C#8, .NET 5, DevSecOps, Azure Functions та мікросервіси на конференції .NET fwdays | Online
відпочиваю в Шабат

Кумбанчеро

відпочиваю в Шабат

О себе

ейнc, цвей, драй