Патентные поверенные в Михайлюк, Сороколат и партнёры
 • Стартап без торговельної марки — фальстарт

  Є ряд прикладів спорів щодо доменних імен в зонах .ua і com.ua (oppo.ua, facebook.com.ua, tiktok.com.ua) за процедурою UDRP, для успішного вирішення яких важливим аргументом є наявність у позивача зареєстрованої торговельної марки.

 • Стартап без торговельної марки — фальстарт

  Подати міжнародну заявку за Мадридською процедурою на базі національної заявки/реєстрації можна в будь-який момент, поки заявка чи реєстрація є дійсною в Україні. Шість місяців — це термін, протягом якого можна скористатися правом пріоритету за базовою заявкою, але це «додатковий бонус», а не вимога.

 • Стартап без торговельної марки — фальстарт

  Є кілька уточнень:
  1) В Україні, якщо зареєстрована торговельна марка не використовується правовласником протягом п’яти років від дати реєстрації, то вона стає вразливою для анулювання на підставі невикористання, однак для цього зацікавлена третя особа має подати відповідне клопотання (і така практика є в більшості країн).
  2) Що стосується подання міжнародної заявки за мадридською процедурою на базі ще не зареєстрованої в Україні торговельної марки (а тільки поданої заявки), то треба враховувати ризик, що, якщо національній заявці буде відмовлено в реєстрації, то і міжнародну реєстрацію на цій підставі буде анульовано.

  Поддержал: Alex Rost
 • Стартап без торговельної марки — фальстарт

  У ході експертизи відмова в реєстрації торговельній марці виноситься не тільки на підставі ідентичної раніше зареєстрованої марки, але й схожої до ступеня змішування (зокрема, якщо одна марка є транслітерацією іншої, як у Вашому прикладі).

  Поддержали: Alex Rost, Oleksandr Zakrevskyi
 • Стартап без торговельної марки — фальстарт

  Торговельна марка дійсно реєструється для певних товарів/послуг, які групуються відповідно до міжнародної Ніццької класифікації (зокрема, кількість зазначених класів впливає на вартість реєстрації). Відповідно, перешкодою в реєстрації Вашої марки буде торговельна марка, яка була зареєстрована раніше третьою особою саме в тому ж класі товарів/послуг.
  Однак є винятки, коли до уваги в ході експертизи приймаються і торговельні марки, які охороняються в інших класах МКТП — наприклад, якщо подібна марка широко відома, як згадані вище Google, Facebook і т.д.
  Окрім того, правова охорона носить ще й територіальний характер, тобто торговельна марка має захист саме в тій країні, в якій вона зареєстрована (крім тих же вищезгаданих прикладів торгових марок «з репутацією», використання яких третіми особами вводить споживачів в оману).
  Також при поданні заявки рекомендується заявляти усі класи товарів/послуг, для яких Ви плануєте використовувати Вашу марку, так як після подання заявки розширити список заявлених товарів/послуг не можна.

  Поддержали: Alex Rost, Oleksandr Zakrevskyi
 • Стартап без торговельної марки — фальстарт

  Наше патентное бюро работает с 1992 г. за это время сроки регистрации торговых марок колебались от 1,2 ло 2,5 лет в зависимости от организации работы Ведомства. В последнее время наблюдала тенденция к сокращению сроков, но ситуация с Covid повлияла и здесь. При этом «за бабло» (доплату официальной пошлины — от 5220 грн) можно ускорить процедуру регистрации до семи месяцев*. Подробнее о процедуре регистрации можно прочитать здесь: www.msp-patent.com.ua/torgovuje_marki.html
  * - Для справки: срок процедуры регистрации не менее шести месяцев обусловлен, в частности, тем, что предусмотрена вероятность подачи заявки третьим лицом с приоритетом по иностранной заявке, срок заявления которого составляет как раз полгода.

  Поддержали: Ювженко Денис, Alex Rost
 • Стартап без торговельної марки — фальстарт

  В целом обозначение «товарный знак» экспертизой будет расцениваться как общеупотребительный термин, не обладающий различительной способностью, который не может служить средством индивидуализации (согласно п.2 ст.6 Закона «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Однако в некоторых случаях подобное обозначение может быть зарегистрировано как товарный знак, если, например, он приобрел различительную способность в результате активного использования в отношении определённого товара/услуги (например, печатного издания и т.д.).

  Поддержали: Alex Rost, Марк Сахаров
 • Стартап без торговельної марки — фальстарт

  Уважаемый Алексей,

  Что касается реестров торговых марок в Украине и России, доступ к ним открыт и Вы можете проверить интересующие Вас обозначения через наш сайт mspcorporate.com/...​demark-search-online.html

  Поддержал: Alex Rost