Украинский IT-рынок: итоги 2017 и перспективы 2018

Мы попросили ведущих участников IT-отрасли рассказать, как они оценивают 2017 год для украинского IT-рынка, какие ключевые события произошли в индустрии, а также чего следует ожидать в 2018.

Юрий Антонюк, глава EPAM Украина

Главное достижение 2017 года — украинская IT-индустрия наконец вернулась к докризисным темпам роста. Если в прошлые три года они были ближе к 10%, то в этом году рынок вырос уже на около 18%. Если не произойдет кардинальных изменений в государстве, то за четыре года рынок и вовсе удвоит объемы.

Учитывая, что только в качестве налогов за 10 месяцев 2017 года IT-компании принесли в бюджет около 6,5 млрд, то стабильное развитие отрасли позитивно повлияет и на экономику страны.

Не в последнюю очередь такое развитие происходит благодаря тому, что зарубежные клиенты ценят украинских специалистов.

В ежегодный рейтинг лучших поставщиков IT-услуг The Global Outsourcing 100 за 2017 год попали сразу 13 компаний с офисами в Украине — на 3 больше, чем в прошлом году. Отраслевая ассоциация Global Sourcing Association (GSA UK) одного из крупнейших для наших компаний рынков — Великобритании назвала Украину Outsourcing destination of the year.

Если позитивный баланс на внешнем и внутреннем рынках сохранится, то украинское IT продолжит быстро раскрывать свой потенциал. Есть все основания считать, что 2018 год украинское IT сможет закончить с приростом в 20% и более. Как минимум EPAM планирует вырасти на 22-25%. Такие цели ставят крупные компании, которые во многом формируют динамику всего рынка.

Ярослав Любінець, співзасновник та голова ради директорів SoftServe

2017 рік не приніс радикальних змін у ІТ-галузі — ми продовжуємо органічно зростати, розвиваємо інтелектуальний потенціал галузі та України, нарощуємо клієнтську базу, справно платимо податки, сподіваємось дальшого покращення співпраці з державою. За попередніми розрахунками ріст ІТ-сектору покращив минулорічну динаміку і сягне близько 20% за підсумками року.

Вирішення проблем, які стримують стрімкіший ріст нашого ІТ-сектору, як от покращення освітніх програм, нестача спеціалістів, захист інвестицій, інтелектуального права, та особливо формування репутації України як надійного і стабільного бізнес-партнера, потребує значного часу. Однак у більшості з напрямків упродовж 2017 року відбулися позитивні зрушення.

З’являються нові навчальні ІТ-програми у вузах, які за своєю якістю та наповненням не поступаються закордонним. Вдалий запуск програм Computer Science в УКУ та «Інтернет речей» у Львівській Політехніці послужив поштовхом для покращення підходів до викладання ІТ-дисциплін у вузах. Цього року у Львові з’явилось одразу кілька нових навчальних програм. Серед них — «Комп’ютерні науки» та «Data Science» в ЛНУ ім. І. Франка, «Бізнес аналітика» в УКУ та програма з «Систем штучного інтелекту» у Львівській Політехніці. На фоні великого попиту на професію та активної участі ІТ-компаній у реформуванні освітніх програм, впевнений, що тенденція продовжиться у 2018 році та охопить й інші міста, де ІТ-індустрія добре розвинена.

Завдяки тому, що ІТ-компанії в Україні пропонують привабливі умови праці, інтерес до цієї галузі росте не лише у школярів чи студентів, але й у фахівців з інших сфер. Висококласні ІТ-спеціалісти — все ще на розхват, тому ІТ-компанії, особливо великі, продовжують розвивати внутрішні механізми інтенсивного розвитку своїх працівників та інвестують у цей напрямок значні ресурси.

Ми також бачимо позитивні законодавчі рішення, без яких би був неможливим ріст внутрішнього ІТ-ринку та цифрової трансформації країни. До прикладу, нарешті вступив в дію закон щодо усунення низки адміністративних бар’єрів для укладання договорів в електронній формі або ж взагалі роботи за інвойсами.

Упродовж 2017 року ми активно співпрацювали з офісом з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, презентуючи разом українську ІТ-галузь на низці міжнародних подій. Зараз працюємо над представленням ІТ-індустрії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що відбудеться вперше.

В цілому 2017 рік був позитивним для галузі, і ми дивимося у 2018 рік з оптимізмом.

Александра Альхимович, управляющий директор Luxoft Ukraine

2017 год для IT-отрасли в Украине можно назвать успешным. Прежде всего, отрасль продолжает демонстрировать достаточно высокие темпы роста: более 12% прироста по объему экспорта, увеличение количества рабочих мест и суммы уплаченных налогов. На международной арене Украина становится глобальным и признанным игроком. Например, британская ассоциация Global Sourcing Association (GSA) назвала Украину лучшей страной 2017 года для предоставления услуг аутсорсинга. В то же время мы ощущаем более сильную конкуренцию за ресурсы, таланты, технологии, новые идеи — как внутри страны, так и на глобальной арене. Поэтому приоритетом для Украины остается развитие инженерного и инновационного потенциала страны, формирование позитивного имиджа отрасли в стране и за ее пределами, а также привлечение новых клиентов и новых вертикалей бизнеса.

Для нашей компании ключевыми вехами этого года стало приобретение компании IntroPro в Украине — самая большая M&A сделка в истории Luxoft. Также приятно отметить тот факт, что наш офис в Одессе перешагнул отметку в 700 специалистов, а общее количество «люксофтовцев» в Украине впервые перешагнет показатель 4000 специалистов.

Из других знаковых изменений рынка хочется отметить обновление ассоциации «IT Украины» — качественно новый подход в работе команды и представлении интересов отрасли, принятие ряда нормативных документов, которые защищают IT-компании от необоснованных изъятий техники правоохранительными органами, появление Зеленой книги «Регулирование рынка разработки программного обеспечения», созданной BRDO.

Учитывая динамику современных изменений, достаточно сложно делать долгосрочные прогнозы. Мы как бизнес смотрим в будущее с оптимизмом. В то же время любое резкое изменение в налогообложении, экономической ситуации, законодательном регулировании отрасли может привести к значительному изменению показателей эффективности отрасли. Поэтому основным фокусом государства должно оставаться создание благоприятных условий для развития экономического потенциала и привлечения инвестиций.

Для отрасли 2018 год должен пройти под знаком образовательных инициатив с целью создания эффективной экосистемы: государство-предприятие-учебные заведения. Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются всеми участниками процесса.

Игорь Беда, управляющий директор GlobalLogic Украина

В 2017 году IT-индустрия показала рост около 20%, а ее объем экспорта по данным PwC достиг $3,6 млрд. По прогнозам при благоприятных условиях к 2025 году IT- отрасль может вырасти до $8,4 млрд. (почти в 2,5 раза), а количество рабочих мест увеличится до более 240 тыс. человек.

Сегодня украинский IT-рынок — это преимущественно экспортная отрасль, направленная на продажу услуг по разработке программного обеспечения и разнообразных R&D проектов. Поэтому рост IT-индустрии в будущем будет непосредственно зависеть конкурентоспособности Украины на международном рынке. Для этого нам необходимо постоянно наращивать темпы изменений внутри страны, которые будут положительно влиять на дальнейшее развитие украинского IT-рынка.

Из положительных изменений в 2017 году можно выделить вступившее в силу 1 сентября Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и безвизовый режим, который начал работать ранее, с 12-го июня. Эти события показали, что Украина готова постепенно двигаться вперед.

Что касается 2018 года, украинский рынок ІТ может продемонстрировать рост на 20-25% при условии сохранения стабильности в стране. Но количественное развитие рынка невозможно без качественной составляющей. Успех IT-индустрии в будущем будет во многом зависеть от сотрудничества украинских IT-компаний по определению дальнейших векторов развития индустрии.

В числе традиционных приоритетов: изменения в системе образования с целью повышения качества технических специалистов; увеличение количества IT-специалистов в стране, не только за счет реформы технического образования, но и привлечения на рынок инженеров из других стран. Для этого, например, нужны определенные изменения в миграционной политике и т. п.

Ожидаем, что совместная работа IT-компаний и государства в этих направлениях в 2018 году будет еще более эффективной. Это даст возможность сделать рывок и вывести украинскую IT-индустрию на новый уровень развития.

Марина Вышегородских, Senior Advisor to the Board of Directors Ciklum Holdings

С моей точки зрения, основная черта 2017 года — интеграция нашей ИТ-экосистемы. Различные элементы не обесценивают друг друга, а начинают видеть, признавать ценность, взаимодействовать и дополнять друг друга.

Наиболее яркие моменты:

  • Lviv IT Arena задает высокую планку, стандарт качества спикеров, становится ярким мероприятием, заметным на международной арене;
  • наши 16 IT-кластеров начинают активнее взаимодействовать и делиться опытом, что очень важно, поскольку именно IT-кластера играют ключевую роль в интеграции учебных заведений и IT-компаний на локальном уровне;
  • растет количество данных и аналитических материалов об ИТ. Лидером и одним из основных источников остается DOU, за что порталу большое спасибо; также в 2017 году вышла Зеленая Книга BRDO, исследование по IT-образованию и инфографика ассоциации «IT Украины», исследование UVCA и ряд других материалов.
  • появляются и растут новые живые сообщества — Ukrainians at Tech Events, Data Science и др.

Думаю, в 2018 этот тренд интеграции и взаимодействия продолжится.

Мне хочется верить, что мы также научимся рассказывать себе и миру сильную историю украинского IT.
Причем это будет не история каждого о самом себе (что мы научились делать), а интегрированная история, в которой будет место различным элементам — и уникальным талантам, и компаниям, и сообществам, и кластерам и инновационным паркам, и стартапам, и инвесторам, и корпоративным акселераторам, и образовательным инициативам, и ярким профессиональным мероприятиям.

Я уверена, что такая интегрированная история важна и как акселератор для изменений (если мы визуализируем цель, быстрее сможем ее реализовать) и как сама история. Меня очень впечатлило выступление на Lviv IT Arena Kerry Hallard, президента и CEO Global Sourcing Association, UK, которая сказала, что мы недооцениваем важность продажи бренда страны. Выбирая технологического партнера, компании выбирают сначала континент, потом страну и потом уже компанию. Но усиление бренда не произойдет, если элементы экосистемы не начнут вкладывать в это усилия и объединять их.

Я думаю, что в 2018 году нам удастся достичь прогресса в этом направлении. Будем развивать то, что уже есть — выводить Lviv IT Arena и другие внутренние мероприятия на международный уровень, и пробовать новое, в том числе, делать это за пределами Украины. Например, в январе ассоциация «IT Украины» (при поддержке компаний SoftServe, EPAM, Innovecs, Intellias, Eleks, N-iX, Eleks, PwC) станет серебряным, а Ciklum золотым спонсорами Украинского Дома в Давосе (где в этом время будет проходить Всемирный экономический форум). Организатор Украинского Дома — UVCA, среди панельных спонсоров — Unit.City, BlockchainHub, AgroHub, Hacken, SocialBoost. Посмотрим, какую историю нам удастся совместно рассказать мировой бизнес-элите. В любом случае я уверена, это будет полезный опыт, и он положит начало многим другим совместным мероприятиям в 2018 по укреплению IT-имиджа Украины.

Валерий Красовский, CEO Sigma Software

По итогам года можно сказать, что правительство признает вклад ИТ-индустрии в экономику страны, но нам все еще предстоит работа над тем, чтобы обеспечить отрасли стабильные условия роста. В сентябре 2017 президент Украины в своем выступлении в парламенте назвал ИТ-сферу одной из ключевых для экономики Украины, отметив что 13 украинских ИТ-компаний вошли в ТОП-100 лучших сервисных компаний мира (в их числе и Sigma Software), а также тот факт, что экспорт ИТ-услуг составил 3% украинского ВВП. Но успешность ИТ-сектора по-прежнему зависит от наличия предсказуемых и стабильных правил игры. Структурный диалог бизнеса и власти сегодня необходим как никогда, чтобы проводимые в стране законодательные изменения позволяли ИТ-индустрии успешно расти.

Несмотря на то, что называется цифра роста украинского ИТ-рынка в районе 12-15%, наша компания показала стабильный и свой стандартный ежегодный рост в 30% и вышла в ТОП-5 ИТ-работодателей Украины.

Говоря о бизнесе, в будущем году, я думаю, ИТ-компании ждет еще больший интерес со стороны enterprise-сегмента. Причем, скорее всего, им будет уже неинтересно просто сотрудничество по модели IT consulting, в большей степени они будут рассматривать партнерство. Сегодня многие компании в различных доменах инвестируют в R&D, в нашей компании к примеру есть целый ряд такого рода проектов, это и AR/VR, IoT — мы работаем с самыми передовыми технологиями и наши заказчики выбирают нас именно по этой причине. Над дополненной реальностью мы стали работать одними из первых в Украине, предугадав серьезный рост этого направления в мире еще до выхода игры Pockemon Go. В IoT сегменте и над проектами autonomous driving мы работаем совместно с инженерами ведущих мировых компаний в области automotive.

Высокий интерес в будущем году будут вызывать услуги в области cyber security и соответствия новым требованиям по защите персональных данных (GDPR). Sigma Software уже предоставляет сервисы в этих направлениях, которые требуют высочайшего уровня подготовки специалистов по безопасности и юристов.

Основными технологическими трендами в 2018, на мой взгляд, останутся виртуальная и дополненная реальность, Big Data (поскольку количество данных растет с каждым днем), а также Data Science и все, что входит в эту область.

В фокусе, думаю, будет блокчейн, и не только из-за Bitcoin, но в первую очередь потому, что это распределенная и секьюрная база данных. Одна из наиболее активных в плане внедрения технологических новинок отраслей — automotive: здесь внимание будет уделяться infotainment, autonomous driving, системам распознавания — все это уже на подъеме и останется в тренде в будущем году.

Віталій Седлер, співзасновник та директор Intellias

Цей рік був успішним як для галузі в цілому, так і, зокрема, для компаній-лідерів. Наприклад, для Інтелліас це черговий рік зростання більше 50% на рік. По макрофакторах — ринки продовжують розвиватись, ІТ є драйвером для багатьох змін в глобальній економіці, і Україна продовжує бути чудовим місцем для реалізації різноманітних ІТ-проектів. Окрім того, виглядає, що замовники звиклись із ситуацією в Україні, і, за умови відсутності ескалацій на сході, все рідше переживають щодо ризиків, з цим пов’язаних. Всередині країни справи теж йдуть непогано: компанії ростуть, зарплати ростуть, сеньори мачуріють, джуни вчаться, світчери переходять — всі мали б бути задоволеними.

Досить новим є передчуття початку тренду на M&A в ІТ-аутсорсингу. Є низка фондів та компаній, які активно обговорюють інвестиції, консолідації та екзіти в цьому секторі. Окрім того, виглядає, що більш активними почали бути інвестори в стартапи/продуктові компанії.

ІТ сектор в Україні набрав вагу і є добре видимим на рівні країни. Але, як завжди, Ukraine never misses a chance to miss a chance, і після того, як днями про широку підтримку ІТ оголосили сусіди з Білорусі, нам треба думати, чи Україна і далі зможе залишатись регіональним лідером. Сподіваюсь це винесе на новий рівень дискусію про позицію ІТ в країні та підтримку від держави. І 2018 був би хорошим роком, щоб закінчувати з розмовами і починати робити щось реальне.

Щодо компаній та програмістів, думаю в 2018 році все буде плюс мінус, як і в 2017 — нормальний ріст для всіх.

Катерина Костерева, CEO группы компаний Terrasoft

Хотя объем украинского IT-рынка составляет скромную долю глобального рынка технологий, в индустрии все же происходят интересные события. Помимо IT-аутсорса, появляется все больше продуктовых компаний, которые сегодня добиваются успеха в мире.

На рынке корпоративного ПО, фактически, все говорят о сращивании бизнеса и IT. Поэтому растет спрос на корпоративное ПО и разрабатываются совершенно новые технологии для бизнеса.

Мир постоянно меняется, и, чтобы остаться в лидерах, компаниям любых отраслей нужна способность непрерывно адаптироваться и быстро внедрять инновации в свою работу. Конечно, чтобы развивать бизнес в таких условиях, компаниям нужны технологии. Даже скажу по-другому — без технологий бизнес уже в принципе не может расти и развиваться.

Среди таких технологий, конечно же, инструменты для автоматизации бизнес-процессов, обработки больших данных, алгоритмы машинного обучения и прогнозирования, интернет вещей, чат-боты и многое другое. Здорово, что в Украине достаточно много R&D команд, которые разрабатывают такие технологии.

Безусловно, новые технологии будут и дальше проникать в работу каждой организации, включая крупные корпорации и госсектор.

Конечно, в этой ситуации мы, как и любая IT-компания, будем ощущать нехватку профессионалов, которые могут решать сложные технологические задачи. Требования к технологиям растут и требования к специалистам, работающим в IT, также растут.

Выход из этой ситуации понятен. С одной стороны, IT-компании продолжают инвестировать в обучение своих команд, с другой стороны, многие ребята сами постоянно развиваются и изучают новые технологии — это очень вдохновляет.

Еще один важный тренд на 2018 год — это развитие продуктовых команд и создание продуктов, которые успешно конкурируют на мировом рынке.


Читайте также: Итоги 2017 по версии DOU: безвиз, Lviv IT Arena и ITEM

TelegramВсе про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU

👍ПодобаєтьсяСподобалось0
До обраногоВ обраному0
LinkedIn10 коментарів

Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.

Всегда нравилось название должностей в Сиклуме)

Настолько оптимистично всё, что даже стрёмно))

Друзі, виправте в спічі Марина Вышегородских назви компаній- N-iX, PwC. Чи ви не вичитуєте а даєте без купюр? :)

А вы думали их по какому критерию отбирали для статьи ? xD

И что? Я тебе скажу так: не ошибается тот, кто ничего не делает. Ни люксофт, ни глобал, ни епам, ни другие конторы из списка не замечены в массовом обмане сотрудников. А что там иногда встречаются противоречия, так смотри выше — очень легко критиковать с дивана многомиллиардные бизнесы

Я так полагаю гривнево миллиардные разве-что

Как бы там ни было — это локомотив нашей, пусть и хреновой, но экономики.

Ну насчет локомотива это ты загнул конечно, но отрасль перспективная ка ни крути

Підписатись на коментарі