• Работа с резидентами Дия City: как анализировать договор, чтобы не попасть в ловушку

  Благодарим!
  Можем обсудить детали на почте: [email protected]wyer
  или в t.me/IT_lawyers

 • Работа с резидентами Дия City: как анализировать договор, чтобы не попасть в ловушку

  Привет!

  IT-юристы нашей команды собрали судебные кейсы по NDA/NCA которые были в Украине:
  docs.google.com/...​IolNyRW8/edit?usp=sharing

  Если составить NDA/NCA договор по которому предусмотреть:

  — внутренние технологии и решения которые нельзя переиспользовать без разрешения заказчика;
  — ограничить территорию и сроки действия неконкурентных мер;
  — описать субниши где ограничивается конкуренция в R&D по примеру: Fintech, Biotech, Medtech, InsurTech, Real Estate Tech, TravelTech с детализацией результатов разработки;
  — собрать инструментарий, что будет считаться доказательством (в том числе электронным доказательством) нарушенных правил о добросовестной конкуренции;
  — поверх покрыть технологии и решения режимом защиты коммерческой тайны с помощью NDA.

  В таком случае возможно доказать и возместить ущерб. В западной юридической практике можно собрать многогранное количество судебных кейсов по нон-компиту.

  В любом случае, благодарю за комментарии и размышления!

  Підтримав: Yegor Chumakov
 • Работа с резидентами Дия City: как анализировать договор, чтобы не попасть в ловушку

  По поводу ЕСВ уточним, что 22% оплачивается исходя из актуального размера минимальной заработной платы в Украине — - 1320 грн.☝️, а не ЗП по ГИГ контракту.

  Підтримав: Чух Алина
 • Работа с резидентами Дия City: как анализировать договор, чтобы не попасть в ловушку

  Привет!

  Дмитрий, поддерживаю вашу позицию, потому что именно перечисление и детализации технологий, алгоритмов, подходов и идей в договоре NCA позволит доказать причиненный ущерб и возместить убытки.

  Также внутренние технологии при разработке IT-продуктов, одновременно покрывают правовым режимом защиты конфиденциальной информации, NDA.

  Ниже прилагаю собранную IT-юристами нашей компании судебную практику:

  reyestr.court.gov.ua/Review/84977283

  Судовий спір з приводу розголошення конфіденційної інформації ФОП-розробником, що була надана йому ТОВ в межах договору про надання послуг в сфері інформатизації. Договором сторони домовились спрямовувати свої дії на недопущення конфлікту інтересів та не здійснювати партнерство або самоорганізацію у сферах діяльності, що може бути розцінено як конкуренція.
  ФОП вів листування з контрагентом ТОВ через корпоративну пошту, розголошуючи конфіденційну інформацію та маючи намір перейти на прямий контракт до конкурента.
  В задоволенні позову було відмовлено, оскільки не було підтверджено факту направлення листів з корпоративної пошти саме ФОП, оскільки документи не мали електронного цифрового підпису та не можливо ідентифікувати особу, що розголосила конфіденційну інформацію.

  reyestr.court.gov.ua/Review/37803644

  Суть спору: ТОВ звернулось до суду за відшкодуванням збитків, завданих розголошенням відомостей, що складають комерційну таємницю.
  Працівник порушив дане ним особисто письмове зобов’язання «Про нерозголошення комерційної таємниці», у зв’язку з чим, ТОВ просило стягнути збитки, завдані розголошенням відомостей, що складають комерційну таємницю в розмірі 26620 грн.
  Позов був задоволений.

  reyestr.court.gov.ua/Review/91120878

  Кримінальна справа: в результаті протиправних дій двох співробітників, які виразилися у розголошенні комерційної таємниці без згоди її власника, яким ця інформація відома у зв`язку з професійною або службовою діяльністю, було завдано істотну шкоду ТОВ, що виразилися в незаконному використанні промислового зразка, спричинено майновий збиток. Порушники зробили ідентичні товари з використанням основних характеристик, що захищались промисловим зразком.
  Були засуджені за ст. 177 (порушення прав на корисну модель) та ст. 232 (розголошення комерційної таємниці) КК України.

  reyestr.court.gov.ua/Review/90402513

  Суть спору: звернення ТОВ з позовом про визнання незаконними факту привласнення та подальшого використання комерційної таємниці фізособою. Інформація щодо виготовлення обладнання та програмного забезпечення була незаконно скопійована та передана керівнику іншого підприємства працівником ТОВ. В силу виконання своїх службових обов`язків, працівник володів технічною інформацією та мав доступ до носіїв на яких вона зберігалась. На об’єкти інтелектуальної власності були сертифікати та ТУ.
  Позов задоволений у повному обсязі.

  reyestr.court.gov.ua/Review/90082603

  Судовий спір між ТОВ та ФОП-розробником, який зобов`язувався не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стала йому відомою у зв`язку із підписанням договору та виконанням зобов’язань за ним без попередньої письмової згоди другої сторони. Зобов`язання по конфіденційності, покладені на сторони за договором, є дійсними протягом всього строку дії договору та протягом 5 років після розірвання/припинення терміну його дії. На сайті ФОП було розміщено активне посилання на відкриту до загального доступу сторінку у мережі Інтернет та фотокартки сторінок програм coinlist.me та www.spelsidor.se, які є конфіденційною інформацією, але не має підтвердження, що зображення, які містяться на сайті ФОП, були передані ТОВ як конфіденційна інформація за договором.
  Відмовлено у задоволенні позову.

  Судовий спір з приводу порушення умов договору про неконкуренцію що був укладений між роботодавцем та працівником. Договором було передбачено, що працівник не має права вступати у договірні відносини з компаніями-конкурентами, створювати підприємства з аналогічними видами діяльності та/або залучати до виконання завдань родичів. Всупереч норм договору працівник створив ТОВ з діючими співробітниками роботодавця та компанією-конкурентом, чим окрім іншого порушив умови конфіденційності.
  Судом було задоволено позов в частині стягнення штрафних санкцій за угодою про неконкуренцію.

  www.reyestr.court.gov.ua/Review/87730510

  Підтримав: Чух Алина
 • Работа с резидентами Дия City: как анализировать договор, чтобы не попасть в ловушку

  К сожалению у наших судов еще нет такой практики. Но вот в США — NCA признаются недействительными, если не ограничены временем, географией, конкретным видом деятельности и изобретаемыми технологиями. И самое главное у ограничения должен быть реальный бизнес интерес. Получается, что работодателю действительно придется попотеть, чтобы доказать такой бизнес интерес.

  Підтримав: Чух Алина
 • Работа с резидентами Дия City: как анализировать договор, чтобы не попасть в ловушку

  Если исходить из практики применения контрактов NDA/NCA/NSA в USA, можно обнаружить что имеют юридическую силу договоры в которых прописаны не стеки технологий, которыми владеет разработчик, а конкретные субниши в которых ведется R&D Fintech, Biotech, Medtech, InsurTech, Real Estate Tech, TravelTech.

  При этом условия по неконкуренции в договоре ограничиваются по территории и срокам действия.

  Штрафы являются психологическим фактором воздействия и удобны при вынесении судебных решений в пользу IT-компаний, потому что имеют измеряемый эквивалент. В отличие от компенсаций, которые требуют объективной и независимой оценки.

  Підтримав: Чух Алина
 • Работа с резидентами Дия City: как анализировать договор, чтобы не попасть в ловушку

  Привет!

  В текущей ситуации, в аутсорсинговых IT-компаниях в договорной основе с подрядчиками ФОП — включают в договор пункты о неконкуренции и переманивании, которые можно обжаловать через украинские суды в связи с противоречиями с КЗоТ и Конституцией.

  Также у в Украине действует принцип свободы договора согласно ГК и ЦК, и стороны вправе прописывать условия в соглашении которые не урегулированы законодательством.

  Приложу пример пункта из контракта NDA/NCA:

  Зобов’язання не конкурувати. Виконавець зобов’язується не схиляти працівників, консультантів, підрядників, замовників, клієнтів Замовника до припинення трудових або договірних відносин з Замовником та/або до невиконання трудових обов’язків та/або до невиконання умов договорів, укладених з Замовником. Виконавець визнає, що таким схилянням є, зокрема, пропозиція працівнику, підряднику, клієнту Замовника укласти трудовий та/або цивільно-правовий та/або господарський договір на більш вигідних умовах з іншим роботодавцем/контрагентом.

  Відмова від переманювання. Протягом терміну роботи Виконавця і протягом ____ року (ів) безпосередньо після цього, Виконавець зобов’язується не залучати співробітників або незалежних підрядників Замовника від імені будь-якого іншого комерційного підприємства, а також не схиляти інших співробітників або незалежних підрядників, пов’язаних з Замовником, до припинення або порушення трудових, договірних чи інших відносин з Замовником.

 • Работа с резидентами Дия City: как анализировать договор, чтобы не попасть в ловушку

  Если подпишите контракт с такой формулировкой «вести конкурирующую деятельность как ФЛП» действительно может быть конфликт с IT-компанией.

  По возможности такие общие формулировки нужно исключать из контрактов и конкретизировать географию, сроки и вид деятельности.

 • Работа с резидентами Дия City: как анализировать договор, чтобы не попасть в ловушку

  Работа с ФЛП сегодня — это теневая схема, так как по факту IT-специалистов нужно оформлять по трудовому договору.
  В этому случае — за каждого сотрудника — 18% НДФЛ, 1.5% военного сбора и 22% ЕСВ. Чтобы избежать таких налогов, IT-компаниями работает со спецами как ФЛП.

  Это лазейка и IT-индустрия активно ей пользуется. А вот Дия Сити легализует уменьшение налоговой нагрузки — будет больше чем сейчас в работе с ФЛП, но существенно меньше чем должно быть по закону. Теперь не нужно будет маскировать трудовые отношение под работу с ФЛП, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Для этого резидентам предоставляется ГИГ-контракт, с помощью которого будет регулироваться работа с физ. лицами вместо ФЛП. По результату разработчик, может получить больше защиты по ГИГ контракту чем через ФЛП.

  Підтримав: Чух Алина
 • Работа с резидентами Дия City: как анализировать договор, чтобы не попасть в ловушку

  Если подпишите контракт с такой формулировкой «вести конкурирующую деятельность как ФЛП» действительно может быть конфликт с IT-компанией. По возможности такие общие формулировки нужно исключать из контрактов и конкретизировать географию, сроки и вид деятельности.

  Підтримав: Чух Алина
 • Як вести бухгалтерію СПД в епоху діджитал говенмент?

  Я расскажу из опыта работы CEO международных компаний. Крупный бизнес перешёл на электронный документооборот. В Украине используется Медок. Электронная подпись проставляется на Платежных документах, в бухгалтерском учете, контрактах, инвойсах, решениях компании. Если вы хотите обезопасить себя на 100% пользуйтесь электронными ключами лично не делегирую никому функцию визирования документов. Возвращаясь к CEO компаниям, при юридическом обслуживании в редких случаях мы встречаем доступ к электронным ключам у CFO или бухгалтера)))

 • Уволить одного, что бы не повышать ЗП всем?

  Для защиты прав сотрудников в компании исходите из формы трудоустройства:
  1. Если вы официально оформлены в компании по трудовому контракту решение о необоснованном увольнении можно обжаловать в местных органах Гоструда или в суде. Посмотрите раздел о расторжение трудового договора в КЗОТ.
  2. Если вы работаете как ФОП с компанией, просмотрите условия расторжения договора, если в причинах для расторжения не предусмотрен односторонний отказ от договора — есть возможность взыскать компенсации за расторжение договора при его нарушении.
  В любом случае, если вас несправедливо выбросили с проекта, есть способы юридического воздействия на Заказчика или путём истребования компенсаций или судебной отмены решения об увольнении. К крайним методам можно отнести жалобу в Гоструда на компанию-работодателя и навлечённое проверок — я рекомендую вам решать проблемы переговорами.

 • Инсайд от Гетьманцева о 5-й группе ФОП для IT

  Всех приветствуем!

  Налоговая политика государства в сфере IT не увязывается с теми юридическими трендами о которых говорят видные западные политики. Возьмем к примеру ближайшую Польшу которая разрабатывает законодательство о налоговых каникулах для IT. Эстония ввела 0 налог на прибыль при реинвестировании. В Венгрии компании на общей системе налогооблажение пользуются льготой в 9% на доходы. В Чехии можно получить дисконт на вывод дивидендов при софт девелопменте. Особые финансовые привилегии в Делавэре, Вайоминге, ВБ могу рассказть в личку.

  В Украине ценным остается положение НКУ освобождения от НДС при экспорте ПО. Это норма не бессрочная. На данный момент она стимулирует развитие софтверных компаний в отличие от европейского VAT.

  Возвращаясь к упрощенной системе действующие налоговые ставки соответствуют адекватным условиям рынка. Если говорить о ЕСВ и доп налогах на «человеческий капитал» — возможно это было бы целесообразно для отрасли, но в Украине нет позитивного опыта реализации в таких фондах.

  Підтримали: Nicklaus Brain, na petrovich
 • Кількість днів оплачуваної відпустки

  Если ИПшник, на отпуск рассчитывать не стоит, можно уходить самовольно, никого не спрашивая

 • Контроль за переводами на карту. Налоги. Безопасность. Анонимность

  Здравствуйте!

  Законодательная точка зрения:
  Если вы получаете средства на личную карту и уклоняетесь от оплаты налогов. Вы подвергаете себя санкциям со стороны ДФС. Национальные банки интегрированы со службами финансового мониторинга. В случае выявления незаконной коммерческой деятельности контролер может начислить вам налог 18% НДФО, военный сбор и ЕСВ. Также возможно открытие административного или уголовного дела.

  С практической точки зрения:

  Если вы получаете средства из-за рубежа через платежные системы, проконтролировать источник дохода невозможно. Платежка не интегрирована с национальным мониторингом. При выводе средств отслеживайте суммы пополнений личной карты:
  1. 50 тыс. грн. внутренний мониторинг происхождения средств банком
  2. 300 тыс. госнадзор Финмониторингом

  Если вам понадобиться помощь в решении налоговых вопросов или пр. — поможем разобраться:
  stalirov.co.ua/ru

  Підтримали: Max Vashchenko, Serik
 • Кількість днів оплачуваної відпустки

  Закон Украины «Об отпусках» ст. 6: Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора.

  Підтримав: Sergiy Morenets
 • Юристы/адвокаты в ит индустрии

  Всех приветствуем!

  Меня зовут Валерий Сталиров, я представляю команду IT-юристов.

  Мы занимаемся разработкой англоязычных IT контрактов для американских и европейский заказчиков. Внедряем методологии разработки в договорную базу компаний: Agile/Scrum/Waterfall. Прописываем условия ценообразования по Fixed price или Time&Material в договорах на R&D. Проводим GDPR комплаенс. Готовим налоговые консультации. Обжалуем незаконные решения контролирующих органов. Предоставляем инвестиционный консалтинг в Делавэре.

  Если для вас в целом интересны услуги IT-юристов — мы можем с вами обсудить детали, выбрать удобное время и организовать Skype call. Мы разберем вашу ситуацию и предложим варианты юридических решений. Вы их рассмотрите, если условия вас устроят — будем работать.

  Прилагаем ссылку на наш сайт для контактных данных: stalirov.co.ua/ru

  В любом случае, всех благодарю за общение)
  Будем рады, если вы расскажите о нас друзьям и коллегам.

 • PayPal, Holvi, TransferWise, Payoneer

  Расскажите пожалуйста о вашем опыте работы с платежными системами в Эстонии. Открывали ли вы счёта для эстонских компаний: какие особенности и возможности пионера или пэй-пал?

 • Прием платежей для SaaS-продукта

  Открыть счёт в европейском банке гораздо сложнее чем открыть саму компанию. Если у вас нет возможность открыть банковский счёт на компанию в Эстонии вы можете воспользоваться банкингом других стран Прибалтики или открыть счёт в Праге или в Вене. Альтернативным вариантом может также быть платежная система пионер, пей-пал, если сервис по монетизации работает с платежами. Вендоры программных продуктов к нам обращаются с вопросами как монетизировать продукт в ЕС. На данный момент мы всем рекомендуем Бенилюкс — там самые гибкие правила для IT. Офшорные зоны Европы к примеру Кипр для реализации продуктов не рекомендуем.
  В отношени провайдера требующий счёт и компанию в одной стране, нужно детальнее изучить их опыт работы с SaaS решениями.

 • Налоговый аутсорсинг

  Уважаемые Коллеги, если Вы имели успешный опыт работы с Эстонией, расскажите о легальных схема вывода капитала в Украину без уплаты 25 процентов на дивиденды ?

← Сtrl 12 Ctrl →