инженер (НТУУ "КПІ")

Maxim Zholoback

инженер (НТУУ "КПІ")