3D Artist | Student (Kyiv National Taras Shevchenko Univerci