Визначення податкового резидентства

Всім привіт! З початку бойових дій в Україні мільйони громадян України виїхали з країни до країн ЄС та інших країн. Більшість із них набули статусу Тимчасового Захисту в ЄС, який згідно з Директивою ЄС дає право легально перебувати в ЄС протягом одного року (до 03.04.2023) і може бути автоматично продовжений на шість місяців двічі (до 03.04.2024), якщо не зникнуть підстави для такого захисту.

У зв’язку з тим, що бойові дії продовжуються, для громадян, які ще не повернулися і продовжують перебувати закордоном, стає питання — які вони мають сплачувати податки та в якій країні. Це питання має велике значення, тому що в більшості країн сплата податків дуже важлива, а несплата тягне за собою серйозну відповідальність.

В даній статті ми надамо детальний алгоритм визначення податкового резидентства та алгоритм уникнення подвійного оподаткування доходу українських громадян з підкрипленням всієї основної нормативної бази на цю тему, яка вам потрібна.

3 ОСНОВНИХ ЕТАПА,

які необхідно провести всім українським громадянам, які тимчасово переїхали закордон, для визначення свого податкового резидентства та відповіді на питання — чи є необхідність сплачувати податки у відповідній іноземній юрисдикції по конкретному виду доходу українського громадянина.

1 ЕТАП:

Визначити, чи залишились ви податковим резидентом України.

Так, згідно пп.14.1.213. ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

резиденти — це:

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

в) фізична особа — резидент — фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

 • У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
 • Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.
 • Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.
 • Якщо всупереч закону фізична особа — громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого цим Кодексом або нормами міжнародних угод України.
 • Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого — четвертого цього підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.
 • Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Кодексом, або її реєстрація як самозайнятої особи.
 • У разі якщо у розділі IV цього Кодексу використовується термін «резидент» у відповідних відмінках, під цим терміном розуміється «фізична особа — резидент»;

2 ЕТАП:

Визначити, чи стали ви податковим резидентом іноземної юрисдикції.

95 ІНОЗЕМНИХ ЮРИСДИКЦІЙ З ПЕРЕЛІКОМ КРИТЕРІЙ ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА

Податкове резидентство в кожній країні визначається відповідно до внутрішнього податкового законодавства. Доволі часті ситуації, коли особа кваліфікується як податковий резидент відповідно до правил податкового резидентства більш ніж однієї країни.

3 ЕТАП:

Вивчити Міжнародний договір (Конвенцію) України з відповідною іноземною юрисдикцією про уникнення подвійного оподаткування.

На сьогоднішній день між Україною та іншими державами діють 76 міжнародні двосторонні міжурядові конвенції (угоди) про уникнення подвійного оподаткування, дві з яких були вчинені Урядом СРСР, які діють відповідно до ст. 7 Закону України «Про правонаступництво України» до дня набрання чинності нових договорів, укладених Україною.

Так, договори СРСР діють у відносинах України з Іспанією та Японією.

Крім того, у відносинах між Україною та Республікою Сербія і Республікою Чорногорія застосовується Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал, які є правонаступниками Союзної Республіки Югославія.

Далі приведемо відповіді на два найпоширеніших питання від наших клієнтів та розбір двох найпоширеніших практичних приклади.

ПИТАННЯ:

1. Що необхідно зробити, щоб була гарантія, що українському громадянину не необхідно сплачувати податок в іноземній юрисдикції?

Рекомендуємо після індивідуального аналізу нормативних документів, скласти офіційний ЛИСТ о 2х екз. до податкової служби відповідної юрисдикції. В цьому листу необхідно:

2. Що необхідно зробити, щоб припинити податкове резидентство в Україні, якщо український громадянин планує залишитись в іноземній державі після припинення бойових дій в Україні?

Припинити податкове резидентство можна ТІЛЬКИ після отримання ПМЖ у іноземній юрисдикції та постановки на консульскій облік в данійюрисдикції в установленому українським законодавством порядку — Постановка на консульский облік.

ПРИКЛАДИ:

1 ПРИКЛАД:

Громадянин України, раніше постійно проживаючий в Україні та зареїстрований як ФОП (3 група ЄП), працює за договорами з іноземними замовниками, виїхав закордон, наприклад, у Румунію та перебуває в неї вже більше 183 днів.

1 етап — Визначаємо, чи є він податковим резидентом України.

При вивченні вишевказаного переліку в пп.14.1.213. ПКУ ми бачимо, що він є резидентом України, тому що у нього є мінімум 2 ознаки податкового резидентства України, а саме:

 • фізична особа — резидент — фізична особа, яка має місце проживання в Україні;
 • Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

2 етап — Визначаємо, чи є він податковим резидентом РУМУНІЇ.

Відповідно до положень Фіскального кодексу (ст. 7(28) Закону № 227/2015 Румунії

a resident individual is a person who:

 • a. is domiciled in Romania, or
 • b. has his/her centre of vital interests in Romania, or
 • c. he/she is present in Romania for more than 183 days in any 12 consecutive months interval
 • ending in the concerned calendar year.
 • d. he/she is a Romanian citizen working abroad as an official or an employee of Romania in a foreign state.

Таким чином, ми бачимо, що він є і податковим резидентом Румунії, тому що в нього є як мінімум 1 ознака податкового резидетства, а саме:

he/she is present in Romania for more than 183 days in any 12 consecutive months interval

ending in the concerned calendar year.

Далі, з ціллю визначення у якій юрисдикції повинен оподатковуватись конкретно цей дохід українського ФОП з іноземними замовниками, переходимо до третього етапу.

3 етап — Вивчаємо Конвенцію між Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходу і капіталу.

Так, згідно Ст.7 п. 1. даної КОНВЕНЦІЇ,

Прибутки підприємства Договірної Держави будуть

оподатковуватись лише в цій Державі, якщо тільки підприємство не

здійснює комерційну діяльність у другій Договірній Державі через

розташоване в ній постійне представництво. Якщо підприємство

здійснює комерційну діяльність як вказано вище, то його прибутки

можуть оподатковуватись у другій Договірній Державі, але тільки в

тій частині, яка стосується такого постійного представництва.

Визначаємо, що відноситься до терміну «підприємство».

Так, згідно ст.1. п.29 Митного кодексу України ,

Підприємство — будь-яка юридична особа, а також громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

ВИСНОВОК по 1му прикладу:

Слідуючи з проведеного аналізу всіх необхідних нормативних актів, зазначаємо, що єдиний податок з доходу українського ФОПу треба сплачувати тільки в Україні.

Також слід зазначити, що вже є офіційні відповіді на аналогічні питання в деяких країнах.

Наприклад, офіційна відповідь на питання, яку розмістили на державному сайті в ЛИТВІ.

ВАЖЛИВО! НЕ ЗМІНИ в законодавстві стосовно даної ситуації, а роз’яснення, згідно діючого законодавства.

2 ПРИКЛАД:

Громадянин України, раніше постійно проживаючий в Україні виїхав закордон, наприклад, в Угорщину, перебуває в неї вже більше 183 днів та працює за кордоном за трудовим договором з іноземним роботодавцем.

В цьому випадку іноземний роботодавець утримуватиме місцеві податки при виплаті винагороди на банківський рахунок особи в іноземному банку. В Угорщині ставки податку становлять — 15%.

АЛЕ, треба зауважити, що у разі отримання іноземного доходу резидент України має подати річну Декларацію про доходи в Україні до 1 травня наступного року, зокрема, повідомити про доходи, одержані за кордоном.

ВИСНОВОК по 2му прикладу:

У результаті за такі закордонні доходи в Україні людині доведеться доплачувати:

 • Прибутковий податок з населення (ПДФО) — якщо ставка податку, що сплачується за кордоном, менша за 18% (при праці в Угорщині, це — 3% доплати в Україні). Варто зазначити, що у більшості країн ЄС ставка податку вища за 18%, тому в Україні додатково не сплачується ПДФО;
 • 1,5% військового податку.

Незважаючи на те, що порядок нарахування, утримання та сплати військового податку ідентичний ПДФО, форма податкової декларації не передбачає залік іноземного податку в рахунок сплати військового податку (що важливо, якщо іноземний податок виплачується за ставкою понад 18%). Сподіваємось, що Податкова служба України змінить форму декларації чи дасть позитивне роз’яснення щодо цього.

ДОДАТОК:

Слід зазначити, що коли виникають спори внаслідок тлумачення та застосування угод та конвенцій, що передбачають усунення подвійного оподаткування доходів, засосовують норми Директиви Ради (ЄС) 2017/1852 від 10 жовтня 2017 року про механізми вирішення податкових спорів у Європейському Союзі , яка встановлює правила щодо механізму вирішення спорів між державами.

#податковерезидентство

UPD: У зв’язку з численними запитами платників податків стосовно податкового резидентства та оподаткування доходів українських громадян, які тимчасово перебувають за кордоном у період дії в Україні воєнного стану, Міністерством фінансів України розроблена анкета з описом можливих ситуацій, у яких опинилися за кордоном громадяни України, та переліком питань, що виникають у зв’язку з цим.

Анкета була доведена через дипломатичні канали до відома компетентних органів європейських країн, США та Канади з проханням надати відповідь.

Інформація, зібрана за допомогою цієї анкети, публікується у розрізі країн, від яких отримані відповіді:

Австрія, Бельгія, Данія, Італія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Чехія.

Франція

Якщо у вас є питання або досвід по темі податкового резидентства — пишіть у коментарях, додатково їх розглянемо та обговоримо.

Бухгалтерський, юридичний супровід бізнесу у сфері IT, детальні консультації по питанням податкового резидентства — запис:
t.me/NataliiaLozko

itaccounting.com.ua/ua

👍ПодобаєтьсяСподобалось19
До обраногоВ обраному13
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Всім привіт! Найактуальніше та найчастіше питання від підприємців -
Про МЕТОДИ уникнення міжнародного подвійного оподаткування.
Підготували докладний опис, подробиці — itaccounting.com.ua/...​podvijnogo-opodatkuvannya

Друзі, бачу багато питань щодо «постійного представництва» ФОП.
Нажаль, тут неможливо дати всім пораду — одну на всіх.
Кожен випадок — індивідуальний.
То, що можна було узагальнити для всіх — я по максимуму розклала у даній статті.

Виключення по ознакам «постійного представництва» (стаття 5 Конвенції (DTT)),
цитата:
4. Незважаючи на попередні положення цієї статті, термін
«постійне представництво» не розглядається як такий, що включає:
a) використання споруд виключно з метою зберігання, показу
або поставки товарів чи виробів, що належать підприємству;
b) утримання запасів товарів або виробів, що належать
підприємству, виключно з метою зберігання, показу або поставки;
c) утримання запасів товарів або виробів, що належать
підприємству, виключно з метою переробки іншим підприємством;
d) утримання постійного місця діяльності виключно з метою
закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для
підприємства;
e) утримання постійного місця діяльності виключно з метою
здійснення для підприємства будь-якої іншої діяльності, яка має
підготовчий або допоміжний характер;
f) утримання постійного місця діяльності виключно для
здійснення будь-якої комбінації видів діяльності, перелічених у
підпунктах від a) до e), за умови, що сукупна діяльність
постійного місця діяльності, яка виникає внаслідок такої
комбінації, має підготовчий або допоміжний характер.
5. Якщо, крім агента з незалежним статусом, про якого йдеться
в 6-му пункті цієї статті, інша особа, незалежно від положень
пунктів 1 і 2 цієї статті, діє від імені підприємства і має, і
звичайно використовує в Договірний Державі повноваження укладати
контракти від імені підприємства, то це підприємство розглядається
як таке, що має постійне представництво в цій Державі щодо
будь-якої діяльності, яку ця особа здійснює для підприємства, за
винятком, якщо діяльність цієї особи обмежується тією, що
зазначена в пункті 4, яка якщо і здійснюється через постійне місце
діяльності, не робить з цього постійного місця діяльності
постійного представництва.
6. Підприємство не розглядається як таке, що має постійне
представництво в Договірній Державі, лише якщо воно здійснює
комерційну діяльність у цій Державі через брокера, комісіонера чи
будь-якого іншого агента з незалежним статусом за умови, що ці
особи діють у межах своєї звичайної діяльності.
7. Той факт, що компанія, яка є резидентом Договірної
Держави, контролює чи контролюється компанією, що є резидентом
другої Договірної Держави, або яка здійснює комерційну діяльність
у цій другій Державі (або через постійне представництво, або
будь-яким іншим чином), сам по собі не перетворює одну з цих
компаній у постійне представництво другої компанії.

Якщо Вам буде необхідна допомога — звертайтесь, допоможемо Вам визначитись по ознакам «постійного представництва» по Вашому індивідуальному кейсу.

Може кому цікаво

dou.ua/...​rums/topic/32253/#2704110

Приват вже типає чи я резидент чогось ще крім сша та україни

Може кому цікаво

dou.ua/...​rums/topic/32253/#2704110

Доброго дня!
Так, дякую!
Практичні кейси багатьом допоможуть визначитись та запланувати свої подальші дії.

Доброго дня! підкажіть якщо хочу працевлаштуватись в іншій країні, то чи є сенс закрити фоп?

Чому питаю:

Наскільки знаю якщо податкова бачить що в людини є укр ФОП то вона вважає людину податковим резидентом.

Тому я думав наприклад найти роботодавця в європейській країні стати там податковим резидентом, і наприклад якщо 1 січня 2024 найду нову роботу то до кінця грудня 2023 закрити фоп щоб у 2024 році укр податкова вже не мала ніяких питань до мене.

Дякую!

Тому я думав наприклад найти роботодавця в європейській країні стати там податковим резидентом, і наприклад якщо 1 січня 2024 найду нову роботу то до кінця грудня 2023 закрити фоп щоб у 2024 році укр податкова вже не мала ніяких питань до мене.

Дякую!

Доброго дня!
Для того, щоб проаналізувати Ваші індивідуальні дані щодо питання резидентства, недостатньо того, що Ви вказали у даному повідомленні. У статті вказаний алгоритм визначення.
Далі, якщо у Вас вже є подвійне резидентство, в Конвенції між даними країнами необхідно дивитись статтю 4 та визначати по загальним ознакам, в якій країні Ви є резидентом та відповідно, де ви повинні платити податки.
Якщо детально розбирати кейс, то це можливо зробити на індивідуальній консультації.

Наталія, маю питання. Якщо я виїхав в 2018 в Канаду, був там податковим резидентом 5 років, перестав бути податковим резидентом України, і їду з Канади (перестаю бути податковим резидентом Канади). Ніде зупинятися не планую, планую подорожувати по світу, але при цьому фрілансити. То податковим резидентом якої країни я стаю? Чи це значить, що я ніде не плачу податки?

Напевно все буде по CRS.

Якщо не подасте довідку про податкове резидентсво в країні де отримуєте дохід, то ця країна буде відправляти інформіцію про вас в Україну. Тут і заплатите податки)

Але цікава думка Наталії на тему ’податкове резидентсво для цифрових кочівників’.
Умови: дохід за межами України; в Україні крім громадянтста немає ніяких привязок (нема ФОП, нема нерухомості, знятий з реєстрації); податкове резидентсво не набувається в жодній країні у звязку з постійними переїздами.

Але цікава думка Наталії на тему ’податкове резидентсво для цифрових кочівників’.
Умови: дохід за межами України; в Україні крім громадянтста немає ніяких привязок (нема ФОП, нема нерухомості, знятий з реєстрації); податкове резидентсво не набувається в жодній країні у звязку з постійними переїздами.

Досить мало вводних даних.
Знову, вище написала — скільки додатково необхідно враховувати факторів.
Напишіть нам на Telegram, зможемо Вас проконсультувати.

То податковим резидентом якої країни я стаю?

Доброго дня! Дивіться, для того щоб зробити висновки по податковому резидентству, мені необхідно Вам задати мінімум 10 питань. Перед консультацією з підприємцями, я надаю їм анкету для заповнення. Тому ось так, без проведення аналізу неможливо дати точну відповідь по Вашому резидентству.
Але, якщо Ви впевнені в тому, що Ви не резидент Канади (тобто визначили це по нормативним актам Канади самостійно або з досвідченим юристом), та плануєте подорожувати і більше ніде не отримувати друге резидентство, то в такому випадку, згідно пп.14.1.213. ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, а саме пункту:
— Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України., Ви будете резидентом України.
За докладною консультацією, звертайтесь по контактам -
t.me/NataliiaLozko
itaccounting.com.ua/ua, допоможемо Вам.

ФРАНЦІЯ Офіційний опитувальник щодо податкових питань для українських громадян, розміщений на офіційній сторінці Посольства України у Франції — ua.aideukraine.fr/...​ition-ukr-commentaire.pdf

Всім привіт! Можливо для когось буде у нагоді. Верховна Рада припинила дію міжурядових Угод про уникнення подвійного оподаткування з Іраном і Сирією — mof.gov.ua/...​4CgQ6S-R49qAVARweIW3dEsDU

Дякую за статтю! Насправді, дуже чітко майже всі ситуації розписані, хіба що трохи ретельно вчитуватись варто.
GPT-4 раджу і якщо формальний текст важко читається, і особливо парсити документи конвенцій між країнами у більш читабельний текст.

Дякую за статтю! Насправді, дуже чітко майже всі ситуації розписані, хіба що трохи ретельно вчитуватись варто.

Дякую за фідбек. Так, дана стаття розрахована на допомогу в самостійному розборі цієї теми. І, як показує практика, багатьом допомогла.

GPT-4 раджу і якщо формальний текст важко читається, і особливо парсити документи конвенцій між країнами у більш читабельний текст.

Дякую за поради.)

Європарламент наголосив податкові наслідки при дистанційні роботі українських громадян, які виїхали в європейські країни внаслідок воєнних подій — www.europarl.europa.eu/...​RS_BRI(2023)749773_EN.pdf

Всім привіт!
ДПС відповідає на найпоширеніші питання стосовно CRS та рахункам громадян, які виїхали закордон, та спростовує найпоширеніші міфи по даній темі.
Міф 1: Чи може ДПС автоматично штрафувати усіх громадян, які тимчасово перебувають в інших країнах? — www.youtube.com/...​внаподатковаслужбаУкраїни
Міф 2: Чи можуть банки закривати банківські рахунки громадян, які тимчасово перебувають закордоном? — www.youtube.com/...​внаподатковаслужбаУкраїни
Міф 3: Чи дізнається ДПС про всі обороти за іноземними банківськими рахунками українських громадян та нарахує на них податки? — www.youtube.com/...​внаподатковаслужбаУкраїни
Міф 4: Чи правда, що в Україні скасовано банківську таємницю? — www.youtube.com/...​внаподатковаслужбаУкраїни

Всім привіт! Сьогодні, 01.05.2023 року, НІНА ЮЖАНІНА у своєму телеграм каналі зазначила, що отримала відповідь ДПС на своє звернення щодо декларування українцями, які виїхали з України у зв’язку з війною, іноземних доходів, у тому числі допомоги, та щодо статусу їх податкового резидентства.

Ось таку позицію займає податкова.

Питання 1:
Чи є фізичні особи — громадяни України, які отримали тимчасовий захист в інших країнах світу, резидентами/податковими резидентами України❓

ДПС:
В українському податковому законодавстві поняття «резидент» та умови набуття платником податку статусу податкового резидента визначено пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

При цьому нерезиденти — це фізичні особи, які не є резидентами України (пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 122 ПКУ).

Разом з тим відповідно до п. 3.2 ст. 3 ПКУ, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана ВРУ, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Отже, перебування за межами території України та отримання тимчасового захисту в цих країнах НЕ є єдиною підставою для визначення такої особи нерезидентом або резидентом України.

Питання 2:
Чи є фізичні особи — громадяни України, які перебувають в інших країнах світу понад 183 дні, резидентами/податковими резидентами України❓

ДПС:
Відповідно до пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ перебування в інших країнах світу понад 183 дні НЕ є достатньою підставою для визначення резидентського статусу, оскільки, якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом України, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні (абзац п’ятий пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Крім того, достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України в порядку, встановленому ПКУ, або її реєстрація як самозайнятої особи.

НІНА ЮЖАНІНА, [01.05.2023 16:25]
Громадяни України, які знаходяться в інших країнах понад 183 дні, можуть одночасно мати статус податкового резидента України та країни перебування, що підтвердила ДПС.

Отже.

Питання 3:
Чи можуть українці, які отримали тимчасовий захист в інших країнах світу та перебувають в цих країнах понад 183 дні, бути одночасно податковими резидентами України та податковими резидентами країни перебування❓

ДПС:
Українці, які отримали тимчасовий захист в інших країнах світу та перебувають в цих країнах понад 183 дні, при дотриманні умов, визначених пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, залишаються резидентами України.

Разом з тим локальне податкове законодавство іншої країни може визнати українців резидентами країни перебування.

Міжнародні двосторонні договори про уникнення подвійного оподаткування передбачають правила розподілу прав оподаткування певних видів доходів між країною — резиденцією платника податків та країною перебування.

Якщо обидві країни вважають особу своїм податковим резидентом згідно з локальним законодавством, а сама особа вважає, що це не відповідає положенням міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування, вона може подати заяву про розгляд своєї справи до компетентного органу України або іншої країни, яка буде вирішуватись за процедурою взаємного узгодження.

Відповідно до міжнародного договору буде проведено відповідний тест (на визначення центру життєвих інтересів), за підсумками якого компетентні органи двох країн повинні прийняти рішення, податковим резидентом якої з двох країн буде вважатися зазначена особа.

При цьому кожен окремий випадок буде розглядатися компетентними органами на основі наданих документів та підтверджень з урахуванням усіх обставин та підстав.

У зв’язку з численними запитами платників податків стосовно податкового резидентства та оподаткування доходів українських громадян, які тимчасово перебувають за кордоном у період дії в Україні воєнного стану, Міністерством фінансів України розроблена анкета з описом можливих ситуацій, у яких опинилися за кордоном громадяни України, та переліком питань, що виникають у зв’язку з цим.

Анкета була доведена через дипломатичні канали до відома компетентних органів європейських країн, США та Канади з проханням надати відповідь.

Інформація, зібрана за допомогою цієї анкети, публікується у розрізі країн, від яких отримані відповіді:

Австрія

Бельгія

Данія

Італія

Латвія

Литва

Польща

Чехія
mof.gov.ua/uk/taxation_abroad-654

Всім привіт! До зазначеного переліку додано офіційну відповідь наступних країн — Португалія та Німеччина.
Переглядайте, будь ласка, та, якщо будуть додаткові питання — пишіть у коментарях, для розгляду особистих кейсів у телеграм — @NataliiaLozko.

А ФОП вважається ознакою якщо веде діяльність, чи навіть якщо просто формально відкритий?

А ФОП вважається ознакою якщо веде діяльність, чи навіть якщо просто формально відкритий?

Формально відкритий також.

Роз’яснення Естонії на офіційному сайті — www.emta.ee/...​n-residency#counting-days

Німеччина: зареєстрували в поліції Ваше місце проживання == стали податковим резидентом.

Тому що постійне місце проживання, є першою і головною ознакою визначення резидентства у Конвенціях.

так якщо по Тимчасовому прихистку, то це ж явно «тимчасове», а не постійне місце проживання, хіба не так? Взагалі, як мені здається, вони й самі не розуміють що цим робити й як коректно все оформлювати

так якщо по Тимчасовому прихистку, то це ж явно «тимчасове», а не постійне місце проживання, хіба не так?

З одного боку, так, але з другого боку, є багато факторів, які треба додатково розглядати при визначенні постійного місця проживання. Вони прописані в офіційних коментарях до модельної конвенції ОЕСР.

Взагалі, як мені здається, вони й самі не розуміють що цим робити й як коректно все оформлювати

100% і немає очікуваного централізованого роз’яснення. Тому треба діяти згідно стандартним вимогам міжнародного законодавства.

де та які податки він повинен сплачувати

інколи краще жити своїм життям та не паритися. залякування — завжди хороший спосіб продати послуги юристів чи адвокатів, які часто ігнорують правозастосовчу практику. І повністю ігнорують той факт, що окрім обовязку сплати податків, ще є права щось від держави отримати. І якщо держава (чинуші всіх рівнів, в т.ч. які не платять податки з хабарів) чхала на права громадян всупереч законам, то треба її\їх максимально фінансувати...
А маючи своє внутрішне бажання підтримати ту чи іншу державу, можна самостійно вирішити скільки заплатити\задонатити та не морочити собі мізки тоннами законів з часів початку римського права
Тут почитати, то треба пів життя згаяти на переписки з міністерствами фінансів різних країн.
ЗІ В 2017 році письмово запросив податкову консультацію в Україні по схожим питанням податкової резиденції, спочатку продовжили термін розгляду на +30\90 днів, бо складне питання, потім просто послали мене в далекі еротичні мандри і вже 5 років виконують свої функції за мої податки...

окрім обовязку сплати податків, ще є права щось від держави отримати

Абсолютно згодна з цією думкою.
Тому і вважаю важливим розбір даної теми, щоб громадяни України не сплачували зайві податки.

Вийшло роз’яснення Мінфіну щодо спорів по питанню податкового резидентства українських громадян, які виїхали закордон — ips.ligazakon.net/...​ocument/view/MF22090?an=1.

А можете текст сюди додати?

А можете текст сюди додати?

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 18.11.2022 р. N 44010-13//2284

Міністерство фінансів України у відповідь на [...] звернення [...] повідомляє.

Кожна країна визначає критерії податкового резидентства у своєму локальному законодавстві з додержанням принципу рівності усіх платників податків перед законом. У більшості європейських країн критеріями податкового резидентства є наявність у фізичної особи так званого центру особистих чи економічних інтересів на території цієї країни, а також перевищення терміну перебування в цій країні понад 183 днів у податковому році. Отже, за певних умов громадянин України, який тимчасово перебуває у такій європейській країні, може розглядатися податковими органами цієї країни відповідно до внутрішнього законодавства як її резидент.

Питання уникнення подвійного оподаткування доходів українських біженців, які тимчасово перебувають за межами України, а також конфлікт за критерієм резидентства (коли обидві країни вважають особу своїм податковим резидентом згідно з локальним законодавством) вирішуються в рамках чинних двосторонніх міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною з відповідними країнами. Правила розподілу прав оподаткування певних видів доходів між країною — резиденцією платника податків та країною, що є джерелом доходу, також встановлюються такими договорами.

Згідно з положеннями міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, які містять спеціальну статтю «Процедура взаємного узгодження», якщо особа вважає, що в результаті дії або рішення контролюючого органу України або відповідного органу влади іншої країни вона піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, що не відповідає положенням міжнародного договору, вона може подати заяву про розгляд своєї справи до компетентного органу України або іншої країни. Компетентний орган прагнутиме, якщо він буде вважати заперечення обгрунтованим і якщо він сам не в змозі дійти до задовільного рішення, вирішити випадок за взаємною згодою з компетентним органом іншої країни.

В Україні порядок проведення процедури взаємного узгодження встановлений статтею 1081 Податкового кодексу України.

Договори про уникнення подвійного оподаткування містять спеціальну статтю «Резиденція». Під час виникнення конфлікту за критерієм резидентства (коли обидві країни вважають особу своїм податковим резидентом згідно з локальним законодавством), буде застосовуватися відповідний тест, встановлений міжнародним договором. За підсумками проведення цього тесту компетентні органи двох країн повинні прийняти рішення, податковим резидентом якої з двох країн буде вважатися зазначена особа. При цьому кожний окремий випадок буде розглядатися компетентними органами на основі наданих документів та підтверджень з урахуванням усіх обставин та підстав.

Якщо за результатами такого розгляду особу буде визнано податковим резидентом України, її доходи (з урахуванням доходів, одержаних за межами України) будуть підлягати оподаткуванню в Україні в загальному порядку відповідно до українського податкового законодавства та з урахуванням положень відповідного договору про уникнення подвійного оподаткування. Така особа буде зобов’язана подати в Україні податкову декларацію за звітний податковий рік у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

При цьому треба мати на увазі, що громадяни України, які визнані резидентами України та легально працевлаштовані у європейській країні і одержують за це доходи, зобов’язані сплачувати у цій державі податок з таких доходів і подавати податкову декларацію. Відповідно до українського законодавства та положень договорів про уникнення подвійного оподаткування податки, сплачені у такому випадку, підлягають зарахуванню в Україні.

У разі, якщо особу буде визнано податковим резидентом іноземної країни, її доходи, одержані з джерела їх походження в Україні, будуть оподатковані в Україні за правилами оподаткування доходів, одержаних нерезидентом, з урахуванням положень відповідного договору про уникнення подвійного оподаткування. Подвійне оподаткування у цьому випадку усувається відповідно до правил, встановлених міжнародним договором.

Що стосується спеціальних правил оподаткування доходів вимушених українських переселенців, то за інформацією з офіційних джерел, що є у розпорядженні Міністерства фінансів України, у Республіці Ірландія, яка є однією з країн Європейського Союзу, запроваджено спеціальні пільгові умови оподаткування для українських громадян, які тимчасово перебувають на території Ірландії у період дії в Україні воєнного стану.

Податкова служба Ірландії буде розглядати українців, які тимчасово проживають в Ірландії, є найманими працівниками українських роботодавців та отримують заробітну плату в Україні за виконання своїх трудових обов’язків, як таких, що не зобов’язані сплачувати ірландський податок на прибуток та універсальний соціальний збір (USC) з таких доходів. При цьому українські роботодавці не зобов’язані використовувати систему PAYE (Pay As You Earn System) для таких доходів. Зазначені пільги поширюються виключно на дохід від найманої праці, який виплачує український роботодавець своїм працівникам, що тимчасово проживають в Ірландії.

Такий пільговий режим застосовуватиметься до кінця 2022 року за умови, що найманий працівник виконував би свої трудові обов’язки в Україні, якби не війна, та з урахуванням того, що він продовжує платити в Україні податок з такого доходу протягом цього року.

З повагою

Заступник Міністра

Світлана ВОРОБЕЙ

Дякую. Тобто потрібно застосувати протокол з залучанням податкових органів обох країн, якщо є критерії в Україні (ФОП) та приймаючій країні (183 дні). Тобто без залучання ніяк?

Дякую. Тобто потрібно застосувати протокол з залучанням податкових органів обох країн, якщо є критерії в Україні (ФОП) та приймаючій країні (183 дні). Тобто без залучання ніяк?

Якщо Ви маєте на увазі під протоколами, податкове законодавство обох країн, то так, звісно, необхідно аналізувати податкове законодавство обох країн. А далі переходити до вивчення Конвенції/Угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень , яку заключено між даними країнами. Та в результаті робити висновок. У статті покроково розписаний алгоритм.

Відправила.
По суті, там нічого нового, що ми не розібрали у цій статті від 03.10.22.
Але хочу додатково ще акцентувати увагу наших громадян на питанні, про яке Мінфін нагадує у своєму листі:

Якщо за результатами такого розгляду особу буде визнано податковим резидентом України, її доходи (з урахуванням доходів, одержаних за межами України) будуть підлягати оподаткуванню в Україні в загальному порядку відповідно до українського податкового законодавства та з урахуванням положень відповідного договору про уникнення подвійного оподаткування. Така особа буде зобов’язана подати в Україні податкову декларацію за звітний податковий рік у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

УВАГА! З практики можу зазначити, що більшість наших громадян, які виїхали за кордон, не беруть до уваги це питання, але це дуже важливо. Прошу вас звернути на це увагу, та приймати рішення про відкриття підприємництва по типу українського ФОПу закордоном, з урахуванням даного питання.

Цікавить думка автора щодо вирішення Приклада № 1 з урахуванням наступних норм угоди про усунення подвійного оподаткування:

ч.2 п.3 ст.5 — де такий ФОП, це постійне представництво, яке надає послуги на території Румунії
п.1.ст.7 — В Україні такий ФОП не має постійного представництва (виїхав) та не надає там послуг, тому сплачує податок на прибуток в Румунії.
п.2 ст.22 — теж саме, сплачує податки в Румунії.
п.3 ст.2 — де єдиний податок не є предметом цієї угоди, тому його сплата не буде врахована в зменшення податку на прибуток в Румунії

Звісно було б класно подорожувати по світу та сплачувати єдиний податок по місту реєстрації ФОПа, але держава, це сервіс за який ми маємо сплачувати. Особливо , якщо ми їдемо туди на тривалий термін.

Доброго дня, Сергій! Докладний розклад кейсу ми проводимо на індивідуальних консультаціях, напишіть нам по контактах у профілі, Вас докладно проконсультують.

А по припиненню податкового резиденства України це справді тільки один варіант? Чи в залежності від ситуації?

А по припиненню податкового резиденства України це справді тільки один варіант? Чи в залежності від ситуації?

Так. Навіть, якщо Ви закриєте ФОП,ТОВ чи будь яку іншу форму бізнесу, Ви все одно залишаєтесь податковим резидентом України, поки не проведете вказані в статті дії.

Дякую. Оформлення документів на ПМП в іноземній країні також «цікава» процедура. Можуть і відмовити. Виходить, що можеш роками не проживати і не мати бізнесу, а податки сплачуй в Україні. Виглядає як податкове рабство ...( Чи то плата за паспорт. Незрозуміло.

Тут з Вами не згодна, в Україні одна з найменших податкових ставок по ПДФО, тому, якщо у Вас виникне ПОДВІЙНЕ податкове резидентство фізичної особи, Ви, маючи відповідну податкову декларацію фізособи у другій країні, скоріш за все в Україні не будете доплачувати ПДФО, а тільки воєнний збір — 1,5%. (треба дивитись ставки ПДФО у відповідній другій країні).

Можливо, але є також значна частина доходів, які не підлягають оподаткуванню в іноземній країні, але підлягають оподаткуванню в Україні як іноземні доходи. Тому з таких сум податок 19.5 в Україні. Наприклад нерозподілений прибуток компанії...

Так, варіантів дуже багато, тому універсальної відповіді для всіх кейсів неможливо надати, є багато нюансів, які треба розглядати. Мета статті — щоб кожний наш громадянин зміг самостійно розібратись та розуміти, де та які податки він повинен сплачувати.
Що стосується іноземних компаній та оподаткуванню в Україні, рекомендую ознайомитись зі статтею про КІК — dou.ua/forums/topic/39265

Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) в Європейському Союзі для отримання певних послуг. А європейський е-підпис буде визнаний в Україні.

Для чого це потрібно❓

Зараз багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та нашим бізнесам отримувати певні послуги чи ідентифікувати свою особу значно простіше.

Це довготривалий процес, але експериментальний проєкт дозволить до укладення угоди з ЄС вирішити нагальні потреби у сфері е-послуг.

Міністерство фінансів Польщі повідомило, що українські біженці повинні сплачувати податки у Польщі з доходів, які отримують за свою трудову діяльність на українських роботодавців!!!, якщо строк перебування в Польщі перевищує 183 дні. — www.money.pl/...​ie-6808096034265632a.html

Дане роз’яснення наразі по цьому посиланню -www.money.pl/...​ie-6808096034265632a.html

Отримано відповідь від Міністерства Фінансів Республіки Польща. В офіційному листі зазначається, що українці можуть зберегти податкову резидентність України та не сплачувати податки в країні перебування. Звісно, мова не йде про доходи з джерел у Польщі. — brdo.com.ua/...​22/07/MF-odpowiedz-49.pdf

Так ці 2 заяви одна іншій протиричать.

Офіційна заява від 06 липня — загальна, а роз’яснення від 08 вересня стосується трудових відносин українських громадян, які працюють за трудовими угодами з українськими роботодавцями.

Дякую за статтю!!

Дякую і Вам за відгук!

Щиро дякую за статтю!
Було страшно почати розбиратися в оподаткуванні, але в цій статті є точна інструкція чи треба сплачувати податки в іншій країні після 183 днів, тому я досить швидко розібралася з моїм статусом в Польщі.
Ще залишалась невпевненість, чи я маю платити податки в Польщі чи ні, тому що польські податкові радники наполягали, що у них необхідно платити.
Тоді, щоб бути 100% впевненою, що я права, я проконсультувалась з Наталією. Ви надали мені такі непробиваємі аргументи, що в моєму випадку я не повинна платити податки у Польщі, що в ужонді відпали всі проблеми)) Польський податковий інспектор перестав мене переконувати, що треба платити податки у них, і погодився з цим, тільки надавши мені деякі уточнюючи питання, до яких я була готова завдяки консультації в ITACCOUNTING.
Справилася в ужонді за 10 хвилин, дякую за збережені нерви, час і гроші!

Дякую за відгук! У випадках, коли до знаннь законодавства додається впевненність, яка є у Вас, то тут без варіантів. Ще раз вітаю! )

Цікаво що вам там такого дали (чи сказали) в ужонді що ви тепер спокійні?

Я поговорила з податковою інспекторкою, перелічила всі обставини мого життя у Польщі та як я працюю, і вона зі 100% впевненістю пояснила мені, що я повинна платити податки лише в Україні.
Вона була впевнена у своїй відповіді, і я спілкувалася з нею в жовтні- тобто у неї вже мав бути досвід з вересня по вирішенню таких питань для українців. Тому не маю підстав сумніватися.

А ви подавили запит на отримання індивудального рішення щодо опадткувння? Там де за кожен кейс спочатку треба заплатити 400 злотих

Так, відповіді на жаль платні... Власне, зараз готую звернення, за допомогою ITACCOUNTING, які написали цю статтю і допомогли мені розібратися з ситуацією.
А у вас є досвід з цією послугою?

То ви отримали офіційну відповідь? Можете поділитися деталями?

доброго дня!підкажіть, будь ласка, чи я буду податковим резидентом в цьому випадку? Репетитор, робота онлайн,фоп, клієнти українці, які живуть в Європі і закордоном, не Польщі , більше 183 днів в Польщі, в Польщі лише перебуваю, в Польщі живу з хлопцем, не оформлені ніяк, винаймаємо квартиру, батьки в Україні, з поляками не маю жодних трудових відносин, оплати через фоп, майна в Польщі немає ніякого, тут нічого не продавала. Чи можу платити податки лише в Україну і все? І підпасти під 14 статтю через рід діяльності?

В ідеалі требі міняти країни щоб не було 180 днів.
Решта на везінні і совісті

Решта на везінні і совісті

Ні, треба діяти згідно міжнародного законодавства та відповідних національних законодавств, а не покладатись на везіння.

доброго дня!підкажіть, будь ласка, чи я буду податковим резидентом в цьому випадку?

Доброго дня! Так, згідно Вашого опису, зараз Ви є податковим резидентом обох країн.

Чи можу платити податки лише в Україну і все?

По даному доходу українського ФОП — так. Але Вам необхідно отримати від польської податкової офіційної письмової відповіді, яку Ви можете отримати особисто чи за допомогою довіреної юридичної особи.
Якщо Вам необхідна допомога чи більш детальна консультація по складанню відповідного запиту до податкової, звертайтесь, ми Вам допоможемо з цим питанням.

Цікаво як сплатити податки з укр.рахунків, якщо все таки до цього дійде, враховуючи заборону НБУ на перекази на рахунки за кордоном.

як сплатити податки з укр.рахунків, якщо все таки до цього дійде, враховуючи заборону НБУ на перекази на рахунки за кордоном.

Вибачте, який тут взаємозв’язок?)

Я до того, що не дуже зрозуміло як зараз можна сплатити податки в умовній Польщі з доходів укр.фоп, якщо польська податкова у результаті індивідуальної податкової консультації надасть відповідь, що декларувати доходи і платити податки у Польщі таки треба.

Зняти в банкоматі гроші, або на депозит покласти та через 3 місяці перевести валюту на польску карту

Депозиту тут не вистачить, якщо порахувати податки по ставці 12/32%.

Якщо український ФОП на 5%, то у Польщі відповідний податок становить 8,5 чи 12% в залежності від класу надаваних послуг.

12500 грн на тиждень? Вам потролити чи ви серьозно? І з отого «депозиту» вам валюту не віддадуть, а тільки гривню по поточному курсу. І шо з нею далі робити? Гусари мовчати! ©

не дуже зрозуміло як зараз можна сплатити податки в умовній Польщі з доходів укр.фоп, якщо польська податкова у результаті індивідуальної податкової консультації надасть відповідь, що декларувати доходи і платити податки у Польщі таки треба.

Відкриваєте у Польщі рахунок для отримання доходу. Але Ви спочатку отримайте таку офіційну відповідь).

І як зробити так, щоб не пришили справу про відмивання грошей? Бо єдиний діючій шлях хочь щось виколупати зі своїх зароблених грошей — це тільки п2п через крипту. А тут буде непахане поле для фіскальних органів країни де відкриті рахунки.

Кожна ситуація індивідуальна, необхідно докладно розглядати. Щодо оподаткування доходу у криптовалюті, то на даний час він оподатковується тільки як дохід фізособи.

"

Прибутки підприємства Договірної Держави будуть

оподатковуватись лише в цій Державі, якщо тільки підприємство не

здійснює комерційну діяльність у другій Договірній Державі через

розташоване в ній постійне представництво

"

Чи власне сама фізична особа-підприємець, яка фізично перебуває у другій Договірній Державі, не вважається постійним представництвом свого підприємства?

Чи власне сама фізична особа-підприємець, яка фізично перебуває у другій Договірній Державі, не вважається постійним представництвом свого підприємства?

У міжнародному договорі між Договорними Державами є перелік, що вони відносять до поняття «постійне представництво». Прегляньте Договір, який Вам потрібен.

zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_168#Text

Стаття 5

Постійне представництво

1. Для цілей цієї Конвенції термін «постійне представництво»
означає постійне місце діяльності, через яке повністю або частково
здійснюється комерційна діяльність підприємства.

2. Термін «постійне представництво», зокрема, включає:

a) місцезнаходження дирекції;

Наскільки я розумію, у випадку ФОП, сама фізична особа і є дирекцією. І якщо її місцезнаходження у Польщі, то виходить, що

Стаття 7

Прибуток від комерційної діяльності

1. Прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується
тільки у цій Державі, якщо тільки підприємство не здійснює
комерційної діяльності в другій Договірній Державі через
розташоване в ній постійне представництво. Якщо підприємство
здійснює комерційну діяльність як вказано вище, прибуток
підприємства оподатковується в другій Державі, але тільки в тому
розмірі, який може бути віднесений до цього постійного
представництва.

Чи

якщо тільки підприємство не здійснює
комерційної діяльності в другій Договірній Державі

треба розуміти як «підприємство не має контрагентів в другій Договірній Державі»?

Наскільки я розумію, у випадку ФОП, сама фізична особа і є дирекцією.

Ні. Ознайомтесь у Вашому Договорі з п.4.
Згідно українського законодавства, при виконанні послуг IT, підприємець виконує послуги на території ЗАМОВНИКА.

п. 4 якої статті Ви маєте на увазі?
Чи можете дати посилання на нормативно-правовий акт, який визначає, що ІТ підприємець виконує послуги на території замовника?

п. 4 якої статті Ви маєте на увазі?

ст. 5

Чи можете дати посилання на нормативно-правовий акт, який визначає, що ІТ підприємець виконує послуги на території замовника?

Це ст. 299.7 Податкового кодексу України, а ще до нього є роз’яснення податкової — kh.tax.gov.ua/...​-ark/news-ark/526346.html

Дякую за відповідь. Чи не могли б Ви уточнити, який підпункт пункту 4 статті 5 вищезгаданої Конвенції можна застосувати до ситуації «Український ФОП-біженець у Польщі»?

4. Незважаючи на попередні положення цієї статті, термін
«постійне представництво» не розглядається як такий, що включає:

a) використання споруд виключно з метою зберігання, показу
або поставки товарів чи виробів, що належать підприємству;

b) утримання запасів товарів або виробів, що належать
підприємству, виключно з метою зберігання, показу або поставки;

c) утримання запасів товарів або виробів, що належать
підприємству, виключно з метою переробки іншим підприємством;

d) утримання постійного місця діяльності виключно з метою
закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для
підприємства;

e) утримання постійного місця діяльності виключно з метою
здійснення для підприємства будь-якої іншої діяльності, яка має
підготовчий або допоміжний характер;

f) утримання постійного місця діяльності виключно для
здійснення будь-якої комбінації видів діяльності, перелічених у
підпунктах від a) до e), за умови, що сукупна діяльність
постійного місця діяльності, яка виникає внаслідок такої
комбінації, має підготовчий або допоміжний характер.

який підпункт пункту 4 статті 5 вищезгаданої Конвенції можна застосувати до ситуації «Український ФОП-біженець у Польщі»

На мій погляд, це пп. (е).
На прикладі відповіді у Литві, у листі необхідно вказати, що підприємець працює по раніше складеним Договорам (якщо це відповідає Вашій ситуації).

нещодавно прийшла польська інтерпретація, вони стверджують, що в моєму випадку можна застосувати термін"постійне представництво". як можна їм довести, що це не постійне представництво?посилатись на цей закон? і що робити, якщо раніше складених догвоорів немає? скласти їх?

Доброго дня!

нещодавно прийшла польська інтерпретація

Вона прийшла Вам особисто?

як можна їм довести, що це не постійне представництво?

Напишіть нам в чаті: t.me/NataliiaLozko, Вас детально проконсультують.

дякую Вам велике! проконсультувались з Наталею,обгворили всі помилки, які я допустила при складанні запиту самостійно, і зрозуміла, що якби складала з юристом, було б набагато простіше!зараз вже маю конкретний план,що робити далі і як не мати проблем в майбутньому

Все складніше.... В Німеччині консультувалися з юристом по податкам. Все просто живите тут, платите тут. Подвійного немає))), сказали писати в укр податкову, щоб вони повертали кошти. Все ніяких інших опцій.
Навіть гірше, якщо працюєте то + до податків маєте сплачувати обовязкове медстрахування ьа соцвнески

В Німеччині консультувалися з юристом по податкам.

Треба вивчати ваш конкретний кейс, Договір між Україною та Німеччиною, подавати письмово офіційний лист до податкової Німеччини. Нехай дають офіційну відповідь.

Щоб платити в Німеччині податки спочатку надо оформити свій статус: чи то стати найманим працівником, чи зареєструватись як німецький підприємець.

То такий «юрист». Треба читати «Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно» — zakon.rada.gov.ua/laws/show/276_001#Text і тут можна побачити, що ваш «юрист» не в темі, а вот як раз те що каже в статі Nataliia Lozko все відповідає дійсності.

Треба читати «Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно» — zakon.rada.gov.ua/laws/show/276_001#Text і тут можна побачити, що ваш «юрист» не в темі, а вот як раз те що каже в статі Nataliia Lozko все відповідає дійсності.

Дякую за фідбек.

Я працюю на роботодавця в Україні офіційно. Живу в евакуації в Польші, термін 183 дні сплинув. Але об,єм моїх заробітків не перевищує річний неоподаткований мінімум в Польщі. Чи потрібно мені щось робити взагалі? Самій звертатися до податкової в Польщі? Підготувати офіціцну справку про доходи з України? Чи нічого не треба робити? Дякую!

Я бы посоветовал сделать справку, перевести оную на польский и заверить. Если у властей Польши к Вам будут вопросы по доходам и налогам, то вот будут и ответы. За подачу декларации не скажу.

Я бы посоветовал сделать справку, перевести оную на польский и заверить. Если у властей Польши к Вам будут вопросы по доходам и налогам, то вот будут и ответы.

Конечно, справка об украинском резидентстве, один из основных документов должен быть .

Я працюю на роботодавця в Україні офіційно. Живу в евакуації в Польші, термін 183 дні сплинув. Але об,єм моїх заробітків не перевищує річний неоподаткований мінімум в Польщі. Чи потрібно мені щось робити взагалі? Самій звертатися до податкової в Польщі? Підготувати офіціцну справку про доходи з України? Чи нічого не треба робити? Дякую!

Так, якщо згідно критеріїв польского податкового законодавства, Ви є їх податковим резидентом також, Вам потрібно підготувати та відправити офіційний лист-запит до податкової Польщі та довідку з української податкової про українське податкове резидентство (переведену на польську мову та апостильовану).

Дякую! А лист-запит про що має бути? Що я формально запитую в податкової Польщі?

Дякую! А лист-запит про що має бути? Що я формально запитую в податкової Польщі?

Формально Ви докладно описуєте всі свої особисті обставини в Україні та закордоном та прикладаєте довідку про українське резидентство до нього (з офіційним перекладом). Якщо Вам буде потрібна допомога, можете написати до нашої компанії по цьому питанню, Вас проконсультують.

краще писати запит з юристом. я написала самостійно,думала,що буде все просто))) деякі деталі вказала невірно, зараз звернулась до Наталі з запитанням,що робити далі

Оскільки зараз існує можливість отримання довідки про податкове резидентство в електронній формі, то чи підійде вона для запиту до польської податкової?

Для Польщі необхідно робити офіційний переклад довідки.

зараз мені казав бугалтер, що по факту видають лише особисто, не онлайн

Довідку про податкове резидентство України відправляють на вказану у електронному податковому кабінеті — електронну пошту. Ми з нашими клієнтами вже отримували такі довідки.
У Польщі офіційні перекладачі приймають такий варіант, ніяких проблем.

Я працюю на роботодавця в Україні офіційно. Живу в евакуації в Польші, термін 183 дні сплинув. Але об,єм моїх заробітків не перевищує річний неоподаткований мінімум в Польщі. Чи потрібно мені щось робити взагалі? Самій звертатися до податкової в Польщі? Підготувати офіціцну справку про доходи з України? Чи нічого не треба робити? Дякую!

Якщо Ви працюєте по трудовій угоді, то для даного випадку було роз’яснення -
Міністерство фінансів Польщі повідомило, що українські біженці повинні сплачувати податки у Польщі з доходів, які отримують за свою трудову діяльність на українських роботодавців!!!, якщо строк перебування в Польщі перевищує 183 дні. — www.money.pl/...​ie-6808096034265632a.html
Якщо Ваш дохід не перевищує неоподаткований мінімум, звітувати про нього все одно необхідно.
Звертайтесь, можемо Вам допомогти у звітуванні.

Посилання веде на неіснуючу сторінку

Посилання веде на неіснуючу сторінку

Дякую, мабуть були зміни на їх сайті. Дане роз’яснення наразі по цьому посиланню -www.money.pl/...​ie-6808096034265632a.html.

Сьогодні ходив розпитувати польский Urząd Skarbowy. Ніхто нічого не знає.
Написали почитати про PIT-11, PIT-36, PIT-ZG, PIT-28.

ФОП 3 группи, робота на іноземну компанію, менше 183 днів в Польші. Чи потрібно буде платити податки зі всіх доходів за час перебування в Польші, чи лише за час зверх 183 днів перебування; чи варто відкривати Ryczałt до закінчення цих пів року, чи без різниці і т.д. і т.п.

Сьогодні ходив розпитувати польский Urząd Skarbowy. Ніхто нічого не знає.

Розумієте, розпитувати немає сенсу, також як і консультуватись у місцевих юристів. Необхідно чітко та детально скласти ПИСЬМОВИЙ запит до податкової. Тільки письмова офіційна відповідь буде Вашою гарантією.
Вам також потрібно вивчити, якщо згідно критеріїв польского податкового законодавства, Ви є їх податковим резидентом також, Вам потрібно підготувати та відправити офіційний лист-запит до податкової Польщі та довідку про українське податкове резидентство (переведену на польську мову та апостильовану).

У випадку Польщі апостиль не потрібен. Лише присяжний переклад.

У випадку Польщі апостиль не потрібен. Лише присяжний переклад.

Чудово! Це — загальний підхід. Є юрисдикції, для яких потрібні 2 апостилі, в кожній країні є свої особливості. Тому у статті я цього і не вказую, тому що це вже індивідуально розглядається.

Denis Davydov а Ви вже зверталися до податкової Польщі? Якщо так — поділіться будь ласка досвідом або хоча б який був фінальний результат.

Ні, я і так резидент РП :) Але якщо ви дійсно цього хочете, гугліть в бік indywidualna interpretacja podatkowa

А хіба після 183 днів автоматично не стаєшь податковим резидентом Польщі? І в цьому випадку потрібно заплатити податок з усіх доходів отриманних в т.ч. і за кордоном за весь період перебування в Польщі. Наскільки я зрозумів це згідно чинного законодавства.

А хіба після 183 днів автоматично не стаєшь податковим резидентом Польщі? І в цьому випадку потрібно заплатити податок з усіх доходів отриманних в т.ч. і за кордоном за весь період перебування в Польщі. Наскільки я зрозумів це згідно чинного законодавства.

Необхідно дивитися Конвенцію між країнами. У статті є посилання, де Ви можете її знайти і перевірити.

Постало питання як практично отримати довідку-підтвердження українського податкового резидентства?
— cabinet.tax.gov.ua/documents/mail
— Тип: Лист
— Тематика: Інші питання, що належать до компетенції ДФС ?
— Короткий зміст ?
— Файл — заповнена заява. Має бути заповнена вручну і відсканована чи можна заповнити електронно?

Постало питання як практично отримати довідку-підтвердження українського податкового резидентства?
— cabinet.tax.gov.ua/documents/mail

так

— Тип: Лист

Ні, Заява (клопотання)

— Тематика: Інші питання, що належать до компетенції ДФС ?

Так

— Короткий зміст ?

Заява про отримання довідки-підтвердження українського резидентства для уникнення подвійного резиденства.

— Файл — заповнена заява. Має бути заповнена вручну і відсканована чи можна заповнити електронно?

Заява заповнюється у довільній формі, згідно з Наказом ДПАУ Про підтвердження статусу податкового резидента України — zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-02#Text.
Наказ Мінфіну від 19.08.22 www.drs.gov.ua/...​ced-95df-7b15286e71c9.pdf, який вказан у статті, буде чинним після його публікації.

теж були в податковій, сказали, що нічого не маємо платити+ сказали писати запит на інтерпретацію, але в інтерпретації було навпаки. краще пишіть запит з юристом

Так, тут важливо врахувати всі нюанси.

В Польше нужно вроде бы платить ФОПам налоги после 183 дней пребывания?

Критерії податкового резидентства у Польщі -
Section I — Criteria for Individuals to be considered a tax resident
Pursuant to the Article 3 paragraph 1a of the Personal Income Tax Act (hereinafter: PIT Act) as a Polish
resident is considered a person who has his/her centre of personal interests or economic interests (centre
of vital interests) in Poland or is present on the territory of Poland for more than 183 days during a tax
year.
Generally person is a Polish resident until he/she fulfils at least one of conditions stipulated in Article 3
paragraph 1a of the PIT Act.
Але щодо ФОП є нюанси, докладно розписано у статті, які кроки необхідно зробити, аби уникнути подвійного оподаткування.

Дякую за дуже детальну статтю. Мав юридичну консультацію в Іспанії й теж почув що якщо нема зареєстрованого представництва, то я не повинен ніяк свою діяльність узгоджувати з місцевими податківцями

Мав юридичну консультацію в Іспанії й теж почув що якщо нема зареєстрованого представництва, то я не повинен ніяк свою діяльність узгоджувати з місцевими податківцями

Так, звичайно, але щоб мати певні гарантії, ще обов’язково треба отримати офіційну відповідь за цією темою від місцевої податкової.

тобто буде достатньо отримати офiцiйну вiдповiдь податковоi щоб спати спокiйно та не шукати iншу краiну для nomad IT так?

Так, але у своєму офіційному запиті до податкової необхідно докладно прописати умови Вашого перебування в країні та деталі Вашої професійної діяльності, а також додати довідку українського резидентства.

Підкажіть, будь ласка, а ви консультувались в Іспанії конкретно щодо ФОПа?

Oleg Larkin в Іспанії консультувався, Ви адресували питання не тому.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Підкажіть, будь ласка, а ви консультувались в Іспанії конкретно щодо ФОПа?

Так, конкретно що до ФОП. Але зараз нема чіткої позиції державних органів що до декларування у наступному році. Тобто це персональне трактування йього хестора. Всі чекають на офеційну заяву податкової.

Можна трохи роз’яснити що це означає?
Я сам у Іспанії тимчасово, працюю як український ФОП.
Мені треба у будь-якому випадку реєструватись як аутономо через 183 дні?

Офіційної позиції нема. Якщо дивитися на закони, то мі вже стали податковими резедентами. 183 дні, також є поняття економічних інтересів..це якщо винаймається квартира або дитина ходить до школи. Тож усі чекають на рішення податкової...якщо воно буде взагалі

Дякую за інформацію.
Страшно навіть уявити скільки у мене набігло...

Все би ок, але навіть з податком 5% у мене немає зайвого, бо треба масу родичів підтримувати, які втратили роботу...

Доброго дня!
Напишіть нам в чаті: t.me/NataliiaLozko, Вас детально проконсультують.

така сама ситуація-теж сім*ю потрібно підтримувати

краще подати офіційний запит до податкової

краще подати офіційний запит до податкової

Так, офіційна відповідь — це найкращий варіант.

Добрий день! Зайшла на ссилку де думала побачу відповідь Літви, але там тільки бачу питання . Чи не складно Вам скинути сюди їх відповідь. Також не розумію — Ви пишете, що постійне представництво повязано з тим, що Згідно українського законодавства, при виконанні послуг IT, підприємець виконує послуги на території ЗАМОВНИКА. Я бачу дуже багато відповідей польської подактвої офіційних, на їх сайтах, що фоп, які виконують свої послуги здалено з території Польщі и знаходяться тут більше 183 днів є постійними представництвами і потрібно сплачувати податки Польщі

Зайшла на ссилку де думала побачу відповідь Літви, але там тільки бачу питання . Чи не складно Вам скинути сюди їх відповідь.

mof.gov.ua/...​torage/files/Литва(2).pdf
Відповідь компетентного органу Литви
щодо податкових наслідків для компаній та фізичних осіб, які можуть
виникнути у зв’язку з тим, що такі особи виїхали з України до Литовської
Республіки через російське вторгнення

Також не розумію — Ви пишете, що постійне представництво повязано з тим, що Згідно українського законодавства, при виконанні послуг IT, підприємець виконує послуги на території ЗАМОВНИКА.

Постійне представництво українського ФОП у другій країні виникає, коли у нього є у постійному доступі будь яке приміщення для здійснення підприємницької діяльності цього ФОП.

Підписатись на коментарі