Поширені помилки в ІТ-англійській та як їх уникати. Поради не від учителя

Мене звати Юрій Івон, я співпрацюю з компанією EPAM як Senior Solution Architect. Окрім питань, безпосередньо пов’язаних з інженерією програмного забезпечення, мене також дуже цікавить вивчення англійської мови. За роки практики я зустрічав багато ситуацій, коли помилки не-носіїв робили процес комунікації з англомовними клієнтами та колегами менш ефективним, і тому, крім технічних статей, я почав писати на тему типових помилок в англійській.

У цій публікації зібрані типові граматичні помилки в англійській мові, які мені доводилось зустрічати від не-носіїв в IT-компаніях, та рекомендації, як їх уникати. Багато з наведених помилок не призводять до проблем з розумінням, але чим грамотніша ваша мова та листи, тим комфортніше англомовним колегам буде з вами працювати.

Далі деякі фрази та слова я буду виділяти одним з трьох кольорів:

 • Червоний — неправильно
 • Зелений — правильно
 • Помаранчевий — може бути і правильно, і неправильно в залежності від контексту, тому тут в будь-якому випадку треба читати пояснення

Помилки в типових фразах

How is it called? — якщо питаєте «як це називається», то правильним варіантом буде what is it called.

I feel myself bad — достатньо неприємна помилка, яка у носіїв може викликати сміх, тому що дієслово feel ще має значення «торкатись», «мацати» і таке інше. В значенні «відчувати» зворотний займенник не потрібен, тому правильна фраза буде I feel bad чи I feel unwell, I feel sick. Синонімічних виразів тут може бути багато, але найголовніше — не вживайте myself після feel якщо хочете сказати, що вам не дуже (чи навпаки, що вам добре).

I’m agree, I’m not agree — через те, що agree — дієслово, перед ним to be ставити не треба, тому правильно I agree та I don’t agree відповідно. Для останнього є ще більш формальний варіант I disagree.

I afraid, I don’t afraid — слово «afraid» само по собі прикметник, який значить «той, що боїться» чи «зляканий», тому без дієслова to be тут не обійтись. Правильні варіанти — I’m afraid, I’m not afraid.

Stopped to + дієслово — граматично така конструкція коректна, але дуже часто використовується невірно. Між конструкціями «stopped + дієслово с -ing» та «stopped to + дієслово» є велика смислова різниця:

 • The server stopped to respond — сервер зупинився для того, щоб відповісти
 • The server stopped responding — сервер перестав відповідати

Погодьтесь, перша фраза звучить, м’яко кажучи, дивно. Але в багатьох інших випадках така конструкція буде цілком коректною:

 • stopped to smoke on my way back home — я зупинився покурити на шляху додому

Підступне число іменників

Advice — незлічуване (uncountable), і тому не має множини. Все точно так, як у випадку з information, work, furniture та іншими подібними словами. Тим не менш, advice можна «перетворити» в злічуване (countable) словосполученням «piece of advice» (з багатьма іншими незлічуваними, до речі, «piece of» теж працює).

 • He gave me many advices
 • He gave me many pieces of advice
 • I received many advices
 • I received a lot of advice
 • It was a good advice
 • It was good advice
 • It was a good piece of advice

Feedback — таке саме незлічуване, як і advice, тому форми множини «feedbacks» не існує. Найпростіше запам’ятати, перекладаючи в голові не як «відгук», а як «зворотний зв’язок». Ви ж не будете українською казати «я отримав багато зворотних зв’язків про мого колегу».

 • I received many positive feedbacks about my colleague
 • I got a lot of positive feedback about my colleague
 • It is a good feedback
 • It is good feedback

Knowledge — теж незлічуване і мені це здавалось очевидним. Тим не менш, зовсім недавно зустрів пару листів від різних людей зі словом «knowledges».

 • He has good knowledges in machine learning
 • He has a good knowledge of machine learning — цікавий нюанс, невизначений артикль може використовуватись в конструкції «a knowledge of something» не дивлячись на те, що knowledge — незлічуване.

News — за формою множинне, а насправді — також незлічуване. І навіть якщо ви маєте на увазі одну новину — це теж «news», не «new».

 • I have many good news for you
 • I have a lot of good news for you
 • I have a good new for you
 • I have good news for you
 • It is a good news
 • It is good news

Amount vs Number — слова не взаємозамінні, тому що amount використовується с незлічуваними іменниками, а number — зі злічуваними.

 • We have to process a huge number of data every day.
 • We have to process a huge amount of data every day.
 • There were a huge amount of files in «tmp» folder.
 • There were a huge number of files in «tmp» folder.
 • The amount of users working concurrently cannot exceed the amount of licenses.
 • The number of users working concurrently cannot exceed the number of licenses.

Criteria — це і так вже множина, тому додавати «s» в кінці не треба. А ось якщо хочете сказати про один критерій, то правильно буде «criterion».

 • What criterias were used in this search request?
 • What criteria were used in this search request?
 • What criteria is used in this request?
 • What criteria are used in this request?
 • This is the only criteria we use in our scenario.
 • This is the only criterion we use in our scenario.
 • These are the only criteria we use in our scenario.

Count — коли хочете написати про кількість повідомлень, кількість записів, кількість випадків і таке інше, перед словом count іменник повинен бути в однині.

 • Messages count
 • Records count
 • Cases count
 • Message count
 • Record count
 • Case count

Hundred, Thousand, Million та інші — коли називаєте конкретне число де є сотні, тисячі та інші великі складники, множина для них не потрібна.

 • Two thousands three hundreds (and) twenty-one
 • Two thousand three hundred (and) twenty-one

Але коли мова йде не про конкретне число, а про «сотні», «тисячі», «мільйони» в цілому без конкретних цифр, то без множини не обійтись:

 • They have more than two billion users on millions of servers, running thousands of configuration changes every day.

Зверніть увагу, що останнє речення поєднує в собі обидві ситуації.

Некоректні переклади окремих слів

Можливість — possibility, opportunity або ability

Ці слова мають дуже різні значення в англійській, тому треба уважно враховувати контекст при перекладі:

 • Ймовірність — possibility, коли треба сказати, що щось можливо виявиться правдою чи трапиться.
 • Шанс — opportunity, коли мова йде про можливість, якою можна скористатись, тобто про те, що «ситуація дозволяє».
 • Здатність — ability, коли кажемо про здатність щось робити.

Розглянемо декілька неправильно сформульованих речень:

 • The system provides the possibility to export data in XML format — найчастіша і невірна калька. Тут ні possibility, ні opportunity не підходять, тому що мова йде про здатність системи. Правильним в цьому контексті буде використання ability.
 • The system provides the ability to export data in XML format.
 • Our in-company mentoring program is a possibility to improve your professional skills — оскільки можливість в цьому випадку означає «шанс», possibility тут невірно.
 • Our in-company mentoring program is an opportunity to improve your professional skills.
 • Changes within the company opened a possibility for him to become a project manager — така сама ситуація, що і в попередньому прикладі.
 • Changes within the company opened an opportunity for him to become a project manager.
 • There is an opportunity that we won’t be able to meet the deadline — а тут мова йде про ймовірність, тому opportunity не підходить.
 • There is a possibility that we won’t be able to meet the deadline.

Ситуація, коли одному й тому ж українському слову в залежності від контексту відповідає декілька різних англійських — є поширешою, тому брати перший-ліпший переклад зі словника не рекомендую.

Який — which

Досить часто слово «який» прямо перекладають як «which», при цьому ще є варіант «that». Може здатись, що різниці немає, але це не так:

 • That — визначає, про що саме йде мова: як в реченні «від клієнтів, які користуються Internet Explorer, надходить багато скарг». Тут без «які користуються Internet Explorer» незрозуміло, від яких саме.
 • Which — доповнює, коли вже і так зрозуміло, про що мова: як в реченні «наш клієнт користується Internet Explorer, який ми не збирались підтримувати». Тут слово «який» просто вносить додаткову інформацію про Internet Explorer. Носії також іноді використовують which на місці that, тобто у контексті «визначення», але це більш рідкісний випадок.

Це правило можна спростити так: якщо видалення частини речення, яка відноситься до which/that, змінює його значення — використовуйте that, в іншому випадку — which.

 • My laptop, which has 32 gigabytes of RAM, can’t run the entire project — основний зміст цього речення — «мій ноутбук не може запустити весь проєкт», а також в ньому є додаткова інформація, що в цьому ноутбуку 32 гігабайти оперативної пам’яті.
 • My laptop that has 32 gigabytes of RAM can’t run the entire project. — а тут мова йде про те, що «той з моїх ноутбуків, у якого 32 гігабайти оперативної пам’яті, не може запустити весь проєкт».

Розглянемо деякі неправильні та неоднозначні приклади:

 • Have you heard of the new Azure SQL feature which gives the ability to track changes? — якщо викинути частину з «which», може бути незрозуміло, про яку фічу питають, тому тут краще використовувати «that». Хоча в реальному житті й таке формулювання буде зрозуміло без проблем.
 • Have you heard of the new Azure SQL feature that gives the ability to track changes?
 • My very first job, that I had when I was 18, was very challenging — тут that недоречно, тому що мова вже йде про найпершу роботу.
 • My very first job, which I had when I was 18, was very challenging.
 • NoSQL databases, which don’t support transactions, are not a good fit for our project — а ось тут неоднозначно. Якщо автор мав на увазі що NoSQL бази даних не підходять для нашого проєкту через те, що вони не підтримують транзакції, то переклад коректний, хоч і фактично невірний. А якщо все-таки автор хотів сказати, що тільки ті NoSQL бази, які не підтримують транзакції, нам не підходять, то треба було використовувати that.
 • NoSQL databases that don’t support transactions are not a good fit for our project.

Визначати — define

Дуже схожа ситуація з «можливістю». Все залежить від смислу, який вкладається в це слово:

 • Вносити визначення — define
 • Знаходити в результаті розрахунків та дослідів — determine чи find
 • Розраховувати — calculate
 • Вимірювати — measure

Щоб не ускладнювати, не буду наводити переклади інших можливих значень, оскільки на практиці найбільша плутанина — з розумінням слова define.

 • We successfully defined the root cause of this issue — оскільки причину проблеми треба знаходити, то define тут недоречний.
 • We successfully found the root cause of this issue.
 • Paul was able to define the maximum possible throughput of the message bus — аналогічно попередньому прикладу.
 • Paul was able to determine the maximum possible throughput of the message bus.
 • We must determine the API contract in advance to simplify future collaboration between our teams — чисто теоретично може бути ситуація, в якій вже існуючий API контракт треба знайти шляхом пошуку документації чи реверс-інжинірингу, але зазвичай в такому контексті йде мова про те, що одна команда залежить від іншої і API контракт треба створити та задокументувати, тобто «внести визначення».
 • We must define the API contract in advance to simplify future collaboration between our teams.

Призначення — destination

Destination, звісно, має відношення до «призначення», але тільки в сенсі «пункт призначення», «кінцева точка», або, в крайньому разі, — пишномовне «життєве призначення». В контексті «для чого призначений» треба казати purpose.

 • I don’t understand the destination of the business trip — хоч напрямок відрядження і має логічний сенс, але в контексті речення явно мається на увазі ціль, тобто, для яких задач відрядження було організоване.
 • I don’t understand the purpose of the business trip.
 • The main destination of this component is collecting user data — ситуація аналогічна попередньому реченню.
 • The main purpose of this component is collecting user data.
 • My favorite business trip purpose is London — а ось тут — навпаки, мова йде про напрямок відрядження, тобто «куди».
 • My favorite business trip destination is London.

Знайдений — founded

Слово find — неправильне дієслово, у якого і друга і третя форми — found. Слово founded значить «заснований», і тому фраза «This bug was founded in release 1.2.3» звучить безглуздо.

Плюс-мінус — plus-minus

Це «калька», а найближчий англійський аналог буде залежати від контексту: з цифрами частіше give or take, в решті випадків — more or less. Якщо говорити про прямі аналогії в українській, то «give or take» ближче до «плюс-мінус», тоді як «more or less» — до «більш-менш».

 • The database is plus-minus 1 terabyte in size.
 • The database is 1 terabyte in size, give or take.
 • The new database is of plus-minus the same size.
 • The new database is more or less of the same size.
 • It was a plus-minus successful release.
 • It was a more or less successful release.

Персонал — personal

Персонал перекладається як personnel і в англійській також має наголос на останній склад. Слово «personal» в більшості випадків значить «персональний», «особистий» і не використовується як іменник в значенні «персонал».

Важко чи старанно — hardly

Hardly значить «ледве», і тому, якщо хочете сказати, що ви старанно працюєте над завданням через фразу «We are hardly working on this task», то вас зрозуміють з точністю до навпаки. Правильно буде «We are working hard on this task». І, так, порядок слів тут теж має значення.

Електронний лист — letter

У нас часто кажуть «я відповів на листа» чи «я написав листа з описом проблеми», маючи на увазі електронний. Перекладати дослівно «лист» тут буде не зовсім коректно. Раз електронний — значить e-mail, і ніяких letter.

Еталон — ethalon

Слова ethalon у будь-якому з його написань в англійській немає. Зовсім немає. Найближчим перекладом в контексті повсякденних задач буде reference:

 • Reponses must be validated against the reference dataset — «Відповіді повинні бути перевірені за еталонним набором даних».
 • It is our reference design — «це наш еталонний дизайн».

Кабінет користувача — user cabinet

Cabinet — це в залежності від контексту або шафа (з полками чи шухлядами) або урядовий кабінет. Дослівними перекладами слова «кабінет» англійською в звичному для нас розумінні є office і study, хоча на англомовних сайтах розділ «user office» знайти важко, а «user study» в першу чергу сприймається в сенсі «вивчення», а не «кабінету». Тут ми маємо справу не тільки з неправильним перекладом, а ще й зі спробою використовувати метафору, якої в англомовному середовищі немає.

Варіантів, як її висловити, є декілька:

 • Досить популярний поділ на «Кабінет для фізичних осіб» та «Кабінет для юридичних осіб» можна замінити на просто «Individuals» та «Organizations» («Legal entities») або «For individuals» та «For organizations» («For legal entities»). Інтуїтивно зрозуміло, що, переходячи за цими посиланнями, ви опинитесь у розділі, призначеному для такого типу користувачів.
 • Якщо поділу, як в попередньому випадку, немає, але треба якось окреслити частину сайту, яка доступна тільки зареєстрованим користувачам, то є декілька варіантів:
  • Піти тим же шляхом і назвати розділ «Registered users» або «For registered users».
  • Зовсім ніяк не називати, і зареєстровані користувачі будуть просто бачити більше функцій.
  • Застосувати слово «area»: «User area» або навіть «Member area», якщо мається на увазі членство користувача в якому-небудь клубі чи організації.
  • В цілому, можна використовувати і «User account», але зазвичай account має на увазі відомості про користувача і невеликий набір функцій, пов’язаний саме з керуванням обліковим записом — зміна пароля, оновлення відомостей про користувача тощо. Тому, якщо сайт надає великий функціонал зареєстрованим користувачам, таке формулювання може бути не зовсім релевантним.

Неправильні дієслова

З неправильними дієсловами можна зустріти багато помилок, і копіювати всю їх таблицю я сенсу не бачу. Лише наведу декілька прикладів, які в IT середовищі використовуються дуже часто, але при цьому багато хто не знає, що ці дієслова — неправильні.

 • Cutted — немає такої форми, дієслово to cut у всіх формах однакове.
 • Splitted — аналогічна ситуація, to split не змінюється в залежності від форми. І це, мабуть, найчастіша помилка з неправильними дієсловами, яку я чую і бачу в повсякденній роботі.
 • Hided — слово є, але відношення до форми дієслова не має. Правильні його форми — hide, hid, hidden.
 • Leaded — таке слово є, але значить по суті «той, що містить свинець», а форми дієслова «to lead» в сенсі «керувати» — lead, led, led.
 • Leaved — і це слово теж є, причому в дуже екзотичному контексті. Воно значить «маючий листя визначеного виду» у складі назв рослин: maple-leaved viburnum, ivy-leaved toadflax та інших. А у дієслова «to leave» друга і третя форми — left, тому разом отримуємо leave, left, left.
 • Throwed — throw, threw, thrown.

Майбутній час та умовні речення

За моїми спостереженнями, більшість колег кажуть will в обох частинах умовних речень, що частіше за все невірно. Правильним варіантом в цьому випадку буде постановка умовної частини речення в Present Indefinite.

 • If we will complete this task by the end of the day, we will have enough time to test the new release thoroughly.
 • If we complete this task by the end of the day, we will have enough time to test the new release thoroughly.
 • If this service will run out of memory, we will have to rebuild the cluster.
 • If this service runs out of memory, we will have to rebuild the cluster.
 • When the license will expire, we will switch to a cheaper subscription plan.
 • When the license expires, we will switch to a cheaper subscription plan.

Для слов’янських мов це може бути незвично, але такі правила. Треба їх запам’ятати і практикуватись. З усім тим, є винятки, коли використання will в умовній частині виправдано. Найчастішими з них в умовних реченнях є два випадки:

1. Коли дія з умовної частини настане після дії в основній.

 • If it will improve database performance drastically, I will apply those indexes — в цьому реченні покращення продуктивності може настати тільки після того, як індекси будуть застосовані, тому will в умовній частині є коректним.
 • If it will help, I will negotiate moving the deadline by two weeks — тут схожа ситуація: той, хто каже цю фразу, готовий домовитись про зміну дедлайну, тільки якщо в підсумку це допоможе. Тобто «допоможе» в умовній частині є наслідком «переговорів про зміну дедлайну» в основній.

2. Коли will є не маркером майбутнього часу, а модальним дієсловом, яке висловлює волевиявлення, тобто логічно його можна замінити словом «бажати».

 • If you will help me with the document, I will book a time slot in your calendar — «Якщо бажаєш допомогти мені з документом, я забронюю час в твоєму календарі».

Слово will в подібних випадках можна замінити на «is/are willing to».

Повторюсь, що не дивлячись на всі можливі винятки, в більшості випадків will в умовній частині не потрібен.

Не є помилками

«I am good» як відповідь на «How are you?» багато хто вважає некоректним, тому що, мовляв, дослівно цю фразу можна перекласти «Я хороший». Ті, хто так вважає, скоріш за все вчать англійську за книгами. В розмовній мові це дуже популярний варіант відповіді серед носіїв. «I am well», який пропонується як альтернатива, я зовсім ніколи не чув на практиці. Не вірите мені — ось стаття від носіїв.

Concrete як переклад слова «конкретний» — якось один знайомий скаржився, що у його нового співпрацівника погана англійська, і він навіть concrete замість specific каже, а concrete — це бетон...

Причому таку думку я чув не тільки від нього. Так ось, concrete — це і бетон, і бетонувати, і конкретний (тут ще з наголосом треба бути уважним, оскільки тільки у дієслова він буде на останньому складі). Щоб використовувати це слово доречно, треба розібратись в нюансах значення слова «конкретний»:

 • Щось певне, визначене в противагу загальному — specific чи його синоніми particular, individual.

We need to know the specific time when it happened — нам треба знати конкретний час, коли це сталось.

 • Щось матеріальне в противагу абстрактному, уявному — concrete чи його синоніми material, tangible. У сфері IT найчастіше використання слова concrete — коли мова йде про конкретні реалізації інтерфейсів або абстрактних класів:

Please also provide a concrete implementation of this interface — будь ласка, також надайте конкретну реалізацію цього інтерфейсу.

Whose с неживими предметами — цілком коректний і допустимий варіант, хоч і не кращий:

 • He is replacing the server whose HDD failed recently — він замінює сервер, жорсткий диск якого нещодавно зламався.

На цьому я думаю, статтю можна закінчити. Бажаю всім професіонального росту та успіхів у вивченні англійської!

👍ПодобаєтьсяСподобалось122
До обраногоВ обраному58
LinkedIn

Найкращі коментарі пропустити

Ще б додав:
— Розрізняйте будь ласка stuff (речі, шмотки) та staff (персонал). В одній IT компанії є в столовій двері «лише для персоналу» з табличкою... *барабанний дріб* «stuff only!» :facepalm:
— Голова — head, хед; заголовок — header, хедер; Ніяких хідерів!
— мандАторі — це взагалі що за матюки? Слово mandatory вимовляється як мЕндеторі, з наголосом на перше ей. Вивчіть нарешті англійський алфавіт — він починається з ей а не з а.

P.S. Vagrant читається як вЕйгрент, а Maven — мЕйвен. І BIOS це байос а не біос ніякий.

потрібна окрема стаття про правильну вимову

 • can’t/cunt
 • sheet/shit
 • piece/piss
шоб не було ось так www.youtube.com/watch?v=m1TnzCiUSI0

Якщо я скину посилання на цю статтю в чат команди — це буде акт пасивної агресії чи ще ні?

Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

В кінці кінців нормальна статя з англійської. Дуже дякую.

Неправильні дієслова

в цю категорію я би ще додав «stuck». Деколи зустрічається використання типу «Survey stucks on first page». Що є, звичайно, неправильним.

Я теж недавно почав зибрати список таких помилок, але більше з вимови: engine — «енджайн», most read — «моуст рід» (правильно «ред», бо це дієприкметник минулого часу, 3-тя форма1, demo — «дімоу», а не «демоу»). Ну, і всіх улюблене «хідер» :P

В мене вже є чернетка великої статті на цю тему, думаю через деякий час опублікую :)

Щось певне в противагу загальному
...
Щось матеріальне в противагу абстрактному

Може краще таке протиставлення:

_окреме_ (осібне) в противагу загальному
і
матеріальне в противагу _уявному_ ?

Дякую, хороша ідея

А я часом плутаю broom/groom та bribe / bride :)

“I don’t agree” is “I disagree”, isn’t it?

а ті, хто постійно використовує «I’m not agreed», нехай переходять на «I’m disagreed» :)))

а ті, хто постійно використовує «I’m not agreed»

Можливо тих потрібно виправити разів 5 та й все.
Це ж ІТ, не тупі вони... 🤔

тут справді, як вже в коментах зазначали, найтів співрозмовники не вказують на мовні помилки, тому вони і вкореняються. Я довго не міг звикнути, коли почав спілкуватись з нейтівами після академічного вивчення англійської, де вчитель/викладач стопав тебе на кожному моменті, коли робив помилку. Прийшлося самому аналізувати свій спіч, прислухатись як вони говорять і так поступово самокорегуватись

В одній з компаній де я працювала, на стінах були плакати з company values. Один з них був: «We archive our goals»

Клас! А може вони дійсно свої цілі архівують до кращих часів... :)

Якщо я скину посилання на цю статтю в чат команди — це буде акт пасивної агресії чи ще ні?

Я якось у імейлі замість guy помилився і написав gay. 5 років пройшло, а досі згадую.

Я теж таке зустрічав, тоді с британцями працювали. В них з гумором все добре — якимось жартом відповіли :).

Я недавно упоминал коллегу, как Add. Его полное имя Eddward и все его звали Edd. Перепутал A с Е и получилось сообщение типа «Welcome Add» или даже «Welcome Ad», не помню уже 🤔

Так, ви його добре прорекламували серед колег

колись викладач в універі у свому підписі довгий час використовув «Ass. Professor ...», поки йому не порадили, що для доцента в англійській краще вказувати Assoc. Professor

Я років 5 тому описував якусь місцеву бандитську розборку, то й пару разів виколистав «local gay NAME»
Помітив це за тиждень після відправки мейлу.
Вибачився, а у відповідь мені: «Ah, it`s ok. He might be a gay, it is trendy nowadays» :-)

По поводу произношения беда. Большинство людей примерно после 12 лет перестает слышать все звуки и распознает только звуки из своего родного языка. Поэтому часто, если ребенок переезжает в другую страну, и он младше ± 12 лет, то он разговаривает на новом языке без какого либо акцента. Дети постарше разговаривают как нейтивы в контексте словарного запаса и правильности построения предложений, но все равно остается небольшой акцент

Акцент же есть у каждого.
Даже у нейтива.
Не стоит заморачиваться особо.
Стараться не использовать Мутко стиль и все.
Это реально не сложно для нас.

Я немного не об этом. В английском языке, конечно, есть разные акценты и способы произнесения слов. Но _все_ они используют одни и те же звуки. Ненейтивы используют другие звуки. В IPA эти звуки будут иметь другое обозначение. Иногда звуки или очень походи или идентичны на наши. Иногда они принципиально отличимы для нейтива, а нам кажутся похожими, как в bed/bad

как в bed/bad

Согласен.
Но наверное еще и контекст вступает в игру для нейтивов.

P.s. Пример. «Наше» Ай синк....
Как то я себе напридумал: «Как они понимают? Почему у них не возникает такого — «ай синк» = «I sink» :)))
P. p.s. далекие 80е, Kraftwerk — The robots.
Там есть фраза по русски. Я реально долго не не понимал даже. А ведь там всего лишь ударения перепутаны

Мой киндер говорит на английском с ярко выраженным американским акцентом. Чисто чтоб постебать австралийцев ))

Після кілька років роботи і щоденного спілкування з клієнтами з американської компанії де повно людей з Азії, Індії, обох Америк та всіх куточків США геть перестала паритися акцентом. Бо якого тільки акцента там не було — і перепитували один одного, і іноді смішно звучало, і доводилося щось в чат кидати текстом бо в доктора такий акцент що його на слух ніхто з його колег зрозуміти не міг. Можливо в інших сферах і на так, але як нам казали ті ж клієнти в кого по кілька наукових ступенів — те що в тебе акцент значить що ти володієш мінімум однією іноземною мовою, а значить вже освічена непересічна людина і стидатися цього не треба.

потрібна окрема стаття про правильну вимову

 • can’t/cunt
 • sheet/shit
 • piece/piss
шоб не було ось так www.youtube.com/watch?v=m1TnzCiUSI0

Just say cannot :)
P.s. я, чесно, бачив магазин, що називався «КАНТ» :)

“I Want To Stop Philosophizing But I Kant ”

В мене є багато матеріалу на цю тему, планую написати статтю.

Ось тут вимова подібних слів розглядається
youtu.be/yWiS5gQHHtI
youtu.be/nWI3aMqVe_U

А взагалі в ютубчику сотні відео на цю тему

Это все, конечно, прикольно. Но не факт, что поможет. Я помню с нейтивом занимался произношением. И были звуки, которые я тупо не слышал. Я был способен произнести правильно, но это было случайно. Я потом не мог этот звук воспроизвести подряд несколько раз. Например, у меня почему-то не получалось произносить комбинацию «lee». Вместе «ли» нейтив слышал «лы». Т.е. он слышал не «li:», а «li».

Раджу спробувати застосунок elsaspeak.com/en
Виявляється звичне слово «Thank» не таке й просте

ой, оно платное) Может потом. Тот же нейтив по поводу «thank» давал такую инструкцию. Ставишь язык между зубами и просто говоришь украинскую Т. Мне такое звучание казалось странным и неправильным, а для его слуха все было правильно. Кстати, этот нейтив знает русский и украинский на нейтив уровне тоже. Он в 4 года переехал в Штаты с родителями, а в 20 вернулся в Украину.

Ставишь язык между зубами и просто говоришь украинскую Т. Мне такое звучание казалось странным и неправильным,

А как правильно с твоей точки зрения?

Не, раз оно для нейтива звучит ок, значит так и правильно. Но мне на мой слух казалось, что нужно как-то больше воздуха пропускать между языком и верхними зубами. Но тогда нейтив говорил, что это звучало больше как С, что неправильно.

это звучало больше как С, что неправильно.

Но ведь по какой-то причине многие наши так и говорят : «Сенк ю, Ай синк ю ар.... »

Здесь все просто. Взрослые (старше 12) использую те звуки из своего родного языка, которые _им_ кажутся наиболее похожими на звуки из нового языка. Часто эти звуки ооочень не похожи для нейтива или даже для ненейтива с другим родным языком. В частности, мне кажется невероятным, что японцы не слышат разницы между Р и Л, а испанцы между В и Б.

Часто эти звуки ооочень не похожи для нейтива

Именно.
Но не могу поверить в то, что среднестатистический взрослый не слышит, что в thank нет «с».
И ему мучительно сложно попытаться
сымитировать нейтива.

Так же и с R, которая никак не наше «р»
А «tr» (try, train) это не «тр»

Но не могу поверить

у кого «музыкальный слух» или около того, то сложно поверить. А вообще это известная и изученная проблема для людей во всем мире

Я ни петь ни умею, ни на гитаре играть 😎

Так это о врожденных способностях)) Это как вкусовые рецепторы на языке. У профессионального дегустатора их в 10 раз больше, чем у здорового человека с наименьшим нормальным количеством этих рецепторов.

Нет их, врожденных.
До университета и читать по английски толком не умел 😅
А говорить и подавно.
Да и сейчас intermediate.
Но такие вещи как «МУТКО стиль» ну нафиг.
Может каждый, ну почти, переступить этот барьер

Ну наприклад (з першого відео)
bitch vs. beach ніколи проблем не виникало.
Так реально різні «і» всередині, і їх чути.

От зі словами а-ля «though» — інша справа.

На LinkedIn бачив.
Дівчина шукала роботу і на фото тримала плакатик з написом «Work for Good» :)
Що означає зовсім не те, що вона мабудь мала на увазі 😎

Ще б додав:
— Розрізняйте будь ласка stuff (речі, шмотки) та staff (персонал). В одній IT компанії є в столовій двері «лише для персоналу» з табличкою... *барабанний дріб* «stuff only!» :facepalm:
— Голова — head, хед; заголовок — header, хедер; Ніяких хідерів!
— мандАторі — це взагалі що за матюки? Слово mandatory вимовляється як мЕндеторі, з наголосом на перше ей. Вивчіть нарешті англійський алфавіт — він починається з ей а не з а.

P.S. Vagrant читається як вЕйгрент, а Maven — мЕйвен. І BIOS це байос а не біос ніякий.

Дякую за приклади. Stuff vs Staff — декілька разів зустрічав таку плутанину, треба буде в майбутні статті додати поряд з іншими словами, які через невелику різницю в буквах плутають. А про вимову слів — це прям дуже акутально і в мене є багато матеріалу на цю тему, планую окрему статтю зробити.

+500
Це слово постійно мушу підглядати 😂

Height це хайт, а хейт це ненависть :)

Ще дуже ріже слух, коли чуєш як кажуть peoples.

Щодо possibility — це в наших вакансіях таке вживають, де має бути opportunity.
Бо вакансія — це і є opportunity, за означенням, особливо де цікаві обов’язки, домен проекту та стек технологій.

I feel myself bad — теж чув.

Ще історично якось склалось, що в людей з ЄПАМу англійська досить кострубата, то ж автор начувся багато чого, але потім згадуєш що ще є globallogic, де із цим дійсно сумно.

Автору дякую за тему, пишіть ще.

В будь-якій великій компанії будуть люди с дуже різним рівнем англійської :) Про peoples — дякую, допишу в матеріали для наступних статей на цю тему.

Ще дуже ріже слух, коли чуєш як кажуть peoples.

Peoples це «народи». Форма коректна, але явно не розмовна, бо з іншого стилю (щось типу юдейської проповіді про народи Світу)

Ще до неправильних дієслів можна додати catch/caught.

Дякую, було корисно.

Треба було писати 10+ статей, а не одну. Бо кожна з цих «дрібничок» має значно ширше розповсюдження. Неправильні дієслова взагалі окрема тема, бо це запозичення з інших мов по суті.

Чому ж: неправильні дієслова — це не запозичення. Вони одні з найстаріших слів в англійській.

Трохи неочікувана стаття. За перший рік протирання штанів на зідзвонах і за читанням документації розуміння, як треба, приходить якось само, а для неоднозначних ситуацій завжди є reverso context.

До того ж технічна англійська — дуже обмежена підмножина мови в плані як лексики, так і граматичних конструкцій. І більш формальна/стандартизована, що значно спрощує її вивчення.

Людям, що не впевнені в чистоті мови, можна порекомендувати віддавати листи чи документацію на рев’ю колегам з хорошим рівнем англійської, це займає час, звісно, але в довгостроковій перспективі це win-win.

Під час розмови на дзвінку рев‘ю немає...

Трохи неочікувана стаття. За перший рік протирання штанів на зідзвонах і за читанням документації розуміння, як треба, приходить якось само

Трохи неочікуваний коммент.
В англоязычной среде не принято указывать на ошибки в языке, поэтому можно, наверное, всю жизнь говорить неправильно и не догадываться об ошибках.

А ще можна слухати, як говорять інші, порівнювати з тим, як говориш сам, і робити висновки.

Не згоден.
— За рік повного розуміння не буде, навіть на проекті де взаємодія з кастомером йде кожен день. В мене є багато колег, які далеко не перший рік в IT, але десь третину описаних помилок роблять.
— Обмежена, але в цій статті я нічого advanced і не наводив.
— Як тут вже відповіли — під час розмови такий сценарій рев’ю неможливий.

В мене є багато колег, які далеко не перший рік в IT, але десь третину описаних помилок роблять.

Це і дивує :)
Але потім згадуєш, як деякі колеги рідною мовою розмовляють, і якось відпускає.
З мого улюбленого ще плутанина між dependency/addiction.

Дякую! Дуже класна та корисна стаття

Корисна стаття! Дякую!

Колись на мітингу з клієнтами QA хотіла сказати, що «...це заважає моїм поточним справам». Прозвучало з її уст англійською: «It interrupts my current affair»

цікаво, з ким це в неї була affair :D

Історія «навпаки».
Волонтерка з США.
Скаржилась, що там де вона оселилась є «Міша, який заважає спати уночі...»
... не одразу до наших дійшло, що Міша то був Jerry (той, що з Tom-ом)

Гугл транслейт — не показатель. Попробуйте поискать фразу «MacBook’s possibilities» в кавычках в гугле, и если не увидите тысяч результатов — значит фраза используется редко и скорее всего не нейтивами. Но при этом я не утверждаю что в этих контекстах нужно употреблять «abilities». В таких предложениях я бы скорее использовал слово «features», или в случае дословного перевода — capabilities. Я подумаю, как можно расширить рекомендации. Если у вас есть ссылки на официальную документацию с использованием «possibility» в таком контексте — пришлите, пожалуйста.

Хороша добірка :)

Hardly значить «ледве», і тому, якщо хочете сказати, що ви старанно працюєте над завданням через фразу «We are hardly working on this task», то вас зрозуміють з точністю до навпаки. Правильно буде «We are working hard on this task». І, так, порядок слів тут теж має значення.

Я на цій грі слів колись придумав прикол, що є хардворкери, а є хардліворкери ;)

Я здогадувався, що воно десь могло бути, занадто вже очевидний прикол ;-)

Stopped to + глагол, а що таке Глагол? :)

Дякую! Я не зі зла чи тролінгу, реально почав гуглити, що це таке.

Stopped + інфінітив?

Це слово, яке українська мова врешті решт вкраде запозичить з російської давньоруської. Звичайно ж з українською вимовою через г, ніяких ґ.

Захоплення слів та виразів з інших мов — процес природний.

Для чого? Чим погане «дієслово»?

Чи може «часовник» з польської czasownik ?

Підписатись на коментарі