System analyst – NPC Ukrenergo

Evgeniy Makoviy

System analyst – NPC Ukrenergo