Економіст відділу фінансового моніторингу та комплаєнс-контролю – VS Банк