Тестуємо вебзастосунки Laravel з допомогою PHPUnit

Підписуйтеся на Telegram-канал «DOU #tech», щоб не пропустити нові технічні статті

Всім привіт, мене звати Ігор, я PHP-розробник у компанії Binariks. У цій статті я розповім вам про можливості тестування, які надає фреймворк Laravel в поєднанні з PHPUnit, тому запарюйте чайок та готуйтесь до лонгріду.

Наявність валідних тестів з хорошим покриттям — одне з правил якісного коду. З їх допомогою можна швидко виявити проблеми в функціоналі, відповідно і прискорити вихід функціонала в прод. Вони спрощують життя QA-команді, зменшуючи кількість однотипного мануального тестування, тим самим зменшуючи вплив людського фактора на функціонал.

В залежності від ступеня ізоляції тести розділяють на наступні типи:

 • Unit Tests: максимально ізольовані тести. Використовуються для тестування окремого методу чи функції. Будь-які зовнішні залежності ізолюються на рівні методу чи функції.
 • Components/Service Tests: тести, які перевіряють роботу та взаємодію окремих компонентів, чи сервісів. Ізолюються в межах тестованого функціоналу.
 • API/HTTP Tests: тести, що перевіряють те, як працюють окремі АРІ та роботу всіх компонентів, що викликаються при виконанні запиту.
 • Gui Tests: перевіряють роботу, фронт-енд і бек-енд частини в комплексі.

Як слід проводити тести

Перед тим, як почати розповідь про можливості фреймворку, думаю варто нагадати правила хороших тестів.

 • Тести повинні бути швидкими.
 • Варто уникати надлишкової абстракції в тестах. Код, написаний в тесті, повинен бути читабельним і зрозумілим без надлишкового копання в коді.
 • Назви тестів повинні бути читабельними.
 • Test-Driven Development (TDD) — це методологія, коли тести пишуться перед імплементуванням певного функціоналу. Переваги цього підходу в тому, що ви зразу будете писати майбутній код таким чином, щоб його можна було легко тестувати. Також ця методологія зменшує кількість регресивних тестів (тести, що покривають функціонал після його імплементації).
 • Підготуй, проведи, перевір.

Хороший тест має три стадії:

Підготовка — генерування вхідних даних та станів системи.
Проведення тесту — проведення дій потрібних для тесту.
Перевірка — проведення дій, для перевірки вихідних даних та станів системи.

 • Тест повинен бути відтворюваним і повертати однаковий результат незалежно від кількості викликів тесту.
 • Тести не повинні залежати один від іншого. Якщо в нього буде залежність від іншого тесту, він може повернути помилку, в разі окремого виклику.
 • Тест повинен перевіряти тільки один конкретний тестовий сценарій.
 • Вхідні дані тестів повинні бути реалістичними (використовувати фейкери, для генерування тестових даних — хороша практика).
 • Якщо для тестування потрібно використовувати базу даних — створіть окрему базу даних, на якій ви будете проводити тести.
 • Уникайте логічних виразів в тестах. На зображенні нижче покажу приклади того, як НЕ ВАРТО РОБИТИ.

 • Всі зовнішні залежності в тесті повинні бути ізольованими.
 • Завжди перевіряйте дані відповідними методами. Перевірка даних повинна відбуватися не тільки за значенням, але й за типом.
 • Для максимальної користі з тестів інтегруйте ваші тести в CI/CD — це допоможе вам уникнути людського фактора, який завжди присутній в розробці.
 • Покриття тестами повинно бути максимально можливим. Пишіть тести для різних сценаріїв. Ідеально, коли всі можливі варіанти роботи функціонала покриті тестами. Хорошим показником вважається коли хоча б 70-80% функціоналу покрито тестами.
 • Крім всього вище переліченого, тести можуть служити прикладами того, як працює функціонал, що тестується. Тому добре розглядати тести, як частину специфікації чи документації.

Особливості тестування в Laravel з допомогою PHPUnit

Підтримка тестування за допомогою PHPUnit включена «з коробки», а файл phpunit.xml уже налаштовано для вашої програми. Також у фреймворк додано багато допоміжних методів, які є зручними й спрощують тестування.

За замовчуванням каталог tests в Laravel містить дві папки Feature і Unit.

Unit

Unit-тести призначені для тестування маленької ізольованої частини вашого коду. Окремого методу класу чи функції. Тести в директорії Unit не ініціюють ваш Laravel-додаток, тому з юніт-тестами ви не зможете отримати доступ до сервісів Laravel чи бази даних.

Наведу приклад написання юніт-тестів з практичним застосуванням вищеперелічених правил тестів.

Завдання: імплементувати метод getSubscription в класі SubscriptionService, який буде пропонувати користувачеві підписки в залежності від типу його акаунту.

 • Якщо користувач має преміум-акаунт — пропонувати йому преміум-підписки.
 • Якщо в користувача звичайний акаунт — пропонувати йому базові підписки.

Відповідно до методології TDD почнемо з написання тестів і описуємо очікувану поведінку метода.

Створюємо сам функціонал:

Викликаємо тести:

Unit-тести корисні для перевірки роботи окремих важливих частин коду. Вони є швидкі і пишуться відносно просто, дають високу стабільність коду, що покритий тестами.

Проте їх ізольованість має і недоліки, а саме вони не можуть гарантувати коректну взаємодію всіх окремо протестованих частин коду, при реальних сценаріях, коли код не є ізольованим.

Feature

На відміну від директорії Unit, тести в каталозі Feature призначені для тестування взаємодії різних компонентів програми. Вони ініціюють ваш Laravel додаток. Відповідно, з допомогою цих тестів можна перевіряти більшу частину вашого коду, починаючи від окремих методів, які працюють в інфраструктурі Laravel, те, як кілька об’єктів взаємодіють один з одним або навіть повний запит HTTP включно з відповіддю з сервера.

Згідно з рекомендаціями розробників фреймворку Laravel, більшість ваших тестів мають бути Feature-тестами. Тому, що ці типи тестів забезпечують більшу впевненість у тому, що ваша система функціонує належним чином.

Написання Feature-тестів має кілька особливостей.

 • Оскільки тести мають доступ до бази даних, для тестування варто створити окрему базу даних, на якій будуть генеруватися і тестуватися дані.
 • PHPunit.xml файл дозволить задати чи перезаписати всі .env змінні (в тому числі і конфігурації, які відповідають). Крім того, ви можете створити файл .env.testing в такому випадку він буде використовуватися замість .env файлу при тестуванні.
 • Для оновлення даних Laravel пропонує трейт Illuminate\ Foundation\ Testing\ RefreshDatabase, який здійснює всі міграції та ініціює транзакцію, яка поверне вашу базу даних до вихідного стану після завершення тесту.
 • Для генерування тестових даних варто використовувати Faker, Factories, Seeders.
 • При тестуванні HTTP-запитів варто використовувати функціонал Named Routes — це простий і зручний спосіб генерування складних URL.
 • Використовуйте Laravel Mocks для логінів, завантаження файлів, Events тощо.

Тестування компонента. Приклад: в модель User потрібно додати scope, який буде фільтрувати записи в базі даних за полем is_admin.

— Якщо в scope буде передаватися true — повертати всі записи, в яких поле is_admin true;
— Якщо в scope буде передаватися false — повертати всі записи, в яких поле is_admin false.

Напишемо тест:

Додамо відповідний scope в модель User:

Переконаємося, що тест працює коректно:

Додамо тест для другого випадку:

Перевіримо обидва випадки:

Тестування АРІ. Приклад:

 • Написати тест, який буде перевіряти наступний функціонал.
 • Створити endpoint POST: api/articles.
 • Цей endpoint повинен зберігати в базу даних (user_id (id залогованого користувача), title , text).
 • Доступ до endpoint може мати тільки користувач з правами admin (users.is_admin === true).
 • При успішному виконанні відповідь з сервера статус 200, та наступні поля.
{
	“user_id”: (id користувача),
	“id”: (article id),
	“title”: (поле title)
}


<?php
​
namespace Tests\Feature;
​
use App\Models\User;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Illuminate\Foundation\Testing\WithFaker;
use Tests\TestCase;
​
class CreateArticleTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;
    use WithFaker;
​
    public function setUp(): void
    {
        parent::setUp();
​
        // виключаємо з тесту всі мідлвер, що не відносяться до тесту
        $this->withoutMiddleware();
    }
​
    public function testCreateArticleSuccess()
    {
        // Створюємо користувача-адміна
        $user = User::factory()->create([
            'is_admin' => true,
        ]);
​
        // З допомогою фейкера генеруємо дані запиту
        $request = [
            'title' => $this->faker()->text(6),
            'text' => $this->faker()->text(50),
        ];
​
        // З допомогою методу actingAs() імітуємо поведінку запиту для адміна
        $response = $this->actingAs($user)
            // виконуємо сам запит
            ->post(
                // перший параметр - роут згенерований з допомогою Laravel функціоналу Named routes
                route('articles.create'),
                // Другий параметр - request body
                $request,
            );
​
        // Перевірка результату:
        // Перевіряємо, чи відповідь з сервера 200
        $response->assertStatus(200)
            // Перевірка структури відповіді
            ->assertJsonStructure([
                'id',
                'user_id',
                'title',
            ])
            // перевірка достовірності отриманих даних
            ->assertJson([
                'user_id' => $user->id,
                'title' => $request['title'],
            ])
            // Конвертуємо відповідь в array, щоб отримати id статті
            ->json();
​
        // Перевіряємо, чи був створений запис в базі даних
        $this->assertDatabaseHas('articles', [
            'id' => $response['id'],
            'user_id' => $response['user_id'],
            'title' => $response['title'],
            'text' => $request['text'],
        ]);
    }
}

Laravel «з коробки» має багато методів, що будуть корисні при тестуванні. Коротко пройдуся по них і додам корисні посилання (на документацію :-)):

HTTP-тести:

Назва говорить сама за себе — їх мета провести тестування конкретних ендпойнтів сервера. Часто при тестуванні доводиться стикатися з наступними методами фреймворку:

withoutMiddleware() — допомагає відключити всі, чи задані Middleware;
withHeaders(), withSession(), withCookies() — імітують наявність в запиті певних хедерів, сесій, кукі;
actingAs() — імітує поведінку сервера при певному авторизованому користувачеві;
get(), post(), put(), patch(), delete(), json() — імітує відповідні методи виклику севера;
assertStatus(), assertJson(), assertJsonStructure() — надають можливість перевірки статус відповіді з сервера та його структури;
view(), blade() — можливість перевірки згенерованих фреймворком сторінок.

Методи для імітації роботи функціонала:

У фреймворку передбачена можливість імітування черг, завантажень файлів, нотифікацій, передачі в контейнер імітації роботи певного об’єкта, роботи з часом.

Тестування бази даних:

Контроль за міграціями, можливість скасовувати зміни в базі даних після закінчення тесту, методи для тестування наявності (чи відсутності) певних даних в базі даних.

Методи для тестування консолі:

Фреймворк надає можливості з тестування вхідних та вихідних даних артісанівської консолі.

З встановленням пекеджу Dusk з’являється можливість імітування роботи браузерів і написання GUI тестів.

В цій статті я постарався коротко описати загальні хороші практики, які варто використовувати при написанні тестів, та показати приклади різних типів тестів, та їх імплементації в середовищі Laravel, зробити короткий огляд можливостей тестування в середовищі фреймворка.

Сподіваюся, ця стаття буде вам корисною. Всім успіхів.

👍ПодобаєтьсяСподобалось18
До обраногоВ обраному9
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Підписуйтеся на telegram bot t.me/php_laravel_tips_bot
вньому можна отримати корисні поради по laravel

а ще є дуже крута штука
php artisan test —parallel

Підписатись на коментарі