Особливості сортування великих файлів на Java

Підписуйтеся на Telegram-канал «DOU #tech», щоб не пропустити нові технічні статті.

Всім привіт. Я Сергій Моренець, розробник, викладач, спікер та технічний письменник, хочу поділитися з вами своїм досвідом роботи з такою цікавою темою, як сортування даних. Сортування — одне з найпопулярніших алгоритмів, які зустрічаються як у роботі, так і на технічних співбесідах. У той самий час впевнений, для більшостi прикладних завдань досить знати метод Collections.sort() в Java чи вираз " ORDER BY " в SQL.

Але мені на співбесідах вже кілька разів зустрічалося те саме питання — як відсортувати великий (або дуже великий) файл з даними (зазвичай рядками) в умовах обмеженого обсягу пам’яті. Раз він зустрічався мені, значить він міг зустрітися і будь-кому, тому я хотів би поділитися своїми напрацюваннями і досвідом у вирішенні цього завдання, тим більше, що ми торкаємося цієї теми на деяких наших тренінгах.

Відомо, що будь-яке рішення у світі ПЗ може вичавити по максимуму два з трьох показників (час розробки, якість та вартість), тому в цій статті я хотів би розглянути не тільки класичний варіант із зовнішнім сортуванням, але й економічніший у плані часу розробки — використання бази даних. Ті benchmarks, які я підготував, дадуть відповідь на запитання — наскільки доречно використовувати те чи інше рішення. Зрозуміло, зараз є велика кількість технологій, що працюють у світі BigData і спеціалізуються на подібних завданнях, але мені хотілося розглянути класичні алгоритми та структури даних (тобто, що і потрібно на співбесіді).

Зовнішнє сортування

Впевнений, кожен розробник знає хоча б один алгоритм сортування. Сортування бульбашкою, вставками, злиттям, швидке сортування — у всіх цих алгоритмів є свої плюси і мінуси. Але їх не можна використовувати безпосередньо, якщо всі дані не можна помістити в оперативну пам’ять (вони знаходяться на зовнішніх носіях). І тоді нам допоможе зовнішнє сортування злиттям:

Ідея дуже проста:

 1. Ми розбиваємо файл на так звані chunks, кожен із яких можна завантажити в пам’ять.
 2. Сортуємо кожен з chunks окремо і записуємо у файл вже відсортований список.
 3. Далі використовуємо сортування злиттям для того, що зберегти рядки у відсортованому вигляді у вихідний файл. Оскільки кожен chunk-файл можна логічно подати як список (або ітератор), то це завдання еквівалентне злиттю безлічі зв’язаних списків в один (інша назва цього алгоритму k-way merge sort).

Нам потрібно буде реалізувати наступний інтерфейс:

@FunctionalInterface
public interface FileSorter {           
                void sort(String inputPath, String outputPath);
}

Розглянемо його реалізацію:

@RequiredArgsConstructor
public class MergeFileSorter implements FileSorter {
 
                private static final int LINE_LENGTH = 30;
 
                private final int chunkCount;
                
                @Override
                public void sort(String inputPath, String outputPath) {
                                try {
                                                long fileSize = Files.size(Path.of(inputPath));
                                                int batchSize = (int) fileSize / (chunkCount * LINE_LENGTH);
 
                                                writeChunks(inputPath, batchSize);
 
                                                mergeAndSort(inputPath, outputPath, batchSize);
                                } catch (IOException ex) {
                                                throw new RuntimeException(ex);
                                }
                }
 
                private void mergeAndSort(String inputPath, String outputPath, int batchSize) throws IOException {
                                Path chunkFolder = getChunkFolder(inputPath);
 
                                List<Path> chunks = Files.walk(chunkFolder).filter(path -> !Files.isDirectory(path)).toList();
 
                                Iterator<String> mergedIterator = new MergedIterator(chunks);
                                Path path = Path.of(outputPath);
 
                                Files.writeString(path, "");
                                List<String> lines = new ArrayList<>(batchSize);
                                while (mergedIterator.hasNext()) {
                                                String line = mergedIterator.next();
 
                                                lines.add(line);
                                                if (lines.size() >= batchSize) {
                                                                Files.write(path, lines, StandardOpenOption.APPEND);
                                                                lines.clear();
                                                }
                                }
                                if (!lines.isEmpty()) {
                                                Files.write(path, lines, StandardOpenOption.APPEND);
                                }
 
                }
 
                private void writeChunks(String inputPath, int batchSize) throws IOException {
                                try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(inputPath))) {
                                                String line = reader.readLine();
 
                                                List<String> lines = new ArrayList<>(batchSize);
                                                int index = 0;
 
                                                while (line != null) {
                                                                lines.add(line);
                                                                if (lines.size() >= batchSize) {
                                                                                Collections.sort(lines);
                                                                                Files.write(getChunkFileName(inputPath, index), lines);
                                                                                lines.clear();
                                                                                index++;
                                                                }
                                                                line = reader.readLine();
                                                }
                                                if (!lines.isEmpty()) {
                                                                Collections.sort(lines);
                                                                Files.write(getChunkFileName(inputPath, index), lines);
                                                }
                                }
                }
 
                private Path getChunkFolder(String inputPath) {
                                Path parent = Path.of(inputPath).getParent();
 
                                return parent.resolve("chunks");
                }
 
                private Path getChunkFileName(String inputPath, int index) {
                                return getChunkFolder(inputPath).resolve(index + ".txt");
                }
 
                class MergedIterator implements Iterator<String> {
                                private final List<Iterator<String>> iterators;
 
                                private final String[] currentData;
 
                                public MergedIterator(List<Path> paths) {
                                                iterators = paths.stream().map(this::streamLines).map(Stream::iterator).toList();
                                                currentData = iterators.stream().map(Iterator::next).toArray(String[]::new);
                                }
 
                                private Stream<String> streamLines(Path path) {
                                                try {
                                                                return Files.lines(path);
                                                } catch (IOException ex) {
                                                                throw new RuntimeException(ex);
                                                }
                                }
 
                                @Override
                                public boolean hasNext() {
                                                return iterators.stream().anyMatch(Iterator::hasNext);
                                }
 
                                @Override
                                public String next() {
                                                String minLine = null;
                                                int minIndex = -1;
                                                for (int i = 0; i < currentData.length; i++) {
                                                                if (currentData[i] != null && (minLine == null || currentData[i].compareTo(minLine) == -1)) {
                                                                                minLine = currentData[i];
                                                                                minIndex = i;
                                                                }
                                                }
                                                Iterator<String> minIterator = iterators.get(minIndex);
                                                currentData[minIndex] = minIterator.hasNext() ? minIterator.next() : null;
                                                return minLine;
                                }
                }

Головна частина цього рішення — клас MergedIterator, який грає роль composite та об’єднує усі ітератори разом. Ідея наступна. Ми отримуємо ітератор, завантажуючи кожен chunk файл як Stream за допомогою методу Files.lines. А далі ми зберігаємо для кожного ітератора поточне значення і на кожному кроці глобальної ітерації шукаємо найменше з них, записуємо у вихідний файл і зчитуємо наступний рядок з цього ж ітератора. Ітерація закінчується, коли ми дійдемо до кінця кожного chunk-файлу.

Це дуже проста реалізація і можна помітити, що хоча на кожному кроці ми видаляємо лише одне значення зі списку currentData, нам доводиться наступного кроку знову шукати мінімальне значення з цього списку. Інтуїція підказує, що краще зберігати currentData не як список, а як відсортований набір (SortedSet), тоді першим елементом у ньому буде потрібне нам мінімальне значення (рядок). Але проблема в тому, що потрібно буде якось дізнатися, якому ітератору відповідає цей рядок, щоб просунути його вперед.

Тому зручніше зберігати в SortedSet не рядок, а об’єкт IteratorInfo з двома полями: рядок та ітератор, але порівнювати ці об’єкти саме по рядку:

                class TreeSetMergedIterator implements Iterator<String> {
                                private final Set<IteratorInfo> iterators;
 
                                public TreeSetMergedIterator(List<Path> paths) {
                                                iterators = paths.stream().map(this::streamLines).map(Stream::iterator).map(IteratorInfo::new)
                                                                                .collect(Collectors.toCollection(TreeSet::new));
                                }
 
                                private Stream<String> streamLines(Path path) {
                                                try {
                                                                return Files.lines(path);
                                                } catch (IOException ex) {
                                                                throw new RuntimeException(ex);
                                                }
                                }
 
                                @Override
                                public boolean hasNext() {
                                                return iterators.stream().map(IteratorInfo::getIterator).anyMatch(Iterator::hasNext);
                                }
 
                                @Override
                                public String next() {
                                                IteratorInfo info = iterators.iterator().next();
                                                String line = info.getLine();
                                                iterators.remove(info);
                                                if (info.iterator.hasNext()) {
                                                                iterators.add(info.next());
                                                }
                                                return line;
                                }
 
                                @Getter
                                @Setter
                                static class IteratorInfo implements Comparable<IteratorInfo>{
                                                private final Iterator<String> iterator;
 
                                                private String line;
 
                                                public IteratorInfo(Iterator<String> iterator) {
                                                                this.iterator = iterator;
                                                                line = iterator.next();
                                                }
 
                                                public IteratorInfo next() {
                                                                line = iterator.next();
                                                                return this;
                                                }
 
                                                @Override
                                                public int compareTo(IteratorInfo info) {
                                                                return line.compareTo(info.line);
                                                }
                                }
                }

Єдиний підступ у такому підході — ми порушуємо одне з головних правил колекцій, заснованих на унікальності елементів. Ми змінюємо ключ (тобто рядок) після того, як вона вже знаходиться в TreeSet. А ключ повинен бути immutable. Тому нам доводиться спочатку видалити елемент, а потім його знову додати:

                                                iterators.remove(info);
                                                if (info.iterator.hasNext()) {
                                                                iterators.add(info.next());
                                                }

Використання БД

Реляційні БД хороші тим, що в них досить легко записати структуровані дані, а потім отримати відсортований варіант за допомогою конструкції SELECT...FROM...ORDER BY.

Для тестування я взяв дві найпопулярніis embedded бази даних — H2 та Sqlite. Вони не вимагають окремого сервера, достатньо лише додати одну Maven бібліотеку до свого про’кту. H2 компактніша (2 Мб jar-файл проти 12 у Sqlite). Обидві технології включають перспективний і в теорії швидший режим in-memory, коли всі дані зберігаються в пам’яті. Це дозволяє забути про такі інфраструктурні завдання, як очищення бази під час тестування.

При цьому не варто впадати в ейфорію. Хоча теоретично H2 підтримує до 2^64 записів у таблиці, проте обмежений обсягом поточної пам’яті на сервері і не підтримує масштабування. Тому цікаво було протестувати бази даних NoSQL (ті ж MongoDB, Redis), які дозволяють рівномірно розподіляти дані по partitions. Можливо, це буде у наступній статті.

Реалізація однакова для обох БД, єдине поле, що змінюється — JDBC URL:

@RequiredArgsConstructor
public class DatabaseSorter implements FileSorter {
 
                private static final String TABLE_SQL= "CREATE TABLE Lines (line VARCHAR(30))";
                
                private static final String INDEX_SQL = "CREATE INDEX idxLines ON Lines(line)";
 
                private static final String INSERTION_SQL = "INSERT INTO Lines VALUES(?)";
 
                private static final String DROP_SQL = "DROP TABLE Lines";
 
                private static final String QUERY_SQL = "SELECT line FROM Lines ORDER BY line";
 
                private final int batchSize;
 
                private final String jdbcUrl;
 
                @Override
                public void sort(String inputPath, String outputPath) {
                                try (Connection conn = DriverManager.getConnection(jdbcUrl)) {
                                                insertDataToDB(conn, inputPath);
 
                                                writeToFile(conn, Path.of(outputPath));
 
                                                dropTable(conn);
                                } catch (SQLException | IOException ex) {
                                                throw new RuntimeException(ex);
                                }
                }
 
                private void writeToFile(Connection conn, Path outputPath) throws SQLException, IOException {
                                List<String> lines = new ArrayList<>(batchSize);
                                
                                Files.writeString(outputPath, "");
                                try (Statement stmt = conn.createStatement()) {
                                                ResultSet rs = stmt.executeQuery(QUERY_SQL);
                                                while (rs.next()) {
                                                                String line = rs.getString("line");
                                                                lines.add(line);
 
                                                                if (lines.size() > batchSize) {
                                                                                Files.write(outputPath, lines, StandardOpenOption.APPEND);
                                                                                lines.clear();
                                                                }
                                                }
                                                if (!lines.isEmpty()) {
                                                                Files.write(outputPath, lines, StandardOpenOption.APPEND);
                                                }
                                }
                }
 
                private void dropTable(Connection conn) throws SQLException {
                                try (Statement stmt = conn.createStatement()) {
                                                stmt.executeUpdate(DROP_SQL);
                                }
                }
 
                private void createTable(Connection conn) throws SQLException {
                                try (Statement stmt = conn.createStatement()) {
                                                stmt.executeUpdate(TABLE_SQL);
                                }
                }
 
                private void insertDataToDB(Connection conn, String inputPath) throws SQLException, IOException {
                                conn.setAutoCommit(false);
 
                                createTable(conn);
 
                                try (PreparedStatement insertStmt = conn.prepareStatement(INSERTION_SQL)) {
 
                                                int count = 0;
                                                try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(inputPath))) {
                                                                String line = reader.readLine();
 
                                                                while (line != null) {
                                                                                insertStmt.setString(1, line);
                                                                                insertStmt.addBatch();
 
                                                                                count++;
 
                                                                                if (count >= batchSize) {
                                                                                                insertStmt.executeBatch();
                                                                                                conn.commit();
                                                                                                count = 0;
                                                                                }
                                                                                line = reader.readLine();                                                                
                                                                }
                                                                if (count > 0) {
                                                                                insertStmt.executeBatch();
                                                                                conn.commit();
                                                                }
                                                }
                                                
                                                createIndex(conn);
                                }
                }
 
                private void createIndex(Connection conn) throws SQLException {
                                try (Statement stmt = conn.createStatement()) {
                                                stmt.executeUpdate(INDEX_SQL);
                                }
                                
                }

Декілька слів про це рішення:

 1. Для максимальної швидкодії був використаний JDBC.
 2. Таблиця складається з одного стовпця line. Оскільки рядки в принципі можуть дублюватися, його не можна зробити первинним ключем, а тільки звичайним вторинним індексом.
 3. Для того, щоб індекс не перебудовувався під час вставки даних, спочатку рядки вставляються в таблицю, а потім вже створюється індекс.
 4. Рядки вставляються в таблицю батчами зазначеного розміру.

Внутрішнє сортування

Для порівняння цікаво взяти дуже просту реалізацію, яка використовує звичний метод Collections.sort:

public class TimSortFileSorter implements FileSorter {
 
                @Override
                public void sort(String inputPath, String outputPath) {
                                try {
                                                List<String> lines = Files.readAllLines(Path.of(inputPath));
                                                Collections.sort(lines);
                                                Files.write(Path.of(outputPath), lines);
                                } catch (IOException ex) {
                                                throw new RuntimeException(ex);
                                }
                }

Який тип сортування буде використаний тут? Це хороше питання для співбесіди, тому що правила змінювалися неодноразово у версіях Java 6/7/8. Якщо раніше використовувалося швидке сортування, то зараз для сортування об’єктів (наших рядків) буде використовуватися Tim сортування, комбінація сортувань злиттям і вставками.

Benchmarks

При тестуванні використовувалися наступне залізо та ПЗ:

 1. JDK 19.0.2;
 2. JMH 1.36;
 3. Intel Core i9, 8 ядер, 16 потоків;
 4. 8 Гб пам’яті для JVM (крім тих випадків, де вказувалося 512Mб).

Було використано два вхідних текстових файли (30 і 1000 Мб), де зберігалися згенеровані випадковими чином 30-символьні рядки. Для зовнішнього сортування використовувалося 100 батчів, для алгоритмів, заснованих на БД, дані записувалися та читалися з бази батчами по 100 записів.

Ось так виглядав основний код тесту:

@State(Scope.Thread)
@BenchmarkMode(Mode.AverageTime)
@Warmup(iterations = 10)
@Measurement(iterations = 10)
public class FileSorterBenchmark {
 
                private Map<String, FileSorter> sorters;
 
                @Setup
                public void setup() {
                                sorters = new HashMap<>();
                                sorters.put("h2_memory_100", new DatabaseSorter(100, "jdbc:h2:mem:"));
                                sorters.put("h2_ssd_100", new DatabaseSorter(100, "jdbc:h2:file:./data.db"));
                                sorters.put("sqlite_ssd_100", new DatabaseSorter(100, "jdbc:sqlite:./sample.db"));
                                sorters.put("sqlite_memory_100", new DatabaseSorter(100, "jdbc:sqlite::memory:"));
                                sorters.put("merge_100", new MergeFileSorter(100, false));
                                sorters.put("merge_treeset_100", new MergeFileSorter(100, true));
                                sorters.put("timSort", new TimSortFileSorter());
                }
                @Param({ "h2_memory_100", "h2_ssd_100", "sqlite_memory_100", "sqlite_ssd_100", "merge_100", "merge_treeset_100", "timSort" })
                private String sortMethod;
 
                @Param({ "./input-billion.txt", "./input-30million.txt" })
                private String fileName;
 
                @Benchmark
                public void replace(Blackhole blackhole) {
                                FileSorter sorter = sorters.get(sortMethod);
                                sorter.sort(fileName, "output.txt");
                                blackhole.consume(sorter);
                }

В результаті було отримано цікаві результати:


Метод сортування/Розмір файлу (Мб)


30


1000


H2 (memory)


6.3


error


H2 (SSD)


6.9


226


H2 (SSD), 512M239


Sqlite


4.5


143


Sqlite, 512M140


Зовнішня


2.3


75


Зовнішня (TreeSet)


0.7


26


Зовнішня (TreeSet), 512M


0.75


28


TimSort


0.7


30

База даних H2 (в режимі in-memory) виявилася беззахисною перед OutOfMemoryError. Якщо їй виділити 512 Мб для гігабайтного файлу, вона практично відразу падала з цією помилкою. Якщо їй виділялося 8 Гб, вона падала з помилкою «Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space» під час створення індексу, хоча пам’яті було предостатньо. Проте в SSD варіанті при виділених 512М вона зуміла впоратися із завданням.

Висновки

У цій статті було розглянуто кілька способів сортування файлів, як простіших і зрозуміліших, так і інтелектуальніших, які потребують більше витрат часу на розробку та тестування. Benchmarks показали, що використання зовнішнього сортування виправдане з точки зору ресурсів (час роботи в 2-3 рази менше, ніж у БД). Крім того, використання TreeSet ще більше прискорило роботу процесу (приблизно в 3 рази). У цьому такі алгоритми досить добре масштабуються. При збільшенні вхідного файлу в 30 разів час роботи збільшувався лінійно (приблизно в 30 разів). При цьому ми можемо регулювати розмір chunk-файлів, підлаштовуючи його під обсяг пам’яті. Більше того, оптимізована версія навіть перевершила Tim сортування на гігабайтному файлі (на 10%).

Чи можна ще більше оптимізувати цей алгоритм? Зрозуміло, за допомогою розпаралелювання завдань. Зараз і робота з диском (читання/запис), і обчислення (початкове сортування та злиття) виконуються в одному потоці. Можна, наприклад, рознести по різних потоках читання та запис різних файлів, а також сортування chunk-файлів. Тобто в кожному окремому потоці буде сортування та запис окремого chunk-файлу. Я не став наводити деталі в цій статті, щоб не обтяжувати її кодом, можливо викладу в окремій статті.

Ще один напрямок для оптимізації — це масштабування. Зараз наш алгоритм працює для файлів практично будь-якого розміру та навіть невеликих обсягів оперативної пам’яті. Але якщо вхідний файл буде досить великий (розміром з терабайт), то процес сортування буде дуже довгим, тому що ми впираємося в кількість ядер та обчислювальну потужність ядра на нашому сервері. Тому для таких файлів доцільно використовувати кластер із серверів, кожен з яких зберігає лише частину даних (рядків) та сортує їх на своєму сервері. Таку функціональність як partitioning підтримують багато NoSQL баз даних, такі як Redis і MongoDB, можливо, я торкнуся цієї теми в окремій статті.

Серед баз даних, Sqlite показала найкращі результати. Вона не тільки швидше відпрацювала, ніж H2, але і змогла коректно виконати сортування навіть якщо їй виділялося менше пам’яті, ніж обсяг оброблюваних даних. Більше того, у SSD варіанті вона компактніше зберігала дані. Для 30-мегабайтного файлу база даних зберігала 37 Мб (тоді як H2 105 Мб).

👍ПодобаєтьсяСподобалось4
До обраногоВ обраному2
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Чогось воно дуже схоже на якийсь захмарний over-engineering. Цікаво було б порівняти з чимось на кшталт «cat * | sort | uniq | awk...»

але й економічніший у плані часу розробки — використання бази даних.

Ящко на кожну задачу використовувати такі инструменти, то у довгостроковій перспективі це буде неможливо добре підтримувати і все краще реалізувати декілька своїх классів.
Якщо це не процесс, що треба автоматично запускати хоча б десятки разів на день — то простіше за все використовувати звичайний bash sort, що добре працюе навіть на десятках Гб рядкових текстових данних. Файли розміром 30-1000 Мб відсортуе менш ніж за секунду.

Було використано два вхідних текстових файли (30 і 1000 Мб), де зберігалися згенеровані випадковими чином 30-символьні рядки.

Це дуже замало. У тому числі в контексті інтервью. Треба розглядати файли розміром десятки чи навіть сотни Гб.

Минулого року для одного РОС сторкнувся с необхідністю опрацьовувати велику кількість рядків у великих файлах, у рамках початкового эксперементу — 330 Гб, корен рядок біля 1000 символів. Вони були «частково» відсортовані.
У процессі треба було досортувати данні певними шматками за зробити декілька незалежних этапів обрацьювання данних и отримати певну статистику. Сортування потрібне було и на цих этапах и для сортування результату.

Чисто із цікавості поставив ціль зробити це локально (не треба так робити!) на рабочому ноуті (Macbook pro 2019, 32 Gb, i9 2.4 GHz, SSD 500 Gb). Мова — Kotlin.
Основні проблеми з якими зіткнувся:
— Звичайно нестача памʼяті, для JMV було виділено біля 20 Gb, що більне ніж на порядок менше за весь розмір данних і є більш-менш лімітом для сучасного PC.
— Нестача розміру диску, бо с такими файлами та усім іншим на ноуті залишалося біля 100 Gb вільного місця.
— Швидкість опрацювання CPU, бо за замовчуванням процесс йде у 1 thread и що б запустити це у декілька потоків — треба набагото більше, ніж створити новий потік і OOM траплялися набагато частіше.

І окремо — увесь цей велосипед, що я зробив для эксперименту, не придатний для використання у продакшину, де данні можуть опрацьовуватися у розподіленних ресурсах (Hadoop/Spark). А розмір данних ще більший и вимірюется у Тб.
Багато де, впровадження, використання та підтримка запропонованного рішення у проді буде follow-up запитанням на інтервью.

Take away що для себе зробив:
— Якщо вам потрібно опрацьювувати десятки Гб саме текстових данних більше одного разу, то скоріше за все ви щось робите не так.
— Відкрив для себе, що є декілька форматів данних, що займаюсь більше ніж на порядок мешне розмір ніж звичайний текстовий. І краще витратити додатковий час, що б відразу отримувами данні у зручному форматі від джерела данних (не завжди можливо)
— Коли треба обрацьовувати великі объеми данних регулярно — краще це відразу робити застосовуючи для чього відповідні инструменти, а не робити ведлсипед самому.
База данних чисто для сортування не є таким рішенням у реальному житті, так як майже завжди з цими данними треба ще щось робити. Hadoop/Spark як раз для чього и розроблялися.

це якийсь жарт чи що

Було використано два вхідних текстових файли (30 і 1000 Мб), де зберігалися згенеровані випадковими чином 30-символьні рядки.

отже 1 ГБ (1,073,741,824 байт) 32 символи на рядок маємо 2 у ступені (30-5) = 33,554,432 рядків для чого вистачить індексу 32 біти (4,294,967,296 значень) беремо таблицю індексів і сортуємо індекси потім за таблицею індексів записуємо чи перезаписуємо рядки з файлу

всьо

ок варіант додатковий який можливо дає уникнути таблиці індексів або просто забезпечує доступ до рядків файлу на пряму одразу у режимі прямого доступу це memory mapped file у джава вони точно є

ЗЫ:

8 Гб пам’яті для JVM (крім тих випадків, де вказувалося 512Mб).
Було використано два вхідних текстових файли (30 і 1000 Мб)

може якась помилка? чого 1 ГБ даних не помістився цілком у 8 ГБ пам’яті?

чого 1 ГБ даних не помістився цілком у 8 ГБ пам’яті?

Джава, сер. Інколи для цього і 1ТБ буде замало.

Якщо створювати Character на кожен символ

Підписатись на коментарі