Корупція в ІТ-вишах 2019: хабарництво при вступі зменшилося втричі після введення ЗНО

На початку літа ми опублікували рейтинг вишів, на основі опитування 3038 нинішніх і колишніх студентів українських ЗВО. Всі респонденти (як випускники, так і студенти) працюють в ІТ. В анкеті є блок з питаннями щодо хабарництва у вишах. Останнє дослідження про корупцію ми робили у 2016 році, тож, дивимося, чи змінилося щось за останні три роки.

Портрет учасників опитування

Корупція в ІТ-вишах на середньому по країні рівні

За даними загальнонаціонального дослідження «Корупція в Україні», проведеного в липні-серпні 2018 року, корупція входить до числа найбільших проблем в Україні: 94 % громадян віком від 18 років вважають її дуже серйозною чи скоріше серйозною проблемою країни. Насамперед громадяни занепокоєні корупцією у вищих ешелонах влади (93 %), але проблема побутової корупції — в освіті, медицині, взаємодії з різними державними органами, також є дуже серйозною чи скоріше серйозною проблемою для 82 % громадян України.

За результатами нашого нещодавнього опитування ІТ-спеціалістів щодо їхнього досвіду навчання в українських навчальних закладах, корупція також поширена й у вищій ІТ-освіті: 32 % студентів особисто зіштовхнулися з корупцією у виші й ще 31 % знають тих, хто стикався. За 4 роки опитувань на цю тему ми не побачили значних зрушень на краще, хоча невелике зниження в рівні корупції є.

Цей показник ІТ-вишів виглядає подібно до результатів загальнонаціонального опитування: у середньому, більш ніж половина тих, хто мав справу з українськими ЗВО всіх напрямів та спеціалізацій, стикався там із проявами корупції (загалом, частка тих, хто зіштовхнувся з корупцією в Україні, приблизно однакова для всіх сфер життя).

Студенти київських ІТ-вишів дещо рідше стикаються з корупцією, ніж студенти в інших містах, хоча ситуація помітно різниться в різних вишах.

Стикалися з корупцією*Не стикалися
Київ48%52%
Харків68%32%
Львів75%25%
Одеса75%25%
Дніпро79%21%
Загалом63%37%
*Стикалиcя з корупцією особисто чи знають людей, що стикалися


Практично відсутня корупція в НаУКМА та УКУ. Менше чверті тих, хто навчався або ще вчиться в ЧНУ ім. Петра Могили та КНУ ім. Шевченка особисто стикалися з корупцією чи знають когось, хто стикався.

ЗВО / факультетСтикалися з корупцією*Не стикалися
НаУКМА2%98%
Факультет інформатики0%100%
Український католицький університет2%98%
ЧНУ ім. Петра Могили16%84%
Факультет комп’ютерних наук15%85%
КНУ ім. Шевченка20%80%
Факультет комп’ютерних наук і кібернетики23%77%
ДонНУ ім. В. Стуса34%66%
ХНЕУ ім. Кузнеця37%63%
Факультет економічної інформатики35%65%
СумДУ49%51%
КПІ ім. Сікорського49%51%
ІПСА31%69%
ФПМ31%69%
ФІОТ55%45%
ТЕФ80%20%
ДУТ51%49%
ХПІ67%33%
ЧНУ ім. Федьковича68%32%
ХНУ ім. Каразіна69%31%
ХАІ70%30%
ЛНУ ім. І. Франка71%29%
ХНУРЕ75%25%
Факультет комп’ютерних наук (КН)71%29%
Факультет комп’ютерної інженерії та управління (КІУ)76%25%
ДНУ ім. О. Гончара81%19%
Факультет прикладної математики87%13%
ОНПУ87%13%
Інститут комп’ютерних систем85%15%
НАУ87%13%
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій90%10%
Львівська Політехніка90%10%
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій90%10%
Інститут комп’ютерних технологій, автоматики і метрології92%9%
ВНТУ93%7%
Факультет інформаційних технологій і комп’ютерної інженерії90%10%
Інші77%23%
Загалом63%37%
*Стикалиcя з корупцією особисто чи знають людей, що стикалися


Непогані (на загальному фоні) показники в ДонНУ ім. Стуса та ХНЕУ ім. Кузнеця: там з корупцією стикалися біля третини студентів (34 % та 37 % відповідно).

Схожа ситуація на двох факультетах КПІ — ФПМ та ІПСА (31 % студентів цих факультетів згадали про випадки корупції). Проте загалом біля половини студентів та випускників КПІ стикалися з фактами корупції під час навчання (49 %), при чому серед випускників та студентів ТЕФ їх виявилося аж 80 %.

На одному рівні з КПІ корупція в СумДУ (49 %) та ДУТ (51 %).

У харківських ІТ-вишах біля ⅔ студентів та випускників пригадали про факти корупції під час вступу чи навчання: 67 % в ХПІ, 69 % в ХНУ ім. Каразіна, 70 % в ХАІ. Дещо вищі показники в ХНУРЕ — 75 %.

На одному рівні з харківськими вишами за рівнем корупції перебувають й західноукраїнські виші: Чернівецький університет ім. Федьковича (68 % студентів та випускників згадали про факти корупції) та ЛНУ ім. Франка (71 %).

У деяких університетах практично всі опитані нами студенти та випускники змогли згадати про факти корупції під час вступу чи навчання: 93 % тих, хто вчився чи ще навчається у ВНТУ, 90 % у Львівській Політехніці, по 87 % в НАУ та ОНПУ, 81 % в ДНУ ім. Гончара.

ЗНО зменшило корупцію при вступі в ІТ-виші

Студенти ІТ-спеціальностей стикаються з корупцією переважно в процесі навчання, у той час як корупція при вступі помітно зменшилася після введення ЗНО у 2008 році.

В яких ситуаціях стикаються з корупцією в ІТ-вишах

25 % випускників вишів, які вступали до введення ЗНО і випустилися до 2012 року, особисто зіштовхнулися з корупцією при вступі чи знають когось, хто стикався. А серед тих, хто вступав до ІТ-вишу після 2012 року, таких лише 13 %, при чому ми й далі спостерігаємо спадний тренд (серед тих, хто випуститься у 2019 році чи пізніше, лише 7 % згадали про факти корупції при вступі у виш).

Корупція, яка виникає в процесі навчання, на жаль, набагато поширеніша, і її розповсюдженість практично не змінилася за останні роки. В опитуванні щодо вишів, яке проходило у квітні-травні 2019 року, 63 % студентів та випускників ІТ-вишів згадали про факти корупції під час навчання. Навіть Революція Гідності не мала значного впливу на цей показник — 59 % тих, хто вступав у виш у 2013 році чи пізніше, згадували про корупцію під час навчання.

Ситуація видається дещо оптимістичнішою, якщо брати до уваги, що лише 24 % студентів та випускників заявили, що стикалися чи зіштовхуються з корупцією постійно (кожної сесії). Решта стикалися з такими ситуаціями один чи декілька разів за період навчання.

Як часто стикаються з корупцією в ІТ-вишах

Корупція це погано, але іноді зручно

Схоже, що корупцію у вишах частково ініціюють самі студенти. Ті, хто вступив до університету з формальних причин (отримати «корочку» чи «відкосити» від армії) значно частіше особисто стикалися з корупцією у виші, якщо порівняти з тими, хто серед мотивів вступу у виш озвучив прямо чи опосередковано пов’язані з навчанням мотиви (отримання знань за фахом, навчитися вчитися та працювати в команді, підвищити загальну ерудицію, знайти друзів та однодумців).

Частка тих, хто стикався з корупцією в ІТ-виші, в залежності від причин вступу

Загалом корупція у вишах розглядається українськими ІТ-спеціалістами більше як негативне явище (ті, хто стикався з корупцією у виші, рідше готові цей виш рекомендувати, при чому чим більше епізодів корупції запам’яталися, тим нижчою буде оцінка вишу). Хоча є думка і про її корисність. Наприклад, в обговоренні корупції у вишах трапляються думки, що корупція у ЗВО дозволяє присвятити певний час роботі чи самонавчанню завдяки невідвідуванню непрофільних чи неактуальних предметів.

Так ті, хто не стикався з корупцією особисто і не знає тих, хто стикався, готові рекомендувати свій виш на 7,4 бала з 10. Проти 4,7 бала серед тих, хто стикався з корупцією кожної сесії або частіше.

Готовність рекомендувати свій виш / факультет

За боротьбу з корупцією відповідає вища влада країни

Незважаючи на думки про користь корупції, в українському суспільстві переважає ідея, що корупція має бути усунена. За даними загальнонаціонального опитування, згаданого на початку статті, 73 % опитаних вважають, що громадяни України зацікавлені в усуненні корупції. Хоча водночас 40 % вважають, що одна з основних причин корупції — звичка населення вирішувати питання корупційними шляхами.

На думку респондентів, з корупцією насамперед має боротися Президент України (так вважає 63 % опитаних), Верховна Рада (44 % опитаних) та Кабінет Міністрів (30 % опитаних). Тільки 11 % опитаних вважають, що самі громадяни повинні боротися з корупцією.

Найефективнішими шляхами подолання корупції опитані вважають забезпечення невідворотності покарання за корупційні злочини (58 %), а також звільнення чиновників та посадових осіб, які вчинили корупційні дії (53 %).


Текст і аналітика: Ірина Іпполітова
Візуалізація даних: Ігор Яновський


Читайте також «Вступна кампанія 2019: КПІ лідирує за кількістю заяв, а УКУ — за найвищим середнім балом абітурієнтів»

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU

👍ПодобаєтьсяСподобалось0
До обраногоВ обраному0
LinkedIn


11 коментарів

Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.

Рекомендую в наступному дослідженні у тих, хто зіштовхувався з корупцією або знає таких, попросити оцінити кількість грошей витрачених на корупційну активність в рік.

Адже «зіштовхувався з корупцією» може означати як «неможливо вчитися без хабарів» так і «викладач пропонував придбати свою книгу, але чи впливало це на щось ніхто не знає»

Тут в каждой теме про универы рекомендуют «порешать» и заниматься своими делами. И тут внезапно коррупция :)

Последний абзац статьи это очень смешно. Пчелы против меда....

соромно за львівські виші

Перемога :) Было бы еще круто посмотреть, как это связано с зарплатой :)

Ждем информацию о Пыхыпышных ПТУ

а помощь кафедре считается? там бумага пачками, моющие итд?

так уже в универах не берут) только в конвертах или на карту от всей группы)
хотя бывают еще динозавры, которые бутылками берут.

IT ВУЗы? Дальше читать не стал.

Ага особенну УКУ, программисты от бога )

Підписатись на коментарі