Senior React Native Developer в appflame
 • Оптимізація Load Time для React Native-застосунків

  Вітаю! Я рекомендую завжди використовувати React Native Upgrade Helper при оновленні версій, бо там постійно щось змінюється в build.gradle, app/build.gradle, gradle.settings.
  react-native-community.github.io/upgrade-helper

  Референтні значення для версії 0.72.6 зараз такі
  buildscript {     ext {         buildToolsVersion = "33.0.0"         minSdkVersion = 21         compileSdkVersion = 33         targetSdkVersion = 33         kotlinVersion = '1.9.0'         ndkVersion = "23.1.7779620"     }     repositories {         google()         mavenCentral()     }     dependencies {         classpath("com.android.tools.build:gradle")         classpath("com.facebook.react:react-native-gradle-plugin")         classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.9.0"     } }

  Також рекомендую додати в app/build.gradle, якщо ще немає. developer.android.com/build/shrink-code
  def enableProguardInReleaseBuilds = true

  Підтримав: Tony Fox
 • Оптимізація Load Time для React Native-застосунків

  Дякую за поправку, дійсно!