Kostyantyn Kharchenko

IT consultor в Svitla Systems