
органом державної влади нової форми військово-облікового документа;

Закон не має зворотньої сили і ті рішення, що були прийняті до 2022 року, не підлягають перегляду. Вам навіть повістку не мають права видати, бо ви не військовозобов’язаний. На прикладі мого родича скажу, що в нього одне око і його теж списали років 10 тому, однак на початку повномасштабної отримав повістку і в ТЦК зробили відмітку, так би мовити, актуалізували для себе його статус. На переобстеження не відправляли. Хоча за актуальним розкладом хвороб відсутність одного ока при нормальному функціонуванні другого — це обмежена придатність. Найкраще у Вашому випадку — знайти толкового військового юриста і вирішити це питання

Добрий день. в 2001 році визнаний непридатним до військової служби із зняттям з військового обліку за гр.І ст. 30б розладу хвороби. військовий квиток виданий в 2014 році. чи придатний зараз, чого чекати...,? реально на оба ока бачу тільки ШБ (верхні дві літери) і то розмито

чого чекати...,?

Уточнення даних + ВЛК
ШБ?
А МНК не пам’ятаєте? 😁

//Якщо передбачена індивідуальна оцінка «придатності» або «обмеженої придатності», у воєнний час буде прийматися постанова «придатний до військової служби», але якщо особа не має таких хвороб як: клінічно вилікуваний туберкульоз органів дихання, нервової системи, міліарний та інших органів; усі форми гострих та хронічних вірусних гепатитів з незначним порушенням функцій; безсимптомне носійство ВІЛ; повільно прогресуючі, непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями хвороби крові і кровотворних органів, усі хвороби щитоподібної залози, усі типи цукрового діабету, інших порушень регуляції глюкози; порушення інших ендокринних залоз; //
------------------------------------------
Доброго дня.
В мене аутоімуний тереодит з 1996 року. був видан времений в.квіток. «не пригоден в мирное время» стаття 19 В ( я так зрозумів ще по советскому )
Доза гармона 175 млгр на добу.
Вроде як не пригоден, алеж зараз всі на ВЛК пригодні.
Є сенс подавати потім на центральний ВЛК та позов до суду ?

В мене аутоімуний тереодит з 1996 року. був видан времений в.квіток. «не пригоден в мирное время» стаття 19 В ( я так зрозумів ще по советскому )

Зараз стаття 19 — це про розумову відсталість — можливо ви вірно підмітили, що це стаття ще з совкових часів. Зараз це швидше всього буде стаття 13.

Доза гармона 175 млгр на добу.

Навряд на це можна опиратися в плані придатності/непридатності в армії.

Вроде як не пригоден, алеж зараз всі на ВЛК пригодні.
Є сенс подавати потім на центральний ВЛК та позов до суду ?

І тут цитата:

1. Стаття 13: медичний огляд громадян та військовослужбовців під час визначення ступеня придатності до військової служби, до навчання у ВВНЗ проводиться після стаціонарного обстеження в умовах спеціалізованого закладу охорони здоров’я (установи). У разі виявлення вузлового зоба (вузол більше 1 см в діаметрі) виконується пункційна біопсія щитоподібної залози під контролем УЗД та цитологічне дослідження біоптату. Якщо відсутні дані про новоутворення, огляд проводиться за пунктом «г».

1) до пункту «а» належать:

тяжка форма цукрового діабету: інсулінозалежний з лабільним перебігом (часті, більше двох, кетоацидотичні або гіпоглікемічні стани), наявністю ускладнень (проліферативна стадія ретинопатії, генералізована симетрична полінейропатія, хронічна сенсорно-моторна або автономна нейропатія, нефропатія в стадії протеїнурії більше 0,5 г/добу та розвитком ниркової недостатності, макроангіопатія) або наявністю потреби в застосуванні більше 60 одиниць інсуліну на добу для досягнення стану субкомпенсації вуглеводного обміну;

рецидивуючий тиреотоксикоз важкого ступеня (схуднення, екзофтальм, задуха у спокої, частота пульсу більше 120 ударів на хвилину та порушення серцевого ритму);

тяжкі форми гіпотиреозу, що потребують призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні 100 мг та більше на добу;

нецукровий діабет, що потребує постійного проведення замісної терапії.

До цього пункту належать також усі хвороби залоз внутрішньої секреції (гіпофізу, наднирників, паращитоподібної та статевих залоз), які супроводжуються відповідними клінічними проявами та відхиленнями в лабораторних показниках; потребують тривалого (більше 1 року) патогенетичного лікування.

Тобто, стаття а) дає гарантію непридатності, а стаття б) вже з дуже високою ймовірність зробить вас обмежено придатним (або придатним після прийняття відповідного законопроекту)
Цілком можливо, те що я виділив жирним, є частиною вашої непридатності. Але в кінцевому рахунку, я б проконсультувався з цивільним придатним лікарем що він може сказати стосовно придатності (зазвичай лікарі уникають прямої відповіді, але якусь інформацію можна дізнатися)

Дуже дякую! я так і планую зробити, через сімейного лікаря взяти направлення до поліклініки , до ендокринолога, кардиолога, та ревматолога (бо ще і подагра вже четвертий рік, як що не притримуватись дієти та ноги в теплі, то приступи два-три рази на рік, ворогу не пожелаю)

Привіт)
Ви пишіть про свою історію, не закидуйте коменти)
Бо в мене теж ситуація така сама, тільки щитовидка видалена.
175 гормону)
З інвалідністю не вийшло)

Привіт. Те що взнав, группу не дають, був у ендокринолога... Ми з тобою підпадаємо під 13А вже і по онвленому 402 ... Але, збирай справки і щоб врач в Хелсі теж дублював звернення та діагноз.Кажуть на ВЛК смотрять в Хелсі теж.
Мені вже ставлять гіпотеріоз важка форма, але все треба закріплювати висновками лікарів.

Був у свого хірурга, він сказав, що групу дають і в нього були такі кейси.
Записався до ендокринолога в перший тиждень червня, інша попередньо сказала, що можливість з групою є.
Але відпишуся вже, коли буду в неї.

Добре.
В мене не видалена. Аутоімунний теріодит 3 1995 року.+ третій рік вже гіпотиреоз ставлять важка форма 175 мкг на добу аутерокса
То спроси в ней дають 2 групу при важкому ггіпотиреоз ?
Моя теж сказала що повинні давати 2 группу. алле... складно

та і взагалі в 402 чорним по белому написано 13 а, ми повинні бути не придатні з виключенням з війскового облику назавжди, але як воно на самом деле на ВЛК происходит, ... питання... Чи були випадки що мобілізували ...

Вопрос касательно комиссии. Удалось за два дня пройти только хирурга, остальные «врачи». Пытались решить проблему с базой данных. Но проблема вот ещё в чём. Хирург бегло меня осмотрел, проигнорировал жалобы на ночные боли в спине и голени, написал " годен" и начал пускать острые шуточки касательно войны. Я не собираюсь уклоняться и так далее но меня сильно задела такая модель поведения. Потом ещё и дошло дело до того что я начал испытывать боли в висках, темени и начал задыхаться. Что чёрт возьми делать?

Что чёрт возьми делать?

Дивно запитував тут таке. Але я напишу що робив би я стосовно спини:
1) Зробити МРТ спини: поперекового, шийного та крижового відділу (якщо почати з пункту 2, то швидше всього тебе всеодно направлять на МРТ)
2) Сходити до приватного лікаря/лікарів — ортопед і невролог.
3) Порівняти те що сказав/написав лікар з таблицею придатності/непридатності на які опираються на ВЛК.
4) Як мінімум попередні пункти дадуть зрозуміти для самого себе що відбувається з тобою, і в який бік гнути свою лінію на ВЛК (а там легко можуть не побачити якесь захворювання)

Добрый день , ситуация заключается в следующем: два дня по сути стоял в очереди на ВЛК в Рыжове, удалось посетить только хирурга. Осмотрев мои документы он лишь мельком осмотрел меня , справку, заявил что я якобы пригоден но его совершенно не интересовал тот факт что у меня искривление позвонков шеи ( есть даже диски с УЗИ и Компьютерной томографии). Но что самое неприятное это острые шуточки про военную службу

Ніяких дієвих засобів впливу немає.

З приводу придатності — ви придатні, з точки зору 402 наказу(непридатні — непрацездатні інваліди, подивитись можете тут: Додаток 2 до 402 наказу МОУ, розділ ХIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини (М00-М99), їх наслідки
Там є пояснення до 64 статті
По факту, якщо у вас немає записів про стаціонар 2 на рік — по остеохондрозу нічого не світить і ви придатні, з точки зору закону

З приводу жартів — теж нічого, бо якщо ви напишете заяву, воно нічого не дасть, бо це навіть не адміністративна
пи...ти їх треба по вечорам в темну

По роже уроду пропиши разок, станет не до шуточек. Или скажи, что когда тебе выдадут автомат, ты наведаешься к нему домой с визитом вежливости. Поюморите вместе.

Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю:
— Адвентисти-реформісти;
— Адвентисти сьомого дня;
— Євангельські християни;
— Євангельські християни-баптисти;
— Покутники;
— Свідки Єгови;
— Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);
— Християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);
— Християни євангельської віри;
— Товариство Свідомості Крішни.

"Якщо людина написала заяву і підтвердила, що належить до релігійних організацій, які забороняють користування зброєю, її хіба що можуть призначити на небойову посаду. Вона може бути кухарем, водієм, інженером тощо.

Є нюанс. Якщо людина декларує приналежність до якоїсь з цих організацій, віровчення яких не допускає користування зброї, то місцева громада цієї організації повинна підтвердити приналежність цієї людини до неї. Так, в грудні минулого року Іваничівський райсуд на Волині засудив за відмову йти по мобілізації на 3 роки людину, яка задекларувала свою приналежність до свідків Єгови, але керівництво місцевої громади не підтвердило це.

От що напряму каже класичне християнство, до якого належать мільйони українців (незалежно від церкви, в яку вони ходять):
Второзаконня bible-lessons.in.ua/...​ible/old/book05/gl05.html

17 Не вбивай.

Українська Православна Церква Київський Патріархат
biblio.cerkva.info/bibliia/vtorozakonnia

17 Не вбивай.

Якщо посилання на пацифізм доволі агресивних та нав’язливих в своїй пропаганді «свідків Єгови» достатньо, то чому посилання на книжки та християнські заповіді недостатньо?

У релігії із біблією аналогічна хрінь що у нас із конституцією де теж щось там про свободи і рівні права написано
Але офіційна позиція церкви (принайні Київського Патріархату) каже що вбивство ворога не є гріхом. Крім того є священнослужителі які воюють на передку і їх не відрекли за це від церкви.
Тому щоб потрапити на альтернативну службу треба недержавна релігійна організація
Р.s А православна церква не є відгалудженням тих чуваків що влаштовували хрестові походи та людей заживо палили? Наче директива «Не вбивай» і тоді існувала

А православна церква не є відгалудженням тих чуваків що влаштовували хрестові походи та людей заживо палили?

Це католики, які здійснювали все це вже після відокремлення від православної церкви в 1054 році.

Р.s А православна церква не є відгалудженням тих чуваків що влаштовували хрестові походи та людей заживо палили?

Ні, не є. Православні практично не практикували спалення

а князь Володимир не топив язичників у Дніпрі, які відмовилися хреститися ? 🤔
хоча... він мабуть державний діяч був, а не церковний

Віра — це те, що належить людині. Ваша віра — це ваша особиста справа.

Церква — це лише посередник (як скажімо фейсбук, коли ви пишете приватні повідомлення другу чи родичу в месенджері), який хоче знати про вашу віру + хоче, щоб ви вірили в тому напрямку, в якому визначило керівництво церкви (або відповідно до алгоритмів фейсбуку та стрічки постів, рекомендацій).

Як показує приклад росії, церква — це лише один з департаментів спілки мерзотників, брехунів та злочинців.

Так як інші церкви в світі переважно мовчать або жують соплі стосовно поведінки російської церкви, то вони, потенційно, або схожі, або такі самі.

Вони не воюють, військовий капелан — це сановник на фронті, але він не стріляє

Ні, є саме ті хто в окопах, з автоматом. Я їх мав на увазі.

Це питання не до мене, а до працівників ТЦК, чому їх влаштовує папірець від свідків Єгови чи покутників, й не влаштовує задекларована позиція людини, яка підпадає під мобілізацію.

ТЦК вже давно .... на конституцію, особливо на статтю 24.

Україна — це де-факто християнська (православна+католицька) держава.

Парадоксально та дивно, що серед переліку релігійних організацій, які декларують пацифізм, (life.pravda.com.ua/...​ociety/2022/11/22/251442) немає найбільших церков (православної, греко-католицької, римо-католицької) з найбільшою кількістю прихожан / віруючих в Україні.

Імхо, деякі з вищеперелічених релігійних «організацій» — це якісь неофіційні секти, меркантильні, закриті та нетерпимі (навіть дещо злобні).

Нічого тут парадоксального нема.
Великі релігійні організації завжди підпадають під вплив держави, адже мають вплив на велику кількість людей.
А так як державам пацифізм не вигідний то і великим релігійним організаціям він теж не вигідний
P.s У кришнаїтів кухня реально смачна. Ну що ж «Харе Крішна» браття.

як бути з цим:
«Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. » (ст. 35 Конституції України)

Те у тій самій конституції де щось про свободи та рівності написано? Ну ну...

а шо — є чим замінити Конституцію ? )

Звісно — «Туалетний папір Сніжна Панда. Ніжна від природи»

Так не питання, будеш воювати без зброї )

Доброго дня!
Ситуація така... В міському ТЦК є заключення ВЛК про те, що я тимчасово непридатний по статті 24Б.
Тепер з цим висновком мене відправляють до обласного ТЦК на підтвердження ступеню придатності до голови обласного ВЛК.

Що це за процедура така? Можливо хтось з цим стикався?
Кажуть, що там потім підмінять висновки і роблять придатним... Що в такій ситуації робити?

Доброго дня!
Ситуація така... В міському ТЦК є заключення ВЛК про те, що я тимчасово непридатний по статті 24Б.
Тепер з цим висновком мене відправляють до обласного ТЦК на підтвердження ступеню придатності до голови обласного ВЛК.

Що це за процедура така? Можливо хтось з цим стикався?
Кажуть, що там потім підмінять висновки і роблять придатним... Що в такій ситуації робити?

Що в такій ситуації робити?

Не ходить в «ТЦК» и не играть с шулерами на свою жизнь.

Добриий день. Підкажіть, що означає с.78-в, 64-в гр-ІІр, ТДВ «Б» гр.10

Доброго дня. Підкажіть, що означає «на підставі ст.78-в, 64-в групи 2 Рх, ТДВ «Б» гр-10

Доброго! Я військовослужбовець, знаходжусь на відновленні після осколочного поранення м`яких тканин лівої лопатки. Моя дружина вагітна. І є загроза викидишу. Чи можу я, в цей складний період моєї сім`ї, залишитись з дружиною? І що я мушу для цього зробити?

Підкажіть мені мене визнали придатним по 4 статтях 45б,75в,61в, 23г, чи актуально мене оскаржувати рішення і добиватись обмежено придатного

В мене по ст61б — 3 диагноза,60б — 3 диагноза, все н одному коліному суглобі, комплексно і ще 46в, жду рішення влк,але врачі кажуть, не спишуть. Виведуть по за штат і буду в стелю плювати за 700 грн в місяць (((

Доброго дня. По висновку ВЛК: 23г, 43б, 83б — вказали «Придатний». Чи це правильне рішення ВЛК по цим статтям?

У меня есть такой диагноз как шизоаффективное расстройство. Не взяли. :)

Подскажите
В военном билете стоит. Снят с учёта по статье 37 п5 п.п. 2
Проходил медосмотр в 21 году
Был в военкомате в 22,тогда не забрали .могут сейчас мобилизовать по этой статье ?

Подскажите, в военном билете стоит снТ с военного учёта по статье 37 п5 п.п.2 Последний раз проходил медосмотр в 21 году. Могут ли мобилизовать с такой статьей ?

62А статя 26 років з дитинства вроджена вада вкорочення більше 5, можу знятись з обліку?

Доброго всім дня, вкорочення ноги на більше 5см нижня кінцівка, стаття 62Б стоїть, можу вимагати зняти з обліку з 62А (26років) вада з дитинства вроджена.

Вопрос сын был мобилизован. После ранения много больниц и реабилитации. Потом ВЛК дала заключение -не пригоден со снятием с воинского учёта. В части не списывают и отправляют на МСЕК. Неделю ждали термина к врачу. Дождались и оказалось нет заведующего. Взял термин ещё через неделю. Сегодня документы не приняли сказали стоит не пригоден. Что это за ерунда у нас в стране морочить голову людям которые отдали свое здоровье... Рисковали жизнью за такое хамское отношение. Вопрос это чтобы не ставить инвалидность и забыть что парень воевал? Сможет ли теперь он выехать за границу и хотябы благодаря Европе попробовать подлечить здоровье?

Доброго дня,пройшов уже 2ВКЛ у різнихТЦК відмовляються *пропічатати* у військовому квитку проходження ВКЛ і статті обмеження.Що робити?

По статті 42а переліку хвороб можуть признати частково придатним до військової служби? Чоловік вже більше року в ЗСУ, але останнім часом самопочуття значно погіршилося. Лікар встановив діагноз по статті 42а, як я зрозуміла, це не придатний зі зняттям з військового обліку, але штатна ВЛК признала частково придатним.

Пройшов влк після лікарні при виписці з лікарні проходив обстеження було вказано наявність хвороб проходячи влк їхні висновки без належного обстеження зовсім інші і дещо змінено ...

хто може якісно протрактувати 402 наказ згідно закону? до кого звертатися у разі суперечнстей? яка інстанція в даному питанні має верховенство?

Доброго дня скажіть як це зрозуміти 75г,23г,64г. Графи 2 розладу 1 ТДВ ,,Б"

Це хвороби які у вас є дивиіться № 402 наказ від мін. оборони. щоб зрозуміти які конкретно ТДВ «Б» це таблиця додаткових вимог і пункт Б з неї, де прописані додаткові вимоги до військовослужбовців.
Якщо у вас всі Г то хвороби у вас є але вони не заважають службі(я роблю висновок виключно з вашого тексту, а як насправді у вас справи мені не відомо)

Доброго дня,рік назад проходив комісію і хірург писав ст. 64 б гр.2,а щас строчить ст.64 г.Це законно з його боку,якщо в мене остеохондроз всього хребта.Чи можна писати скаргу на ВЛК.

Доброго.
Якщо у вас є мед. довідки з лікарні в яких діагноз співпадає з статею 64б а вам пишуть 64г, це не законо і ви маєте парво оскаржувати рішеня.
До пункту «б» статі 64 належать:
остеохондропатії хребта (кіфози, структурні та неструктурні сколіози III ступеня) з помірною деформацією грудної клітки та порушенням функції зовнішнього дихання II ступеня за рестриктивним типом;

інфекційний спондиліт з нечастими загостреннями (1 раз на рік та рідше);

поширений (ураження трьох та більше міжхребцевих дисків або тіл хребців у кожному з відділів хребта) деформуючий спондильоз II ступеня та міжхребцевий остеохондроз з множинними масивними клювоподібними розростаннями в ділянці міжхребцевих сполучень та полірадикулярним синдромом без стійкого клінічного ефекту після повторних (два та більше разів на рік) стаціонарних лікувань;

спондилолізний спондилолістез II ступеня (зміщення на половину поперечного діаметра тіла хребця) з больовим синдромом;

стан після вилучення міжхребцевого диска (для обстежуваних за графою I Розкладу хвороб).

Скажіть, будь ласка, розрив бічної зв’язки і пошкодження меніска, болі в коліні, чи підпадає під якусь статтю та чи можна розрахувати на відстрочку для лікування чи оперативного втручання??

Доброго дня. Скажіть будь ласка стаття 26 (б) означає обмежено придатний чи непридатний . Дякую

Підчас дії військового стану всі статії Б автоматично стают обмежено придатні.
В мирний час по цих статьях є тілки два пункти, Непридатний в мирний час обмежено придатний в військовий і обмежено придатний. Як ви бачите під чай військового стану, пункти дублюють себе.
Тільки пункт А будь якої хвороби дозволяе знятись з обліку і забути про ТЦКіСП

Розскажить будь ласка що означає статья 42 в
Визнали придатний
Таке питання я придатний по своей статье чи зовсім

Мені сказали що відправляють у Нац Гвардію, але я ж не можу бігати, судоми бувають такі болючих, і ще вени випирають дуже сильно з лівої ноги і с правої.

Стаття 53
у пункті А написано
екстирпація шлунка або його субтотальна резекція;
наслідки резекції шлунка, накладення шлунково-кишкового анастомозу незалежно від ступеня порушення функції;
У пункті Б
наслідки стовбурової або селективної ваготомії, резекції шлунка, накладення шлунково-кишкового анастомозу без ускладнень.
Як це трактувати? В мене анастомоз накладено при шунтуванні шлунка.
Тут мається на увази тільки після субтотальній резекції ? При ній анастомоз накладується по замовченню.
Чи загалом накладення анастомозу при любій операції на шлунку. І в пункті А зазначено що незалежно від ступеня, в пункті б зазначено без ускладнень. Тобто пункт Б виключає пункт А за смислом. Чия не так розумію щось?

Ви розібралися з цим?
У чоловіка така ж ситуація.

Чи мобілізують з діагнозом деформуючий артроз ліктьового суглоба 4 ступеня з больовим синдромом контрактура 90-135 градусів. Плюс гатродуоденітом і сигмодитом ступінь ремісії?

Чи можуть мобілізувати в армію відразу після операції на варикоз? Чи дають в такому випадку відсрочку?

Мене нарешті визнали обмеженно придатним нервопотологом в районній ВЛК, довго і упорно вони не хтіли визнавати мою ЧМТ з переломом слуло орбітального компоексу зліва і фіксацією його тітановою пластиною і кістою з права, а зараз війскомат не спішить мене ставити на облік бо мені 45 і нещодавно звільнився з іньшої служби, а кажуть що мені треба підтвердити діагноз і обмежену придатнісь в областному війскоматі? .. Питаннячко: чи це всі так підтвержують свій діагноз?

Підкажіть, будь ласка, чим скінчилася ваша історія з обласним? Чи ходили ви туди і який отримали висновок?

Які строки переведення до іншої частини з відношенням?

Вічність))
І це не жарт, вже пів року в нашій частині десяток хлопців чекають поки їх переведуть, рапорти з відношеннями вже пів року в стройовій

Що робити військовому який після рішення влк був признаний обмежено придатний? Він аоює і займається далі справами як всі чи що він робить в цей час? Мене визнали обмежено придатним але змушують і рити окопи, бліндажі. Знаходжусь в зоні бойових дій. Що мені робити?

А як же цифровізація, прозорість, диджиталізація? Стандарти нато?
Те, що ви описали дещо нагадує застійну та гнилу радянщину.

Сразу не получилось задать вопрос . Евгения,не могли бы Вы разъяснить ст 31 .Вопрос по списанию по пункту а.Там четко написано,на оба глаза острота менее 0.2 непригоден.Про коррекцию в пояснении пишут,что для ,,придатности до военной службы,,.Ст 31 без коррекции применяют или нет?представляли ли Вы интересы клиентов по этой ст.

Якщо пройшов вже три ВЛК і в останньому не правильно написаний діагноз, що робити, кажуть іти знов на комісію, що порадите?

Який срок має статус «Обмежено придатний» і через який час треба йти на повторне ВЛК?

Чи має право ТЦК відправити на додаткову консультацію обласного травматолога, якщо ВЛК вже визнало обмежено придатними до військової служби?

Доброго дня! Невропотолог при проходженні влк написав в зошиті придатний до ДШВ, а в влк написав ст.23 др.2, що це означає? При лікуванні та мрт було множинні протрузії.

Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи вважається чоловік непридатним у воєнний стан, якщо було повністю видалено щитовидна залоза.

Доброго дня!
Питання щодо наказу МОУ # 402 Після проходження комісії, мені ВЛК поставили в військовому квитку, обмежено придатний, ст 39в; 41б. Дату про повторне проходження ВЛК комісії не вказали. Як це розуміти? І чи можу виїхати закордон. В наявності є робоча віза в ЄС, запрошення на роботу далекобійником, і заключення ВЛК ст 39в; 41б

виїзд лише якщо пункт а... б та в це обмежена придатність, а має бути виключений з військового обліку

Скажите пожалуйста пришел по мобилизации со статьей 31б, а также хронический гастрит и грыжа диафрагмы. После 7месяцев службы мне стает все тяжелее служить из за этих болезней. Я могу подавать документы на ВЛК? Или с этими моими дефектами не подхожу под списанее. ?Заранее спасибо за ответ

«Прикордонники дозволяють тимчасово непридатним виїзд за кордон». Або як вам законопроекти, які легалізують «відкуп» від військової служби?
А як бути військовим, які під час служби отримали травму або захворювання, та були визнані ВЛК непридатним до військової служби з подальшим повторним медичним оглядом? Чому вони приречені на «відбування покарання»?
Інакше таке ставлення назвати неможливо і ось чому.
Я знаю принаймні чотирьох військовослужбовців, які рішенням ВЛК визнані непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Всі вони потребують тривалого лікування або реабілітації. Це онкозахворювання, хвороби та травми хребта, суглобів тощо. І з кожним днем їх стає дедалі більше.
Такі військовослужбовці змушені знаходитись у розташуванні своїх військових частин. Їх знімають з займаних посад та «виводять в розпорядження командирів підрозділів». Фактично позбавлені права на захист свого здоров’я. Через два місяці після «виведення в розпорядження», їх позбавляють майже всіх виплат. Можливість поїхати додому відсутня.
Такі військовослужбовці приречені існувати в частині до наступної комісії — 6 або 12 місяців.
Таке ставлення до військовослужбовців ніщо інше, як знущання.
Аби надати таким військовим можливість одужати та повернутись на службу або до цивільного життя, ми підготували петицію до Президента.
Підтримайте звернення та надайте хлопцям шанс на нормальне життя.

petition.president.gov.ua/petition/166586

Добрий день. Поясніть будь ласка. Чоловіку з раком шлунку було видалено шлунок і частину стравоходу, виведено ззовні жовчну протоку, влк визнано обмежено придатним за 8б, тоді як видалення шлунку при виразці- непридатним за 53а, поясніть логіку цього наказу.

Доброго дня!
Проконсультуйте, будь ласка, по наступній ситуації.
Людина з дитинства хворіла на енурез і через це не проходила строкову службу, але під час війни була мобілізована (на момент мобілізаціі хвороба вже не проявлялася), а потім внаслідок стресу отриманого під час бойових дій хвороба поновилася. Людину було направлено на ВЛК з метою визначення подальшої придатності/непридатності до несення служби. В розкладі хвороб прописана обмежена придатність у військовий час. Проте у самій статті написано, що у випадку відсутності ефекту від лікування військовослужбовець визнається непридатним. На основі чого комісія буде приймати остаточне рішення?

На основі кількості бабла яке ви їм запропонуєте

Роз ’ясніть будь ласка що таке 2 Г від ВЛК? До речі — в мене 3група інвалідності,яка встановлена до 1грудня 2022 року комісією МСЕК до моєї мобілізації до військ ДШВ

Питання. Якщо ВЛК видав відстрочку на 2 місяці. То що треба робити після цих двох місяців? Повістку не дали. Нічого не пояснили.

Доброго дня, спільното !
Хочу запитати поради.
Маю де-які хвороби хребта (лордоз,протрузії на міжхребцеві грижі) . В військоматі не був ще з універу . Чи реально зараз отривати «Білий квиток» або відстрочку, та як краще поступити в данному випадку ?
Той, хто має хвороби хребта, розуміє, що іноді тяжко навіть підняти шкарпетки з полу, не те, що рити окопи . Дякую!

Такаж сама проблема.Навіть МРТ зробив. Ганяють по лікарнях кожні 2 місіці і думають ,що грижі розсосуться, і пишуть тимчасово не придатний....

Доброго дня!
Питання щодо наказу МОУ # 402: який порядок застосування ТДВ «Б», «В» і «Г»?

Згідно ТДВ «Б» по критерію гостроти зору без корекції можу проходити службу: графа 4 «Повітряні сили, ракетні, зенітноракетні частини, частини зв`язку», графа 6 «Інші частини Збройних Сил України, (усі частини)», графа 9 «Державна спеціальна служба транспорту». Особливо цікава графа 6: маються на увазі всі частини, які не вказані в ТДВ «Б»?

І для кого застосовуються ТДВ «В» і «Г»? Тільки для тих, хто направляються в учбові центри?

Шановне панство хто підкаже що значить фабула непридатний до військової служби з переоглядом через 6 місяців? Це рішення влк. Але Е тьотя в стройовій частині яка пояснила що продовжуемо службу але в іншому підрозділі. Які мої подальші дії.

Так разве Вас не должны были отправить на лечение или отпуск что-то вроде этого на этот период?

Так відправили на лікування. Але лікування закінчилося.пройшов влк написали непридатний до військової служби з переоглядом через 6 міс.стройова сказала сиди та лікуйся в частині. Відкустки заборонені в зв’язку з військ.станом в тч і по здоров’ю

І от сиджу в частині з проблемами зі здоров’ям. Мої дії? Тільки давайте без співчуття та соплів. Конкретно по ділу

Сказали лікуватися самому? Подавайте в суд, якщо є можливість зв’яжіться з адвокатом і подавайте в суд на частину.

Фігня, відпустки за станом здоров’я діють під час військового стану.

У таких випадках передбачено звільнення в запас за станом здоров’я.
(Пункт 260 «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 26-2 названого Закону.
Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до неї з виключенням з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров’я, а визнані тимчасово непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців — звільненню в запас за станом здоров’я із зазначенням у наказі про звільнення, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.)

Але зверніть увагу також і на статті нижче (стосовно «продовження служби»).

Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. (ч.2 ст. 22 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)
Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу. (ч.4 ст. 22 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)
Частина 4 ст. 20 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 цього Закону.

Дякую. Але в мене в рішенні влк написано непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12місяців. Про виключення з військового обліку мови немае

Ще раз — пункт 260 «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» : «... а визнані тимчасово непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців — звільненню в запас за станом здоров’я із зазначенням у наказі про звільнення, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.»

Ну так получается его уволить в запас должны были и через полгода на влк.Короче в части беспределят,обращайся к юристу

Доброго дня... Але ж Дане твердження стосуеться лише особливого перiоду... Пiд час военного стану передбачено лише з виключенням з вiйськового облiку. Виходить так, до вiйськовослужбовця необхiдно виводити у розпорядження?

Доброго дня! Аналогічна ситуація, не хочуть звільняти. Прокементуйте цю петицію стосовно таких ситуацій, будь ласка
petition.president.gov.ua/petition/158522

Доброго вечора! Підкажіть будь ласка.Мій хлопець,на передовій отримав контузію!Залишили в «лікарні» підлікуватися , за пару днів краще не стало ,а навпаки гірше ,забрали в польовий госпіталь з тиском 180/90. Пару днів потримали,виписали з тиском 160/80 ,стан досі поганий .Привезли назад написав рапорт щоб відправили на нормальне обстеження,відмовились приймати,відвезли до якогось терапевта ! Той за 5 хв. поставив не зрозумілий діагноз , на виписував ліків які читаючи інструкцію страшно приймати,таке враження що від них більше шкоди ніж користі ,тобто від них або овочем станеш,або залежним і так далі ... Приписали на 5днів і далі на передову,якщо його організм взагалі витримає все те що йому приписали(((
Як врятувати його від тих «коновалів» ? Підкажіть будь ласка, як правильно діяти в даній ситуації? Що ж це виходить якщо ворог не вб’є то свої допоможуть?

Доброго дня. Склалась така ситуація, у батька ще у 2014 році у військовому квитку проставлена печать що медичною комісією міськвійськомату визнано непридатним до військової служби із зняттям з військового обліку, але 28.02.22 йому знизу проставили ще одну печать Непридатний до в/служби у мирний час, обмежено придатний у в/час за ст. 38в, 39в,13в, хоча у нього язва, ступінь інвалідності і цукровий діабет(постійно на препаратах). Чи взагалі можлива заміна печаті про непридатність, прошу Вашої допомоги.

Якщо захворів на туберкульоз в армії закрита форма то повинні нанаписати частково придатний і я можу писати рапорт на лікування в госпіталі ще скоріш всього у мене туберкульоз рочок а медикі про такий діагноз і не чули вони не є одекватними лікарями а в хороших госпіталях це можуть виявити протікає не дуже помітно але якщо правильно не лічити ампотують рочку.

Признали не придатний скільки чекати рішення комісіі

Добрый день! У меня зрение −16 дптр на обоих глазах уже много лет. ВЛК постановила «непригоден с повторным обследованием через 2 месяца» по статье 32. Подскажите, пожалуйста, имели ли они право использовать эту статью вместо 30а?

С таким зрением если не шутка конечно надо посылать их за русским кораблем.

Не шутка. Причем есть осложнения в виде склеропластик на обоих глазах, амблиопии и атрофии сетчатки. Комиссию проходил в Одесском областном военкомате. Обосновали тем, что при коррекции линзами −16 дптр острота зрения аж 0.6, а, значит, все ок. Очень настаивали на оформлении инвалидности (вероятно, они в доле с теми, кто ее оформляет), говорили что-то невнятное о том, что в военное время действие статьи 30а ограничено каким-то приказом, номер которого назвать отказались, и т.п. Вели себя, ясное дело, по-хамски. Когда я попытался протестовать, военком начал угрожать расправой как с членом ДРГ, препятствующим работе важного военного органа. В общем, полный беспредел. Собираю информацию и думаю, что делать дальше.

С таким зрением и физ.нагрузки противопоказаны.Военкомы как впрочем и врачи те еще пидоры за бабки отмазывают здоровых кабанов и отправляют больных в окопы.А на угрозы хер ложи и делай свое дело.Лично мое мнение(прохавано на собственном опыте в свое время), больным в армии делать нехер , это гемор для как для сослуживцев так и для командования и в целом для подразделения(выполнения поставленных задач) и трагедия для больного.А в полевых условиях хронические заболевания имеют такое сволочное свойство обострятся.

Да, знакомые военные говорят то же самое: присылают инвалидов, от которых никакой пользы, только мешают.

В мене артрит 2-3 ст,був кантужений та вогнепальне ураження шиї з пошкодженням трахеї,шия зажила як на собаці,виписали тільки з МВТ,про шию ні слова,я в шоці,коліна постійно болять,а,лікарі кажуть що я ще в десанті можу служити,мені 52

Я інвалід 2 групи знятий з військового обліку , Мені 60 років, Хочу служити в ЗСУ,

Не візьмуть, та й Вам це не треба, повірте тут ніякої романтики і одне розчарування.

Доброго дня підкажіть будь-ласка після проходження ВЛК мрт показало що у мене 7гриж і 8протрузій і комісія визнала обмежено придатний.Це їх правомірне рішення чи ні.Дякую

Доброго дня, проходив 2 медкомісії вже двічі визнали тимчасово непридатиним. Після завершення третьої буде якесь остаточне рішення чи можуть продовжувати ставити тимчасову непридатність? Якщо після третьої відсрочки ставлять фінальне рішення то яким воно може бути?

В мене така ж ситуація. Наскільки мені відомо, буде остаточне рішення і не можуть продовжувати ставити тимчасову непридатність. Фінальним рішенням має бути придатний, непридатний або обмежено придатний.

теж так це для себе зрозумів, але читаючи статті, бачив що буває непридатний з переогрлядом діагнозу через 6-12 міс. Або непридатний з направленням на лікування. Не дуже зрозуміло чи є вони актуальними при воєнному стані.

Бачу, що постанова «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» приймається на воєнний час на підставі статей 7, 11, 12г, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності (обмеженої придатності) до військової служби необхідний термін від 6 до 12 календарних місяців.
Зрозуміла, що треба дивитися на підставі якої статті робиться висновок про придатність.

Ніби актуально при воєнному стані. Про переогляд діагнозу через 6-12міс., то напевно це.
Після закінчення відстрочки військовозобов’язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби (після третьої відстрочки)
У разі коли лікарям ВЛК військового комісаріату важко остаточно визначити стан здоров’я військовозобов’язаного, він направляється на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад МОЗ України з подальшим оглядом ВЛК військового комісаріату. Якщо обстеження проводилось у військовому лікувальному закладі, то огляд проводиться госпітальною (гарнізонною) ВЛК.
Якщо військовозобов’язаний під час призову на військову службу, збір, а також чергового огляду з метою обліку визнаний таким, що потребує лікування (відстрочки від прийняття на військову службу, збір), то за поданням військового комісаріату місцеві органи охорони здоров’я направляють військовозобов’язаного на лікування до відповідного лікувального закладу. Після закінчення лікування військовозобов’язаний оглядається ВЛК військового комісаріату.
Громадяни, які звільнені з військової служби у запас або у відставку без проведення медичного огляду ВЛК або не згодні з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення та ставлять питання про перегляд цієї постанови, оглядаються ВЛК госпіталів за узгодженням зі штатною ВЛК регіону за направленням військового комісара.

Доброго дня, підкажіть будь ласка після висновку ВЛК визнали непридатним до військової служби,частина звільняє мене але я бажаю служити і надалі, є у мене підстави нести службу і на далі

Доброго дня.У чоловіка під час бойових дій прихватили нирка.Був доставлений до лікарні.Під час обстеження встановили діагноз: камені нирки з каменями сечового,гідронефроз з калькузною обструкцією нирки і сечового, хронічний обструктивний пієлонефрит та хронічний гастрит.Була проведена операція,та проходить 2 тижневе лікування.Чи є шанси,що його визнають тимчасово непридатним

Доброго дня. Хотів уточнити одне питання, встановлений діагноз бронхіальна астма важкий перебіг, з цим діагнозом згідно з 402 наказом виключають із військового обліку. Був у військкоматі, мені там сказали що оскільки я призовного віку, то відповідно зараз немає призову та призовної комісії і вони працюють тільки з військовозобов’язаними, відповідно мені сказали що ніхто комісію не проводитиме. Декілька днів тому виповнилось 27, тобто я належу зараз до категорії військовозобов"язаних. Чи можу я зараз пройти ВЛК та отримати військовий квиток або тимчасове посвідчення? Можливо у когось були подібні ситуації? Дякую.

У 2015 році згідно статті 56 було надано відстрочку на 6 місяців,після 6 місяців жодних повідомлень від військомат не було,чи могли мене визнати непридатним автоматично?

Доброго дня. Пройшов ВЛК та був визнан непридатним із виключенням з обліку. У военкоматі забрали документи коміссії і відправили «на погодження». Як мені пояснили «погодження» тримає від тиждня до двох. Але я чекаю вже місяць. У военкоматі кажуть, що документи «ще на погодженні» і треба чекати. Таке питання — чи є якись терміни цього «погодження». Дякую.

Я пытался добиться внятного ответа от военкомата — никакого результата. Никакой конкретики.

А вам уже есть 27? Вы случайно не призовного возраста?

Скоро будеш придатним. Депутати наші зараз закон напишуть що всіх з непридатних в придатні.

Добрый день. Решился Ваш вопрос, сколько ждали «погодження» ?

Добрый день! Решился Ваш вопрос, сколько ждали «погодження»?

Чи може військовий проходить реабілітацію за місцем проживання?

Доброго дня.чи мобілізують з хр.пієлонефритом?

Доброго вечора. Підскажіть чи є підставою звільнення з воєнної служби під час дії воєнного стану вагітність дружини третьою дитиною. Є вже двоє дітей віком 2 і 6 років.

Добрий вечір, підкажіть будь ласка чи може бути відстрочка з іхтіозом?

Підкажіть будь ласка, якщо проблеми зі здоров’ям по трьом статтям (це зір 0.1/0.3 але коригується, хронічний синусит поліпозного х-р (>2 рази на рік звертаюсь до лора ) остеохондроз(ускладнені килою, з частим болем, при якому звертаюсь до нервопатолога) — ВЛК буде керуватись РОЗКЛАДОМ хворію в графі обмежено придатний визн. індивідуально — Тобто Придатний до служби? чи все ж таки кількість статей має значення? І наступне до яких військ можуть призвати якщо вже своїй спеціальності не відповідаю по зору згідно Таблиці Б і в танки чи БТР-и з ростом >175 не можна))?Дякую

Підкажіть будь ласка, якщо є проблеми зі здоров’ям по трьом статтям це гострота зору (0.1/0.3 але коригується) , хронічний синусит поліпозного х-р та Остеохондроз (протрузії ускладнені килою з частим болем) — Всі вони проходять по РОЗКЛАДУ хворі як обмежено придатний — визначається Інд. Тобто ВЛК поставки придатний? Навіть якщо це не одна стаття а три? І в які роди військ можуть призвати якщо, по зору вже не відповідаю своїй спеціальності, в танки, БТРи теж неможна бо ріст>175см відповідно до Таблиці Б.... Чи може бути рішення ВЛК типу Обмежено придатний , окрім таких то родів військ і спеціальностей?

Я на 3 групі,записався добровольцем. Чому мене не призивають у армію???....

Доброго дня.скажіть будь ласка.чи комісують військового якщо у нього гострий бронхів з бронхообструктивним синдромом,і як ускладнення дихальна недостатність 1 ст.?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, реально ли в киевских военкоматах получить статус «обмежено придатний» с диагнозом «эпилепсия бессудорожная»?
Именно сейчас, когда военное время, и гребут всех подряд.
У меня в детсве и юности был такой диагноз, сейчас мне за 35, и я планирую переобследоваться, сначала у какого-то частного психиатра.
Вот если он документально подтвердит, что у меня оно осталось, плюс ещё может найдёт какой лайтовий психічний розлад)) С таким всем есть перспективы получить «обмежено придатного»?
Или тоже решат, что «годен»?
Вроде бы тут человек отписывал, что вообще стоял на учёте у психиатра, как суицидник.
Но его признали годным и мобилизовали..

Люди расширте понятие части обес печения бо разведка это вид боевого обеспечения

Здравствуйте.
Мне 41, перенёс операцию прободная язва 12ти перстной кишки, зрение −5 на обоих, острота еле вижу верхнюю строку и в дополнение дисциркуляторная энцефалопатия 1й степени с паническими атаками и проблемы со сном, 2 грыжи позвоночника в поясничном отделе, плоскостопие 2-3 степени. На работе начали требовать справку о постановке на учёт или военный билет. Сейчас я уехал из зоны боевых действий, военного билета на руках нет, не удалось взять с собой. В военкомате был последний раз в 2014 для уточнения данных. Какова вероятность что меня с данным букетом призовут в ряды армии? До сих пор повестки не получал как и звонков по телефону. Сам лично понимаю что толку отменя будет ноль слепой как крот и сижу на таблетках и уколах. Просто знаю о случаях когда признавали годным человека с проблемами по хуже и пришлось ему прибегать к услугам правозащитников.

в військовому квитку написано «6. Відмітки про військовий облік — В/обліку не підлягає згідно наказу МОУ 302 від 9.06.06» Що це означає? Тобто я не стою на військовому обліку(відміток не знайшов) і не маю на нього ставати при переїзді? і якщо я обліку не підлягаю то чи можу виїхати за кордон? При цьому на іншій сторінці «визнаний обмежено придатний у в/час» тобто таки можуть викликати?

Ситуация следующая, 1 у вас должгы были забрать военный билет и выдать, после 2014 года «тимчасове посвідчення» в котором это и напмсано. Но дописка «про обмеженя» говорит о том, что ваша очередь последняя " пыть окопы". Надо было еще в 2014 году пройти повторно ВТК и решить вопрос раз и на всегда. А сейчас уже лично вас ни кто не выпустит. Или проходите сейчас ВТК и делайте группу именно с указанием не пригодности.

Про те що не випустять так і думав
А от про те що треба було заново проходити комісію і отримувати Тимчасове Посвідчення не знав, дякую)
Зараз думаю до них краще не суватись бо всі придатні...
Ще й мабуть на цей самий облік захочуть поставити якщо не пощастить з ними зустрітись...

Тут скорее не ваша проблема, а проблема адресных столов и военкоматов, которые длжны были провести верификацию всех мужчин не призывного возраста. Но как обычно, совьетцькие привычки сыгради шутку.

Зараз тобі треба пройти влк в любому випадку. Треба підтвердити твій запис. А з мого опиту ти можеш стати придатним.

в військовому квитку написано «6. Відмітки про військовий облік — В/обліку не підлягає згідно наказу МОУ 302 від 9.06.06» Що це означає? Тобто я не стою на військовому обліку(відміток не знайшов) і не маю на нього ставати при переїзді? і якщо я обліку не підлягаю то чи можу виїхати за кордон? При цьому на іншій сторінці «визнаний обмежено придатний у в/час» тобто таки можуть викликати?

.

Підкажіть будь ласка!
Маю багато (по всьому хребту)гриж а також компресійний перелом хребта-відправили на реабілітацію результатом незадоволений!
Чи мають право мене недопустити до бойових виїздів якщо я сам бажаю поїхати.
Дякую за відповідь!

Чи може військовий якого поклали в лікарню з хворобою хребта.перевестись в лікарню за місцем проживання,?

Придатний крім 1 2 8 що це означає

Доброго дня.чи можуть комісувати мобілізовано через грижі дисків і остеохондроз хребта?

Доброго дня. Допоможіть будь ласка розібратись. При проходженні комісії лікарі написали обмежено придатний у військовий час.Хірург-за ст 61В, 67В, 42Г, невролог-64В. На КТ картина остеохондрозу, деформуючого спондильозу поперекового відділу хребта, дорзальних гриж дисків в сегментах L4-L5, L5-S1,гриж Шморля L1, L2, L3.Початкові ознаки артрозу крижово клубових з’єднань.Спина болить на постійній основі, після фіз.роботи від спини біль йде в ноги. 1) Чи правильно невролог визначив ступінь, В’
2) ВЛК в мед карті закреслив обмежено, залишив придатний, і у своему висновку написав придатний. Чи правомірно це?
3) Відправляють у десантної штурмові війська.
Дякую.

Доброго дня!мобілізували мене без вкл,а тут зробив аналіз и виявили гепатит С.и до мобілізації був на обліку у психіатра як суєцидник.зараз хочу писати рапорт на ВКЛ.як мені це правильно зробити підкажіть

Чи можу я виїхати за кордон,якщо я знятий з військового обліку,і виключений з військового обліку військовозобов’язаних,але визнаний непридатним до військової служби в мирний час?діагноз туберкульоз,емфізема легень,хронічний бронхіт,хронічний абсцез,був інвалідом другої групи,потім третьої,зараз без групи

На сколько я знаю туберкулез это диспансерное заболевание, требующее ограничений при контактах, и определенной диеты, соответсьвенно точно знаю до 2014 года это 100% снятие с воинского учета в любое время, а сейчас очень много не понятного. Да и сомневаюсь, что сейчас в комиссии есть врач фтизиатор.

Чоловік лікувався від туберкульозу 10 років назад ,але при влк сказали здоровий,все

Зі мною хлопець був на влк. Теж перехворів туберкульозом, приймає ліки для блокування розвитку туберкульозу. Але на це не звертали увагу, у нього з ногами проблема.

Інвалідам 3 групи можна перетинати кордон, тільки при пред’явленні довідки інвалідності від МСЕК

Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи можна виїжати за кордон якщо у тимчасовому посвідженні є запис ВЛК від 2015 визнаний непридатний до військової служби із виключенням із військового обліку? чи можуть мобілізувати? рішення влк є тільки копія.

Можна. Ви не є військовозобов’язаним.

Вітаю. Я відповідаю статті 17 б (тривалі стійкі невротичні розлади) тривалий час на обліку в пнд, проходив стаціонарні лікування. Яке ймовірне рішення влк по мені може бути прийнято

Уточню, що належу до категорії II — військовозобов’язаний рядовий солдат запасу

Запитання до автора. Солдат, після поранення(акубаротравма), після госпіталя пройшов влк- написали причинно наслідковий зв’язок поранення до стану здоровя- розлади ...., І пишуть статті по який є дані розлади, і висновок- придатний до військової служби, запитання : як оскаржити цей висновок ?

Можна оскаржити використовуючи досудову (оскарження до ВЛК вищого рівня шляхом подання заяви з документами (постанова, що оскаржується, ін наявні медичні документи) чи судову процедури (шляхом подання позову до адміністративного суду).
Найближчим часом планується окрема публікація на цю тему з детальнішими роз’ясненнями.

Из своего опыта, март 2022 года, город на польской границе, на границе пачками раздают повестки, утром под местным военкоматом "треш".Все ждут комиссию, мужчина, видно после инсульта, ходит с трудом, на руках документы — вторая группа. Итог годен!!! В военное время. Так что рассчитывать на обьективность комиссии ну просто глупо. Тем более вы знаете как работают Суды во время ВП, так что или надо ездить с адвакатом или сидеть дома и асем отвечать что .... взрослых нет дома...

мужчина, видно после инсульта, ходит с трудом, на руках документы — вторая группа.

Что за мужчина?
Друг?

Да нет, встретились под военкоматом ))) но уверен, что инсультник, и по зрачкам и по кисти руки ... такое симулировать не реально. С машины выходил с помщью жены. История зкончилась тем, что жена вызвада полицию... ну а дадьше уже не видел, уехал домой... но тоже со скандалом...

Просто любопытно (риторический вопрос), ему сказали «Годен» из-за того, что он на месте пытался в невежливой форме кому-то что-то пояснить, или же вот просто так....
Медкомиссия ж не приняла б его по идее.....

Какая мед комиссия??? Два врача? И четыре печати ??? У вас очень " яркое" мнение о районных военкоматах. Все это совсем не так как в РВтого же Шевченковского р- на в Киеве.

Два врача и оба «в деле»?
Ну допустим в том районном, который я знаю, на комисию отправляли в областной центр.
Видимо все зависит от...

Я вам говорил, начпло марта гоод рядом с границей , наливайки работают, пьянь по горолу, на границе масса беженцев, наглые ватчики, полный треш. Они в военкомате сами не знали что делать...

гоод рядом с границей

У*****д ? :

Доброго дня.підскажіть будь ласка.чоловік 23 роки мобілізований.перед мобілізацією комісію не проходив,при першій же можливості зробив МРТ спини-діазноз остеохондроз хребта,2 грижі дисків і одна передгрижова стадія диску .чи можуть його комісувати?

Доброго дня! Звільнення з військової служби у відставку здійснюється у випадку, коли військовослужбовця військово-лікарською комісією визнано непридатним за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Ні — він буде признаний придатним. В мене таке ж саме: 2 грижі, остеохондроз та ше якась хрінь. Тільки якщо остеохондроз 2-го ступеню, тоді будет не придатний до служби.

Доброго дня. Така справа. Був мобілізований все ніби ок. Почались навчання на полігоні, (стрільби, вибухи) з’явився страх, тремтіння. Хотів приховати від хлопців щоб не насміхалися. Але за 24/7 поряд, все таки помітили мою зхвильованість. Відвезли в медпункт потім в міську лікарню до психіатра і поклали на стаціонар в психіатричне відділення.
Діагноз написали «гостра неврологічна реакція та стрес»
Лікуюсь вже 23 дні. Стало краще, але лікар каже, що це до першої такої ж стресової ситуації і буде теж саме.
Також каже, що лікар він цивільний,
а на ВЛК лікарі свої і ніхто ні нащо не зважає.

P.S. Хлопці з якими я був на полігоні вже на сході. Кажуть ти тут зайвий, вже були справжні обстріли. Після почутого відновилося тремтіння (
Як з цим бути?

Доброго дня, Юрію!
Відповідно до пп «б» п. 6.1. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних установ за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.
Тому спробуйте звернутись до командира військової частини із рапортом. У рапорті детально вкажіть всі симптоми та зазначте про погіршення стану здоров‘я, долучіть всі медичні документи та просіть видати у встановленому порядку направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією.

За чиєю ініціативою мене було відправлено в медпункт і далі мені невідомо, але те що я на даний момент на стаціонарному лікуванні це факт.
Тобто:направлення на ВЛК повинно бути з військової частини? І після виписки з діагнозом із стаціонару?
Бо цей цивільний лікар сказав, що хоче направити мене ще в обласну лікарню, але без виписки з цієї.
Тільки я не зрозумів чи то на долікування, чи на влк!?

За чиєю ініціативою мене було відправлено в медпункт і далі мені невідомо, але те що я на даний момент на стаціонарному лікуванні це факт.
Тобто:направлення на ВЛК повинно бути з військової частини? І після виписки з діагнозом із стаціонару?
Бо цей цивільний лікар сказав, що хоче направити мене ще в обласну лікарню, але без виписки з цієї.
Тільки я не зрозумів чи то на долікування, чи на влк!?

пп «б» п. 6.1. Положення: Направлення на медичний огляд проводиться: військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби): прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних установ за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.
п. 6.4. Положення: У разі виявлення під час обстеження або лікування у військовому лікувальному закладі у військовослужбовця захворювання, наслідків травми (поранення, контузії, каліцтва), які зумовлюють у мирний час непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби у мирний час, обмежену придатність у воєнний час (пункти «а», «б» статей Розкладу хвороб, без індивідуальної оцінки), у воєнний час — непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, ці особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника військового лікувального закладу на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується (лікується) військовослужбовець, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом начальника військового лікувального закладу.
п. 6.5. Положення: Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров’я або звільненні від виконання службових обов’язків (у тому числі і повторно) військовослужбовець може направлятися на медичний огляд начальником відділення або профільним головним (провідним) фахівцем військового лікувального закладу, у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом відповідної посадової особи.
Таким чином, встановити ступінь придатності до військової служби, вирішити питання про потребу у відпустці за станом здоров’я або звільненні від виконання службових обов’язків може ВКЛ після проведеного медичного огляду. А направити на такий огляд можуть перелічені у пунктах вище особи\органи\установи, в залежності від того, як буде складатися Ваша ситуація. Ви, у свою чергу, також маєте право ініціювати надання Вам можливості пройти ВЛК, про що написала в попередньому коментарі.

Хотіла запитати поради
Ситуація така:
Брат непридатний до військової служби у мирний час і обмежено придатний у військовий час
Мобілізований у березні
Пройшов навчання у військовій частині м. Старич (навчальний полігон), де здобув спеціальність «оператор ДДП2М» (банщик)
Переведений (розприділений) після навчань у іншу військову частину
Зараз він вже більше 2х місяців на передовій без замін на посаді помічника-стрільця гранатометника
Чи не є порушенням закону такі дії?
1. Брат не проходив навчань на цю посаду
2. Він є обмежено здатний під час воєнного стану (як я розумію мав би проходити службу як мінімум в тилу)
3. Чи має він право на відпустку чи ротацію і через який час?
Куди йому можна офіційно звернутись з цим?
Порадьте, будь ласка, порядок наших дій!

Доброго дня, скажіть будь ласка хронічний панкреатит, хронічний холіцестит та хронічний простатит в 51 рік, чи придатний до служби?

Доброго дня, Лесю! Ви можете перевірити це у Розкладі хвороб (за посиланням zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n1523 ), керуючись діагнозами з наявних медичних документів, оскільки необхідно розуміти ступені порушень функцій. Також рекомендую брати до уваги норми Положення щодо особливостей прийняття рішення ВЛК під час дії воєнного стану та мобілізації.

Аналогично,панкреатит,гастродуоденит и ещё куча болячек в 50 лет, скоро сезонное обострение,весной уже было,но был не на первой линии,то конал по чуть,к лету отпустило,сейчас жду опять,но ситуация другая,ВЛК в первые дни не проходил,командиру сказал что хотелось бы провериться,на что он ответил,будешь сдыхать,тогда скорую вызовем и в больничку,а пока старайся,чтоб не болело!!!Так что всем наплевать на солдат....Две недели,как начались боли внизу живота,подозрение на грыжу или простатит,теперь жду ,когда скрутит так,что скорую будут вызывать...

Доброго дня. Хотіла запитати, чи може дівчина 18 років піти на війну добровільно, і що для цього потрібно?

прийти у ТЦК і стати на військовий облік

Можливо хтось дійсно компетентний в данній темі, буду вдячний за консультацію.

Повних 28 років
Військовий квиток на руках

Прописано:
— непридатний — 2 Г -

В військовий час
Беруть з цим чи ні?

Десь пишуть, що зняття з обліку і ніяка армія, десь пише що обмежено придатний.

А як найти точну інформацію, не знаю.

у вас військовий квиток чи посвідчення про приписку до призовної дільниці?
обмежено придатний zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n1524

Саме військовий квиток.
Давніше при проходженні ВЛК, видали і сказали не придатний.

Дякую за посилання, бо згідно різних наказів, якісь різні відповіді :)

Розкажу свою історію питання, вже подібне тут писали, але відповіді не бачу.
Так от при проходжені ВЛК одна із статей хвороб у мене 13"б" далі цитата по графі 2,3 402 наказу МОУ що передбачає ця стаття: «Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально». Тобто є тільки 2 варіанти висновку: 1. Непридатність 2. Обмежена придатність.
Далі при проходжені ВЛК під час мобілізації є тільки 3 пункти де відсутній пункт «обмеженно придатний» якщо я правильно розумію вашу статтю.
Мій діагноз передбачає тільки 2 варіанти, серед яких «придатний» відсутній. Але в висновку вписали цей пункт, мотивуючи тим що ім з обласного военкомату прийшло роспорядження далі цитата: «усім у кого пункти хвороб з літерами „б,в,г“ писати у висновку придатний». Наскільки це законно, і як співідноситься з наказом МОУ? Я так розумію в моєму було лише 2 варіанти висновку і пункту «придатний» там не могло бути в принципі.
Звертався на гарячу лінію МОУ, спочатку підтвердили мої здогадки що незаконий такий висновок і будуть розбиратися в цій ситуаціі, пройшов термін розглядання скарги і почався цирк, спочатку подзвонили з областного военкомату запросили просто на бесіду доя чого не зрозуміло :) Потім на гарячій лінії якась некомпетентна операторка на мій запит про результати розгляду скарги відповіла «Що ви від нас хочете?» :))
Ну що тут сказати? Слава Україні!

ВЛК під час війни має можливість вказувати також обмежено придатний. У статті є неточність.
Тобто вам повинні були обирати між обмежено придатним і непридатним

Розклад хвороб є «універсальним інструментом», який може застосовуватися як в мирний час, так і під час мобілізації чи режиму воєнного стану. Тобто керуємось Розкладом, але враховуємо категорію до якої відноситься особа, що оглядається (тобто яку саме Графу потрібно використовувати), частину певної статті, ТДВ та норми самого Положення, яке вказує на можливі варіанти рішень ВЛК, в залежності від того правового режиму, який діє в країні саме на момент огляду та прийняття рішення.
Тобто, якщо діє період мобілізації та воєнного стану, то потрібно брати до уваги норми Положення щодо особливостей прийняття рішення також і під час дії воєнного стану, а відтак і можливість встановлювати «обмежену придатність до військової служби», «непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців», тощо.
Стосовно Вашого питання, то, перш за все, потрібно детальніше аналізувати всі обставини ситуації, що у Вас склалася, тому що, наприклад, Положенням передбачено, що «У воєнний час за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову „придатний до військової служби“, за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.» Але можливі і дійсно порушення — встановлення «придатності», там де мала б бути «обмежена придатність» чи взагалі «непридатність».

Дякую за відповідь. Але схоже на помилку, або плутанину в самому положенні. Цитата: «ВЛК приймає постанову „придатний до військової служби“, за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в...» Стаття 13 з буквою «в» більш м’якша, або «здоровіша» за 13 «б», тому дивно що для 13"б" дозволенно вказувати «придатний», а для 13"в" ні.

Згідна з Вами стосовно того, що закріплення подібного на нормативному рівні, як мінімум, дивно з точки зору логіки... Але це як один з прикладів того, коли під час дії воєнного стану можуть ухвалюватися незрозумілі для нашого сприйняття рішення.

Мені дали повістку,але я нп/оп.Три операції,одна з яких часткове видалення кішки,переніс важку форму менінгіту?Який прогноз у військкоматі?

якщо можеш ходити — придатний

взагалі все залежить від комісії у військоматі

Досить дивно виходить у нашій сексистьскій країні де дискримінують чоловіків. Тобто якась спортсменка яка закінчила військові заклади не повинна воювати бо мовляв «слабка», а маленький дрищавий хлопець який ледве може йти є придатним та має воювати. Країна печерного сексизму.

якщо спортсменка є військовозобов’язаною (а скоріше так і є, якщо вона закінчила військовий заклад) вона так само буде воювати. Жінок також мобілізують.

все залежить від комісії у ТЦК. більшість ТЦК адекватні і маленьких дрищавих хлопців, які ледве ходять — не мобілізують. за винятком, якщо такий маленьких дрищавих хлопець бикує у ТЦК :)

Цікаво, цікаво. А де можна прочитати про те що військовозобовязані жінки підпадають в обов’язковому порядку під мобілізацію як це є з чоловіками? Якщо мова йде про добровільний вибір, то це не має нічого спільного з мобілізацією. Спільне лише слово)))

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. ч.12 ст. 1 ЗУ «Про військовий обовязок і військову службу».

не бачу тут добровільності. добровільність встановлена в мирний час

Є питання на яке не можу знайти відповіді. Якщо є довідка ВЛК і пропісано що тимчасово непридатний до війскової службі із переглядом через 3 місяці. Цей чоловік має право перетину кордону?

телефонувала до ДПС України, Сказали нехай їде, собою війсковий квиток і довідку ВЛК і закордоній паспорт

доброго дня, а чи буде відповідальність у разі не повернення зза кордону і повторного проходження мед комісії?

Вдалося виїхати? мене не пропустили наприклад

За законом і МАЄ читайте пункт 8, частина 2
dpsu.gov.ua/...​go-rezhimu-vonnogo-stanu
На гарячій лінії прикордоників, теж підтвердили що маю право на виїзд з таким висновком(туди дозвонювався тиждень).
Але на практиці прикордоники не пропускають , принаймні в одном з пунктів мене розвернули, їм плювати на свої ж правила, мотивували тим що я тимчасово непридатний той й сиди тут лікуйся :)

Є питання яке не можу зрозуміти. Згідно з «Розкладом хвороб» є Графа I, II та III. Я так розумію, що зараз (під час дії воєнного стану) це або Графа II, або Графа III?

Методом виключення бо Графа I каже «під час приписки до призовних дільниць та призову на строкову військову службу»

Я просто намагався зрозуміти де зможу служити, бо в мене −9 зір. Тобто це стаття 30б (стаття 31 це майже зовсім сліпі), графа II/III каже «визначається індивідуально». Якщо дивитися «ТАБЛИЦІ
додаткових вимог до стану здоров’я», то згідно «Гострота зору для вiддалi без корекцiї (не нижче)» я взагалі не розумію куди мене можуть взяти. Тобто теоретично, мене можуть призвати, але фактично, що в такому разі я буду робити я не розумію.

Все вірно думаєте на ВЛК ваша графа 2,3. А там читайте які варіанти є. Але попреджаю що зараз зазвичай обирається більш «здоровий». Ба більше того якщо є варіант"обмеженно придатний" в висновок можуть написати взагалі просто «придатний».
Де будете служити, вам обере місце війскомат і там теж «індувідуальний» підхід, отже не переживайте в снайпери мабуть не візмуть, але щось найдуть для вас))

Записали 30в в ітозі, замість 30б. Тобто «придатний» замість «обмежено придатний» : /
ТДВ «Б» 7, а також НХ90-23. Що таке НХ(У?)90-23 я не зрозумів. Але неприємно, що замість 30б вони записали 30в

перша графа застосовується для призовників під час приписки до призовних дільниць (це коли вам від 18 до 27 років і вас класом везуть до ТЦК).
якщо у вас немає досвіду, то для вас лише 2 графа, 3 графа для офіцерів

В мене інше розуміння. Є «гострота зору». Це те що в рецепті Vis OD, Vis OS. А є діоптрії, це те що OD sph, OS sph. Люди з однаковою гостротою зору можуть мати різні діоптрії для корегування зору і навпаки. Тобто легко може бути випадок, коли в людини скажімо −2 дптр на обох очах, а гострота зору 0.1. А може бути гострота 0.5, але людині треба −9 дптр, щоб це корегувати. Але я не офтальмолог.

Так, я трохи нижче писав також про «диоптрії» та «гостроту зору». −9 це звичайно мається на увазі саме диоптрії (sph) і стаття 30 це як раз про «диоптрії», а стаття 31 про «гостроту зору» але з корекцією

Доброго дня. Мій батько був визнаний непридатний до військової служби у воєнний час ще у 1988 році, ще за радянського союзу. Зараз він працює за кордоном, проте планує повертатись в Україну. Чи потрібно буде йому проходити військово лікарську комісію після повернення в Україну?

До 60 років — так, але лише якщо захоче виїхати

Доброго дня. Ситуація слідуюча: Чоловік 33 роки визнаний «непридатним до військової служби» (без приписки виключений з обліку, але військовий білет віддали) — дане посвідчення було видано у 2012 році ( стаття 78 «В», стоїть титанова пластина в нозі, інвалідність не оформляли) Чоловік перед війною находився у Польщі на заробітках, як війна розпочалась повернувся і вступив в ТРО (на даний момент їх розформували, сказали що не потрібно, військовий білет залишився у комісаріаті) Зараз важкий час і потрібні кошти, хоче поїхати знову до Польщі. Питання слідуючі: 1. Чи актуальне дане посвідчення на теперішній час чи його потрібно поновлювати (і якщо потрібно поновлювати, то які дії потрібно зробити?)? 2. Чи може чоловік виїхати закордон без військового квитка лише з цим посвідченням? Або можливо ви порадите що в даній ситуації ми можемо зробити. Вибачте, якщо не зовсім по темі. Щиро дякую за відповідь.

не випустять, тільки з оформленою інвалідністю

Доброго дня, підкажіть будь ласка, аневризма аорти та гіпертонічна хвороба III ступеня, це який ступінь придатності?

Доброго дня. Як може отримати статус обмежено придатного у військовий час доросла людина з вадами здоров’я? Ніяк? Тільки юні призовники і абітурієнти, які йдуть по графі 1? " Якщо передбачена індивідуальна оцінка «придатності» або «обмеженої придатності», у воєнний час буде прийматися постанова «придатний до військової служби» У мого хлопця пролапс мітрального клапану с сн1 і емфізема легень з помірним порушенням дихання ( зазначено 46b) . Висновок постанови: придатний у воєнний час . Жодних обмеженнь чи рекомендацій щодо діяльності . Чому тільки юні призовники і абітурієнти можуть мати обмеження ? У всіх інших або повністю знімають з обліку, або вони будуть придатними у воєнний час. Чи це не порушення прав за віковою ознакою?

В мене аналогічне питання. Адже маю трохи інші варінти висновку по своїй статті, а саме: «Непридатний» і «Обмеженно придатний». У висновку ВЛК взагалі написали просто «Придатний» :)

Доброго дня, Євгенія. «Якщо передбачена індивідуальна оцінка «придатності» або «обмеженої придатності», у воєнний час буде прийматися постанова «придатний до військової служби» Я правильно розумію , що у воєнний час статус обмежено придатного у воєнний час можуть отримати тільки юні призовники або вступаючи у вузи? Всі інші громадяни або повністю знімаються з військового обліку за станом здоров’я , або будуть придатними , не зважаючи на досить серйозні захворювання? Бо крім самих важкиз випадків, там всюди написано «вирішується індивідуально» .В мого чоловіка емфізема легень з помірними порушеннями дихання ( написали 46-б ) і пролапс мітрального клапану с СН1 ступеню. Постанова : придатний до військової служби у воєнний час. Ніяких рекомендацій і обмежень щодо роду військових занятть не надано. Чи не вважаєте Ви , що доповнення від 20го року , яке змушує всіх дорослих людей , які автоматично не підпадають в графу 1, а йдуть по графі2, вважати їх придатними у військовий час , не зважаючи на ступінь їх захворюваннь( окрім тих , в кого ступінь а) порушує права людей з досить серьезними вадами здоров’я замвіковою категорією? Як можливо отримати статус обмеженно придатного у військовий час, якщо тобі 40 років і ти маєш захворювання ,які підлягають індивідуальному рішенню щодо обмеженнь ? Ніяк?

Доброго дня, Євгенія.
Отримав відтермінування на два місяці на підставі перенесеної операції, після проходження ВЛК. На руки видали довідку. Військово-обліковий документ лишився у військових. Не можу знайти інформацію про правомірність таких дій. Чи не має військово-обліковий документ на час тимчасової непридатності знаходитися у мене на руках?

Дякую за відповідь.

Доброго вечора, будь ласка підкажіть що робити, у мого чоловіка стоїть стаття 75 б частково придатний у військовий час, а його забрали у бойову частину, зараз проходить підготовку і потім збираються відправити на передову, а в нього трепанація черепа була. Які мають бути мої дії, куди звертатися?

Ну шо тут смішного? ЛГБТ це не ординарна орієнтація з вибором партнеру. Природою створена відмінність. Природою і збережена. З прадавніх часів. Якщо б це не було потрібно або необхідно у природі яким чином еволюція допустила ЛГБТ суть до існування?
Можливо тут щось є від: «На то і щука у річці щоб карасик не дрімав»

Ему повестку домой прислали или на поймали на улице?

От цікаво.
ограниченно годен в военное время.
==
Годен к нестроевой в военное время?

Бо у старих квитках (кінець СРСР) писали саме про нестройову (?)

Все верно, но эти как всегда захитрожопили и вместо «годен к нестроевой» в военное время (заменили на обмеженно придатный)теперь рассказывают что ограниченно годен это типа не годен в вдв и морпехи, а так годен везде

Ви написали варіанти висновків ВЛК і під час мобілізаціх і під час режиму воєнного стану. Наскільки я розумію у нас зараз і те і інше. В розділі «Під час мобілізації» немає висновку який би відповідав ХХ-б статтям розкладу хвороб «Непридатний або обмежено придатний», адже людину можуть визнати придатною з обмеженнями по службі. Що взагалі в такому випадку вказується у висновку ВЛК ?

Підтримую питання. Знаю що на практиці і люди вже тут писали, у кого «обмеженно придатний» просто пишуть «придатний» як мені пояснили за наказом обл. військомату. Що має бути за законом не дуже зрозуміло, бо там в оригіналах такого понаписанно, чорт ногу зламає, тут у статі цитата з тих документів. Треба розбиратися.

Розкажіть, будь ласка, більш детально про проходження військових зборів — як часто, кого можуть викликати тощо.
Зокрема цікавить чи підлягають участі в таких зборах особи, які обмежено придатні в воєнний час?

Вопрос касается только здоровья потенциальных призывников, но не раскрыли альтернативные причины непригодности до военной службы, к примеру отец троих и более детей, отец одиночка, родственники первого колена инвалиды и так далее. Интересуют законодательные аспекты этих категорий и если у меня, к примеру, мама инвалид первой группы, то какие я должен предоставить документы чтоб меня не призывали?

«Придатність» — це ВИКЛЮЧНО про стан здоров’я та фізичного розвитку особи (див. п.1.1. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України). А те, про що Ви кажете — це підстави для відстрочки\звільнення від призову на військову службу (ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»), тому до теми статті це відношення не має, окрім одного дотичного моменту — відстрочки від призову для осіб (призовників) з інвалідністю або тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров’я (про що в статті було зазначено).
Питання, яке Вас цікавить — це питання для окремої юридичної консультації, з врахуванням конкретних обставин саме Вашої ситуації, документів, які у Вас вже є і т.д.

Підкажіть будьласка, здобуваю другу вищу освіту. 31 рік, досі не маю воєнного квитка, тільки приписне. Чи можу я отримати відсрочку від призову, та якщо я прийду у воєнкомат за відсрочкою не призовуть мене та чи не примусять проходити медичну комиссію. Дякую за відповідь

Доброго ранку. Підкажіть будь ласка, мене призвали по мобілізації до ДШВ, я лейтенант після військової кафедри, раніше в ЗСУ не служив, під час проходження навчання погіршилось здоров’я, діагностовано ряд діагнозів, (ЗОБ, артроз, остеохондроз) в т.ч. геморой 4 стадії ускладнений кровотечею.
Направили на влк в поліклінку військового госпіталю з метою «визначення стану здоров’я щодо подальшого проходження військової служби», по всім лікарям придатний, але проктолог, який діагностував геморой, відмовляється підписувати ВЛК, мотивуючи це тим, що мені потрібна операція, але я на данний момент не згоден її робити.
По якій частині статті 43 (наказу 402) мене повинні кваліфікувати, наскільки я розумію по частині «а».?
Чи може хірург в поліклініці зробити експертний висновок спираючись на вже поставлений раніше діагноз проктолога?
Як моя відмова від операції може вплинути ра рішення ВЛК?

Доброго ранку.
1) Щодо частини статті 43, за якою повинні кваліфікувати.
Скоріше за все буде застосовуватися пункт «а», оскільки захворювання ускладнене кровотечами і є необхідність в проведенні стаціонарного лікування.
Але і при застосуванні пункту «б» придатність буде встановлюватися також індивідуально.
«У разі незадовільних результатів лікування або відмови від нього огляд проводиться за пунктами „а“, „б“ або „в“ — залежно від вираженості вторинної анемії, частоти загострень та стадії випадіння гемороїдальних вузлів. До частих загострень геморою належать випадки, коли оглянутий перебуває 2-3 рази на рік на стаціонарному лікуванні з довгими (1 місяць і більше) термінами госпіталізації з приводу кровотечі, тромбозу, запалення або випадіння гемороїдальних вузлів II-III ступенів, а також коли захворювання ускладнюється повторними кровотечами, що потребують стаціонарного лікування.»

2) Не зовсім зрозуміла суть другого питання, але в будь-якому випадку при прийнятті комісією рішення буде враховуватися висновок лікаря-проктолога.

3) Стосовно того, як відмова від операції може вплинути на рішення ВЛК.
Військовослужбовці із захворюваннями, при яких застосовуються відповідні статті (пункти статей) Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до служби в високомобільних десантних військах (п. 15.3. Положення)
При медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку. ВЛК враховує їх вік, освіту, військовий фах, підготовку, досвід, фактичну працездатність, спрямованість до подальшого проходження військової служби, думку командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках, та можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров’я. (п. 6.9 Положення)
Таким чином, після проведення інд. оцінки та при встановленні обмеженої придатності, Вас можуть відправити проходити службу на посаду, яка найбільше відповідатиме стану здоров’я.

Якщо все ж таки буде проведено оперативне лікування, за постановою ВЛК може бути надано відпустку за станом здоров’я.

Доброго дня! Як дізнатись, з зором −13, чи вважається чоловік непридатний у воєнний час?

Не придатний
Після −8 вже не придатний
Співчуваю вам з таким зором

Но −8 это же статья 30б, если не ошибаюсь, ограниченно годен в военное время. А вот меньше −12 это уже непригоден полностью. Поправьте если не так. У самого почти −9, поэтому интересуюсь.

так, −8 це 30б. в мене також −9 :) з −13 можна отримати висновок ВЛК про непридатність і знятися з обліку

Доброго дня, Ірино! Зверніть увагу на ст. 30 «Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби». Посилання на цей документ є у тексті статті.

Не придатний в м/ час, обмежено придатний в в/ час., знятий з в/ обліку.
Є направлення на госпіталізацію для проведення повторної операції, котру робили в 2016 р. Чи маю я право на відтермінування, з повторним проходженням м/ огляду?

Медогляд повинен пройти в будь-якому випадку
Але на медкомісії будеш придатний

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, мій чоловік пішов стати на облік на Закарпатті і його забрали в армію, зараз він на Сході( Його компанія оформила на нього бронь, чи можуть дати відстрочку по цій броні під час ротації чи вже ні, оскільки його мобілізували???

Питання до автора.

Вважаючи на Вашу обізнаність в цій темі,
Чи можна до вас звернутися зараз, або після припинення

строку дії воєнного стану в Україні

з приводу заяви до суду стосовно правопорушень під час призову? Та також ведення справи у суді, як обвинувач, якщо вдасться її започаткувати?
Як Ви вважаєте — чи можливо взагалі розпочати таку справу проти воєнкома?
А можливо виграти її?

Володимире, доброго дня!
Немає нічого неможливого : ) , АЛЕ щоб дати правову оцінку та обрати належний спосіб захисту порушених прав, необхідно детальніше розуміти ситуацію, яка у Вас склалася.
Особисто вести справу у суді, якщо це все ж таки буде необхідно, на жаль, не зможу через завантаженість за основним місцем роботи, але допомогти Вам спробую. Зв’яжіться зі мною напряму через LinkedIn

Які є ризики / штрафи / тощо, якщо тимчасово переїхати з того міста, де ти приписаний до військомату та прописаний за конкретною адресою у паспорті, і не стати на облік в новому місті, та не прописатися в новому житлі?
Чи є ризик, що тобі за твоєю адресою прописки будуть приносити повістки, а тебе там не буде і як тебе знайти — невідомо? А потім одного разу бац — і тебе викликають до суду через ухиляння від військової служби. Чи можливо таке?

Умовний приклад, якщо хтось переїхав зі своєї квартири у Харкові на арендовану у Києві? Пиляє таски, заробляє гроші, відправляє донати і планує повернутися до Харкова після нашої перемоги.

Чи можна не переживати, і якщо доля розпорядиться, то повістку й на вулиці в Києві вручать?

ні, тільки особита присутність при врученні повістки

Ещё ж можно вручить повестку через родителей/жену, а так же по телефону

У мене гострота зору на одне око 0.08. На друге зір нормальний. Я не розумію, що тут читати. Або 31б, або 31а (там же «;» символ стоїть!), або текстове розяснення до статті, де прямо написано, що не можеш бути придатним, якщо менше 0.1. Як же тоді може бути «обмежена придатність»? Підкажіть, будь-ласка.

0.09, 1.0
Два раза в 14 и 20г поставили 31б.
По факту та ; это ознает «и»

А 31б что дает в сегодняшних условиях?

Ничего, годен. Другим глазом целиться будешь

Это же прямо противоречит текстовому описанию к статье.

К сожалению, в мирное время ты не годен и приходи раз в 5 лет полежать в больничке 2 недели, вдруг прозрел. Сейчас только 31а даёт возможность выехать или не быть призванным

Я понял, но получается, они нарушают закон?

«Стаття 31

Для придатності до військової служби осіб, яких оглядають за графами I, II, III Розкладу хвороб, гострота зору для далі з корекцією повинна бути не нижче 0,5 на одне око і 0,1 на друге око»

Даже «часткова придатність» нарушит это место.

Наскільки знаю, то в разі міопії, якщо менше −12 на одне око — то придатний. У самого −6, і без окулярів я не дієздатний, але до військової служби цілком придатний

Це інша стаття, наче, у мене саме по гостроті йде. Окуляри майже не впливають на мене.

Якщо честно, я навіть не знаю. Знаю, що операція не допоможе, окуляри не допомогають, для воєнкомату не важливо.

—6

То, грубо кажучи, без окулярів людина бачить 6 рядків (з самого великого «ШБ» і до «НШЫИКБ»)?

Без окулярів не видно на якій стіні дошка)

Я от не знаю, але напевно Ви трішки перебільшуєте.
В мене наприклад
Right eye: SPH −2.25, CYL −7.00 AX 23
Left eye: SPH −4.50, CYL −6.25, AX 165
Я от не знаю (не вкурив, якщо чесно) скільки це у диоптріях, але дошку я бачу :-)
І, навіть два верхні рядки...
Але от щодо рядків — то не точно, бо давно напам«ять знаю, то ж можливо дивлячись на дошку я «читаю з РАМ» насправді :-)))

Right eye: SPH —2.25
Left eye: SPH —4.50

це і є діоптрії

Дякую, тепер вже запам«ятаю
то ж виходить в мене не такий вже і поганий зір
Тим не менш мене ще з універу з кафедри «послали нафіг, бо ти ж ніхера не бачиш хлопче» :-)

то ж виходить в мене не такий вже і поганий зір
CYL —7.00

це значний астигматизм (несферична форма рогівки або кришталика)
There are the following degrees of astigmatism:
weak — up to 2.0 — 2.5 diopters,
medium — from 2.5 to 5.0 diopters,
strong — over 5.0 diopters.

це значний астигматизм

Я знаю. У діагнозі це зазначено.

-6 в мене було приблизно зір 0,08, Для першого рядка треба 0,1

Ну просто у рецептах зазначено у інших термінах (SPH / CYL / AX)
Я не вникав, як то у діоптрії перевести.
Та й для пересічного (мене) простіше пояснити — «бачу „х“ рядків без окулярів, та „у“ рядків в окулярах»

Взагалі я хз що людина з −5 / −7 на фронті корисного може зробити.
Але ж я не фахівець у цих питаннях.

Sph(ere) — діоптрії, cyl(inder) — астигматизм, ax(is) — вісь астигматизму. До гостроти зору (кількості рядків, що людина може побачити) має опосередковане відношення, там грає роль ще дофіга факторів, як-от роздільна здатність сітківки, наявність спазму акомодації, здатність мозку оброблювати зображення тощо. Навіть при ідеальних параметрах ока зір може бути ну такий собі.

Грубо кажучи −6 це диоптрії, рядки — це гострота зору. Гострота зору 0.1 це значить ви бачите один рядок. −6 значить, що з лінзою у 6 диоптрій ви будете мати гостроту зору 1 (тобто бачити всі рядки).

Але є такі захворювання, при яких гостроту зору не можна виправити корекцією (як у ТС, в якого гострота зору 0.08 тобто він не бачить навіть ШБ). Це буде стаття 31.

В мене наприклад гострота зору також 0.08, але вона коректується лінзою −9. Тобто до мене буде застосована стаття 30б і теоретично я придатний

теоретично я придатний

Ну, так.
Носити ящики до кузова, чи подавати щось.
Для цього зір не критичний.
Якось так я це все розумію.

так, це має бути прописано у zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n2820 але я розумію що на практиці буде як буде

Та навряд чи кожну таку річ прописували б й Законах.

Тут як на мене отаке.
Припустимо я з поганим зором не маю брати важке до рук.
Але мені не хочеться виглядати дрищем, то я «качаюсь», бо то мені в кайф.
Отже я сам «кладу» на обмеження з речення № 3
Але.... Якщо мене спробують примусити носити снаряди, я ж можу почати про «так мені не можна важкі речі піднімати»

Як тут бути чесним з самим собою + та й з іншима — я без поняття.

У жены отец инвалид II группы. Можно ли получить освобождение от призыва? Повестку не получал, военного билета или временного посвідчення нет, как собственно наверно и дела в родном военкомате.

Дякую за статтю! Маю таке питання. Чоловік у 1996 році отримав замість військового квитка довідку (не було тоді бланків). У довідці вказано, що він визнаний ВЛК непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за ст.30а наказу МОУ № 2 від 1994 року. Має штамп у паспорті «не військовозобов’язаний». Чи зможе він перетнути кордон під час воєнного стану?

Навряд. Зараз усі такі довідки розглядаються з великою долею скептицизму (не без підстав).

Меня по такой справке выпустили. Но дело было ещё в самом начале марта. И справку да, рассматривали

з великою долею скептицизму

и не уверен что выпустили бы и второй раз. А у вас есть срок годности на справке ?
Потому что я свою получил в 2007, и срок годности у неё оказался до 2023 года (кто бы мог подумать в 2007 что это будет иметь значение)

Нет, срока годности нет. Просто написано, что справка дана взамен военного билета

Ясно. Пишут что сейчас если справка древняя — отправят в военкомат за более свежей. Но если пробовать выехать через какие-то не особо загруженные пункты пропуска (например с Молдовой) где пограничники не особо задолбанные — может и пропустят.
Меня сначала тоже почти развернули, но я говорил что это справка из военкомата, её дали вместо бланков, пограничники её долго изучали. Также в машине со мной были ещё старики женщины и дети, полный набор, так что пропустили в конце концов.

Такого не может быть, а если и случилось то это просто исключение!!! Если не секрет, какой переход? Я б6ыл снят с учета в 2007 году сдал военный белет, получил " довидку" с двумя печатями, фото, В 2016 получил повестку, для " сверки«. Пришел стали рассказывать, о том что моя ВУС очень редкая, так что не смотря на снятие с учета, могут и все востановить и «достойная» зарплата и даже!!! жилье. На что получили отказ и отправили на комиссию и выдали уже " тимчасове посвидченя". В начале марта, вывозил часть семьи и меня со всеми бумагами не пустили, выдав повестку ну утром в военкомат, поговорил с юристом в военкомате, сазал что по закону я им не нужен но все решает военком!!! Военком стал рассказывать всякий бред, учитывая, что я не выспался , разговор был короткий, его страшилки о ст 336УК пускай рассказывает в школе а не мне; и что не понятно, какое будет решения Суда, ну и нагло забрал свои документы и уехал. Сложилось устойчивое впечатленте, что работают они по принципу " пролезет или не пролезет".

Дякую за докладну статтю, особоливо про правила оцінки «придатності» або «обмеженої придатності»

Підкажіть ще будь ласка, які правила для військового часу, якщо в рокладі хвороб вказано «Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально»

З Розкладу хвороб має бути обмежена придатність, а згідно пункту 3.8 влк виносить під час мобілізації придатний/непридатний, виходить колпас. Чи виносять зараз влк обмежену придатність?

Трошки не зрозумів, з розкладу хвороб має бути «обмежена придатність в воєнний час» з підпункту 3.8 влк виносить підчас мобілізації придатний/непридатний, колпас якийсь. Чи виносять зараз «обмежену поидатність»?

Підкажіть, будь ласка.
У брата довідка (взамін військового квитка).
«Непридатний у мирний час, обмежено придатний у військовий час за гр. І ст. 83а Розкладу хвороб (Наказ МО України 402-2008).
А на останній сторінці 2 печаті, одна з них, прямокутна — «Знятий з військового обліку»
Видана була 2010 року, йому зараз 31 рік. У той раз невропатолог сказала йому, після обстежень, що він представляє загрозу для армії.
Прокоментуйте, будь ласка. На що він може розраховувати зараз? Яке рішення військомату швидше за все його чекає, на вашу думку? Дякую.

що він представляє загрозу для армії

Це як?

Можливо він фанат Путлєра?

А что тут комментировать? Идёт как и все. Снят с учета абсолютно ничего не говорит, кроме того что с него штраф, за то что не стал на учёт снова, после снятия. Ограниченно годность надо будет доказать снова — справками, обследованиями за недавнее время.
По факту — эта бумажка вообще ни о чем (ещё и просрочена), никакой юридической силы не имеет и будет идти на общих основаниях, если что

Снят с учета абсолютно ничего не говорит, кроме того что с него штраф, за то что не стал на учёт снова, после снятия

Хіба десь є пункт про те, що «знятий з обліку» повинен (зобов"язаний) стати на облік знову?

Да, для тех, кто снимается с учета в связи с переездом на новое место жительства.

Ну я так понял, что выше шла речь о «снят с учета из-за того, что здоровье такое...»
Вроде как неслуживших и негодных по состоянию здоровья снимали с учета (та самая печать в военном).

Насколько я понимаю, некоторое время назад эту практику прекратили и теперь остался только вариант снятия с учета при переезде. Те, кто проходили медкомиссию после этого, видимо, просто не в курсе.

некоторое время назад эту практику прекратили

Вероятно так и есть.
Но что делать людям, которые уже сняты с учета по указанной выше причине (здоровье или возраст)?
Ведь человек, о котором речь, скорей всего снят был до отмены практики.

А зачем вообще что-то делать?

Так все ж началось с утверждения (не вашего)

Снят с учета абсолютно ничего не говорит, кроме того что с него штраф, за то что не стал на учёт снова

Собственно поєтому и вопрос.

Что-то мне за более чем десять лет никакого штрафа не выписали.

Снят — это при переезде. И надо становится на новом месте
Исключен — это по болезни. И вроде ничего делать не надо

Снят — прямоугольная печать.
По достижению энного возраста еще

Нет. После прохождения медкомиссии, на которой меня признали непригодным к военной службе в мирное время, мне выдали военные билет сразу со штампом «знятий з обліку», хотя никуда переезжать я не планировал.

Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, які можуть бути вилікувані , а також військовозобов’язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України проводиться один раз у 5 років ВЛК військових комісаріатів, а льотного складу — ЛЛК військових комісаріатів (абз. 3 п. 3.2 Положення № 402)

які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, які можуть бути вилікувані

Так там ще купа умов.
Хіба пересічний непридатний за станом здоров’я знає про все це?
Ще з обліку знімають за досягненням певного віку.
Ті, хто не служив бо непридатний, в них той вік чи то 50 чи то навіть менше (?)

Ну, формально не знання законів не звільняє від відповідальності) я взнав, бо один з моїх роботодавців надзвичайно дотримувався букви закону (навіть відвозив копії військових квитків у військомат). Саме через нього і довелося йти оновлювати квиток.

Ну, формально не знання законів не звільняє

Звичайно.
Просто коли мене знімали, то прямо і сказали: «Ви зняті, бажаєте відновитись? Ні? Добре, якщо в когось будуть питання — покажіть цей штамп. »
Не було і натяку «якщо щось, то ми вас відновимо»

То не закон був, а наказ МОУ, за яким дійсно знімали з обліку і не потрібно було більше проходити медкомісії, але у 2015р. його скасували, отже усіх повернули на облік, але не повідомили.

Виключення з військового обліку означає, що людина вже не має відношення до війська. Але людину з обмеженою придатністю не можуть виключити з обліку, а тільки зарахувати в запас. Тож така довідка нічого не варта, та треба проходити ВЛК. Якщо дійсно серйозно хворий, то комісують, якщо ж ні, то буде служити.

Знятий з військового обліку

знято з обліку/узято на облік — це між военкоматами
коли повна непридатність, це — виключений з обліку

15. «___» ____________ 20__ р. призовною (медичною) комісією _______________________________________
визнаний непридатним до військової служби із зняттям з військового обліку за гр. ____ ст. ____ розкладу хвороб (наказ Міноборони (СЗРУ) від 20__ р. N ________) і знятий з військового обліку.

Якщо проходив медкомісію два роки назад чи потрібно буде зараз знову проходити чи ні?

Якщо хочеш служити.
Якщо ні то не йди.

Підкажіть 4 дні назад, проводили оперативне втручення на коліні, наявні виписки та усе інше. Якщо прийти у війсткомат і пройти влк, теоретично мають дати тимчисову непридатність на 2 місяці? Яка у свою чергу дасть змогу перетнути кордон? Чи военкомат може відмовити у ВЛК, або направити у поліклініку по місцю проживання? Дякую.

Тимчасова непридатність не дає право виїзду.

dpsu.gov.ua/...​go-rezhimu-vonnogo-stanu

...

8. Пункт 2-6 Правил передбачає можливість виїзду за межі України інших зобов’язаних, які не віднесені до вище перелічених категорій:

1) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

2) визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії):

висновок ВЛК;

військово-обліковий документ з відповідною відміткою.

Только тебе никто на 6 месяцев не даст, дают максимум на 2 месяца с правом продления. Так что о выезде и не мечтай

визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців

Наскільки я розумію це означає що максимум відстрочка до наступної комісії 6 місяців, а по факту може бути хоч на тиждень і це вже вважається як підстава.

Поверь, все равно никто не выпустит. Потому как обликовый документ не выдадут, на границе все равно не пропустят и много где ещё могут завернуть. Не все так просто. Иначе бы уже давно все накупили себе справок — грибок ногтей (онихомткоз, с ним не берут в армию) и валили за копейки

Ну те що на кордоні свавілля це я згодний.

У мене у друга було на 3 місяці. На не якому кордоні не випустили, а він побував на штук 5.

Зрозуміло.

У мене у друга було на 3 місяці.

Але під час війскьового стану видають тимчасову непридатність тільки на 2 місяці максимум, як він отримав на 3?

Випустять, якщо буде тимчасовий військовий квиток і копія рішення влк

Проконсультувався з двома ююристами, кажуть що не пустить ДПСУ.

Це не правда. Я знаю не менше двох людей , котрих випустили

Зверніть, будь ласка, увагу на мій коментар нижче в треді щодо індивідуального прийняття рішення в подібних ситуаціях. Саме тому на практиці можуть бути як випадки, коли тимчасово непридатні за станом здоров’я особи змогли перетнути кордон, так і навпаки

В першу чергу, необхідно дивитися нормативні документи — першоджерела, тому що інформація на сайтах деяких органів влади може оновлюватися не так оперативно, як змінюється нормативна база. Також треба звертати увагу на редакцію документа — вона має бути чинною. Це важливо, тому що зараз підзаконні нормативно-правові акти можуть змінюватися дуже оперативно, а відповідно — і правила перетину кордону.

Пункт 2-6 «Правил перетинання державного кордону громадянами України» в чинній редакції виглядає так:
«2-6. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому — восьмому частини третьої статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“».

По-друге, стаття 23 одночасно містить перелік осіб, яких звільняють від призову та яким надають відстрочку від призову на певний строк. І якщо для осіб з інвалідністю, осіб, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, питання з перетином кордону більш-менш зрозуміле, то для осіб, визнаних тимчасово непридатними за станом здоров’я, яких НЕ виключили з обліку, не все так однозначно.

(!!!) Адміністрація Державної прикордонної служби України у листі від 17.03.22 «Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану» надала роз’яснення, що:
«Обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовуються до осіб, які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби у військовий час. Підтверджуючими документами можуть бути: довідка військово-лікарської комісії про непридатність.»

І нічого не вказано стосовно осіб, яких визнано тимчасово непридатними за станом здоров’я.

(!!) Далі у пункті 4 цього ж листа зазначено: «В решті питань для прийняття рішень доповідати мені через заступника директора департаменту — начальника управління організації прикордонного контролю.»

Таким чином, якщо особа НЕ має статусу «непридатний до військової служби у воєнний час», рішення про дозвіл на перетин державного кордону може прийматися в індивідуальному порядку, що відповідно не може гарантувати отримання такого дозволу.

2) визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії):

висновок ВЛК;

військово-обліковий документ з відповідною відміткою.

Ось сказано про тимчасову непридатність

19.09.22
Суд дозволив виїхати з країни тимчасово непридатному до військової служби.

У пункті пропуску через державний кордон України інспектором прикордонної служби було прийнято рішення про відмову в перетинанні державного кордону на виїзд з України. Позивач вважав це рішення неправомірним, зважаючи на те, що його було визнано тимчасово непридатним до військової служби та надано відстрочку за станом здоров`я від призову на військову службу до 01.10.2022.

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка до прикордонного загону. За умови пред`явлення під час спроби перетину державного кордону України позивачем висновку лікаря про тимчасову непридатність до військової служби, у посадових осіб Державної прикордонної служби України, не було правових підстав відмовляти йому у виїзді за межі України.

В мене теж написали «непридатний» за статею 61 Б (але з реєстру не виключили). Я офіцер запасу, маю військовий квиток. У воєнкоматі пояснили, що поміток про непридатнісь у військовому квику робити не можуть. Тобто по факту матиму тільки копію довідки ВЛК (яку зі своїм штампом видає військомат, бо оригінал додається до справи). Чи є правомірним требувати поставити печатку про непридатність у військовий квиток, і якщо ні, то на підставі яких докуменів (окрім копії довідки ВЛК) я маю право виїхати за кордон. Тобто, що мені ще треба взяти у воєнкоматі для перетину кордону і на який термін можна виїхати? Дуже дякую за відповідь. Може хтось зтикався з таким

А якщо ти закінчуєш бакалаврат, але збираєшся поступати на магістратуру, проте між цим є 2 місяці проміжку. Чи мають право призвати в такому випадку?)

Так, у цей період можуть призвати, адже звільнення від призову під час мобілізації може бути надане здобувачу вищої освіти (яким він в цей період ще не є), а відстрочка від призову для абітурієнтів «не діє» за призовом під час мобілізації (лише стосовно призову на строкову військову службу).

Вся моя ВЛК, це листочок зивисновком придатний, що його винесли коли вже сидів в автобусі на відправку в частину.
Зі мно призвали людину після двох інсультів, з групою інвалідності. І зараз для частини — це велика проблема. Бо процедура їх комісування тягомотна, а в нести службу вони не можуть.
Наші РВК — це ворожі диверсанти в тилу.

Они из крайности в крайность бросаются. С одной стороны отправляют на фронт инсультников и с другой стороны не пускают тех, кто в мирное время здоровее всех живых, занимается активным отдыхом, но в то же время имеет формальную причину не служить.

Вообще, ВЛК сильно устарело. Сегодняшние бои это артиллерия, операторы дронов, связь. Пехота, которую показывают в голливудских фильмах, задействуется в последнюю очередь когда нужно зачистить территорию, уличные бои. То есть большинство тех, кто как бы не годен, на самом деле вполне годен ибо то же плоскостопие или ВСД не помеха для артиллериста.

Вообще надо смотреть на общее самочувствие и готовность бойца. Есть те, кто вполне здоровый но из-за образа жизни и лишнего веса не может по ступенькам на второй этаж подняться без отдышки, а есть здоровые быки, спортсмены, но с плоскостопием. Какой будет более полезен на поле боя?

ты хоть знаешь значение слов, или просто сыпешь? всд — это например панические атаки. Хочу посмотреть как будет работать артилерист, когда его начнет накрывать. хотя в нашем совке всд — это вообще не болезнь.

всд — это например панические атаки

huh? это термин которым советская медицина объясняет все необъяснимое: слабость, головокружение, потерю настроения, головные боли, и т.д., и т.п., короче все с чем сталкиваются почти все в том или ином виде с той или иной частотой. Только одни это принимают и живут с этим, пытаясь вести более здоровый образ жизни, другие ходят и задалбивают врачей на что те ставят диагноз — ВСД, чтобы отцепился. Ну или сами себе ставят диагноз — у меня ВСД.

Хочу посмотреть как будет работать артилерист, когда его начнет накрывать.

Так же само как и все тут без опыта армии и без каких либо физических и психических проблем — наложат в штаны.

Для панических атак есть другой диагноз и это другое направление медицины — психиатрия.

я вот в свои 25 с внутричерепным давлением и болями в подреберьях уже полтора года врачей «задалбываю». Диагноз «ВСД» и рекомендация «вести ЗОЖ», вот только толку от таких рекомендаций, как оказалось, ноль. Вообще хз шо делать, ибо симптомы от постоянного ВЧД это ад (а для местного военкома я в своё время оказался «годен», хоть и не прошёл мед комиссию)

Пехота, которую показывают в голливудских фильмах, задействуется в последнюю очередь когда нужно зачистить территорию, уличные бои.

Нажаль це не так. Вирішує хід бою артилерія, але піхота лежить в окопах на першій лінії, щоб лінію не зайняли. Виглядає це не так героічно як в кіно, і більшість цих солдат ніколи не стріляли і не бачили кацапа. В цей час лінію 24/7 ху%ярять артою. Якщо піхота піде, лінію займе чужа піхота.

И где же взять столько артиллерии на сотни тысяч артиллеристов😂

Після двох інсультів не кожен говорити й ходити може. Як він пройшов медкомісію?

Военкоматовским нужно выполнить план, поэтому всех гребут

Не смог ответить на вопрос: «Жалобы есть?»

Так і є, в мене родич інвалід 2-ї групи служить в зсу, мав інфаркт, язву, але списувати не захотіли на комісії.

Ну я вам могу рассказать о работе одного военкомата в Волынской области ( около границы), и как на улице раздавали повестки, и кто. Но при этом " наливайка" на вокзале работала по полной программе.

Сил вам усе витримати :с дуже сумно, що так склалося

Инвалидность даёт право на отсрочку не зависимо от ВЛК. Статья 23. Закон Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Дякую за детальне та зрозуміле пояснення!

А що взагалі буде якщо піти зараз у військомат і отримати статус «придатний»? Скільки триває служба? Коли можна повернутися до кодінгу? дякую

До перемоги служиш, отримуєш поранення або здоров’я здихає і тебе списують.

Є щє 4 й варіант, не дуже приємний....

Є щє 4 й варіант, не дуже приємний

А попередні ти описав — приємні....

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Особи, визнані придатними до військової служби можуть бути призвані в одній з черг загальної мобілізації. Тобто, якщо визнають придатним до військової служби шанси бути призваним, враховуючи воєнний стан, досить високі.

Стосовно строків служби саме за призовом під час воєнного стану:
До 18 місяців — для осіб офіцерського складу;
До закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію — для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
На строки, визначені рішенням Верховного Головнокомандувача ЗСУ — для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

(!!!) АЛЕ під час дії особливого періоду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, служба продовжується понад встановлені строки до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених пунктами «б», «в», «г» частини 2, пунктами «б», «в», «г», «ґ», «д», «е» частини 3 статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

(!!) Крім того,
звільнення з військової служби у цей період можливе також з наступних підстав: за віком; станом здоров’я; у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; через певні сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), повний перелік яких можна знайти у пп. 2 ч. 4. Ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу».

До закінчення особливого періоду, якщо не знайдете під час служби причини на звільнення

Навіть, якщо зняли з обліку -> раз в 5 років треба заново проходити. Це актуально для працюючих по КЗоТу. За ці 5 років норми зазвичай змінюються. І ось ви вже на обліку.

повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я проводиться один раз на 5 років ВЛК

«непридатний до військової служби в мирний час» — це НЕ зняття з обліку, на відміну від

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку
це НЕ зняття з обліку,

я був знятий з військового обліку в 2008-му (є печатка у військовому квитку), а в 2020-му знову взятий (мотивація — оновлені нормативи по визначенню придатний / не придатний)

оновлені нормативи

єдине, що дійсно кардинально змінилось — граничний вік з 2014
для рядових-єфрейторів — він виріс з 40 років до 60

Это ж какие нормативы обновились? До сих пор все работают по 402 приказу МОУ от 2008 года
И снят с учета, это вообще ни о чем, снимают и при переезде. Надо быть исключённым.

В мене як раз є такий папірець десь з тих самих років, причому то тимчасовий квиток де вказано що я знятий в обліку, комісар який мені видава сказав що можно забути і не приходити за військовим квитком взагалі, а реально виходить що я щось порушував всі ці роки?

В мене звичайний, а не тимчасовий. Печатку про те, що знову взяли на облік поставили туди ж.

по ходу багатьом тоді такі видавали. в мене теж «тимчасове посвідчення видане постійно» в 2007.

Дякую за таку розгорнуту відповідь! Все чітко і зрозуміло!

Змістовно, логічно та послідовно викладено, зрозуміло, вичерпно і професійно. Дякую!
P.S. Пішов збирати речі :)

Головне не написали: яким чином можна оскаржити неправомірну постанову ВЛК

Я вважаю, це окреме питання для дослідження.

Ясно, поки «дослідять питання», всіх калік загребуть ггг

Спробуємо з авторкою підготувати відповідь оперативно

Погоджуюсь, хотілось би почути розяснення. Особливо знаючи як комісію проходять за 15 хв люди з травмами і хронічними захворюваннями, після чого їх визнають придатними до військової служби.

Найближчим часом буде окрема стаття по темі оскарження постанов ВЛК. Лінк на неї також додамо. Дякую за цікавість до теми!

Навіть краще, комісії взагалі немає

Дякую за зацікавленість в цьому питанні. Відповідь на нього досить об’ємна, тому найближчим часом буде окрема стаття по темі оскарження постанов ВЛК. Лінк на неї також додамо

Я чув, що це вирішується позовом до суду.
Поки суд не прийняв рішення відправити служити не можуть.

Відправити можуть і відправлять, а суд буде йти далі. Ви з військомату вже можете поїхати у в.ч., і судитись вже будете звідти

я не в курсе как оно на практике, но если откажешься ехать, то что, прям наручниками прикуют и на фронт?

А як Ви це собі уявляєте? Сіли на підлогу і кажете, що нікуди не поїдете?

Ну, например, есть люди, которые лучше в тюрьму, чем на фронт. И готовы сидеть. (На доу тоже такие писали) Вот что с ними делать?

То не є проблема, відкривають кримінальне провадження по 336. Десь в новинах писали, що таких вже 400 штук відкрили

, но если откажешься ехать, то что, прям наручниками прикуют и на фронт?

www.youtube.com/watch?v=0YP05nItCF4

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Можна написати відмову, тоді відкривається кримінальна стаття, до 6р позбавлення волі.
Після відмови можеш йти собі гуляти спокійно)

Поки що все, що я знаю — це подати до суду і 2 варіанти: або відбувати строх за відмову від мобілізації в очікуванні вирішення суду, або служити.

Дуже потрібна інформація в цей час в одній статті. Дякую!

Підписатись на коментарі