Співбесіда з бізнес-аналітиком. 125+ запитань для Junior, Middle і Senior BA

У турбулентні часи невизначеності й економічних складнощів в IT-індустрії попит на бізнес-аналітиків зростає, тож DOU зібрав добірку запитань, які ставлять на співбесідах на позиціях Junior, Middle і Senior BA. Цей список не є вичерпним, і запитання часто залежать від попереднього досвіду кандидата, але, сподіваємося, це допоможе вам підготуватися до інтерв’ю і заповнити прогалини у знаннях.

💡 Junior

Якщо у джуніора немає попереднього досвіду, то на співбесіді оцінюють його потенціал, зокрема знання англійської. Якщо кандидат не готовий проходити інтерв’ю англійською хоча б частково, це, найімовірніше, стане причиною відмови. Також роботодавці звертають увагу на розуміння основних доменів, з якими працює бізнес. Скажімо, якщо це телеком, у людини можуть запитати про основні функції кабінету користувача мобільного оператора.

Основні поняття

1.Які основні завдання виконує бізнес-аналітик?
2.Які техніки бізнес-аналізу ви знаєте?
3.Які є ключові концепції бізнес-аналізу?
4.Хто такі стейкхолдери? Як аналізувати стейкхолдерів?
5.Що таке Definition of Ready і Definition of Done? У чому різниця між цими поняттями?
6.Поясніть, чим відрізняється Business Requirement від Business Rule.
7.Що таке SMART?
8.Що таке Agile/Scrum/Kanban? Поясніть відмінності між ними.
9.У чому різниця між Waterfall й Agile?
10.Як створюють беклог?

Виявлення та аналіз вимог

11.Що таке вимога?
12.Які ви знаєте види вимог?
13.Назвіть види нефункціональних вимог.
14.Які є техніки виявлення вимог?
15.Як зрозуміти, що вимоги описані якісно?
16.У вас є дві вимоги. Поясніть, як ви будете їх пріоритизувати.
17.Поясніть, що таке критерії приймання (Acceptance Criteria).
18.Які проєктні артефакти бізнес-аналітика ви знаєте? Які з них ви створювали?

Документація

19.Які типи документації, що використовуються у бізнес-аналізі, ви знаєте?
20.Наведіть стандартну структуру Use Case.
21.Наведіть стандартну структуру User Story.
22.У чому різниця між Use Case і User Story?
23.Як створити User Story Map?
24.Розшифруйте абревіатуру INVEST.
25.Які інструменти для прототипування ви знаєте? Якими користувалися?

Моделювання

26.Які типи нотацій ви знаєте?
27.Що таке UML і BPMN? У чому полягає різниця між ними?
28.Які UML-діаграми ви знаєте? Наведіть приклад їх використання.

Практичні запитання

29.Поясніть клієнту, що таке ERD. Для чого це потрібно?
30.Якими будуть ваші дії, якщо клієнт не читає/не погоджує вимоги?
31.Уявіть, що у вас є собака, я — продавець корму для домашніх тварин, а ви — мій клієнт. Чи є ваш собака моїм стейкхолдером?
32.Змоделюйте процес зняття готівки з банку.
33.Зробіть декомпозицію та опишіть одну story з критеріями приймання на основі наданого вам макета й короткої інформації про нього.
34.Уявіть, що ви є бізнес-аналітиком на проєкті з розробки застосунку для відстеження замовлень в інтернет-магазині. Замовлення проходить через різні стадії обробки в системі, перш ніж його доставлять замовнику. Вам потрібно пояснити команді розробників, як саме система має обробляти замовлення. Який інструмент використаєте, щоб це зробити?
35.Скільки буде 7% від 4500?

💡 Middle

Для бізнес-аналітиків поряд зі знанням теорії важливу роль відіграють комунікаційні навички та вміння працювати в команді. Під час співбесід роботодавці нерідко оцінюють вміння кандидатів відповідати на незручні запитання, реагувати на критику чи зауваження.

Загальні запитання

1.Якими будуть ваші перші кроки на проєкті? Які артефакти ви створите?
2.З якими ризиками стикалися та як їх оцінювали?
3.На яких проєктах ви працювали? Де сподобалося найбільше й чому?
4.Чи ознайомлені ви з BABOK? Які положення BABOK застосовували на практиці?

Виявлення та аналіз вимог

5.Що таке перехідні вимоги (transition requirements)? Розкажіть, коли вам потрібно було їх описати.
6.Чим перехідні вимоги відрізняються від функціональних і нефункціональних вимог?
7.Що таке архітектура вимог?
8.Розкажіть про свій досвід виявлення вимог. Які методи використовували? Які додаткові методи знаєте?
9.Які методи декомпозиції вимог ви застосовували у своїй практиці?
10.Чи ознайомлені ви з IREB? Які положення IREB використовували на практиці?
11.Які техніки пріоритизації використовували на своїх попередніх проєктах?

Документація

12.Коли краще використати Use Case, а коли — User Story?
13.Наведіть приклад, як ви документували вимоги.
14.Які типи нотацій знаєте?
15.У чому різниця між ERD і діаграмою класів?
16.Які відносини між класами ви знаєте?
17.Для чого створена і що описує діаграма послідовності (sequence)?

Моделювання

18.Який у вас досвід роботи з UML? Наведіть приклад діаграм та інструментів, які ви використовували.
19.Який у вас досвід роботи з BPMN? Які елементи нотації використовували?
20.Які ще графічні нотації ви знаєте, окрім UML і BPMN?
21.Який у вас досвід роботи з базами даних?
22.Чим відрізняються концептуальні, логічні та фізичні моделі даних?
23.Що таке CRUD? Чи є у вас досвід роботи з CRUD?
24.Як би ви пояснили шестирічній дитині, що таке модель? Для чого вона потрібна?
25.Які методи моделювання ви знаєте?
26.У чому різниця між середнім арифметичним і середньозваженим? Що таке медіана?
27.Що таке CAGR?
28.У яких випадках краще використовувати середнє арифметичне, а у яких CAGR?
29.Як обрати горизонт прогнозування?
30.Які підходи до оцінки ринку ви знаєте? Коли який краще використовувати?
31.Оберіть одну з моделей, які ви будували, і розкажіть, для чого вона була і з чого складалася.

Технічні навички

32.Чи є у вас досвід роботи з UI/UX?
33.Розкажіть про ваш досвід роботи з Excel/Google Sheets.
34.Що таке аналіз чутливості й для чого він потрібен?
35.Які формули в Excel/Google Sheets ви знаєте?
36.Що таке формули масивів і як їх використовують?
37.Чим відрізняються реляційні та нереляційні бази даних?
38.Які типи поєднань різних таблиць при написанні SQL-запитів знаєте?
39.У чому різниця між монолітною та мікросервісною архітектурами?

REST API

40.Що таке API? Що таке REST?
41.Чи є у вас досвід роботи з API/3rd party integration?
42.Як документується схема/контракт для REST API? Що входить у специфікацію?
43.Яка структура API-запиту в REST-форматі?
44.Що таке HTTP methods для REST API і якими вони бувають?
45.Які бувають типи даних? Що таке параметри?
46.Опишіть основні характеристики XML і JSON форматів. Які основні відмінності цих структур?

Взаємодія зі стейкхолдерами

47.З якими стейкхолдерами ви працювали? Наведіть приклад роботи з реальним стейкхолдером.
48.Розкажіть, як взаємодіяли з командою проєкту, до якого долучилися?
49.Які фактори найбільше впливають на планування та залучення зацікавлених сторін?
50.Чи маєте ви досвід у pre-sale? Розкажіть, які завдання виконували.
51.Чи є у вас досвід у discovery? Розкажіть, які завдання виконували.

Практичні завдання

52.Змоделюйте процес розгляду кредитної заявки фізичної особи, використовуючи BPMN нотації.
53.Уявіть, що у вас є три стейкхолдери, які не можуть домовитися про пріоритетність вимог. Як ви будете діяти у такій ситуації?
54.Створіть діаграму послідовності (sequence diagram) за описом наданого функціоналу.
55.Ви — бізнес-аналітик на проєкті з розроблення застосунку мобільного банкінгу. Ваш проєкт отримав новий раунд інвестицій, відповідно з’явилися нові стейкхолдери. Вам потрібно зрозуміти, що має розробляти команда впродовж наступного року. Яку техніку елісітації ви оберете для цього кейсу? Чому? Як зробити сесію максимально ефективною?
56.Вам уже відомий план розробки на наступний рік, і потрібно визначити, з чого починати. Яка техніка пріоритизації підійде для цього найкраще? Що потрібно визначити до початку сесії?
57.Уявіть, що до вас звернулися розробник і QA. Тестувальник переконує, що розробник виконав роботу неправильно, а розробник наполягає, що це QA не зрозумів завдання. В результаті вони обоє не розуміють, як його виконати. Що ви будете робити у такому разі?
58.Ситуація: відвідувач ресторану має оплатити вечерю. Офіціант підходить до відвідувача для розрахунку. Використовуючи найбільш зручну для вас графічну нотацію, опишіть процес розрахунку з урахуванням можливих ситуацій у цьому кейсі.
59.Створіть SQL-запит для вибірки даних з двох таблиць, поєднаних первинним ключем, і відфільтруйте всі не порожні значення. Додайте до запиту умову, яка вибере лише унікальні значення. Відсортуйте результат за абеткою у зворотному порядку.
60.Оберіть компанію для аналізу. Ваше завдання:

  • знайти інформацію про компанію, ознайомитися з її сферою діяльності та визначити ключових осіб, що ухвалюють рішення в компанії:
  • провести аналіз ринку компанії, виявити тенденції;
  • ознайомитися з цілями компанії та побудувати RoadMap на 3–5 років.

61.Оберіть вид бізнесу. Як би ви оцінювали його чистий прибуток через 10 років?
62.Вам потрібно оцінити розмір ринку барбершопів у Києві. Як ви будете це робити?
63.Як оцінити відсоток червоних машин у Києві?

💡 Senior

Фахівці, з якими поспілкувався DOU, зазначають, що під час співбесіди з бізнес-аналітиками, в яких є вагомий досвід і відповідні сертифікації (наприклад, CBAP від IIBA), теорії приділяють менше уваги. Натомість роботодавців може більше цікавити вміння кандидата вирішувати ситуативні кейси, а також попередній досвід розв’язання конфліктних ситуацій чи невдач.

Загальні запитання

1.Наведіть приклад, коли ви не змогли виконати роботу до дедлайну. Що ви робили?
2.Розкажіть про свій найцікавіший кейс з практики.
3.Чому вирішили змінити проєкт? Чого очікуєте від нового проєкту?
4.Чи доводилось вам приймати/наймати або звільняти спеціаліста? Якщо так, то розкажіть детальніше, як це було і які кроки при цьому виконували?
5.Чи доводилось вам на практиці передавати знання спеціалістам, які нещодавно прийшли до проєкту? Якщо так, то як готувалися до цього і як саме передавали знання?

Виявлення та аналіз вимог

6.Яка техніка виявлення вимог найефективніша, на вашу думку? Чому?
7.Які переваги та недоліки використання критеріїв приймання (Acceptance Criteria) у форматі Given-When-Then, якщо порівнювати з Rule-based форматом?

Документація

8.Наведіть стандартні підходи для декомпозиції Epic у набір User Story.
9.З вашого досвіду, що бізнес-аналітики найчастіше забувають писати у документації?

Моделювання

10.Ви створюєте технічні вимоги для REST API. Яку діаграму оберете для відображення підходу запит/відповідь від клієнта до сервера?
11.Коли доречно використовувати проміжну/стартову подію «Сигнал» у BPMN-діаграмах?

Технічні навички

12.Які текстові й математичні функції використовували для написання SQL-запитів до реляційних баз?
13.Що таке CTE? Чим CTE відрізняється від stored procedure?
14.Що таке оптимізація баз даних? Які види оптимізацій ви знаєте?

REST API

15.Якими бувають основні коди помилок від сервера і що вони означають?
16.Чим відрізняються синхронні від асинхронних запитів?
17.Чи можна використовувати HTTP DELETE method для операції створення на стороні сервера?
18.Якими основними інструментами можна протестувати API endpoints? За допомогою яких інструментів ви зазвичай документуєте схему/контракт API?
19.Що таке GraphQL? Чим принципово відрізняється REST API від GraphQL?

Взаємодія зі стейкхолдерами та командою

20.Чи долучалися ви до проєкту на pre-sale/discovery етапі? Які артефакти створювали? Як налагоджували комунікацію зі стейкхолдерами та командою?
21.Чи траплялися у вас конфлікти на проєкті? Як ви їх розв’язували?
22.Чи доводилося вам налагоджувати процеси в команді? Розкажіть, як ви це робили?

Практичні завдання

23.Наша компанія розробляє мобільний застосунок для міжнародної компанії, що працює у галузі e-commerce. Які нефункціональні вимоги, що належать до функції «Оплата замовлення», потрібно визначити і зафіксувати?
24.Уявіть, що бізнес-стейкхолдер під час презентації узгодженого функціонала не погоджує рішення та висуває нові вимоги. На зустрічі присутнє керівництво проєкту. Які ваші дії?
Заповнюйте зарплатну анкету DOU25.У вас є mentee рівня Junior. За яким принципом ви будуватимете для нього план персонального розвитку?
26.У результаті pre-sale ви отримали запит на перехід до нової CMS-системи. У замовника є інтернет-магазин з певним набором фіч, багів, користувачів і замовлень. Підтримка та розширення функціонала виходить за межі бюджету замовника, тож він ухвалює рішення перейти на CMS-систему Majento. З чого складатиметься ваш план переходу?
27.Ви працюєте на проєкті у команді з сімома BA. Частина відповідає за розробку нових фіч, інші частина — за оптимізацію/виправлення інтеграцій або технічних рішень. Як ви порекомендували б відстежувати залежності між вимогами/фічами, щоб не зламати нічого при отриманні нових запитів?
28.Ваша компанія займається доставкою і має великі склади для зберігання замовлень. Роками ви використовували певну систему для управління товарами на складі, однак розробник цієї програми перестав її оновлювати. Через це у вас виникли проблеми з інтеграцією нових систем, які повинні підвищити ефективність працівників складу. Вам потрібно запропонувати нове рішення на заміну нинішньої системи. Частина стейкхолдерів за, інша — проти.

  • Як ви плануєте заручитися підтримкою тих, хто проти? (Ті, хто проти, аргументують свою позицію тим, що у чинну систему уже вклали багато коштів і зусиль).
  • Як ви будете шукати альтернативне рішення? На що потрібно звернути увагу під час дослідження?
  • Яким чином ви презентуватимете запропоновані рішення?

29.Створіть високорівневу бізнес-модель даних для уявного інтернет-магазину, який займається роздрібною торгівлею товарів для дому. Створіть діаграму класів для цього ж магазину, використовуючи UML-нотацію.
30.Напишіть приклад SQL-запиту, використовуючи такі функції: STRING_AGG, UNION, COUNT, MAX, AVG, SUM.


📝 Дякуємо за запитання і технічну рецензію Денису Дніпровському (Lead Business Analyst, Netcracker Technology) і Дмитру Чумаку (Lead Business Analyst, SoftServe) і за надані запитання, Сергію Губі (Lead BA в Yalantis), Денису Гобову (лідер BA Capability, DataArt; тренер, Art of Business Analysis), Богдану Крутьку (Business Analyst, Sigma Software), Ганні Земляній (Lead Business Analyst, Capgemini Deutschland), Володимиру Скляру (Lead Business Analyst, Artkai), Анастасії Соголовській (Business Analyst, WeSoftYou Inc.), Олександру Коцупалу (Business Analyst, Genesis), Віталію Зарубіну (Business Analyst, NetGame Entertainment).

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU

👍ПодобаєтьсяСподобалось13
До обраногоВ обраному15
LinkedIn7 коментарів

Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.

Та сама проблема, що і тут.

Технічні навички

, SQL, фізичні моделі даних, CRUD, REST, GraphQL, API, HTTP: взагалі не сфера відповідальності бізнес-аналітика.

Чи є у вас досвід у discovery?

Каналі?

SQL потрібен для самостійної роботи з аналізу даних. Звичайно, можна все робити через розробника. Але швидкість, а отже й ефективність роботи буде нижчою.

CRUD як підхід до декомпозиції функцій. Чому ні.

непоганий список)

Цікаво ознайомитись з досвідом інших. Дякую за роботу, колеги!

35.Скільки буде 7% від 4500?

а на кого розраховане дане питання?

На дитину 5-6 класу здається. Все одно припускаю що вірно на це питання відповідають ±80%.

Дуже дякую за статтю! Останнє «технічне» інтервʼю проходила вже не памʼятаю коли, тому на наступний раз точно буде корисно повторити!

Підписатись на коментарі