Співбесіда з JavaScript. 300+ запитань для Junior, Middle, Senior

Цього разу пропонуємо ознайомитись з актуальними запитаннями, які ставлять на технічних інтерв’ю з JavaScript. Звісно, ми говоримо про широкий спектр спеціалізацій, а тому обирайте свій напрям і готуйтесь.

Попередні статті рубрики присвячені Python та .NET.

Junior

Загальні:

1.Які методи HTTP-запитів ви знаєте?
2.Які версії HTTP-протоколу вам відомі?
3.Які знаєте коди відповіді (стану) HTTP?
4.Що таке Cross-Origin Resource Sharing? Як усунути проблеми з CORS?
5.Що таке cookie?
6.Який максимальний розмір cookie?
7.Що означає директива use strict?
8.Чим JS відрізняється під час роботи на front-end і back-end?
9.Що таке статична і динамічна типізації?
10.Як клієнт взаємодіє із сервером?
11.Що таке REST?
12.Поясніть поняття мутабельність / іммутабельність? Які типи є мутабельними й навпаки?
13.Як шукати помилки в коді? Чи використовуєте дебагер?
14.Яких відомих людей зі світу JS знаєте?

JS Core

15.Які існують типи даних у JS?
16.Як перевірити, чи об’єкт є масивом?
17.Як перевірити, чи число є скінченним?
18.Як перевірити, що змінна рівна NaN?
19.Чим відрізняється поведінка isNaN() та Number.isNaN()?
20.Порівняйте ключові слова var, let, const.
21.Що таке область видимості?
22.Що таке деструктуризація?
23.Для чого призначені методи setTimeout і setInterval?
24.Порівняйте підходи роботи з асинхронним кодом: сallbacks vs promises vs async/await.
25.Чи можна записувати нові властивості / функції в прототипи стандартних класів (Array, Object тощо)? Чому ні? У яких випадках це робити можна? Як убезпечити себе, якщо потрібно розширити прототип?
26.Назвіть методи масивів, які пам’ятаєте, і скажіть, для чого вони потрібні.
27.Які перебираючі методи масиву знаєте? У чому їхня відмінність?
28.Як працюють оператори присвоєння / порівняння / рядкові / арифметичні / бітові тощо?
29.Опишіть призначення і принципи роботи з колекціями Map і Set.
30.Що означає глибока (deep) та поверхнева (shallow) копія об’єкта? Як зробити кожну з них?

Функції:

31.Яка різниця між декларацією функції (function declaration) та функціональним виразом (function expression)?
32.Що таке анонімна функція?
33.Розкажіть про стрілкові функції (arrow function). В чому полягають відмінності стрілкових функцій від звичайних?
34.Що таке і для чого використовують IIFE (Immediately Invoked Function Expression)?
35.Що таке hoisting, як він працює для змінних і функцій?
36.Що таке замикання (closure) і які сценарії його використання?
37.Як ви розумієте замикання? Що буде виведено в консолі в цьому випадку?

var f = function() {
  console.log(1);
}

var execute = function(f) {
  setTimeout(f, 1000);
}

execute(f); // что выведет в консоль и почему

f = function() {
  console.log(2);
}

38.Що таке рекурсія?
39.Що означає ключове слово this?
40.Що таке втрата контексту, коли відбувається і як їй запобігти?
41.Методи функцій bind / call / apply — навіщо і в чому різниця?

Front-end

42.Що таке DOM?
43.Порівняйте атрибути підключення скрипту async і defer в HTML-документі.
44.Яка різниця між властивостями HTML-елементів innerHTML і innerText?
45.Опишіть процес спливання (bubbling) подій у DOM.
46.Як зупинити спливання (bubbling) події?
47.Як зупинити дефолтну обробку події?
48.Чому дорівнює this в обробнику подій (event handler)?
49.Що таке LocalStorage і SessionStorage? Який максимальний розмір LocalStorage?
50.Як отримати висоту блоку? Його положення щодо меж документа?
51.Що таке webpack?
52.Чим відрізняється dev-збірка від prod?

Верстка

53.Що таке блокова модель CSS?
54.Які способи центрування блокового контенту по горизонталі та вертикалі знаєте?
55.Які підходи у верстці вам відомі (float, flex, grid, etc)?
56.Як зробити додаток responsive?
57.Які є принципи семантичної верстки?
58.Навіщо потрібні префікси для деяких CSS-властивостей (-webkit-, -moz- тощо)?
59.Як спростити написання кросбраузерних стилів?
60.Практичне завдання: прокоментувати та виправити приклад поганого CSS або HTML.
61.Що таке CSS-препроцесори? З якими працювали? Що нового вони приносять у стандартний CSS?

Angular

62.Перерахуйте основні компоненти фреймворку (модуль, роут, директива тощо).
63.У чому різниця між компонентом і директивою?
64.Розкажіть про життєвий цикл компонента.
65.Перерахуйте часто використовувані хуки життєвого циклу компонента та розкажіть, для чого вони потрібні?
66.У чому різниця між конструктором і ngOnInit-хуком?
67.Як захистити роут від несанкціонованого доступу? Які механізми надає для цього фреймворк?
68.Що таке Lazy loading, як і для чого використовується?
69.Яке призначення RouterOutlet?
70.Як компоненти можуть взаємодіяти один з одним?
71.Як створити two-way binding властивість для компонента?
72.Які типи форм є у фреймворку? У яких випадках і що краще використовувати?
73.Які стани є у форми і як це можна застосувати?
74.Навіщо потрібні сервіси? Як з ними працювати?
75.Що таке singleton-сервіси? Яке їхнє призначення? Спосіб створення?
76.Які є способи оголошення сервісів?
77.Для чого потрібні модулі? Скільки їх має бути в проєкті?
78.Навіщо потрібні загальні модулі (shared)?
79.Які переваги типізації в TypeScript?
80.Які можливості TypeScript можна використовувати для типізації (тут мають на увазі інтерфейси, типи, enum тощо)?
81.Яка різниця між інтерфейсом і класом?
82.У чому різниця між інтерфейсом і абстрактним класом?
83.Яка різниця між інтерфейсом і типом?
84.Що таке RxJS? Як він використовується у фреймворку? Які компоненти фреймворку тісно пов’язані з ним?
85.Чим відрізняються Observable і Promise?
86.Для чого потрібні Subjects? Які типи Subjects існують?
87.Як зробити кілька послідовних запитів до API за допомогою HTTP-сервісу і RxJS?
88.Яка різниця між switchMap, concatMap, mergeMap?
89.Як можна конфігурувати Angular-застосунок?
90.Навіщо потрібні environment-файли? Коли їх краще не використовувати?
91.У чому різниця між «розумним» (smart) і «дурним» (dumb) компонентами? У яких випадках застосовується кожен з них?
92.У чому різниця між NgForm, FormGroup і FormControl і як їх застосовують для побудови форм?
93.Навіщо потрібен і як працює async pipe?
94.Як стежити за розвитком фреймворку? Яких відомих людей, пов’язаних з Angular, знаєте / читаєте?

React

95.Чи працювали з класовими компонентами? У чому їхня особливість?
96.Які дані краще зберігати в стані компонента, а які передавати через пропси? Наведіть приклад.
97.Чи ознайомлені з хуками? У чому їхні переваги? Чи доводилося робити свої і з якою метою?
98.Чи ознайомлені з фрагментами та порталами? Навіщо вони потрібні?
99.Коли й для чого використовують рефи?
100.Які ви знаєте методи життєвого циклу компонента?
101.В якому методі життєвого циклу компонента краще робити запити на сервер? Чому?
102.В якому методі життєвого циклу компонента краще робити підписку і відписку від лістенера? Чому? Навіщо відписуватися?
103.Чи був досвід роботи з контекстом? Коли його варто використовувати?
104.У чому особливість PureComponent?
105.Чи працював з мемоізованими селекторами (memoized selectors)? Для чого їх використовують і який принцип роботи?
106.У чому бачите переваги бібліотеки React?
107.Чому бібліотека React швидка? Що таке Virtual DOM і Shadow DOM?
108.Навіщо в списках ключі? Чи можна робити ключами індекси елементів масиву? Коли це виправдано?
109.В чому основна ідея Redux?
110.Робота зі стилями в React.
111.React — це бібліотека чи фреймворк? Яка різниця між цими двома поняттями.
112.Чи можна використовувати jQuery разом з React? Чому так / ні?
113.Що таке codemod?
114.Чи доводилося налаштовувати проєкт React з нуля? За допомогою яких інструментів ви це робили?
115.Перерахуйте всі бібліотеки, які використовували у зв’язці з React.
116.Що найскладніше доводилося реалізовувати за допомогою React?

Back-end

117.Що таке REPL?
118.Що таке streams в Node.js?
119.Що таке middleware?
120.Для чого використовують функцію setImmediate?
121.Навіщо потрібен app.param() в express?
122.Що таке token based authentication?

Бази даних

123.Напишіть простий запит для обчислення трьох авторів, у яких найбільше книг.
124.Напишіть запит, який вибирає останні три коментарі для конкретного користувача для двох таблиць: коментарі та користувачі.
125.Спроєктуйте просту схему бази даних для бібліотеки.
126.Для чого використовують SQL-оператор HAVING?
127.Навіщо використовують SQL-оператор LEFT JOIN?
128.Чим відрізняється embed- від reference-зв’язку в MongoDB?
129.В одному проєкті програмісти зберігають дані в MongoDB-колекції коментарів, використовуючи такі типи даних (дивіться нижче). Що поганого в цьому рішенні?

id: ObjectID
text: string
author_id: string
created_at: Date

130.У проєкті знадобилося внести зміни в структуру таблиць, додати кілька полів і індекси. Як програмісти будуть робити це на продакшені?

Інструменти

131.Щоразу, коли ви робите pull, чомусь трапляється конфлікт в останньому рядку в усіх файлах, які ви редагували. Що відбувається?
132.Що робить команда git fetch?
133.Які git hygiene підходи ви знаєте?
134.Що таке CI/CD? Для чого це потрібно?

Практичні завдання

135.Розкажіть, які є способи копіювання простого об’єкта типу obj = {a: 1, b: 2, c: 3}
136.Напишіть deep clone для об’єкта.
137.Назвіть різні способи, як поміняти місцями значення двох змінних.
138.Менеджер попросив у задачі поміняти статуси з «active, inactive» на «active, removed», але в коді фігурують тільки цифри й незрозуміло, який статус відповідає якій цифрі. Як допомогти майбутнім програмістам не лізти в документацію за кодом? Питання ставлять на конкретному прикладі з кодом.
139.Необхідно зробити мініпроєкт — список користувачів з формою створення/редагування користувача:

 1. Для зберігання користувачів використовуйте Firebase (це безкоштовно).
 2. Для стилізації використовуйте Bootstrap.
 3. Мінімальний набір полів користувача:
  • ім’я;
  • прізвище;
  • електронна пошта;
  • телефон (у форматі +380 (XX) XXX-XX-XX);
  • дата народження;
  • буде плюсом — додавання аватара та можливість crop-картинки.
 4. Список користувачів повинен мати можливість фільтрації та пагінацію.
 5. Проєкт має містити README-файл з кроками для запуску.

Middle

Загальні

1.Розкажіть про піраміду тестування.
2.Які типи автоматизованих тестів випадала нагода писати? Які бібліотеки при цьому використовували? Яким інструментам віддаєте перевагу і чому?
3.Що таке unit-тести? Яке місце в піраміді тестування займають unit-тести?
4.Що таке code coverage? Чи обов’язкове 100% покриття тестами коду?
5.Як заборонити браузеру віддавати кеш на HTTP-запит?
6.Що таке XSS (Cross-Site Scripting)?
7.Розкажіть про патерни Observer, Pub / Sub. Яка між ними різниця? Наведіть приклади реалізації цих патернів у відомих фреймворках / бібліотеках / браузерних API.
8.З якою метою може бути використаний event listener події fetch self.addEventListener(’fetch’, event => {}) ?
9.Що таке Event loop і як він працює? Розкажіть про мікрозадачі та макрозадачі.

JS Core

10.Які типи даних бувають у JavaScript? Який буде результат виконання коду?

let firstObj = { name: 'Hello' };

let secondObj = firstObj;

firstObj = { name: 'Bye' };

console.log(secondObj.name);

11.Що таке temporal dead zone?
12.Як працює boxing / unboxing у JavaScript?
13.У чому різниця між оператором in і методом hasOwnProperty?
14.Опишіть, за допомогою чого в JS реалізуються такі ООП-парадигми, як інкапсуляція, поліморфізм, абстракція?
15. Що таке прототип? Як працює прототипне наслідування в JS? Поясніть роботу коду.

function Main () {}
Main.prototype = { protected: true };

const obj = new Main();
Main.prototype = { protected: false };

console.log('Object protection: ', obj.protected); 

16.Яка різниця між композицією та наслідуванням?
17. Чому не варто використовувати конструктори типу new String?
18.Розкажіть про базовий пристрій і механізм роботи Event loop.
19. Що таке записи (records) і кортежі (tuples)? Чим вони відрізняються від звичайних об’єктів?
20.Які відмінності в поведінці ES5 функції-конструктора та ES2015 класу?
21.Як реалізувати патерн «Модуль»?
22. Чому typeof null повертає object?
23.Що таке приведення (перетворення) типів у JS?
24.Що таке явне і неявне приведення (перетворення) типів даних у JS? Як відбувається перетворення типів у таких прикладах:

{}+[]+{}+[1]
!!"false" == !!"true"
['x'] == 'x'

25.Що таке Garbage Collector?
26.Опишіть основні принципи роботи «збирача сміття» у JS-рушіях (engines).
27.Опишіть призначення і принципи роботи з колекціями WeakMap і WeakSet? Чим вони відрізняються від колекцій Map і Set відповідно?
28.Чим відрізняється Observable від Promise?
29. Що таке Promise? Назвіть порядок виконання then і catch у ланцюжку.

Promise.resolve(10)
  .then(e => console.log(e)) // ??
  .then(e => Promise.resolve(e))
  .then(console.log) // ??
  .then(e => {
    if (!e) {
      throw 'Error caught';
    }
  })
  .catch(e => {
    console.log(e); // ??
    return new Error('New error');
  })
  .then(e => {
    console.log(e.message); // ??
  })
  .catch(e => {
    console.log(e.message); // ??
  });

30.Розкажіть про послідовне і паралельне виконання асинхронних функцій. У чому різниця між Promise.all () і Promise.allSettled ()?
31.Що таке дескриптори властивостей об’єктів? Розкажіть про їхнє практичне застосування.
32.Назвіть кілька способів створення незмінного об’єкта в JavaScript.
33.Як створити властивість в об’єкта, яку не можна буде змінити?
34.Навіщо потрібен конструктор Proxy? Наведіть приклад використання.
35.Що таке ArrayBuffer? У чому різниця між Uint32Array і Float32Array? Який результат виконання коду?

const uint32Array = new Uint32Array();
Array.isArray(uint32Array);

36.Яким буде результат порівняння?

const url = “HTTPs://xyz.com/path<to>page.html”;
encodeURI(url) == encodeURIComponent(url); 

37.Розкажіть про генератори та ітератори.
38.. Поясніть, що робить наведений код:

function * fn(num) {
  for (let i = 0; i < num; i += 1) {
    yield console.log(i);
  }
}
const loop = fn(5);
loop.next();
loop.next();

39.Розкажіть про тип даних Symbol і його практичне застосування. Як перевести число з 10-розрядної системи в 16(2,8)-розрядну систему числення?

Функції

40.Поясніть, що означає currying. Наведіть приклад використання на практиці.
41.Наведіть приклад функції з мемоізацією. Коли варто застосовувати цю техніку?
42.Що таке чейнінг функцій? Напишіть приклад з використанням цього підходу.
43.У чому різниця між function і arrow function? Яким буде результат виконання коду?

const pluckDeep = key => obj => key.split('.').reduce((accum, key) => accum[key], obj)

const compose = (...fns) => res => fns.reduce((accum, next) => next(accum), res)

const unfold = (f, seed) => {
  const go = (f, seed, acc) => {
    const res = f(seed)
    return res ? go(f, res[1], acc.concat([res[0]])) : acc
  }
  return go(f, seed, [])
}

Front-end

44.У чому принципова різниця між подіями mouseleave і mouseout?
45.У якому порядку обробляються призначені для користувача події в DOM (click, mouseover тощо)? FIFO чи LIFO?
46.Що таке Event bubbling та Event capturing?
47.Порівняйте методи об’єкта event stopPropagation та stopImmediateProparation.
48.Які є підходи оптимізації продуктивності вебсторінки?
49.Як реалізований механізм same-origin policy в браузері? На які браузерні API він поширюється?
50.Назвіть способи зберігання даних у браузері. Порівняйте їх.
51.Web worker’и. Опишіть особливості передачі даних між worker’ами та основним потоком, між розділеними worker’ами.
51.Що таке Transferable-об’єкти?
52.Розкажіть про способи оптимізації виконання ресурсомістких операцій JS для поліпшення продуктивності рендерингу контенту на сторінці.
53.Чому ResizeObserver викликає події зміни розміру до відтворення елемента, а не після?
54.Розкажіть, як ви розумієте Web Accessibility?
55.Опишіть алгоритм створення функціоналу, що забезпечує читання вмісту .txt-файлу при перетягуванні його з файлової системи у вікно браузера.
56.Що таке Virtual DOM?

Верстка

57.Поясніть різницю між одиницями вимірювання px, em, rem.
58.Для чого потрібні CSS-змінні? Наведіть кілька прикладів використання.
59.Що станеться при додаванні наступного селектора?
* { box-sizing: border-box; } 
60.Як адаптувати сторінку для друку?
61.Опишіть особливості кастомізації стилів стандартних елементів форм.
62.Що таке progressive рендеринг? Які підходи використовуються?
63.Назвіть кілька способів реалізації lazy-loading медіаресурсів на сторінці.
64.Назвіть популярні шаблонізатори для фронтенд-розробки. Опишіть особливості їх використання.
65.Назвіть популярні CSS-методології та їхні відмінності.
66.Як працює CSS Grid?
67.Які формати зображень підтримують анімацію?
68.Як відстежити прогрес / закінчення CSS @keyframes анімацій або плавних переходів, реалізованих за допомогою transition, у JS?
69.Які CSS-властивості можуть бути оброблені безпосередньо через GPU? Що таке композитні шари й чому їх велика кількість може призвести до аварійного завершення роботи браузера на мобільних пристроях?
70.Як перевикористати інлайнові SVG-елементи на сторінці?
71.Опишіть способи оптимізації SVG-файлів.
72.Як реалізувати іконковий шрифт з певного набору SVG-файлів?
73.Що таке хибне жирне або хибне курсивне (Faux) накреслення шрифтів?
74.Що таке #shadow-root в інспекторі HTML-сторінки?
75.Навіщо потрібні Custom Elements?
76.Чому видалення зайвих символів пробілів / символів перенесення в HTML не відбивається на кінцевій продуктивності завантаження сторінки?
77.Що таке контекст відображення canvas? Які існують типи контексту для рендерингу двовимірної та тривимірної графіки?

Angular

78.Як працює Dependency injection? Навіщо це потрібно? Розкажіть про використання кастомних інжекторів.
79.Що таке zone.js? Для чого Angular використовує зони? З якою метою можна використовувати NgZone-сервіс?
80.Як працює Change detection? Як можна оптимізувати компонент за допомогою схем Change detection? Які ще прийоми є для оптимізації рендерингу (пов’язані з Change detection)?
81.Як виконати конфігурацію HTTP-сервісу? Навіщо вона потрібна? Обробка HTTP-помилок?
82.Які є підходи до організації роботи з даними?
83.Як підготувати збірку до деплою?
84.Що таке NgRx? Коли варто використовувати?
85.У яких випадках краще використовувати Renderer-сервіс замість нативних методів? І навпаки?
86.Як працюють і для чого потрібні резолвери? Як отримати дані, завантажені резолверами?
87.Як працюють і навіщо потрібні динамічні компоненти? Наведіть приклади їх доцільного використання.
88.Яка різниця між @ViewChild і @ContentChild?
89.Що робить код і як інакше можна пов’язати клас компонента зі змінною?
@HostBinding('class.valid') isValid; 
90.Як можна кешувати дані, використовуючи сервіси або RxJS?
91.Що таке асинхронна валідація форм? Коли застосовується і як реалізується?
92.Навіщо потрібна forRoot-функція модуля?
93.Яка різниця між декларуванням і експортом компонента з модуля?
94.Чому погано «провайдити» сервіс з shared-модуля в lazy-loaded модуль? (Питання про scope модулів.)
95.Що таке ::ng-deep і для чого використовується?
96.Які тести можна запустити для Angular-програми? Які інструменти використовують для тестування Angular-програми?
97.Як протестувати API-сервіс?

React

98.Що таке JSX? Що лежить в його основі?
99.Як працює алгоритм Virtual DOM?
100.Для чого потрібна властивість key під час рендерингу списків?
101.У чому різниця між функціональними та класовими компонентами?
102.Навіщо і коли потрібно передавати props в super () при використанні класових компонентів?
103.Чому потрібно використовувати setState () для оновлення внутрішнього стану компонента?
104.У чому полягає принцип «підйому стану»?
105.Які бібліотеки менеджменту стану React-застосунку ви знаєте? Навіщо вони?
106.Коли варто використовувати Redux? Які є альтернативи?
107.Redux vs Mobx?
108.Розкажіть про базовий принцип роботи React Hooks.
109.У чому різниця між createRef і useRef?
110.Коли варто використовувати React refs? Коли не варто?
111.Які недоліки бібліотеки React бачите?
112.Які патерни використовуєте разом з React?
113.Як ставитесь до типізації разом з React?
114.Як побудувати хорошу архітектуру React-проєкту?
115.Оптимізація React-застосунків? Як виміряти продуктивність програми?
116.Чи можна застосунок на React вбудувати в інший застосунок на React?

Back-end

117.Чому Node.js однопотоковий, а не багатопотоковий?
118.Що таке event driven development?
119.Порівняйте fork() та spawn() методи.
120.Розкажіть про Node.js фреймворки, які використовували. Яка між ними різниця?
121.Опишіть словами код ендпоїнта, який повинен зберегти з клієнта файл розміром 4 гігабайти і покласти його на S3 або інший CDN.
122.Що таке мікросервіси, навіщо їх використовують?
123.У яких випадках ви б обрали моноліт, а в яких — мікросервіси?
124.Як зрозуміти, що застосунок у певний момент працює справно?
125.Як зрозуміти, що застосунок за останні три дні працював справно?
126.Як відбувається перевірка правильності паролю при використанні bcrypt?
127.Що таке JWT?
128.Джуніор надіслав код на рев’ю. Що тут не так? Як виправити?

router.post ( '/ users', async (req, res, next) => {
  const user = await db.createUser (req);

  if (user) {
    return res.json (users);
  }

  res.json ({error: "can not create user"})
})

Бази даних

129.Що таке Redis і для чого його використовують?
130.Які бази даних використовували? Яка різниця між SQL і NoSQL?
131.Для двох таблиць — коментарі та користувачі — напишіть запит, який вибирає останні три коментарі для кожного користувача.
132.Я як замовник прошу вибрати вас базу даних для нового проєкту. Ваші дії?

Інструменти та інше

133.Для чого потрібен package-lock.json?
134.У чому різниця між npm install і npm ci?
135.Для чого потрібні бандлери?
136.Розкажіть про модульне підключення скриптів. Наведіть приклад використання завантажувальників / бандлерів модулів.
137.У чому полягає різниця між git merge і git rebase?
138.Що таке staging area в git?
139.Опишіть процес code review. Назвіть основні правила, способи вирішення конфліктів і суперечок під час його проведення.

Практичні завдання

140.Напишіть функцію Sleep (ms), яка зупиняє виконання async-функції на заданий проміжок часу.
141.Реалізуйте один з методів масиву (наприклад, splice).
142.Напишіть функцію з RegExp для знаходження всіх HTML-посилань у рядку.
143.Реалізуйте функцію, яка виконає callback для всіх елементів певної гілки DOM-дерева.
144.Реалізуйте таблицю з віртуальним скролом.
145.Реалізуйте функцію перетворення URL query рядка в JSON.

const inData = "user.name.firstname=Bob&user.name.lastname=Smith&user.favoritecolor=Light%20Blue";


function queryObjectify(arg) {
// ??
}

queryObjectify(inData)
/* Результатом виконання для вхідного рядка, повинен бути наступний об’єкт
{
  'user': {
    'name': {
      'firstname': 'Bob',
      'lastname': 'Smith'
    },
    'favoritecolor': 'Light Blue'
  }
};
*/

146.Реалізуйте функцію знаходження перетину двох масивів.

const first = [1, 2, 3, 4];
const second = [3, 4, 5, 6];

function intersection (a, b) {
// ??
}

intersection(first, second) // -> [3, 4]

147.Реалізуйте функцію / клас для генерації HTML.

const HTMLConstruct = {};

HTMLConstruct.span('foo'); // -> <span>foo</span>
HTMLConstruct.div.span('bar'); // -> <div><span>bar</span></div>

HTMLConstruct.div.p(
HTMLConstruct.span('bar'),
HTMLConstruct.div.span('baz')
); // -> <div><p><span>bar</span><span>baz</span></p></div>

148.Якщо є проєкт з обмеженими термінами та некритичною продуктивністю, чим будете керуватися при виборі бібліотек, підходів? Чи все ж будете звертати увагу на продуктивність? Або навпаки: терміни нелімітовані, продуктивність важлива. Ваші дії?

Senior

Загальні

1.Розкажіть про функціональне програмування.
2.Що таке TDD (Test Driven Development) / BDD (Behavior Driven Development)?
3.Розкажіть детально про роботу HTTPS.
4.Який стек технологій можна обрати для реалізації клону якогось відомого проєкту і чому?
5.Є проєкт на старих технологіях, необхідно в нього вносити зміни. Як це зробити найкраще?
6.Якщо у кандидата є досвід роботи з кількома фреймворками: який будете використовувати для наступного проєкту? Які фактори будуть впливати на вибір?
7.Що таке V8 Engine?

JS Core

8.Реалізація патерну Class Free OOP (HTTPs://observablehq.com/@bratter/class-free-oop).
9.Патерн async disposer (HTTPs://advancedweb.hu/what-is-the-async-disposer-pattern-in-javascript).
10.Використання регулярних виразів. Коли прийнятно / неприйнятно? Як вони працюють? Як можна зробити читабельним код?

Front-end

11.Як браузер визначає, чи ми можемо спілкуватися між вкладками?
12.Що таке Content Security Policy?
13.Як уникнути завантаження кешованих файлів скриптів і стилів?
14.Що таке requestAnimationFrame?
15.Розкажіть про мікросервісну архітектуру Front-end App.
16.Що таке Shadow DOM?
17.Порівняйте nextElementSibling та nextSibling.
18.Які знаєте метрики вебсайту?

Angular

19.Як проводиться конфігурація NgZone-модуля? Коли це необхідно?
20.Що дратує у фреймворку? Що б ви змінили?
21.Якби ви вирішували, що додати в наступному релізі фреймворку, яка б фіча це була?
22.Чи писали кастомні декоратори? Якщо так, то навіщо?
23.Зробіть рев’ю коду та дати зауваження щодо архітектури.
24.Розкажіть, як би ви робили такі фічі. Опишіть архітектуру фічі в застосунку.

Back-end

25.Порівняйте Common.js з AMD Modules та ES6 Imports.
26.Який фреймворк вибрали б для бекенду, чому?
27.Опишіть своїми словами, як працює OAuth v2.
28.Є проєкт з джерелами витоку пам’яті, як їх виявити, усунути та запобігти цьому в майбутньому?
29.Є проєкт з performance issues, як їх виявити, усунути та запобігти в майбутньому?

Бази даних

30.Які альтернативні види баз даних використовуєте?
31.Що таке RDS і чому він іноді не підходить?
32.Що таке SQL Injections і як їх уникнути?
33.Чому для запитів у БД треба використовувати плейсхолдери?
34.Як спроєктувати кластер на MongoDB?
35.Для чого використовують MongoDB Aggregation framework?
36.Розкажіть про GraphQL.

Інструменти

37.Чи можете описати суть методології git flow двома словами?
38.Що означає вимога робити squash commits під час rebase?
39.Яка ваша думка про альтернативні системи контролю версій (Version Control System)?
40.Які конвенції знаєте і використовуєте для git?
41.Розкажіть про свій досвід використання / впровадження СI/CD.
42.Потрібно налаштувати деплой проєкту на кілька середовищ. Розкажіть, як би ви побудували процес? Які інструменти використали б?

Практичні завдання

43.Реалізуйте асинхронний метод filter для Array (повинні працювати await).
44.Реалізуйте функцію reduce за допомогою рекурсії.
45.Як можна було б зробити toggle-компонент, як в iPhone, без використання JS?


Дякуємо за допомогу в підготовці статті В’ячеславу Колдовському, Івану Риженку, Миколі Галкіну, Олександру Бурмістрову, Владу Балабашу, Андрію Шумаді, Івану Кувацькому, Андрію Кладочному.

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU

👍ПодобаєтьсяСподобалось68
До обраногоВ обраному110
LinkedInНайкращі коментарі пропустити

Сначала отвечаешь на практически философские вопросы о паттернах, тонкостях обработки HTML страницы GPU, юнит-тестировании и фичах, которые еще не были зарелизены, а потом после индусов в полнейшем легаси двигаешь кнопочки на 5 пикселей под суровым надзором погонщика.

А теперь было бы забавно увидеть ответы на эти вопросы, без СМС, регистрации и поднятого срача под каждым словом)

У меня как синьора с шестью годами только коммерческого опыта есть много вопросов к вопросам:
Junior
Общие вопросы
4)Зачем джуну фронту решать проблему бэка? Или мы про same-origin
6)Важное знание. Без него вообще ничего не написать.
14)Без комментариев

Js core
17)Часто бесконечность видел в коде? Я не видел вообще не разу.
19)Я не без понятия, не думаю что июнь знать может
25)Про прототипы июнь вообще много тебе расскажет, это то с чего начинают язык учить...
29)Опять же — часто используешь на проекте? Хороший вопрос, но реализацию я не видел в реальной жизни.

Front End
43)Часто с обычным html работаешь? Я без понятия что такое defer, к слову.
48)Правильный ответ — анекдот «I hate my work. I tried to hit THIS table but I don’t know what’s is this now». А вообще без понятия
49)Опять же что ж ты к размеру докопался? Чем оно вообще кому-то помочь может?

React
95)Три года как не пользуется никто этими «особенными». Откуда джуну знать, вред-ли он работал тогда.
96)Вопрос криво настолько что я немного выпал из реальности.
98)Порталы а реальной жизни видел однажды и то из-за криворукого джуна, который просто не придумал ничего проще.
100)Референция к 95-му вопросу. Джун не знает их, они умерли с классами и названий теперь не имеют. Это я могу тебе объяснить что вот же они, просто выглядят по другому, а джун не видел их.
101, 102 в ту же топку
104)Та что ж ты с классами пристал то к человек с годом опыта
112)Без понятия, чего не стоит, но точно могу сказать что можно все, было бы желание.
113)Без понятия
114)Джуны по два в день настраивают. Очевидно же
115)Душно. Очень душно.

Инструменты
131)Кому-то не дали мак, а он не поменял тип (или как оно там) на LF. Джун пул делает — уже радость, а ты грузишь херней. Опиши в онбординг процессе обязательный пункт и никогда не узнаёт он об этой ошибке.
133)Что?
138)Дернуть того кто написал это enum. Если ты не знаешь ТС — это вообще вопрос не к тебе.
139)Бутсстрап, который херово работает в реакте, файрбейз который джун ФЕ не должен уметь настраивать. Задача топ за свои деньги.

Потом допишу про остальных. Тут есть хорошие вопросы, но вот эти...

81 коментар

Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.

Питання щодо патернів Observer та Pub/Sub не є доцільним, оскільки порівнюються непов’язані речі.

Pub/Sub — це модель повідомлень, яка використовується для реалізації асинхронного спілкування у розподілених системах.

Observer — це шаблон дизайну, описаний у книзі «Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software» (Банда Чотирьох).

У меня как синьора с шестью годами только коммерческого опыта есть много вопросов к вопросам:
Junior
Общие вопросы
4)Зачем джуну фронту решать проблему бэка? Или мы про same-origin
6)Важное знание. Без него вообще ничего не написать.
14)Без комментариев

Js core
17)Часто бесконечность видел в коде? Я не видел вообще не разу.
19)Я не без понятия, не думаю что июнь знать может
25)Про прототипы июнь вообще много тебе расскажет, это то с чего начинают язык учить...
29)Опять же — часто используешь на проекте? Хороший вопрос, но реализацию я не видел в реальной жизни.

Front End
43)Часто с обычным html работаешь? Я без понятия что такое defer, к слову.
48)Правильный ответ — анекдот «I hate my work. I tried to hit THIS table but I don’t know what’s is this now». А вообще без понятия
49)Опять же что ж ты к размеру докопался? Чем оно вообще кому-то помочь может?

React
95)Три года как не пользуется никто этими «особенными». Откуда джуну знать, вред-ли он работал тогда.
96)Вопрос криво настолько что я немного выпал из реальности.
98)Порталы а реальной жизни видел однажды и то из-за криворукого джуна, который просто не придумал ничего проще.
100)Референция к 95-му вопросу. Джун не знает их, они умерли с классами и названий теперь не имеют. Это я могу тебе объяснить что вот же они, просто выглядят по другому, а джун не видел их.
101, 102 в ту же топку
104)Та что ж ты с классами пристал то к человек с годом опыта
112)Без понятия, чего не стоит, но точно могу сказать что можно все, было бы желание.
113)Без понятия
114)Джуны по два в день настраивают. Очевидно же
115)Душно. Очень душно.

Инструменты
131)Кому-то не дали мак, а он не поменял тип (или как оно там) на LF. Джун пул делает — уже радость, а ты грузишь херней. Опиши в онбординг процессе обязательный пункт и никогда не узнаёт он об этой ошибке.
133)Что?
138)Дернуть того кто написал это enum. Если ты не знаешь ТС — это вообще вопрос не к тебе.
139)Бутсстрап, который херово работает в реакте, файрбейз который джун ФЕ не должен уметь настраивать. Задача топ за свои деньги.

Потом допишу про остальных. Тут есть хорошие вопросы, но вот эти...

Middle:
Общие:
1. Что? А вы точно не QA? Это сакральное знание я думаю может знать только очень душный разработчик
Либо же qa.
6. А давно виды у нас занимаются безопасностью?
7. Часто пользуешься, если не говорить про MobX?
8. Любой, все в твоих руках. Если ты вешаешь ивент чтобы флаг поставить — это клево.

JS Core
10. А джуну типы данных не нужны?
11. Хороший вопрос, опять же очень важный для всех и вся. Его не решает автоматом линтер, это действительно надо знать! (Нет)
12. Без понятия.
13. Вопрос сформулирован хреново.
14. Не надо знать. Забудьте об этом. Никогда не делайте. Лучше вообще не знать ответ. (А вот сейчас я серьезно)
15. Вопрос 50\50. Знать наверное надо, но А) не лезть туда если прям совсем не надо, а это всегда и Б) без разницы, не надо туда лезть. Не трогайте прототипы, хорошим эта шалость закончится не может.
16. Дерьмовый вопрос. Приблизительно в концепции.
17. Часто видел что спрашиваешь? А, точно, линтер перекроет создание примитивов через new.
19. Мы вообще в Пайтон ушли? Аааа, ты решил спросить про Map. Молодец — часто используешь?
20. Отличный вопрос на который ответ вспомнит только старый и душный разработчик.
25. Зачем спрашивать у мида про то, что рекомендуется не трогать на уровне документации?
26 и 27 в ту же топку.
28. ???
31. Я шесть лет работаю, но даже для меня они устарели.
34. А мы точно про ФЕ говорим?
35. Ты очень душный, закинь в консоль и узнаешь ответ.
39. Не видел в реальном проекте использования его. Он полезен, но это знание почти что нет.

Front End
44. Кто бы знал.
51. Часто используешь?
55. Мы все еще про ФЕ? Думаю там есть веб апи парсер какой-то, иначе меняй тему вопроса.
66. Часто гридом пользуешься? Ну чистым я имею ввиду, любами сторонними на нем написанными.
69. У тебя есть подружка? Если да — как оно еще дышит?
102. Когда ты такой старый что используешь классы. Никогда на самом деле, оно само это делает, насколько помню. Но могу ошибаться — классы уже три года никто не использует.
103. Вопрос задан неверно
111. Важный вопрос. Слишком даже

Задания:
141. Полифилы уже написаны для всего, explorer никто не поддерживает. Зачем?
142. Ты можешь регулярки по памяти писать?
147. Зачем?
148. Мида спрашиваем?

Про синьора там грехов не меньше, но лень уже писать.

В вкратце — автор слишком душный, вопросы множество неважны дальше учебника, много устаревших. Постарался отписать все вопросы которые считаю бесполезными в той или иной мере либо для позиции либо для разработчика.

А в баню

Senior
Общие:
4)Тот что выбрали они. Разница в библиотеках — вкусовщина. Общий стэк скорее всего уже продумал архитектор, а не то кого спросили на коленке за минуту
5)Аккуратно. Если тестов нет — ещё молиться
7)Отличный вопрос. Смысла в нем столько же как если спросить что такое двигатель в машину.

JS core
8)Это нездорово писать классы в js. Не знаю твой паттерн и ребят, не надо классы использовать. В js это сложно и абсолютно бесполезно.
9)Вопрос другого блока.

Front End
11)Вопрос сформулировано неправильно
17)Что?

Инструменты
39)Скайп — лучший файлообменник. Если серьезно, они одинаковы. Гитлаб, гитхаб, битбакет. Все работает на гите
40)Что за ссылка на 37-й вопрос?
42)Девопса, у меня свой есть.

Практические задания
43)Просто самая бесполезная задача которую можно придумать. Уже хотя бы попросил promise chain на async/await сделать. А это кому и когда надо то?
44)Полифил уже есть, не придумывай велосипед
45)После предыдущих вопросов выгляди идиотским.

В кратце — уберите вопросы которые я выделил и ответьте на остальные. Если ваш интервьюер хочет сотрудника, а не поиздеваться ИЛИ не душный мудак — вас наймут. Если он душный и/или мудак — вам же лучше что вас режектнут.

Синьор. Фул Стэк, но больше фронт и вообще Блэком не хочу заниматься больше, так что вопросы в рубрике бэк не оценивал так же как и в ангуляре- опыта с ним не хватит.

7к чистыми в месяц, собеседования прохожу в 100% случая успешно.

И помните — не надо знать все, надо лишь догадаться до то что не знаешь.

24.Що таке явне і неявне приведення (перетворення) типів даних у JS? Як відбувається перетворення типів у таких прикладах:

{}+[]+{}+[1]
!!"false" == !!"true"
['x'] == 'x'

www.destroyallsoftware.com/talks/wat (про JS @ 1:21)

117.Чому Node.js однопотоковий, а не багатопотоковий?

Какой июнь-двелопер эти вопросы составлял?

Негодование по поводу излишне философского вопроса?

вопрос всего лишь о поверхностном знании что там под капотом.
для ответа на этот вопрос — всего лишь однажды надо наткнуться на пояснение реалиазации асинхронщины в ноде.

не наткнулся — ну вот и вопрос — а на что еще не наткнулся, обучавшийся по курсам на ютьюбе уровня «для вайтишников»?

Как на «поверхности», так и «под капотом» нода многопоточная. А если следовать логике «пока не наткнулся», то и джава, и го, и раст — все однопоточные до того момента, пока не натыкаешься на атомики, семафоры, мютексыи прочие прелести.

Как на «поверхности», так и «под капотом» нода многопоточная

да ну :) не буду пересказывать js devу то что можно нагуглить об EventLoop в Ноде

поясните просто, зачем многопоточной ноде — PM2?

то и джава, и го, и раст — все однопоточные до того момента, пока не натыкаешься на атомики, семафоры, мютексыи прочие прелести.

ну так наткнитесь на них в Ноде. расскажете о них?

поясните просто, зачем многопоточной ноде — PM2?

Я не знаю кто еще пользуется ПМ2. Мб староверы какие-то и археологи на легаси проектах. На своих проектах я его кажись последний раз видел лет 6 назад.

ну так наткнитесь на них в Ноде. расскажете о них?

Рейс кондишены можно найти и без всякого мультитрединга. Остальное же уже и так детально описано как в офф. доках, так и в примерах: мютексы, семафоры.

Я не знаю кто еще пользуется ПМ2

это не ответ.
Я спрашивал — зачем он нужен, с какой целью он появился?

Рейс кондишены можно найти и без всякого мультитрединга

Приведите пример, как они возможны — в однопоточном приложении :D

Будь оно хоть на джаве, хоть на го, хоть на плюсах написано

А пока вики:
Состояние гонки (англ. race condition), также конкуренция — ошибка проектирования многопоточной системы или приложения, при которой работа системы или приложения зависит от того, в каком порядке выполняются части кода.

Остальное же уже и так детально описано как

вы сами читали что там написано?
const threads = require(’worker_threads’);

тут все написано и картинка есть
nodesource.com/...​og/worker-threads-nodejs

когда ответите про PM2 — тогда поймете и что там означает картинка.

а то да, так можно сказать что и php многопоточный:

www.php.net/...​nual/ru/book.parallel.php

это не ответ.
Я спрашивал — зачем он нужен, с какой целью он появился?

Скорее всего для того, чтобы люди неосилившие линуксовые init.d/systemd или кубы с докерами могли запускать свои born-to-die приложения. В частных случаях чтобы они могли запускать их в количестве N штук.

Приведите пример, как они возможны — в однопоточном приложении :D

Куча примеров всё там же. Рекомендую ознакомится со всем курсом, чтобы таких вопросов не возникало. Там все достаточно подробно описано и есть видео, так что подойдет даже новичкам.

вы сами читали что там написано?
const threads = require(’worker_threads’);

Естесвенно. Это просто импорт стандартной библиотеки. Так же как в джаве java.lang.Thread или use std::thread; в расте, например.

Скорее всего для того

то есть ответить не смогли :)

Так же как в джаве java.lang.Thread

вообще-то если говорить о многопоточности в Джаве то будет речь о
Java Memory Model (JMM)

Рекомендую ознакомится со всем курсом,

спасибо, вам курс не помог.

или use std::thread; в расте

угу.

а в php пишем
use parallel\Runtime;

и пыха становится тоже многопоточной, да.

а напишем
use parallel\Sync;

то все тоже самое:... mutex, condition variables, and allows the implementation of semaphores.

А по вашему тогда для чего же придумали ПМ2 многострадальный?

вам js dev у видней, с мнением эксперта:

Как на «поверхности», так и «под капотом» нода многопоточная.

мне было интересно услышать подробности, поучиться у экспертов — всегда полезно.
услышал, спасибо :)

PM2 — менеджер процессов. К потокам он никакого отношения не имеет.

ессно.

только вопрос то был
зачем для многопоточной из коробки ноде понадобился менеджер процессов.

ответ был типично снобовско-джунский, в нескольких постах
а потому что «некоторые» криворуки и нубы

«ясно. понятно.»

зачем для многопоточной из коробки ноде понадобился менеджер процессов.

Вопрос из той же категории «Зачем появился РНР, если был уже С»

Вопрос из той же категории «Зачем появился РНР, если был уже С»

да, хороший вопрос. и на него есть штук 5 вполне рациональных ответов.

ну, или, снобовско демагогический — а потому что нубы ни асилили С.
демагогический, потому что такой ответ это вариант:
ad hominem

ответ с этого разряда не всегда указывает что ответивший не знает рационально-технических ответов.
поэтому, если хочется, то стоит задать дополнительные вопросы.

если чел продолжает стоять на аргументе «ad hominem», а тем более еще и не понимает о чем его спрашивают, ну
ясно. понятно. спасибо что уделили нам время.

Не хватает раздела Senior CSS. И вообще не затронута тема современных спек (CSS 2020 snapshot).

Почему нет раздела Senior React?

Было бы не плохо такой же списочек только по С++

Буде! Принаймні, плануємо :)

А теперь было бы забавно увидеть ответы на эти вопросы, без СМС, регистрации и поднятого срача под каждым словом)

Яких відомих людей зі світу JS знаєте?

А этот вопрос на что-то влияет при принятии решения или так, потрындеть, ice breaker?

Авторы явно забыли добавить подобные вопросы к мидлу:

— Сколько извесных людей из мира JS знаете лично

и сеньору:

— Сколько извесных людей из мира JS занют вас лично

это вопрос о любознательности, о мире в котором живет программист.
Примерно
«если вы модница — то какие названия брендов и имена кутюрье вы знаете?»
никаких не знаю? модница ли тогда?

странно если программист не может назвать других программистов у которых он «учился», которые ему примелькались в статьях, обсуждениях, авторстве кода.
ни у кого не «учился», ничего не читает кроме доки и кода?

ну типа — как зовут ваших коллег по опенспейс?
э-э-э...

Вы, jsник, не слышали про Крокфорда и Абрамова?
я вот не jsник — но слышал...

это вопрос о любознательности, о мире в котором живет программист.

Ну то есть о поиске ноулайфера, который и после работы еще будет ишачить.

«если вы модница — то какие названия брендов и имена кутюрье вы знаете?»
никаких не знаю? модница ли тогда?

Аналогия мягко говоря странная. Модница это не профессия. Если же речь о профессиональных шопперах, то это работа с людьми, где тебе в лайве нужно генерировать эти названия брендов. К тебе не придет заказчик с запросом «А напишите мне код в стиле Джеффа Дина».

странно если программист не может назвать других программистов у которых он «учился», которые ему примелькались в статьях, обсуждениях, авторстве кода.
ни у кого не «учился», ничего не читает кроме доки и кода?

Ну вот у меня 9 лет в дотнете, я могу назвать аккурат Троелсена и Эспозито без конкретных заслуг. Троелсена потому что во время учебы в институте вспомогательных структурированных материалов в инете было не так много и нам советовали его книгу. Эспозито потому что его в каждую рекламу конференции у нас пихают. Если бы я учился на 5 лет позже, Троелсена я бы уже скорее всего не знал. Эспозито тоже такое, это не из-за заслуг, а сродни тому, что я знаю про существование бренда Луи Виттон — в рекламе мелькает. При этом в карьере мне это никак не мешало, заваленные собеседования я могу пересчитать на пальцах, возможно одной руки, тут не уверен. Стэковерфлоу, хабр, мсдн(применимо к шарпу, хз какой там ресурс мекка у js-ников), статьи на медиуме, разнообразные дайджесты, да даже те же курсы на курсере или юдеми, все это помогает развиваться без необходимости читать книги конкретных авторов или фоллоувить конкретных персонажей.

ну типа — как зовут ваших коллег по опенспейс?
э-э-э...

Аналогия — это не твое. Просто не используй.

Вы, jsник, не слышали про Крокфорда и Абрамова?
я вот не jsник — но слышал...

Периодически писал на js, нет не слышал.

Ну то есть о поиске ноулайфера, который и после работы еще будет ишачить.

читать доку, код, книги листать, доклады проматывать, и т.п. можно и во время работы.
не научились?

Модница это не профессия

именно.
но даже модница будет — странная.
а уж профессионал не знающий других профессионалов...

К тебе не придет заказчик с запросом

конечно не придет.
но странен профессионал который не знает «никого».

Ну вот у меня 9 лет в дотнете, я могу назвать аккурат Троелсена и Эспозито без конкретных заслуг.

это ваши проблемы что вы такой профессионал, что больше никого не знаете.

нахватались по верхам наверное — вот и быстрый вывод будет

все это помогает развиваться без необходимости читать книги конкретных авторов или фоллоувить конкретных персонажей.

о вашем развитии пусть решает собеседующий.

я тоже не фоловлю конкретных персонажей.
но как-то так вышло, что имена авторов фреймворков что использую знаю.
примелькались просто.

Аналогия — это не твое. Просто не используй.

спасибо за бесплатный совет.
а аналогия была в тему — не надо запоминать имена тех в кругу которых — варишься.
раз крутяков имена неизвестны — значит не варишься в виртуальном кругу крутяков.

я во время первого знакомства почти с кем угодно говорю
у меня память на имена плохая, поэтому переспрошу еще не раз, как тебя зовут

Периодически писал на js, нет не слышал.

ну и ладно.
пишем минус профессионалу в js.
идем дальше, по списку из «50ти вопросов».

так и набирается — сумма и впечатление.
и на основе этого ответ на вопрос — «так сколько из заявленной вилки ему можно платить?»

При этом в карьере мне это никак не мешало, заваленные собеседования я могу пересчитать на пальцах

понятия не имею о вашей карьере.

а на собеседованиях обычно сразу говорю
собеседование — не экзамен. его нельзя пройти до конца правильно, для его прохождения недостаточно зубрежки. если оно правильно составлено, то мы выйдем на тему которую вы не знаете. все нормально — мы все чего-то не знаем.

но то такое, кого ищут конечно.

читать доку, код, книги листать, доклады проматывать, и т.п. можно и во время работы.
не научились?

А потом «Ой, я не вкладываюсь в дедлайн, давайте мне на этот чекбоксик еще 3 недели, я тут посмотрел в докладе, как можно переформатировать описание чекбоксов и делать это не за 29 символов, а за 28. Что, никогда не будет выгодно и зачем я потратил время? ЭЭЭ, ну я РАЗВИВАЮСЬ»

а уж профессионал не знающий других профессионалов...
но странен профессионал который не знает «никого».

Ну вот я, считай, не знаю никого (тем более что вопрос задается джуну, а у меня уже опыта несколько побольше). Дальше что? Какие конкретно от этого минусы? Вопрос — попытка натянуть чужой опыт на свое мировоззрение.

раз крутяков имена неизвестны — значит не варишься в виртуальном кругу крутяков.

Иии?? Осмелюсь предположить, что 99,99% украинских программистов не варится в кругу «крутяков». А тем более среди джунов. «Варится» в кругу" — это если знают тебя, а это уже люди совсем другого пошиба.

пишем минус профессионалу в js.

Лол)))) прямо гайд «Как протерять нормального сотрудника и нанять баззвордщика». Этот вопрос не показывает ровным словом НИЧЕГО, кроме того, знает ли человек громкие имена в индустрии. А тем более для джуна. Когда задаешь вопрос, то надо понимать почему отрицательный ответ на него помешает работе в компании. В абсолютном большинстве наших контор отрицательный ответ на этот вопрос не влияет ни на что.

А потом «Ой, я не вкладываюсь в дедлайн,

то есть не научились.
ну, такое дело :)

Какие конкретно от этого минусы?

уже описал

Осмелюсь предположить, что 99,99% украинских программистов не варится в кругу «крутяков».

это их проблемы.

я не считаю «комьюнити украинских программистов» передовой и значимой частью мирового комьюнити.

Этот вопрос не показывает ровным словом НИЧЕГО

что он показывает, я написал.

А тем более для джуна

тем более важно для выявления — толкового джуна.

Когда задаешь вопрос, то надо понимать почему отрицательный ответ на него помешает работе в компании

совершенно верно.
поэтому в одних компаниях есть вопросы такого типа, в других нет.

В абсолютном большинстве наших контор отрицательный ответ на этот вопрос не влияет ни на что

сколько собеседований вы провели, в которых ваша оценка была решающей?

я вам написал что проверяет этот вопрос, когда его задают. и какая механика оценки ответа.
а вес этого вопроса да, не самый большой обычно.

но при прочих равных...

прямо гайд «Как протерять нормального сотрудника и нанять баззвордщика».

нормальный это кто — тупой кодер, таскозакрыватель? ну, есть компании которые построили свой бизнес на таком персонале. почему нет, вполне бизнес.
но такие компании наверное и не задают подобных вопросов

это все туда же, в холивар «о продукт ориентированности»

баззвордщик же выявляется в первые недели работы.

уже описал

что не варюсь в кругу «крутяков». Но это не последствия для проекта. Джун априори не вращается в кругу «крутяков».

совершенно верно.
поэтому в одних компаниях есть вопросы такого типа, в других нет.

мда, за десятки собеседований в примерно 20 компаний ни разу не встретил такого вопроса, в том числе в гугле, амазоне и майкрософте. Но да у нас периодически встречаются компании с манией величия и тестовыми заданиями на 8+ часов, подозреваю они и задают такие вопросы. Потом оказывается что конторка пишет очередной лэндинг пэйдж.

сколько собеседований вы провели, в которых ваша оценка была решающей?

Хз, 30-40 наверное, точно не считал. Я здесь не до конца понятно выразился. Я имею ввиду, что в реальности после выхода на работу знание ответа на этот вопрос ничего не дает в плане производительности.

баззвордщик же выявляется в первые недели работы.

Ага только позицию он уже «выиграл» у небаззвордщика, который пошел в другую компанию в итоге.

нормальный это кто — тупой кодер, таскозакрыватель? ну, есть компании которые построили свой бизнес на таком персонале. почему нет, вполне бизнес.

Ооо да, расскажите мне про то, как космические корабли бороздят просторы большого театра. Еще раз, вопрос же к джуну в средней компании, а не к синьору собеседующемуся в условный уклон в RnD. Таскозакрыватели нужны всегда и их нужно чаще всего много.

а вес этого вопроса да, не самый большой обычно.

обычно? О господи, то есть бывает когда задается такой вопрос джуну и вес этого вопроса большой??

Джун априори не вращается в кругу «крутяков».

джун учился по каким-то источникам.
и вот в зависимости от источников и качества обучения, вовлеченности и знает.
или не знает.

в том числе в гугле, амазоне и майкрософте

фаанги не имеет смысла брать в примеры.
у них очень дорогой процесс собеседования, так что этот вопрос — лишен смысла, все что он значит будет выявлено более детальным этапами.

Ага только позицию он уже «выиграл» у небаззвордщика, который пошел в другую компанию в итоге.

ужас какой, и компания от этого погибла :)

отказ достойным работникам происходит по тьме причин.
куда более часто по причине упоротости собеседующего на своих навыках, чем на выявлении подходящего для проекта.

Хз, 30-40 наверное, точно не считал.

хорошо, вы не считаете нужным — не завадайте :)
я вам описал что пишут для готовящих собеседования.
вы не согласны, ну ок.

Таскозакрыватели нужны всегда и их нужно чаще всего много.

кто ж спорит что они нужны :)
в определенного типа компаниях другие вообще не нужны — а только таскозакрыватели.

я же и писал — кого ищут — такие и вопросы.

Ооо да, расскажите мне про то, как космические корабли бороздят просторы большого театра.

я вам рассказал что значит этот вопрос.

то есть бывает когда задается такой вопрос джуну и вес этого вопроса большой??

конечно. когда навала джунов — студентов вперемешку с вайтишниками, с одинаково низкими навыками, и обучать бестолочь нет возможности, а таскозакрыватель — не тот кто нужен — то вот и тогда вес таких вопросов увеличивается.

разные случаи бывают, и компании.

это вопрос о любознательности, о мире в котором живет программист.

У меня туго с памятью на имена, например я не знаю как зовут исполнителей в группах, хотя слушаю их десятилетиями, а из киноактеров могу разве что Ди Каприо и Киану с Джеки Чаном вспомнить, хотя фiльми смотрю с пеленок, так сказать.
Из всего it движа, я могу назвать только Линуса (Билл, Цукер ... — они все же больше про бизнес).
Все можно сложить полномочия и идти в мак работать? Там заказ содержит лишь номер.

«если вы модница — то какие названия брендов и имена кутюрье вы знаете?»
никаких не знаю? модница ли тогда?

Мода — про стиль и умение одеваться, а не про бренд. Бренд — для понтов.

Все можно сложить полномочия и идти в мак работать?

куда хотите, туда и идите. вакансий полно.

пусть компания кусает локти, что потеряла такого ценного работника, который не ответил всего лишь на этот вопрос :)

мало того — вас собеседуют — так и вы ж «собеседуете»

идиотские вопросы задают? так зачем вам такая идиотская компания? не идите в нее, да и все.

я не знаю как зовут исполнителей в группах, хотя слушаю их десятилетиями

а вас на собеседованиях и об этом спрашивали?

У меня туго с памятью на имена

у меня тоже.
со всего доу за много лет я припомню может с 10ок.

а что значит этот вопрос — я уже несколько раз написал. в этой же теме.

Та ж сама фігня. Я навіть імена співробітників нашого тіму можу місяцами запам’ятовувати :)
Мабуть, пора перекваліфікуватись в кур’єри.

Это в стиле дворовых разборок, а кого из авторитетов ты знаешь?

пояснение дал уже.

а по дворовым разборкам думаю лучше обратиться к Кожаеву.

Вы, jsник, не слышали про Крокфорда и Абрамова?

Хех. Мне вот как то все ровно как их зовут и кто написал там какой 100500й инструмент, чтобы помнить их имена до такой степени, что мог бы их назвать, а не «о да, где то слышал (нет) такую фамилию»... это надо быть каким то торчком :)

это надо быть каким то торчком

это — обычное дело. у моего поколения. автоматически происходит
например Абрамов может запомниться по статье «Вещи которые я не знаю»

Мне вот как то все ровно как их зовут

наверное да, у поколения с клиповым мышлением — как-то по другому голова работает,
не может запоминать источники, откуда в нее что надуло.

Тут половина вопросов — херня. Либо промах с топиком, либо позицией, либо вопрос поставлен некорректно, либо душный.

Я вот знаю пару фамилий, я даже ответы знабнаверное на 260 из 300 вопросов. В жизни бы не пошёл работать к человеку который такую херь спрашивает.

Чтобы такое спрашивать — это должно казаться важным, чтобы это казалось важным — надо быть душным, самовлюбленным ноулайфером который самоутверждается на стрессе того с кем говорит. Я обычно после двух-трех дебильных вопросов спрашиваю будут ли нормальные и если нет — говорю что работать тут не буду.

Цікаво, скільки б платили в Україні розробнику, який би відповів правильно на всі 300 питань

Поздравляем, undefined! вы ответили правильно на NaN вопросов из 300. Ваша зарплата составит [Object object] USD

Среднюю зарплату по рынку

Знаю ответов где-то 90% кроме ангуляра, не мой основной язык. 7к платят, но я бы не работал там где это все спросили. Ненавижу дебильные вопросы которые интервьюер загуглите только что

по мне вопросы по энгуляру гораздо серьезнее чем по реакту, может среди разрабов не было фронтов с реактом

Це абсолютно природно. React вчиться за місяць, а Angular можна вчити все життя

а че вы так решили? как бы тоже самое сказать что джаву можно учить всю жизнь, а жс за полчаса

Я думаю, тут все залежить від версії мови. ES5 і справді простий і інтуїтивно зрозумілий. ES6 і новіше складніші.

Понаписывают всякого, а потом учи его всю жизнь

Так це і добре. Якщо щось можна вивчити за тиждень і так, щоб більше не вчити, скільки б за це платили? Ну наприклад, скільки платять двірнику або прибиральниці?

Так це і добре. Якщо щось можна вивчити за тиждень і так, щоб більше не вчити, скільки б за це платили?

React как и Angular — это только инструмент. Девелопер решает задачи, используя инструменты, платят ему именно за это. А не за то что он учится.
Ваш вопрос корректнее перефразировать
"

Ну наприклад, скільки платять прибиральниці, яка вивчила (вчила ціле життя) тільки як виводити плями з м’яких меблів і не може зробити нічого більше?

"

Девелопер решает задачи, используя инструменты, платят ему именно за это.

Ему платят за актуальное держание в памяти, всего того гавна, что понаделали папередники и он сам.

це яка версія реакт яка вчится за місяц? 15.6? чи 17? чи може редакс теж тудиж можна врахувати, чи js/ts не враховуєтся туди? а взагалі можно вивчити все що завгодно за місяць але головне як... чи можно у кінці місяця на екзамені щось «забути»?

Стандартные вопросы по ангуляру. Причем по большей части джуновские, даже в разделе мидла.

Які трешові питання...

28.Є проєкт з джерелами пам’яті, як їх виявити, усунути та запобігти цьому в майбутньому?

Что тут имеется ввиду ?

По контексту похоже хотя джерала как-то не с утечкой ассоциируются

Ага.
Витік пам’яті (англ. memory leak) — процес, при якому відбувається постійне зменшення доступної програмі оперативної пам’яті, причому програма не має інформації про більшу частину зайнятої пам’яті. Дана помилка свідчить про те що не уся виділена пам’ять видаляється.

так, пропустили слово.
виправила

Сначала отвечаешь на практически философские вопросы о паттернах, тонкостях обработки HTML страницы GPU, юнит-тестировании и фичах, которые еще не были зарелизены, а потом после индусов в полнейшем легаси двигаешь кнопочки на 5 пикселей под суровым надзором погонщика.

45.Як можна було б зробити toggle-компонент, як в iPhone, без використання JS?

це точно список запитань для JS-ника?

Якщо справиться без JS — на роботу не брати

36.Розкажіть про GraphQL.

То вже обов’язково для JS Senior`a ?

Думаю про GraphQL вже всі мають як мінімум у загальних рисах знати

Вроде бы нигде не написано что обязательно.
Нормальный вопрос для прощупывания кругозора

Та не, не претензия совсем. Просто интересно как широко это используется сейчас в JS мире. Если это общий вопрос на эрудицию, то можно было сделать категорию «На эрудицию», например :) . А так сложилось впечатление, что это сейчас Industry Standard.

А так сложилось впечатление, что это сейчас Industry Standard.

В мене склалось враження, що саме так і є.

для джуна ні одного питання по структурах даних, алгоритмах, O(n), зато про імутабельність і відомих людей в js тре спитати. Тепер зрозуміло, а я ще дивувався серверним застосункам на ноді, тю

Це ж JS-specific список. Якщо туди накидати питань по комп’ютер сайенс, то вийде просто нерозумних меж полотно. То хіба для того треба окремий матеріал робити, тут його недоречно все змішувати.

Дивна аргументація, чому тут питання про бази є. Теж окремий матеріал можна. Тобто про бази ок, влгоритми — ніні

Є таке, у самого було бажання їх забрати. Але подумав — най буде :)

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

для джуна ні одного питання по структурах даних, алгоритмах, O(n)

Не спрашивали такое.

«Где основы?» всегда всплывает в подобных темах. Думаю, логично создать тему с вопросами по cs и просто делать референс туда.

Підписатись на коментарі