Студент (НТУУ "КПИ")

Alexandr Laktionov

Студент (НТУУ "КПИ")