Співбесіда з Ruby. 500+ запитань для Junior, Middle, Senior

Що потрібно знати, коли проходиш технічну співбесіду з Ruby? Звісно, до всіх запитань готовим не будеш, але ми попросили інтерв’юерів-практиків надіслати свої списки запитань, а потім узагальнили їх в одному матеріалі.

Junior

Загальні питання

1.Які принципи програмування ви знаєте та яких з них ви намагаєтесь дотримуватись найчастіше?
2.Що таке парадигма ООП? Які основні складові парадигми?
3.Навіщо потрібна інкапсуляція? Що може статися і не статися, якщо всі методи матимуть модифікатор доступу public?
4.Що таке наслідування? Назвіть приклад(и) поганого наслідування (таке наслідування, яке не варто було б реалізовувати).
5.Що таке поліморфізм? Наведіть приклад використання поліморфізму.
6.Що таке патерн/шаблон проєктування? Які шаблони знаєте?
7.Що таке клієнт і сервер? Яка механіка їхньої взаємодії?
8.Опишіть шлях, який проходить запит після того, як у браузер ввести URL будь-якого ресурсу?
9.Що таке протокол HTTP? Яка різниця між HTTP та HTTPS?
10.Що таке API? Чи може вебзастосунок використовувати більше, ніж один API?
11.Що таке REST API? Які дії найчастіше виконуються над ресурсами?
12.Що таке сесія? Що таке cookies? Яка різниця між ними?
13.Які вебвразливості знаєте? Як від них захиститися? Які є інструменти, щоб автоматично контролювати захист від вебвразливостей?
14.Якими критеріями користуєтесь для вибору бібліотеки?
15.Що таке рефакторинг? Які повинні бути умови для виконання рефакторингу?
16.Чи знаєте ви сімейство UNIX-подібних операційних систем (Linux, MacOS)? Назвіть команди, які найчастіше використовуєте в терміналі.
17.Що таке аутентифікація?
18.Що таке авторизація?
19.Назвіть, з яких частин складається HTTP Request та HTTP Response?
20.Які HTTP-статуси (HTTP-коди) знаєте? На які групи ви б могли їх розділити?
21.Які HTTP-методи знаєте? Навіщо використовується кожен з них?

Git

22.Чи ознайомлені із системою Git?
23.Для чого потрібні гілки у Git? Як зробити гілку?
24.Як скопіювати з Git-хостингу (GitHub / GitLab / Bitbucket / інші) проєкт?
25.Що таке флаг -f? Для чого він та які мінуси використання?
26..Що таке Pull Request? Навіщо гілки поєднують через Pull Request?
27.Які ще команди найчастіше застосовуєте, коли користуєтесь Git?

Ruby

28.Як ви контролюєте версії Ruby на своїй локальній машині?
29.Що таке метапрограмування? Які плюси та мінуси під час використання метапрограмування?
30.Який менеджер бібліотек для Ruby знаєте? Як додавати бібліотеки? Як контролювати версії бібліотек?

Style guide

31.Що таке style guide і навіщо його використовують?
32.Який популярний лінтер контролює виконання більшої частини пунктів з Ruby Style Guide?

Основи Ruby

33.Які типи змінних є в Ruby?
34.Що повернеться в результаті складання 10.5 та 10?
35.Чим відрізняються змінні, що починаються з @, @@ та $?
36.Що таке attr_reader, attr_writer, attr_accessor і навіщо вони?
37.Що таке метод?
38.Що означає «?» в кінці назви методів? Що означає «!» в кінці назви методів?
39.Чим відрізняється енумератор map від each?
40.Що таке модуль? Які є варіанти під’єднання модулів у клас?
41.Що таке клас і навіщо він потрібен?
42.Що таке модуль і навіщо його використовують? Чим модуль відрізняється від класу?
43.Що таке константа?
44.Що таке блок? Що таке yield? Чи можна передавати блоки в методи? Яким чином?
45.Що таке proc?
46.Що таке lambda?
47.У чому різниця між proc і lambda?
48.Що таке eigenclass?
49.Які види умовних операторів є в Ruby? (if, unless, ternary, case)
50.Чи є різниця між операторами && і and?
51.Які види циклів є в Ruby? (loop, while, until, for, each(), times() upto())

Типи даних

52.Які типи даних є в Ruby?
53.Що таке інтерполяція?
54.Що таке конкатенація?
55.Що таке масив у Ruby?
56.Що таке Hash у Ruby? Чим Hash відрізняється від масиву?
57.Що таке символ і навіщо він потрібен?
58.Що таке Range і навіщо його використовують?
59.Що таке Time та Date?
60.Що таке Struct?
61.Що таке File?

Структура класів та об’єктів

62.Що таке BasicObject?
63.Що таке Numeric?
64.Що таке Enumerable?
65.Що таке Struct?
66.Що таке OpenStruct?
67.Що таке Set?
68.Що таке Queue?
69.Що таке Object?
70.Що таке Kernel?

ООП на Ruby

71.Чи є інтерфейси в Ruby?
72.Що таке getter і setter в Ruby? Як їх створювати?
73.Що таке інстансна змінна?
74.Що таке константа класу?
75.Яка різниця між методом класу і методом об’єкта?
76.Які є області видимості?
77.Які є модифікатори доступу? Як private відрізняється від protected?
78.Чи підтримує Ruby множинне спадкування?
79.Як успадковуються методи? Чи можна перевизначити метод?
80.Навіщо метод super?
81.Що таке Singleton-метод?
82.Що таке міксини? Навіщо вони і чим відрізняються від декоратора?
83.Що таке include та extend і в чому різниця між ними?
84.Який шлях пошуку методу в ієрархії класів?
85.Яка різниця між послідовними та іменованими аргументами методу?
86.Що таке exception? Коли вони застосовуються? Як викликати exception? Як відловити exception?

Метапрограмування

87.Що означає open class?
88.Що таке monkey patching?
89.Чи можливо створити клас динамічно? Якщо так, то як саме?
90.Які є способи динамічного керування методами, змінними та класами (define_method(), class_eval(), module_eval())?
91.Як відбувається пошук методу в ієрархії? Як можна опрацювати відсутність методу (method_missing())?
92.Що таке аліас методу? Для чого потрібні аліаси?
93.Як отримати значення інстансної змінної? Як задати значення? Як перевірити існування інстансної змінної (instance_variable_get(), instance_variable_set(), instance_variable_defined?)?
94.Які методи інтроспекції є в Ruby (class(), ancestors(), methods(), private_methods(), instance_variables(), singleton_methods(), local_variables())?
95.Що таке хуки й навіщо їх використовують (inherited(), included(), method_added(), singleton_method_added(), method_missing())?

RubyGems

96.Що таке gem? Що таке RubyGems?
97.З якою метою використовують RVM? Що таке gemset?
98.Що таке Bundler і навіщо він?
99.Що таке Gemfile і для чого його використовують?
100.Назвіть, за що відповідає кожен з gem’ів. Якщо знаєте нюанси в роботі якогось з них — обов’язково озвучуйте.

active_admin
active_model_serializers
bundle audit
bcrypt
devise
jwt
cancancan/pundit
draper
kaminari
sidekiq
rspec
shoulda-matchers
faker
factory_bot
simplecov
rubocop (with extensions)
pry

Ruby on Rails

101.Що таке MVC? Чи є Rails MVC-фреймворком?
102.Що таке міграція? Для чого вона потрібна? Які є правила створення міграцій?
103.Що таке роути? Що таке resource та resources в роутах?
104.Чим відрізняється has_many through від has_and_belongs_to_many?
105.Навіщо використовують concerns?
106.Як працювати із sensitive-даними в Rails-застосунках (токени, ключі тощо)? Як працює механізм credentials в Rails?
107.З якою метою використовують локалі (locals)?

Style guide

108.Чи ознайомлені ви з RoR style guide?

Структура файлів у Rails

109.З чого складається Rails-застосунок? Яка архітектура директорій? Навіщо потрібна кожна з них?
110.Чим відрізняється lib від vendor?
111.Як створити background job в Rails?
112.Які є способи завантаження асоціацій у Rails?

Моделі та ActiveRecord

113.Навіщо потрібні моделі? Чим є модель?
114.Що таке ORM? Що таке ActiveRecord?
115.Які є правила найменування моделей і таблиць у базі даних?
116.Що таке міграції та навіщо потрібен цей механізм? Як створювати міграції?
117.Які види валідацій є в AR?
118.Як можна викликати валідацію? Коли валідація викликається автоматично? Як можна вимкнути валідацію під час збереження?
119.Що таке callback в Rails?
120.Які є види колбеків в AR?
121.Які види асоціацій є в AR?
122.Що таке has_one і belongs_to?
123.Що таке has_many?
124.Що таке has_many: through?
125.Що таке has_one: through?
126.Що таке has_and_belongs_to_many?
127.Що таке поліморфна асоціація?
128.Що таке STI?
129.Яким чином можна отримати дані з бази даних? Як отримати один об’єкт і колекцію? Як задати умови вибірки?
130.Що таке скоупи? Яка їхня функція?
131.Як виконати довільний SQL-запит?
132.Як подивитися інформацію про те, як виконувався запит, які використовувалися ключі тощо?

Контролери

133.Що таке контролер? Яке завдання виконує?
134.Що таке action? Що таке CRUD action?
135.Що таке permit params?
136.Що таке ActiveRecord? Як він реалізований в Rails-фреймворку?
137.Що таке параметри? Як вони потрапляють у контролер? Що таке дефолтні параметри (в роутах)? Що таке стронг-параметри?
138.Що таке cookies і навіщо вони? Де зберігаються cookies? Як отримати доступ до cookies?
139.Що таке сесії та в чому їхнє завдання? Де зберігаються сесії? Як отримати доступ до сесії?
140.Які види фільтрів є в Rails? (before / after / around actions)
141.Навіщо потрібен об’єкт Request? Яку інформацію він містить?
142.Для чого потрібен об’єкт Response? Яку інформацію він містить?
143.Що таке стримінг? Яким чином можна віддати файл на завантаження (Send_data, send_file)?
144.Що таке Rescue в контролерах і для чого застосовується?
145.Як примусово увімкнути використання HTTPS-протоколу?

Маршрутизація

146.Що таке роути і в чому їхня функція?
147.Що означає абревіатура CRUD?
148.Якщо потрібно зробити новий CRUD для певного ресурсу, які класи ви створите та які файли зміните?
149.Що таке ресурси?
150.Що таке Singular ресурси і що відрізняє їх від звичайних ресурсів?
151.Що роблять неймспейси в роутах?
152.Що таке вкладені ресурси?
153.Що таке shallow nesting?
154.Що означає RESTful роути?
155.Що таке нересурсні роути?
156.Що таке actions в роутах?

View

157.Що таке view і для чого він потрібен?
158.Що таке layout? Чим відрізняється від view?
159.Що таке шаблонізатор і з якими шаблонізаторами доводилося працювати?
160.Навіщо потрібен метод render? Що можна рендерити за його допомогою?
161.Як передаються змінні у view?
162.Що таке partial? Коли варто його застосовувати?
163.Що таке хелпер і навіщо його використовують?
164.Які є хелпери для генерації роутів?
165.Які є хелпери для генерації форм?
166.Як створювати власні хелпери?

Інтернаціоналізація Rails

167.Що таке i18n? Навіщо потрібна i18n? Як вона влаштована в RoR? В якому вигляді можна зберігати перекази?

ActionMailer

168.Що таке ActionMailer і які завдання він розв’язує?

AssetsPipeline

169.Що таке AssetsPipeline і які завдання він виконує?

Інструменти консолі та rake-таски

170.Які є консольні команди для роботи з RoR? Що таке rake-таски?

Безпека

171.Чи знаєте якісь вразливі місця, захист від яких Rails надає out of the box?
172.Які атаки можуть бути при неправильному використанні сесій? Чому не можна зберігати важливі дані в сесіях?
173.Що таке CSRF? Як правильно захиститися від CSRF?
174.У чому вразливість Open Redirect? Як захиститися від можливих атак, пов’язаних з Open Redirect?
175.Які вразливості пов’язані із завантаженням файлів? Чому важливо фільтрувати імена та розширення файлів? Як захиститися від небезпеки?
176.Чому не можна завантажувати файли в каталог, доступний зовні? Що буде, якщо зловмисник завантажить файл із кодом?
177.Які вразливості пов’язані з управлінням користувачами (посилання активації, паролі в чистому вигляді)? Як захиститись?
178.Що таке ін’єкції та як відбувається така атака? Як їх уникнути?
179.Як організувати безпечну генерацію запрошень? Що таке deep_munge?

Конфігурація

180.Де розташовується основна конфігурація програми?
181.Що таке initializers? Навіщо вони?
182.Що таке оточення? Яке його призначення?
183.Як і де налаштовується взаємодія з базою даних?
184.Як і де налаштовується Assets, генератори, мідлвари, i18n?
185.Чи можна вказувати довільні налаштування? Якщо так, то де і яким чином?

Кешування

186.Що таке кеш і навіщо потрібен цей механізм?
187.Які види кешування є в Rails?
188.Де може зберігатися кеш?
189.Навіщо використовувати кешування сторінок?
190.Навіщо використовувати кешування екшенів?
191.Навіщо використовувати кешування фрагментів?
192.Що таке Memcached?
193.Навіщо і як реалізується низькорівневе кешування?
194.Як і коли кешується SQL?
195.Як тестувати кешування в режимі розробки?

Реляційні бази даних

Теорія реляційних баз даних

196.Що таке СУБД?
197.Що таке реляційна база даних?
198.Що таке нормалізація бази даних?
199.Що таке нормальна форма?
200.Скільки є нормальних форм баз даних?
201.Опишіть перші три нормальні форми баз даних.
202.Що таке денормалізація баз даних?
203.У чому різниця між Primary Key, Foreign Key? Навіщо вони?
204.Яка різниця між LEFT JOIN, INNER JOIN, RIGHT JOIN?
205.Як додати запис у таблицю без ORM?
206.Як оновити запис у таблицю без ORM?
207.Як видалити запис з таблиці без ORM?
208.Як прочитати записи в таблиці без ORM?
209.Які правила групування даних у таблиці ви знаєте?

SQL

210.Що таке DML (Data Manipulation Language)?
211.Що таке DDL (Data Definition Language)?
212.Що таке DCL (Data Control Language)?
213.Що таке TCL (Transaction Control Language)?
214.Як вибрати дані з кількох таблиць? Які види JOIN ви знаєте?
215.Які агреговані показники можна використовувати під час вибірки з таблиці?
216.Що таке таблиця у базі даних?
217.Як створити таблицю?
218.Як вибрати записи з таблиці?
219.Як вставити запис у таблицю?
220.Як змінити запис у таблиці?
221.Як видалити запис з таблиці?
222.Як об’єднати вибірку з різних таблиць?
223.Що таке групування або агрегування?
224.Яким чином можна задавати умови агрегування?

Індекси баз даних

225.Що таке індекси в базі даних?
226.Для чого потрібні індекси?
227.Які види індексів існують?
228.Що таке первинний ключ?
229.Що таке зовнішній ключ?
230.Що таке складовий ключ?

Повнотекстовий індекс у базах даних

231.Що таке повнотекстовий пошук і в чому його завдання?
232.Що таке повнотекстовий індекс?
233.Що таке ts_vector?
234.Що таке ts_query?

PostgreSQL

235.Що таке select distinct і яка його функція?
236.Яким чином можна сортувати результати вибірки?
237.Як обмежити кількість результатів вибірки?
238.Як проводити пошук за підрядками?
239.Які види об’єднань (JOIN) є в PostgreSQL?
240.Що таке підзапити і в чому їхнє завдання?
241.Які типи даних є в PostgreSQL?
242.Які є види символьних типів даних?
243.Які є види типів даних для роботи з датою та часом?
244.Що таке тип enum? Коли він використовується?
245.Як можна створювати таблиці у базі даних?
246.Як змінювати структуру таблиці?
247.Як видаляти таблиці?
248.Як очистити таблицю?
249.Чи можливо задавати значення за замовчуванням для полів? Якщо так, то як саме?
250.Чи можливо контролювати унікальність значень під час вставлення? Якщо так, то яким чином?
251.Що таке функції в PostgreSQL?
252.Які оператори є в PostgreSQL?

Бази даних NoSQL

Redis

253.Що це таке Redis і навіщо використовують цей інструмент?

Elasticsearch

254.Що таке Elasticsearch і навіщо його використовують?

Статичний аналіз коду

255.Що таке Overcommit і навіщо потрібен?
256.Що таке Danger і для чого використовується?
257.Що таке статичні аналізатори коду? Навіщо їх використовують?
258.Які аналізатори для Ruby / Ruby on Rails знаєте?
259.Які статичні аналізатори коду для JavaScript знаєте?

Тестування

260.Які види тестування знаєте? Які з них ви практикували під час використання Rails?
261.Який фреймворк для тестування використовуєте?
262.Які показники якості для своїх тестів можете назвати?
263.За допомогою якої бібліотеки контролюєте процент покриття тестами?
264.Розкажіть про основи тестування в Ruby? Що таке RSpec? Яка різниця між describe, context та it?
265.Які різниця між юніт-тестами та інтеграційними?
266.Що перевіряють приймальним тестуванням?
267.Що перевіряють інтеграційним тестуванням?
268.Що тестують у моделях?
269.Що тестують у контролерах?
270.Що тестують у серіалайзерах?
271.Як тестувати API?
272.Як тестувати різні Service Objects?
273.Що таке RSpec? Які завдання виконує цей інструмент?
274.У чому різниця між let і let! у RSpec?
275.Які хуки в RSpec знаєте?
276.Що виконується раніше let! чи хук before(:all)?
277.Що таке Capybara? Які завдання вирішує Capybara?
278.Що таке стаби?
279.Що таке моки?
280.Що таке матчер?
281.Яке завдання виконує гем Shoulda Matchers?
282.Яке завдання виконує Faker?
283.Навіщо потрібні Webmock і VCR? Чим вони відрізняються?
284.Що таке WebKit і PhantomJS? У чому різниця між ними? Які ще є драйвери?
285.Як працювати з базою даних у тестах? Як працює gem database_cleaner?

Додаткові RubyGems та Rails плагіни

286.Які завдання виконує Devise?
287.Які завдання виконує Rake?
288.Які завдання виконує Cancancan і Pundit?
289.Які завдання виконує Kaminari та Will_paginate?
290.Які завдання виконує Carrierwave?
291.Які завдання виконує MiniMagick?
292.Які завдання виконує Aasm?
293.Які завдання виконує ActiveAdmin?
294.Які завдання виконує Nokogiri?
295.Які завдання виконує Formtastic і SimpleForm?
296.Які завдання виконує Omniauth?
297.Які завдання виконує Draper?
298.Які завдання виконує Faye?
299.Які завдання виконує Pusher?
300.Які завдання виконує Sidekiq, Resque?
301.Які завдання виконує Mongoid?

Управління, сервіси та DevOps

302.Що таке SSH? Як і для чого використовується?
303.Яким чином можна налаштувати аутентифікацію на хості без пароля?
304.Які завдання виконує Heroku? У чому його особливість?
305.Які завдання виконує Digitalocean?
306.Які завдання виконує Docker?

Моніторинг

307.Які завдання виконують Airbrake, DataDog, NewRelic?
308.З якою метою використовують Monit?

Ruby Web Tools

309.Які є вебсервери, написані на Ruby?
310.Що таке Sinatra?
311.Що таке API? Для чого використовується? Що таке серіалайзери і навіщо вони потрібні?
312.Що таке клієнт-серверна модель?
313.Яка різниця між GET- та POST-запитами?
314.Що таке HTTParty і які завдання він виконує?
315.Що таке Faraday і які завдання він виконує?
316.Що таке Rack? Що таке Rack-application? Що таке Rack middleware?
317.Що таке push-технологія?

Інтеграції

318.Чи є досвід інтеграції з Facebook? Якщо так, то на якому проєкті?
319.Чи є досвід інтеграції з Twitter? Якщо так, то на якому проєкті?
320.Чи є досвід інтеграції з LinkedIn? Якщо так, то на якому проєкті?
321.Чи є досвід інтеграції з Google? Якщо так, то на якому проєкті?

Практичні завдання

322.Описати в ООП-стилі: один із предметів інтер’єру в контексті конкретного бізнесу. Наприклад, крісло, на якому сидить кандидат, тепер треба продавати в магазині.
323.Написати консольну версію гри «хрестики-нулики», де вхідні дані передаються через gets, а виводять через puts. Два користувачі на одній машині повинні могти зіграти партію.
324.Відсортувати масив.
325.Написати функцію, яка поверне унікальні елементи масиву, не використовуючи функцію uniq або set, to_set зі стандартної бібліотеки.

Middle

Загальне

1.Що таке SOLID? Наведіть приклади на кожну з літер.
2.Що таке мікросервісна архітектура? Які плюси та мінуси ви бачите під час її використання?
3.Чи знаєте ви шаблони проєктування Singleton / Factory / Facade / Decorator / Template Method / Strategy?
4.Чи можна виміряти швидкість виконання алгоритму? Які чинники впливають на швидкість? Які види залежностей ви знаєте?
5.Що таке методологія Scrum? На яких активностях / зустрічах може бути присутнім / корисним Software Developer?
6.Які інструменти для логування використовуєте в роботі?
7.Які інструменти для моніторингу вебзастосунків використовуєте?
8.За допомогою якого / яких інструментів ви деплоїли застосунки на staging / production? Опишіть процес.
9.Якщо один з ендпоінтів у застосунку відпрацьовує дуже довго, що робити, аби покращити швидкість?
10.Чим відрізняється бібліотека від фреймворку?
11.Що таке триланкова архітектура? Навіщо та коли її використовують? Наведіть приклади.
12.Що таке кешування? Навіщо та коли його використовують? Наведіть приклади.
13.Що таке функціональний розподіл? Навіщо та коли його використовують? Наведіть приклади.
14.Що таке Comet-сервер? Навіщо та коли його використовують? Наведіть приклади.
15.Що таке денормалізаця? Навіщо та коли її використовують? Наведіть приклади.
16.Що таке деградація функціональності? Навіщо вона та в яких випадках використовується? Наведіть приклади.
17.Що таке сервісно-орієнтована архітектура? Навіщо та коли її використовують? Наведіть приклади.
18.Що таке монолітний застосунок? Навіщо та коли його використовують? Наведіть приклади.
19.Що таке асинхронна обробка? Навіщо та коли її застосовують? Наведіть приклади.
20.Що таке ліниві обчислення? Навіщо та коли їх використовують? Наведіть приклади.

Предметно-орієнтоване проєктування

21.Що таке DDD? У чому переваги перед класичним MVC?
22.Що таке домен?
23.Що таке модель?
24.Що таке контекст?
25.Що таке сутність?
26.Що таке value object?
27.Що таке агрегування?

Git та code review

28.Що роблять команди cherry-pick, log, stash, reset, squash?
29.Що таке Gitflow? Які правила використання Git на вашому минулому проєкті?
30.Яких правил іменування комітів / гілок / Pull Request’ів ви дотримуєтеся?
31.На що звертаєте увагу під час code review?
32.Що б ви могли назвати погано проведеним code review?

Бази даних

33.Для чого потрібні індекси?
34.Які є види індексів?
35.Чи прискорюють індекси всі операції з базами?
36.Що таке DB view?
37.Чим відрізняються materialized db view від non-materialized db view?
38.Як можна зберегти дані в різні таблиці та гарантувати, що всі вони або запишуться, або ні?
39.Чи можна будувати індекси за кількома полями? Чи важливий порядок цих полів в індексу?
40.Які ви знаєте constraints під час створення стовпців?
41.У чому різниця між SQL та NoSQL базами даних?
42.Як би ви імпортували великі масиви даних у БД (1–2 мільйони рядків у CSV-файл)?
43.Що таке N+1 та як уникати?

Реляційні бази даних

44.Які відмінності між джоінами FULL OUTER JOIN, CROSS JOIN, NATURAL JOIN, INTERSECT та EXPECT?
45.Які специфічні типи даних є в PostgreSQL?
46.Що таке view? З якою метою використовується?
47.Що таке materialized view?
48.Що таке recursive view?
49.Що таке збережена процедура і навіщо вона потрібна?
50.Що таке партиціонування та яку проблему воно вирішує?
51.Чи вмієте працювати з чистими SQL-запитами?
52.Яким чином можна працювати з геолокацією в PostgreSQL?
53.Які є способи резервного копіювання даних? Що таке pg_dump? У якому вигляді можна створювати резервні копії?

NoSQL бази даних

Redis

54.Що таке Redis? Які завдання він виконує?
55.Які типи даних є в Redis і для чого потрібен кожен з них?
56.Що таке pub / sub?
57.Що таке транзакції?
58.Що таке mass insertion?
59.Що таке партиціонування?
60.Чи вмієте працювати з Redis у консолі?
61.Чи вмієте налаштовувати Redis?

Elasticsearch

62.Що таке Elasticsearch і які завдання він виконує?
63.Що таке кластер?
64.Що таке нода?
65.Що таке індекс?
66.Що таке тип?
67.Що таке документ?
68.Що таке шарди і репліки?
69.Що таке Query DSL?
70.Що таке мапинг?

Статичний аналіз коду

71.Що таке overcommit і навіщо потрібна ця утиліта?
72.Що таке danger і для чого використовують цю утиліту?
73.Які завдання виконує кожен з нижчеперелічених гемів?

 • Rubocop;
 • Reek;
 • Rails Best Practices;
 • Brakeman;
 • RubyCritic;
 • SimpleCov;
 • Bundle Audit;
 • Bundle Leak;
 • Traceroute.

74.Які завдання виконує кожен з нижчеперелічених модулів?

 • Eslint;
 • Stylelint;
 • Prettier.

Ruby

75.Які проблеми в Ruby (як мові програмування) ви бачите, які, на вашу думку, потрібно розв’язувати якнайшвидше?
76.Якими бібліотеками, окрім фреймворку Rails, користувалися для створення структури проєкту?
77.Як можна в Ruby надіслати запит на сторонній API? Який вбудований клас дає змогу це зробити?
78.Що таке Thread? Чим він відрізняється від Process?
79.Чи є в Ruby можливість створити абстрактний клас? Чи є спосіб штучно створити абстрактний клас?
80.Чи є в Ruby можливість множинного наслідування? Чи є спосіб штучно замінити множинне наслідування?
81.Назвіть максимально точний шлях пошуку методів у Ruby?
82.Які мінуси використання method_missing знаєте?
83.Чи можна дізнатись ідентифікатор об’єкта в пам’яті, якщо так, то яким чином?
84.Які види enumerator для масиву ви знаєте?
85.Що таке мемоізація методів? Навіщо її використовують?
86.За допомогою якого хука можна порахувати кількість нащадків певного класу?
87.У чому різниця запуску rspec та bundle exec rspec?
88.Чи створювали ви гем у Ruby? Яка механіка / послідовність дій для створення гему?
89.Що таке Rack middleware?
90.Є такий код:

    users = User.where(id: [1,3,4])
     users.where(name: 'Alex')
     users.inspect

Після якої стрічки коду ActiveRecord виконує запит в базу?

Ruby on Rails

91.Що таке ActiveSupport? Навіщо потрібен? Які завдання виконує? Наведіть приклад методів, які додає ActiveSupport.
92.Що таке Action Cable? Навіщо використовують цей фреймворк?
93.Як створити функціональність для відсилання імейлу в Rails-застосунку?
94.Які бібліотеки для background jobs використовували? Яка механіка роботи таких бібліотек?
95.Які види кешу в Rails знаєте? Де можна зберігати кеш?
96.Які бібліотеки / підходи для створення API документації знаєте / використовуєте?
97.Що таке Swagger? Які переваги створення API документації у Swagger-форматі?
98.Що таке Query Objects? Коли і як їх можна використовувати?
99.Що таке Decorators? Коли і як їх можна використовувати?
100.Що таке Form Objects / Contract? Коли і як їх можна використовувати?
101.Де та як ви рекомендуєте тримати бізнес-логіку в Rails-застосунку?
102.Що таке JSON API формат? Чи використовували бібліотеки для серіалізації об’єктів в JSON API форматі?

Тестування

103.Чи працювали ви з feature-тестами? Що таке capybara?
104.Що таке TDD? Які переваги / недоліки використання TDD-підходу бачите?
105.Що таке BDD? У чому відмінність між TDD та BDD?
106.Що може бути чинником того, що тести на проєкті виконуються дуже довго?
107.Що таке принцип тестування FIRST?
108.Як порекомендуєте писати тести на код, в якому надсилається запит на сторонній сервіс (API)?
109.Які інструменти допомагають контролювати якість тестів?
110.Які складові response’у ви тестуєте, коли пишете тест на певний ендпоінт?
111.Чи є 100% code coverage на проєкті запорукою найнижчої вірогідності щось «зламати» під час багфіксингу / імплементації нової функціональності? Поясніть свою відповідь.

Управління, сервіси та DevOps

112.Опишіть CI/CD-підхід на своєму останньому проєкті? Як би ви його змінили?
113.Які загалом Continuous strategies знаєте? Чим відрізняється Continuous Deployment від Continuous Delivery?
114.Що таке Docker? Чим відрізняється Docker від віртуальної машини?
115.Для чого використовують docker-compose?
116.Чи вмієте працювати з Docker?
117.Що таке image в Docker? Як працювати з ним у Docker?
118.Що таке container у Docker? Як працювати з контейнерами? Як запускати та зупиняти контейнери? Як переглянути список робочих контейнерів?
119.Що таке Docker Daemon?
120.Що таке Docker Client?
121.Що таке Docker Hub?
122.Що таке Docker Compose?

Практичні завдання

123.Написати клієнт для відкритого API ресурсу з використанням тільки низькорівневих бібліотек: Net::HTTP, HTTP.rb, Faraday, etc.
124.Як би ви порахували кількість пасажирів, що заходять чи виходять на певній станції метро?
125.Порахувати кількість автомобілів у заторі.
126.Організувати автомобільну стоянку.
127.Написати функцію, яка поверне унікальні елементи масиву, не використовуючи uniq або set, to_set зі стандартної бібліотеки. Очікують варіант із застосуванням хеш-таблиці, де ключами будуть унікальні елементи з масиву, а значеннями true.

Senior

Загальні питання

1.Опишіть основні способи аутентифікації в API.
2.Назвіть основні принципи побудови REST API.
3.Вам потрібно спроєктувати API, які основні питання будете ставити клієнту?
4.Які основні переваги та недоліки монолітної архітектури?
5.Які основні переваги та недоліки мікросервісної архітектури?
6.Що таке SOLID? Які з принципів, на вашу думку, найчастіше порушуються, які є найбільш критичними?
7.Опишіть Singleton-патерн. Де і коли ви його використовували?
8.Опишіть принцип роботи DNS?
9.Що таке code smells? Які основні ознаки поганого коду?
10.Що таке reverse proxy, для чого він потрібен?
11.Що таке load balancer, основні різновиди?
12.Що таке MVC та як не потрапити з ним в халепу?
13.Опишіть процес обробки HTTP-запиту на прикладі будь-якого вебфреймворку в Ruby (Rails, Hanami, Sinatra, Roda, etc).
14.Чим відрізняється refactoring від оптимізації? Як і коли потрібно виконувати кожен з вищеназваних процесів?
15.Чи знаєте GraphQL? Які плюси та мінуси ви бачите в порівнянні з REST?
16.Що таке multi-tenant architecture? Коли порекомендуєте її використовувати?
17.Чим відрізняється поняття Dependency Inversion від Dependency Injection та від Inversion of Control?
18.Що таке GDPR? Назвіть правила, які використовували, щоб бути GDPR compliant?

Метапрограмування та DSL

19.Паралельне виконання коду через Thread, Fiber, Ractor. Поясніть на прикладах.
20.Дизайн-патерни: Service, Form, Value, Policy, Guard, etc. Поясніть на прикладах.
21.Розкажіть про архітектурні патерни: Monolith, Microservices, Distributed app, etc.
22.Як організувати бізнес-логіку, коли в проєкті уже 1000+ бізнес-операцій?
23.Що таке Sidekiq? Як правильно організовувати черги?
24.Розкажіть про оптимізацію швидкодії через benchmark, lineprof та flamegraph.
25.Чи працювали ви з Garbage collector? Розкажіть.
26.Розкажіть про власні приклади рішень, котрими пишаєтесь і чому.

Ruby/Rails

27.Що таке Thread? Які особливості використання тредів у розробці?
28.Що таке Process? Які особливості використання процесів у розробці?
29.Що таке Mutex? Наведіть приклади використання мютексів у розробці?
30.Якщо потрібно визначити, скільки виконується той чи інший код, як порекомендуєте це зробити?
31.Які недоліки бачите в Ruby? Коли та як вони можуть себе проявити під час розробки?
32.Чи можна передати контекст виконання одного методу в інший метод? Якщо так, то як це зробити?
33.Які callback-s знаєте в Ruby?
34.Як реалізувати Singlethon-клас у Ruby? Опишіть базові концепти.
35.Як працює Garbage collection в Ruby? Опишіть базові концепти.
36.Що таке Ractor? Яка різниця між класичною моделлю роботи з тредами та роботою за допомогою Ractor?
37.Як працюють Lazy Enumerators? Чим вони відрізняються від класичних Enumerators? Як і коли вони можуть допомогти?
38.Назвіть приклади використання Fiber’ів?
39.Як include додає метод модуля в клас? Що відбувається на рівні MRI? У чому різниця в порівнянні з extend та prepend?
40.У вас є завдання імпортувати користувачів у базу Rails-застосунку. Користувачі записані в CSV-файлі, де кожен рядок — це дані користувача. Опишіть ваш підхід до розв’язання проблеми. Як зміниться рішення, якщо файл стане дуже великим (> 300000 рядків)?
41.Якщо у моделі User у вас є callback, які можуть виникнути проблеми під час розв’язання попередньої задачі?
42.Як ми можемо відстежувати прогрес Background Job?
43.Опишіть життєвий цикл Request — Response в Rails. Крізь які основні компоненти фреймворку проходить запит і для чого вони потрібні?
44.Які основні типи тестів використовуєте і з якою метою?
45.Як ви ставитесь до інтеграційних тестів?
46.Що таке поліморфні асоціації в ActiveRecord?
47.Як би ви порекомендували побудувати semantic versioning для Rails API, що працює з мобільними застосунками (IOS, Android, Web)? Верхньорівнево опишіть стратегію.
48.Якщо необхідно, щоб кожен запит, що прийшов до Rails app незалежно від роуту, повертав 403 статус якнайшвидше, як би ви порекомендували реалізувати код для цієї задачі?
49.Які, на вашу думку, п’ять основних мінусів Rails? Що б ви порекомендували змінити, щоб нейтралізувати ці мінуси?
50.Чи можна в Rails працювати з кількома базами, якщо так, то як це зробити?

Бази даних

51.Що таке транзакція? Які основні властивості транзакцій?
52.Що таке database lock і чим він відрізняється від транзакцій?
53.Що таке Pessimistic та Optimistic locking?
54.У нас є таблиця Users. Ми додали до неї індекс у трьох полях: first_name, last_name, email. Саме у такому порядку. Тепер робимо запит SELECT * FROM users WHERE first_name = "Alex" AND  email = "<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>". Чи допоможе нам індекс прискорити такий запит, і чому?
55.Що таке Database View? Які є види?
56.Що таке Database trigger?
57.Що таке партиціювання? Опишіть кейси, коли партиціювання було б корисним?
58.Верхньорівнево опишіть кроки для реалізації партиціювання на прикладі будь-якої СУБД.
59.Що таке тригери? Як та коли їх можна використовувати? Які плюси та мінуси ви бачите порівняно з тим, щоб використовувати тригери / колбеки на рівні бекенду?
60.Що таке WAL? Яку роль він відіграє?
61.Чи була у вас можливість / потреба використовувати шардинг? Чим відрізняється шардиг від партиціювання?
62.Опишіть принципи, переваги та недоліки роботи з primary / secondary (master / slave) реплікацією?
63.Чи ознайомлені ви з CAP-теоремою? Якщо так, поясніть основну ідею.
64.Чи знаєте ACID? Як ви розумієте букву «I» в цій абревіатурі?
65.Уявіть ситуацію, коли ваш сервер, на якому розміщений redis, з невідомих причин перезапустився. Що рекомендуєте зробити заздалегідь, щоб такі ситуації не завдали великої шкоди?

Тестування

66.Чи знаєте, що таке Load Testing? Чим може допомогти розробник під час Load Testing?
67.Які інструменти використовують для того, щоб зібрати якнайбільше метрик під час Load Testing?
68.Які підходи ви б порекомендували використовувати, щоб пришвидшити тестина CI?
69.Як впровадити процес написання тестів, якщо на проєкті (Rails API) їх зовсім немає?

Практичні завдання

70.Написати реалізацію структури даних Set. Пояснити алгоритмічну складність додавання елементів до сету.
71.Спроєктувати реферальну систему (тобто користувач може запросити інших користувачів, які стають його рефералами, вони запрошують своїх рефералів, і так формується деревоподібна структура). Є модель:

class Users < ActiveRecord::Base
    end

Як би ви зв’язали її з рефералами?

72.Додайте метод:

class Users < ActiveRecord::Base
    end

який повертає реферали користувача порівнево. Наприклад, user має реферали user1, user2. user1 має реферала user3, user2 має рефералів user4 та user5. Маємо отримати результат:

{ 0 => [user], 
      1 => [user1, user2],
      2 => [user3, user4, user5 }

Дякуємо за запитання Денису Земляному, Миколі Вороніну, Сергію Гнілицькому, Володимиру Свередюку, Михайлу Одинюку, Віктору Нову, Олександру Шестопалу, Андрію Зеленцю, Кирилу Шевченку, Віктору Новицькому.

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU

👍ПодобаєтьсяСподобалось14
До обраногоВ обраному20
LinkedIn14 коментарів

Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.

А буде стаття з відповідями?

І багато джунів знали відповіді на усі ці запитання? Ви конкретно скількох найняли таких що повністю в цьому орієнтуються?

30+.

Процес підбору сета питань для інтерв’ю та процес прийняття рішення стосовно результату інтерв’ю це зовсім інша історія.

Як я розумію, цимес статті в тому, щоб зібрати якомога більше питань, що можуть зустрітися під час інтерв’ю на різні левели, а не зібрати вичерпний лист питань, що обовязково має знати кожен джуніор/мідл/сеньйор.

а там точно SELECT * FROM users WHERE first_name = „Alex” AND email = „[email protected]” ?

прям з ?

классный язык но работу искать долго прийдется

ну смотря в каком городе и как искать

разбирают, «как горячие пирожки»

Работу или кандитатов?)

а все мы знаем, что бывает после тошнотиков, горячих

ruby = %w(Мова Рубі це партнер на все життя! Шукати можна довго, а от як знайдеш — тільки тоді зрозумієш, що це було варто тих зусиль))

Підписатись на коментарі