Співбесіда з Project Manager. 150 запитань для Junior, Middle та Senior

Команда без проєктного менеджера — як корабель без керма. Саме PM визначає обсяг проєкту, контролює його виконання та якість, управляє ризиками та підтримує командний дух.

З допомогою досвідчених фахівців DOU зібрав добірку запитань, які ставлять на співбесідах на позиціях Junior, Middle і Senior PM. Цей список не є вичерпним, і запитання часто залежать від попереднього досвіду кандидата, але радимо використовувати його як орієнтир, що допоможе виявити прогалини у знаннях і підготуватися до інтерв’ю.

🟢 Junior

Запитання для знайомства
1.Розкажіть про ваш попередній досвід.
2.Над якими завданнями працювали нещодавно або працюєте зараз?
3.На вашу думку, якими рисами повинен володіти хороший PM?

Життєвий цикл проєкту
4.Що таке SDLC? Назвіть всі етапи SDLC.
5.Чим важливий кожен етап життєвого циклу проєкту?

Проєктний менеджмент
6.Якою є роль PM у проєкті від ідеї до релізу?
7.Яке завдання PM на початковій фазі проєкту?
8.Що таке «трикутник управління проєктом»?
9.Для чого потрібні ретроспективи?
10.Які техніки для проведення ретроспектив ви знаєте?
11.Що таке уточнення (refinement) беклогу? Хто й навіщо його виконує?
12.Як ви управляєте обсягом проєкту?
13.Що означає запит на зміну (Change Request)?
14.Уявіть, що в середині спринту вашій команді надійшов запит від стейкхолдера на розробку функціонала великого обсягу. Що б ви робили у такій ситуації?
15.Які ефективні способи оцінення завдань ви знаєте? Які з них застосовуєте на проєктах?
16.Опишіть, у чому різниця між high priority bug, blocker, hotfix і patch.
17.Що таке MVP?
18.Що таке WBS?
19.Для чого потрібно пріоритезувати завдання?
20.Що таке User Story?
21.Що таке метрика?

Agile
22.Яка різниця між Waterfall і Agile?
23.Які основні цінності є в Agile Manifesto?
24.Який ваш досвід роботи з гнучкими методологіями розробки, такими як Scrum або Kanban?
25.Чим Scrum відрізняється від Kanban?
26.Які артефакти Scrum ви знаєте?
27.Як розумієте термін Agile development, або Agile project?
28.Опишіть основні ролі в Scrum.
29.Чи чули ви про Scrum Poker? Якщо так, то розкажіть, що це?

Менеджмент команди
30.Які моделі побудови команд ви знаєте?
31.Розкажіть про теорію Такмана і про кожен з етапів.
32.Як вирішуватимете конфлікт у команді? Які підходи використаєте?
33.Як ви розумієте SMART-підхід до постановки цілей?
34.Як працюєте з мотивацією команди?
35.Як часто надаєте фідбек?
36.Як ви надаєте коригувальний (негативний) відгук?
37.Як комунікувати з членом команди, який не дотримує термінів проєкту?
38.Що таке 1-1? Які практики ви використовуєте для нього?

Управління стейкхолдерами
39.Хто такі стейкхолдери?
40.Що таке стейкхолдер-менеджмент?
41.Які стейкхолдери є у вас на проєкті? Як підходите до ідентифікації стейкхолдерів?
42.Як можна пріоритезувати стейкхолдерів?
43.У чому різниця між спонсором, клієнтом і кінцевим користувачем?

Управління ризиками
44.Що таке ризик?
45.Як пріоритезувати ризики?
46.Які є стратегії реагування на ризики?

🟡 Middle

Запитання для знайомства
1.Назвіть свої сильні та слабкі сторони як менеджера.
2.Що вас приваблює в роботі проджект-менеджера?
3.Поділіться своїм досягненням чи успішним проєктом.
4.Розкажіть про серйозну невдачу в роботі, які уроки винесли з цього?
5.Які складнощі траплялися вам на проєктах? Як їх долали?
6.Чи доводилося вам працювати з аутсорс-командами/вендорами? Які основні виклики в роботі можете виділити?

Життєвий цикл проєкту
7.Чим SDLC відрізняється від PDLC (Product Development Lifecycle)?
8.Як створити план проєкту, що буде відповідати обраній SDLC-моделі?
9.Що важливо зробити на етапі закриття проєкту?
10.Розкажіть, що таке local, prod i dev середовище. Для чого вони потрібні?
11.Що таке WBS?
12.Уявіть, що вам треба розробити WBS для організації відрядження для чотирьох співробітників у США. Опишіть WBS такого завдання.

Проджект-менеджмент
13.Що означає «побудувати проєктну команду»? Коли можна вважати, що це завдання виконано, а коли — ні?
14.Що таке процеси в команді, на проєкті?
15.На які процеси може впливати PM? Як саме?
16.Чи можете навести приклад складної технічної проблеми, з якою стикнулися на проєкті? Як ви її вирішували?
17.Які ключові показники ефективності (KPI) вважаєте найбільш цінними під час управління проєктом і чому?
18.Які є типи вимог?
19.Які є рівні вимог?
20.Що таке Change Management? Чи доводилося вам його застосовувати? Які основні кроки можете виділити?
21.Що таке розповзання обсягу (scope creep)? Як цьому запобігти?
22.Чим дохід відрізняється від маржі?
23.Порівняйте fixed price, T&M і dedicated team контракт.
24.Які метрики збираєте на проєкті й для чого?
25.Що таке lessons learned? Як впровадити цю техніку в життя компанії/проєкту?
26.Як переконуєтеся, що проєкт йде за графіком? Що робите, коли розумієте, що відстаєте від запланованого?

Scrum і Agile
27.Як ви підходите до вибору методології? На що звертаєте увагу?
28.З якими методологіями працювали? Які плюси та мінуси виділите?
29.Для яких проєктів підходить Waterfall?
30.Які основні метрики та принципи Kanban-підходу?
31.Як визначити, чи команда працює за Agile-підходом? Наведіть приклади з досвіду, коли команда працювала за Agile, що на це вказувало?
32.Як ви розумієте цінності Agile?
33.Поясніть, навіщо в Scrum проводяться зустрічі для кожної ролі?
34.Що роблять артефакти? Для чого вони потрібні?
35.Що таке storypoint?
36.Чим Velocity відрізняється від Capacity?
37.Що таке критерії прийняття (acceptance criteria)?
38.Як ви проводите feature refinement? Які практики використовують для його належного виконання?

Менеджмент команди
39.Чи стикалися ви з конфліктами в команді? Як вирішували їх? Наведіть приклади.
40.Як ви забезпечуєте ефективне спілкування та співпрацю між кросфункціональними командами?
41.Яким чином вам вдається мотивувати команду та надихати на продуктивну роботу?
42.Яка комунікація для вас є ефективною? Як впевнитись, що комунікація на проєкті ефективна?
43.Які бувають стратегії вирішення конфліктних ситуацій, їхня доцільність/ефективність відповідно до ситуації?
44.На що звертаєте увагу, коли наймаєте працівників у команду?
45.Чи доводилося звільняти людей? Якщо так, то чому і як ухвалювалися ці рішення?

Управління стейкхолдерами
46.Які є стратегії роботи зі стейкхолдерами?
47.Чи ведете ви план менеджменту стейкхолдерів (Stakeholder Management Plan)? Що в ньому повинно бути?
48.Чи ведете ви комунікаційний план і що в ньому повинно бути?
49.Що таке керування очікуваннями? Наведіть приклад, коли ви керували очікуваннями.

Управління ризиками
50.Як ідентифікуєте та знижуєте ризики?
51.Чи ведете ви ризик-реєстр? Що там повинно бути?
52.Як часто ви робите огляд реєстру ризиків?
53.Що таке резерв на реагування (contingency reserve)?
54.Що таке управлінський резерв (management reserve)?
55.Як визначаєте пріоритети та керуєте ризиками в проєкті? Наведіть приклад з минулого проєкту.

Ситуативні питання
56.Уявіть, що ви отримали запит на оцінку кошторису (estimate) обʼємного функціонала. Як ви будете підходити до цієї задачі?
57.Уявіть, що ваша команда повинна розробити обʼємний функціонал, у якому жоден учасник не має досвіду. Чи цей факт якось вплине на ваші підходи до управління проєктом?
58.Уявіть, що у вашій команді розгортається конфлікт між розробником і QA Team Lead. Як його вирішувати?
59.Уявіть, що працівник прийшов до вас і сказав, що вигорів і хоче звільнятися. Які ваші дії?

🔵 Senior

Запитання для знайомства
1.Чи є у вас професійні сертифікації? Маєте плани здобути їх?
2.Як ви навчаєтесь або підтримуєте свій професійний рівень?
3.Що для вас важливе в аспекті корпоративної культури на новому місці роботи?

Життєвий цикл проєкту
4.Що таке statement of work (SOW)?
5.Яка роль PM на кожній з фаз життєвого циклу проєкту (SDLC)?

Проджект-менеджмент
6.Опишіть ваш досвід управління бюджетами проєктів.
7.На вашу думку, які функції виконує PMO?
8.Чи є критичним проведення ретроспективи для команди? Чи можна від неї відмовитися?
9.Як уникаєте розповзання обсягу продукту або проєкту?
10.Як можна збільшити дохід (revenue)?
11.Як можна збільшити маржу?
12.Які типи контрактів знаєте? З якими працювали?
13.Які фактори впливають на вибір типу контракту моделі ціноутворення (fixed price, dedicated team, T&M)?
14.Чи доводилося вам впроваджувати значні трансформації на проєкті? Розкажіть про свій досвід.
15.До якого моменту варто розбивати завдання в WBS?
16.Розкажіть про процес збору вимог.
17.Як ви забезпечуєте ефективний контроль за графіком проєкту і як реагуєте на відставання від запланованого?
18.Опишіть ситуацію, коли вам довелося віддати перевагу одному проєкту над іншим через обмежені ресурси. Як ви ухвалили рішення та повідомили про нього?
19.Який проєкт можна назвати складним? Чи доводилося стикатися зі складним проєктом? Як ви розв’язали це завдання?

Scrum та Agile
20.Детально опишіть, як би ви пояснювали цінності та принципи Agile команді.
21.Як ви розраховуєте і використовуєте Velocity на проєкті?
22.Як визначаєте Capacity команди і які фактори впливають на це рішення?
23.Як організувати злагоджену роботу кількох команд в Agile-середовищі?
24.Як ви забезпечуєте прозорість у проєктах? Продайте замовнику Scrum/Kanban-підхід. Які є плюси та які мінуси?

Менеджмент команди
25.Якщо у вашій команді є колега, який має нижчу продуктивність за інших, як ви будете реагувати на це?
26.Розкажіть про відмінність між лідером і менеджером. Які основні функції лідера команди?
27.Що робити, якщо в команді вже є сформований лідер?
28.Як з групи людей створити команду? Як би ви працювали з токсичними членами команди?
29.Як ви забезпечуєте професійне зростання молодших менеджерів проєктів або членів команди? Чи можете навести приклад когось, кого ви наставляли?
30.Як проводите команду через значні зміни, особливо коли ваші колеги можуть протистояти їм або боятися цих змін?
31.У чому полягає цінність 1-1 для вас?
32.Чи бувають конфлікти корисними? В яких випадках?
33.Які негативні наслідки конфліктів і способи їх конструктивного подолання? Який спосіб використовуєте найчастіше? Назвіть його переваги та недоліки.
34.Чи доводилося звільняти людей? Як будуєте комунікацію в таких випадках?
35.Чи складали ви плани розвитку працівників? Що враховуєте при побудові цього плану?
36.Які завдання з погляду управління людьми є у менеджера і як їх можна пріоритезувати?

Управління стейкхолдерами
37.Як ви керуєте запитами від стейкхолдерів щодо зміни обсягу роботи без збільшення часу та бюджету?
38.Як реагуєте, коли клієнт подає багато правок?
39.Чи доводилося вам проводити аудит проєкту або портфеля проєктів? Як ви це робили та на що звертали увагу?
40.Які типи комунікації зі стейкхолдерами застосовуєте?
41.Як вибудовуєте комунікацію з новим замовником на старті проєкту?
42.Чи бували у вас складні замовники? Як вдавалось їх менеджити?

Управління ризиками
43.Які стратегії використовуєте для управління ризиками?
44.Чи знаєте поняття incident management? Які будуть ваші дії при виникненні інциденту?
45.Наведіть приклад останнього ризику, який ви заменеджили, розкажіть, яку стратегію використали.


Дякуємо за запитання Анні Вороні (Project Manager, iLogos Game Studios), Володимиру Сализі (Senior Project Manager, SoftServe), Аллі Ждань (Community Manager), Юлії Коритко (Deputy Director of Engineering and Head of Project Managers в ZONE3000) та Олександру Хаінсону (Lead Project Manager в ZONE3000), а також за технічну рецензію Оресту Дмитрасевичу (Management Consultant і засновнику платформи Kaizen Hub), Марині Губко (Senior Project Team Manager, SoftServe).

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU

👍ПодобаєтьсяСподобалось28
До обраногоВ обраному25
LinkedIn12 коментарів

Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.

agile з’їв дисципліну проектного менеджменту.
І це одна з причин, чому більшість молодих PM-ім мало що вносять корисного в проєкт.
І ще одне. Модель Такмана заперечена ще щось в 80-х. Це красива казка, але вона не робе.
Тому бл..дь, почніть нарешті читати hard stuff з дисципліни, ледарі.

Це красива казка, але вона не робе.

Скоріш за все там відбувається інше... Є три основні типи розвитку спеціаліста та компанії:

  1. Спеціаліст не встигає за розвитком компанії. Ситуація навколо розвивається набагато швидше, гнучкості чи знань спеціаліста не вистачає для того, щоб адекватно на це реагувати. Зазвичай така людина покидає компанію через звільнення.
  2. Спеціаліст розвивається синхронно з компанією. Це попадає в модель Такмана, тоді дійсно можна мінімізовувати витрати на менеджмент. При ідеальних умовах люди працюють в таких компаніях десятиріччями.
  3. Розвиток спеціаліста випереджає розвиток компанії. Тоді йому швидко стає нудно та він покидає компанію, щоб знайти більш привабливі умови.

Зазвичай трапляються ситуації 1 та 3, а не 2. Тому що для досягнення синергії в команді потрібна неймовірна кількість часу та зусиль. Саме тому модель Такмана не сильно й працює.

«Ким і де ви себе бачите через 5 днів?» — може 5 років? — ні, нові часи, нові умови та випробування...

10.Як можна збільшити дохід (revenue)?
11.Як можна збільшити маржу?

Я б після таких запитань встав би та вийшов зі співбесіди та більше ніколи не повертався.

45.Наведіть приклад останнього ризику, який ви заменеджили,

До смерті? Скільки можна заменеджувати ризики!

Без вказання типу бізнесу або моделі, для якої підбирається ПМ, це все опитування — як до сраці карі очі. Для галери вимоги будуть одні, для продуктової компанії — інші. Для певних умов та категорій бізнесів гнучкі методи розробки просто не будуть працювати, бо для цього потрібно, щоб всі інші розуміли цінність цього. Також ПМ може виступати в ролі ПО (протухт овнєра), що, знову ж таки, знецінює багато запитань з переліку вище...

Підкажіть, у вас є хоча б одна професійна сертифікація в проектному менеджменті?

Запитання не до мене, але все таки ...
До чого тут сертифікація? Ви брали участь в розробці продукту, де необхідна сертифікація для ролей в менеджменті, а також сертифікація самого продукту, ніякого СкрамБат, бо розробка продукту згідно стандартів та фреймворків, які вимагаються?
Що дає PMP сертифікат для PMа на галері, який ніколи не працював в продакті, веде формошльопні проекти, і взагалі, коли з ~1/4 написаного в PMBOK комерційного досвіду не мав, а тільки підтвердив певні теоретичні знання в певний момент часу?

Дякую за відповідь)

Немає за що, а також не можу вам подякувати в зв’язку з відсутністю відповіді🙃

Очікував від Head of PMO чогось змістовного стосовно сертифікації, наприклад:
1) сертифікат підвищує самооцінку PMу, його наявність в рамці на стіні та прикріплений в профайлі linkedin дають кращі кар’єрні можливості;
2) у вашій компанії є складні проекти з розробкою згідно SAFe фреймворку, тому PMам в ролі PO чи SM обов’язково потрібно мати відповідні сертифікати;
3) PMа з PMP сертифікатом легше продати клієнту, а якщо він і так не повинен бути оверхед, то можливо буде по дорожчому рейту;
4) може пан Head of PMO просто має схильність включати PMам сертифікацію в план розвитку, а потім на папері був приріст перформансу, типу заслуга PMO, але хто знає чи додаткові витрати на такий розвиток приносят додаткове business value для компанії;
5) etc.
😏

Вам не потрібні мої відповіді, ви самі все знаєте краще за усіх)

краще за усіх)

Не «усіх», а всіх.
За виправлення можете не дякувати, а питання сертифікації могли не піднімати, якщо нездатні аргументувати.

Дякую за статтю.
Було б кльово,якби автори статті ще поділились цікавими джерелами,які,на їх думку,допоможуть легко відповідати на ці питання.

Вчити теорію, читати практичний досвід інших, набувати власний. Тут не на все є «правильна» відповідь, а є відповідь, яка сподобається інтерв"ерам, все)

Підписатись на коментарі