Як оскаржити постанову військово-лікарської комісії. Юридичне роз’яснення

У зв’язку з продовженням строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в нашій країні триває призов. Тому наразі непоодинокими є випадки, коли військово-лікарські комісії після проведеного медичного огляду виносять постанови, зі змістом яких особа може не погоджуватися.

Мене звати Євгенія Задирайко, я — юрист-практик з 2009 року, адвокат та in-house lawyer компанії Clovertech.

В цій статті я розберу питання оскарження постанов військово-лікарських комісій: як це можна зробити та куди звертатися, а також що робити, якщо військовослужбовець потребує проведення додаткового медичного огляду. Це продовження статті про придатність до військової служби.

Але про все по черзі.

Стосовно обов’язковості медичного огляду під час мобілізації

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (частина 1 статті 39).

Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, особи, які призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями та іншими спеціальностями в Службі безпеки України під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд.

Порядок проходження медичного огляду затверджується відповідно Міністерством оборони України, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Міністерством оборони України, а інших спеціальностей в Службі безпеки України — Головою Служби безпеки України (частина 13 статті 2 Закону).

Громадяни України, які призиваються на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, проходять у встановленому порядку обов’язковий медичний огляд (частина 6 статті 39-1 Закону).

Військово-лікарська експертиза: ким та як проводиться, які документи видаються за результатами

Для встановлення придатності до військової служби та її ступеня проводиться медичний огляд, або ж, як його ще називають, — військово-лікарська експертиза. Про те, ким здійснюється такий медичний огляд, як він проходить та які документи видаються за результатами, більш детально можна дізнатися з Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Хто може направляти військовослужбовців на медичний огляд

Підпунктом «б» пункту 6.1. Положення встановлено, що направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних установ за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

У разі виявлення під час обстеження або лікування у військовому лікувальному закладі у військовослужбовця захворювання, наслідків травми (поранення, контузії, каліцтва), які зумовлюють у мирний час непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби у мирний час, обмежену придатність у воєнний час (пункти «а», «б» статей Розкладу хвороб, без індивідуальної оцінки), у воєнний час — непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, ці особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби, за рішенням начальника військового лікувального закладу на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується (лікується) військовослужбовець. Про це робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом начальника військового лікувального закладу (п. 6.4. Положення)

Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров’я або звільненні від виконання службових обов’язків (у тому числі і повторно) військовослужбовець може направлятися на медичний огляд начальником відділення або профільним головним (провідним) фахівцем військового лікувального закладу, у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом відповідної посадової особи (п. 6.5. Положення)

Таким чином, встановити ступінь придатності військовослужбовців до військової служби, вирішити питання про потребу у відпустці за станом здоров’я або звільненні від виконання службових обов’язків може ВКЛ після проведеного медичного огляду.

У випадках, коли є необхідність у проведенні медичного огляду, військовослужбовець може самостійно ініціювати надання йому такої можливості шляхом звернення, наприклад, до командира військової частини із рапортом.

У рапорті необхідно детально вказати про всі симптоми, що турбують або зазначити про погіршення стану здоров‘я та в чому це проявляється, долучити всі наявні медичні документи та просити видати у встановленому порядку направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією.

Які бувають процедури оскарження постанов військово-лікарських комісій

Коли особа вже має постанову (свідоцтво про хворобу, протокол засідання, довідку) військово-лікарської комісії за результатами проведеного медичного огляду, з яким вона з певних причин не погоджується, необхідно визначитися із процедурою можливого оскарження.

Процедура оскарження може бути досудовою та судовою.

Досудова процедура оскарження

Досудова процедура оскарження полягає у зверненні особи із заявою до військово-лікарської комісії (ВЛК) вищого рівня.

Тому перше, що необхідно зробити — звернути увагу на те, якою саме ВЛК було прийнято постанову, яку особа має намір оскаржити.

Далі, глава 2 Положення допоможе зрозуміти, де в системі військово-лікарських комісій знаходиться комісія, яка видала постанову, що буде оскаржуватися, яка комісія є вищою над нею в цій ієрархії та які варіанти оскарження передбачено самим Положенням.

Так, наприклад, пункт 2.4.10. Положення передбачає, що постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.

Тобто в цьому випадку є вибір, куди можна звернутися для оскарження.

А от постанови Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК) можуть бути оскаржені лише в судовому порядку (пункт 2.3.5. Положення).

У заяві до ВЛК вищого рівня або ЦВЛК необхідно описати ситуацію, що склалася, вказати, з чим саме ви не погоджуєтесь та якими документами це підтверджується (у випадку їх наявності). Відповідно до такої заяви необхідно буде долучити постанову, що оскаржується та за можливості інші медичні документи.

Обираючи відразу судову процедуру важливо пам’ятати, що суди звертають увагу на те, чи застосовувалася позивачем досудова процедура оскарження.

У своїх рішеннях вони часто наголошують на тому, що у разі наявності сумніву щодо правильності висновку ВЛК про придатність до військової служби, у позивача є право звернутись до ЦВЛК для перегляду відповідного висновку.

Тому варто все ж таки використовувати способи досудового врегулювання спору, якщо вони передбачені.

Стосовно повноважень ЦВЛК та інших військово-лікарських комісій

Для розуміння того, які права та обов’язки мають комісії, а також про що можна просити, звертаючись безпосередньо до тієї чи іншої ВЛК із заявою, я б рекомендувала ознайомитися з їх повноваженнями.

Нижче зупинюся детальніше на ЦВЛК та її повноваженнях, але за аналогією в Положенні можна ознайомитися і з повноваженнями інших ВКЛ, до яких планується звернення.

Центральна військово-лікарська комісія є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом з військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України.

На ЦВЛК покладається організація військово-лікарської експертизи у Збройних Силах України, а також:

 • перевірка якості лікувально-профілактичної роботи у цілях військово-лікарської експертизи серед військовослужбовців у військових частинах і лікувальних закладах Міністерства оборони України;
 • контроль за лікувально-оздоровчою роботою серед допризовників, організація медичного огляду призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, військовослужбовців, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов’язаних та резервістів (кандидатів у резервісти);
 • розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи;
 • проведення спільно з головними (провідними) медичними спеціалістами та іншими лікарями-спеціалістами аналізу й оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших контингентів, розробка пропозицій для покращення військово-лікарської експертизи;
 • прийняття та перегляд постанов ВЛК про ступінь придатності колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення зі Збройних Сил України та ін.

Також ЦВЛК має право:

 • оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення;
 • перевіряти роботу підпорядкованих ВЛК з питань військово-лікарської експертизи;
 • перевіряти організацію медичного огляду військовослужбовців та інших осіб у військових, цивільних лікувальних закладах, військових частинах;
 • перевіряти організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військових, цивільних лікувальних закладах, медичних підрозділах військових частин та ВВНЗ у цілях військово-лікарської експертизи;
 • витребовувати документи в частині, що характеризують обставини отримання захворювання, поранення, травми, каліцтва, необхідні для прийняття постанови про їх причинний зв’язок;
 • залучати головних медичних фахівців Міністерства оборони України, лікарів-спеціалістів Національного військово-медичного клінічного центру та інших військових лікувальних закладів, спеціалістів інших спеціальностей, начальників медичної служби та представників командування (керівництва) військових частин, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, для вирішення питань військово-лікарської, лікарсько-льотної експертизи;
 • перевіряти у військових комісаріатах і закладах охорони здоров’я України організацію, стан та результати лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, медичного огляду призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов’язаних, резервістів;
 • направляти у військові лікувальні заклади на контрольне обстеження та медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової служби), військовозобов’язаних, резервістів, працівників;
 • запитувати від військових, цивільних лікувальних закладів, військових частин, військових комісаріатів і ВВНЗ додаткові дані для аналізу, узагальнення та оцінки результатів військово-лікарської експертизи;
 • надавати до Генерального штабу Збройних Сил України, командуванням видів, Сил підтримки Збройних Сил України, керівникам органів місцевої адміністрації результати лікувально-оздоровчої роботи, проведеної серед допризовників та призовників, медичного огляду військовослужбовців, членів їх сімей, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов’язаних, резервістів та іншого контингенту;
 • розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим Положенням постанови будь-якої ВЛК (лікарсько-льотної комісії (далі — ЛЛК)) Збройних Сил України;
 • надавати роз’яснення щодо формулювання постанов ВЛК (ЛЛК).

Окремо варто звернути увагу на те, що:

 1. Громадяни, які звільнені з військової служби у запас або у відставку без проведення медичного огляду ВЛК або не згодні з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення та ставлять питання про перегляд цієї постанови, оглядаються ВЛК госпіталів за узгодженням зі штатною ВЛК регіону за направленням військового комісара.
 2. Цей медичний огляд проводиться незалежно від причини звільнення, але не пізніше ніж через 5 років після звільнення. У разі коли після звільнення пройшло більше 5-ти років, медичний огляд ВЛК проводиться в облікових цілях з визначенням ступеня придатності до військової служби на теперішній час, при цьому причинний зв’язок захворювання, наслідків травми не встановлюється. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за ЦВЛК.
 3. Постанову про придатність до військової служби колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення зі Збройних Сил України має право приймати або переглядати тільки ЦВЛК.

Судова процедура оскарження

Судова процедура оскарження полягає у зверненні особою із позовом до адміністративного суду.

Який суд обрати

Позов може бути поданий до суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) особи-позивача або до суду за місцеперебуванням відповідача.

Строки для звернення до суду

Позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.

Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень не було прийнято та (або) вручено суб’єктом владних повноважень позивачу у строки, встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня звернення позивача до суб’єкта владних повноважень із відповідною скаргою на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.

Таким чином, необхідно звертати увагу на вказані вище строки при зверненні до суду, з урахуванням того, чи використовувалася досудова процедура врегулювання спору.

Якщо пропустили строк звернення до суду

У разі подання позову після закінчення установленого законом строку, особа має право поновити його. Для цього необхідно звернутися до суду із заявою про поновлення строку та надати документи, що підтверджують поважність причин такого пропуску.

Варто звернути увагу, що:

 1. Відповідно до п.9. ч.1 ст.19 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема, у спорах щодо оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб.
 2. Суд захищає лише порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників адміністративних правовідносин. Таким чином, встановлення діагнозу, оцінка діагнозу позивача на предмет того, чи підпадає він під дію статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби до повноважень суду не належить.
 3. Лише факт подання позову чи судового розгляду не зупиняє дії постанов та не звільняє особу від обов’язків за наслідками винесених постанов.

Законодавство передбачає можливість подання заяви про забезпечення позову при зверненні до суду

ОДНАК,

пункт 5 частини 3 статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює, що не допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення суб’єкта владних повноважень, яке не є предметом оскарження в адміністративній справі, або встановлення заборони або обов’язку вчиняти дії, що випливають з такого рішення.

Таким чином, рішення ВЛК (у формі постанови) є чинним та підлягає виконанню, поки рішенням суду не буде визнано його незаконність.

Варто пам’ятати про те, що кожна ситуація є унікальною, тому аби отримати дійсно кваліфіковану юридичну допомогу краще звертатися до фахівців, які проаналізують всі обставини конкретної справи, наявні у вас документи, а також допоможуть з підготовкою необхідних документів.

Пишіть в коментарях про ваш досвід оскарження документів, виданих військово-лікарськими комісіями.

👍ПодобаєтьсяСподобалось9
До обраногоВ обраному10
LinkedIn

40 коментарів

Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.

Розкажу свою історію, як я проходив ВЛК та тепер не можу отримати законну відстрочку. Я студент (23 роки) денної форми навчання в Канадському ВНЗ. Збирав кошти на навчання дуже довго, це була моя давня мрія.

16.06.2022р. прийшов у свій Івано-Франківський РТЦК та СП у м. Тисмениця з усіма документами: оригінали про зарахування + нотаріально завірена копія, студентський квиток + нотаріально завірений переклад, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт для виїзду за кордон, фото 3×4. Я навіть зберіг конверти у яких прийшли оригінали документів з університету (їх взагалі відправляють тільки в електронному вигляді, але для мене зробили виключення).

У РТЦК мені зразу сказали, що потрібно швидко пройти ВЛК і отримати тимчасове посвідчення і відстрочку. Порадили не придиратися до лікарів та не задавати лишніх питань, щоб не було проблем. ВЛК зайняло 2 дні, проходив різних лікарів по 1 хв кожний. В мене з дитинства гіпертонія і тахікардія, коли я сказав це терапевту, вона сказали що це дурниці. А коли лікар-терапевт міряла тиск то спочатку олівцем написала 140/90, а потім ручкою переправила на 130/90, в мене навіть є фото позначки до і після. В кінці-кінців сказали, що я придатний. Коли пройшов ВЛК (17.06) залишив заяву на отримання тимчасового посвідчення.

Потім у понеділок 20.06 я заніс у РТЦК заяву на отримання відстрочки та дозволу на виїзд за кордон у зв’язку з навчанням у Канадському ВНЗ. На одному примірнику мені поставили відмітку про прийняття, а інший з додатками забрали собі.

Згодом я отримав письмову відповідь, що вони нададуть мені відстрочку та зроблять відповідний запис у тимчасовому документі, але видача довідки про виїзд за кордон не передбачена для студентів, хто поступив після 24.02.2022. Мій юрист сказав, що це неправда та почав готувати адвокатський запит, щоб пояснили чому вони не можуть видади мені довідку для виїзду за кордон і на якій підставі вони розмежовують студентів котрі поступили до 24-го і після.

Вчора, 05.07.2022р я пішов до РТЦК та СП щоб отримати відстрочку, а завтра планував відправити їм адвокатський запит. Коли прийшов у РТЦК в мене взяли моє тимчасове посвідчення та почали робити запис у графі 12 (Особливі відмітки). Але до підпису та печатки діло не дійшло. Мені сказали, що керівницство РТЦК (по телефону) заборонило їм видавати мені відстрочку та дозвіл на виїзд (незважаючи на те, що я маю письмову відповідь — підтвердження). Далі сказали, що якщо я придатний то мене можна мобілізувати (а я придатний, бо як я раніше писав, мені сказали швиденько пройти ВЛК щоб не було проблем). Закінчилось це тим, що мене просто відпустили додому нічого не сказавши.

Коли я вийшов з РТЦК мене всього трусило, тиск піднявся до 160/90 і я до тепер не можу заспокоїтись. Після виходу з РТЦК я додзвонився на гарячу лінію Міноборони та залишив заяву, сказали тримати телефон увімкненим і що зі мною зв’яжуться.

Підкажіть, будь ласка, чи законні є дії працівників РТЦК? Чи можна призвати студента? Наразі мій юрист готує адвокатський запит, ми відправимо його і далі будемо думати що робити.

Після такого досвіду вірити в наші закони дуже важко. Якщо хтось був у схожій ситуації, будь ласка, напишіть свою історію.

Пиши сюда апдейты по ситуации, интересно.

Думаю створити пост і оновлювати його. Наразі ситуація наступна:

06.07.2022
У середу ми з адвокатом надіслали адвокатський запит з проханням пояснити, на якій підставі при візиті РЦТК мені відмовили у відстрочці, незважаючи на те, що я маю письмове підтвердження про надання відстрочки.

08.07.2022
Сьогодні ще зареєстрував звернення на урядовій гарячій лінії (1545). Водночас чекаю відповіді на адвокатський запит.

Не мені вам давати поради, але ясно, що представники РТЦК грубо порушили Закон, тому, окрім адвокатського запиту, краще б ще підготувати заяву в прокуратуру про порушення.

Хороша думка, дуже дякую за пораду!

Отсюда мораль: не хочешь служить — на влк не ходить, а ходить к Вовке на тренировку

Зверніть увагу, що оскарження висновку ВЛК не звільняє від обов’язку з’явитися на виклик територіального центру комплектування та соціальної підтримки для направлення у військову частину або проходження навчання, що в протилежному випадку може призвести навіть і до притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Когда уже будет статья о том, как правильно уклоняться от мобилизации? Как и где лучше прятаться от военкомата и повесток, какие есть относительно законные способы избежать мобилизации, что делать, если повестку все же вручили.

Еще может быть полезно: симуляция болезней, нанесение себе увечий (e.g. сломал себе руку — и гуляй некоторое время). Плюс полезно было бы видеть статистику по уголовным делам за уклонение. Дают ли реальные сроки или условку, как лучше действовать, чтобы не дали реального срока.

Укллнение от чего? И на каком этапе?

Уклоняться нужно в первую очередь от получения повестки. Нет повестки — нет проблем.

О, а можно найти знакомого травматолога, сделать справку о сломанной руке, купить бандаж
вот вам и отсрочка

Когда уже будет статья о том, как правильно уклоняться от мобилизации?

Можна курси замутити на базі якогось тренінг центра! З практикою! Після теоретичної підготовки випускають тебе в парк, і препода грають воєнкомів, а твоя задача — ухилитись.
Також, чому досі не створили гру? Задача — вижити. Можна грабіть коровани, тікати від воєнкома, грати вар’ята, і т.д.

Так це ж було вже.

Напишіть що робити у випадку коли пройшов ВЛК і у тебе забирають речі (телефон також), садять в автобус (автозак) і відправляють невідомо куди.
як оскаржити такі дії? (немає банально фізичної можливості це зробити)

Это просто треш. Вы до этого момента в военкомате на учете стояли? Мед ком проходили? Если да, то у вас была масса воемени подготовиться. Ну а если вы ранее с военкоматом " не дружили" то это уже ваши проблемы.

Доречі,є кумедне питаннячко до пані Євгенії. А як буде кваліфікуватися ситуація якщо ось у вищезгаданій ситуації призовник розіб’є пику такому самоуправнику? Його до дисбату відправлять чи до поліції сдадуть?)

Його до дисбату відправлять чи до поліції сдадуть?)

Дизель це лише для військових після присяги.

А якщо офіцер запасу і вже давав присягу? :)

А якщо офіцер запасу і вже давав присягу? :)

Думаю що запасників до призову назад в дизель на садять. Та й дизель це звучить тільки як на фронт з берданкою, насправді це тюрма але військова.

Напишіть що робити у випадку коли пройшов ВЛК і у тебе забирають речі (телефон також), садять в автобус (автозак) і відправляють невідомо куди.

1. Идёш к Кожаеву на тренировку
2. Делаешь всем чик-чик ножиком
3. ???
4. PROFIT!

Смех смехом, но в принципе Кожаевский вариант реален. Не потому что Кожаев Рембо. А потому что там сидят рас..дяи. В марте сидел в кабинете в СБУ, допрашивает меня человек, сбоку от стола прислонен к стене стоит калашников. Меня не обыскали даже. И вот я у него спрашиваю — а мол вас не парит ситуация, что я могу схватить оружие, ну и вас например вальнуть. Он та нет, мол типа ну меня вальнешь, еще пару, но до выхода все равно живим не доберешься. Ты же не самоубийца. Это при том, что взяли меня по ориентировке с Миротворца, там висит чувак мой полный тезка, и брать приехали 5 человек, из которых 3 были в полной выкладке с брониками, автоматами.

Интереснпя стать, местами даже рекламная. Или руководство к действию... Вот вам шанс. ....Вот вам втзможность, ну а я помогу в этом влпросе...
По факту ситуация следующая, начинать надо с раздела " Воинский учет " в Законе о воинской службе. И о самом ведении этого учета, и многое станет понятным. И весь «прикол» в следующем какой ни был и с какими отметками военный билет, вас все равно отправят в районый военкомат рядом с границей для подтверждения заключения ВТК или для подтверждения других " плюшек" Даже есди у вас уже нет военного билета, а на руках «тимчасове посвідчення» без отметки местного военкомата вас с Украины не выпустят. Все и другого просто сейчас не существует. Всем хорошего дня.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Ану, ромале, скажіть, я правильно розумію? Призову по мобілізації підлягають тільки військовозобов’язані, тобто ті, хто служив, або не служив, але досяг 27 років і має військовий квиток.
А призовники мобілізації не підлягають, їх можна призвати тільки на строкову службу, а призов на строкову під час воєнного стану не проводиться. Так?

Нет не правильно. Это только в " поле" Закона о мобилизации. А есть еще и Закон о воинской службе. Да и ни кто не рассказал о самом «Законе о мобилизации». Цель этой публикации, определить алгоритм действий обжалования решения " ВЛК" с порядке до и Судебного рпзбирательства. А по большому счету статья просто не о чем.... Читайте сам «Закон» там все доступно написано.

Так прочитав же. Обидва закони.

Де в ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу сказано, що призовники можуть бути призвані на службу по призову по мобілізації?

В указанном вами Законе опреднлены, цели. условия призыва, определена категория граждан которые могут быть призваны, функции вленкоматов по призыву и ведению учета военообязанных и вопросы снятия с учета, представления отсрочнк и т п .А Закон о мобилизации у же клнкретно определяет общие принципы призыва ( мобилизации) руководствуясь Законом о в службе И вся " категория граждан" описана в Законе о в службе. Как то так, могу написать более подробно, но думаю просто трата времени. У нас каждый трактует Законы как ему удобно. С уважениеи.

Это вы так прочитали, призывники призываются на определенный срок в рамках Закона о в службе. Во время ВП понятие сроков призыва не существует а сами сроки это сроки ВП поэтому граждане считаются как мобилизованные в рамках Закона о мобилизации. Читайте внимательно текст.

А давайте говорити конкретними статтями та пунктами і категоріями громадян щодо відношення до військового обов’язку, а не «считаются как»

А давайте начнем с того, что вы хотите хнать или понять? Попадет ли под мобилизацию гр призывного возраста который не был ранее призван на службу? Однозначно да, если он не попадает под категорию граждан которые исключены с воинского учета в законнлм порядке..

Не знаю де саме, але цим питанням зараз дуже стурбовані приймальні комісії університетів. Бо дуже велика ймовірність, що бакалаври у яких випуск щойно був — будуть мобілізовані і до магістратури майже ніхто не дійде.

Тобто судитися доведеться вже з окопу.

Я не знаю что это за юрист. И для чего эти «страшилки» . Просто надо акцентировать внимание на других аспектах этого «Закона» в которм достаточно возможных противоречий.

Всі ми пам`ятаємо про свої права але забуваємо про обов’язки.
В конституції чітко написано: права та обов’язки.

То не страшно, держава нагадає.

Повна срака....

Підписатись на коментарі