Проект Закону та Принципи Рівності: Розгляд Законопроекту щодо відстрочки студентів від військової служби в Україні

4 вересня 2023 року в Україні було внесено проект закону, який порушив важливе питання стосовно відстрочки від військової служби для окремих категорій громадян. Депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу» Федір Веніславський вніс до розгляду законопроект «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», який на момент свого внесення став предметом ретельного аналізу та обговорення.

Зміст цього законопроекту передбачає скасування права на відстрочку від військової служби для двох конкретних категорій громадян: перша — включає чоловіків, які вступили до вищих навчальних закладів після досягнення 30-річного віку; друга — стосується тих, хто обрав навчання на рівні освіти нижчому, ніж вже здобутий.

Протягом, майже, тижня проект закону перебував на розгляді у комітетах українського парламенту та став темою № 1 усіх українських ЗМІ. Свій висновок щодо проекту закону був представлений 12 вересня Комітетом з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

У своєму висновку Комітет підкреслив, що представлений Проект Закону у своїй запропонованій редакції не відповідає нормам та принципам, що містяться в правовому полі Європейського Союзу. Головним чином, вказано, що законопроект № 9672 не забезпечує відповідність ключовим принципам рівності перед законом та заборони дискримінації, які є основними принципами в європейському праві та установчих договорах Європейського Союзу.

Аналіз аргументів, що служили основою для висновку про невідповідність запропонованого законопроекту принципам рівності та недискримінації, включає наступні ключові позиції:

  • Міжнародні зобов’язання України перед Європейським Союзом. Відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом — принципи прав людини, основоположних свобод та верховенства права повинні бути основою як внутрішньої, так і зовнішньої політики України.
  • Основні цінності Європейського Союзу. Відповідно до статті 2 Договору про Європейський Союз, ЄС засновано на цінностях, такі цінності, як повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та повага до прав людини є основою функціонування та розвитку Європейського Союзу.
  • Заборона дискримінації. Згідно з положеннями статті 21 Хартії основних прав Європейського Союзу визначає, що ніхто не повинен піддаватися негативній обробці на підставі будь-яких ознак, включаючи вік чи рівень освіти.
  • Право на освіту та доступ до неї. Згідно зі статтею 14 Хартії основних прав Європейського Союзу, кожній особі гарантується право на освіту та доступ до професійного навчання та його продовження.
  • Принцип рівності перед законом. Рівність осіб перед законом вимагає надання однакових правових можливостей, як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових прав і свобод.
  • Подолання соціальної несправедливості. Зазначено, що метою та основним завданням законопроекту є подолання соціальної несправедливості у виконанні конституційного обов’язку громадянами щодо захисту Батьківщини, проте, ця мета не може виправдовувати дискримінацію на підставі віку чи рівня освіти.
  • Рівність та заборона будь-якої форми дискримінації є основними принципами, які лежать в основі не лише європейських цінностей, але й становлять невід’ємну частину конституційної системи України. Право на рівність перед законом та відсутність будь-якої форми дискримінації закріплено у статті 24 Конституції України. Важливо зауважити, що згідно зі статтею 64 Конституції України, це право не може бути обмежене під час воєнного чи надзвичайного стану.

Отже, висновок Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу щодо невідповідності запропонованого законопроекту принципам рівності та недискримінації ґрунтується на зазначених міжнародних зобов’язаннях, цінностях Європейського Союзу та принципах права, які вимагають захисту прав і свобод кожного громадянина без будь-яких форм дискримінації.

Про що говорить такий висновок?

Негативний висновок певного комітету Верховної Ради не означає неприйняття проекту закону як такого, іноді рішення депутатів може виявитися супротивним рекомендаціям комітету. Проте, в контексті євроінтеграційних процесів, прийняття законопроекту з негативним висновком може мати серйозні наслідки для України у відносинах з європейськими та міжнародними партнерами. Важливим є врахування висновків інших комітетів, громадської думки, та ситуації на фронті.

Усе це свідчить про складний та відповідальний характер розгляду цього законопроекту. Такий проект може пройти багатоетапний процес доопрацювань, переговорів та обговорень, а його прийняття може бути визнане лише після врахування всіх аспектів та позицій різних зацікавлених сторін.

👍ПодобаєтьсяСподобалось2
До обраногоВ обраному3
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Ви взагалі уявляєте наскільки непростим є відбір і шлях сучасної освіти. Це і коледж і інститут. Надалі шлях веде до магістратури. Не у всіх є батьки і кошти, аби цей процес прискорити чи полегшити.
І вже усвідомивши своє покликання і набравшись досвіду, ти приходиш до аспірантури. І це ще обмежується 0.25 ставкою за основною роботою. Три іспити, близько 12 курсів складних предметів і дисертація. Ось що відмежовує цей освітньо-науковий рівень від банальної «лазейки».
І зараз міністерство освіти говорить про підтримку даного законотворчого абсурду. Невже аспірант може прирівнюватись до ухилянта? Невже економіка, країна і суспільство не потребує такої потужної підтримки? Я міркував, що саме для розвитку держави в цьому напрямі і не було оголешено війну, а введено військовий стан. Та мабуть помилився...

Війну ніхто нікому зараз не оголошує, за півтора роки можна було вже про це дізнатися. Це несе за собою статус агрессора та блокування підтримки міжнародних організацій та інших країн, тому це шлях до миттєвої поразки.
Місць в аспірантурі майже всюди дуже мало, як це може стосуватися масово 30+ мені також не зрозуміло, бо вони мають конкурувати з випуском поточного року.
Після аспірантури отримувати аж цілу ставку ставку це також трохи мало аби виживати, тому після аспірантури так само йдуть працювати на дядю замість мертвої науки.
Я закінчив аспірантуру в 27, після цього жодного відношення до науки не маю і не розумію як можна мати, окрім як заради броні або любові до викладання. Я здобув необхідні мені знання, але держава користь з цього ніяку не отримала як на мене.
Проблема ще й не в недостатній кількості аспірантів, а в якості наявних. Ще після 2014 року 90% відсотків інститутів потрібно було закрити, залишок довести до розуму та їх підтримувати та створювати робочі місця для випускників. Бо зараз навіть київська освіта мало що варта, що вже казати про регіональну. В нас півкраїни мабуть з вищою освітою, абсолютно більшість якої отримана за хабарі або де людина з’являлась лише на іспити заради диплому, на якому зараз сало ріже. Уж не за нестачу таких спеціалістів треба хвилюватись.
Це була легальна можливість відкосити для 99% 30+ літніх, я не розумію кого нові 30літні фанати української освіти намагаються надурити

Саме таке відношення до науки і свого народу, привели нас до того становища в якому ми всі опинились.
Ви говорите про пів країни хабарників, опираючись лише на свій життєвий досвід. Говорите про мертву науку і роботу на дядю, хоча мені особисто не зрозуміло звідки у вас подібні спостереження.
У нас розумна і професійна нація саме завдяки непоганій освіті. Ви і про сало, яке ріжиться на дипломі згадали один в один, як робить москальська пропаганда.

Конвенція ЄС про захист прав
людини і основоположних свобод

Заборона рабства і примусової праці
1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному
стані.
...
3. Для цілей цієї статті значення терміна «примусова чи
обов’язкова праця» не поширюється:
...
b) на будь-яку службу військового характеру або — у
випадку, коли особа відмовляється від неї з мотивів
особистих переконань у країнах, де така відмова
визнається, — службу, яка вимагається замість
обов’язкової військової служби...
d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних
громадянських обов’язків.

«Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному
стані»
не поширюється на будь-яку службу військового характеру.
Воюючій державі всеодно на другу освіту.

Конвенція ЄС про захист прав
людини і основоположних свобод

Заборона рабства і примусової праці
1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному
стані.
...
3. Для цілей цієї статті значення терміна «примусова чи
обов’язкова праця» не поширюється:
...
b) на будь-яку службу військового характеру або — у
випадку, коли особа відмовляється від неї з мотивів
особистих переконань у країнах, де така відмова
визнається, — службу, яка вимагається замість
обов’язкової військової служби...
d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних
громадянських обов’язків.

«Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному
стані»
не поширюється на будь-яку службу військового характеру.Воюючій державі всеодно на другу освіту.

Якщо тут є компетентні люди, то підкажіть будь ласка — чи є юридично чи фактично друге здобуття рівня освіти «Магістр» нижчим, за вже отриманий? По факту, він не нижчий, а такий самий, але це як я розумію логіку.

Юридично здобуття рівня магістру (навіть другої освіти) після бакалаврату є послідовною освітою.

А якщо зараз здобуваєш 2-й раз рівень магістра після того, як його вже отримав? Тобто, 31 грудня 2022 року закінчилася магістратура і у серпні 2023 знову вступив на магістратуру за спорідненою спеціальністю?

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Рівність та заборона будь-якої форми дискримінації

Ага, і тому призивають тільки чоловіків старших 27?

Йде війна, на закони мирного часу всім пофіг.

Усе це свідчить про складний та відповідальний характер розгляду цього законопроекту. Такий проект може пройти багатоетапний процес доопрацювань

Лол, що тут ще сказати)

Хтось не дочекався пʼятниці та розпочав срач раніше)

Так скасовується лише право на відстрочку, але не створюється заборона на навчання після 30 років

Тут більше питання до рівності всіх перед законом та дискримінації, до питання про право на освіту відноситься лише дотично.

Заборона дискримінації є лише на гендер, вік, расу. Все інше дозволяється. А тут немає такої дискримінації. Можете навіть не пробувати

>до 30 даем отсрочку на получение образования, после не даем
>дискриминации по возрасту нет, твердо и четко
Верю, я поверил.

Це не дискримінація за віком. Так само як не дозволяти дітям до 18 пити алкоголь.

До 18 — это особый статус несовершеннолетнего со своими ограничениями как в правах, так и в обязанностях(!).
Тут больше подошёл бы пример возрастных ограничений на владение оружием.

Це висновок комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, а не авторський)

Тобто ви пропонуєте прибрати обмеження в 30 років, і сказати що зараз відстрочка не надається нікому, щоб не було дискримінації, так?
Може і працювати до речі. На час війни призову немає, мобілізація з 27+, тому молодих студентів це і не торкнеться. І закон простішим буде(:.

Ми припускаємо, що відстрочка буде надаватися в тому порядку в якому і було без вікових обмежень. Тобто для всіх студентів незалежно від віку.

Ще ж не підписав президент мені здається.

Хм, действительно с 5го июня висит на подписи. Сорян.

Так і я не свій висновок озвучив, а воєнкома)

Такий проект може пройти багатоетапний процес доопрацювань, переговорів та обговорень, а його прийняття може бути визнане лише після врахування всіх аспектів та позицій різних зацікавлених сторін.

угу, може... а можуть прийняти на наступній сесії за основу і в цілому :P

Прийняти можуть і в поточній редакції, але все ж це ризиковано, адже ми залежимо від зброї, яку постачають міжнародні партнери, а, як відомо, для сучасного міжнародного співтовариства є важливим дотримання прав та свобод людини.

Взагалі цікавий момент. Я думав, що відсрочку для «навчання» лишили навмисно, щоб бажаючі з середнього класу і без хороших навичок корупції могли уникати мобілізації. Бо ж якось в медіа зовсім не форсили зростання кількості нових студентів-чоловіків усіх вікових груп, особливо 27+.
Але з цим законопроєктом виходить, що таки ненавмисно, і просто упустили? Хоча тепер уже в тому чи іншому вигляді треба приймати, бо завтра в Україні з’явиться три мільйони нових студентів(:.

Форсили збільшення кількості студентів ще в червні 2023.

Так? Я бачив тільки одну статтю, з неї трошки перепостили всі скріни, але швидко забили. Мені здається, коли хочуть привернути увагу суспільства, роблять більше(:.

В нас же конституція наче з 2019 року на паузі, нє?

Є вичерпний перелік положень Конституції, які можуть бути обмежені (стопнуті) на період дії воєнного стану, зокрема право на освіту, право на рівність всіх перед законом не можуть бути обмежені.

У тій книжечці ще указано, що заборона на перетин кордону під час дії воєнного стану може бути тільки через ухвалення відповідного закону, а не якогось там указу. Але кого це хвилює?

Я про паузу конституції з 21 липня 2019 року, а не про 25 лютого 2022

Такого поняття як «пауза» в Конституції не існує, є лише обмеження певних статей за умови обставин надзвичайного чи воєнного стану )

По ходу в стінах ОП є таке поняття)

положень Конституції

Кто уже только не нее не клал

Підписатись на коментарі