Які слова в англійській ми плутаємо найчастіше. Конспект не від учителя

Усім привіт, мене звати Юрій Івон, я співпрацюю з компанією EPAM як Senior Solution Architect. Окрім питань, безпосередньо пов’язаних з інженерією ПЗ, мене також дуже цікавить вивчення англійської мови. Я вже писав про граматичні помилки і проблеми з вимовою, але окрім них є окрема категорія проблем — плутанина зі значенням схожих слів та їхнім написанням. Розглянемо найпоширеніші приклади з цієї категорії, які я зустрічав на практиці.

Для деяких слів я дам приклади, щоб додати контексту їхнього використання. В таких прикладах фрази та слова будуть виділені одним з трьох кольорів:

 • Червоний — неправильно.
 • Зелений — правильно.
 • Помаранчевий — може бути і правильно, і неправильно, в залежності від контексту, тому тут в будь-якому випадку треба читати пояснення.

Почнемо з невірного написання, коли замість слова, яке дійсно підходить за змістом, на письмі з’являється щось зовсім інше:

 • Brake замість break. Brake — це «гальмо» або «гальмувати», а break частіше вживається як дієслово і означає «ламати», «переривати», хоча і в іменника значення будуть схожі — «розрив», «пауза в роботі» тощо.
  • These changes can brake the compatibility with the legacy system.
  • These changes can break the compatibility with the legacy system. — Ці зміни можуть зламати сумісність зі старою системою.
  • He was «lucky» to breakbrake while trying to show a problem with another brake to the serviceman. — Йому «пощастило» зламати гальмо, намагаючись показати робітнику сервісу проблему з іншим гальмом.
 • Cash замість cache. Cash — це готівка або гроші взагалі, а той кеш, про який часто розмовляють програмісти — це cache.
 • Lose та loose. Lose вимовляється як «луз» і більш нам знайомий у сенсі «втрачати» або «програвати». Loose звучить як «лус», і в сфері IT його можна часто побачити в словосполученні «Loose coupling», що означає «слабка зв’язаність». Загалом у цього слова багато значень, але більшість так чи інакше схожі на «вільний» чи «незв’язаний», або на «звільняти» чи «розв’язувати», якщо вживається як дієслово.
  • High cohesion is not the opposite of lose coupling.
  • High cohesion is not the opposite of loose coupling. — Висока згуртованість не є протилежністю слабкої зв’язаності.
  • With such a pricing policy we may loose the market share.
  • With such a pricing policy we may lose the market share. — З такою ціновою політикою ми можемо втратити частку ринку.
 • Plain та plane. Схожа ситуація — вимова однакова, а значення зовсім різні. Найчастіше plain вживається як прикметник і значить «простий», «звичайний», «очевидний», «зрозумілий». А plane — найчастіше або літак (від airplane) або площина.
  • I was already on the plain when she tried to call me.
  • I was already on the plane when she tried to call me. — Я вже був у літаку, коли вона спробувала мені зателефонувати.
  • POJO stands for Plane Old Java Object.
  • POJO stands for Plain Old Java Object. — POJO означає «звичайний об’єкт Java». Тут все словосполучення «plain old» можна перекласти як «звичайний».
  • I wish the instruction were written in plain language. — Хотілося б, щоб інструкція була написана зрозумілою мовою.
 • Rich та reach. Rich — це багатий, reach — тягнутись, досягати та ще багато значень.
  • Our solution has reach integration capabilities.
  • Our solution has rich integration capabilities. — Наше рішення має великі інтеграційні можливості.
  • Please rich out to John for further instructions.
  • Please reach out to John for further instructions. — Будь ласка, зверніться до Джона за подальшими інструкціями.
 • Stuff та staff. Stuff — це якісь речі, штуки, мотлох та все таке інше, а staff — це персонал. Помилка що в один, що в інший бік буде виглядати досить кумедно.
 • Than та then. А тут навіть розуміючи різницю можна механічну помилку зробити. Than використовується в порівняннях, де перекладається як «ніж», а then — в умовах та посиланнях на відносні проміжки часу, де він перекладається як «тоді».
  • This release has many more bugs than the previous one. — Цей реліз містить набагато більше багів ніж попередній.
  • We must stabilize the product first and only then we can start introducing new features. — Ми повинні спочатку стабілізувати продукт, і тільки тоді ми можемо почати додавати нові функції.
 • Wander замість wonder. Якщо розглядаємо дієслова, то wander (/ˈwɑːndər/) значить «бродити», «мандрувати», а wonder (/ˈwʌndər/) — «цікавитись» або «дивуватись». Тут я дав приклад транскрипцій для US English, і рекомендував би звернути увагу на правильну вимову цих слів, бо з першим голосним звуком не все так просто.
  • wander if the management is aware of this issue.
  • wonder if the management is aware of this issue. — Цікаво, чи менеджмент знає про цю проблему.

Продовжимо складнішою ситуацією — коли ми вживаємо англійські слова, покладаючись на їх сильну схожість з українськими. І тут можливі три варіанти:

 • вони реально мають в обох мовах однакове значення;
 • значення трохи відрізняються і можна просто втратити деякі нюанси змісту;
 • значення зовсім різні, і нас не зрозуміють, або ми не зрозуміємо, що саме мається на увазі.

Ось друга категорія слів — коли значення схожі, але є нюанси:

 • Effective — так, це слово можна перекладати як «ефективний», але не все так просто. По-перше, окрім «ефективний» воно може означати «дійсний», «чинний» на якийсь проміжок часу. Effectively може ще значити «фактично», а не тільки «ефективно». По-друге, ще є слово efficient, що теж перекладається як «ефективний» і між цими двома англійськими словами є смислова різниця:
  • Effective — той, що досягає бажаного результату.
  • Efficient — той, що потребує оптимальних витрат ресурсів для досягнення бажаного результату.
 • Тому «more effective» буде казати про кращий результат, а «more efficient» — про менші витрати для досягнення результату. І не забуваємо про інші значення слова «effective»:
  • It sounds like an effective approach to attract new customers. — Це звучить як ефективний підхід для залучення нових клієнтів. Тут «ефективний» вказує на те, що такий підхід може залучити багато нових клієнтів, тобто досягнути бажаного результату.
  • We need to design a more efficient calculation algorithm to be able to handle the peak load. — Нам треба розробити більш ефективний алгоритм розрахунку, щоб мати змогу впоратися з піковим навантаженням. А тут «ефективний» вже в сенсі зменшення витрат ресурсів, тому і перекладається як efficient.
  • This law will become effective on January 10. — Цей закон набуде чинності 10 січня.
  • It effectively means that we have to redesign this service. — Це фактично означає, що ми повинні переробити дизайн цього сервісу.
 • Normal — в англійській «нормальний» вживається у сенсі «звичайний», «звичний» або «очікуваний», і немає відтінку вашого ставлення на кшталт «нормальний — значить добре, ненормальний — значить погано». Якщо ви хочете висловити своє ставлення і сказати «це нормально», то краще казати «It’s okay», «It’s alright» та таке інше. Якщо вам мої твердження здаються маячнею — пошукайте, скільки в гуглі зустрічається фраза «It is normal and it is okay» і спробуйте її перекласти.
  • In UK, I had to wait for weeks to see the doctor, and it is normal. — У Великобританії мені довелося чекати тижнями, щоб відвідати лікаря, і це нормально (звичайна ситуація).
  • In UK, I had to wait for weeks to see the doctor, and it is not okay. — У Великобританії мені довелося чекати тижнями, щоб відвідати лікаря, і це не нормально (погано).
  • The approach was intended to short-circuit normal complaints procedures. — Цей підхід мав на меті скоротити звичайні процедури розгляду скарг.
 • Realize — це слово дійсно може означати «реалізовувати» в широкому сенсі, але треба пам’ятати, що частіше воно вживається в значенні «розуміти» або «усвідомлювати». В контексті IT я б завжди перекладав «реалізовувати» як implement.
  • We agreed to implement this feature in the next sprint. — Ми погодилися реалізувати цю функцію в наступному спринті.
  • I just realized that I left my laptop at home. — Я щойно зрозумів, що залишив свій ноутбук вдома.
 • Variant — так, це «варіант», але у сенсі «різновид», а не «варіант вибору». А там, де ми маємо на увазі «варіант вибору», краще казати option або alternative:
  • We have two variants on how to address this requirement.
  • We have two options on how to address this requirement. — В нас є два варіанти, як задовольнити цю вимогу.
  • There are some variants that I am exploring at the moment. — Я можу уявити контексти, в яких це речення може бути коректним, але в переважній більшості випадків variant тут буде недоречним.
  • There are some alternatives that I am exploring at the moment. — Є кілька варіантів, які я досліджую на цей момент.
  • This game is a chess variant. — Ця гра є різновидом шахів.

А тепер — слова які мають зовсім інше значення. Цих слів насправді набагато більше, але я обрав тільки ті, які можна легко зустріти в IT.

 • Accurate — це «точний», а не «акуратний». Відповідно, accuracy — це «точність». Акуратний можна перекласти в залежності від контексту як tidy, neat або careful. Насправді синонімів більше, але, на мій погляд, ці три є основними.
  • I can’t draw such accurate diagrams as she does.
  • I can’t draw such neat diagrams as she does. — Я не можу малювати такі акуратні діаграми, як вона.
  • Having a clean and accurate office helps you clear your mind and increase productivity.
  • Having a clean and tidy office helps you clear your mind and increase productivity. — Чистий і акуратний (охайний) офіс допомагає очистити розум і підвищити продуктивність.
  • We need to make these changes accurately to avoid any disruptions in the business process.
  • We need to make these changes carefully to avoid any disruptions in the business process. — Нам потрібно вносити ці зміни акуратно (обережно), щоб уникнути будь-яких збоїв у бізнес-процесі.
 • Actual — це «діючий зараз», «фактичний», «реальний». «Актуальний» як «важливий на цей момент» та схожих значеннях треба в залежності від контексту перекладати як important, relevant або current.
  • The issue of reducing infrastructure costs is becoming increasingly actual.
  • The issue of reducing infrastructure costs is becoming increasingly important. — Питання зниження витрат на інфраструктуру стає все більш актуальним.
  • While the book is quite old, most of the content is still actual today.
  • While the book is quite old, most of the content is still relevant today. — Незважаючи на те, що книга досить стара, більша частина її вмісту актуальна й сьогодні.
  • The actual cost of the repair was much higher than the estimate. — Фактична вартість ремонту була значно вищою за розрахункову.
  • We need to focus on actual threats. — Ми повинні зосередитися на реальних загрозах.
 • Cabinet — як я вже писав в першій статті, це або шафа (з полками чи шухлядами) або урядовий кабінет. В загальному випадку «кабінет» перекладається на англійську як office або study, але якщо ви хочете зробити на сайті «кабінет користувача» — дивіться мою попередню статтю, там є рекомендації, як не помилитися в цьому випадку.
 • Fabric — це «тканина», «матеріал», «кістяк», але ніяк не «фабрика». І наголос в цьому слові — на першому складі. Не знаю чому, але більшість колег роблять наголос на останньому, коли кажуть, наприклад, про технологію Service Fabric. Як відомо майже всім розробникам, фабрика — це factory.
 • Pretend — частіше за все це «прикидатися», «удавати», а не «претендувати». І хоча можна знайти використання словосполучення «pretend to» у сенсі «пред’являти права на щось», частота такого вживання досить мала, і я б не розглядав його для повсякденного спілкування. Звичне для нас «претендувати» я б перекладав не дослівно, а в залежності від змісту, яке ви вкладаєте в це слово.
  • He pretends to be the best player of the year. — Він удає, що є найкращим гравцем року. Хоч такий зміст речення і теоретично можливий в житті, скоріш за все в цій ситуації хотіли сказати інше.
  • He has a chance to be the best player of the year. — Він має шанс бути найкращим гравцем року.
  • He can become the best player of the year. — Він може стати найкращим гравцем року.
  • Mary pretends to a director position in our company.
  • Mary is applying for a director position in our company. — Мері подається на позицію директора в нашій компанії.
  • Mary is being considered for a director position in our company. — Мері розглядають на позицію директора в нашій компанії.
 • Regime — так, це «режим», але частіше за все політичний. Або в сенсі якогось встановленого порядку речей в колективах або установах. У звичному для нас IT контексті «режим» треба перекладати як mode.
  • The new service can work in two regimes: import and direct query.
  • The new service can work in two modes: import and direct query. — Новий сервіс може працювати в двох режимах: імпорту та прямих запитів.
 • Repetition — це «повторення» в широкому сенсі. «Репетиція» перекладається як rehearsal або dry run.
  • Please schedule a repetition of our presentation.
  • Please schedule a dry run of our presentation. — Будь ласка, заплануй репетицію нашої презентації.
  • We need to repeat the disaster recovery procedure. — Це речення може бути коректним якщо мова йде про повторення, тобто в сенсі «нам треба ще раз виконати процедуру аварійного відновлення» (можливо попередня спроба була невдалою).
  • We need to rehearse the disaster recovery procedure. — Нам треба відрепетирувати процедуру аварійного відновлення.

І бонусом — деякі курйози, які можна легко зустріти у житті:

 • Трохи незручних або кумедних механічних помилок (їх перевірка орфографії скоріш за все не буде підкреслювати, тому дуже легко пропустити):
  • Exist та exit — така плутанина зустрічається нерідко, але коли програма у вас питає «Are you sure you want to exist?», то стає і смішно і моторошно 😊
  • Exiting замість exсiting — якось товаришу написали щось типу «wish you all the best in your exiting life». Він навіть у відповідь вирішив уточнити що саме мали на увазі, але, звісно, мали на увазі «exciting».
  • Pint замість point — одного разу на моє повідомлення зі словами «pint of view» колега мене спитав чого я був у пабі без нього, адже pint — це «пінта», і асоціація в тих же британців з нею однозначна. Іноді доводиться у своїх листах при повторному прочитанні виправляти цю механічну помилку.
  • Pubic замість public — перекладайте самі. Але бачив цю помилку неодноразово, навіть в презентаціях.
 • Транслітерація імені Семен як Semen. Не робіть так! Краще писати Simon, Symon, Simeon та інші варіанти, інакше можете опинитись в дурній ситуації. Якщо не знаєте, що означає така пряма транслітерація — перекладайте самі... 😊
 • Є таке дієслово «to table», і його цікава особливість в тому, що воно має протилежні значення в британській та американській англійській:
  • американська — відкласти питання (покласти в стіл);
  • британська — підняти питання (покласти на стіл);

На цьому поки що все. Звісно, в одній статті неможливо пояснити всі нюанси перекладу або вживання слів. Краще доповнювати ці знання за допомогою живих прикладів, які можна знайти на SKEll, Reverso Context, YouGlish або просто пошуком словосполучення, яке вас цікавить, в Google.

Відразу хочу сказати, що Reverso — не срібна куля, і я там іноді зустрічаю як помилки, так і просто кальку, яка не характерна для «нативної» англійської. Але завдяки кількості прикладів досить легко зрозуміти, який варіант вживається частіше. З результатів пошуку Google не завжди легко зрозуміти контекст, але що зручно — зазвичай просто відрізняти кальку: шукаєш фразу, знаходиш багато вживань, але в топі — тільки пострадянські наукові статті (або китайські), і все відразу стає зрозумілим.

Як завжди, бажаю всім професійного зростання та успіхів у вивченні англійської!

👍ПодобаєтьсяСподобалось64
До обраногоВ обраному29
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Щоб не плутати wander та wonder, я собі запам’ятав, що буква O у слові wonder нагадує відкритий рот, коли ми здивовані

американці теж це роблять

youtu.be/c0N60xOU9yk?t=120

ще одне з моїх улюблених бо я люблю свято the groundhog як на мене не трапляється року щоби хтось прямо у телевізорі у уфірі сказав «grounddog» минулого року точно було двічі другий раз здається просто «забули» а перший раз чуловік секунд 5 «завис» і потім виправився ))

ЗЫ: я сам вчив досить довго і знову же ж таки бо я люблю свято

ЗЫ: ото ні як не запам’ятаю a hedgehog ))

Відразу хочу сказати, що Reverso — не срібна куля

якщо мова про reverso у питанні «як це буде американьскою» то не робіть так ні коли саме принципово навіть гугл перекладач краще

якщо мова про reverso у питанні «зрозуміти що то було значити американською» то як на мене це цілком робочий інструмент на рівні володіння мовою де взагалі існують такі помилки як на мене він дає «наближену точність загального розуміння» на рівні 90-99% тобто ви навряд отримаєте там «не те що було сказано» чи то навіть «геть навпаки» (але це не точно до 1%) але далі вже йде та сама нє пєрєводімая ігра слов (к) (тм) яку можна нормально видобути лише з оригінального тлумачного словника

ЗЫ: я якось зустрічав «книжку радянського емігранта» щось на зразок «які фрази вчити і що вони на справді означають щоб не плутати» як на мене щось схоже на ці статті тіко ціла книжка то я спробував але воно ще російською і мені та тому рівні американської коли я це вже пробував було відверто нудно а от тлумачний словник він завжди тлумачний словник абсолютно те саме як то було «рідною мовою» ))

як на мене reverso як і усілякі подібні двалінгво можуть працювати лише на самому початковому етапі хіба що коли вчити слова і саму базову граматику (бо знову же ж таки present perfect не перекласти без додаткових пояснень) а далі воно скоріш шкідливе бо змушує робити саме те чого треба _не_ робити це перекладати

знову же ж таки моя порада то є лише «спроба апроксимації» на кшталт «як би б це робив я якби був би б на вашому місці» бо скажімо мені «помилки» класу

Pint замість point — одного разу на моє повідомлення зі словами «pint of view» колега мене спитав чого я був у пабі без нього, адже pint — це «пінта», і асоціація в тих же британців з нею однозначна. Іноді доводиться у своїх листах при повторному прочитанні виправляти цю механічну помилку.

уявити вже дууууууже складно тому що слова набираються давно всліпу і насправді при наборі не «спеляться» (як то українсьою же ж?) окрім якихось хитрих випадків типу vehicle

ЗЫ: доречі роками була реальна боль писати engineer скіко там ii скіко ee і чого саме ... для себе знайшов «ключик» пишеш engine який не можливо сплутати і потім просто +er

тож так американська як не іноземна стає вже цілком рідною зі своїми «ноухау як писати правильно» на кшталт як російською у нас було правило перевірки -ться -тся

але ще раз зауважу то вже рівні володіння наступніші за цей а що точно раджу це починати одразу «не перекладати» і то саме «одразу» а не «поступово» чим раніше почнете тим простіше і швидше усі (майже) пораховані «помилки» суто автоматично ліквідуються

уявити вже дууууууже складно тому що слова набираються давно всліпу і насправді при наборі не «спеляться» (як то українсьою же ж?) окрім якихось хитрих випадків типу vehicle

Тут я мав на увазі механічні помилки при наборі всліпу. Звісно такі слова вже в голові не спеляться, але чисто механічно набирається іноді щось не те. А оскільки виходить інше «валідне слово», спелчек може і не підкреслити.

Тут я мав на увазі механічні помилки при наборі всліпу.

так я саме про це зараз я роблю такі помилки майже постійно але на віртуальній клавіатурі айфону айпаду бо там чомусь пропуски «не не натапав» і ще літери буває реагують не як тап а як свап тощо

на звичайній клавіатурі яка вже звична (на незвичній ми повертаємося до проблеми spelling) слова набираются автоматично як слова як закінчена послідовність рухів не усвідомлена до окремих літер тож «пропустити літери» майже не можливо бо ти набираєш одразу слово зате коли це робити саме як spelling тоді так

але чисто механічно набирається іноді щось не те.

а ну да місце тут прокляте а ти руки руки )) і до чого тут тоді американська мова коли руки? ))

ще раз м’язовий автоматизм це щось на кшталт кермування у авто ти навіть толком не думаєш «так на право на ліво» ти це радше візуалізуєш «туди» і кермуєш суто рефлекторно на автоматизмі не замислюючись «так туди це на право а отже повертаємо кермо за годинниковою стрілкою а годинникова стрілка це куди ага 9-та зліва 3-тя справа тож справа на ліво»

хоча так я чува людей які плутають педалі не вмикають «поворотніки» ))

Ще чув про «cum down» замість «calm down» 😀

Но так то ок.
«L» же ковтається при вимові....
Опа..... cum теж у «кіно» :-)

«L» же ковтається при вимові....

маю знайомих тракерів які вимовляють k у сполученнях kn на зразок Knoxville я коли перший раз почув просто не зрозумів і таки реально перепитав say again

ЗЫ: а ну так ще улюблена географія з наголосами куме а ви чули як вони кличуть наша Florida? флорИда! )) там руських багато але прямо я спілкуюся не часто і зараз ну просто щоразу як чую то прямо саме буквально «дьоргає»

Тракери то водії фур?
В мене є приятель, шо каже «пхілліпс» на Philips. Він правда англійською не володіє.

Тракери то водії фур?

да

Він правда англійською не володіє.

американьскою же ж )) англійською то буде lorry

Та не, philips це магнітофон був 😊

Колись давним-давно нам в груповий чат менеджер написав «hi huys», досі не знаєм чи то була опечатка чи ні 😁

Pink Floyd, The Wall
Там є фраза російською.
— Дик!
— Я здесь
— Встань! Дело есть!

Теж собі думаю Dick то ім"я чиєсь... чи... :-)

В бізнес-англійській потрібно також враховувати, коли використовувати британську чи американську граматику, як в наступному прикладі =>

Treat collective nouns (e.g. committee, company, board of directors) as singular OR plural. In BrE a collective noun is usually treated as plural, needing a plural verb and pronoun. In AmE a collective noun is often treated as singular, needing a singular verb and pronoun.

The committee are having sandwiches for lunch. Then they will go to London. (typically BrE)
The BBC have changed their logo. (typically BrE)
My family likes going to the zoo. (typically AmE)
CNN has changed its logo. (typically AmE)

Із поширеного можу ще додати неправильне застосування: purpose — aim — goal — target objective — ambition

Трапляється також, що використовуєть для всіх випадків «goal», як українською було би загальне «ціль/мета»

уся така нє пєрєводімая ігра слов (к) (тм) досить легко і досить швидко «полірується» а) практикою застосування б) насамперед «без перекладу»

... і так доречі саме тому і виникає нє пєрєводімая ігра слов (к) (тм)

ЗЫ: скажімо goal і target не сплутати вже мені але якщо мене піймають і скажуть «переведи» то я не знаю

Не сказав би, що в мене прям супер англійська, особливо зараз, але це щось рівня 7 класу середньої загальноосвітньої школи.
P.S. Хоча знаю реальну історію про gays/guys в листі:)

Хіба рівень 7 класу то достатньо для сучасного ІТ?
Питаю, бо всюди де бачив вимагали майже рівня операторів колл центру 😂

Ну я ж не з голови ці приклади взяв, а з того що бачив і чув в IT середовищі ;) Частково можна погодитись, що тут є деякі елементарні речі — наприклад з break, plain, regime та fabric вже давно не зустрічав помилок (якщо не брати проблему з наголосом в слові fabric). В той же час коряве використання normal, variant, accurate, actual чую і бачу часто, та й інші приклади теж не є рідкістю.

Так, в моїй першій статті :) - dou.ua/forums/topic/38536

А тут можна керуватись відомим пісенним правилом.
Пісню де співають «I feeeeel good» чули напевно всі.
Myself там є? Нема.
Тож у випадку bad теж не потрібно 😁

beach и bitch

вспомнил рядок из песни ))
bitches on the beaches

Схоже, це більше про письмову англійську

Забули улюблене:
sheet vs shit
can’t vs cunt (ну при написанні це важко переплутати, а от при спробі вимовити — майже гарантовано).

Обидва ці приклади скоріш про вимову, я не пам’ятаю випадків коли на письмі так помилялися :). Але про can’t я писав в іншій статті — dou.ua/forums/topic/39356

can’t vs cunt (ну при написанні це важко переплутати, а от при спробі вимовити — майже гарантовано).

Говоримо американ інглішом і проблем не буде.

Гарна стаття, думаю мій вчитель з англійської зацінить

А якщо «lock» перескласти Гуглом на «замок» і назад, вийде «castle».

Ще деякі айті фахівці намагаються писати по високі матерії, такі як «global wOrming»...

А як же знамените «hi gays!» замість «hi guys!»?

Я якось другу описував події бандитської розбірки, що колись була досить відома.
От i написав у мейлі:
....the gay, he is well known local criminal....

Помітив лише за 2-3 дні, і у догонку email
Oh, funny mistype, I put ’gay’ instead of ’guy’.
У відповідь: «Ah, it’s ok. He could be a gay as this is trendy nowadays» 😁

Це класика :)

ass де мало би бути as👌🙂

В мене інколи виходить ass замість add

В мене був прикол з якого дико підгорало на одному проекті: деякі деви постійно плутали слова «кампанія» та «компанія» в українській/російській, але це накладалось і на англійську, тобто перекладаючи і плутаючи слова у себе в голові, вони не бачили різниці між «campaign» та «company»

я постійно роблю помилку в слові recieve receive. причому я одразу знаю що напишу неправильно.
стаття супер! дякую

Я свій дзен зловив коли зрозумів наступний жарт:

«Why didn’t the shark swallow the clown fish?
— Because it tastes funny »

Хоча імхо список помилок тут якийсь дивний. Особливо plain/plane, brake/break тощо.

Якраз brake та plain думав викинути перед публікацією, адже останнім часом не зустрічаю. Тим не менш, таке бувало, тому вирішив що зайвими не будуть.

В brake/break самі американці, бува, не вміют

brake/break самі американці, бува, не вміют

я такого ні коли не зустрічав і як на мене то then than то є звичне але я якось пристрілявся а ще одне з моїх улюблених dear deer сам зустрічав де кілька разів у живому виді і 1 раз бачив у кіно )) у мене завжди таке враження що особливо радянські вивчаючі американську як іноземну вважають буцімто самі американці вони всі «природньо грамотні» но ніт

Щодо then than.
Якось зателефонував мені pen pal from Cardiff.
Ну щось там балакав, а на задньому плані інший голос.
Я знав, що він з батьками то спитав
Is it your dad’s voice?
На що отримав отаке " Whaaaat?«, що сам одразу повторив «Is it your daddy’s voice?», зрозумівши, що саме він «почув» перший раз 😂😂😂

І біда тут у тому, що я реально не знаю як вимовити правильно
Is it your dad’s voice, щоб не попасти у крінжову халепу 🤣
Воно ж так схоже

Is it your dad’s voice?
На що отримав отаке " Whaaaat?«, що сам одразу повторив «Is it your daddy’s voice?», зрозумівши, що саме він «почув» перший раз

сорян не вловлюю нє пєрєводімую ігру слов чисто оригінально американський приклад sluts slots я вже наводив я х.з. таких моментів певно можна нарити набалакати купу

youtu.be/zjuP7q17-Dc

Якось зателефонував мені pen pal from Cardiff.
Ну щось там балакав, а на задньому плані інший голос.
Я знав, що він з батьками то спитав
Is it your dad’s voice?

якщо чесно не зовсім вловлюю теж чого питав і питання саме дивне тобто дуууууже дивне )) саме тому як на мене чувак його тупо не розпарсив бо воно було 146% поза контекстом

ЗЫ: скажімо я можу не упізнавати людей який зустрічаю «поза контекстом» тобто там де я їх не очікую зустріти і мені потрібен час щоб «упізнати»

як на мене це та сама історія sluts slots коли нема чи не достатньо контексту для того щоб виправити помилки передачі за рахунок надмірної інформації тобто контексту мова сама собою і побудована саме так щоб такі речі саме дозволяти інакше що найменший акцент та навіть зміна швидкості та тембру мовлення повністю би б «випадала з розуміння»

якщо чесно не зовсім вловлюю теж чого питав і питання саме дивне тобто дуууууже дивне )) саме тому як на мене чувак його тупо не розпарсив бо воно було 146% поза контекстом

Так посеред балачки чути, що у його кімнаті ще хтось говорить.
Ну то я і спитав.
Кажись контекс норм
І я вирішив, що він то почув як
Is it you dead voice 😳

Up in the air я вперше дивився українською (чи то російською було), фіг згадаю.
Саме у цьому місці резко пішов оригінал шукати, бо у перекладі було реальне WTF?
Стюардеса: «Напытки?»
Клуні:"Що?"
«Напытки бажаете?»

Up in the air я вперше дивився українською (чи то російською було), фіг згадаю.
Саме у цьому місці резко пішов оригінал шукати, бо у перекладі було реальне WTF?
Стюардеса: «Напытки?»
Клуні:"Що?"
«Напытки бажаете?»

у цьому я спостерігаю вже власну проблему бо для мене вже «американська як не іноземна» тобто що спробувати це описати як це я за останніх 10+ років дивився кіно у перекладі з американсьої тільки у випадках у кіно у києві або з інших мов менш мені відомих як то французької тож більшість з мого поточного «культурного контексту» я ні коли не бачив «у перекладі» взагалі і те що бачив колись як то звичний різвяний набір кіно типу «сам удома» не бачив «у перекладі» так давно що сам «контекст» уже втрачено

... тож тут є проблема що мої «поради (і досвід) що до американської» відносяться саме до «американської як не іноземної» і з певною певністю можуть не повність відповідати або навіть повністю не відповідати випадку коли таки «іноземна»

я вже бачу ці відмінності але ще не можу пояснити )) бо для мене це питання нове і цікаве для вивчення але щоби про ілюструвати мої проблеми спробуй відповісти на питання як ти вивчив рідну яка там вона є і які поради з того даси що до її вивчення вже як «іноземної»?

Так посеред балачки чути, що у його кімнаті ще хтось говорить.
Ну то я і спитав.
Кажись контекс норм

ок як на мене тут загальна проблема спілкування конкретно тут в ускладненнях чесно не знаю як це працює у деталях але таке спостерігаю і мені здається особливо на співвітчизниках

чому речення питання ускладнене? чому саме voice? саме voice не мав ні якого контексту бо тут є простіша форма is that your dad? у цьому контексті ти ставиш питання у якому контекст зміщується на voice «чого він запитав за voice? щось не так з voice? щось він почув таке що запитав?»

навіть прибравши voice лишаємо лише dad ти сам пишеш

Я знав, що він з батьками то спитав
Is it your dad’s voice?

ти знав що він з батьками і фактично запитав «йо чувак це шо твій тато та ще й з таким голосом!?» питання поставлене абсолютно риторичне (б. сірьозно ти знав що він з батьками хто ще то міг бути може кіт?) і ставить під сумнів самі факти тобто у цьому питанні ти фактично сумніваєся а шо то його тато? сірьозно? тож чуваку цілком ймовірно могло повністю пере вантажити контекст «б. шо він взагалі мав на увазі що саме він питає» плюс могли спрацювати якісь власні контексти на таке риторичне питання що й спровокувало реакцію

youtu.be/eXnybkQ24v0

чому речення питання ускладнене? чому саме voice? саме voice не мав ні якого контексту бо тут є простіша форма is that your dad?

Чому voice?
Та мабудь тому, що я ж не володію англійською добре.
То і спитав буквально як ми «це батьків голос?»
Але я чомусь реально вирішив, що тут «тупий жарт» у майже однаковому звучанні dad and dead.
Може то я собі напридумував, але якби мене спитали «се твій мертвий голос?», я б теж такий: «Що бля?» 😳

Бывает пишу Hi gays вместо Hi guys в общий чат

Як це розвидіти? Тепер точно так колись привітаюсь 🤦‍♂️

Не сци. Покажешь цей комент і тобі пробачать

доречі з цього місця сьогодні ще й починаються приколи гендерної політ коректності особисто уже зустрічав декілька (гм... ок декілька десятків вже точно) разів «зауваження що до політ не корректності звернення» тобто справа не у тому що gays а що типу guys не є inclusive і так я знаю що самих «пересічних американців» це відверто бентежить у тому плані що скажімо ну так половина моїх знайомих звуть guys на приклад своїх батьків папу маму відповідно а не те що ви може подумали але там певно теж особисто я теж не бачу різниці

Топчик, хоч більшість просто проблеми вокабуляра, але подача супер

пам’ятаю як відкрилась одна моя чакра, не знайшов у статті, тому додам 2 копійки

to advise (verb) але an advice (noun)

an advice

додам що воно does not have a plural form :D

втф :D чакра на чакрі, вельми вдячний

Про нюанси з множиною, в тому числі про advice я писав в своїй першій статті — dou.ua/forums/topic/38536

так але в теорії )) на практиці коли трапляється саме таке то усі пишуть advices і не паряться I would give you five simple advices

Дякую!
Чекав що біля normal буде regular

Колись давно Бріттіш (дідок, років 70) на уроці стебався з дівчини, яка на питання
— How are you?
Відповіла
— Normal

Лише не пригадую суть стебу

Ну типу
Як справи?
— Я нормальна.

Ну ’я’ там нема, очевидно, що дідок щось прикольне знав про відповідь «normal».
Я не пригадую що саме
Він був тролляка.
Наприклад, раз я йому сказав «sorry for my bad English».
Відповідь: «Did I say ’What do you say? / Come again? No? So shut up and stop saying ’sorry for...’» 😂
Такі слова у відповідь можливо когось та ображають. Того, зто не звик

Це не просто плутанина, а результат несистемного поверхневого вивчення іноземної мови. Такі статті гарні, але проблеми для окремого індивідуума не вирішать. Тільки наполегливе навчання і практика звісно

+ до механічних помилок: list — lust, three — tree, fourth — forth

Дуже корисна стаття! Дякую!

Effective — to measure output vs objectives, efficient — to measure output vs input

є в статті, теж порадувало, але в статті таки коректніше про efficient :)

Підписатись на коментарі