Договір із соцпакетом чи аналог ФОП? Які типи трудових відносин доступні для IT-фахівців у Польщі

Українці, які переїхали до Польщі, стикаються з необхідністю обрати форму трудових відносин для роботи в країні. За польським законодавством укладати договір обов’язково, адже без його оформлення робота може бути визнана нелегальною.

Є чотири типи трудових відносин у Польщі — це Umowa o pracę, Umowa B2B, Umowa zlecenie та Umowa o dzieło. У цій статті ми вирішили детально розповісти про кожен з них. Розібратися в тонкощах типів договорів нам допоміг Владислав Мужилівський, Founder & CEO у Close Europe IT Recruitment, та відкриті джерела про польське законодавство.

За словами Владислава Мужилівського, більшість спеціалістів у Польщі працюють за договорами Umowa o pracę та B2B.

🇵🇱 Umowa o pracę: соцгарантії та оплата понаднормових

Umowa o pracę — це трудовий договір у Польщі, який укладають між собою фірма та працівник. Регулювання трудового договору в Польщі відбувається через Трудовий кодекс (Kodeks pracy).

Цей договір відрізняється від інших насамперед високим рівнем відповідальності, яку несе роботодавець. За польським законодавством Umowa o pracę повинен укладатися, якщо робота, яку доручають працівникові, виконується в робочому просторі, що надається роботодавцем, під його керівництвом та у встановлений ним час. Якщо діють ці умови, інші варіанти договорів заборонені.

Умови договору

 • На рік надається оплачувана відпустка терміном 20 або 26 днів, залежно від стажу працівника.
 • Працівникові надають соціальні гарантії, медичне страхування та пенсійне забезпечення (NFZ/ZUS).
 • Оплачують понаднормові години, надають компенсації та оплату за роботу, яка не передбачена договором.
 • Якщо робота потребує певних умов (наприклад, засобів індивідуального захисту), це варто вказати у трудовому договорі.

Будь-які умови Umowa o pracę можуть бути змінені за згодою, але в межах чинних законів. Для цього можна підписати новий договір або додаткову (коригуючу) угоду, що змінює не всі параметри контракту, а окремі норми.

Оподаткування

Для цього типу трудового договору є дві ставки — це 17% і 32%. Податок у 17% застосовується до суми річного прибутку, меншої за 120 тисяч злотих. Якщо річний прибуток перевищує цю суму, то застосовується податок у 32%.

При трудовому договорі соціальні та податкові внески за працівника розраховує бухгалтер фірми. Весь обов’язок нарахування, розрахування і відповідальність за правдивість нарахованих сум соціальних платежів лежить на працедавці.

Розірвання

Зазвичай припинення робочих відносин за договором відбувається за згодою сторін. Сторони підписують відповідний документ, після якого контракт припиняється.

У законодавстві є також правила щодо оповіщення про звільнення. Мінімальні терміни для розірвання трудового договору такі:

 • два тижні, якщо фахівець працює в одній компанії менше ніж пів року;
 • місяць, якщо людина працює в одній компанії від шести місяців до трьох років;
 • три місяці, якщо фахівець працює в одній фірмі понад три роки.

Звільнити за цим договором не можна:

 • тих, хто перебуває на лікарняному (до 182 днів);
 • вагітних, крім випадків, коли вони перебувають на місячному випробувальному терміні;
 • тих, хто перебуває у відпустці для догляду за дитиною (до закінчення цієї відпустки).

Є й інші правила про розірвання трудового договору, але вони визначаються типом Umowa o pracę.

Типи Umowa o pracę

Є кілька різновидів договору, що відрізняються один від одного за умовами, термінами, способами розриву відносин та іншими параметрами. Це тимчасові договори та безстрокові.

Випробувальний термін

Цей тип Umowa o pracę укладають, коли роботодавець бажає переконатися у необхідній кваліфікації претендента, а працівник — перевірити, чи відповідають умови роботи заявленим.

Максимальний термін такого договору — три місяці. Продовжити його не можна. Договір припиняє дію автоматично у вказаний у ньому день. Передчасне розірвання договору можливе лише за взаємною згодою, розірвання в односторонньому порядку неможливе. Після закінчення договору трудові відносини мають бути розірвані або зафіксовані іншим типом договору.

На вказаний час

У цьому договорі йдеться про документальну фіксацію робочих взаємин протягом заздалегідь встановленого періоду.

Терміни дії встановлюються самим договором. Договір може бути продовжений двічі. У разі пролонгації втретє — автоматично стає безстроковим. Без продовження припиняє дію у зазначену дату. Дострокове припинення можливе за згодою сторін.

Це найпоширеніша форма договору Umowa o pracę, яку підписують з іноземними працівниками.

Безстроковий

Цей контракт — найзручніша для працівника форма трудових відносин. Роботодавці не часто укладають їх з іноземцями. Взаємини за безстроковим договором не обмежені ні певним періодом, ні обсягом робіт.

Розрив можливий за згодою сторін. Одностороннє розірвання договору роботодавцем має відбуватися з дуже поважних причин: тривала хвороба, доведені випадки недостатньої кваліфікації, порушення графіка тощо.

🇵🇱 Umowa B2B: рівні відносини та невеликі податки

Договір B2B у Польщі — це категорія контрактів, сторонами яких є суб’єкти господарювання (індивідуальні підприємці, ТОВ тощо). Назва B2B походить від англійської: business to business. На відміну від трудового договору, цей вид контракту регулюється Цивільним кодексом Польщі (Kodeks cywilny).

Важливим моментом є те, що сторони рівні. Як суб’єкти господарювання, сторони укладають угоду про виконання певного виду робіт (послуг), можливі терміни та оплату за це.

Оподаткування

Відповідальність за сплату податків лежить на виконавцеві. Він отримує оплату від замовника і самостійно розраховується з податковою.

При B2B виконавець сам відповідає за свої нараховані соціальні платежі і за їх сплату. Зазвичай у Польщі підприємці користуються додатковими послугами бухгалтера для калькуляції податкових і соціальних внесків.

Якщо підприємець заробляє не більше 30 тисяч злотих на рік, він звільняється від сплати податків.

ІТ-фахівець може обрати для себе один з таких різновидів податків:

 • лінійний податок 19%, який платиться з чистого прибутку фірми (прихід — витрати = прибуток);
 • паушальний податок 12%, який платиться від обороту (базою оподаткування є вся сума коштів, отриманих фірмою, без можливості відрахування витрат).

Наразі соціальний внесок становить близько 1600 злотих. Та розмір соціального внеску може бути збільшений за рахунок підвищеного відсотку оплати за обов’язкове медичне страхування (4.9%). Внесок за медичне страхування у 4,9% потрібно платити лише у випадку лінійного (19%) податку, а при паушальному податку розмір внеску за медичне страхування залежить від суми коштів надходжень до фірми. Детальніше можна почитати тут.

Для В2В, окрім податку 19% та паушального податку 12%, існує можливість обрати форму оподаткування на загальних умовах (17% і 32%). На цій формі оподаткування можна складати податкові декларації разом з чоловіком/дружиною. Якщо доходи сильно відрізняються, є можливість мати спільний податковий розрахунок і не вийти в поріг 32% за рахунок загальної суми заробітку подружжя. Також існують різноманітні методи зниження податкової бази (у разі наявності дітей, участі в благодійних пожертвуваннях тощо).

Є також специфічний режим оподаткування, який діє в Польщі та інших країнах Європи — IPBOX (Intellectual Property Box). Він передбачає можливість зниження податкової ставки (подекуди аж до 5%) на доходи від використання об’єктів інтелектуальної власності. Програмне забезпечення підпадає під категорію обʼєктів інтелектуальної власності, але не кожен ІТ-фахівець, який працює над ПЗ, може скористатися пільговим режимом. Детальніше про IPBOX для програмістів можна почитати тут.

Пільга для початківців у B2B

На перші 30 місяців у Польщі є пільга для тих, хто відкриває свою діяльність вперше, або для тих, хто повторно відкриває свою діяльність, але з попередньої пройшло мінімум 5 років. За таких умов у Польщі можна розраховувати на бонус. На перші 6 місяців підприємець звільняється від сплати соціального страхування (окрім медичного страхування). А протягом наступних 24 місяців застосовується зменшена ставка. Детальніше про Ulga na start можна почитатти тут.

Загалом що більший дохід у працівника, то більш вигідним для нього є договір B2B, ніж Umowa o pracę. Але не треба забувати й про недоліки такої форми співпраці.

Мінуси договору B2B

B2B, на відміну від трудового договору, не має жодного захисту та жодних прав, що надаються працівнику трудовим законодавством Польщі.

 • Немає гарантованих виплат лікарняних.
 • Немає відпустки, зокрема і відпустки для догляду за дитиною.
 • Відсутні компенсації за невикористану відпустку під час звільнення.
 • Немає вимог до роботодавця з охорони праці, безпеки, обладнання робочого місця.
 • Немає попереднього повідомлення про звільнення — договір може бути розірваний будь-якої миті.
 • Не передбачені перерви у роботі.
 • Не оплачується понаднормова робота.
 • Повна матеріальна відповідальність, яка прописується в контракті.

Все зазначене може бути вписане в договір за згодою сторін, однак польське законодавство не передбачає таких гарантій для підприємця.

Окремим недоліком договору B2B, про який вже було сказано у попередньому пункті, є те, що підприємцеві потрібно самому розраховувати всі податки або платити додатково бухгалтерові за цю послугу.

Також варто сказати, що людина, яка працює за B2B, може надавати послуги одночасно кільком замовникам, що фактично неможливо при трудовому договорі, оскільки він передбачає фіксований час роботи протягом дня. Крім того, компанія у трудовому договорі може вказати, що працівник не має права надавати послуги ще комусь. Але ця свобода при B2B повʼязана і з більшими ризиками, оскільки компанії при необхідності скоротити певну кількість співробітників насамперед розірвуть договір з тими, хто працює за контрактом B2B і на кількох різних замовників.

🇵🇱 Umowa zlecenie: договір для тимчасової роботи

Umowa zlecenia — це договір-доручення. Такий контракт може бути укладений на певний обсяг робіт та/або часовий інтервал.

Договір встановлює можливість працівника виконувати перелік робіт на певних умовах та обов’язок роботодавця оплачувати цю працю. Працівникові зі свого боку варто уважно вивчити правила та умови контракту, перш ніж погоджуватися на нього.

Умови договору

На відміну від Umowa o pracę, плати за понаднормову роботу може не бути. Обмеження за робочим часом немає, зокрема у вихідні, свята, нічний час.

Змінити умови може роботодавець в односторонньому порядку, якщо інше не зафіксовано договором. Припинення дії трудового контракту не потребує складних процедур (як при Umowa o pracę).

Не оплачується тимчасова непрацездатність (хвороба, вагітність).

Особливість контракту в тому, що робота зазвичай оплачується погодинно, а не помісячно.

Що обовʼязково має бути в договорі

Головне, на чому повинен наполягати працівник, — це максимально детальний опис робіт, що виконуються.

Бажано розписати у контракті:

 • обсяг необхідних робіт;
 • тип і спосіб виконання покладених обов’язків;
 • обов’язки замовника щодо надання умов праці;
 • поведінка сторін у разі порушення пунктів договору;
 • надання інструментарію та матеріалів для виконання умов контракту.

Ще має бути прописаний час роботи та винагорода. Під часом може матися на увазі як загальний період, необхідний для виконання умов контракту, так і кількість робочих годин на день/тиждень/місяць. Також бажано зазначити вартість робочої години та способи фіксації робочого часу.

Крім розміру оплати праці, треба встановити у договорі і його форму. Якщо кошти мають бути переведені до банку, вписати сюди реквізити та рахунки.

Також у договорі потрібно прописати відповідальність:

 • за ненадання описаних умов праці;
 • за невиплату коштів у зазначений час чи обсягу;
 • за необхідність перевищення робочого часу, зазначеного у договорі, та плата за нього;
 • за передчасне розірвання договору;
 • за неповну чи несвоєчасну оплату необхідних зборів.

Детально варто розписати й умови розірвання договору обома сторонами.

Оподаткування

При виборі способів сплати податків багато залежить від кількості джерел доходів. Якщо Umowa zlecenie — єдиний спосіб отримання коштів, діють одні правила. Якщо це робота за сумісництвом, а основна провадиться на підставі Umowa o pracę, то правила різняться. Детально про те, як нараховуються податки при цьому договорі, можна почитати тут.

Розрахунок податків, реєстрацію у відповідних органах та необхідні оплати здійснює роботодавець на підставі чинних норм та правил. Проте якщо є кілька різних джерел доходів, у договорі може бути прописано, що частину соціальних виплат розраховує і сплачує працівник, тобто ця відповідальність перекладається на нього.

Підсумовуючи, можна виокремити недоліки та переваги Umowa zlecenie, якщо порівнювати з іншими типами договорів.

Недоліки

 • Нестабільні трудові відносини, які можуть бути перервані будь-якої миті.
 • Немає оплачуваної відпустки, доплат за перепрацювання, відряджень.
 • Відсутність оплати лікарняних.

Однак усі ці пункти можуть бути й внесені до контракту, якщо така домовленість досягнута.

Переваги

 • Свобода дій під час виконання замовлення.
 • Оперативність укладання та розірвання договору, зокрема з ініціативи підрядника.
 • Можливість швидкого коригування договору.

🇵🇱 Umowa o dzieło: швидкий договір для проєктної роботи

Umowa o dzieło — це контракт на конкретну роботу або на конкретне завдання. Договір укладають про виконання робіт заздалегідь встановленого виду.

Umowa o dzieło, як і Umowa zlecenia, належить до цивільно-правових типів угод і регулюється Цивільним кодексом (Kodeks cywilny). Захист прав працівника у випадку Umowa o dzieło досить низький. Адже при цьому договорі:

 • не оплачується лікарняний, робота у вихідні дні, понаднормові;
 • відсутня відпустка;
 • не регламентований робочий день (якщо це не встановлено окремо);
 • робота є тимчасовою;
 • положення трудового законодавства не застосовуються.

Сторонами для укладання договору цього типу можуть бути:

 • фізичні особи, зокрема іноземні громадяни;
 • юридичні особи;
 • об’єднання (організації, групи), які мають статус юридичної особи.

Форма договору не вказана в Цивільному кодексі, тому в інтересах працівника додати до документа максимально багато інформації та докладно розписати кожен пункт. Тут поради будуть такі самі, як і у попередньому розділі про те, що обовʼязково має бути в договорі Umowa zlecenia.

Оподаткування

Замовник не зобов’язаний виплачувати жодних соціальних виплат та допомоги ні самому підряднику, ні за нього. Підрядник має зробити це самостійно.

З оподаткуванням ситуація інша. Будь-який дохід оподатковується, і отриманий при Umowa o dzieło не виняток. Існують обставини, залежно від яких рівень і спосіб сплати може змінюватись. Ці обставини встановлюються законом і часто змінюються.

При доході за Umowa o dzieło у менше як 200 злотих підрядник сплачує авансовий податковий платіж у 18% від доходу/суми договору. До декларації цей дохід не включено.

При доході понад 200 злотих передоплату з податку (18% від суми договору) здійснює замовник. У цьому випадку підрядник зобов’язаний вказати дохід у своїй декларації.

При Umowa o dzieło між двома фізичними особами жодних авансових платежів не проводиться. Доходи підрядник вносить до податкової декларації до графи «Innych źródeł dochodu», і податок нараховується та сплачується за цим фактом.

Який договір найкращий

Це залежить від того, чого хоче працівник. Якщо ви хочете бути максимально соціально захищеними, мати гарантії оплати відпустки, лікарняних, декрету, бути захищеними від звільнення, то найкращий варіант — Umowa o pracę. Його також можна назвати найбільш зручним для джуніорів.

Якщо хочете почуватися більш вільно, мати кілька клієнтів водночас, сплачувати менше податків та соціальних внесків, краще обрати варіант договору B2B.

Umowa o dzieło та Umowa zlecenia вигідні тим, що передбачають досить гнучкі контракти, які можна відрегулювати під себе за згоди замовника. Такі контракти швидко укладають та розривають, можуть підійти для проєктної або тимчасової роботи та не передбачають високого рівня відповідальності.

Корисні джерела

Польське законодавство для громадян України

Сайт з порадами для польського бізнесу та підприємців

Сайт з корисною інформацію для українських мігрантів

Стаття про порівняння Umowa o pracę та B2B

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU

👍ПодобаєтьсяСподобалось12
До обраногоВ обраному8
LinkedIn14 коментарів

Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.

Можилво тупе питання, але. Чи вірно я розумію, якщо територіально особа знаходиться в Україні, польські компанії не можуть співпрацювати з цією особою?

А кто расскажет/подскажет какие варианты выезда для ИТшников через наши закрытые границы? в том числе может кто уже изучил тему смены регистрация компании в Эстонии/Польше вместо укр ФОП?

Треба відзначити, що в Умові о праце:17% та 32% — то прогресивна ставка. Тобто 32% — тільки на надлишок понад 120 тис злотих.
На В2В — оплата за фактично відпрацьовані години, тобто оплата понаднормових теж є. Деякі фірми гарантують 26-30 днів відпустки навіть на В2В (4 дні понад 26 — то на можливі лікарняні)

Думаю, що замість терміну

паушальний податок

був би більш доречно вживати термін «ришалт», так як це звучить у польській мові, щоб не виникло плутаниці в термінології

К сожаление вообще ни о чем, материал на доработку!
Так как упустили самое главное — тип работы JDG, и не рассказали, когда налоговая нагрузка уменьшается для ИТшников, аж до 8% есть!

В случае с официальным трудоустройством — упущен налог который платит работодатель.
Гораздо понятнее было бы если бы был пример с фондом оплаты труда определённого размера. Больше половины вакансий — В2В.

Гарна стаття.
Хто знає, яка вартість послуг бухгалтера для розрахунку податків та звітності? Як часто звітність має здаватись? Скільки звітіть потрібно здавати? Наскільки звітність складніша за наш ФОП третьої групи?

около 200 злотых за аналог ФОП, от 500 нетто за ТОВ. Ежемесячно, насколько я знаю — иностранцам не доступны опции отчетности поквартально либо полугодично. Могу ошибаться.
По сложности — еще не встречал никого, кто бы сам это делал а не нанимал бухгалтера.

Тобто є відкрите питання, нащо було видумувати дія сіті і взагалі якісь спец режими якщо можно було просто скопіювати польські закони? Як бачимо в них, так само є
— ті самі ФОП контракти, що називаються B2B. Просто зробити меньшу ставку, від шалених 32% і стати більш конкурентно здатними на глобальному ринку, щоб саме тут робити бізнес. Виглядає як дуже добра система, а враховуючи польське ВВП вона такою і є. На ринку є великий спектр з чого гравці можуть обрати те, що їм більше підходить. Комусь підійде модель яка дає більші соц. гарантії — але так само меньше бізнес свобод і відповідно прибутки. Хтось може обрати більш бізнесові контракти з більшими ризиками, але і більшими прибутками, хтось підрядні контракти тощо.

Тобто можна було просто підняти податок для ФОП 3ї групи з ІТ кведами до 20 відсотків і взагалі нічого не міняти.
Вийшло б якраз як податок у польських фопів плюс медичне страхування плюс соціальне страхування.
От погано що агреговану цифру у матеріалі не навели.

Де ви там 20% нарахували? Усі ці ZUS — то майже як наше ЄСВ, рахується від мінімальної зарплатні, а не від вашого інкому. Хіба що там теж 3 рівня ставки є, в залежності від того, скільки надходжень отримуєте.

3 рівня, як і взагалі селективна ставка якраз дуже добре діюча річь, якщо не рахувати інвестиції і ре інвестиції за прибуток. Тобто або платиш великі податки в 37%, або вкладаєшь чи розшируєш бізнес далі. Так і в Америці зроблено.

Тоді жодного сенсу в Україні робити міжнародний бізнес нема. Умови в прибалтійських і скандинавських країнах, а також Чехії, Данії і Польщі будуть або такими самими або краще, а от ризики набагато меньщі. Голодні інстанції з масками шоу нікуди не поділись і нажаль більша зарплатня не зробить їх апетити меньше. Бо поряд три фазенди медведчука з золотими сральниками — заздрість бере, треба щоб теж таке було.

Тобто можна було просто підняти податок для ФОП 3ї групи з ІТ кведами до 20 відсотків і взагалі нічого не міняти.

Леххко. Але із невеличким сайд-ефектом — втратити українське ІТ навіть без війни

Підписатись на коментарі