Жінки в ІТ: портрет, кар’єра і зарплата. Аналітика

Майже три роки тому ми опублікували аналітику щодо жінок в ІТ. Цього року вирішили пильніше поглянути на спеціалісток, які брали участь в наших регулярних опитуваннях. Зокрема щоб з’ясувати, які зміни відбулися з моменту останнього дослідження, чи є відмінності в зайнятості та специфіці роботи IT-фахівців обох статей і в чому вони полягають.

Дослідження будували на основі даних зарплатних опитувань DOU та «Портрета ІТ-спеціаліста».

Хоч і повільно, але рухаємося до гендерного балансу

Технічні спеціальності та професії й досі вважають радше чоловічим заняттям. Згідно з даними наших опитувань, три чверті IT-спеціалістів в Україні — чоловіки. Водночас частка жінок в IT-сфері поступово зростає, зокрема у 2017-2020 роках вона збільшилася з 20% до 25%.

Частка жінок в українському IT


Якщо проаналізувати питому вагу жінок на різних посадах у динаміці, то побачимо, що жінки потроху відвойовують місця в різних IT-професіях. Зокрема протягом останніх трьох років удвічі зросла частка жінок у розробці (з 5% до 10%, здебільшого в категорії новачків), у півтора раза — серед менеджерів проєктів (з 25% до 39%) та інших технічних спеціалістів (з 20% до 31%).

Частка жінок в різних сферах IT


Загалом можна говорити про те, що ми повільно, але впевнено рухаємося до гендерного балансу в IT, адже жінки все активніше приходять в цю галузь. Наприклад, цього року серед новачків (тобто тих, хто працює у галузі до року) — 36% жінок, тоді як у 2017 році їх було лише 26%.

Хто приходив в IT-галузь у різні роки


Кількість жінок збільшується в компаніях будь-якого типу і будь-якого розміру — це загальний тренд ринку.

Частка жінок у компаніях різного розміру і типу

На сході країни жінок в ІТ більше, ніж на заході

Три чверті IT-фахівців жіночої статі мають до 30 років (чоловіки трохи старші, оскільки почали приходити в ІТ раніше за жінок, серед них дві третини спеціалістів мають до 30 років). Наймолодші жінки в IT — на нетехнічних посадах і серед розробників.

Вік


Цікаво, що жінки порівняно краще представлені в IT на сході країни (найімовірніше, це результат концентрації сильних технічних і національних університетів в містах-мільйонниках на сході) і гірше — на заході, а також у центрі країни.

Географія ІТ-спеціалістів

Освічені й прагнуть навчатися далі

Серед жінок, що працюють в IT, вища частка тих, хто має вищу освіту або навіть дві (порівняно з чоловіками). Ця різниця особливо впадає у вічі, якщо ми говоримо про жінок, що працюють на нетехнічних та інших технічних посадах. Зважаючи на те, що жінки в IT часто зайняті на нетехнічних посадах, не дивно, що серед них менше, порівняно з чоловіками, випускниць Київської та Львівської політехнік і відповідно більше тих, хто закінчив національні або економічні університети (КНУ ім. Шевченка, ЛНУ ім. Франка, ДНУ ім. Гончара, ХНУ ім. Каразіна, НаУКМА, КНЕУ, ХНЕУ ім. С. Кузнеця тощо).

Освіта


Жінки, що працюють в IT, декларують краще знання англійської мови, ніж чоловіки. Це притаманно всім технічним фахівцям. Тільки серед нетехнічних спеціалістів відмінності в знаннях англійської між жінками і чоловіками мінімальні.

Знання англійської мови


Жінки дещо інтенсивніше займаються самонавчанням, ніж чоловіки. Водночас, якщо порівнювати з IT-спеціалістами чоловічої статі, вони частіше віддають перевагу онлайн-курсам і тренінгам (їх відвідує 66% жінок проти 56% чоловіків) і IT-подіям (33% жінок проти 23% чоловіків). Жінкам менше, ніж чоловікам, подобається навчатися за допомогою професійної літератури. Більш активно самоосвітою займаються жінки, що працюють на посадах менеджерів проєктів, на інших технічних та нетехнічних посадах.

Чи приділяють час самонавчанню

Жінки часто обіймають нетехнічні посади, проте почали активніше йти на технічні

Жінки становлять більшість на нетехнічних посадах (переважно працюють в HR і маркетингу). Проте й на деяких технічних посадах: зокрема, серед дизайнерів, бізнес-аналітиків, аналітиків даних, менеджерів проєктів частка жінок за останні три роки збільшилася до 40-50%. Більше як третина жінок — на посадах QA-фахівців. При цьому розробка, топ-менеджмент і системне адміністрування залишаються «чоловічими» заняттями: 90% тих, хто працює на цих позиціях, — чоловіки.

Частка жінок на різних посадах


За останні три роки жінки почали більш активно йти на технічні посади. Наприклад, порівняно з дослідженням трирічної давнини, частка жінок-новачків, які йдуть в QA, наздогнала частку жінок, які претендують на нетехнічні посади; також серед жінок-новачків зросла частка менеджерів проєктів (з 8% до 10%) та бізнес-аналітиків (з 2% до 5%).

Ким працюють жінки

Більше як половина жінок, що працюють розробницями, пишуть на JavaScript та C#/.NET

Водночас змінюється і сама галузь, що теж впливає на кількість жінок в IT. Наприклад, серед учасників зарплатного опитування з 2011-го по 2020 рік поступово зменшується питома вага розробників, де чоловіки становлять 90%. Частка QA, інших технічних посад і нетехнічних фахівців зростає (крім менеджерів проєктів — їх кількість теж зменшується), а це саме ті сфери, в яких жінок досить багато.

Структура зайнятості в українському IT


Для 33% жінок, що працюють у розробці, спеціалізацією є back-end, для 30% жінок — front-end (серед чоловіків ці показники становлять 39% і 19% відповідно). Якщо говорити про основні мови програмування, то розробниці «сконцентровані» навколо JavaScript та C#/.NET (31% і 19% жінок відповідно використовують їх як основну мову програмування проти 23% і 16% чоловіків).

Спеціалізація в розробці


Дві третини жінок і половина чоловіків, що працюють в QA, мають спеціалізацію Manual QA. Тільки 42% жінок (проти 63% чоловіків) використовують мову програмування для роботи в QA. «Улюблена» мова тестувальників — Java (немає особливої різниці між жінками та чоловіками, приблизно 40% використовують її в роботі). А от на другому місці за популярністю серед тестувальниць — JavaScript, тоді як для тестувальників — Python.

Спеціалізація в QA

Лояльні та задоволені роботою

Жінки, що працюють в IT, більш лояльні співробітники, ніж чоловіки: вони рідше змінюють компанії, дещо більше задоволені нинішньою роботою. IT-спеціалістки, що працюють в галузі понад три роки, більш схильні залишатися на тому самому місці роботи порівняно із чоловіками з аналогічним досвідом.

Кількість компаній, в яких працювали


Тільки 10% жінок і 12% чоловіків не цікава поточна робота/проєкт. У розрізі сфери більш задоволеними теперішньою роботою є жінки, що працюють в QA та на нетехнічних посадах (як порівняно з рештою жінок в IT, так і порівняно з чоловіками у відповідній сфері). Водночас жінки трохи менш задоволені поточним керівником, ніж чоловіки (особливо це характерно для жінок, що працюють як менеджерки проєкту).

Чи цікава вам поточна робота

За останні роки серед жінок зросла невдоволеність доходом

Порівняно з минулим дослідженням серед IT-спеціалістів зросла невдоволеність зарплатою, особливо серед жінок: 21% жінок і 17% чоловіків в українському IT абсолютно не задоволені своєю зарплатою (проти 10% жінок і 13% чоловіків 2017 року). Не можна сказати, що темпи зростання зарплат у жінок і чоловіків суттєво відрізняються. Найімовірніше, невдоволення викликано гендерним розривом у зарплатах, про який йдеться трохи нижче.

Задоволеність зарплатою


Як і в минулому дослідженні, дані свідчать, що задоволеність доходом зростає з досвідом роботи: найменш задоволені своєю зарплатою фахівці з досвідом роботи до трьох років — як жінки, так і чоловіки. Значної різниці в задоволеності зарплатою між різними напрямами діяльності IT-спеціалісток немає.

Практично на всіх посадах, на яких нам вдалося порівняти винагороду жінок і чоловіків, чоловіки отримують вищу зарплату. Виняток становлять Juniors, для яких медіанні зарплати жінок і чоловіків однакові. При цьому чітко помітно, що в міру кар’єрного зростання як у розробці, так і в QA розрив між зарплатами чоловіків і жінок збільшується. Щодо конкретних посад, то він сягає максимуму для дизайнерів, Product Managers і менеджерів проєкту (на цих посадах медіанна зарплата чоловіків на 36% більше, ніж у жінок).

Зарплати IT-фахівців: медіанне значення


Якщо загалом порівнювати медіанні зарплати по IT-сектору, то чоловіки заробляють на 75% більше, ніж жінки. Пояснити цю суттєву різницю може такими факторами:

  • уже згаданий розрив у зарплатах на конкретних посадах;
  • менший досвід роботи жінок в IT порівняно з чоловіками;
  • значна частина жінок працює на нетехнічних посадах та в QA, де зарплати в середньому є нижчими, ніж в інших секторах IT-галузі.

Для більш коректного порівняння зарплат необхідно враховувати безліч інших характеристик співробітника, крім посади: досвід роботи, наявність необхідних для роботи навичок, кількість робочих годин і навіть особистісні характеристики, які можуть підвищувати (або знижувати) цінність співробітника для компанії. Якщо ми врахуємо загальний досвід роботи в IT у жінок і чоловіків при розрахунку їх зарплат, то побачимо, що для низки посад різниця зменшується або навіть щезає. Але для половини позицій різниця доходів усе ж залишається і становить від 5% до 24%. Можливо, вона пояснюється тими характеристиками співробітників, що не були зафіксовані в нашому опитуванні.

Різниця в зарплатах IT-фахівців

Відмінність медіанної з/п жінок від медіанної з/п чоловіків


Гендерна асиметрія в доходах — явище, характерне не тільки для сфери IТ і не тільки для України. За даними дослідження Glassdoor, прояви гендерної дискримінації можуть бути однією з причин розриву в доходах, проте вони не є основною причиною. Натомість основна причина — професія та систематичний вибір чоловіків і жінок робочих місць, на яких в економіці платять по-різному. Тоді питанням окремого дослідження може бути те, як саме жінки обирають професії та робочі місця і яку роль в цьому процесі відіграють культурні та гендерні стереотипи.

Тим часом міжнародний досвід свідчить, що усунути (або принаймні зменшити) невиправдані розриви в оплаті праці можна шляхом прозорості зарплат. При цьому необов’язково оголошувати власні доходи на загальному зібранні компанії. Можна хоча б відкрити формули підрахунку зарплат або зарплатні рівні й показати, де перебувають співробітники. Але невідомо, наскільки українські компанії та їхні працівники готові до такого розвитку подій.

Висновки

Тож жінки в українському IT задоволені роботою і не збираються її змінювати. З огляду на сьогоднішні тенденції кількість жінок в IT у найближчі роки буде зростати як на технічних, так і на нетехнічних посадах, і ми будемо поступово рухатися до гендерного балансу в IT-галузі.

Вирівнювання доходів між жінками і чоловіками є радше довгостроковим завданням, оскільки залежить не тільки власне від вибору жінок, а й від культурних установок і стереотипів, що існують в українському суспільстві, особливо за межами міст-мільйонників.


Текст і аналітика: Тетяна Яблоновська
Візуалізація даних: Ігор Яновський


Підписуйтеся на Telegram-канал «Редакція DOU», щоб залишатися в курсі найважливішого. Тут ми розміщуємо редакційні запити, проводимо опитування, а також публікуємо найцікавіші матеріали.

👍ПодобаєтьсяСподобалось1
До обраногоВ обраному6
LinkedIn59 коментарів

Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.

Мне кажется, что эта тенденция гендерного неравенства носит исторический характер, потому что «так заведено». И эта привычка (или ментальность народа) очень медленно поддается влиянию в принципе.
Исторически сложилось (генетически, даже, я бы сказала), что детьми и бытом занимается в женщина, что, на самом деле, по трудозатратам и времени выливается еще одну full time job. Соответственно, пока Ж занята своей второй работой после основной, М может дальше вне работы саморазвиваться и повышать скилы. И работодатель думает, что нанимая специалиста М, получит более высококвалифицированного специалиста. В то время, как наняв Ж, работодатель думает о риске, что Ж может уйти в декрет, у нее могут заболеть дети, с которыми она вынуждена будет сидеть дома, и что она не такой классный специалист.
Хотя реальность такова, что
1) М на много больше склонны чаще менять работу, чем Ж. Я не раз видела М-специалистов, у которых смена работы условно каждый год. Хотя очень мало Ж-специалистов, которые склонны так часто менять работу. Получается, что Ж более надежные работники, по сравнению с М.
2) Декрет — это на много более «прогнозируемый» риск (как минимум есть несколько месяцев на замену сотрудницы), чем уход сотрудника, который отрабатывает только время по договору (до месяца).
3) Есть много М, которые вне работы занимаются совсем не саморазвитием, а всеми остальными интересными хобби. Да, бывает такое, что хобби совпадает с работой, но чем дальше — тем меньше. Сами М все больше понимают, что жизнь интересна помимо работы. А с доходом, как у айтишника, практически любое хобби по карману.
4) Из-за этой исторической привычки, и понимания такого неравенства, многие Ж дорожат работой больше, чем М, и более мотивированы на результат. Много видела М, которые знают, что в Х времени надо убегать (да, за ребенком в сад-школу или еще куда) и поэтому они были очень собраны на работе.
5) Современные Ж уже на самом деле могут не уступать в тех.скилах М, потому что тоже могут тратить нерабочее время на саморазвитие: медленно тенденция направленна в сторону выравнивания неравенства в быту (М тоже сидят с детьми, можно нанимать помощников для быта, и т.п.)
Итого. Совсем не понятно, что тут курица, а что яйцо. Это работодатели недооценивают Ж-специалистов, или Ж-специалисты просто соглашаются на такие условия, а работодатель с радостью на этом экономит. Думаю, что это связанные вещи. Как с этим бороться? Хз, медленно :)

Зрозуміло... Якщо хочеш знайти кобіту в ойті, «статистично» краще їхати на «схід»

8 років тому дві контори відправляли мене прям зі свівбесіди народжувати дітей.
1) Перша в супер скотській формі, я на 5ому курсі: приходить власник чи топ менеджер (не пам"ятаю) після проходження тех частини, каже тех спецу, який робив інтерв«ю, наче мене там немає «Що б таких резюме тут не було, (тикаючи на резюме), вона ще в гуртожику живе, зараз залетить і вискочить за киянина!!!111!!!»
2) Друга в огидній, перший, не технічний етап, позвали тупо поорати «Хохохо! А як так вийшло, що ти хочеш бути прогамістом? А навіщо ти тут, якщо через годік-два в декрет? От у тебе є хлопець? Немає? Ну то краще знайомся, а не тут час витрачай, хахаха»
В мене була ціль (врешті успішно реалізована), до шлюбу розжитися на власну квартиру, а не дітей і фінансову залежність від іншої людини. І народжувати імхо варто лише з власними статками, це тупо безпечніше і краще для всих -і обох батьків і дітей.
Результати сексиської культури в суспільстві, що сказати. І якби я зустріла ще пару-тройку таких відмов, довелось би іти дійсно в якісь інші низькооплачувані чи нижчеоплачувані роботи типу куа, бо кушать і орендувати житло потрібно все одно було б. От вам і gap в зарплатах. А потім деякі особини чоловічої статі розкажуть, яке програмування не жіноче жінок тупо там немає.
У нас і серед інших професій аналогічна дурня, коли батьки (навіть не сексисти) не віддавали дівчат вчитися на «чоловічі» спеціальності, бо знали, що імовірність найму невисока. Вишенька на тортік — подругу, інженерку по холоду, на одній зі співбесід привітали «у нас кавоварка є, що б каву варити». На сході ситуація по цьому дійсно краща — там в проектних бюро, ще з 70тих, працювали ті, хто розуміли як рахувати і креслити, а не в кого пара хромосом ХУ чи ХХ.

Мені чомусь здається, що QA (особливо мануали) — спеціалізація саме жіноча.

як мило. добре хоч не написали «чай розробникам підносити». КУА. Особливо мануали. Особливо така, яка взагалі не потребує примітивного розуміння ІТ взагалі.
Чому жіноча?

Я не вважаю, що QA — це примітивна професія. Навпаки, вона вимагає уважності, терпіння, акуратності, а мені здається, що у жінок з цим краща ситуація.

А в программировании не нужны внимание и терпеливость? Особенно в критичных проектах, где нужно продумать все edge cases, покрыть все юнит тестами. Если нужны — то, значит, программирование — женская профессия.

P.S. Кстати СТО с которым сейчас работаем чрезвычайно внимательный к деталям и терпеливый человек. Судя по бороде — он точно не женщина.

У програмуванні все важливо, але тут на першому місці — схильність до аналітики, вміння будувати абстракції, моделі, алгоритми, чого в роботі QA не потрібно

>

схильність до аналітики, вміння будувати абстракції, моделі, алгоритми

>

чого в роботі QA не потрібно

Ви вважаєте, що жінки не здатні розуміти чи розроблювати ефективні алгоритми, мають проблеми з аналітикою і будуванням абстракцій?

Это вы уже «набрасываете». Сергей написал что для QA это не нужно (по его мнению). А не что женщины это не умеют.

Ні, не «набрасую». Перечитайте коментрарі уважніше — Сергій Моренець вашому коменту про кодінг і уважність пояснює, чому куа «сугубо жіноча», а девелопмент — ні.

а чому в Спеціалізація в QA, Performance QA — значення однакові, а візуалізація для жінок і чоловіків різна?
ужасть :)

Вот мне интересно, где это такая социализация? У детей в дворце британской королевы? Я с детства наблюдала (место действий — Донецкая область) как что мужчины, что женщины в 6-45 утра двигают на завод, а в 15:30 обратно. А на выходных такими же стройными рядами и те и другие едут на огород садить/копать картошку. Вообще не видела там женщин-одуванчиков. У меня подруги учились на специальностях: электротехника, машиностроение, сварка, технология литьевого производства.

А Донецкая область — это уже вся Украина? Или весь мир? То, что ваш личный опыт минула чаша сия, — совсем не повод обесценивать опыт других людей. Остаётся только порадоваться, что где-то — после смены на заводе и копания картошки — мыть пол, готовить еду и нянчить детей идёт не женщина, а оба в ± равной степени.

Почаще бы так (в равной степени, а не завод и картошкокопание), а то в моём опыте описанное Анастасией — ещё не худшее, что можно услышать в профессиональной и не очень среде просто потому, что у тебя такая писька, а не сякая.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Женщины более покладистые в работе и сами соглашаются на меньшую зп. Тоесть, женщина — идеальный сотрудник :) Возможно из-за того что существует стереотип, что в семье мужчина должен зарабатывать больше. Интересно, у женщин, которые в ИТ, мужья зарабатывают больше или меньше?

У трех из семи моих подруг мужья не айтишники. Потому что soft skills рулят: человек с отличными soft skills (незанудность, коммуникабельность, легкость на подьем) выигрывает по всем фронтам. И у двух был не-айтишником когда они познакомились, а айтишником стал только уже после того как они стали встречаться, и года через три у них сравнялись доходы.

Выбирают того, кто нравится. Ученые еще не разгадали, почему людям очень нравятся одни люди, и не нравятся другие. Это магия. Или химия. Или биология. Может он красивый, может умный, а может что-то делает хорошо, там уж я не знаю

Soft skills это не одно только умение болтать языком. Погуглите, в них входит: коммуникабельность, гибкость (способность менять свое мнение), эмоциональный интеллект (умение понимать свои и чужие чувства), лидерские качества (умение мотивировать, организовать, договориться), вежливость, стресс менеджмент, умение слушать и слышать, открытость, дружественность, ответственность и .. фух я устала писать. В общем, 100500 факторов. А болтать это шут какой-то...

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

сейчас — так же. когда женились — меньше

Выпуск 2008 года КПИ ИПСА магистратура. Стартовало нас в группе примерно 35 из них 10 девушек. На данный момент больше половины женского коллектива работает в IT — QA, BA, PM, даже сисадмином. Из наших девчонок программистом работала только я.

Выпуск 2016. КПИ, ФТИ, бакалаврат. У нас было 6 девушек, 7 парней. Из того что я знаю среди девушек — QA, 2 BA, DevOps.

ІПСА випускає не лише програмістів. Чистих програмістів робить ПМ та ФІВТ. Хоча може щось змінилося за останні 15 років.

Итить у вас цветники были. ХАИ, КСС 2003-2008\9. Группа из 33 человек, 3 девушки.

ДНУ ім. Гончара, ФПМ, інформатика. Випуск 2015 року (бакалавр). Було 8 хлопців і 4 дівчат. Всі дівчата працюють в ІТ) 2 BA, 2 SE

факультет кибернетики, системный анализ, выпуск 2014 года, группа была 23 человека, из них — 11 девочек. из того что знаю, в программировании только я. афаик много кто ушли работать в аудит и консалтинг, работать финансовыми аналитиками (там тоже нужно программирование, python и R, но специфика работы немножко другая).

если после 8часового рабочего дня тратить 4 часа не на литкод, а на апворк, кажется, надежней получается.

Согласен, каждый сам решает что возможно, а что невозможно.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

Ну це кожен зможе, на готовій програмістці одружитися. А слабó свою власну вивчити?

я вивчив двійкову арифметику ще в школі, коли програмував кириличний шрифт для ZX Specturm (нелокалізованого). Візьми зошит в клітинку, намалюй квадрат 8×8 і попроси намалювати в ньому букву «Є» замальовуючи повністю клітинку. Далі, нехай по рядкам вирахує 8 байтів (по одному для кожного рядка). НМСД, найлегший спосіб дати уявлення про двійкову систему.

Цікава стаття, тенденції схожі зі світовими. Хотілося б додати ще один приклад.
Є вакансія, компанія пропонує умовні 1000$.
Є кандидат чоловік але він згоден на 1500. Поки робляться спроби збільшити бюджет, з’являється кандидат жінка, яка згодна на 1000 і її наймають.
В результаті:
1. Жінка з роботою але зарплатою невдоволена.
2. Чоловік знайшов іншу роботу на 1500 і задоволений.
3. Чоловік отримує більше за жінку.
Бачу два способи вирішення цієї проблеми:
1. Вимагати більшу зарплату для жінок і позбавити їх тим самим можливості демпінгувати по зарплаті
2. Вчити жінок краще торгуватися за зарплатню і не відмовлятись, коли не подобається. Тобто викорінювати поведінковий стереотип насаджений в першу чергу самим жінкам.

Є кандидат чоловік але він згоден на 1500. Поки робляться спроби збільшити бюджет, з’являється кандидат жінка, яка згодна на 1000 і її наймають.

Ви могли знайти i чоловiка який був би згоден працювати за 1000 :)

Звичайно існують чоловіки які не вміють постояти за себе.

Правильно пишете, вирішувати треба комплексно.
Зі свого досвіду — мене 2 рази футболили саме через стать. Якби не найняли, довелось би дійсно демпінгувати ринок. Кушать-то хотілося б все одно. У нас часто роботодавці (і з фоповським контрактом) дивляться на жінку, як на інкубатор, та ще й не обдарований. А те що жінки за життя народжують раз-два, а роботи мінють раз на рік-два, в той час як хлопці раз не паряться і два місяця інколи не висидять і бігуть за офером, то таке, для деяких роботодавців, діло десяте

Це багатогранна проблема. З вагітністю у жінок теж може бути по різному. Я знаю випадок коли жінка народжувала третю дитину і не брала декрет а лише відпустку на 3 тижні, а інша вийшла на нову роботу, і за півроку пішла в декрет на три роки, вийшла з нього на місяць знов вагітна і пішла в наступний декрет.
І вже є компанії де кандидатки матимуть перевагу над кандидатами бо ейчарам треба більше жінок в айті. Хоча насправді це може бути банальна економія бо жінки частіше погоджуються працювати за менші гроші.

Є таке. Проте статистика каже що жінки в Україні народжують в цілому 1.4 дитини, Тобто 10 жінок народжує 14 дітей за все життя. З них ті, що живуть за межею бідності — 3 і більше дитини. З нормальними доходами максимум 2. З великими доходами — зазвичай одна. Тобто статистична імовірність декрету дуже низька, незалежно від історій знайомих

Интересная статья, спасибо)

Підписатись на коментарі