Head of PMO - JSC "NURSAT"

Alexander Pshenichniy

Head of PMO - JSC "NURSAT"