Зарплати українських тестувальників — літо 2024

Продовжуємо літній цикл статей про зарплати айтівців. Уже вийшов матеріал про розробників, а цей — про QA-фахівців.

В опитуванні цього разу взяли участь 1986 тестувальників усіх рівнів і спеціалізацій. 1899 з них живуть в Україні, 87 — за кордоном, але планують з часом повернутися. Фахівців, які виїхали за кордон і не планують повертатися, ми не додаємо в зарплатну статистику, адже вони більшою мірою орієнтовані на закордонний ринок праці.

Ключові результати:

● Як і серед розробників, з-поміж тестувальників стало менше джуніорів та інтернів, завдяки чому загальна медіанна зарплата тестувальників не знизилась.
● Стало менше Manual QA.
● Є тенденції до зниження зарплат багатьох груп тестувальників.
● Найпомітніше знизилися зарплати в сервісних компаніях.
● Продуктові компанії потіснили аутстафінгові з лідерських позицій у зарплатах тестувальників.
● Зникла різниця в зарплатах початківців Manual QA і Automation QA.
● Найсуттєвіше падіння — у зарплатах фахівців з досвідом 3–9 років.

Медіанні зарплати тестувальника, 2011–2023


Дані в CSV викладемо на GitHub. Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»). Для аналізу рівнів зарплати ми використовуємо медіану.

Медіанні зарплати

Як і зарплати розробників, зарплати QA мають тенденцію до зниження. Винятки — зарплати Team Lead, які дещо зросли в сегментах Automation QA та Manual QA, і зарплати джуніорів, які поки що без змін.

У Manual QA зарплати за пів року майже не змінилися: +$23 у Team Lead, у решти тайтлів — без змін.

На $100 менше стали отримувати Junior Automation QA, невелике падіння помітне у мідлів (-$32). У тимлідів в Automation QA зростання на $125.

Стали отримувати менше Middle General QA (-$100) і Senior General QA (-$75).


У Manual QA зарплати й далі можуть знижуватися для фахівців рівня Senior і Team Lead: хоча їхня медіана не змінилася за пів року, проте зарплати знизилися як у першому квартилі (найнижчі зарплати), так і в третьому (найвищі зарплати).

У General QA зменшується розкид у зарплатах фахівців: різниця між першим і третім квартилями зменшилася в усіх тайтлах як завдяки зростанню першого квартилю (найнижчих зарплат), так і завдяки зниженню третього квартилю (найвищих зарплат).

Єдина категорія фахівців, чиї зарплати суттєво підвищилися за пів року — Team Lead Automation QA. Це помітно в усіх квартилях, при чому у третьому квартилі (найвищі зарплати) зростання найбільше.

За мовами програмування

Фахівці, які використовують TypeScript у тестуванні, як і раніше, мають вищі зарплати: їхня медіанна зарплата становить $3150 проти $2313 у тих, хто послуговується іншими мовами. Найчастіше її обирають фахівці з Automation QA і General QA.

Далі — зарплати спеціалістів, які найчастіше віддають перевагу C# / .NET ($2825) і Java ($2600). Цими мовами частіше користуються досвідчені фахівці рівня Senior+. Java — найпопулярніша мова серед Automation QA (це основна мова для 28% цих тестувальників) і на другому місці за популярністю серед General QA (20%). C# / .NET менш популярна — переважно нею користуються Automation QA, але основною вважають тільки 13% з них.

Медіанні зарплати фахівців з Python і JavaScript нижчі, ніж у тих, хто користується іншими мовами ($2300 і $2100). Передусім тому, що ці мови частіше обирають менш досвідчені фахівці рівня Junior. А ще їх частіше використовують Manual QA і General QA.

За мовами програмування, спеціалізаціями і посадами

Automation QA, які використовують TypeScript чи Python, можуть розраховувати на дещо вищі зарплати, ніж ті, хто пише на Java.

Використання мов програмування в роботі Manual QA не завжди пов’язане з вищими зарплатами. Медіанні зарплати мідлів, які обрали JavaScript або Java, вищі, ніж у фахівців, які не використовують жодну мову програмування, водночас у тих, хто послуговується Python — дещо нижчі.

У General QA немає чіткої різниці в зарплатах фахівців, які використовують різні мови. Схоже, що їхня зарплата залежить від інших факторів.

За типом компанії

Як і у випадку з розробниками, продуктові та аутстафінгові компанії часто пропонують тестувальникам найвищі винагороди, сервісні компанії — найнижчі.

За пів року зменшився розрив між продуктовими та аутстафінговими компаніями — як через зниження зарплат сеньйорів в аутстафінгових компаніях, так і через невелике зростання зарплат джунів у продукті.

В усіх компаніях є тенденція до зниження зарплат сеньйорів: у сервісних компаніях у Senior Manual QA -$98 за пів року, у продуктових — у Senior Automation QA -$200.

Найпомітніше знизилися зарплати в сервісних компаніях: -$250 у Middle General QA, -$100 у Junior Automation QA, -$98 у Senior Manual QA, -$90 у Senior Automation QA та -$66 у Middle Automation QA.

У продуктових компаніях теж стали платити менше: -$200 у Senior Automation QA, -$131 у Middle Manual QA та — $100 у Junior Automation QA.

Відбуваються зміни і в структурі фахівців з QA. За останні пів року в усіх компаніях стало менше Manual QA і більше — General QA, а в продуктових компаніях — побільшало Automation QA.

За містами

Найвищі медіанні зарплати тестувальників нині в Сумах ($2250, проте кількість анкет невелика — 22, і до цих даних варто ставитися з обережністю), Києві, Дніпрі та Чернівцях ($2200). Медіанна зарплата у Львові — на середньому рівні ($2000).

Високі зарплати фахівців у Сумах і Чернівцях передусім пояснюються вищою за середню часткою Automation QA і фахівців рівня Senior+.

Одеса ($1700) і Харків ($1550) суттєво відстають за рівнем зарплат тестувальників від інших великих міст.

За вишами

За результатами опитування найвищі медіанні зарплати у QA, які вчилися в ДНУ ім. Гончара, проте зміна за останні пів року дуже відчутна (+$1323), тож до цих даних варто ставитися з обережністю.

Вищі за середні зарплати випускників СумДУ, КПІ, КНУ ім. Шевченка, ВНТУ та Львівської політехніки.

Стали менше отримувати випускники низки харківських вишів: ХНУРЕ (-$350), ХПІ (-$250) та ХНУ ім. Каразіна (-$715).

Медіанні зарплати Manual vs Automation

Співвідношення між зарплатами тестувальників різних спеціалізацій майже не змінилося за останні пів року: зарплати Automation QA приблизно на 50% вищі за зарплати Manual QA і на 18% вищі, ніж у General QA.

Проте зникла різниця в зарплатах початківців: тепер і Manual QA, і Automation QA з досвідом до року можуть претендувати на $500–600, тоді як пів року тому медіанна зарплата в Automation QA становила $850.

Простежується тенденція до зниження зарплат тестувальників в усіх групах за досвідом та в усіх спеціалізаціях. Найсуттєвіше падіння — у зарплатах фахівців з 3–5 роками досвіду (-$157 в Manual QA та -$175 в Automation та General QA) і фахівців з 6–9 роками досвіду (-$300 в Automation QA та -$200 в Manual та General QA).

Медіанні зарплати та знання англійської

Рівень знання англійської мови у тестувальників дещо поліпшився за останні пів року: частка тих, хто її знає на рівні Upper-Intermediate, зросла з 42% до 45%. Найкраще англійською володіють Automation QA (66% оцінили свій рівень як Upper-Intermediate чи Advanced) і тестувальники рівня Senior+ (68%).

Фахівці з кращим знанням англійської мови, як і раніше, мають вищі медіанні зарплати — це стосується спеціалістів усіх рівнів і спеціалізацій.

Проте тенденція до зниження зарплат простежуєеться як у фахівців з високим рівнем англійської, так і в тих, хто ще її вчить.

Медіанні зарплати чоловіків і жінок

У першій половині 2024 року ми вперше відзначаємо нижчі (порівняно з тестувальниками) зарплати тестувальниць, які не пояснюються різницею в досвіді та спеціалізаціях. Найсуттєвіша різниця — у зарплатах фахівців з 6–9 роками досвіду в тестуванні ($700 в Automation QA, $500 в General QA, $300 в Manual QA).

Тенденція до зниження зарплат, якщо порівнювати з початком року, є в зарплатах як чоловіків, так і жінок усіх спеціалізацій та досвіду.

Портрет учасників опитування

Як і серед розробників, з-поміж тестувальників за останні пів року стало менше новачків. Взимку 30% тестувальників мали два чи менше років досвіду, а нині таких тільки 21%.

Зміни передусім зачепили Manual QA. Їхня частка зменшилась з 61% до 57% за пів року. Частка фахівців з General QA зросла з 17% до 20%, частка Automation QA — з 20% до 21%.

Частка джуніорів та інтернів серед Manual QA зменшилася з 30% до 23% за останні пів року. Натомість стало більше фахівців рівня Middle (зростання з 43% до 48%) і Senior (з 18% до 21%). Серед Automation і General QA суттєвих змін за пів року не відбулося.

Зросла частка тестувальників, які використовують мови програмування у своїй роботі, передусім через збільшення частки фахівців з Automation і General QA. Найпопулярніші мови з майже однаковою кількістю користувачів — JavaScript (13%), Java (12%) і Python (11%).

Через меншу кількість новачків на рік зріс медіанний вік Manual QA (зараз 31 рік). В Automation і General QA без змін: 32 роки.

Частка жінок за пів року зросла з 37% до 38%, при чому найбільше зростання в Automation QA (з 18% до 22%).

Як і раніше, найбільше тестувальників живуть у Києві (39%) і Львові (19%). На третьому місці — Дніпро (6%), далі — Харків, Одеса, Вінниця та фахівці за кордоном (по 4%).

Розподіл зарплат за кількістю анкет

Як альтернативу медіані ми створили віджет з розподілом зарплат за кількістю анкет. Над кожним стовпцем вказано кількість анкет, яку ми отримали для конкретного зарплатного діапазону. Ви можете відфільтрувати дані за тайтлом, містом та спеціалізацією.


Докладна інформація з розбивкою за категоріями, містами та досвідом у розділі «Зарплати».

Дані про кількість вакансій і відгуків дивіться в розділі «Тренди».


Якщо у вас є коментарі, пропозиції або зауваження до статті 👉 переходьте до обговорення або пишіть на [email protected].


Аналітика: Ірина Іпполітова

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU

👍ПодобаєтьсяСподобалось6
До обраногоВ обраному2
LinkedIn