Student в National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"​

Valentyn Hryhorovych

Student в National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"​